• Mon - Fri, 8:00 - 19:00

    Sat - Sun, 9:00 - 18:00
  • 0 800 500 011
    free of charge
Public procurement simplified procurement
Attention, the mark "CEP" does not determine the type of applied signature! If an outdated type of EDS is used, the name will still indicate "CEP"

Поточний ремонт об`єкту благоустрою - улаштування пішохідної доріжки в районі будинку №9 по проспекту М. Лушпи в м. Суми

ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі. • Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, (24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21, І категорія; • Назва предмету закупівлі: поточний ремонт об`єкту благоустрою - улаштування пішохідної доріжки в районі будинку №9 по проспекту М. Лушпи в м. Суми. • Код за Єдиним закупівельним словником: 50230000-6: Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги. • Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2. • Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: детально викладена в Додатку 2. • Строк виконання робіт (надання послуг): до 24.12.2020 р. • Умови оплати: Розрахунки за надані послуги проводяться шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання сторонами актів здачі-приймання наданих послуг у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік. Розрахунки за надані послуги будуть здійснюватися щомісячно на підставі актів здачі-приймання наданих послуг проміжними платежами по мірі надання послуг. Форма розрахунків: за фактом наданих послуг Замовник оплачує надані за цим Договором послуги у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця. Взаєморозрахунки за надані послуги проводяться на підставі акту здачі-приймання наданих послуг по ф. № КБ-2в, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт, форма № КБ-3, підписаного та завіреного печатками Замовника та Виконавця, які готує Виконавець до 13 числа – за першу половину місяця ( при необхідності ) та до 25 числа кожного місяця після надання послуг, а Замовник оплачує надані послуги. Оплата за надані послуги здійснюється Замовником протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. Виконання послуг Виконавцем проводиться без авансування. • Очікувана вартість предмету закупівлі: 119 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ). • Період уточненя інформації про закупівлю: по 01.12.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом. • Кінцевий строк подання пропозицій: 04.12.2020 р. до 00-00 год. за Київським часом • Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. • Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (не більше 0,5% на роботи, не більше 3% на послуги): не вимагається. • Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається. • Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону (в межах 0,5-3%): 595,00 грн. (0,5%). • Інша інформація: • Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження: Всі, визначені цією документацією документи пропозиції, завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. • Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції та договору: - протокол загальних зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, - наказ про призначення (вступ) на посаду (у разі, якщо наказ на призначення не ведеться - документ на підставі якого діє особа) у випадку підписання пропозиції безпосередньо керівником учасника, - копія статуту або іншого установчого документу (для юридичної особи); - довіреність, якщо повноваження особи визначені довіреністю, при цьому учасник повинен надати документ про призначення (наказ, тощо) на особу, яка надала таку довіреність, - копія паспорту (для фізичних осіб); • Учасник у Гарантійному листі щодо виконання зобов’язань гарантує застосування заходів стосовно захисту довкілля під час виконання робіт. • Договірна ціна пропозиції та підтверджуючі розрахункі за статтями витрат у відповідності до Державних стандартів України, яка повинна бути розрахована відповідно до Додатку 2 за правилами визначення динамічної договірної ціни згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013:  Локальні кошториси;  Підсумкова відомість ресурсів;  Пояснювальна записка;  Розрахунок загально - виробничих витрат;  Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій;  Розрахунок прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки). Ціна пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень та поточних цін на них. Ціна пропозиції учасника повинна бути розрахована відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», з урахуванням змін та доповнень. Згідно рішення Сумської міської ради від 27.03.2019 №4871-МР, розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Суми, становить 9000 (дев’ять тисяч) грн., що відповідає середньому розряду складності робіт 3,8. Розмір кошторисного прибутку приймається у розмірі 6,8 грн./люд.-год згідно додатку № Е ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 (Таблиця Е.1) або менше. Кошти на покриття загальновиробничих та адміністративних витрат приймаються згідно з фактичними витратами Підрядника, але вони не повинні перевищувати вимоги встановлені ДСТУ Б Д.1.1-3:2013 «Постанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва». адміністративні витрати приймаються у розмірі не вище 1,23 грн/люд. год. згідно ДСТУ-НБД 1.1-3:2013 або менше. • Погоджений учасником проект договору про закупівлю (згідно Додатку № 1 до цієї документації); • Довідка в довільній формі щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт. • Довідка в довільній формі щодо наявності обладнання та техніки для виконання робіт, відповідно до Додатку № 2. Для власної техніки Учасника: надати копії свідоцтв про реєстрацію механізмів, транспортних засобів або копії технічних паспортів або бухгалтерські документи, що підтверджують облік, за підписом уповноваженої особи учасника та бухгалтера, для орендованої техніки - надати завірені копії договорів оренди (лізингу). • Документи, що підтверджують наявність досвіду Учасника у виконанні аналогічного за предметом закупівлі договору: - копії договору (ів); - позитивний лист – відгук замовника послуг за договором, про належне виконання учасником аналогічного договору (ів); - копії актів виконаних послуг згідно калькуляцій або форми КБ-2; - копії довідок про вартість виконаних послуг (форма КБ-3). * аналогічним договором вважається договір на виконання поточного ремонту тротуару, в якому учасник виступав в якості виконавця робіт. Додатки до документації: Додаток № 1 – Проект договору на виконання робіт. Додаток №2 - Інформація про технічні,якісні та інші характеристики предмета закупівлі.

