The official participant of public procurement system Prozorro

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О102314 Кошів - Бурківці км 0+000 - км 9+700, Київська область

Question to procurement

Просимо привести тендерну документацію у відповідність для запобігання непорозумінь

Mar 2, 14:26 There's an answer
Шановний Замовнику! На стор. 13 тендерної документації щодо наявності асфальтобетонного заводу вказано: "У разі, якщо участник для надання послуг за предметом закупівлі планує закуповувати асфальтобетонні суміші у інших виробників, такий учасник у складі тендерної пропозиції надає" чинний (чинні) договір(и) з виробником(ами) асфальтобетону та гарантійний лист(и) - підтвердження від виробника(ів) асфальтобетону про постачання учаснику асфальтобетону необхідного виду відповідно до технічного завдання Додаток№1 до тендерної документації..." Проте, під назвою "Додаток 1" в системі "Прозоро" знаходиться власне сама форма тендерної пропозиції. А Технічне завдання розміщено під назвою "Додаток 2" Просимо привести тендерну документацію у відповідність для запобігання непорозумінь

Answer:

Mar 2, 14:45

Доброго дня! До тендерної документації будуть внесені відповідні зміни.

Назва переможця та його статус як платника податків визначені передчасно та дискримінаційно.

Mar 5, 10:42 There's an answer
Шановний Замовник, в проекті договору на закупівлю зазначені дискримінаційні вимоги, зокрема одна із сторін договору вже визначена Вами, а саме Приватне підприємство «Київська область». Також Вами визначено статус переможця як платника ПДВ.

Answer:

Mar 10, 15:52

Доброго дня! Замовником викладено ПРОЕКТ договору на закупівлю робіт, ЯКИЙ БУДЕ УКЛАДЕНО з переможцем торгів за результатами проведення даної процедури закупівлі. ПП «Київська область» буде замінено на найменування переможця торгів. Згідно пункту 3.1. переможець при укладені Договору має зазначити ціну Договору, яка може бути з урахуванням ПДВ або без ПДВ, в залежності на якій системі оподаткування перебуватиме переможець торгів.

Щодо строку дії ліцензій

Mar 7, 15:53 There's an answer
Шановний Замовнику! Вами встановлена вимога «Всі ліцензії мають бути чинними на весь період дії Договору про закупівлю». Зауважимо, що окрім ліцензії на виконання робіт у складі тендерної пропозиції мають бути подані ліцензії банку-гаранту та ліцензії на АВК-5. Просимо врахувати, що ліцензія на програму АВК-5 видається на один рік та оновлюється щороку. Тож будь-ласка аргументуйте нагальну необхідність вимоги щодо наявності всіх чинних ліцензій на весь строк дії Договору про закупівлю. Пропонуємо ввести відповідні зміни до тендерної документації в частині уточнення вимоги, які саме ліцензії мають бути чинними на весь період дії Договору про закупівлю.

Answer:

Mar 10, 15:53

Доброго дня! До тендерної документації внесено відповідні зміни.

Стаття 22 Закону не може бути причиною для відхилення тендерних пропозицій

Mar 7, 15:57 There's an answer
Шановний Замовнику! В тендерній документації в розділі 3. "Відхилення тендерних пропозицій" міститься наступна підстава для відхилення тендерної пропозиції: "Учасник процедури закупівлі ... не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства" Повідомляємо, що абзац перший частини третьої Закону України "Про публічні закупівлі" виглядає наступним чином: "Тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації." Просимо пояснити, яким чином учасник процедури закупівлі може не відповідати даному положенню Закону, коли дана вимога, як і вся стаття 22 стосується виключно тендерної документації?

Answer:

Mar 10, 15:54

Доброго дня! Учасник процедури закупівлі може не відповідати даному положенню Закону України «Про публічні закупівлі» у разі не надання у складі своєї тендерної пропозиції документів, які передбачені тендерної документацією.

Що саме вимагається дозвіл чи ліцензія?

Mar 7, 16:05 There's an answer
Шановний Замовнику! Згідно підпункту 10 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації, вимагається надання всіх необхідних ліцензій для виконання робіт, .....(за умови, якщо виконання робіт, що пропонується учасником в рамках цих торгів потребує наявності такого дозволу згідно законодавства. Що саме бажаєте побачити, ліцензію чи дозвіл? Роз'ясніть та внесіть відповідні зміни в тендерну пропозицію, будь ласка.

