Completed
₴10,356,400.00 including VAT
View

Customer КП Тернопількомунінвест

Public procurement open biding published in English
with EDS/QES

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О201519 Тернопіль - Козівка - Хоростків на ділянці км 23+917 - км 45+917 (окремими ділянками) Теребовлянського району Тернопільської області

Категорія замовника Комунальне підприємство «Тернопількомунінвест» – відповідно до п.3 ч.1. ст. 2 Закону України "Про публічні закупівлі" в новій редакції від 19.04.2020 р. – юридична особа яка забезпечує потреби держави або територіальної громади та є одержувачем бюджетних коштів . Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції Учасника, складаються українською мовою. Місце знаходження замовника - 46017, вул. Київська, 3А, м. Тернопіль, Тернопільська область. Код ЄДРПОУ - 32865587.Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції (відповідно до оголошення про закупівлю). Документ, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції повинен бути оформлений у відповідності до вимог чинного законодавства України. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) – не менше 90 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Банківська гарантія повинна бути безвідкличною. Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). В тексті гарантії обов’язково повинно бути зазначено: Зобов’язання Банку-гаранта сплатити Замовнику гарантійну суму єдиним платежем протягом 5-ти банківських днів з дня отримання вимог Замовника без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов. Умови гарантії не можуть бути змінені і вона не може бути припинена Банком-гарантом, в тому числі згідно із заявою Учасника, без згоди та погодження з Замовником, після її передавання / надсилання Замовнику. Гарантія має набувати чинності з дня її надання

Current average repair of the road of local value О201519 Ternopil - Kozivka - Khorostkiv on the section km 23 + 917 - km 45 + 917 (separate sections) of Terebovlya district of Ternopil region

A category of customer is the Communal enterprise of "Ternopilkomuninvest" - in accordance with p.3 ch.1. century of 2 Laws of Ukraine "About public purchases" in a new release from 19.04.2020 is a legal entity that provides the necessities of the state or territorial society and is the recipient of budgetary facilities . All documents that relate to tender suggestion of Participant are folded by Ukrainian. Place of being of customer - 46017, street Kyiv, 3А, Ternopil, Ternopil area. Code -32865587.Tender suggestion necessarily must be accompanied by a document that confirms the grant of providing of tender suggestion (in accordance with announcing purchase) Participant. Document that confirms the grant of providing of tender suggestion Participant must be executed in accordance with the requirements of current legislation of Ukraine. Term of action of providing of tender suggestion (term of action of guarantee) - not less than 90 calendar days from the date of dead-line of presentation of tender suggestions, that is indicated in announcement on the web-portal of the Authorized organ. A bank guarantee must be uncalled. A guarantee must envisage possibility of inpayment of all sum, on that she is given (partial сплати-заборонені) out, only. In text of guarantee necessarily it must be it is marked: To pay the obligation of Bank-guarantor to Customer warranty sum by only payment during 5th bank days from the day of receipt of requirements of Customer without presentation of any other documents or implementation of any other terms. The terms of guarantee can not be changed and she can not be stopped by a Bank-guarantor, including according to the statement of Participant, without a consent and concordance with Customer, after her passed / to of message Customer. A guarantee must inure from the day of her grant A bank guarantee must be uncalled. A guarantee must envisage possibility of inpayment of all sum, on that she is given (partial paid- forbidden) out, only

Call for proposals
39 days
from Jul 16, 18:28
until Aug 25, 11:00
Prequalification
7 days
from Aug 25, 11:00
until Sep 2, 00:00
Auction
21 minutes
from Sep 2, 11:31
until Sep 2, 11:52
Qualification
1 day
from Sep 2, 11:52
until Sep 3, 13:02
Offers considered
12 days
from Sep 3, 13:02
until Sep 15, 16:27
Information about customer
Name:
КП Тернопількомунінвест
EDRPOU code:
32865587
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 46017, Тернопільська область, Тернопіль, вул. Київська, 3а
About tender
Expected value:
₴10,356,400.00 including VAT
Minimum price decrement:
₴51,782.00
Bidding security:
₴300,000.00
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves professional services of some form, generally contracted for on the basis of measurable outputs or deliverables.
ID procurement:
UA-2020-07-16-004233-b
Important dates
Clarification period:
Jul 16, 18:28 – Aug 15, 11:00
Offers to be submitted:
Jul 16, 18:28 – Aug 25, 11:00
Auction launch:
Sep 2, 11:31 – Sep 2, 11:52
Answers till:
Aug 20, 00:00
Appealing tender terms:
Jul 16, 18:28 – Aug 21, 00:00
Date of the last changes to the tender conditions:
Aug 18, 10:15
Items list
Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О201519 Тернопіль - Козівка - Хоростків на ділянці км 23+917 - км 45+917 (окремими ділянками) Теребовлянського району Тернопільської області

