• Mon - Fri, 8:00 - 19:00

    Sat - Sun, 9:00 - 18:00
  • 0 800 500 011
    free of charge
Public procurement open biding published in English
Attention, the mark "CEP" does not determine the type of applied signature! If an outdated type of EDS is used, the name will still indicate "CEP"

ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» Розробка проектної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-05-12 Волноваха - Бойківське (окремими ділянками)

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та підготовлені безпосередньо учасником для участі у даній процедурі закупівлі, повинні бути викладені українською мовою. У разі надання інших документів складених мовою іншою ніж українська мова або російська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад (або справжність підпису перекладача) - засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у формі електронної банківської гаранті (далі - банківська гарантія) з накладеним електронно-цифровим підписом/кваліфікованого електронного підпису гаранту (далі-банк-гарант) відповідно до вимог діючого законодавства. Електронна гарантія обов’язково повинна містити посилання на реквізити закупівлі, її назву та номер на веб-порталі Уповноваженого органу. Електронна гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити електронний цифровий підпис/кваліфікований електронний підпис банку-гаранта за допомогою ресурсу офіційного веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. У разі відсутності або не підтвердження ЕЦП/КЕП банківської гарантії, подана учасником тендерна пропозиція відхиляється Замовником. Банківська гарантія надана банком-резидентом України має бути оформлена відповідно до вимог постанови правління НБУ від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах». Якщо у банківській гарантії є посилання на договір про надання банківської гарантії/договір про надання гарантії, учасник обов’язково має надати такий договір разом з банківською гарантією. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням ЕЦП/КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Банківська гарантія надана банком-нерезидентом та долучена Учасником до своєї тендерної пропозиції, має бути оформлена відповідно до уніфікованих правил, які регулюють використання відповідного інструмента та офіційно видані Міжнародною Торгівельною Палатою (Uniform Rulesfor Demand Guarantees, ICC Publication 758 — URDG758 або International Standby Practices, ICC Publication 590 — ISP98). Банківська гарантія, надана банком-нерезидентом, повинна бути авізована через авізуючий банк, що є резидентом України. Учасник у складі тендерної пропозиції подає документ, що підтверджує авізування банківської гарантії, наданої банком-нерезидентом, проведене авізуючим банком-резидентом в електронній формі, з обов’язковим накладанням ЕЦП авізуючого банку. Розмір забезпечення тендерної пропозиції складає 3% від очікуваної вартості закупівлі. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) – не менше 90 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Гарантія має набувати чинності з дня її надання. У разі, якщо Учасник бере участь в одному тендері Замовника, проте за певними лотами, то на кожен лот він надає окрему гарантію. Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). В тексті гарантії обов’язково повинно бути зазначено: - Зобов’язання Банку-гаранта сплатити Замовнику гарантійну суму єдиним платежем протягом 5-ти банківських днів з дня отримання вимог Замовника без подання будь-яких інших документів або виконання будь - яких інших умов; - Умови гарантії не можуть бути змінені і вона не може бути припинена Банком-гарантом, в тому числі згідно із заявою Учасника, без згоди та погодження з Замовником, після її передавання / надсилання Замовнику. Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності грошового покриття на весь строк дії гарантії надається довідка з Банку про наявність повного грошового покриття на весь строк дії відповідної гарантії та виписка з Банку по рахунку покриття, яка підтверджує зачислення грошового покриття на рахунок покриття, видані Банком-гарантом, завірені печаткою Банку-гаранта та підписом уповноваженої особи такого Банку-гаранта із наданням підтвердження повноважень такої уповноваженої особи від Банку-гаранта. Грошове покриття передбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку Учасника на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій, на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями. Тендерна пропозиція, у складі якої буде банківська гарантія, що не відповідає умовам тендерної документації, буде відхилена Замовником. Реквізити Замовника для оформлення банківської гарантії: р/р UA 368201720355119001000008630, МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.

