Offers considered
₴7,768,200.00 including VAT
View

Customer КП Тернопількомунінвест

Public procurement open biding published in English
with EDS/QES

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення С200308 Золотий Потік - Стінка на ділянці км 0+000 - км 8+600 (окремими ділянками) Бучацького району Тернопільської області

Категорія замовника Комунальне підприємство «Тернопількомунінвест» – відповідно до п.3 ч.1. ст. 2 Закону України "Про публічні закупівлі" в новій редакції від 19.04.2020 р. – юридична особа яка забезпечує потреби держави або територіальної громади та є одержувачем бюджетних коштів . Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції Учасника, складаються українською мовою. Місце знаходження замовника - 46017, вул. Київська, 3А, м. Тернопіль, Тернопільська область. Код ЄДРПОУ - 32865587.Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції (відповідно до оголошення про закупівлю). Документ, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції повинен бути оформлений у відповідності до вимог чинного законодавства України. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) – не менше 90 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Банківська гарантія повинна бути безвідкличною. Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). В тексті гарантії обов’язково повинно бути зазначено: Зобов’язання Банку-гаранта сплатити Замовнику гарантійну суму єдиним платежем протягом 5-ти банківських днів з дня отримання вимог Замовника без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов; Умови гарантії не можуть бути змінені і вона не може бути припинена Банком-гарантом, в тому числі згідно із заявою Учасника, без згоди та погодження з Замовником, після її передавання / надсилання Замовнику. Гарантія має набувати чинності з дня її надання

Current average repair of the highway of local significance С200308 Zolotyi Potik - Wall on the section km 0 + 000 - km 8 + 600 (separate sections) of Buchach district of Ternopil region

A category of customer is the Communal enterprise of "Ternopilkomuninvest" - in accordance with p.3 ch.1. century of 2 Laws of Ukraine "About public purchases" in a new release from 19.04.2020 is a legal entity that provides the necessities of the state or territorial society and is the recipient of budgetary facilities . All documents that relate to tender suggestion of Participant are folded by Ukrainian. Place of being of customer - 46017, street Kyiv, 3А, Ternopil, Ternopil area. Code -32865587.Tender suggestion necessarily must be accompanied by a document that confirms the grant of providing of tender suggestion (in accordance with announcing purchase) Participant. Document that confirms the grant of providing of tender suggestion Participant must be executed in accordance with the requirements of current legislation of Ukraine. Term of action of providing of tender suggestion (term of action of guarantee) - not less than 90 calendar days from the date of dead-line of presentation of tender suggestions, that is indicated in announcement on the web-portal of the Authorized organ. A bank guarantee must be uncalled. A guarantee must envisage possibility of inpayment of all sum, on that she is given (partial сплати-заборонені) out, only. In text of guarantee necessarily it must be it is marked: To pay the obligation of Bank-guarantor to Customer warranty sum by only payment during 5th bank days from the day of receipt of requirements of Customer without presentation of any other documents or implementation of any other terms. The terms of guarantee can not be changed and she can not be stopped by a Bank-guarantor, including according to the statement of Participant, without a consent and concordance with Customer, after her passed / to of message Customer. A guarantee must inure from the day of her grant A bank guarantee must be uncalled. A guarantee must envisage possibility of inpayment of all sum, on that she is given (partial paid- forbidden) out, only