Answer:

Mar 10, 15:53

Доброго дня! Згідно підпункту 10 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації, вимагається надання всіх необхідних ліцензій для виконання робіт (за умови, якщо виконання робіт, що пропонується учасником в рамках цих торгів потребує наявності такого дозволу згідно законодавства). Учасник самостійно аналізує технічне завдання та потребу щодо надання необхідних ліцензій та дозволів для виконання робіт, які є предметом закупівлі.

Щодо типу банківської гарантії

Mar 7, 16:16 There's an answer
Шановний Замовнику! В тендерній документації в пункті 2 "Забезпечення тендерної пропозиції" розділ ІІ міститься вимога, а саме: «Учасник надає довідку довільної форми, видану банком, у якій міститься інформація про банківську гарантію забезпечену 100% грошовим покриттям та наявність грошових коштів, зарахованих учасником на рахунок під покриття банківської гарантії, а також ЩОДО ЇЇ ТИПУ,…..» Що мається на увазі під виразом «ЩОДО ЇЇ ТИПУ»? Має бути вказано, що це «БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ» чи що це «БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНА ГРОШОВИМ ПОКРИТТЯМ»? Якщо, так яка цінність вимоги щодо зазначення такого типу гарантії, інформація про яку й так повинна міститися в довідці? Наведіть будь ласка приклад або ж розтлумачте Вашу вимогу, щодо виразу «ЩОДО ЇЇ ТИПУ»

Answer:

Mar 11, 10:54

Доброго дня! До тендерної документації буде внесено зміни.

Підтвердження

Mar 7, 16:36 There's an answer
Шановний Замовнику! В тендерній документації в пункті 2 "Забезпечення тендерної пропозиції" розділ ІІ міститься вимога, а саме: «В складі тендерної пропозиції має міститися лист від банку-гаранта щодо платоспроможність та не знаходження на стадії ліквідації». Зауважимо, що дана вимога не уточнює про кого саме банк-гарант має надати лист, про себе чи про учасника. Так, згідно попереднього речення даного абзацу цього пункту, є вимога про платоспроможність банку, проте задля уникнення непорозумінь та двоякого тлумачення вимоги до тексту листа від банку-гаранта, просимо внести відповідні зміни до тендерної документації та чітко визначити стосовно кого саме банк гарант має підтвердити платоспроможність та не знаходження на стадії ліквідації». Згідно Закону «Про публічні закупівлі» умови тендерної документації мають бути чітко визначені та зрозумілі учасникам.

Answer:

Mar 10, 16:00

Доброго дня! Вимога щодо надання в складі тендерної пропозиції листа від банку-гаранта щодо платоспроможність та не знаходження на стадії ліквідації стосується банку - гаранта.

Вимога про розрахунковий документ

Mar 7, 16:49 There's an answer
Шановний Замовнику! В тендерній документації в пункті 2 "Забезпечення тендерної пропозиції" розділ ІІ міститься вимога, а саме: «….розрахунковий документ, який містить доручення банку, здійснити переказ визначеної в ньому суми коштів зі свого рахунку на рахунок отримувача». Роз’ясніть будь ласка вимогу. 1. Це має бути розрахунковий документ, чи це має бути доручення банку? 2. Хто виступає отримувачем в даному випадку? 3. Вираз «свого рахунку» означає рахунок учасника? 4. Хто готує даний документ, банк-гарант чи учасник? 5. Який саме обов’язковий текст має містити цей документ? 6. Згідно яких нормативно-правових актів регламентується складання даного документу? Згідно Закону «Про публічні закупівлі» умови тендерної документації мають бути чітко визначені та зрозумілі учасникам.

Answer:

Mar 11, 10:54

Доброго дня! До тендерної документації буде внесено зміни.

Індивідуальні ресурсні

Mar 7, 17:26 There's an answer
Шановний Замовнику! В тендерній документації в пункті 6 "Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" розділ ІІ міститься вимога, а саме: «Інформація про відповідність запропонованого предмету закупівлю технічному завданню повинна бути підтверджена документами…індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи, затвердженні в установленому порядку (якщо такі є в пропозиції учасника); індивідуальні ресурсні норми експлуатації будівельних машин та механізмів, затвердженні в установленому порядку (якщо такі є в пропозиції учасника)». Роз’ясніть будь ласка вимогу. Що саме повинен надати учасник, власні норми у разі їх використання? Чим регламентується дана вимога? Згідно якого порядку ці документи мають бути затвердженні? Згідно установленого порядку, визначеного тендерною документацією, щодо оформлення документів, чи інше (та що саме)? В якому нормативно-правовому акті/нормі можна ознайомитися з вимогами щодо затвердження в установленому порядку?

