• Mon - Fri, 8:00 - 19:00

    Sat - Sun, 9:00 - 18:00
  • 0 800 500 011
    free of charge
Public procurement open biding published in English
Attention, the mark "CEP" does not determine the type of applied signature! If an outdated type of EDS is used, the name will still indicate "CEP"

Хімічна продукція різна

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів 1. Найменування замовника: Запорізький державний медичний університет. 2. Місцезнаходження замовника: 69035, Україна , Запорізька область обл., ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд. 26 3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 02010741. 4. Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі». 5. Назва предмета закупівлі: Хімічна продукція різна (код CPV ДК 021:2015 –24320000-3 Основні органічні хімічні речовини) Chemical products are different (СPV DK 021:2015 - 24320000-3 Basic organic chemicals) 5.1.Назва предмету закупівлі (товару) за номенклатурою: Аміногуанідин гідрохлорид (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Акролеїн (код ДК 021:2015 - 24326000-5 Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та ефіри), Ацетонітрил (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), 1,4-діоксан (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Тіонілхлориду (код ДК 021:2015 -24325000-8 Сіркоорганічні сполуки), Ефір петролейний (код ДК 021:2015 - 24326320-4 Ефіри), Стандартная суміш для калібрування ESI-L(код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Диметил-2-бутанон (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні). Aminoguanidine hydrochloride (DK 021:2015 -24327000-2 Miscellaneous organic chemicals), Acrolein (DK 021:2015 - 24326000-5 Aldehyde, ketone, organic peroxides and ethers) , Acetonitrile (DK 021:2015 -24327000-2 Miscellaneous organic chemicals), 1,4-dioxane (DK 021:2015 -24327000-2 Miscellaneous organic chemicals), Thionyl chloride(DK 021:2015 -24325000-8 Organo-sulphur compounds), Petroleum ether (DK 021:2015 - 24326320-4 Ethers), Standard mixture for ESI-L calibration (DK 021:2015 -24327000-2 Miscellaneous organic chemicals), Dimethyl-2-butanone (DK 021:2015 -24327000-2 Miscellaneous organic chemicals) 6. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Основні органічні хімічні речовини – за кодом CPV ДК 021:2015 - 24320000-3 7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 148,6 одиниць 8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: пр. Маяковського, буд.26, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Вознесенівський р-н, 69035 9. Очікувана вартість предмета закупівлі: 591 612,00 грн. з ПДВ. 10. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 18.12.2020 року. 11. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 19.10.2020 р. 09-00 12. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): оплата Покупцем Продавцеві вартості товару проводиться за фактично поставлений товар, відповідно рахунку та видатковій накладній Продавця, за цінами, вказаними у специфікації (Додаток 1 до Договору), на поточний рахунок Продавця, протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних видаткових накладних. 13. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні мати автентичний переклад на українську мову (крім документів, які необхідно надати згідно Додатку 4 та документів, що були складені на російській мові за допомогою інших осіб (договора, інше). 14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): Не вимагається. 15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): Не вимагається. 16. Умови надання забезпечення тендерних пропозицій: не передбачено, оскільки забезпечення тендерних пропозиції не вимагається. 17. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі»: визначаються електронною системою закупівель автоматично. 18. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 0,5% від очікуваної вартості предмета закупівлі. 19. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не застосовується. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна». Критерії оцінки тендерних пропозицій: ціна (питома вага цінового критерію – 100 %). 20. Інші критерії, що застосовуватимуться під час оцінки тендерних пропозицій, та їх питома вага (за наявності): відсутні. 21. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету. 22. Вид закупівлі – Відкриті торги з публікацією англійською мовою. 23. Застосовані критерії оцінки – ціна 100% 22. Строк дії договору про закупівлю: Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення печатками Сторін та діє до 31 грудня 2020р., але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