Call for proposals
36 days
from Aug 3, 16:14
until Sep 8, 18:00
Prequalification
6 days
from Sep 8, 18:03
until Sep 15, 00:00
Auction
21 minutes
from Sep 15, 15:15
until Sep 15, 15:36
Qualification
23 hours
from Sep 15, 15:36
until Sep 16, 15:35
Offers considered
being conducted
from Sep 16, 15:35
Information about customer
Name:
КП Тернопількомунінвест
EDRPOU code:
32865587
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 46017, Тернопільська область, Тернопіль, вул. Київська, 3а
About tender
Expected value:
₴7,768,200.00 including VAT
Minimum price decrement:
₴38,841.00
Bidding security:
₴200,000.00
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves professional services of some form, generally contracted for on the basis of measurable outputs or deliverables.
ID procurement:
UA-2020-08-03-002053-b
Important dates
Clarification period:
Aug 3, 16:14 – Aug 29, 18:00
Offers to be submitted:
Aug 3, 16:14 – Sep 8, 18:00
Auction launch:
Sep 15, 15:15 – Sep 15, 15:36
Answers till:
Sep 3, 00:00
Appealing tender terms:
Aug 3, 16:14 – Sep 4, 00:00
Date of the last changes to the tender conditions:
Sep 1, 17:45
Items list
Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення С200308 Золотий Потік - Стінка на ділянці км 0+000 - км 8+600 (окремими ділянками) Бучацького району Тернопільської області

Current average repair of the highway of local significance С200308 Zolotyi Potik - Wall on the section km 0 + 000 - km 8 + 600 (separate sections) of Buchach district of Ternopil region

Code DK 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Quantity:

1 послуга

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 46000, Тернопільська область, Золотий Потік - Стінка, Бучацький район, автомобільна дорога місцевого значення С200308

Item documents:

Нет загруженных документов
Terms of payment
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
submitting services
Payment type:
prepayment
Payment amount:
30%
Period (in days):
30 ( calendar )
Description:
Замовник має право при наявності бюджетного фінансування, перерахувати Підряднику аванс для придбання і постачання необхідних для виконання робіт (надання послуг) матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання в розмірі до 30% вартості робіт. (Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2020 році)
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
submitting services
Payment type:
postpayment
Payment amount:
70%
Period (in days):
30 ( calendar )
Description:
Розрахунки Замовником проводяться тільки за фактично виконані роботи (надані послуги) у термін на протязі 30-ти (тридцяти) календарних днів з моменту підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, та тільки в межах бюджетних призначень. (Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2020 році)
Tender documentation
Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
змiни_золотий_потiк.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 13, 11:44
docx
Додаток_3_Лист_-_згода.docx

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 3, 16:14
pdf
Зміни від 18.08.2020 року.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 18, 11:35
doc
Додаток_2_Технічне завдання.doc

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 3, 16:14
docx
Додаток_4_Цiнова_пропозицiя.docx

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 3, 16:14
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 1, 17:45
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 18, 11:41
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 13, 11:51
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 3, 16:18
pdf
зміни від 01.09.2020 року.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 1, 17:42
text
audit_48090df5c1ac46e5b56179d17756d6b4.yaml

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 15, 15:36
text
audit_48090df5c1ac46e5b56179d17756d6b4.yaml

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 15, 15:36
docx
Додаток_1_Перелiк_документiв зі змінами від 01.09.2020 року.docx

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 1, 17:42
docx
Додаток_1_Перелiк_документiв зі змінами від 13.08.2020 року.docx

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 13, 11:44
docx
Додаток_1_Перелiк_документiв.docx

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 3, 16:14
docx
Додаток_5_Проект_договору_.docx

Document type:

Draft contract

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 3, 16:14
docx
ТД Золотий потік Стінка зі змінами від 01.09.2020 року.docx

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 1, 17:42
docx
ТД Золотий потік Стінка зі змінами від 18.08.2020 року.docx

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 18, 11:35
docx
ТД Золотий потік Стінка.docx

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 3, 16:14
Prequalification of participants
Participant Status

№:

1

Participant:

Name:
Носик Валерій Вікторович
E-mail:
bmbtov@gmail.com
Phone:
380959389724, 380959389724
EDRPOU:
41037833

Status:

Allowed to participate

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
text
Гарантия_6322.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
text
КК 14 тех. паспотри.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
text
Проект договору.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
text
Лiцензiя.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
text
ВПВ17.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
text
Цінова пропозиція.zip

