The official participant of public procurement system Prozorro

Електрична енергія

Question to procurement

Щодо умов тендерної документації

Dec 11, 2020, 09:23 There's an answer
Шановний Замовнику ознайомившись з умовами тендерної документації звертаюсь до Вас з наведеного нижче: Пунктом 3 частини 2 статті 22 Закону «Про публічні закупівлі», надалі – Закон, передбачено, що до складу тендерної документації Замовник включає вимоги щодо підтвердження інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). Статтею 23 Закону встановлено, що технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики. Характеристики товарів, робіт або послуг можуть містити опис конкретного технологічного процесу або технології виробництва чи порядку постачання товару (товарів), виконання необхідних робіт, надання послуги (послуг). Відповідно до п. 3 ч. 1. ст. 58 Закону України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13 квітня 2017 року, споживач має право отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору та стандартами якості електричної енергії. Згідно ст. 18 вищезазначеного Закону, регулятор визначає перелік показників якості електропостачання, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії, та затверджує їх величини. Регулятор визначає порядок компенсації за недотримання показників якості електропостачання та розмір компенсації. Показники якості електропостачання, порядок та розмір компенсації за їх недотримання підлягають оприлюдненню у порядку, визначеному Регулятором. Якість електричної енергії - це сукупність властивостей електричної енергії відповідно до встановлених стандартів, які визначають ступінь її придатності для використання за призначення. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – КСР), параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності» (далі – ДСТУ EN 50160:2014). За своєю правовою природою, договір на постачання електричної енергії споживачу є договором поставки. Відповідно до ст. 265 господарського кодексу України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму. В силу ст. 268 господарського кодексу України, постачальник повинен засвідчити якість товарів, що поставляються, належним товаросупровідним документом. У разі поставки товарів більш низької якості, ніж вимагається стандартом, технічними умовами чи зразком (еталоном), покупець має право відмовитися від прийняття і оплати товарів, а якщо товари уже оплачені покупцем, - вимагати повернення сплаченої суми. Додатком 3 до тендерною документацією встановлено, що показники електричної енергії, яка постачається Замовнику повинні відповідати ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності», але в той же час умовами тендерної документації не передбачено надання потенційними учасниками жодного документа, що засвідчував би якість або відповідність показників електричної енергії, яка буде постачатися Замовнику у майбутньому вимогам ДСТУ EN 50160:2014. Враховуючи зазначене та з метою запобігання ризиків щодо постачання неякісного товару за результатами закупівлі, а також задля впевненості Замовника у якості товару, що буде постачатися, а так само і під час вирішення можливих спірних питань щодо поставки товару, який не відповідає вимогам Замовника щодо якості товару встановлених у Додатку 3 до тендерної документації, просимо розглянути можливість щодо включення до тендерної документації вимоги щодо підтвердження учасниками якості електричної енергії.

Answer:

Dec 14, 2020, 13:20

В тендерну документацію будуть внесені зміни.

Щодо умов тендерної документації

Dec 11, 2020, 09:24 There's an answer
Шановний Замовнику відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі та в тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції. Метою такого забезпечення є гарантування Замовнику прийнятного захисту від «несерйозних» учасників та забезпечення стабільності виконання зобов’язання у майбутньому після укладання договору про закупівлю. Отже з урахуванням зазначеного, просимо розглянути можливість про включення до тендерної документації вимоги щодо надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції.

Answer:

Dec 14, 2020, 13:21

В тендерну документацію будуть внесені зміни.

Щодо умов тендерної документації

Dec 11, 2020, 09:27 There's an answer
Шановний Замовнику частиною 2 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено перелік відомостей, що зазначаються у тендерній документації. В той же час, частиною 3 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі», передбачено, що тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації. Згідно Правил Ринку зі змінами Постановою НКРЕКП від 24.06.2019 № 1168 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307» (пп. 6.1.1 та 6.1.7), обов’язковою умовою участі на оптовому ринку електричної енергії є наявність у учасника ринку фінансової гарантії виконання зобов’язань за договорами про врегулювання небалансів електричної енергії. Таким чином, кожен учасник ринку, що є СВБ, повинен надати ОСП фінансову гарантію у формах та у строки, що передбачені Правилами Ринку. Враховуючи вищевикладене та з метою забезпечення участі у торгах належних учасників, просимо розглянути питання про включення до тендерної документації вимоги щодо надання учасниками у складі пропозиції документа, що підтверджує наявність у учасника фінансової гарантії виконання зобов’язань за договорами про врегулювання небалансів електричної енергії чинною і дійсною на увесь строк поставки товарів за даною закупівлею.

Answer:

Dec 14, 2020, 13:24

Замовник не втручається у взаємовідносини учасників з іншими суб'єктами господарювання, в томі числі ОСП. Тому не вбачаємо необхідність вимагати в учасників наведені Вами документи.

Information about customer

Name:
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЛЮБОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
EDRPOU code:
05392163
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 62433, Харківська область, Люботин, ВУЛИЦЯ СЛОБОЖАНСЬКА, будинок 151