Chemical products are different

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів 1. Найменування замовника: Запорізький державний медичний університет. 2. Місцезнаходження замовника: 69035, Україна , Запорізька область обл., ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд. 26 3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 02010741. 4. Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі». 5. Назва предмета закупівлі: Хімічна продукція різна (код CPV ДК 021:2015 –24320000-3 Основні органічні хімічні речовини) Chemical products are different (СPV DK 021:2015 - 24320000-3 Basic organic chemicals) 5.1.Назва предмету закупівлі (товару) за номенклатурою: Аміногуанідин гідрохлорид (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Акролеїн (код ДК 021:2015 - 24326000-5 Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та ефіри), Ацетонітрил (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), 1,4-діоксан (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Тіонілхлориду (код ДК 021:2015 -24325000-8 Сіркоорганічні сполуки), Ефір петролейний (код ДК 021:2015 - 24326320-4 Ефіри), Стандартная суміш для калібрування ESI-L(код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Диметил-2-бутанон (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні). Aminoguanidine hydrochloride (DK 021:2015 -24327000-2 Miscellaneous organic chemicals), Acrolein (DK 021:2015 - 24326000-5 Aldehyde, ketone, organic peroxides and ethers) , Acetonitrile (DK 021:2015 -24327000-2 Miscellaneous organic chemicals), 1,4-dioxane (DK 021:2015 -24327000-2 Miscellaneous organic chemicals), Thionyl chloride(DK 021:2015 -24325000-8 Organo-sulphur compounds), Petroleum ether (DK 021:2015 - 24326320-4 Ethers), Standard mixture for ESI-L calibration (DK 021:2015 -24327000-2 Miscellaneous organic chemicals), Dimethyl-2-butanone (DK 021:2015 -24327000-2 Miscellaneous organic chemicals) 6. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Основні органічні хімічні речовини – за кодом CPV ДК 021:2015 - 24320000-3 7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 148,6 одиниць 8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: пр. Маяковського, буд.26, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Вознесенівський р-н, 69035 9. Очікувана вартість предмета закупівлі: 591 612,00 грн. з ПДВ. 10. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 18.12.2020 року. 11. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 19.10.2020 р. 09-00 12. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): оплата Покупцем Продавцеві вартості товару проводиться за фактично поставлений товар, відповідно рахунку та видатковій накладній Продавця, за цінами, вказаними у специфікації (Додаток 1 до Договору), на поточний рахунок Продавця, протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних видаткових накладних. 13. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні мати автентичний переклад на українську мову (крім документів, які необхідно надати згідно Додатку 4 та документів, що були складені на російській мові за допомогою інших осіб (договора, інше). 14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): Не вимагається. 15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): Не вимагається. 16. Умови надання забезпечення тендерних пропозицій: не передбачено, оскільки забезпечення тендерних пропозиції не вимагається. 17. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі»: визначаються електронною системою закупівель автоматично. 18. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 0,5% від очікуваної вартості предмета закупівлі. 19. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не застосовується. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна». Критерії оцінки тендерних пропозицій: ціна (питома вага цінового критерію – 100 %). 20. Інші критерії, що застосовуватимуться під час оцінки тендерних пропозицій, та їх питома вага (за наявності): відсутні. 21. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету. 22. Вид закупівлі – Відкриті торги з публікацією англійською мовою. 23. Застосовані критерії оцінки – ціна 100% 22. Строк дії договору про закупівлю: Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення печатками Сторін та діє до 31 грудня 2020р., але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

Call for proposals
32 days
from Sep 16, 15:30
until Oct 19, 09:00
Prequalification
not conducted
from Oct 19, 09:04
until Nov 23, 00:00
Auction
not conducted
Qualification
not conducted
Offers considered
not conducted
Information about customer
Name:
Запорізький державний медичний університет
EDRPOU code:
02010741
Web site:
Address:
Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд. 26
About tender
Expected value:
₴591,612.00 including VAT
Minimum price decrement:
₴2,958.06
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves physical or electronic goods or supplies.
ID procurement:
UA-2020-09-16-002031-c
Important dates
Clarification period:
Sep 16, 15:30 – Oct 9, 00:00
Offers to be submitted:
Sep 16, 15:30 – Oct 19, 09:00
Answers till:
Oct 14, 00:00
Appealing tender terms:
Sep 16, 15:30 – Oct 15, 00:00
Date of the last changes to the tender conditions:
Sep 16, 15:28
Items list
Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

Аміногуанідин гідрохлорид

Aminoguanidine hydrochloride

Code DK 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Quantity:

6 упак.

Delivery period:

до Dec 18

Place of delivery:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

акролеїн

Acrolein

Code DK 021:2015: 24326000-5 Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та ефіри

Quantity:

100 шт.

Delivery period:

до Dec 18

Place of delivery:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

ацетонітрил

Acetonitrile

Code DK 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Quantity:

24 упак.

