• Mon - Fri, 8:00 - 19:00

    Sat - Sun, 9:00 - 18:00
  • 0 800 500 011
    free of charge
Public procurement open biding published in English
Attention, the mark "CEP" does not determine the type of applied signature! If an outdated type of EDS is used, the name will still indicate "CEP"

«Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С062209 Забріддя-Городище км 0+000 – км 1+540, Житомирська область» (ДК 021:2015 (CPV) – 45233142-6 – Ремонт доріг)

Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції - Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо Учасником, викладаються українською мовою. У разі участі Учасника-нерезидента його тендерна пропозиція викладається мовою держави-нерезидента з обов’язковим перекладом на український текст. У разі надання інших документів складених мовою іншою ніж українська мова (крім російської мови), такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад (або справжність підпису перекладача) - засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. Умови надання забезпечення тендерних пропозицій - Термін дії забезпечення тендерної пропозиції повинен бути не менше ніж 90 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні про проведення відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу. Місцезнаходження замовника:10014, Житомирська обл., місто Житомир, МАЙДАН ІМ. С. П. КОРОЛЬОВА, будинок 12. Категорія замовника: відповідно до частини 4 статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" (зі змінами) - 1) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зазначені у пункті 1 частини першої статті 2 Закону.

Current average repair of public road of local significance С062209 Zabriddia-Horodyshche km 0 + 000 - km 1 + 540, Zhytomyr region

Information on the language (s) in which the tender proposals should be made - During the procurement procedures, all documents prepared by the Customer are presented in Ukrainian. During the procurement procedure, all documents related to the tender offer and drawn up directly by the Bidder are presented in Ukrainian. In case of participation of a Non-Resident Bidder, its tender offer shall be presented in the language of the non-resident State with obligatory translation into Ukrainian. In case of providing other documents drawn up in a language other than Ukrainian (except Russian), such documents must be accompanied by a translation into Ukrainian, translation (or authenticity of the translator's signature) - notarized or legalized in the manner prescribed by Ukrainian law. The texts must be authentic, the defining text is in Ukrainian. Conditions for providing tender offers - The term of securing the tender offer must be not less than 90 calendar days from the date of the deadline for submission of tender offers, which is specified in the announcement of open bidding on the web portal of the Authorized Agency. Location of the customer: 10014, Zhytomyr region, Zhytomyr city, MAIDAN S.P. KOROLYOVA, building 12. Customer category: in accordance with Part 4 of Article 2 of the Law of Ukraine "On Public Procurement" (as amended) - 1) public authorities and local governments referred to in paragraph 1 of the first part of Article 2 of the Law.

Call for proposals
6 days left
from Oct 27, 17:48
until Dec 5, 00:00
Prequalification
expected
Auction
expected
from Jan 11, 2021, 15:20
Qualification
expected
Offers considered
expected
Information about customer
Name:
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
EDRPOU code:
39932654
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 10014, Житомирська область, м. Житомир, МАЙДАН ІМ. С. П. КОРОЛЬОВА, буд. 12
About tender
Expected value:
₴7,780,814.40 including VAT
Minimum price decrement:
₴38,904.07
Bidding security:
₴77,808.00
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves professional services of some form, generally contracted for on the basis of measurable outputs or deliverables.
ID procurement:
UA-2020-10-27-010839-a
Important dates
Clarification period:
Oct 27, 17:48 – Nov 25, 00:00
Offers to be submitted:
Oct 27, 17:48 – Dec 5, 00:00
Auction launch:
Jan 11, 2021, 15:20
Answers till:
Nov 28, 00:00
Appealing tender terms:
Oct 27, 17:48 – Dec 1, 00:00
Date of the last changes to the tender conditions:
Nov 27, 17:58
Items list
Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

«Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С062209 Забріддя-Городище км 0+000 – км 1+540, Житомирська область»

Current average repair of public road of local significance С062209 Zabriddia-Horodyshche km 0 + 000 - km 1 + 540, Zhytomyr region

Code DK 021:2015: 45233142-6 Ремонт доріг

Quantity:

1 послуга

Delivery period:

Mar 15, 2021 – Dec 31, 2021

Place of delivery:

Україна, 12344, Житомирська область, автомобільна дорога загального користування місцевого значення С062209 Забріддя-Городище, км 0+000 – км 1+540

Item documents:

