Prequalification: period of appeals
₴4,368,000.00 including VAT
Participate

Customer КП Тернопількомунінвест

Public procurement open biding published in English
with EDS/QES

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення С200503 Касперівці – Збручанське на ділянці км 25+030-км 50+405 (окремими ділянками) Борщівського району Тернопільської області

Категорія замовника Комунальне підприємство «Тернопількомунінвест» – відповідно до п.3 ч.1. ст. 2 Закону України "Про публічні закупівлі" в новій редакції від 19.04.2020 р. – юридична особа яка забезпечує потреби держави або територіальної громади та є одержувачем бюджетних коштів . Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції Учасника, складаються українською мовою. Місце знаходження замовника - 46017, вул. Київська, 3А, м. Тернопіль, Тернопільська область. Код ЄДРПОУ - 32865587.Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції (відповідно до оголошення про закупівлю). Документ, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції повинен бути оформлений у відповідності до вимог чинного законодавства України. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) – не менше 90 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Банківська гарантія повинна бути безвідкличною. Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). В тексті гарантії обов’язково повинно бути зазначено: Зобов’язання Банку-гаранта сплатити Замовнику гарантійну суму єдиним платежем протягом 5-ти банківських днів з дня отримання вимог Замовника без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов; Умови гарантії не можуть бути змінені і вона не може бути припинена Банком-гарантом, в тому числі згідно із заявою Учасника, без згоди та погодження з Замовником, після її передавання / надсилання Замовнику. Гарантія має набувати чинності з дня її надання

Current average repair of the highway of local significance С200503 Kasperivtsi - Zbruchanske on the section km 25 + 030-km 50 + 405 (separate sections) of Borshchiv district of Ternopil region

A category of customer is the Communal enterprise of "Ternopilkomuninvest" - in accordance with p.3 ch.1. century of 2 Laws of Ukraine "About public purchases" in a new release from 19.04.2020 is a legal entity that provides the necessities of the state or territorial society and is the recipient of budgetary facilities . All documents that relate to tender suggestion of Participant are folded by Ukrainian. Place of being of customer - 46017, street Kyiv, 3А, Ternopil, Ternopil area. Code -32865587.Tender suggestion necessarily must be accompanied by a document that confirms the grant of providing of tender suggestion (in accordance with announcing purchase) Participant. Document that confirms the grant of providing of tender suggestion Participant must be executed in accordance with the requirements of current legislation of Ukraine. Term of action of providing of tender suggestion (term of action of guarantee) - not less than 90 calendar days from the date of dead-line of presentation of tender suggestions, that is indicated in announcement on the web-portal of the Authorized organ. A bank guarantee must be uncalled. A guarantee must envisage possibility of inpayment of all sum, on that she is given (partial сплати-заборонені) out, only. In text of guarantee necessarily it must be it is marked: To pay the obligation of Bank-guarantor to Customer warranty sum by only payment during 5th bank days from the day of receipt of requirements of Customer without presentation of any other documents or implementation of any other terms. The terms of guarantee can not be changed and she can not be stopped by a Bank-guarantor, including according to the statement of Participant, without a consent and concordance with Customer, after her passed / to of message Customer. A guarantee must inure from the day of her grant A bank guarantee must be uncalled. A guarantee must envisage possibility of inpayment of all sum, on that she is given (partial paid- forbidden) out, only

Call for proposals
31 days
from Aug 14, 11:19
until Sep 14, 13:00
Prequalification
1 day left
from Sep 14, 13:03
until Sep 23, 00:00
Auction
expected
from Sep 23, 13:48
Qualification
expected
Offers considered
expected
Information about customer
Name:
КП Тернопількомунінвест
EDRPOU code:
32865587
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 46017, Тернопільська область, Тернопіль, вул. Київська, 3а
About tender
Expected value:
₴4,368,000.00 including VAT
Minimum price decrement:
₴21,840.00
Bidding security:
₴100,000.00
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves professional services of some form, generally contracted for on the basis of measurable outputs or deliverables.
ID procurement:
UA-2020-08-14-000734-b
Important dates
Clarification period:
Aug 14, 11:19 – Sep 4, 13:00
Offers to be submitted:
Aug 14, 11:19 – Sep 14, 13:00
Auction launch:
Sep 23, 13:48
Answers till:
Sep 10, 00:00
Appealing tender terms:
Aug 14, 11:19 – Sep 10, 00:00
Pre-qualification standstill:
Sep 17, 16:55 - Sep 23, 00:00
Date of the last changes to the tender conditions:
Aug 19, 11:13
Items list
Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення С200503 Касперівці – Збручанське на ділянці км 25+030-км 50+405 (окремими ділянками) Борщівського району Тернопільської області