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
text
Довiренiст__Рижий.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
text
Рейтинг.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
text
Рейтинг_Скан.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:35
text
КК.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:31
text
Технічна частина.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:35
text
Довiренiст__скан.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
text
Інші документи.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
text
Лiцензiя_скан.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 18:03

№:

2

Participant:

Name:
Петро Тесельський
E-mail:
t-bc@ukr.net
Phone:
+380352432306
EDRPOU:
33768346

Status:

Allowed to participate

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
№32 ІД Довідка персональні дані.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 18, 09:24
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:32
pdf
№15 КК Лист відгук 5ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№14 КК копії довідок та актів 5 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№43 ІД Довідка зразок підпису.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№25 ІД Копія протоколу до Статуту.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№14 КК копії довідок та актів 186.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№6 КК Лист підтвердження Спецавтоінвест.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№48 ІД Копія атестату на завод.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№7 КК Довідка інженерно-технічні працівники.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№20 ВПВ 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№40 ІД Довідка про термін дії пропозиції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№47 ІД Картка обліку ОЗ-6.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№15 КК лист відгук 19 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№19 ВПВ 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№34 ІД Довідка про забезпечення.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№8 КК Дипломи працівників частина 1.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№49 ІД Договір на проведення атестації.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
Довіреність і протокол 2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№51 ІД Гарантійний лист про товари і роботи.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
rar
Довіреність_Губанова_І_П_13_01_2020_Завірена копія.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№9 КК_Посвідчення Шумський С.В.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№13 КК копія договору 186.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
довідка з МВС.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 18, 09:12
pdf
№26 ІД Копія протоколу загальних зборів про повноваження .pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№60 ІД Гарантійний лист про можливість відхилення пропозиції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№16 КК Баланс, Звіт, Фінансові результати.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№18 ВПВ 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№6 КК Лист підтвердження Спецавтоінвест (інша техніка).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
rar
Завірена_копія_Банківська Ліцензія_Губанова_І_П.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№44 ІД Довідка про АБЗ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№23 ІД Довідка на підписанта договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№14 КК копії довідок та актів 19ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№30 ІД Відомості про учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№9 КК_Посвідчення Потребко Б.С..pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№46 ІД Гарантійний лист про поставку.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№17 ВПВ 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№6 КК Лист підтвердження АБ ТРАНС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№3 КК Довідка обладнання.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
ДОВІДКИ ПЕРЕМОЖЦЯ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 18, 09:12
pdf
№24 ІД Копія Статуту та опису.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№11 КК Копія штатного розпису.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№2 ІД Гарантійний лист щодо розрахунку ціни.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№56 ІД Довідка про субпідрядника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№42 ІД Копія ліцензії.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№28 ІД Наказ про призначення директора .pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№1 Цінова пропозиція.pdf

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
Довіреність і протокол 3.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№13 КК копія договору 19 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№27 ІД протоколу про призначення директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№57 Проект договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№52 ІД Довідка лаборатрія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:31
rar
ДОВІДКА З МВС.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 18, 09:12
pdf
№55 ІД Свідоцтво ISO (Копія).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№9 КК Посвідчення Цісик П.І..pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
rar
17897_ТЕХНО_БУД_ЦЕНТР_Гарантія_07_09_2020.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№50 ІД Транспортна схема.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№54 ІД Гарантійний лист лабораторія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№53 ІД Договір надання послуг лабораторія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№31 ІД Копія витяг ПДВ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№5 КК Свідоцтва про реєстрацію ТЗ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№45 ІД Договір поставки асфальтобетону.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№29 ІД Копія паспорта та ід. коду директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№21 ВПВ 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№8 КК Дипломи працівників частина 2.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№22 ІД Довідка на підписанта пропозиції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№38 ІД Довідка технічні характеристики.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№12 КК Довідка про аналогічний договір.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№33 ІД Реєстр наданих документів.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
rar
№4 КК Договори оренди.rar