Answer:

Mar 11, 11:20

Доброго дня! Дана вимога була встановлена відповідно до СОУ 42.1-37641918-050:2018, а саме: 4.1 При визначенні вартості робіт з капітального ремонту необхідно керуватися кошторисними нормативами, які поділяються на: – загальнодержавні кошторисні нормативи; – галузеві кошторисні нормативи, стандарти організації України; – кошторисні нормативи для окремих великих будов; – індивідуальні кошторисні норми. Форми первинних облікових документів, які використовуються при визначенні вартості робіт з капітального ремонту, наведені в ДСТУ Б Д.1.1-1. ( ФОРМА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РЕСУРСНОЇ ЕЛЕМЕНТНОЇ КОШТОРИСНОЇ НОРМИ НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ наведена в ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 дод Г (обов»язковий)). 4.3 Якщо в нормативно-кошторисній базі відсутні ресурсні елементні кошторисні норми на окремі види робіт з капітального ремонту та ресурсні кошторисні норми експлуатації дорожніх машин та механізмів, розробляються індивідуальні кошторисні норми або СОУ. Розроблення таких документів здійснюється відповідно до ДСТУ-Н Б Д.1.1-6, а затвердження – відповідно до встановленого порядку. Індивідуальні кошторисні норми підлягають відповідній експертизі і застосовуються тільки для будови за даним проектом. В подальшому, пройшовши апробацію у виробничих умовах, зазначені норми затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами і вводяться в дію як галузеві. 4.3.1 Якщо внаслідок об’єктивних причин виникає необхідність заміни будь-яких матеріальних ресурсів, передбачених ресурсними елементними кошторисними нормами, на інші матеріальні ресурси і це призводить до зміни технології виконання робіт та показників цих норм, розробляються та затверджуються в установленому порядку індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми.СОУ 42.1-37641918-050:2018 7 При цьому обґрунтовуються витрати матеріальних та інших ресурсів, що зазнали змін в порівнянні з передбаченими ресурсними елементними кошторисними нормами. Обґрунтування змінених складових норм здійснюється відповідно до положень ДСТУ-Н Б Д.1.1-6. Витрати матеріальних ресурсів, що замінені, визначають за виробничим або розрахунково-аналітичними методами відповідно до ДСТУ-Н Б Д.1.1-6. Розроблені ІРЕКН підлягають експертизі та затвердженню замовником у встановленому порядку. 4.3.2 У випадку, якщо при заміні матеріальних ресурсів, технологія виконання робіт та показники цих норм (крім витрати змінених матеріальних ресурсів) не змінюються, вартість робіт з капітального ремонту визначається за тими самими ресурсними елементними кошторисними нормами із заміненими матеріальними ресурсами. Витрати матеріальних ресурсів, що замінені, приймаються відповідно до 7.2.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-6.

Аналіз ринку цін по відомій «фарбовій заточці»

Mar 7, 17:48 There's an answer
Шановний Замовнику! В тендерній документації в пункті 6 "Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" розділ ІІ міститься вимога, а саме: «аналіз ринку цін на основні матеріали з документальними обґрунтуваннями їх вартості (прайси, рахунки тощо)». Питання: 1. Для виконання вимоги щодо «аналізу ринку» достатньо надати прайси, рахунки тощо від одного постачальника? Тобто достатньо однієї цінової пропозиції (у вигляді прайса, рахунка тощо) на кожен основний матеріал? 2. Якщо відповідь «Ні», тоді як учасник може надати аналіз ринку на маркувальні матеріали, коли існує монополія у вигляді єдиного постальника маркувальних матеріалів, які задовольняють вимоги тендерної документації взятих у вигляді «фарбової заточки» з інших тендерів.

Answer:

Mar 11, 15:19

Доброго дня! До тендерної документації буде внесено зміни.

Зірки, зірочки, зіроньки

Mar 7, 18:31 There's an answer
Шановний Замовнику! В Додатку №6 до тендерної документації міститься Таблиця 1 з довідкою про працівників. В даній таблиці у назвах стовпчиків під номером 4,5,6 наявні зірочки «*». Проте, на превеликий жаль, відсутні коректні посилання та настанови, щодо значень цих зіроньок. Сумно, що зіроньки не знають свого призначення. Будь ласка, надайте цим зіронькам значення, щоб вони могли змістовно засяяти як в тендерній документації креативного Замовника, так і в тендерній пропозиції засмученого учасника. Внесіть будь ласка визначення цій зірковій трійці в тендерну документацію.

Answer:

Mar 10, 15:54

Доброго дня! До тендерної документації внесено зміни.