GBN G.1-218-182: 2011 "Repair of public roads. Types of repairs and lists of works» Development of design documentation for the current average repair of the public road of state importance T-05-12 Volnovakha - Boykivske (separate sections)

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та підготовлені безпосередньо учасником для участі у даній процедурі закупівлі, повинні бути викладені українською мовою. У разі надання інших документів складених мовою іншою ніж українська мова або російська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад (або справжність підпису перекладача) - засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у формі електронної банківської гаранті (далі - банківська гарантія) з накладеним електронно-цифровим підписом/кваліфікованого електронного підпису гаранту (далі-банк-гарант) відповідно до вимог діючого законодавства. Електронна гарантія обов’язково повинна містити посилання на реквізити закупівлі, її назву та номер на веб-порталі Уповноваженого органу. Електронна гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити електронний цифровий підпис/кваліфікований електронний підпис банку-гаранта за допомогою ресурсу офіційного веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. У разі відсутності або не підтвердження ЕЦП/КЕП банківської гарантії, подана учасником тендерна пропозиція відхиляється Замовником. Банківська гарантія надана банком-резидентом України має бути оформлена відповідно до вимог постанови правління НБУ від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах». Якщо у банківській гарантії є посилання на договір про надання банківської гарантії/договір про надання гарантії, учасник обов’язково має надати такий договір разом з банківською гарантією. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням ЕЦП/КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Банківська гарантія надана банком-нерезидентом та долучена Учасником до своєї тендерної пропозиції, має бути оформлена відповідно до уніфікованих правил, які регулюють використання відповідного інструмента та офіційно видані Міжнародною Торгівельною Палатою (Uniform Rulesfor Demand Guarantees, ICC Publication 758 — URDG758 або International Standby Practices, ICC Publication 590 — ISP98). Банківська гарантія, надана банком-нерезидентом, повинна бути авізована через авізуючий банк, що є резидентом України. Учасник у складі тендерної пропозиції подає документ, що підтверджує авізування банківської гарантії, наданої банком-нерезидентом, проведене авізуючим банком-резидентом в електронній формі, з обов’язковим накладанням ЕЦП авізуючого банку. Розмір забезпечення тендерної пропозиції складає 3% від очікуваної вартості закупівлі. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) – не менше 90 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Гарантія має набувати чинності з дня її надання. У разі, якщо Учасник бере участь в одному тендері Замовника, проте за певними лотами, то на кожен лот він надає окрему гарантію. Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). В тексті гарантії обов’язково повинно бути зазначено: - Зобов’язання Банку-гаранта сплатити Замовнику гарантійну суму єдиним платежем протягом 5-ти банківських днів з дня отримання вимог Замовника без подання будь-яких інших документів або виконання будь - яких інших умов; - Умови гарантії не можуть бути змінені і вона не може бути припинена Банком-гарантом, в тому числі згідно із заявою Учасника, без згоди та погодження з Замовником, після її передавання / надсилання Замовнику. Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності грошового покриття на весь строк дії гарантії надається довідка з Банку про наявність повного грошового покриття на весь строк дії відповідної гарантії та виписка з Банку по рахунку покриття, яка підтверджує зачислення грошового покриття на рахунок покриття, видані Банком-гарантом, завірені печаткою Банку-гаранта та підписом уповноваженої особи такого Банку-гаранта із наданням підтвердження повноважень такої уповноваженої особи від Банку-гаранта. Грошове покриття передбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку Учасника на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій, на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями. Тендерна пропозиція, у складі якої буде банківська гарантія, що не відповідає умовам тендерної документації, буде відхилена Замовником. Реквізити Замовника для оформлення банківської гарантії: р/р UA 368201720355119001000008630, МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.

