Completed
₴4,359,000.00 including VAT
View

Customer КП Тернопількомунінвест

Public procurement open biding published in English
with EDS/QES

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 200206 Устя – Горошова на ділянці км 0+000-км 8+100 (окремими ділянками) Борщівського району Тернопільської області

Категорія замовника Комунальне підприємство «Тернопількомунінвест» – відповідно до п.3 ч.1. ст. 2 Закону України "Про публічні закупівлі" в новій редакції від 19.04.2020 р. – юридична особа яка забезпечує потреби держави або територіальної громади та є одержувачем бюджетних коштів . Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції Учасника, складаються українською мовою. Місце знаходження замовника - 46017, вул. Київська, 3А, м. Тернопіль, Тернопільська область. Код ЄДРПОУ - 32865587.Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції (відповідно до оголошення про закупівлю). Документ, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції повинен бути оформлений у відповідності до вимог чинного законодавства України. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) – не менше 90 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Банківська гарантія повинна бути безвідкличною. Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). В тексті гарантії обов’язково повинно бути зазначено: Зобов’язання Банку-гаранта сплатити Замовнику гарантійну суму єдиним платежем протягом 5-ти банківських днів з дня отримання вимог Замовника без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов; Умови гарантії не можуть бути змінені і вона не може бути припинена Банком-гарантом, в тому числі згідно із заявою Учасника, без згоди та погодження з Замовником, після її передавання / надсилання Замовнику. Гарантія має набувати чинності з дня її надання

Current average repair of the highway of local significance С 200206 Устя - Горошова on the section km 0 + 000-km 8 + 100 (separate sections) of Borshchiv district of Ternopil region

A category of customer is the Communal enterprise of "Ternopilkomuninvest" - in accordance with p.3 ch.1. century of 2 Laws of Ukraine "About public purchases" in a new release from 19.04.2020 is a legal entity that provides the necessities of the state or territorial society and is the recipient of budgetary facilities . All documents that relate to tender suggestion of Participant are folded by Ukrainian. Place of being of customer - 46017, street Kyiv, 3А, Ternopil, Ternopil area. Code -32865587.Tender suggestion necessarily must be accompanied by a document that confirms the grant of providing of tender suggestion (in accordance with announcing purchase) Participant. Document that confirms the grant of providing of tender suggestion Participant must be executed in accordance with the requirements of current legislation of Ukraine. Term of action of providing of tender suggestion (term of action of guarantee) - not less than 90 calendar days from the date of dead-line of presentation of tender suggestions, that is indicated in announcement on the web-portal of the Authorized organ. A bank guarantee must be uncalled. A guarantee must envisage possibility of inpayment of all sum, on that she is given (partial сплати-заборонені) out, only. In text of guarantee necessarily it must be it is marked: To pay the obligation of Bank-guarantor to Customer warranty sum by only payment during 5th bank days from the day of receipt of requirements of Customer without presentation of any other documents or implementation of any other terms. The terms of guarantee can not be changed and she can not be stopped by a Bank-guarantor, including according to the statement of Participant, without a consent and concordance with Customer, after her passed / to of message Customer. A guarantee must inure from the day of her grant A bank guarantee must be uncalled. A guarantee must envisage possibility of inpayment of all sum, on that she is given (partial paid- forbidden) out, only

Call for proposals
34 days
from Jul 22, 11:12
until Aug 25, 15:00
Prequalification
6 days
from Aug 25, 15:02
until Sep 1, 00:00
Auction
21 minutes
from Sep 1, 12:17
until Sep 1, 12:38
Qualification
22 hours
from Sep 1, 12:38
until Sep 2, 10:51
Offers considered
13 days
from Sep 2, 10:51
until Sep 15, 17:27
Information about customer
Name:
КП Тернопількомунінвест
EDRPOU code:
32865587
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 46017, Тернопільська область, Тернопіль, вул. Київська, 3а
About tender
Expected value:
₴4,359,000.00 including VAT
Minimum price decrement:
₴21,795.00
Bidding security:
₴100,000.00
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves professional services of some form, generally contracted for on the basis of measurable outputs or deliverables.
ID procurement:
UA-2020-07-22-000706-a
Important dates
Clarification period:
Jul 22, 11:12 – Aug 15, 15:00
Offers to be submitted:
Jul 22, 11:12 – Aug 25, 15:00
Auction launch:
Sep 1, 12:17 – Sep 1, 12:38
Answers till:
Aug 20, 00:00
Appealing tender terms:
Jul 22, 11:12 – Aug 21, 00:00
Date of the last changes to the tender conditions:
Aug 18, 11:32
Items list
Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 200206 Устя – Горошова на ділянці км 0+000-км 8+100 (окремими ділянками) Борщівського району Тернопільської області