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№10 КК Довідка робітники.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№59 ІД Календарний графік.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№58 ІД Гарантійний лист про істотні умови договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
rar
ТЕРНОПІЛЬКОМУНІНВЕСТ КП.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 18, 09:12
pdf
№39 ІД Технічне завдання.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№13 КК Договір 5 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№15 КК лист відгук 186.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
Довіреність і протокол.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№41 ІД Гарантійний лист про достовірність інформації.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№6 КК Лист підтвердження ПАРТНЕР-АВТО-ПРОМ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№6 КК Лист підтвердження ПРОМ-ІНДЕКС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 18:03
Qualification protocol was formed Sep 9, 2020
Participants of auction
Participant Offer Status

№:

1

Participant:

Name:
Петро Тесельський
E-mail:
t-bc@ukr.net
Phone:
+380352432306
EDRPOU:
33768346
with EDS/QES
Contract has not uploaded yet

Offer:

₴6,322,418.00 including VAT

Status:

winner

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
№32 ІД Довідка персональні дані.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 18, 09:24
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:32
pdf
№15 КК Лист відгук 5ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№14 КК копії довідок та актів 5 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№43 ІД Довідка зразок підпису.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№25 ІД Копія протоколу до Статуту.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№14 КК копії довідок та актів 186.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№6 КК Лист підтвердження Спецавтоінвест.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№48 ІД Копія атестату на завод.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№7 КК Довідка інженерно-технічні працівники.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№20 ВПВ 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№40 ІД Довідка про термін дії пропозиції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№47 ІД Картка обліку ОЗ-6.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№15 КК лист відгук 19 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№19 ВПВ 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№34 ІД Довідка про забезпечення.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№8 КК Дипломи працівників частина 1.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№49 ІД Договір на проведення атестації.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
Довіреність і протокол 2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№51 ІД Гарантійний лист про товари і роботи.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
rar
Довіреність_Губанова_І_П_13_01_2020_Завірена копія.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№9 КК_Посвідчення Шумський С.В.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№13 КК копія договору 186.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
довідка з МВС.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 18, 09:12
pdf
№26 ІД Копія протоколу загальних зборів про повноваження .pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№60 ІД Гарантійний лист про можливість відхилення пропозиції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№16 КК Баланс, Звіт, Фінансові результати.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№18 ВПВ 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№6 КК Лист підтвердження Спецавтоінвест (інша техніка).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
rar
Завірена_копія_Банківська Ліцензія_Губанова_І_П.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№44 ІД Довідка про АБЗ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№23 ІД Довідка на підписанта договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№14 КК копії довідок та актів 19ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№30 ІД Відомості про учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№9 КК_Посвідчення Потребко Б.С..pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№46 ІД Гарантійний лист про поставку.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№17 ВПВ 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№6 КК Лист підтвердження АБ ТРАНС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№3 КК Довідка обладнання.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
ДОВІДКИ ПЕРЕМОЖЦЯ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 18, 09:12
pdf
№24 ІД Копія Статуту та опису.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№11 КК Копія штатного розпису.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№2 ІД Гарантійний лист щодо розрахунку ціни.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№56 ІД Довідка про субпідрядника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№42 ІД Копія ліцензії.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№28 ІД Наказ про призначення директора .pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№1 Цінова пропозиція.pdf

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
Довіреність і протокол 3.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№13 КК копія договору 19 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№27 ІД протоколу про призначення директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№57 Проект договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№52 ІД Довідка лаборатрія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:31
rar
ДОВІДКА З МВС.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 18, 09:12
pdf
№55 ІД Свідоцтво ISO (Копія).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№9 КК Посвідчення Цісик П.І..pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
rar
17897_ТЕХНО_БУД_ЦЕНТР_Гарантія_07_09_2020.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№50 ІД Транспортна схема.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№54 ІД Гарантійний лист лабораторія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№53 ІД Договір надання послуг лабораторія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№31 ІД Копія витяг ПДВ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№5 КК Свідоцтва про реєстрацію ТЗ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№45 ІД Договір поставки асфальтобетону.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№29 ІД Копія паспорта та ід. коду директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№21 ВПВ 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№8 КК Дипломи працівників частина 2.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№22 ІД Довідка на підписанта пропозиції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№38 ІД Довідка технічні характеристики.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№12 КК Довідка про аналогічний договір.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№33 ІД Реєстр наданих документів.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
rar
№4 КК Договори оренди.rar

