• Mon - Fri, 8:00 - 19:00

    Sat - Sun, 9:00 - 18:00
  • 0 800 500 011
    free of charge
The official participant of public procurement system Prozorro
Public procurement simplified procurement
Attention, the mark "CEP" does not determine the type of applied signature! If an outdated type of EDS is used, the name will still indicate "CEP"

ДК 021:2015: код 09310000-5 «Електрична енергія» (Електрична енергія)

ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі через систему електронних закупівель PROZORRO 1. Найменування замовника Калінінський комбінат комунальних підприємств. 2. Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»: юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями, які забезпечують потреби держави або територіальної громади. 3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 03355407 4. Місцезнаходження замовника: 74131,Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, смт.. Калинівське, вул.Шкільна 120 5. Конкретна назва предмета закупівлі: Електрична енергія 6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): ДК 021:2015: код 09310000-5 «Електрична енергія» (Електрична енергія) (окремі частини предмету закупівлі (лоти) – не передбачено) 7. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками Клєніна Валентина Олександрівна, уповноважена особа Калінінського комбінату комунальних підприємств, e-mail: klevalentina73@gmail.com, тел. +380984479593. 8. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 32000 кВт/год. 9. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 74131,Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, смт.. Калинівське, вул.Шкільна 120 9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. до 31.12.2021 р 10. Умови оплати: Оплата рахунка Постачальника за цим Договором має бути здійснена Споживачем у строк, визначений у рахунку, який не може бути меншим 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання його Споживачем, або в строк, визначений у комерційній пропозиції, прийнятій Споживачем. 11. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі (технічна специфікація, технічне завдання). Усі посилання в технічному завданні документації на конкретну торговельну марку чи фірму, чи патент, чи конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент» та застосовується до кожного посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, чи патент, чи конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. (Додаток 2) 12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 80000.00 грн. (вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ. 13. Джерело фінансування закупівлі. Кошти місцевого бюджету. 14. Розмір мінімального кроку пониження ціни 800,00 грн. (вісімсот грн. 00 коп.) - 1% від очікуваної вартості предмета закупівлі. 15. Період уточнення інформації про закупівлю: «12» березня 2021 року час 0000 год. 16. Кінцевий строк подання пропозицій: «17» березня 2021 року час 0000 год. 17. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна». Критерії оцінки тендерних пропозицій: ціна (питома вага цінового критерію – 100 %). Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому. Оцінка тендерних пропозицій/пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у цій тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону. Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу. Приведені ціни визначаються з урахуванням значень інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки. Для проведення електронного аукціону ціни/приведені ціни всіх тендерних пропозицій/пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища ціна/приведена ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону. Найбільш економічною вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ. Якщо учасники подали тендерні пропозиції/пропозиції з однаковим значенням ціни/приведеної ціни, першим в електронному аукціоні пониження ціни буде здійснювати учасник, який подав свою тендерну пропозицію/пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням ціни тендерної пропозиції/пропозиції. Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни. Електронна система закупівель автоматично розраховує аномально низькі ціни/приведені ціни тендерних пропозицій на всіх етапах електронного аукціону та інформує про це учасника процедури закупівлі та замовника. 18. Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати). Не вимагається 19. Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати). Не вимагається 20. Умови надання забезпечення тендерних пропозицій: не передбачено, оскільки надання забезпечення тендерних пропозиції не вимагається 21. Дата та час розкриття тендерних пропозицій. визначаються електронною системою закупівель автоматично, оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини першої статті 10 цього Закону України «Про публічні закупівлі». 22. Дата та час проведення електронного аукціону. визначаються електронною системою закупівель автоматично, оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини першої статті 10 цього Закону України «Про публічні закупівлі» 23. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Тендерна пропозиція та усі документи, що мають відношення до неї, складаються українською мовою. В разі надання документів, які необхідні для формування тендерної пропозиції учасника, виданих відповідними установами, підприємствами, організаціями російською мовою, допускається наявність даних документів на російській мові. У іншому випадку в разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською. Переклад повинен бути посвідчений учасником торгів, або посвідчений нотаріально (на розсуд учасника) 24. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження. Визначено у додатках до оголошення 25. Підготовка цінової пропозиції: Цінова пропозиція Учасника, оформляється на фірмовому бланку (за наявності) у відповідності до вимог та за зразком Замовника, подається Учасником у вигляді сканованої копії у форматі pdf. В ціну тендерної пропозиції повинні бути включені всі витрати Учасника, які пов’язані з предметом закупівлі, включаючи тариф на послуги з передачі (ОСП) електричної енергії. Учасник при розрахунку ціни пропозиції не має права включати в ціну пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки цінової пропозиції. 26. Основні умови договору. Детально визначені у Додатку № 3 Проект договору про спрощену процедуру закупівлі через систему електронних закупівель. 27. Інша інформація: Оголошення про проведення спрощеної закупівлі сформовано у відповідності до вимог статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. № 922-VIII (зі змінами та доповненнями) (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цьому оголошенні, вживаються у значенні, наведеному в Законі. Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Всі документи пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель. Документи мають бути належного рівня зображення (чіткими та розбірливими для читання). Учасник повинен накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП) на кожен електронний документ пропозиції окремо. Замовник перевіряє КЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП повинні відображатися прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання пропозиції (власника ключа). У випадку відсутності даної інформації, пропозиція учасника вважається такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі. У відповідності до частини 2 статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії»: «Договір постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником. Постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами». З огляду на це учасники формують свої тендерні пропозиції за ринковими цінами. З метою необґрунтованого заниження (демпінгу) та/або завищення ціни тендерної пропозиції учасник надає лист в довільній формі за підписом та печаткою Учасника, в якому Учасник інформує Замовника щодо гарантування порядку формування своєї цінової пропозиції за середньо ринковими цінами на електричну енергію. Учасник не включає до вартості тендерної пропозиції витрати щодо оплати послуг з розподілу електричної енергії. Також не є предметом даної закупівлі реактивна електрична енергія. Споживач здійснює плату за послугу з розподілу електричної енергії оператору системи самостійно або через Постачальника, що визначається в умовах Договору на стадії укладання такого Договору про закупівлю. Оплата послуг з передачі електричної енергії для Споживача, об’єкти (електроустановки) якого приєднані до мереж ОСР, здійснюється через Постачальника. Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію (у тому числі до визначеної в документації частини предмета закупівлі (лота) (у разі здійснення закупівлі за лотами). 1. Відхилення пропозиції учасника: Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю; 4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. 2. Відміна закупівлі: 1. Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель; 3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. 2. Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону; 2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній. Спрощена закупівля може бути відмінена частково (за лотом). Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель: замовником протягом одного робочого дня з дня прийняття замовником відповідного рішення; електронною системою закупівель протягом одного робочого дня з дня автоматичної відміни спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з частиною тринадцятою цієї статті або відсутності пропозицій учасників для участі у ній. Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім учасникам електронною системою закупівель в день його оприлюднення. 3. Строк укладання договору: Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю. Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 Закону. Додатки до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі: Додаток № 1 – Інша інформація; Додаток № 2 – Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі Додаток № 3 – Проект договору Додаток № 4 – Цінова пропозиція

