Акредитований учасник електронної системи торгів ProZorro.Продажі
Оренда Оренда ЗУ

Аукціон з оренди будівлі металевої загальною площею 46,0 кв. м

3. Інформація про аукціон: 3.1.Спосіб проведення аукціону: а). Електронний аукціон, тобто у спосіб поетапного збільшення учасниками своїх цінових пропозицій протягом трьох раундів, що проводяться за однаковими правилами, визначеними Порядком: Електронний аукціон проводиться не раніше ніж через 20 днів, але не пізніше 35 днів після опублікування оголошення про передачу майна в оренду, час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично. Стартоваорендна плата: 1 відсотоквартостіоб’єктаоренди та становить1180 (одна тисяча сто вісімдесят) грн. 24 коп. Крок аукціону становить 1% стартової ціни, що становить 11.80 грн. Розмір гарантійного внеску встановлюється у розмірі стартової орендної плати на чотири місяці для об’єктів оренди, пропонований строк оренди яких становить від п’яти до десяти років, а саме4720,96 грн. (чотири тисячі сімсот двадцятьгривень96 копійок). Сплачується на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у аукціоні щодо оренди. Розмір реєстраційного внеску становить: 0,1 мінімальної заробітної плати, діючої станом на 01 січня 2021 року, а саме: 600 грн. 00 коп. (шістсот гривень00 копійок). Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування інформаційного повідомлення в електронній системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону. У разі якщо об’єкт не було передано в оренду за результатами аукціону, протягом п’яти робочих днів з дати формування протоколу про визнання аукціону таким, що не відбувся, публікується оголошення про проведення повторного аукціону із зниженням стартової орендної плати на 50 відсотків. Період між аукціоном та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (20-35 календарних днів з дати оприлюднення оголошення електронною торговою системою про передачу майна в оренду). б). Аукціон із зниженням стартової ціни. Дата проведення аукціону: через 20 календарних днів, оголошується ЕТС автоматично. Стартова орендна плата: 590,12 грн. (п’ятсот дев’яносто гривень 12 копійок). Крок аукціону становить 1% стартової ціни, що становить 5,90 грн. Розмір гарантійного внеску встановлюється у розмірі стартової орендної плати на чотири місяці для об’єктів оренди, пропонований строк оренди яких становить від п’яти до десяти років, але не менш як 0,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленого станом на 1 січня 2021 року, а саме 3000,00 грн. (три тисячі гривень00 копійок). Сплачується на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у аукціоні щодо оренди. Розмір реєстраційного внеску становить: 0,1 мінімальної заробітної плати, діючої станом на 01 січня 2021 року, а саме: 600 грн. 00 коп. (шістсот гривень00 копійок). Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному аукціоні встановлюється електронною торговою системою автоматично в проміжки часу з 19 години 30 хвилин до 20 годин 30 хвилин, що передує дню проведення електронного аукціону. У разі якщо об’єкт не передано в оренду на повторному аукціоні із зниженням стартової ціни на 50%, проводиться протягом п’яти робочих днів з дати формування протоколу про визнання аукціону таким, що не відбувся, аукціон за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими статтею 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Період між аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном з покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій складає 20-35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення в ЕТС. в). Аукціон з покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: Дата проведення аукціону: через 20 календарних днів, оголошується ЕТС автоматично, та розпочинається не раніше 9 години 30 хвилин у робочий день (понеділок - п’ятниця). Стартова орендна плата: 590,12 грн. (п’ятсот дев’яносто гривень 12 копійок). Крок аукціону становить 1% стартової ціни, що становить 5,90 грн. Розмір гарантійного внеску встановлюється у розмірі стартової орендної плати на чотири місяці для об’єктів оренди, пропонований строк оренди яких становить від п’яти до десяти років, але не менш як 0,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленого станом на 1 січня 2021 року, а саме 3000,00 грн. (три тисячі гривень00 копійок). Сплачується на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у аукціоні щодо оренди. Розмір реєстраційного внеску становить: 0,1 мінімальної заробітної плати, діючої станом на 01 січня 2021 року, а саме: 600 грн. 00 коп. (шістсот гривень00 копійок). Встановлена кількість кроків в аукціоні з покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій становить 1. Заява на участь в електронному аукціоні подається протягом всього часу з моменту оприлюднення відповідного оголошення до закінчення строку подання заяв. Строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону. 3.2. Аукціон проводиться відповідно до «Порядок передачі в оренду державного та комунального майна», затвердженого Постановою КМУ від 3 червня 2020 р. № 483. До аукціону не допускаються особи на яких поширюється обмеження визначені частиною 4 статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною 4 статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», покладається на потенційного орендаря. Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у ньому через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. Особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, сплачує реєстраційний та гарантійний внески для набуття статусу учасника. на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь в електронному аукціоні. 3.3. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до «Порядку передачі в оренду державного та комунального майна», затвердженого Постановою КМУ від 3 червня 2020 р. № 483. До заяви на участь в аукціоні додаються: 1) для потенційних орендарів - фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України; 2) для потенційних орендарів - іноземних громадян та осіб без громадянства - копія документа, що посвідчує особу; 3) для потенційних орендарів - юридичних осіб: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів; документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів; інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і причина його відсутності; 4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску на рахунок оператора електронного майданчика. 3.4. За результатом проведення аукціону, здійснити передачу в оренду об’єкта нерухомого майна комунальної власності, без земельної ділянки. 3.5. Цільове призначення та умови користування – за призначенням (з урахуванням діючих державних будівельних норм України) –будь-яке цільове призначення. Додаткові умови оренди: здійснення невід’ємних поліпшень можливо тільки у разі наданнявласником будівлі металевоїписьмової згодина капітальний ремонт орендованого майна. Поточний ремонт орендованого майна відбувається за письмовим погодженням орендодавця. Здійснення капітального ремонту можливо тільки при отриманні декларації про початок виконання будівельних робіт. У триденний термін після її отримання орендатор зобов’язаний надати Орендодавцю оригінал або засвідчену копію декларації. Орендар зобов’язаний укласти договір про надання комунальних послуг з відповідними виконавцями даних послуг, договір з балансоутримувачем на відшкодування витрат на утримання орендованого приміщення та надати копії зазначених договорів Орендодавцю в 20-денний термін від дати укладання договору оренди Суборенда: орендар який став переможцем аукціону, вважається таким, що отримав згоду орендодавця на передачу майна в суборенду. Орендар протягом трьох робочих днів з моменту укладення договору суборенди зобов’язаний подати орендодавцю один примірник договору суборенди та інформацію про суборендаря в обсязі, визначеному п. 3 ст. 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Потенційний орендар повинен відповідати вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна". 3.6. Переможець електронного аукціону: підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою; укладає договір оренди об’єкта оренди та підписує акт приймання-передачі з орендодавцем протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону. У разі коли переможець електронного аукціону не відповідає вимогам статті 4 Закону, або в інших випадках, передбачених частиною дев’ятою статті 13 Закону, орендодавець завантажує рішення про відмову у затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або про відмову від укладення договору оренди в електронну торгову систему. Орендодавець завантажує рішення про відмову від укладення договору оренди також у разі, коли переможець електронного аукціону не сплатив авансовий внесок та вартість невід’ємних поліпшень відповідно до пункту 80 цього Порядку (у разі проведення електронного аукціону на продовження договору оренди). Якщо переможець електронного аукціону відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору оренди чи не підписав такий протокол або договір у встановлені строки, орендодавець складає та завантажує відповідний акт в електронну торгову систему. До укладення договору оренди або в день підписання такого договору переможець електронного аукціону зобов’язаний сплатити на рахунок, зазначений орендодавцем, авансовий внесок у розмірах та порядку, що передбачені проектом договору оренди майна, опублікованим в оголошенні про передачу майна в оренду. Протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону, між орендодавцем, балансоутримувачем та переможцем електронного аукціону укладається договір оренди об’єкта оренди за результатами проведення електронного аукціону, який в межах зазначеного строку оприлюднюється орендодавцем в електронній торговій системі через особистий кабінет. У разі відмови балансоутримувача від підписання договору оренди договір укладається між орендодавцем та переможцем електронного аукціону. Акт приймання-передачі підписується та оприлюднюється одночасно з укладенням договору оренди об’єкта оренди, крім випадків, передбачених пунктом 42 Порядку. У таких випадках акт приймання-передачі підписується протягом наступного робочого дня з дати отримання відповідного дозволу Антимонопольного комітету на концентрацію. Зазначений строк закінчується о 18 годині останнього дня строку, встановленого для укладення та оприлюднення договору. Даний обов’язок виникає в орендодавця виключно за умови відсутності рішення про відміну (скасування) електронного аукціону.

