The official participant of public procurement system ProZorro.Sale
For rent Rent UL

Аукціон з оренди будівлі металевої загальною площею 46,0 кв. м

3. Інформація про аукціон: 3.1.Спосіб проведення аукціону: а). Електронний аукціон, тобто у спосіб поетапного збільшення учасниками своїх цінових пропозицій протягом трьох раундів, що проводяться за однаковими правилами, визначеними Порядком: Електронний аукціон проводиться не раніше ніж через 20 днів, але не пізніше 35 днів після опублікування оголошення про передачу майна в оренду, час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично. Стартоваорендна плата: 1 відсотоквартостіоб’єктаоренди та становить1180 (одна тисяча сто вісімдесят) грн. 24 коп. Крок аукціону становить 1% стартової ціни, що становить 11.80 грн. Розмір гарантійного внеску встановлюється у розмірі стартової орендної плати на чотири місяці для об’єктів оренди, пропонований строк оренди яких становить від п’яти до десяти років, а саме4720,96 грн. (чотири тисячі сімсот двадцятьгривень96 копійок). Сплачується на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у аукціоні щодо оренди. Розмір реєстраційного внеску становить: 0,1 мінімальної заробітної плати, діючої станом на 01 січня 2021 року, а саме: 600 грн. 00 коп. (шістсот гривень00 копійок). Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування інформаційного повідомлення в електронній системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону. У разі якщо об’єкт не було передано в оренду за результатами аукціону, протягом п’яти робочих днів з дати формування протоколу про визнання аукціону таким, що не відбувся, публікується оголошення про проведення повторного аукціону із зниженням стартової орендної плати на 50 відсотків. Період між аукціоном та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (20-35 календарних днів з дати оприлюднення оголошення електронною торговою системою про передачу майна в оренду). б). Аукціон із зниженням стартової ціни. Дата проведення аукціону: через 20 календарних днів, оголошується ЕТС автоматично. Стартова орендна плата: 590,12 грн. (п’ятсот дев’яносто гривень 12 копійок). Крок аукціону становить 1% стартової ціни, що становить 5,90 грн. Розмір гарантійного внеску встановлюється у розмірі стартової орендної плати на чотири місяці для об’єктів оренди, пропонований строк оренди яких становить від п’яти до десяти років, але не менш як 0,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленого станом на 1 січня 2021 року, а саме 3000,00 грн. (три тисячі гривень00 копійок). Сплачується на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у аукціоні щодо оренди. Розмір реєстраційного внеску становить: 0,1 мінімальної заробітної плати, діючої станом на 01 січня 2021 року, а саме: 600 грн. 00 коп. (шістсот гривень00 копійок). Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій. Кінцевий строк подання заяв на участь в електронному аукціоні встановлюється електронною торговою системою автоматично в проміжки часу з 19 години 30 хвилин до 20 годин 30 хвилин, що передує дню проведення електронного аукціону. У разі якщо об’єкт не передано в оренду на повторному аукціоні із зниженням стартової ціни на 50%, проводиться протягом п’яти робочих днів з дати формування протоколу про визнання аукціону таким, що не відбувся, аукціон за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими статтею 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Період між аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном з покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій складає 20-35 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення в ЕТС. в). Аукціон з покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: Дата проведення аукціону: через 20 календарних днів, оголошується ЕТС автоматично, та розпочинається не раніше 9 години 30 хвилин у робочий день (понеділок - п’ятниця). Стартова орендна плата: 590,12 грн. (п’ятсот дев’яносто гривень 12 копійок). Крок аукціону становить 1% стартової ціни, що становить 5,90 грн. Розмір гарантійного внеску встановлюється у розмірі стартової орендної плати на чотири місяці для об’єктів оренди, пропонований строк оренди яких становить від п’яти до десяти років, але не менш як 0,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленого станом на 1 січня 2021 року, а саме 3000,00 грн. (три тисячі гривень00 копійок). Сплачується на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у аукціоні щодо оренди. Розмір реєстраційного внеску становить: 0,1 мінімальної заробітної плати, діючої станом на 01 січня 2021 року, а саме: 600 грн. 00 коп. (шістсот гривень00 копійок). Встановлена кількість кроків в аукціоні з покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій становить 1. Заява на участь в електронному аукціоні подається протягом всього часу з моменту оприлюднення відповідного оголошення до закінчення строку подання заяв. Строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону. 3.2. Аукціон проводиться відповідно до «Порядок передачі в оренду державного та комунального майна», затвердженого Постановою КМУ від 3 червня 2020 р. № 483. До аукціону не допускаються особи на яких поширюється обмеження визначені частиною 4 статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною 4 статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», покладається на потенційного орендаря. Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у ньому через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. Особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, сплачує реєстраційний та гарантійний внески для набуття статусу учасника. на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь в електронному аукціоні. 3.3. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до «Порядку передачі в оренду державного та комунального майна», затвердженого Постановою КМУ від 3 червня 2020 р. № 483. До заяви на участь в аукціоні додаються: 1) для потенційних орендарів - фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України; 2) для потенційних орендарів - іноземних громадян та осіб без громадянства - копія документа, що посвідчує особу; 3) для потенційних орендарів - юридичних осіб: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів; документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів; інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і причина його відсутності; 4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску на рахунок оператора електронного майданчика. 3.4. За результатом проведення аукціону, здійснити передачу в оренду об’єкта нерухомого майна комунальної власності, без земельної ділянки. 3.5. Цільове призначення та умови користування – за призначенням (з урахуванням діючих державних будівельних норм України) –будь-яке цільове призначення. Додаткові умови оренди: здійснення невід’ємних поліпшень можливо тільки у разі наданнявласником будівлі металевоїписьмової згодина капітальний ремонт орендованого майна. Поточний ремонт орендованого майна відбувається за письмовим погодженням орендодавця. Здійснення капітального ремонту можливо тільки при отриманні декларації про початок виконання будівельних робіт. У триденний термін після її отримання орендатор зобов’язаний надати Орендодавцю оригінал або засвідчену копію декларації. Орендар зобов’язаний укласти договір про надання комунальних послуг з відповідними виконавцями даних послуг, договір з балансоутримувачем на відшкодування витрат на утримання орендованого приміщення та надати копії зазначених договорів Орендодавцю в 20-денний термін від дати укладання договору оренди Суборенда: орендар який став переможцем аукціону, вважається таким, що отримав згоду орендодавця на передачу майна в суборенду. Орендар протягом трьох робочих днів з моменту укладення договору суборенди зобов’язаний подати орендодавцю один примірник договору суборенди та інформацію про суборендаря в обсязі, визначеному п. 3 ст. 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Потенційний орендар повинен відповідати вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна". 3.6. Переможець електронного аукціону: підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою; укладає договір оренди об’єкта оренди та підписує акт приймання-передачі з орендодавцем протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону. У разі коли переможець електронного аукціону не відповідає вимогам статті 4 Закону, або в інших випадках, передбачених частиною дев’ятою статті 13 Закону, орендодавець завантажує рішення про відмову у затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або про відмову від укладення договору оренди в електронну торгову систему. Орендодавець завантажує рішення про відмову від укладення договору оренди також у разі, коли переможець електронного аукціону не сплатив авансовий внесок та вартість невід’ємних поліпшень відповідно до пункту 80 цього Порядку (у разі проведення електронного аукціону на продовження договору оренди). Якщо переможець електронного аукціону відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору оренди чи не підписав такий протокол або договір у встановлені строки, орендодавець складає та завантажує відповідний акт в електронну торгову систему. До укладення договору оренди або в день підписання такого договору переможець електронного аукціону зобов’язаний сплатити на рахунок, зазначений орендодавцем, авансовий внесок у розмірах та порядку, що передбачені проектом договору оренди майна, опублікованим в оголошенні про передачу майна в оренду. Протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону, між орендодавцем, балансоутримувачем та переможцем електронного аукціону укладається договір оренди об’єкта оренди за результатами проведення електронного аукціону, який в межах зазначеного строку оприлюднюється орендодавцем в електронній торговій системі через особистий кабінет. У разі відмови балансоутримувача від підписання договору оренди договір укладається між орендодавцем та переможцем електронного аукціону. Акт приймання-передачі підписується та оприлюднюється одночасно з укладенням договору оренди об’єкта оренди, крім випадків, передбачених пунктом 42 Порядку. У таких випадках акт приймання-передачі підписується протягом наступного робочого дня з дати отримання відповідного дозволу Антимонопольного комітету на концентрацію. Зазначений строк закінчується о 18 годині останнього дня строку, встановленого для укладення та оприлюднення договору. Даний обов’язок виникає в орендодавця виключно за умови відсутності рішення про відміну (скасування) електронного аукціону.