Current average repair of the road of local value О201519 Ternopil - Kozivka - Khorostkiv on the section km 23 + 917 - km 45 + 917 (separate sections) of Terebovlya district of Ternopil region

Code DK 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Quantity:

1 послуга

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 46000, Тернопільська область, Тернопіль - Козівка - Хоростків,Теребовлянський район, автомобільна дорога місцевого значення О201519

Item documents:

Нет загруженных документов
Terms of payment
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
submitting services
Payment type:
prepayment
Payment amount:
30%
Period (in days):
30 ( calendar )
Description:
Замовник має право при наявності бюджетного фінансування, перерахувати Підряднику аванс для придбання і постачання необхідних для виконання робіт (надання послуг) матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання в розмірі до 30% вартості робіт. (Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2020 році)
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
submitting services
Payment type:
postpayment
Payment amount:
70%
Period (in days):
30 ( calendar )
Description:
Розрахунки Замовником проводяться тільки за фактично виконані роботи (надані послуги) у термін на протязі 30-ти (тридцяти) календарних днів з моменту підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, та тільки в межах бюджетних призначень. (Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2020 році)
Tender documentation
Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Зміни від 18.08.2020 року.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 18, 10:11
doc
Додаток_2_Технічне завдання.doc

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 16, 18:28
srt
audit_ebc45b1fcd5942a48672073572c04035.yaml

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 2, 11:52
srt
audit_ebc45b1fcd5942a48672073572c04035.yaml

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 2, 11:52
pdf
Зміни Тернопіль Козівка Хоростків 24.07.2020.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 24, 15:26
docx
Додаток_4_Цiнова_пропозицiя.docx

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 16, 18:28
pdf
зміни тернопіль-козівка.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 12, 17:44
docx
ТД Тернопіль Козівка Хоростків зі змінами від 18.08.2020.docx

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 18, 10:11
docx
ТД Тернопіль Козівка Хоростків зі змінами від 12.08.2020.docx

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 12, 17:44
docx
ТД Тернопіль Козівка Хоростків зі змінами від 24.07.2020.docx

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 24, 15:26
docx
ТД Тернопіль Козівка Хоростків.docx

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 16, 18:28
docx
Додаток_3_Лист_-_згода.docx

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 16, 18:28
docx
Додаток_5_Проект_договору_.docx

Document type:

Draft contract

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 16, 18:28
docx
Додаток_1_Перелiк документiв зі змінами від 12.08.2020.docx

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 12, 17:44
docx
Додаток_1_Перелiк документiв зі змінами від 24.07.2020.docx

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 24, 15:26
docx
Додаток_1_Перелiк документiв.docx

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 16, 18:28
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 18, 10:15
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 12, 17:52
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 24, 15:38
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 16, 18:32
Prequalification of participants
Participant Status

№:

1

Participant:

Name:
Петро Тесельський
E-mail:
t-bc@ukr.net
Phone:
+380352432306
EDRPOU:
33768346

Status:

Allowed to participate

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
№55 ІД Договір на проведення атестації.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№12 КК Довідка про виконання аналогічних договорів.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№54 ІД Копія атестату на завод.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№46 Проект договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№21 ВПВ17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№39 ІД Довідка про термін дії пропозиції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№41 ІД Копія ліцензії.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№44 ІД Декларація (охорона праці).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№28 ІД Наказ про призначення директора .pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№37 ІД Довідка про відповідність.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№11 КК Копія штатного розпису.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№18 ВПВ17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№45 ІД Гарантійний лист про можливість відхилення пропозиції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№9 КК Посвідчення Цісик П.І..pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№27 ІД протоколу про призначення директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№42 ІД Зразок підпису.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№50 КК Акт приймання робіт 5 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№61 ІД Свідоцтво ISO (Копія).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№6 КК Лист підтвердження ПАРТНЕР-АВТО-ПРОМ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№8 КК Дипломи працівників частина 1.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№6 КК Лист підтвердження Спецавтоінвест (інша техніка).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№30 ІД Відомості про учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№9 КК_Посвідчення Шумський С.В.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№58 ІД Довіка про лабораторію.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№2 ІД Гарантійний лист про ціну.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№25 ІД Копія протоколу до Статуту.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№15 КК Лист відгук 5ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№23 ІД Довідка про підписанта договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№15 КК Лист відгук 72.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№8 КК Дипломи працівників частина 2.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:07
pdf
№13 КК Договір №72.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№6 КК Лист підтвердження АБ ТРАНС 2015.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
ІД Реєстр наданих документів.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№16 КК Баланс, Звіт, Фінансові результати.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№59 ІД Договір надання послуг лабораторія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
Довіреність і протокол 2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№22 ІД Довідка про підписанта пропозиції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:07
pdf
№52 ІД Договір поставки асфальту.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№24 ІД Копія Статуту та опису.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№14 КК копії довідок та актів 5 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№47 ІД Гарантійний лист про істотні умови договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№6 КК Лист підтвердження ПРОМ-ІНДЕКС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№15 КК Лист відгук 19 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
rar
Завірена_копія_Банківська Ліцензія_Губанова_І_П.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
rar
16640_ТЕХНО_БУД_ЦЕНТР_Гарантія_19_08_2020.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№14 КК Довідка пояснення.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№50 КК Акт приймання робіт 19 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№14 КК копії довідок та актів №72.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
Довіреність і протокол.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№9 КК_Посвідчення Потребко Б.С..pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№5 КК Свідоцтва про реєстрацію ТЗ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№17 ВПВ17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№48 ІД Календарний графік.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
Довіреність і протокол 3.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
rar
№4 КК Договори оренди.rar

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№50 КК Акт приймання робіт 72.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№26 ІД Копія протоколу загальних зборів про повноваження .pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№3 КК Довідка про обладнання.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
rar
Довіреність_Губанова_І_П_13_01_2020_Завірена копія.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№7 КК Довідка про працівників.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№29 ІД Копія паспорта та ід. коду директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№10 КК Довідка про робітників.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№60 ІД Гарантійний лист лабораторія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№6 КК Лист підтвердження Спецавтоінвест (самоскиди).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№1 Цінова пропозиція.pdf

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№38 ІД Технічне завдання.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№43 ІД Довідка про субпідрядника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№51 ІД Довідка АБЗ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№13 КК Договір 19 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№14 КК копії довідок та актів 19ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№20 ВПВ17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№31 ІД Копія витяг ПДВ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№49 ІД Довідка про оплату договорів.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№19 ВПВ17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№13 КК Договір 5 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№57 ІД Гарантійний лист про товари.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№40 ІД Гарантійний лист про достовірність інформації.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№53 ІД Гарантійний лист щодо поставки асфальту.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№32 ІД Згода на обробку персональних даних.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№33 ІД Довідка про забезпечення.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№56 ІД транспортна схема.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 11:01

№:

2

Participant:

Name:
Хоміцький Володимир Зіновійович
E-mail:
avaxprof@ukr.net
Phone:
380676720227, 380676720227
EDRPOU:
37306789
Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам. Шановний учаснику детально розглянувши вашу пропозицію по закупівлі: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О201519 Тернопіль - Козівка - Хоростків на ділянці км 23+917 - км 45+917 (окремими ділянками) Теребовлянського району Тернопільської області» (ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) по ідентифікатору закупівлі UA-2020-07-16-004233-b, тендерним комітетом встановлено обставини, які свідчать про невиконання вимог, зазначених у тендерній документації, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю "АВАКС ПРОФ", не відповідає вимогам тендерної документації з наступних підстав: У складі тендерної пропозиції Учасника закупівлі ТОВ «АВАКС ПРОФ», серед файлів, розміщених на платформі веб-порталу Уповноваженого органу «Prozorro» згідно оголошення про закупівлю UA-2020-07-16-004233-b відсутня інформація, що передбачена Розділом 3 пунктом 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції», а саме, в частині подання Цінової пропозиції та документального підтвердження розрахунку ціни : « Ціна тендерної пропозиції Учасника повинна бути розрахована відповідно до вимог чинного законодавства та включати всі витрати, податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені (подати у складі пропозиції гарантійний лист)» та «Учасник надає у складі тендерної пропозиції заповнену форму ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ», яка наведена в Додатку 4 до тендерної документації, ціна вказуються з двома десятковими знаками.» Також у складі тендерної пропозиції Учасника закупівлі ТОВ «АВАКС ПРОФ», серед файлів, розміщених на платформі веб-порталу Уповноваженого органу «Prozorro» згідно оголошення про закупівлю UA-2020-07-16-004233-b відсутня інформація, що передбачена Розділом 3 пунктом 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», а саме посвідчена копія атестату виробництва та посвідчена копія договору на проведення атестації з усіма додатками: «Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей та щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119 та ДСТУ Б В.2.7-127:2015, про що Учасником додатково надаються підтверджуючі документи (посвідчена копія атестату виробництва та посвідчена копія договору на проведення атестації з усіма додатками, які є невід’ємною частиною договору)». Отже, тендерна пропозиція учасника - ТОВ «АВАКС ПРОФ» з описаних вище підстав не відповідає вимогам тендерної документації та підлягає відхиленню з підстави, що передбачена пунктом 1 частини 1 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі»: не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.

Status:

disqualified

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
srt
ІД 10 Бухгалтерська довідка.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
ІД 9 опис до статуту.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
ІД 26 Гарантійний лист залучення лаболаторії.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
КК 2 Акт готовності обєкта.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:48
srt
ІД 16 Реєстр наданих документів.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 09:27
srt
ІД 16 реєстр наданих дркументів.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
КК 3 Оригінал посвідчення, перевірка знань з охорони праці.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:51
srt
КК 1 лист погодження ЕДБ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:47
srt
КК 2Оригінал лист відгук Крутнів-Г.Розтоцькі.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:50
srt
ІД 10 Договір постави асфальту.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
ІД 24 Повноваження особи.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
КК 1 Копія договору лізингу фреза ЕДБ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:51
srt
КК 2 Копія аналогічного договору Капустин Синява.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:51
srt
31 Технічна специфікація.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:53
srt
ІД 8 Витяг з реєстру платників податків.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
ІД 11 Додаток до свідоцтва лабораторія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
КК 2 Копія аналогічного договору Заложці.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:48
srt
КК 2 Лист-відгук Заложці.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:50
srt
ІД 10 Копія документу що підтверджує право власність на АБЗ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:46
srt
КК 1 Оригінал договору надання послуг коток, фреза ЕДБ 16-06.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:48
srt
КК 2 Копія актів довідок КБ2в та КБ3 Крут Г.Розт.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:52
srt
КК 2 Копія аналогічного договору Крут Г.Розт.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:52
srt
КК 20 довідка наявність обладнання.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:52
srt
КК 2 Копія документу підтвердження оплати.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:50
srt
КК 1 договір фінансового лізингу.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:50
srt
КК 1 Копії, оригінали техпаспорта.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:53
srt
ІД 6 Оригінал Наказ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
ІД 12 Ліцензія з додатком.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
КК 4Фінансова звітність за 2019.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:50
srt
ІД 32 Транспортна схема.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:27
srt
ІД 32 Транспортна схема.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:46
srt
КК 1 Оригінал лист підтвердження оренди котків РОМА.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:47
srt
КК 2 Лист-відгук до договоруСтадн.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:49
srt
КК 1 Оригінал лист підтвердження Катерпіллар.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:47
srt
ІД 10 гарантійний АБЗ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
КК 5 Штатний розпис.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:52
srt
КК 1 Оригінали договорів оренди, суборенди та копії актів приймання передач.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:49
srt
КК 19 довідка аналогічний договір.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:51
srt
КК 23 довідка наявність працівників (ІТР).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:51
srt
ІД 13Чинні дозвола.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
ІД 10 Бухгалтерська довідка про знаходження на балансі АБЗ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
ІД 14 банківська ліцензія_ПУМБ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 24, 07:29
srt
ІД 11 Свідоцтво лабораторія ISO.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
ІД 21 Довідка відсутність підстав ст.17 ЗУ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:46
srt
КК 1 додаткова угода до договору про надання прослуг 16-06.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:47
srt
ІД 34 Гарантійний лист розрахунок ціни.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 09:27
srt
ІД 22 лист-згода на обробку персональних даних.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
ІД 14 банківська ліцензія ПУМБ.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 24, 07:29
srt
КК 2 Оригінал лист відгуку Капустинці Синява.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:50
srt
КК 2Сертифікат готовності обєкта.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:50
srt
ІД 14 Довіреність_Малов Д._2020.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 24, 07:29
srt
КК 27 довідка наявність робітників будівельних професій.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:51
srt
КК 2 Копія аналогічного догорову Стадн.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:52
srt
ІД 14 Гарантійні зміни _300 000,00 UAH.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 24, 07:29
srt
ІД 30 лист- згода з умовами договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
КК 2 Копія актів довідок КБ2в та КБ3 Заложці.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:48
srt
ІД 14 Гарантія_300 000,00 UAH.pdf.p7s.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
ІД 14 Гарантія_300 000,00 UAH.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
ІД 14 Довіреність_Малов Д._2020.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 24, 07:29
srt
ІД 18 гарантійний лист відповідність пропонованих товарів.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
КК 1 Копія договору лізингу коток ЕДБ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:51
srt
ІД 10 довідка нявність асфальтнобетонного заводу.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
КК 2 Копія актів довідок КБ2в та КБ3 Капустинці Синява.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:49
srt
КК 3 Копія документів про освіту (ІТР).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:53
srt
КК 2 Копія актів довід Стадн, КБ-2Б, КБ-3.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:52
srt
ІД 11 Гарантійний лист лаболаторія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
ІД 10 Інвентарна картка АБЗ обліку № ОЗ-6.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
ІД 29 проект договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:46
srt
ІД 17 відомості про учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
ІД 18 Довідка субпідряд.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:52
srt
ІД 28 довідка сстрок дії ТП.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
ІД 15 гарантійний лист достовірність інформації.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
ІД 7 Оригінал протоколу загальних зборів учасників.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
ІД 11 Договір про залучення лабораторії.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45
srt
ІД 14 Гарантійні зміни_300 000,00 UAH.pdf.p7s.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 24, 07:29
srt
ІД 9 Статут (копія).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:46
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:53
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:28
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 09:32
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 09:31
srt
ІД 10 Договір оренди асф заводу.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 21, 16:45

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 11:01

№:

3

Participant:

Name:
Носик Валерій Вікторович
E-mail:
bmbtov@gmail.com
Phone:
380959389724, 380959389724
EDRPOU:
41037833

Status:

Allowed to participate

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
srt
КК 14 тех. паспотри.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:43
srt
Рейтинг_Скан(2).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:51
srt
Гарантия_5454(1).zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:51
srt
Рейтинг_Скан(2).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:50
srt
IД.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:43
srt
ІД.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:43
srt
Гарантия_5454(1).zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:50
srt
КК.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:43
srt
Рейтинг(2).zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:50
srt
Лiцензiя(2).zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:50
srt
Рейтинг(2).zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:51
srt
Довіреність_скан(2).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:50
srt
Довiренiсть_Рижий(3).zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:50
srt
Документи переможця.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 4, 11:26
srt
Довіреність_скан(2).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:51
srt
ВПВ17.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:43
srt
Цінова пропозиція.zip