Current average repair of the highway of local significance С 200206 Устя - Горошова on the section km 0 + 000-km 8 + 100 (separate sections) of Borshchiv district of Ternopil region

Code DK 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Quantity:

1 послуга

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 46000, Тернопільська область, Устя – Горошова, Борщівський район, автомобільна дорога місцевого значення С 200206

Item documents:

Нет загруженных документов
Terms of payment
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
submitting services
Payment type:
prepayment
Payment amount:
30%
Period (in days):
30 ( calendar )
Description:
Замовник має право при наявності бюджетного фінансування, перерахувати Підряднику аванс для придбання і постачання необхідних для виконання робіт (надання послуг) матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання в розмірі до 30% вартості робіт. (Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2020 році)
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
submitting services
Payment type:
postpayment
Payment amount:
70%
Period (in days):
30 ( calendar )
Description:
Розрахунки Замовником проводяться тільки за фактично виконані роботи (надані послуги) у термін на протязі 30-ти (тридцяти) календарних днів з моменту підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, та тільки в межах бюджетних призначень. (Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2020 році)
Tender documentation
Document name Document type Confidentiality Date of publishing
docx
Додаток_3_Лист_-_згода.docx

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 22, 11:12
doc
Додаток_2_Технічне завдання.doc

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 22, 11:12
docx
Додаток_1_Перелiк_документiв зі змінами від 13.08.2020 року.docx

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 13, 11:37
docx
Додаток_1_Перелiк_документiв.docx

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 22, 11:12
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 18, 11:32
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 13, 11:47
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 22, 11:19
pdf
змiни_устя_грошова.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 13, 11:37
txt
audit_72bcecbc76fc43b7b89364dba6774b65.yaml

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 1, 12:38
txt
audit_72bcecbc76fc43b7b89364dba6774b65.yaml

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 1, 12:38
docx
Додаток_5_Проект_договору_.docx

Document type:

Draft contract

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 22, 11:12
docx
Додаток_4_Цiнова_пропозицiя.docx

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 22, 11:12
pdf
Зміни від 18.08.2020 року.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 18, 11:28
docx
ТД Устя Горошова зі змінами від 18.08.2020 року.docx

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 18, 11:28
docx
ТД Устя Горошова.docx

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 22, 11:12
Prequalification of participants
Participant Status

№:

1

Participant:

Name:
Петро Тесельський
E-mail:
t-bc@ukr.net
Phone:
+380352432306
EDRPOU:
33768346

Status:

Allowed to participate

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
№32 ІД Довідка персональні дані.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№5 КК Свідоцтва про реєстрацію ТЗ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№52 ІД Документи на приміщення лабораторії.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№29 ІД Копія паспорта та ід. коду директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№6 КК Лист підтвердження Спецавтоінвест (інша техніка).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№43 ІД Довідка щодо поставки асфальтобетону.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
rar
Довіреність_Губанова_І_П_13_01_2020_Завірена копія.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№8 КК Дипломи працівників частина 2.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№13 КК копія договору 186.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№11 КК Копія штатного розпису.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№2 Гарантійний лист щодо розрахунку ціни.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№52 ІД Договір оренди приміщення лабораторії.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№60 ІД Гарантійний лист про можливість відхилення пропозиції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№31 ІД Копія витяг ПДВ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№44 ІД Договір поставки асфальтобетону.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№19 ВПВ 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№30 ІД Відомості про учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
rar
17035_ТЕХНО_БУД_ЦЕНТР_Гарантія_20_08_2020.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№6 КК Лист підтвердження ПРОМ-ІНДЕКС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№23 ІД Довідка на підписанта договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№52 ІД Довідки про працівників і обладнання лабораторії.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№56 ІД Довідка про субпідрядника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№6 КК Лист підтвердження АБ ТРАНС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№6 КК Лист підтвердження Спецавтоінвест.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№55 ІД Свідоцтво ISO (Копія).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№50 ІД Гарантійний лист про товари і роботи.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
rar
ТЕРНОПІЛЬКОМУНІНВЕСТ КП від 03.09.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 9, 10:16
pdf
№41 ІД Копія ліцензії.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
rar
Завірена_копія_Банківська Ліцензія_Губанова_І_П.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№21 ВПВ 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№37 ІД Довідка технічні характеристики.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№15 КК Лист відгук 5ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№13 КК Договір 5 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№47 ІД Копія атестату на завод.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№14 КК копії довідок та актів 19ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 9, 10:18
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 12:00
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 11:12
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:49
pdf
№25 ІД Копія протоколу до Статуту.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№46 ІД Картка обліку ОЗ-6.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№9 КК_Посвідчення Шумський С.В.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№33 ІД Довідка про забезпечення.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№45 ІД Гарантійний лист щодо поставки асфальтобетону.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
Довіреність і протокол.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№6 КК Лист підтвердження ПАртнер-Авто-Пром.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№57 Проект договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№7 КК Довідка інженерно-технічні працівники.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№14 КК копії довідок та актів 186.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№26 ІД Копія протоколу загальних зборів про повноваження .pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
Довіреність і протокол 3.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№53 ІД Договір надання послуг лабораторія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№42 ІД Довідка зразок підпису.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№10 КК Довідка робітники.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№12 КК Довідка про аналогічний договір.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№9 КК Посвідчення Цісик П.І..pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№27 ІД протоколу про призначення директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№14 КК копії довідок та актів 5 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№59 ІД Календарний графік.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№38 ІД Технічне завдання.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№17 ВПВ 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№9 КК_Посвідчення Потребко Б.С..pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№51 ІД Довідка лаборатрія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№24 ІД Копія Статуту та опису.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№15 КК лист відгук 19 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№39 ІД Довідка про термін дії пропозиції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№15 КК лист відгук 186.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
rar
№4 КК Договори оренди.rar

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 11:12
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:49
pdf
ДОВІДКИ ПЕРЕМОЖЦЯ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 11:59
pdf
№22 ІД Довідка на підписанта пропозиції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№16 КК Баланс, Звіт, Фінансові результати.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№40 ІД Гарантійний лист про достовірність інформації.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
rar
ДОВІДКА З МВС 28.08.2020.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 11:59
pdf
Довіреність і протокол 2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№54 ІД Гарантійний лист лабораторія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№3 КК Довідка обладнання.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№8 КК Дипломи працівників частина 1.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№18 ВПВ 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
Довідка МВС.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 11:59
pdf
№48 ІД Договір на проведення атестації.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№28 ІД Наказ про призначення директора .pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№1 Цінова пропозиція.pdf

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 11:08
pdf
№1 Цінова пропозиція.pdf

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№13 КК копія договору 19 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№58 Гарантійний лист про істотні умови договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№49 ІД транспортна схема.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
ІД Реєстр наданих документів.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№20 ВПВ 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 15:03

№:

2

Participant:

Name:
Носик Валерій Вікторович
E-mail:
bmbtov@gmail.com
Phone:
380959389724, 380959389724
EDRPOU:
41037833

Status:

Allowed to participate

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
txt
Інші документи.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
txt
КК.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
txt
Цінова пропозиція.zip

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
txt
Рейтинг.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
txt
Довіреність_скан.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
txt
КК 14 тех. паспотри.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
txt
Довiренiсть_Рижий.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
txt
Рейтинг_Скан.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
txt
Проект договору.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
txt
Технічна частина.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
txt
Лiцензiя.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
txt
ВПВ17.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:41
txt
Ліцензія_скан.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
txt
Гарантия_5848.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:41

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 15:03
Qualification protocol was formed Aug 26, 2020
Participants of auction
Participant Offer Status

№:

1

Participant:

Name:
Петро Тесельський
E-mail:
t-bc@ukr.net
Phone:
+380352432306
EDRPOU:
33768346
with EDS/QES
Contract was uploaded and signed by the customer. Tender completed.