Call for proposals
31 days
from Oct 5, 09:25
until Nov 5, 12:00
Prequalification
10 days
from Nov 5, 12:01
until Nov 16, 00:00
Auction
21 minutes
from Nov 16, 15:29
until Nov 16, 15:50
Qualification
17 hours
from Nov 16, 15:50
until Nov 17, 09:09
Offers considered
being conducted
from Nov 17, 09:09
Information about customer
Name:
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
EDRPOU code:
25946285
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 84333, Донецька область, Краматорськ, ВУЛИЦЯ УРАЛЬСЬКА, будинок 12
About tender
Expected value:
₴7,000,000.00 including VAT
Minimum price decrement:
₴175,000.00
Bidding security:
₴210,000.00
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves professional services of some form, generally contracted for on the basis of measurable outputs or deliverables.
ID procurement:
UA-2020-10-05-000652-a
Important dates
Clarification period:
Oct 5, 09:25 – Oct 26, 00:00
Offers to be submitted:
Oct 5, 09:25 – Nov 5, 12:00
Auction launch:
Nov 16, 15:29 – Nov 16, 15:50
Answers till:
Oct 29, 00:00
Appealing tender terms:
Oct 5, 09:25 – Nov 1, 00:00
Date of the last changes to the tender conditions:
Oct 5, 09:23
Items list
Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» Розробка проектної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-05-12 Волноваха - Бойківське (окремими ділянками)

GBN G.1-218-182: 2011 "Repair of public roads. Types of repairs and lists of works» Development of design documentation for the current average repair of the public road of state importance T-05-12 Volnovakha - Boykivske (separate sections)

Code DK 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування
Code UA-ROAD: T-05-12 Волноваха - Бойківське

Quantity:

1 посл.

Delivery period:

до Apr 30, 2021

Place of delivery:

Україна, Відповідно до документації

Item documents:

Нет загруженных документов
Terms of payment
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
submitting services
Payment type:
postpayment
Payment amount:
100%
Period (in days):
10 ( working )
Description:
Оплата наданих послуг здійснюється поетапно на підставі актів здачі - приймання наданих послуг протягом 10 робочих днів після підписання. Взяття бюджетних та фінансових зобов’язань за договором здійснюються відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України та «Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 №309 (зі змінами).
Tender documentation
Document name Document type Confidentiality Date of publishing
doc
Проект договору.doc

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Oct 5, 09:22
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Oct 5, 09:23
docx
Тендерна документація.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Oct 5, 09:23
text
audit_a3398381b9ed4dd490966872ebda542d.yaml

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 16, 15:50
text
audit_a3398381b9ed4dd490966872ebda542d.yaml

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 16, 15:50
Prequalification of participants
Participant Status

№:

1

Participant:

Name:
Островерхий Олег Григорович
E-mail:
nvotranseng@gmail.com
Phone:
380974848976, 380974848976,380930368473
Fax:
-
EDRPOU:
41746840

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Status:

Allowed to participate

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
text
Fwd_ ЕЛЕКТРОННА ГАРАНТІЯ (НВО ТРАНСІНЖИНІРИНГ).zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 4, 14:24
text
Fwd_ гарантія ТРАНСIНЖИНIРИНГ.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 20, 18:43
text
Тендерна пропозиція.PDF

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 4, 14:24
text
Кваліфікаційна частина.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 4, 14:24
text
Довідка (2).PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 18, 16:23
text
Договір 2909-01.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 9, 17:33
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 20, 18:45
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 18, 16:24
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 9, 17:34
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 4, 14:25
text
Лист про межі повноважень директора.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 20, 14:47
text
Лист від орендодавця по бур машині 09.11.20.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 9, 17:33
text
Довідка.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 18, 16:23
text
Технічна частина.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 4, 14:24
text
Лист про надання ліцензії .PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 20, 14:47
text
Протокол №51.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 20, 14:47
text
Довідка.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 18, 16:23
text
Fwd_ Результат заявки на отримання довідки (1).zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 18, 16:23
text
Довідка МТБ 09.11.20.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 9, 17:33
text
Кошторис Т-05-12.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 20, 18:43
text
Протокол №1_завірений.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 20, 14:47
text
Тендерна пропозиція.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 18, 16:23
text
Банківська гарантія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 4, 14:24
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 20, 18:44
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 18, 16:24
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 9, 17:34
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 4, 14:25
text
23. Наказ про призначення директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 20, 18:43