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:43
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 4, 11:26
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:52
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:47
srt
Довiренiсть_Рижий(3).zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:51
srt
Проект договору.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:43
srt
Ліцензія_скан(2).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:50
srt
Лiцензiя(2).zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:51
srt
Ліцензія_скан(2).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:51
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 4, 11:26
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:52
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:47
srt
KK.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:43

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 11:01
Qualification protocol was formed Aug 27, 2020
Participants of auction
Participant Offer Status

№:

1

Participant:

Name:
Носик Валерій Вікторович
E-mail:
bmbtov@gmail.com
Phone:
380959389724, 380959389724
EDRPOU:
41037833
with EDS/QES
Contract was uploaded and signed by the customer. Tender completed.

Offer:

₴9,993,900.00 including VAT

Status:

winner

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
srt
КК 14 тех. паспотри.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:43
srt
Рейтинг_Скан(2).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:51
srt
Гарантия_5454(1).zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:51
srt
Рейтинг_Скан(2).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:50
srt
IД.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:43
srt
ІД.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:43
srt
Гарантия_5454(1).zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:50
srt
КК.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:43
srt
Рейтинг(2).zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:50
srt
Лiцензiя(2).zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:50
srt
Рейтинг(2).zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:51
srt
Довіреність_скан(2).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:50
srt
Довiренiсть_Рижий(3).zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:50
srt
Документи переможця.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 4, 11:26
srt
Довіреність_скан(2).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:51
srt
ВПВ17.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:43
srt
Цінова пропозиція.zip

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:43
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 4, 11:26
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:52
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:47
srt
Довiренiсть_Рижий(3).zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:51
srt
Проект договору.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:43
srt
Ліцензія_скан(2).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:50
srt
Лiцензiя(2).zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:51
srt
Ліцензія_скан(2).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:51
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 4, 11:26
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:52
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:47
srt
KK.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:43

Decision of the responsible person

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
srt
26590002426097J1703102100000147410920202659.XML.p7s

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 4, 09:01
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 2, 12:16
srt
26590002426097J1603102100000147410920202659.KVT.p7s

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 13:02
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 13:02
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 2, 17:35
pdf
Протокол

Document type:

License

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 12:59

Contract

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Договір

Document type:

Signed contract

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 15, 16:05
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 15, 16:13

№:

2

Participant:

Name:
Петро Тесельський
E-mail:
t-bc@ukr.net
Phone:
+380352432306
EDRPOU:
33768346
with EDS/QES

Offer:

₴10,028,200.00 including VAT

Status:

Not considered

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
№55 ІД Договір на проведення атестації.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№12 КК Довідка про виконання аналогічних договорів.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№54 ІД Копія атестату на завод.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№46 Проект договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№21 ВПВ17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№39 ІД Довідка про термін дії пропозиції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№41 ІД Копія ліцензії.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№44 ІД Декларація (охорона праці).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№28 ІД Наказ про призначення директора .pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№37 ІД Довідка про відповідність.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№11 КК Копія штатного розпису.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№18 ВПВ17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№45 ІД Гарантійний лист про можливість відхилення пропозиції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№9 КК Посвідчення Цісик П.І..pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№27 ІД протоколу про призначення директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№42 ІД Зразок підпису.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№50 КК Акт приймання робіт 5 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№61 ІД Свідоцтво ISO (Копія).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№6 КК Лист підтвердження ПАРТНЕР-АВТО-ПРОМ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№8 КК Дипломи працівників частина 1.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№6 КК Лист підтвердження Спецавтоінвест (інша техніка).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№30 ІД Відомості про учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№9 КК_Посвідчення Шумський С.В.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№58 ІД Довіка про лабораторію.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№2 ІД Гарантійний лист про ціну.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№25 ІД Копія протоколу до Статуту.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№15 КК Лист відгук 5ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№23 ІД Довідка про підписанта договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№15 КК Лист відгук 72.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№8 КК Дипломи працівників частина 2.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:07
pdf
№13 КК Договір №72.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№6 КК Лист підтвердження АБ ТРАНС 2015.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
ІД Реєстр наданих документів.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№16 КК Баланс, Звіт, Фінансові результати.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№59 ІД Договір надання послуг лабораторія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
Довіреність і протокол 2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№22 ІД Довідка про підписанта пропозиції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:07
pdf
№52 ІД Договір поставки асфальту.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№24 ІД Копія Статуту та опису.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№14 КК копії довідок та актів 5 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№47 ІД Гарантійний лист про істотні умови договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№6 КК Лист підтвердження ПРОМ-ІНДЕКС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№15 КК Лист відгук 19 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
rar
Завірена_копія_Банківська Ліцензія_Губанова_І_П.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
rar
16640_ТЕХНО_БУД_ЦЕНТР_Гарантія_19_08_2020.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№14 КК Довідка пояснення.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№50 КК Акт приймання робіт 19 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№14 КК копії довідок та актів №72.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
Довіреність і протокол.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№9 КК_Посвідчення Потребко Б.С..pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№5 КК Свідоцтва про реєстрацію ТЗ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№17 ВПВ17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№48 ІД Календарний графік.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
Довіреність і протокол 3.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
rar
№4 КК Договори оренди.rar