Нет загруженных документов
Terms of payment
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
date of invoicing
Payment type:
prepayment
Payment amount:
50%
Period (in days):
7 ( working )
Description:
У разі необхідності Замовник може здійснити попередню оплату відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 за даним Договором. Розмір попередньої оплати не може перевищувати 50 відсотків від ціни Договору. Підрядник зобов’язаний надати підтверджуючі документи використання сплачених коштів не пізніше ніж за три місяці з дати оплати. Попередня оплата здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів Підряднику на небюджетні рахунки, відкриті на його ім’я в органах Державної казначейської служби у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів Підрядником виключно з таких рахунків на цілі, визначені даним Договорам. Попередня оплата здійснена за даним Договором є авансом. Підрядник зобов’язаний використовувати одержану попередню оплату відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070. Якщо попередня оплата отримується Підрядником в останньому місяці поточного року, він має бути закритий не пізніше 27 числа зазначеного місяця відповідного року.
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
submitting services
Payment type:
postpayment
Payment amount:
50%
Period (in days):
7 ( working )
Description:
Поточні та остаточний розрахунки за надані послуги Замовник здійснює лише при умові надходження коштів з джерел фінансування, на підставі актів форми КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками Сторін. Акти приймання наданих послуг готує Підрядник і передає їх для підписання Замовнику у строк не пізніше 20-го числа звітного місяця в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання – АВК).
Tender documentation
Document name Document type Confidentiality Date of publishing
rar
Додаток 7 Проект договору.rar

Document type:

Draft contract

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 17, 20:19
rar
Додаток 7 Проект договору.rar

Document type:

Draft contract

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 13, 18:02
rar
Додаток 7 Проект договору.rar

Document type:

Draft contract

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 4, 18:16
rar
Додаток 7 Проект договору.rar

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Oct 27, 17:48
pdf
перелік змін від 13.11.2020 Забріддя-Городище.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 13, 18:02
pdf
Додаток 2 Технічне завдання Забріддя-Городище.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 10, 14:29
pdf
Додаток 2 Технічне завдання Забріддя-Городище.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 9, 17:55
pdf
Додаток 2.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 4, 18:16
pdf
Додаток 2 Тех.завдання забріддя...pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Oct 27, 17:48
pdf
ТД Забріддя-Городище послуги (зі змінами від 27.11.2020).pdf

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 27, 17:57
docx
ТД Забріддя-Городище послуги (зі змінами).docx

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 26, 16:44
docx
ТД Забріддя-Городище послуги (2) (1).docx

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 17, 20:18
docx
ТД Забріддя-Городище послуги (2).docx

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 13, 18:02
docx
ТД Забріддя-Городище послуги.docx

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 10, 14:29
docx
ТД Забріддя-Городище послуги.docx

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 9, 17:58
docx
ТД Забріддя-Городище послуги.docx

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Oct 27, 17:48
pdf
Перелік змін Забріддя-Городище від 17.11.20.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 17, 20:18
pdf
Перелік змін 2 Забріддя-Городище.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 10, 14:29
pdf
Перелік змін Забріддя-Городище.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 9, 17:55
pdf
перелік змін.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 4, 18:16
pdf
Перелік змін від 26.11.2020 Забріддя-Городище.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 26, 16:44
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 27, 17:58
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 26, 16:45
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 17, 20:20
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 13, 18:06
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 10, 14:31
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 9, 17:58
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 9, 17:56
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 4, 18:17
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Oct 27, 18:26
pdf
Перелік змін Забріддя від 27.11.2020.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 27, 17:57
Main contact
Name:
Сергій Борисович Сорокін (Serhii Borysovych Sorokin)
Language skills:
українська
Phone:
+380412474388
E-mail:
Fax:
Additional contracts
Name:
Serhii Borysovych Sorokin (Serhii Borysovych Sorokin)
Language skills:
English
Phone:
+380412474388
E-mail:
Fax:

You may be interested

Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів–Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 397+666 – км 403+740, Вінницька область (додаткові роботи)

Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів–Подільський (через м. Вінницю) на ділянці км 397+666 – км 403+740, Вінницька область (додаткові роботи)
Name:
Стрембіцький Віталій
E-mail:
tendersadvin@gmail.com
Phone:
+380432671305
EDRPOU:
25845655
All tenders of the company

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

₴4,000,000.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-03-01 Вінниця-Гнівань-Тиврів на ділянці км 5+887 – км 8+683, протяжністю 2,796 км в межах Вінницької області (влаштування зовнішньої мережі освітлення)

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-03-01 Вінниця-Гнівань-Тиврів на ділянці км 5+887 – км 8+683, протяжністю 2,796 км в межах Вінницької області (влаштування зовнішньої мережі освітлення)
Name:
Вадим Володимирович
E-mail:
dpsmadtender@ukr.net
Phone:
+380432560707
EDRPOU:
42434474
All tenders of the company

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

₴7,539,287.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-212349 Печеніги - Мартове - Борщова км 8+300 - км 9+500 у Харківській області

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-212349 Печеніги - Мартове - Борщова км 8+300 - км 9+500 у Харківській області
Name:
Рябокінь Ольга Олександрівна
E-mail:
DOR.KH.TENDER@UKR.NET
Phone:
380665366965
EDRPOU:
42166406
All tenders of the company

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

₴10,585,633.26 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up