Питання щодо визначення суми одного договору чи суми декількох договорів на відповідність вимозі

Mar 7, 18:50 There's an answer
Шановний Замовнику! В Додатку №6 до тендерної документації міститься вимога щодо підтвердження виконання аналогічного договору, а саме «Сума аналогічного договору має бути не менше ніж 10% від очікуваної вартості закупівлі». Просимо надати роз’яснення: 1. У разі надання декількох аналогічних договорів, сума аналогічного договору в значені не менше ніж 10% очікуваної вартості закупівлі буде рахуватися як сума всіх наданих аналогічних договорів разом, чи кожен окремий договір має бути на суму не менше ніж 10% від очікуваної вартості закупівлі.

Answer:

Mar 11, 10:54

Доброго дня! Умовами тендерної документації передбачено надання одного аналогічного договору на суму не менше ніж 10% від очікуваної вартості закупівлі.

Підтвердження освіти для інженерно-технічних працівників

Mar 7, 20:09 There's an answer
Шановний Замовнику! Додаток №6 до тендерної документації містить вимогу щодо підтвердження освіти для інженерно-технічних працівників , а саме «Для інженерно-технічних працівників обов’язкова наявність вищої або неповної вищої освіти з кваліфікацією «будівельник», «інженер-будівельник» тощо за спеціальністю пов’язаною з будівництвом, експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг тощо. Просимо надати чітку відповідь чи буде виконана вищезазначена вимога, якщо учасником буде надано диплом працівника за спеціальністю «Міське будівництво та господарство», «Промислове та цивільне будівництво», «Мости і транспортні тунелі». Також просимо надати чіткий перелік та роз’яснення щодо спеціальностей, які будуть підвереджувати вищезазначену вимогу, а також чіткий перелік та роз’яснення щодо кваліфікацій, які будуть підвереджувати вищезазначену вимогу, оскільки вирази «тощо» не містять вичерпний перелік кваліфікацій та спеціальностей, які можуть підвереджувати освіту працівників, що може призвести до двоякого трактування вимог. Згідно Закону «Про публічні закупівлі» умови тендерної документації мають бути чітко визначені та зрозумілі учасникам. Пропонуємо, Замовнику внести відповідні зміни до тендерної документації та видалити вимогу щодо спеціальності інженерно-технічних працівників, оскільки дана вимога дискримінаційна, по відношенню до учасника та його працівників, які мають будівельну освіту та значний досвід роботи як в будівництві, зокрема й в будівництві доріг, проте не мають спеціальності згідно диплому, яка прямо вказує на будівництво, експлуатаційне утримання і ремонт автомобільних доріг.

Answer:

Mar 11, 10:55

Доброго дня! Дипломи працівників за спеціальністю «Міське будівництво та господарство», «Промислове та цивільне будівництво», «Мости і транспортні тунелі» підпадають під вимоги зазначені в Пункті 1 Додатку 6 до тендерної документації. Разом з тим, вимоги зазначені в п.1 Додатку 6 до тендерної документації не є дискримінаційними, оскільки замовник має впевнитись в компетенції інженерно-технічного персоналу, який буде задіяний до виконання робіт згідно з предметом закупівлі.

Еквіваленти машин, механізмів та техніки

Mar 7, 20:25 There's an answer
Шановний Замовнику! Просимо, роз’яснити чи буде вважатися виконаною вимога тендерної документації стосовно надання інформації та документів на машини, механізми та техніку, які будуть застосовані для виконання робіт за предметом закупівлі та вказані у відповідних розрахунках в складі кошторисної документації, у разі надання інформації та документів на еквіваленті машини, механізми та техніку?

Answer:

Mar 10, 15:56

Доброго дня! Вимога буде вважатися виконаною у разі надання інформації та документів на еквівалентні машини, механізми та техніку.

Підписаний та/або заповнений проект договору у складі тендерної пропозиції?

Mar 7, 20:32 There's an answer
Шановний Замовнику! Просимо, роз’яснити: 1. Проект договору згідно Додатку 3 до тендерної документації потрібно тільки підписати (завірити) та надати у складі тендерної пропозиції? 2. Проект договору згідно Додатку 3 до тендерної документації потрібно заповнити (що саме необхідно заповнити), а також підписати (завірити) та надати у складі тендерної пропозиції? 3. Проект договору згідно Додатку 3 до тендерної документації непотрібно надавати у складі тендерної пропозиції?

Answer:

Mar 10, 15:56

Доброго дня! Тендерною документацією не передбачено надання у складі тендерної пропозиції учасника завіреного проекту договору про закупівлю.