Current average repair of the highway of local significance С200503 Kasperivtsi - Zbruchanske on the section km 25 + 030-km 50 + 405 (separate sections) of Borshchiv district of Ternopil region

Code DK 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Quantity:

1 послуга

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 46000, Тернопільська область, Касперівці – Збручанське, Борщівського району, автомобільна дорога місцевого значення С200503

Item documents:

Нет загруженных документов
Terms of payment
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
submitting services
Payment type:
prepayment
Payment amount:
30%
Period (in days):
30 ( calendar )
Description:
Замовник має право при наявності бюджетного фінансування, перерахувати Підряднику аванс для придбання і постачання необхідних для виконання робіт (надання послуг) матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання в розмірі до 30% вартості робіт. (Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2020 році)
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
submitting services
Payment type:
postpayment
Payment amount:
70%
Period (in days):
30 ( calendar )
Description:
Розрахунки Замовником проводяться тільки за фактично виконані роботи (надані послуги) у термін на протязі 30-ти (тридцяти) календарних днів з моменту підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, та тільки в межах бюджетних призначень. (Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2020 році)
Tender documentation
Document name Document type Confidentiality Date of publishing
doc
Додаток_2_Технічне завдання.doc

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 14, 11:19
docx
ТД Касперівці Збручанське зі змінами від 18.08.2020 року.docx

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 11:05
docx
ТД Касперівці Збручанське.docx

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 14, 11:19
docx
Додаток_5_Проект_договору_.docx

Document type:

Draft contract

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 14, 11:19
docx
Додаток_1_Перелiк_документiв зі змінами від 18.08.2020 року.docx

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 11:05
docx
Додаток_1_Перелiк_документiв.docx

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 14, 11:19
docx
Додаток_4_Цiнова_пропозицiя.docx

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 14, 11:19
pdf
Зміни від 18.08.2020 року.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 11:05
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 19, 11:13
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 14, 11:33
docx
Додаток_3_Лист_-_згода.docx

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 14, 11:19
Prequalification of participants
Participant Status

№:

1

Participant:

Name:
Петро Тесельський
E-mail:
t-bc@ukr.net
Phone:
+380352432306
EDRPOU:
33768346

Status:

Allowed to participate

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
№46 ІД Гарантійний лист щодо поставки асфальту.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№31 ІД Копія витяг ПДВ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№5 КК Свідоцтва про реєстрацію ТЗ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№12 КК Довідка аналогічний договір.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№11 КК Копія штатного розпису.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№40 ІД Довідка про термін дії пропозиції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
Довіреність і протокол 3.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№49 ІД Договір на проведення атестації.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№14 КК копії довідок та актів 186.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№28 ІД Наказ про призначення директора .pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
rar
18352_ТЕХНО_БУД_ЦЕНТР_Гарантія_11_09_2020 (1).rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№52 ІД Довідка про лабораторію.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№16 КК Баланс, Звіт, Фінансові результати.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№13 КК копія договору 186.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№15 КК Лист відгук 5ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№6 КК Лист підтвердження Спецавтоінвест 2.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№45 ІД ДОГОВІР ПОСТАВКИ АСФАЛЬТУ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№42 ІД Копія ліцензії.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№38 ІД Довідка про відповідність технічним характеристикам.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№3 КК Довідка обладнання.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№22 ІД Довідка на підписанта пропозиції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№34 ІД Довідка забезпечення.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№24 ІД Копія Статуту та опису.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№18 ВПВ 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№14 КК копії довідок та актів 19ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№59 ІД Календарний графік.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№32 ІД Персональні дані.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№6 КК Лист підтвердження ПАП.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№19 ВПВ 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№41 ІД Гарантійний лист про достовірність інформації.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№50 ІД Транспортна схема.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№9 КК_Посвідчення Шумський С.В.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№27 ІД протоколу про призначення директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№60 ІД Гарантійний лист про можливість відхилення пропозиції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№48 ІД Копія атестату на завод.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№13 КК Договір 5 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№21 ВПВ 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№20 ВПВ 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№47 ІД Картка обліку ОЗ-6.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№55 ІД Свідоцтво ISO (Копія).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№33 ІД Реєстр документів.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№13 КК копія договору 19 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№53 ІД Договір надання послуг лабораторія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№44 Довідка АБЗ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
rar
Завірена_копія_Банківська Ліцензія_Губанова_І_П.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№9 КК Посвідчення Цісик П.І..pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
Довіреність і протокол 2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№14 КК копії довідок та актів 5 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№58 ІД Лист згода з істотними умовами договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:51
pdf
№43 ІД Довідка зразок підпису.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№7 КК ДОВІДКА ПРАЦІВНИКИ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№6 КК ЛИСТ ПІДТВЕРДЖЕННЯ АБТРАНС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№2 Гарантійний лист щодо розрахунку ціни.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№15 КК лист відгук 19 ПС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№6 КК Лист підтвердження Спецавтоінвест.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№17 ВПВ 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№10 КК Довідка робітники.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
Довіреність і протокол.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№9 КК_Посвідчення Потребко Б.С..pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№51 ІД Гарантійний лист про товари і роботи.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№39 ІД Технічне завдання.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№56 ІД Довідка субпідрядник.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№6 КК Лист підтвердження ПІ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№15 КК лист відгук 186.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№54 ІД Гарантійний лист лабораторія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№8 КК Дипломи працівників частина 1.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
rar
Довіреність_Губанова_І_П_13_01_2020_Завірена копія.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№57 Проект договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
rar
№4 КК Договори оренди.rar