Offer:

₴3,663,570.00 including VAT

Status:

winner

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
№32 ІД Довідка персональні дані.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№5 КК Свідоцтва про реєстрацію ТЗ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№52 ІД Документи на приміщення лабораторії.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№29 ІД Копія паспорта та ід. коду директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№6 КК Лист підтвердження Спецавтоінвест (інша техніка).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№43 ІД Довідка щодо поставки асфальтобетону.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
rar
Довіреність_Губанова_І_П_13_01_2020_Завірена копія.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№8 КК Дипломи працівників частина 2.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№13 КК копія договору 186.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№11 КК Копія штатного розпису.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№2 Гарантійний лист щодо розрахунку ціни.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№52 ІД Договір оренди приміщення лабораторії.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№60 ІД Гарантійний лист про можливість відхилення пропозиції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№31 ІД Копія витяг ПДВ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№44 ІД Договір поставки асфальтобетону.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№19 ВПВ 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№30 ІД Відомості про учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
rar
17035_ТЕХНО_БУД_ЦЕНТР_Гарантія_20_08_2020.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№6 КК Лист підтвердження ПРОМ-ІНДЕКС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№23 ІД Довідка на підписанта договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№52 ІД Довідки про працівників і обладнання лабораторії.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№56 ІД Довідка про субпідрядника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№6 КК Лист підтвердження АБ ТРАНС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№6 КК Лист підтвердження Спецавтоінвест.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№55 ІД Свідоцтво ISO (Копія).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№50 ІД Гарантійний лист про товари і роботи.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
rar
ТЕРНОПІЛЬКОМУНІНВЕСТ КП від 03.09.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 9, 10:16
pdf
№41 ІД Копія ліцензії.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
rar
Завірена_копія_Банківська Ліцензія_Губанова_І_П.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№21 ВПВ 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№37 ІД Довідка технічні характеристики.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№15 КК Лист відгук 5ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№13 КК Договір 5 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№47 ІД Копія атестату на завод.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№14 КК копії довідок та актів 19ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 9, 10:18
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 12:00
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 11:12
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:49
pdf
№25 ІД Копія протоколу до Статуту.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№46 ІД Картка обліку ОЗ-6.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№9 КК_Посвідчення Шумський С.В.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№33 ІД Довідка про забезпечення.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№45 ІД Гарантійний лист щодо поставки асфальтобетону.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
Довіреність і протокол.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№6 КК Лист підтвердження ПАртнер-Авто-Пром.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№57 Проект договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№7 КК Довідка інженерно-технічні працівники.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№14 КК копії довідок та актів 186.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№26 ІД Копія протоколу загальних зборів про повноваження .pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
Довіреність і протокол 3.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№53 ІД Договір надання послуг лабораторія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№42 ІД Довідка зразок підпису.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№10 КК Довідка робітники.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№12 КК Довідка про аналогічний договір.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№9 КК Посвідчення Цісик П.І..pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№27 ІД протоколу про призначення директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№14 КК копії довідок та актів 5 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№59 ІД Календарний графік.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№38 ІД Технічне завдання.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№17 ВПВ 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№9 КК_Посвідчення Потребко Б.С..pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№51 ІД Довідка лаборатрія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№24 ІД Копія Статуту та опису.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№15 КК лист відгук 19 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№39 ІД Довідка про термін дії пропозиції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№15 КК лист відгук 186.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
rar
№4 КК Договори оренди.rar