Clarification
5 days
from Nov 25, 2020, 10:41
until Dec 1, 2020, 00:00
Call for proposals
3 days
from Dec 1, 2020, 00:00
until Dec 4, 2020, 00:00
Auction
21 minutes
from Dec 4, 2020, 14:53
until Dec 4, 2020, 15:14
Qualification
2 days
from Dec 4, 2020, 15:14
until Dec 7, 2020, 08:21
Offers considered
14 days
from Dec 7, 2020, 08:21
until Dec 21, 2020, 09:14
Information about customer
Name:
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
EDRPOU code:
24013674
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 40004, Сумська область, Суми, вул. Горького, 21
About tender
Expected value:
₴119,000.00 including VAT
Minimum price decrement:
₴595.00
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves professional services of some form, generally contracted for on the basis of measurable outputs or deliverables.
ID procurement:
UA-2020-11-25-003328-c
Important dates
Clarification period:
Nov 25, 2020, 10:41 – Dec 1, 2020, 00:00
Offers to be submitted:
Dec 1, 2020, 00:00 – Dec 4, 2020, 00:00
Auction launch:
Dec 4, 2020, 14:53 – Dec 4, 2020, 15:14
Items list
Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

Поточний ремонт об`єкту благоустрою - улаштування пішохідної доріжки в районі будинку №9 по проспекту М. Лушпи в м. Суми

Code DK 021:2015: 50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги

Quantity:

1 послуга

Delivery period:

до Dec 24, 2020

Place of delivery:

Україна, , , Відповідно до документації,

Item documents:

Нет загруженных документов
Terms of payment
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
submitting services
Payment type:
postpayment
Payment amount:
100%
Period (in days):
5 ( banking )
Description:
Розрахунки за надані послуги проводяться шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання сторонами актів здачі-приймання наданих послуг у межах відповідних бюджетних призначень на 2020 рік. Розрахунки за надані послуги будуть здійснюватися щомісячно на підставі актів здачі-приймання наданих послуг проміжними платежами по мірі надання послуг. Форма розрахунків: за фактом наданих послуг Замовник оплачує надані за цим Договором послуги у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця. Взаєморозрахунки за надані послуги проводяться на підставі акту здачі-приймання наданих послуг по ф. № КБ-2в, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт, форма № КБ-3, підписаного та завіреного печатками Замовника та Виконавця, які готує Виконавець до 13 числа – за першу половину місяця ( при необхідності ) та до 25 числа кожного місяця після надання послуг, а Замовник оплачує надані послуги. Оплата за надані послуги здійснюється Замовником протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. Виконання послуг Виконавцем проводиться без авансування.
Tender documentation
Document name Document type Confidentiality Date of publishing
text
audit_c484369e490c4978b3e0cd9e34be2efe.yaml