Період редагування:
7 жовт. 14:13 – 11 жовт. 18:00
Подача пропозицій:
11 жовт. 18:00 – 26 жовт. 20:00
Дата проведення аукціону:
27 жовт. 12:05 – 27 жовт. 12:34
Період питань:
7 жовт. 14:13 – 26 жовт. 18:00
Період відповідей:
7 жовт. 14:13 – 26 жовт. 18:00
Протокол електронних торгів:
Ідентифікатор аукціона:
LLE001-UA-20211007-88011
Початкова ціна продажу лоту:
1 180,24 грн з ПДВ
На фінальну суму нараховується ПДВ:
Ні
Стартова орендна плата розрахована від балансової вартості:
Ні
Мінімальний крок аукціону:
11,80 грн
Гарантійний внесок:
4 720,96 грн
Розмір реєстраційного внеску:
600,00 грн
Номер лоту:
100
Мінімальна кількість учасників:
1
Лот виставляється на торги:
Вперше
Період розрахунку стартової вартості:
Стартова вартість за місяць
Строк оренди:
Років: 5; Місяців: 0; Днів: 0;
Ідентифікатор об'єкту:
RGL001-UA-20210906-16448
ID об'єкту:
613617f206a2ebe7cfaf8de2
Тип переліку, до якого віднесено об'єкт:
Перелік першого типу
Порядок ознайомлення з майном, час і місце проведення огляду об’єкта:
з понеділка по суботу з 8.00 до 16.00 за адресою об'єкта оренди
Додаткова інформація:
Переможець аукціону: сплачує до укладання договору оренди авансовий внесок у подвійному розмірі орендної плати, визначеної за один місяць оренди на рахунок Орендодавця. За договором оренди передбачена індексація орендної плати – розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. Орендар протягом десяти календарних днів з дати укладення договору оренди зобов’язаний застрахувати орендоване нерухоме майно з дотриманням вимог п. 175- 179 Порядку на користь орендодавця майна на період строку дії договору оренди. Переможець аукціону зобов’язаний компенсувати витрати іншого учасника - потенційного орендаря ФОП Войнаровський В.В. (на підставі заяви якого об’єкт був включений до Переліку першого типу) на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди в розмірі 3000.00 (три тисячі) грн.

Банківські реквізити

Тип рахунків:
Реєстраційний внесок
Назва банку:
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Запоріжжя
Опис:
КП «Дніпрорудненський міський ринок» Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області
Валюта банківського рахунку:
UAH
ЄДРПОУ:
33256572
ЄДРПОУ
Міжнародний номер банківського рахунку IBAN:
UA283133990000026008060519514
Міжнародний номер банківського рахунку IBAN
Тип рахунків:
Гарантійний внесок
Назва банку:
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Запоріжжя
Опис:
КП «Дніпрорудненський міський ринок» Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області
Валюта банківського рахунку:
UAH
ЄДРПОУ:
33256572
ЄДРПОУ
Міжнародний номер банківського рахунку IBAN:
UA283133990000026008060519514
Міжнародний номер банківського рахунку IBAN
Тип рахунків:
Авансовий внесок
Назва банку:
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Запоріжжя
Опис:
КП «Дніпрорудненський міський ринок» Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області
Валюта банківського рахунку:
UAH
ЄДРПОУ:
33256572
ЄДРПОУ
Міжнародний номер банківського рахунку IBAN:
UA283133990000026008060519514
Міжнародний номер банківського рахунку IBAN
Тип рахунків:
Орендні платежі
Назва банку:
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Запоріжжя
Опис:
КП «Дніпрорудненський міський ринок» Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області
Валюта банківського рахунку:
UAH
ЄДРПОУ:
33256572
ЄДРПОУ
Міжнародний номер банківського рахунку IBAN:
UA283133990000026008060519514
Міжнародний номер банківського рахунку IBAN

Дані про графік оренди та наявні обмеження цільового використання

Спосіб обмеження цільового призначення об'єкта:
Без обмежень
Додаткові умови оренди майна:
Додаткові умови оренди: здійснення невід’ємних поліпшень можливо тільки у разі наданнявласником будівлі металевоїписьмової згодина капітальний ремонт орендованого майна. Поточний ремонт орендованого майна відбувається за письмовим погодженням орендодавця. Здійснення капітального ремонту можливо тільки при отриманні декларації про початок виконання будівельних робіт. У триденний термін після її отримання орендатор зобов’язаний надати Орендодавцю оригінал або засвідчену копію декларації. Орендар зобов’язаний укласти договір про надання комунальних послуг з відповідними виконавцями даних послуг, договір з балансоутримувачем на відшкодування витрат на утримання орендованого приміщення та надати копії зазначених договорів Орендодавцю в 20-денний термін від дати укладання договору оренди
Можливість суборенди:
Так