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№50 КК Акт приймання робіт 72.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№26 ІД Копія протоколу загальних зборів про повноваження .pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№3 КК Довідка про обладнання.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
rar
Довіреність_Губанова_І_П_13_01_2020_Завірена копія.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№7 КК Довідка про працівників.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№29 ІД Копія паспорта та ід. коду директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№10 КК Довідка про робітників.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№60 ІД Гарантійний лист лабораторія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№6 КК Лист підтвердження Спецавтоінвест (самоскиди).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№1 Цінова пропозиція.pdf

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№38 ІД Технічне завдання.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№43 ІД Довідка про субпідрядника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№51 ІД Довідка АБЗ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№13 КК Договір 19 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№14 КК копії довідок та актів 19ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№20 ВПВ17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№31 ІД Копія витяг ПДВ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№49 ІД Довідка про оплату договорів.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№19 ВПВ17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№13 КК Договір 5 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№57 ІД Гарантійний лист про товари.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№40 ІД Гарантійний лист про достовірність інформації.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№53 ІД Гарантійний лист щодо поставки асфальту.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№32 ІД Згода на обробку персональних даних.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№33 ІД Довідка про забезпечення.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
pdf
№56 ІД транспортна схема.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 18:06
Main contact
Name:
Чуй Павло Павлович (Chuy Pavlo Pavlovuch)
Language skills:
українська
Phone:
+380352289449
E-mail:
Fax:
+380352289449

You may be interested

Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Турківського, Старосамбірського та Сколівського районів Львівської області (45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Турківського, Старосамбірського та Сколівського районів Львівської області (45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
Name:
Дропа Оксана Ігорівна
E-mail:
lodatenderdorogy@gmail.com
Phone:
+380322999141
EDRPOU:
43493483
All tenders of the company

₴7,066,820.28 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Капітальний ремонт вул. І.Врадія від будинку 112 І.Врадія до перехрестя вулиць І. Врадія – Травнева смт Врадіївка Миколаївської області

Капітальний ремонт вул. І.Врадія від будинку 112 І.Врадія до перехрестя вулиць І. Врадія – Травнева смт Врадіївка Миколаївської області
Name:
Альона Зелінська
E-mail:
vrad.sel.rada@ukr.net
Phone:
+380970092572
EDRPOU:
04376699
All tenders of the company

₴7,850,322.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Поточний середній ремонт - влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на км 248+700 до км 249+200 автомобільної дороги державного значення Н-10 Стрий – Івано-Франківськ- Чернівці – Мамалига (на Кишинів) (45233142-6 Ремонт доріг)

Поточний середній ремонт - влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на км 248+700 до км 249+200 автомобільної дороги державного значення Н-10 Стрий – Івано-Франківськ- Чернівці – Мамалига (на Кишинів) (45233142-6 Ремонт доріг)
Name:
Малетич Дмитро Олегович
E-mail:
kkt_cv@ukr.net
Phone:
380372583872
EDRPOU:
22843868
All tenders of the company

₴14,923,334.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up