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 4, 2020, 15:14
text
audit_c484369e490c4978b3e0cd9e34be2efe.yaml

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 4, 2020, 15:14
text
Оголошення.doc

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 25, 2020, 10:42
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 25, 2020, 10:43
text
Додаток №1 Проект договору.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 25, 2020, 10:42
text
Додаток №2.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Nov 25, 2020, 10:42
Participants of auction
Participant Offer Status

№:

1

Participant:

Name:
Кумеда Руслана Петрівна
E-mail:
okoshko-S@i.ua
Phone:
+380506234454
EDRPOU:
2993215045

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
with QES
Contract was uploaded and signed by the customer. Tender completed.

Offer:

₴110,928.00 including VAT

Status:

winner

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
досвід дог.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 3, 2020, 15:23
pdf
паспорт_ уставновчі.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 3, 2020, 15:22
jpg
погодження тз.jpg

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 3, 2020, 15:23
jpg
повноваження підпис.jpg

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 3, 2020, 15:22
jpg
персонал.jpg

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 3, 2020, 15:23
pdf
кошторис.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 3, 2020, 15:23
jpg
досвід.jpg

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 3, 2020, 15:23
jpg
повноваження договір.jpg

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 3, 2020, 15:22
pdf
персонал_page-0002.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 3, 2020, 15:23
pdf
мтб.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 3, 2020, 15:23
pdf
проект договору.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 3, 2020, 15:23
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 3, 2020, 15:30
jpg
відгук.jpg

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 3, 2020, 15:23
jpg
довкілля.jpg

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 3, 2020, 15:22
pdf
акт досвід.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 3, 2020, 15:23

Decision of the responsible person

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
text
Протокол №740_0001.pdf

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 7, 2020, 08:20
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 7, 2020, 08:21

Contract

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
text
Договір №1007-б_0001.pdf

Document type:

Signed contract

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 21, 2020, 09:13
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 21, 2020, 09:13

№:

2

Participant:

Name:
Ольшанський Андрій Сергійович
E-mail:
progresbudservis@gmail.com
Phone:
+380992766844
EDRPOU:
41739042

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
with QES

Offer:

₴110,929.20 including VAT

Status:

Not considered

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Довідка про наявність досвіду вик аналог дог.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 2, 2020, 14:00
pdf
Погоджений проект договору Додаток 1.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 2, 2020, 14:00
pdf
Гарантійний лист про захист довкілля.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 2, 2020, 14:00
pdf
Довідка про працівників.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 2, 2020, 14:00
pdf
Документи що підтв повноваження посадової особи.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 2, 2020, 14:00
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 2, 2020, 14:02
pdf
Погодження Додатку 2.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 2, 2020, 14:00
pdf
Договірна ціна пропозиції.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 2, 2020, 14:00
pdf
Довідка про обладнання та техніку.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Dec 2, 2020, 14:00
Main contact
Name:
Чугай Наталя Миколаївна
Language skills:
Phone:
380542700595
E-mail:
Fax:
70-05-90

You may be interested

Поточний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Сергія Колачевського – Сурикова – Кемерівська в м. Кривий Ріг

Поточний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Сергія Колачевського – Сурикова – Кемерівська в м. Кривий Ріг
Name:
Шевельова Оксана Олександрівна
E-mail:
shevelevatender@ukr.net
Phone:
+380564930920
EDRPOU:
03364234
All tenders of the company

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

₴172,472.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Технічне обслуговування світлофорів та камер відеоспостереження в м.Коростишеві

Технічне обслуговування світлофорів та камер відеоспостереження в м.Коростишеві
Name:
Олена Володимирівна Пастушкевич
E-mail:
tendermrada@gmail.com
Phone:
+380413058312
EDRPOU:
04053660
All tenders of the company

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

₴130,000.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення Софіївської ОТГ

Поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення Софіївської ОТГ
Name:
Таїсія Корж
E-mail:
taja_korg27@ukr.net
Phone:
+380677162640
EDRPOU:
41053148
All tenders of the company

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

₴199,000.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up