Delivery period:

до Dec 18

Place of delivery:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

1,4-діоксан

1,4-dioxane

Code DK 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Quantity:

15 упак.

Delivery period:

до Dec 18

Place of delivery:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

тіонілхлориду

Thionyl chloride

Code DK 021:2015: 24325000-8 Сіркоорганічні сполуки

Quantity:

1 упак.

Delivery period:

до Dec 18

Place of delivery:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

ефір петролійний

Petroleum ether

Code DK 021:2015: 24326320-4 Ефіри

Quantity:

0.6 кг.

Delivery period:

до Dec 18

Place of delivery:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Стандартна суміш для калібрування ESI-L

Standard mixture for ESI-L calibration

Code DK 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Quantity:

1 упак.

Delivery period:

до Dec 18

Place of delivery:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Диметил-2-бутанон

Dimethyl-2-butanone

Code DK 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Quantity:

1 упак.

Delivery period:

до Dec 18

Place of delivery:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Item documents:

Нет загруженных документов
Terms of payment
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
delivery of goods
Payment type:
postpayment
Payment amount:
100%
Period (in days):
30 ( banking )
Description:
Tender documentation
Document name Document type Confidentiality Date of publishing
docx
Додаток 6.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 16, 15:27
docx
Додаток 2.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 16, 15:27
docx
Додаток 1.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 16, 15:27
docx
Додаток 4.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 16, 15:27
doc
ТД.doc

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 16, 15:28
doc
Додаток 5.doc

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 16, 15:27
docx
Додаток 3.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 16, 15:27
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Sep 16, 15:28
Prequalification of participants
Participant Status

№:

1

Participant:

Name:
С Пивовар
E-mail:
pivovar@hlr.ua
Phone:
+380672453364
EDRPOU:
23522853

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
згідно протоколу №368 від 16.11.2020р. При перевірці документів робочою групою встановлено недоліки: 1. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, Учасник повинен надати у складі пропозиції оригінали або копії Сертифікатів якості або аналізу заводу-виробника. На запропонований учасником товар - С3 Акролеїн для ХГ сертифікату якості або аналізу заводу-виробника не надано; 2. Посвідчення про реєстрацію Учасника в Державній службі експортного контролю України, як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів подвійного використання надано без висновків експертизи щодо ідентифікації товарів, міжнародні передачі яких має намір здійснювати ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ».

Status:

disqualified

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Кваліфікаційна частина.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Oct 15, 13:14
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Oct 15, 13:15
pdf
Технічна частина.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Oct 15, 13:14

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Oct 19, 09:05

№:

2

Participant:

Name:
Юлія Литвиненко
E-mail:
tender@llg-ukraine.com
Phone:
+380675803948
EDRPOU:
38576300

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
згідно протоколу №368/1 від 16.11.2020р. При перевірці документів робочою групою встановлено недоліки: 1. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, Учасник повинен надати у складі пропозиції оригінали або копії Сертифікатів якості або аналізу заводу-виробника. На запропонований учасником товар - С3 Акролеїн для ХГ сертифікату якості або аналізу заводу-виробника не надано; 2. Посвідчення про реєстрацію Учасника в Державній службі експортного контролю України, як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів подвійного використання надано без висновків експертизи щодо ідентифікації товарів, міжнародні передачі яких має намір здійснювати ТОВ «ЛОГІКЛАБГРУПА».

Status:

disqualified

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
5. Інша інформація передбачена тендерною документацією.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Oct 16, 14:59
pdf
2. Кваліфікаційна частина.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Oct 16, 14:59
pdf
3. Інформація про відсутність підстав для відмови в участі.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Oct 16, 14:59
pdf
1. Тендерна пропозиція.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Oct 16, 14:59
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Oct 16, 15:06
pdf
4. Технічна частина.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Oct 16, 14:59

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Oct 19, 09:05
Qualification protocol was formed Nov 17, 2020
Participants of auction
Participant Offer Status
Main contact
Name:
Сігідова Тетяна (Sihidova Tetyana )
Language skills:
українська
Phone:
+380612362293
E-mail:
Fax:

You may be interested

Name:
Шершень Юлія
E-mail:
SHEYN@RNPP.ATOM.GOV.UA
Phone:
+380363664873
EDRPOU:
05425046
All tenders of the company

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

₴998,889.60 without VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up