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 12:02

№:

2

Participant:

Name:
Козлова Юлія Валеріївна
E-mail:
tov.ik.avtomagistral@gmail.com
Phone:
+380679594025
EDRPOU:
42055455

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Status:

Allowed to participate

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Документи банківської гарантії.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:22
pdf
Установчі та інші документи.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:22
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:24
rar
Забезпечення тендерної пропозиції.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:22
pdf
Інформація про кваліфікацію і досвід працівників.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:22
pdf
Інформація про виконання аналогічних договорів.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:22
pdf
Інформація про наявність МТБ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:22
QES
sign.p7s

Document type:

Estimate

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:24
pdf
Довідки_ листи.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:22
pdf
Тендерна пропозиція (без зазначення вартості).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:22
pdf
Вимоги_ технічне завдання_ проект договору.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:22

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 12:02

№:

3

Participant:

Name:
Спасов Юрій Анатолійович
E-mail:
info@kharkivproject.com
Phone:
+380577025659
EDRPOU:
02497996

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
У складі тендерної пропозиції учасника відсутні: - банківська гарантія забезпечення тендерної пропозиції згідно п.6 розд.3 тендерної документації; - копії аналогічних договорів з усіма додатками та невід’ємними частинами до договору згідно вимог до таблиці №4 додатку 4 тендерної документації; - інформація в довільній формі щодо інженера-проектувальника, який, у разі підписання договору, буде призначений розпорядчим документом учасника головним інженером проекту, а також виконавця авторського нагляду, який здійснюватиме авторський нагляд відповідно до вимог законодавства та будівельних норм згідно до вимог таблиці №3 додатку 4 тендерної документації. - довідка в довільній формі за підписом ГІПа та завірена його печаткою про те, що у випадку перемоги Учасника за результатами процедури закупівлі, він (ГІП) згоден взяти на себе зобов’язання головного інженера проекту (ГІПа) згідно до вимог таблиці №3 додатку 4 тендерної документації.

Status:

disqualified

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
матеріально-технічна база

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:33
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:38
pdf
Устав ХП.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:33
pdf
ПКД

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:33
pdf
Повноваження щодо підпису

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:33
pdf
виписка

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:33
pdf
матеріально-технічна база

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:33
pdf
матеріально-технічна база

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:33
pdf
Довідка щодо використання печатки

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:33
pdf
Тендерна пропозиціяpdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:33
pdf
матеріально-технічна база

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:33
pdf
матеріально-технічна база

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:33
pdf
ст. 17

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:33
pdf
матеріально-технічна база

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:33
pdf
матеріально-технічна база

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:33
pdf
матеріально-технічна база

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:33
pdf
реєстр 05.11.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:33
pdf
інформація про учасника-пронумеровано pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:33
pdf
Лист-згода на обробку персональних даних

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:33
pdf
Довідка про субпідрядника

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:33
pdf
матеріально-технічна база

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:33
pdf
матеріально-технічна база

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:33
pdf
матеріально-технічна база

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:33

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 12:02
Qualification protocol was formed Nov 10, 2020
Participants of auction
Participant Offer Status

№:

1

Participant:

Name:
Островерхий Олег Григорович
E-mail:
nvotranseng@gmail.com
Phone:
380974848976, 380974848976,380930368473
Fax:
-
EDRPOU:
41746840

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
with QES
Contract has not uploaded yet

Offer:

₴6,525,000.00 including VAT

Status:

winner

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
text
Fwd_ ЕЛЕКТРОННА ГАРАНТІЯ (НВО ТРАНСІНЖИНІРИНГ).zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 4, 14:24
text
Fwd_ гарантія ТРАНСIНЖИНIРИНГ.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 20, 18:43
text
Тендерна пропозиція.PDF