Rectification period:
Oct 7, 14:13 – Oct 11, 18:00
Offers to be submitted:
Oct 11, 18:00 – Oct 26, 20:00
Date of auction:
Oct 27, 12:05 – Oct 27, 12:34
Period of questions:
Oct 7, 14:13 – Oct 26, 18:00
Period of answers:
Oct 7, 14:13 – Oct 26, 18:00
Protocol of e-auction:
Auction ID:
LLE001-UA-20211007-88011
Starting price:
₴1,180.24 including VAT
VAT is charged on the final amount:
No
Start rent calculated on book value:
No
Minimum step:
₴11.80
Warranty fee:
₴4,720.96
Registration fee:
₴600.00
Lot number:
100
A minimum number of participants:
1
The item is being tendered:
For the first time
Value period:
Starting value per month
Lease duration:
Years: 5; Months: 0; Days: 0;
Object identifier:
RGL001-UA-20210906-16448
Object ID:
613617f206a2ebe7cfaf8de2
List type:
The list of the first type
Procedure and place of acquaintance with the property:
з понеділка по суботу з 8.00 до 16.00 за адресою об'єкта оренди
Additional info:
Переможець аукціону: сплачує до укладання договору оренди авансовий внесок у подвійному розмірі орендної плати, визначеної за один місяць оренди на рахунок Орендодавця. За договором оренди передбачена індексація орендної плати – розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. Орендар протягом десяти календарних днів з дати укладення договору оренди зобов’язаний застрахувати орендоване нерухоме майно з дотриманням вимог п. 175- 179 Порядку на користь орендодавця майна на період строку дії договору оренди. Переможець аукціону зобов’язаний компенсувати витрати іншого учасника - потенційного орендаря ФОП Войнаровський В.В. (на підставі заяви якого об’єкт був включений до Переліку першого типу) на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди в розмірі 3000.00 (три тисячі) грн.

Bank details

Account type:
Registration fee
Bank name:
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Запоріжжя
Description:
КП «Дніпрорудненський міський ринок» Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області
Bank account currency:
UAH
EDRPOU:
33256572
ЄДРПОУ
International bank account number IBAN:
UA283133990000026008060519514
Міжнародний номер банківського рахунку IBAN
Account type:
Warranty fee
Bank name:
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Запоріжжя
Description:
КП «Дніпрорудненський міський ринок» Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області
Bank account currency:
UAH
EDRPOU:
33256572
ЄДРПОУ
International bank account number IBAN:
UA283133990000026008060519514
Міжнародний номер банківського рахунку IBAN
Account type:
Advance payment
Bank name:
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Запоріжжя
Description:
КП «Дніпрорудненський міський ринок» Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області
Bank account currency:
UAH
EDRPOU:
33256572
ЄДРПОУ
International bank account number IBAN:
UA283133990000026008060519514
Міжнародний номер банківського рахунку IBAN
Account type:
Lease payments
Bank name:
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Запоріжжя
Description:
КП «Дніпрорудненський міський ринок» Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області
Bank account currency:
UAH
EDRPOU:
33256572
ЄДРПОУ
International bank account number IBAN:
UA283133990000026008060519514
Міжнародний номер банківського рахунку IBAN

Data on the schedule of leases and existing restrictions target use

Method of restriction for intended use:
No restrictions
Additional conditions for the lease of the property:
Додаткові умови оренди: здійснення невід’ємних поліпшень можливо тільки у разі наданнявласником будівлі металевоїписьмової згодина капітальний ремонт орендованого майна. Поточний ремонт орендованого майна відбувається за письмовим погодженням орендодавця. Здійснення капітального ремонту можливо тільки при отриманні декларації про початок виконання будівельних робіт. У триденний термін після її отримання орендатор зобов’язаний надати Орендодавцю оригінал або засвідчену копію декларації. Орендар зобов’язаний укласти договір про надання комунальних послуг з відповідними виконавцями даних послуг, договір з балансоутримувачем на відшкодування витрат на утримання орендованого приміщення та надати копії зазначених договорів Орендодавцю в 20-денний термін від дати укладання договору оренди
The ability to sublease:
Yes

