Prequalification: period of appeals
₴25,542,745.00 including VAT
Participate

Customer СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Public procurement open biding published in English
with EDS/QES

Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Тернопільській області (45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Усі документи тендерної пропозиції, що підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою. Допускається наявність у складі тендерної пропозиції Учасника та не потребують перекладу українською мовою документи на російській мові, складені Учасником в минулих періодах, або надані сторонніми підприємствами, організаціями чи установами, зокрема, але не виключно: накази про призначення, протоколи зборів, договори, накладні, акти, виписки, листи, технічні специфікації, сертифікати, паспорти якості тощо. Також, виняток складають стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування; інформація коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). У разі неможливості подання учасниками документів до складу тендерної пропозиції українською мовою, вони можуть бути надані іноземною мовою. При цьому документи, які складені іноземною мовою беспосередньо учасником - довідкі, гарантійні листи, листи у довільній формі або інше, обовязково надаються з перекладом на українську мову з нотаріальним засвідченням підпису перекладача. Щодо подання учасниками до складу тендерної пропозиції офіційних документів, які складені іноземною мовою: Для підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів учасника, з метою використання їх на території України, документи повинні бути легалізовані у встановленому порядку або засвідчені спеціальним штампом «Apostille» (апостиль), якщо країна, в якій цей учасник зареєстрований, підписала відповідну конвенцію, крім випадку, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують зазначену процедуру або звільняють сам документ від легалізації. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

Current minor repairs and maintenance of public roads of state importance in Ternopil region (45230000-8 - Construction of pipelines, communication lines and power lines, highways, roads, airfields and railways; leveling of surfaces)

All documents of the tender proposal prepared directly by the Bidder must be drawn up in the Ukrainian language. Documents prepared by the Bidder in previous periods or provided by third parties, organizations or institutions, including, but not limited to: appointment orders, minutes of meetings, contracts, invoices, are not allowed to be included in the Bidder's tender offer and do not require translation into Ukrainian into Russian. acts, extracts, letters, technical specifications, certificates, quality passports, etc. Exceptions are also standard characteristics, requirements, abbreviations and terminology related to the goods, works or services to be procured, provided for in existing international or national standards, norms and regulations, set out in the language of their generally accepted application; information when the use of letters and symbols of the Ukrainian language leads to their distortion (in particular, but not exclusively, Internet addresses, e-mail addresses, trademarks (marks for goods and services), generally accepted international terms). If it is impossible for bidders to submit documents to the tender proposal in Ukrainian, they may be submitted in a foreign language. In this case, documents drawn up in a foreign language directly by the participant - certificates, letters of guarantee, letters in any form or other, must be provided with a translation into Ukrainian with a notarized signature of the translator. Regarding the submission of official documents prepared in a foreign language by the participants to the tender proposal: To confirm the authenticity of the original official documents of the participant, in order to use them in Ukraine, the documents must be legalized in the prescribed manner or certified with a special stamp "Apostille" (apostille), if the country in which the participant is registered has signed the relevant convention, if there are agreements between two or more states that cancel or simplify this procedure or exempt the document itself from legalization. The texts must be authentic, the defining text is in Ukrainian.

Call for proposals
30 days
from Aug 4, 16:21
until Sep 3, 18:00
Prequalification
3 days left
from Sep 3, 18:01
until Sep 23, 00:00
Auction
expected
from Sep 23, 13:56
Qualification
expected
Offers considered
expected
Information about customer
Name:
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
EDRPOU code:
25887079
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 46001, Тернопільська область, Тернопіль, ВУЛИЦЯ О. КУЛЬЧИЦЬКОЇ, будинок 8
About tender
Expected value:
₴25,542,745.00 including VAT
Minimum price decrement:
₴127,713.73
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves professional services of some form, generally contracted for on the basis of measurable outputs or deliverables.
ID procurement:
UA-2020-08-04-004036-c
Important dates
Clarification period:
Aug 4, 16:21 – Aug 24, 18:00
Offers to be submitted:
Aug 4, 16:21 – Sep 3, 18:00
Auction launch:
Sep 23, 13:56
Answers till:
Aug 28, 00:00
Appealing tender terms:
Aug 4, 16:21 – Aug 30, 00:00
Pre-qualification standstill:
Sep 17, 16:12 - Sep 23, 00:00
Date of the last changes to the tender conditions:
Aug 26, 16:37
Items list
Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Тернопільській області (45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Current minor repairs and maintenance of public roads of state importance in Ternopil region (45230000-8 - Construction of pipelines, communication lines and power lines, highways, roads, airfields and railways; leveling of surfaces)

Code DK 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Quantity:

1 посл.