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 4, 14:24
text
Кваліфікаційна частина.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 4, 14:24
text
Довідка (2).PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 18, 16:23
text
Договір 2909-01.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 9, 17:33
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 20, 18:45
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 18, 16:24
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 9, 17:34
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 4, 14:25
text
Лист про межі повноважень директора.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 20, 14:47
text
Лист від орендодавця по бур машині 09.11.20.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 9, 17:33
text
Довідка.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 18, 16:23
text
Технічна частина.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 4, 14:24
text
Лист про надання ліцензії .PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 20, 14:47
text
Протокол №51.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 20, 14:47
text
Довідка.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 18, 16:23
text
Fwd_ Результат заявки на отримання довідки (1).zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 18, 16:23
text
Довідка МТБ 09.11.20.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 9, 17:33
text
Кошторис Т-05-12.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 20, 18:43
text
Протокол №1_завірений.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 20, 14:47
text
Тендерна пропозиція.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 18, 16:23
text
Банківська гарантія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 4, 14:24
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 20, 18:44
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 18, 16:24
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 9, 17:34
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 4, 14:25
text
23. Наказ про призначення директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 20, 18:43

Decision of the responsible person

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 16, 15:51
pdf
Протокол №484 від 17.11.2020.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 17, 09:07
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 17, 09:08
text
26590002426097J1603102100000654011120202659.KVT.p7s

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 17, 09:09
text
26590002426097J1703102100000654011120202659.XML.p7s

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 17, 15:15

№:

2

Participant:

Name:
Козлова Юлія Валеріївна
E-mail:
tov.ik.avtomagistral@gmail.com
Phone:
+380679594025
EDRPOU:
42055455

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
with QES

Offer:

₴6,615,000.00 including VAT

Status:

Not considered

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Документи банківської гарантії.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:22
pdf
Установчі та інші документи.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:22
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:24
rar
Забезпечення тендерної пропозиції.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:22
pdf
Інформація про кваліфікацію і досвід працівників.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:22
pdf
Інформація про виконання аналогічних договорів.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:22
pdf
Інформація про наявність МТБ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:22
QES
sign.p7s

Document type:

Estimate

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:24
pdf
Довідки_ листи.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:22
pdf
Тендерна пропозиція (без зазначення вартості).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:22
pdf
Вимоги_ технічне завдання_ проект договору.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 5, 11:22
Main contact
Name:
Шуранова Тетяна (Shuranova Tetiana )
Language skills:
українська
Phone:
380504508120
E-mail:
Fax:

You may be interested

Роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція злітно-посадкової смуги в аеропорту"Херсон"

Роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція злітно-посадкової смуги в аеропорту"Херсон"
Name:
Груненко Олексій Валентинович
E-mail:
aeroport.Ks@yandex.ru
Phone:
+380668777487
Fax:
+380552337195
EDRPOU:
38386582
All tenders of the company

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

₴4,700,000.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, ГБН Г.1-218-182:2011 Коригування проектної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі на ділянці км 18+730 – км 61+160 в межах Київської області (71320000-7 Послуги з інженерного проектування)

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, ГБН Г.1-218-182:2011 Коригування проектної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі на ділянці км 18+730 – км 61+160 в межах Київської області (71320000-7 Послуги з інженерного проектування)
Name:
Кошель Олег Миколайович
E-mail:
sadkotender@gmail.com
Phone:
+380442000503
EDRPOU:
26345736
All tenders of the company

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

₴14,000,000.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Виготовлення проектно-кошторисної документації систем блискавко-захисту будівель, протипожежного захисту(системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення та управління евакуацією людей)

Виготовлення проектно-кошторисної документації систем блискавко-захисту будівель, протипожежного захисту(системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення та управління евакуацією людей)
Name:
Білий Володимир Миколайович
E-mail:
sv@nau.edu.ua
Phone:
+380444977355
Fax:
+380444977355
Web site: EDRPOU:
01132330
All tenders of the company

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

₴4,200,000.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up