List of objects

Brief description of the rental object Area The term of the contract Facility located in

Area:

нежитлове приміщення – будівля металевалітера «Д»загальною площею 46,0 кв. м, Дане приміщення розташоване на території ринку в серединній зоні міста .Приміщення входить до комплексу будівель ринку. Приміщення знаходиться недалеко від одного із центральних входів міського ринку.Приміщення за технічним паспортом та фактично складається із трьох приміщень площею: 34.3 кв.м; 5.4 кв.м; 6.3 кв.м. Приміщення є одноповерховим. Приміщення розташоване на залізобетоновому фундаменті. Стіни приміщення залізні. Підлога бетонова. Внутрішні перегородки та перекриття частково дерев’яні, частково металеві. Вікна типові подвійно дерев’яні. Вікна пофарбовані масляною фарбою білого кольору (фарба має пошкодження експлуатаційного характеру: відшарування, здутості, потребує відновлювального ремонту). На вікнах зовні встановлені металеві грати, пофарбовані масляною краскою, стан задовільний. Вхідні двері – подвійні глухі, металева та дерев’яна, пофарбовані масляною краскою. Стіни в приміщенні площею 34.3 кв. м обладнані пластиковими панелями з пошкодженнями експлуатаційного характеру. Стіни в інших приміщеннях пофарбовані масляною краскою. Стеля пофарбована вапняним розчином.

Code CAV: 04225000-1 Кіоск, павільйон, намет, інші об’єкти, що належать до малих архітектурних форм
Code CPVS: PA01-7 Оренда
Code CPVS: QB29-3 З питань законодавства у сфері нерухомості

Area:

46 метри квадратні

The term of the contract

not defined

Facility located in:

Україна, 71630, Запорізька область, Дніпрорудне, Цєнтральна 2

Assets documents:

Нет загруженных документов
Object type:
Real estate
Coordinates:
Latitude: 47.3695653115248 Longitude: 35.0057979170004
State of official registration of the registry:
Registration is not required
The total object area of the building, sq.m.:
46.0
The usable object area of the building, sq.m.:
46.0
Construction technology:
Others
The location of the object in the building:
Above-ground
The number of the floor or floors:
1
The technical condition of the rental object:
задовільний
Connection to the electrical network:
Yes
Central heating:
Present
Additional information on communications available to the objects:
Будівля забезпечена електропостачанням, централізованим опаленням. Каналізаційні стоки зливаються до вигрібної ями. Існує технічна можливість підключення до централізованого водопостачання та водовідведення
Information about the availability of separate accounts in the rental objects, open suppliers of utility services, or information about the order of participation of the tenant in payment property owner of expenses on payment of utilities:
окремі особові рахунки відкриті КП «Дніпрорудненські теплові мережі». Орендар зобов’язаний укласти договір про відшкодування витрат на утримання об’єкта оренди з балансоутримувачем майна, укласти договір про надання комунальних послуг з відповідними виконавцями даних послуг та надати копії зазначених договорів Орендодавцю в 20-денний термін від дати укладання договору оренди

Auction images

Auction documents

Document name Document type Date of publishing
jpg
Фото 2.jpg

Document type:

Illustration

Date of publishing:

Oct 7, 11:13
doc
ДОГОВІР ОРЕНДИ комунального майна.doc

Document type:

The standard form of contract

Date of publishing:

Oct 7, 11:13
jpg
Тех. паспорт опис.jpg

Document type:

Document

Date of publishing:

Oct 7, 11:13
jpg
Рецензія 1.jpg

Document type:

Document

Date of publishing:

Oct 7, 11:13
jpg
Звіт 2.jpg

Document type:

Document

Date of publishing:

Oct 7, 11:13
jpg
Фото 1.jpg

Document type:

Illustration

Date of publishing:

Oct 7, 11:13
docx
УМОВИ ОРЕНДИ.docx

Document type:

Document

Date of publishing:

Oct 7, 11:13
jpg
Тех. паспорт план поверху.jpg

Document type:

Document

Date of publishing:

Oct 7, 11:13
jpg
Свідоцтво про право власності.jpg

Document type:

Document

Date of publishing:

Oct 7, 11:13
jpg
Фото 3.jpg

Document type:

Illustration

Date of publishing:

Oct 7, 11:13
jpg
Рецензія 2.jpg

Document type:

Document

Date of publishing:

Oct 7, 11:13
jpg
Звіт.jpg

Document type:

Document

Date of publishing:

Oct 7, 11:13
jpg
Звіт висновок.jpg

Document type:

Document

Date of publishing:

Oct 7, 11:13
jpg
Проєкт рішенн6я про затвердження звіту про оцінку.jpg

Document type:

Document

Date of publishing:

Oct 7, 11:13
https://auction.prozorro.sale/LLE001-UA-20211007-88011

This link is intended for auction history only.