Clarification period
6 days
from Mar 5, 16:39
until Mar 11, 23:59
Call for proposals
2 days
from Mar 15, 00:00
until Mar 16, 23:59
Auction
not conducted
Qualification
not conducted
Offers considered
not conducted
Information about customer
Name:
КП Калінінський комбінат комунальних підприємств
EDRPOU code:
03355407
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 74131, Херсонська область, Великоолександрівський район, смт. Калинівське, вул. Шкільна, 120
About tender
Expected value:
₴80,000.00 including VAT
Minimum price decrement:
₴800.00
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves physical or electronic goods or supplies.
ID procurement:
UA-2021-03-05-010020-c
Important dates
Clarification period:
Mar 5, 16:39 – Mar 11, 23:59
Offers to be submitted:
Mar 15, 00:00 – Mar 16, 23:59
Items list
cart icon

Did you know? Government customers are already buying consumer goods in the Prozorro Market catalog.

Get qualified and get orders soon!

Submit application
Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

Електрична енергія

Code DK 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія

Quantity:

32,000 кВт*год

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 74131, Херсонська область, смт.. Калинівське, вул.Шкільна 120

Item documents:

Нет загруженных документов
Terms of payment
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
date of invoicing
Payment type:
postpayment
Payment amount:
100%
Period (in days):
5 ( working )
Description:
Оплата рахунка Постачальника за цим Договором має бути здійснена Споживачем у строк, визначений у рахунку, який не може бути меншим 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання його Споживачем, або в строк, визначений у комерційній пропозиції, прийнятій Споживачем
Tender documentation
Document name Document type Confidentiality Date of publishing
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Mar 5, 16:53
docx
Додаток 1.docx

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Mar 5, 16:40
docx
Додаток 3.docx

Document type:

Draft contract

Confidentiality:

Date of publishing:

Mar 5, 16:40
docx
Додаток 2.docx

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Mar 5, 16:40
docx
Оголошення СПЗ.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Mar 5, 16:40
docx
Додаток 4.docx

Document type:

Qualification criteria

Confidentiality:

Date of publishing:

Mar 5, 16:40
Main contact
Name:
Клєніна Валентина Олександрівна ( )
Language skills:
Phone:
+380380984479
E-mail:
Fax:

You may be interested

Name:
Германюк Тетяна Володимирівна
E-mail:
Wvedyk_tanja@ukr.net
Phone:
+380434422396
EDRPOU:
05463437
All tenders of the company

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

₴72,165.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up
Name:
Григорій ДОЛЕНКО
E-mail:
dolenkogrisha@gmail.com
Phone:
+380954873770
EDRPOU:
08564570
All tenders of the company

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

₴101,001.60 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up
Name:
Ходкова Галина Йосипівна
E-mail:
tercentr-voron@meta.ua
Phone:
+380553322543
Fax:
+380223321866
EDRPOU:
24758121
All tenders of the company

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

₴50,000.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up