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№29 ІД Копія паспорта та ід. коду директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№26 ІД Копія протоколу загальних зборів про повноваження .pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№8 КК Дипломи працівників частина 2.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№30 ІД Відомості про учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№23 ІД Довідка на підписанта договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50
pdf
№25 ІД Копія протоколу до Статуту.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 10:50

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 13:03

№:

2

Participant:

Name:
Хоміцький Володимир Зіновійович
E-mail:
avaxprof@ukr.net
Phone:
380676720227, 380676720227
EDRPOU:
37306789

Status:

Allowed to participate

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
txt
ІД 22 Свідоцтво лабораторія ISO.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
ІД 14 Довідка захист довкілля.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
КК 2 Оригінал договору надання послуг ПП Рома.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:06
txt
КК 6 Копія аналогічного договору Крут Г.Розт.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:06
txt
ІД 24 Копія наказу директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
КК 6 Копія договору генпідряду М12.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:06
txt
ІД 29 Довіреність__25_Цвик_Д.П..pdf.p7s.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:06
txt
КК 6 Копія актів довідок Кб2 Кб3 Крутнів Гаї.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:06
txt
КК 5 Штатний розпис.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
ІД 22 Довідка про наявність вимірювальної лабораторії.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
ІД 22 Додаток до свідоцтва лабораторія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
КК 7 Фінансова звітність за 2019.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:06
txt
ІД 25 Копія опису до статуту.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:06
txt
КК 2 Довідка про наявність матеріально-технічної бази, Табл «а»,.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
КК 4 Довідка про наявність прац відп кваліф (роб осн буд проф), Табл «в»..pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:06
txt
ІД 29 banking_licence_ПУМБ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:07
txt
ІД 23 Оригінал протоколу загальних зборів учасників.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:06
txt
ІД 22 Договір про залучення лабораторії.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:06
txt
КК 2 Копія, оригінал техніка техпаспорти.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:06
txt
ІД 18 Довідка субпідряд.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
ІД 15 Інформаційна довідка щодо відповідності ТП.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
КК 3 Копія документів про освіту (ІТР).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:06
txt
ІД 27 Копія ліцензія з додатком.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:06
txt
ІД 9 Письмова гарантія щодо можливості відхилення ТП..pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
ІД 29 banking_licence_ПУМБ.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
ІД 21 Гарантійний лист підтвердж на пропон тов та послуги.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
ІД 19 Атестат виробництва АБЗ, договір з додатками копія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
КК 6 Оригінал лист відгук Крутнів-Г.Розтоцькі.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
ІД 11 Довідка щодо повноважень.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
КК 2 Оригінал лист піджтвердження ПП РОМА.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
ІД 19 Договір поставки асфальтобет, щмас.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
ІД 28 Копія витяг з реєстру платників ПДВ..pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:06
txt
ІД 29 Гарантiя_100_000,00_UAH.pdf.p7s.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
31 Реєстр наданих документів.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
ІД 30 Лист-згода з усіма істотними умовами договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:06
txt
ІД 17 Гарантійний лист розрахунок ціни тендерної пропозиції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
30 Проект договору.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
ІД 25 Копія статуту.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:06
txt
ВПВ17 8 Довідка про відсутність підстав для відмови в участі.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
ІД 19 Інформаційна довідка про наявність АБЗ, табл 1.1.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
ІД 29 Гарантiя_100_000,00_UAH.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
16 Технічне завдання.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
КК 3 Довідка про наявність прац відп кваліфікації (ІТР), Табл «б»,.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
ІД 12 Відомості про учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
КК 6 Оригінал лист відгук субпідр М12.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
ІД 22 Гарантійний лист лабораторія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
ІД 10 Гарантійний лист достовірність інформації.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
ІД 26 Копія чинних дозволів.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:06
txt
ІД 13 Лист – згода на обробку персональних даних.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
КК 3 Оригінал посвідчення, перевірка знань з охорони праці.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
ІД 19 Інвентарна картка ОЗ-6 АБЗ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
ІД 29 Довіреність_25_Цвик_Д.П..pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
ІД 20 Транспортна схема, Табл 1.2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
КК 6 Копія аналогічного договору субпідр М12.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:06
txt
КК 3 Інженер з охор прац Баран О.Л.(Чайківська) зміна прізвища док.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
ІД 19 Гарантійний лист від постачальника асфальтобет, щмас.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
КК 6 Копія актів довідок КБ2в та КБ3 субпідр М12.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05
txt
КК 6 Оригінал листа відгуку від балансоутрим дор М12.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:06
txt
КК 6 Довідка про досвід виконання аналогічних дог табл г.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:05