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 11:12
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:49
pdf
ДОВІДКИ ПЕРЕМОЖЦЯ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 11:59
pdf
№22 ІД Довідка на підписанта пропозиції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№16 КК Баланс, Звіт, Фінансові результати.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№40 ІД Гарантійний лист про достовірність інформації.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
rar
ДОВІДКА З МВС 28.08.2020.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 11:59
pdf
Довіреність і протокол 2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№54 ІД Гарантійний лист лабораторія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№3 КК Довідка обладнання.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№8 КК Дипломи працівників частина 1.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№18 ВПВ 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
Довідка МВС.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 11:59
pdf
№48 ІД Договір на проведення атестації.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№28 ІД Наказ про призначення директора .pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№1 Цінова пропозиція.pdf

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 11:08
pdf
№1 Цінова пропозиція.pdf

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№13 КК копія договору 19 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№58 Гарантійний лист про істотні умови договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№49 ІД транспортна схема.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
ІД Реєстр наданих документів.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48
pdf
№20 ВПВ 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 10:48

Decision of the responsible person

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Протокол

Document type:

License

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 2, 10:46
txt
26590002426097J1703102100000078010920202659.XML.p7s

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 09:01
txt
26590002426097J1603102100000078010920202659.KVT.p7s

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 2, 10:51
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 2, 10:50
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 1, 12:39

Contract

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Договір

Document type:

Signed contract

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 15, 17:26
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 15, 17:27

№:

2

Participant:

Name:
Носик Валерій Вікторович
E-mail:
bmbtov@gmail.com
Phone:
380959389724, 380959389724
EDRPOU:
41037833
with EDS/QES

Offer:

₴3,685,300.00 including VAT

Status:

Not considered

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
txt
Інші документи.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
txt
КК.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
txt
Цінова пропозиція.zip

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
txt
Рейтинг.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
txt
Довіреність_скан.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
txt
КК 14 тех. паспотри.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
txt
Довiренiсть_Рижий.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
txt
Рейтинг_Скан.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
txt
Проект договору.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
txt
Технічна частина.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
txt
Лiцензiя.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
txt
ВПВ17.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:41
txt
Ліцензія_скан.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
txt
Гарантия_5848.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:39
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 25, 12:41
Main contact
Name:
Чуй Павло Павлович (Chuy Pavlo Pavlovuch)
Language skills:
українська
Phone:
+380352289449
E-mail:
Fax:
+380352289449

You may be interested

Відновлення нанесеної горизонтальної дорожньої розмітки проїзної частини на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-27 Чернігів — Мена — Сосниця — Грем’яч за рахунок експлуатаційного утримання.

Відновлення нанесеної горизонтальної дорожньої розмітки проїзної частини на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-27 Чернігів — Мена — Сосниця — Грем’яч за рахунок експлуатаційного утримання.
Name:
Велігорська Оксана
E-mail:
veligorska.ol@ukravtodor.gov.ua
Phone:
380662146633,
Fax:
0462651260
EDRPOU:
25901106
All tenders of the company

₴2,946,000.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Одеської, Льва Толстого, Театральної, Олени Пчілки, Федора Медведєва, Базарної міста Первомайська Миколаївської області

Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Одеської, Льва Толстого, Театральної, Олени Пчілки, Федора Медведєва, Базарної міста Первомайська Миколаївської області
Name:
Олександр Карпович
E-mail:
kan44541@gmail.com
Phone:
+380977814249
EDRPOU:
22436347
All tenders of the company

₴2,477,319.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Відновлення нанесеної горизонтальної дорожньої розмітки проїзної частини на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-02 Кіпті — Глухів — Бачівськ (на м. Брянськ) за рахунок експлуатаційного утримання.

Відновлення нанесеної горизонтальної дорожньої розмітки проїзної частини на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-02 Кіпті — Глухів — Бачівськ (на м. Брянськ) за рахунок експлуатаційного утримання.
Name:
Велігорська Оксана
E-mail:
veligorska.ol@ukravtodor.gov.ua
Phone:
380662146633,
Fax:
0462651260
EDRPOU:
25901106
All tenders of the company

₴3,166,000.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up