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№10 КК Довідка робітники.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№59 ІД Календарний графік.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№58 ІД Гарантійний лист про істотні умови договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
rar
ТЕРНОПІЛЬКОМУНІНВЕСТ КП.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 18, 09:12
pdf
№39 ІД Технічне завдання.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№13 КК Договір 5 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№15 КК лист відгук 186.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
Довіреність і протокол.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№41 ІД Гарантійний лист про достовірність інформації.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№6 КК Лист підтвердження ПАРТНЕР-АВТО-ПРОМ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
pdf
№6 КК Лист підтвердження ПРОМ-ІНДЕКС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29

Decision of the responsible person

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Протокол

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 16, 12:05
text
26590002426097J1703102100000671410920202659.XML.p7s

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 17, 17:09
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 16, 14:36
text
26590002426097J1603102100000671410920202659.KVT.p7s

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 16, 15:35
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 15, 16:35

№:

2

Participant:

Name:
Носик Валерій Вікторович
E-mail:
bmbtov@gmail.com
Phone:
380959389724, 380959389724
EDRPOU:
41037833
with EDS/QES

Offer:

₴6,612,836.00 including VAT

Status:

Not considered

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
text
Гарантия_6322.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
text
КК 14 тех. паспотри.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
text
Проект договору.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
text
Лiцензiя.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
text
ВПВ17.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
text
Цінова пропозиція.zip

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
text
Довiренiст__Рижий.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
text
Рейтинг.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
text
Рейтинг_Скан.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:35
text
КК.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:31
text
Технічна частина.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:35
text
Довiренiст__скан.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
text
Інші документи.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
text
Лiцензiя_скан.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 8, 15:29
Main contact
Name:
Чуй Павло Павлович (Chuy Pavlo Pavlovuch)
Language skills:
українська
Phone:
+380352289449
E-mail:
Fax:
+380352289449

You may be interested

Поточний середній ремонт - влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на км 248+700 до км 249+200 автомобільної дороги державного значення Н-10 Стрий – Івано-Франківськ- Чернівці – Мамалига (на Кишинів) (45233142-6 Ремонт доріг)

Поточний середній ремонт - влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на км 248+700 до км 249+200 автомобільної дороги державного значення Н-10 Стрий – Івано-Франківськ- Чернівці – Мамалига (на Кишинів) (45233142-6 Ремонт доріг)
Name:
Малетич Дмитро Олегович
E-mail:
kkt_cv@ukr.net
Phone:
380372583872
EDRPOU:
22843868
All tenders of the company

₴14,923,334.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-16 Маниківці – Деражня км 0+000 – км 5+700 (окремими ділянками) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-16 Маниківці – Деражня км 0+000 – км 5+700 (окремими ділянками) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
Name:
Адуканець Леся Василівна
E-mail:
TENDERHM@UKR.NET
Phone:
+380382783250
EDRPOU:
25879878
All tenders of the company

₴10,991,626.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-02 Чернелівка – Городок – Смотрич км 0+000 – км 8+753 (окремими ділянками) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-02 Чернелівка – Городок – Смотрич км 0+000 – км 8+753 (окремими ділянками) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
Name:
Адуканець Леся Василівна
E-mail:
TENDERHM@UKR.NET
Phone:
+380382783250
EDRPOU:
25879878
All tenders of the company

₴4,025,754.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up