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 13:03

№:

3

Participant:

Name:
Носик Валерій Вікторович
E-mail:
bmbtov@gmail.com
Phone:
380959389724, 380959389724
EDRPOU:
41037833

Status:

Allowed to participate

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:54
txt
дов._лиц._рейтин_20200217_0001.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:52
txt
Інші документи.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:52
txt
Лiцензiя.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:52
txt
Технічна частина.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:52
txt
ВПВ17.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:52
txt
Довiренiст__Пустовойт_1.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:52
txt
Гарантия_6521.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:52
txt
КК.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:52
txt
Проект договору.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:52
txt
КК 14 тех. паспотри.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:52
txt
Рейтинг_(2020).zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 12:52

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 14, 13:03
Qualification protocol was formed Sep 17, 2020
Main contact
Name:
Чуй Павло Павлович (Chuy Pavlo Pavlovuch)
Language skills:
українська
Phone:
+380352289449
E-mail:
Fax:
+380352289449

You may be interested

Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-02 Чернелівка – Городок – Смотрич км 0+000 – км 8+753 (окремими ділянками) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-02 Чернелівка – Городок – Смотрич км 0+000 – км 8+753 (окремими ділянками) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
Name:
Адуканець Леся Василівна
E-mail:
TENDERHM@UKR.NET
Phone:
+380382783250
EDRPOU:
25879878
All tenders of the company

₴4,025,754.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Будівництво лінії електропостачання житлового масиву вул.Захисників України,Центральна,Терешкової, с.Немовичі, Сарненського району, Рівненської області (45231000-5)

Будівництво лінії електропостачання житлового масиву вул.Захисників України,Центральна,Терешкової, с.Немовичі, Сарненського району, Рівненської області (45231000-5)
Name:
Олександр Шмалюх
E-mail:
sr.nemovichi@gmail.com
Phone:
+380686499211
EDRPOU:
04387786
All tenders of the company

₴2,519,146.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Реконструкція мереж водопостачання у військовому містечку №38, с. Старичі, Львівська обл.

Реконструкція мереж водопостачання у військовому містечку №38, с. Старичі, Львівська обл.
Name:
Піддубний Олександр Григорович
E-mail:
tender@asv.gov.ua
Phone:
+380322584484
Web site: EDRPOU:
08410370
All tenders of the company

₴2,225,082.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up