Стосовно необхідності надання трудових книжок на осіб, які будуть залучатися до виконання робіт на підставі цивільно-правових угод.

Mar 7, 20:44 There's an answer
Шановний Замовнику! Просимо надати роз’яснення, чи обов’язково надавати трудові книжки на осіб, які будуть залучатися до виконання робіт на підставі цивільно-правових угод? Зауважимо, що учасник не має доступу до трудових книжок працівників, які залучаються до виконання робіт на підставі цивільно-правових угод, оскільки дані працівники не є штатними працівниками учасника, та обов’язок зберігання чи витребування трудових книжок даних працівників не покладається на учасника. Просимо внести необхідні уточнюючі зміни до тендерної документації, скасувавши вимогу щодо надання трудових книжок працівниками, які будуть залучатися до виконання робіт на підставі цивільно-правових угод.

Answer:

Mar 10, 15:52

Доброго дня! До тендерної документації внесено зміни.

Стосовно виразу «основні матеріали»

Mar 15, 21:50 There's an answer
Шановний Замовнику! В тендерній документації Вами встановлена вимога, щодо надання учасником «аналіз ринку цін на основні матеріали з документальними обґрунтуваннями їх вартості (прайси, рахунки тощо)». Просимо надати роз’яснення, які матеріли вбачає Замовник під виразом «основні матеріли»? Як буде Замовник під час розгляду тендерних пропозицій, визначати, які матеріли є основними, які не основними? Надайте будь-ласка, вартісну та/або кількісну формулу визначення для виразу «основні матеріали» або ж чіткий перелік основних матеріалів. Дякуємо!

Answer:

Mar 17, 09:28

Доброго дня! Термін «основні матеріали» використовується в Основних положеннях вказівок щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм Національних стандартів України. Під цим поняттям, як правило, маються на увазі «проектні матеріали, конструкції і вироби», що мають бути вкладені «в діло» згідно ресурсної норми та мають розмір витрат за проектним рішенням. Не вважатиметься помилкою, як що до переліку основних матеріалів буде надано «аналіз ринку цін» допоміжних матеріалів, за допомогою яких улаштовуються (монтуються) основні матеріали, вироби, конструкції та які мають значну кількість та відповідно значну загальну вартість (від 2000грн.).

Щодо надання виписки з рахунку(ів) у банку(банках) про наявність в учасника обігових коштів у розмірі не менше 30% від очікуваної вартості закупівлі за 2019-2020 роки

Mar 15, 22:07 There's an answer
Шановний Замовнику! Просимо надати роз’яснення, щодо вимоги про надання виписки з рахунку(ів) у банку(банках) про наявність в учасника обігових коштів у розмірі не менше 30% від очікуваної вартості закупівлі за 2019-2020 роки. Чи буде вважатися виконаною вищезазначена вимога у разі надання учасником документу «Обороти по рахунку» за періоди в 2019-2020 роках? Чи має бути саме виписка? Якщо має бути саме виписка, тоді будь-ласка надайте посилання на типову форму даної виписки або посилання на нормативно-правовий акт, який затверджує форму даної виписки. Також просимо надати пояснення, чому встановлено період за 2019-2020 роки? Чому учасник не має можливості підтвердити вищезазначену вимогу, врахувавши також 2021 рік, наприклад надати інформацію станом на дату подання документу?

Answer:

Mar 17, 09:29

Доброго дня! Буде вважатися виконаною вимога у разі надання учасником документу «Обороти по рахунку» за періоди в 2019-2020 роках. Замовником встановлено період за 2019-2020 роки з метою удостовіритися в наявності у потенційних учасників обігових коштів за попередні періоди. Додатково учасники можуть надати інформацію врахувавши 2021 рік.

Кількість робочих днів в Додатку №1 до ТД

Mar 15, 23:09 There's an answer
Шановний Замовнику! Згідно вимог тендерної документації, передбачається строк дії тендерних пропозиції 90 днів, тобто 90 календарних днів. В той же час в Додатку №1 до ТД учасник повинен вказати даний строк в робочих днях. Просимо, Замовника роз’яснити, чи допускається зазначення Учасником в Тендерній пропозиції, згідно Додатку №1 до ТД, кількості робочих днів, яка буде відповідати чи дещо перевищувати 90 календарним дням?

Answer:

Mar 17, 09:32

Доброго дня! Так.

Information about customer

Name:
Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації
EDRPOU code:
21467647
Web site:
Address:
Україна, 04119, Київська область, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 40