Participants of auction

Participant Offer Status

№:

1

Participant:

Name:
БАКАЄВ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ
E-mail:
bakaevden1986@ukr.net
Phone:
+380983215541
EDRPOU:
3155911430

Offer:

₴10,000.00

Status:

offer rejected

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Date of publishing
jpg
Квиташка.jpg

Document type:

Document

Date of publishing:

Oct 19, 07:13
jpg
Квиташка600.jpg

Document type:

Document

Date of publishing:

Oct 19, 07:14
pdf
Документы мои.pdf
can not download confidential file

Document type:

Copy of the passport

Date of publishing:

Oct 19, 06:25

Decision of the responsible person

Document name Document type Date of publishing
jpg
Наказ НЕ затвердження лит Д.jpg

Document type:

Cancellation act

Date of publishing:

Nov 11, 13:38

№:

2

Participant:

Name:
Войнаровський Володимир Володимирович
E-mail:
volodymyrWR@gmail.com
Phone:
+380671459051
EDRPOU:
2712707475

Offer:

₴2,501.00

Status:

awaiting to sign a contract

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Date of publishing
pdf
виписка ЧП.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Date of publishing:

Oct 15, 09:36
jpg
Квит2.jpg

Document type:

Document

Date of publishing:

Oct 15, 09:35
jpg
Квит1.jpg

Document type:

Document

Date of publishing:

Oct 15, 09:35
pdf
паспорт.pdf
can not download confidential file

Document type:

Copy of the passport

Date of publishing:

Oct 15, 09:35
pdf
Виятг ЧП 20.11.21 XXXXXX.pdf

Document type:

Extract from EDRPOU

Date of publishing:

Oct 20, 09:43

Decision of the responsible person

Document name Document type Date of publishing
pdf
Протокол стор. 3.pdf

Document type:

Protocol

Date of publishing:

Nov 25, 11:52
pdf
протокол0001.pdf

Document type:

Protocol

Date of publishing:

Nov 25, 11:52
pdf
протокол0003.pdf

Document type:

Protocol

Date of publishing:

Nov 25, 11:52
Main contact
Name:
Азарова Ірина
Phone:
+380672707566
E-mail:
Fax:

Landlord

Name:
Комунальне Підприємство "Дніпрорудненський міський ринок" Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області
EDRPOU code:
33256672
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 71630, Запорізька область, Дніпрорудне, вулиця Центральна, 2

Balance owner

Name:
КП "ДНІПРОРУДНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ РИНОК"
EDRPOU code:
33256672
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 71630, Запорізька область, Дніпрорудне, вулиця Центральна, 2

You may be interested

Право користування об’єктом благоустрою за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Першотравнева (с. Кам'янськ) для здійснення сезонної торгівлі хвойними рослинами (новорічними ялинками) у 2021 році

Право користування об’єктом благоустрою за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Першотравнева (с. Кам'янськ) для здійснення сезонної торгівлі хвойними рослинами (новорічними ялинками) у 2021 році

₴1,555.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Право користування об’єктом благоустрою за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нікопольський, 15 для здійснення сезонної торгівлі хвойними рослинами (новорічними ялинками) у 2021 році

Право користування об’єктом благоустрою за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нікопольський, 15 для здійснення сезонної торгівлі хвойними рослинами (новорічними ялинками) у 2021 році

₴1,555.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Право користування об’єктом благоустрою за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Бульварна, 33-35 для здійснення сезонної торгівлі хвойними рослинами (новорічними ялинками) у 2021 році

Право користування об’єктом благоустрою за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Бульварна, 33-35 для здійснення сезонної торгівлі хвойними рослинами (новорічними ялинками) у 2021 році

₴1,555.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up