Delivery period:

до Dec 31, 2021

Place of delivery:

Україна, Відповідно до документації

Item documents:

Нет загруженных документов
Terms of payment
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
submitting services
Payment type:
postpayment
Payment amount:
100%
Period (in days):
5 ( working )
Description:
Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред’явлення Виконавцем рахунка на оплату послуг та після підписання Сторонами акта наданих послуг або поетапної оплати Замовником наданих послуг в порядку встановленому Договором
Tender documentation
Document name Document type Confidentiality Date of publishing
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 26, 16:37
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 14, 16:43
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 4, 16:19
docx
Додаток 2 Технічне завдання.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 4, 16:18
docx
Додаток 1 кваліфікаційні критерії нова редакція 2.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 26, 16:37
docx
Додаток 1 кваліфікаційні критерії нова редакція.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 14, 16:43
docx
Додаток 1 кваліфікаційні критерії.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 4, 16:18
pdf
перелік змін до тендерної документації № 2.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 26, 16:37
pdf
перелік змін до тендерної документації.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 14, 16:43
docx
тендерна документація поточний дрібний нова редакція 2.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 26, 16:37
docx
тендерна документація поточний дрібний нова редакція.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 14, 16:43
docx
тендерна документація поточний дрібний.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 4, 16:18
docx
Додаток 3 Проект договору.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 4, 16:18
Prequalification of participants
Participant Status

№:

1

Participant:

Name:
Жакун Сергій Леонідович
E-mail:
unidor1@ukr.net
Phone:
+380332719443
Fax:
+380332719443
EDRPOU:
38143539

Status:

Allowed to participate

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
реєстр.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 2, 17:32
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 2, 17:33
rar
Тендерна пропозиція.rar

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 2, 17:32
rar
Д-ка _Аналогічний договір САД _ лист відгук_pagenumber.rar

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 2, 17:32

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 18:01

№:

2

Participant:

Name:
Квасниця Віталій Ярославович
E-mail:
tov_dormax@ukr.net
Phone:
380983750462, 380983750462
EDRPOU:
39201948

Status:

Allowed to participate

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
text
3.Інформація щодо відповідності Учасника вимогам, визначеним у ст.17 Закону.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 09:59
text
14.Ліцензія на провадження господарської діяльності.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 09:59
text
2.Фінансова звітність.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 09:59
text
4.Додаток 2 Технічне завдання.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 09:59
text
11.Довідка, що засвідчує відсутність підстав визначених у ст.17 Закону.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 09:59
text
13.Лист згода на обробку персональних даних.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 10:55
text
13.Лист згода на обробку персональних даних.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 09:59
text
7.Інформація про субпідрядників.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 09:59
text
8.Інші документи, передбачені частиною 24 тендерної пропозиції.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 09:59
text
5.Додаток 3 Проект договору.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 09:59
text
12.Документи, що підтверджують повноваження посадової особи.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 09:59
text
6.Документи,що підтверджують повноваження посадової особи Учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 09:59
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 16, 13:12
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 10:57
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 10:01
text
1.Додаток 1 Відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 09:59
text
9.Згода на залучення в якості субпідрядника.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 09:59
text
10.Додаток 1. Відповідність кваліфікаційним критеріям.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 09:59
text
Усунення невідповідностей.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 16, 13:08
text
0.Реєстр документів.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 09:59

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 3, 18:01
Qualification protocol was formed Sep 17, 2020
Main contact
Name:
Стрілецька Марія Василівна (Striletska Mariia )
Language skills:
українська
Phone:
380967204911
E-mail:
Fax:

You may be interested

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-23-01 Стара Гута-Калинівка-Турбів км 14+716 – км 18+500, протяжністю 3,784 км в межах Вінницької області

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-23-01 Стара Гута-Калинівка-Турбів км 14+716 – км 18+500, протяжністю 3,784 км в межах Вінницької області
Name:
Вадим Володимирович
E-mail:
dpsmadtender@ukr.net
Phone:
+380432560707
EDRPOU:
42434474
All tenders of the company

₴46,679,605.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Поточний середній ремонт - влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на км 248+700 до км 249+200 автомобільної дороги державного значення Н-10 Стрий – Івано-Франківськ- Чернівці – Мамалига (на Кишинів) (45233142-6 Ремонт доріг)

Поточний середній ремонт - влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на км 248+700 до км 249+200 автомобільної дороги державного значення Н-10 Стрий – Івано-Франківськ- Чернівці – Мамалига (на Кишинів) (45233142-6 Ремонт доріг)
Name:
Малетич Дмитро Олегович
E-mail:
kkt_cv@ukr.net
Phone:
380372583872
EDRPOU:
22843868
All tenders of the company

₴14,923,334.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Капітальний ремонт вул. Шабської в м. Білгород-Дністровський, Одеська область

Капітальний ремонт вул. Шабської в м. Білгород-Дністровський, Одеська область
Name:
Носуленко Артем Сергійович
E-mail:
artns@ukr.net
Phone:
048 7958918
EDRPOU:
42641417
All tenders of the company

₴21,152,111.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up