Перелік об’єктів

Короткий опис об'єкта оренди Площа Термін дії договору Розташування об’єкта

Площа:

нежитлове приміщення – будівля металевалітера «Д»загальною площею 46,0 кв. м, Дане приміщення розташоване на території ринку в серединній зоні міста .Приміщення входить до комплексу будівель ринку. Приміщення знаходиться недалеко від одного із центральних входів міського ринку.Приміщення за технічним паспортом та фактично складається із трьох приміщень площею: 34.3 кв.м; 5.4 кв.м; 6.3 кв.м. Приміщення є одноповерховим. Приміщення розташоване на залізобетоновому фундаменті. Стіни приміщення залізні. Підлога бетонова. Внутрішні перегородки та перекриття частково дерев’яні, частково металеві. Вікна типові подвійно дерев’яні. Вікна пофарбовані масляною фарбою білого кольору (фарба має пошкодження експлуатаційного характеру: відшарування, здутості, потребує відновлювального ремонту). На вікнах зовні встановлені металеві грати, пофарбовані масляною краскою, стан задовільний. Вхідні двері – подвійні глухі, металева та дерев’яна, пофарбовані масляною краскою. Стіни в приміщенні площею 34.3 кв. м обладнані пластиковими панелями з пошкодженнями експлуатаційного характеру. Стіни в інших приміщеннях пофарбовані масляною краскою. Стеля пофарбована вапняним розчином.

Код CAV: 04225000-1 Кіоск, павільйон, намет, інші об’єкти, що належать до малих архітектурних форм
Код CPVS: PA01-7 Оренда
Код CPVS: QB29-3 З питань законодавства у сфері нерухомості

Площа:

46 метри квадратні

Термін дії договору

не вказано

Розташування об’єкта:

Україна, 71630, Запорізька область, Дніпрорудне, Цєнтральна 2

Документи активу:

Нет загруженных документов
Тип об'єкту:
Нерухомість
Координати:
Широта: 47.3695653115248 Довгота: 35.0057979170004
Стан державної реєстрації об'єктів:
Реєстрація не вимагається
Загальна площа об'єкту оренди, кв.м.:
46.0
Корисна площа об'єктів оренди, кв. м.:
46.0
Технологія будівництва:
Інше
Місце розташування об'єкта в будівлі:
Надземний
Номер поверху або поверхів:
1
Технічний стан об'єкта оренди:
задовільний
Чи приєднаний об''єкт оренди до електромережі:
Так
Централізоване опалення:
Присутній
Додаткова інформація щодо комунікацій, що є в об'єкті:
Будівля забезпечена електропостачанням, централізованим опаленням. Каналізаційні стоки зливаються до вигрібної ями. Існує технічна можливість підключення до централізованого водопостачання та водовідведення
Інформація про наявність окремих особових рахунків на об'єкт оренди, відкритих постачальниками комунальних послуг, або інформація про порядок участі орендаря у компенсації балансоутримувачу витрат на оплату комунальних послуг:
окремі особові рахунки відкриті КП «Дніпрорудненські теплові мережі». Орендар зобов’язаний укласти договір про відшкодування витрат на утримання об’єкта оренди з балансоутримувачем майна, укласти договір про надання комунальних послуг з відповідними виконавцями даних послуг та надати копії зазначених договорів Орендодавцю в 20-денний термін від дати укладання договору оренди

Зображення аукціону

Документи аукціону

Назва документу Тип документу Дата розміщення
jpg
Фото 2.jpg

Тип документу:

Ілюстрація

Дата розміщення:

7 жовт. 11:13
doc
ДОГОВІР ОРЕНДИ комунального майна.doc

Тип документу:

Типова форма договору

Дата розміщення:

7 жовт. 11:13
jpg
Тех. паспорт опис.jpg

Тип документу:

Документ

Дата розміщення:

7 жовт. 11:13
jpg
Рецензія 1.jpg

Тип документу:

Документ

Дата розміщення:

7 жовт. 11:13
jpg
Звіт 2.jpg

Тип документу:

Документ

Дата розміщення:

7 жовт. 11:13
jpg
Фото 1.jpg

Тип документу:

Ілюстрація

Дата розміщення:

7 жовт. 11:13
docx
УМОВИ ОРЕНДИ.docx

Тип документу:

Документ

Дата розміщення:

7 жовт. 11:13
jpg
Тех. паспорт план поверху.jpg

Тип документу:

Документ

Дата розміщення:

7 жовт. 11:13
jpg
Свідоцтво про право власності.jpg

Тип документу:

Документ

Дата розміщення:

7 жовт. 11:13
jpg
Фото 3.jpg

Тип документу:

Ілюстрація

Дата розміщення:

7 жовт. 11:13
jpg
Рецензія 2.jpg

Тип документу:

Документ

Дата розміщення:

7 жовт. 11:13
jpg
Звіт.jpg

Тип документу:

Документ

Дата розміщення:

7 жовт. 11:13
jpg
Звіт висновок.jpg

Тип документу:

Документ

Дата розміщення:

7 жовт. 11:13
jpg
Проєкт рішенн6я про затвердження звіту про оцінку.jpg

Тип документу:

Документ

Дата розміщення:

7 жовт. 11:13
https://auction.prozorro.sale/LLE001-UA-20211007-88011

Дане посилання призначено лише для перегляду історії аукціону

Учасники аукціону

Учасник Пропозиція Статус

№:

1

Учасник:

Ім'я:
БАКАЄВ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ
E-mail:
bakaevden1986@ukr.net
Телефон:
+380983215541
ЄДРПОУ:
3155911430

Пропозиція:

10 000,00 грн

Статус:

пропозиція відхилена

Документи:

Документи, що подані з пропозицією

Назва документу Тип документу Дата розміщення
jpg
Квиташка.jpg

Тип документу:

Документ

Дата розміщення:

19 жовт. 07:13
jpg
Квиташка600.jpg

Тип документу:

Документ

Дата розміщення:

19 жовт. 07:14
pdf
Документы мои.pdf
не можна завантажити конфіденційний файл

Тип документу:

Копія паспорту

Дата розміщення:

19 жовт. 06:25

Рішення відповідальної особи

Назва документу Тип документу Дата розміщення
jpg
Наказ НЕ затвердження лит Д.jpg

Тип документу:

Акт про відмову

Дата розміщення:

11 лист. 13:38

№:

2

Учасник:

Ім'я:
Войнаровський Володимир Володимирович
E-mail:
volodymyrWR@gmail.com
Телефон:
+380671459051
ЄДРПОУ:
2712707475

Пропозиція:

2 501,00 грн

Статус:

очікується підписання договору

Документи:

Документи, що подані з пропозицією

Назва документу Тип документу Дата розміщення
pdf
виписка ЧП.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Дата розміщення:

15 жовт. 09:36
jpg
Квит2.jpg

Тип документу:

Документ

Дата розміщення:

15 жовт. 09:35
jpg
Квит1.jpg

Тип документу:

Документ

Дата розміщення:

15 жовт. 09:35
pdf
паспорт.pdf
не можна завантажити конфіденційний файл

Тип документу:

Копія паспорту

Дата розміщення:

15 жовт. 09:35
pdf
Виятг ЧП 20.11.21 XXXXXX.pdf

Тип документу:

Витяг з ЄДРПОУ

Дата розміщення:

20 жовт. 09:43

Рішення відповідальної особи

Назва документу Тип документу Дата розміщення
pdf
Протокол стор. 3.pdf

Тип документу:

Протокол

Дата розміщення:

25 лист. 11:52
pdf
протокол0001.pdf

Тип документу:

Протокол

Дата розміщення:

25 лист. 11:52
pdf
протокол0003.pdf

Тип документу:

Протокол

Дата розміщення:

25 лист. 11:52
Основний контакт
Ім'я:
Азарова Ірина
Телефон:
+380672707566
E-mail:
Факс:

Орендодавець

Назва:
Комунальне Підприємство "Дніпрорудненський міський ринок" Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області
Код ЄДРПОУ:
33256672
Веб сайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 71630, Запорізька область, Дніпрорудне, вулиця Центральна, 2

Балансоутримувач

Назва:
КП "ДНІПРОРУДНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ РИНОК"
Код ЄДРПОУ:
33256672
Веб сайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 71630, Запорізька область, Дніпрорудне, вулиця Центральна, 2