The official participant of public procurement system Prozorro
Public procurement open bidding
Attention, the mark "CEP" does not determine the type of applied signature! If an outdated type of EDS is used, the name will still indicate "CEP"

Бензин А-95 - 6 000 л, Дизельне паливо – 16 000 л

Розмір забезпечення пропозиції: 19 124,40 грн. (Дев’ятнадцять тисяч сто двадцять чотири грн. 40 коп.). Вид забезпечення пропозиції: електронна банківська гарантія (далі – гарантія). Строк дії забезпечення пропозиції: не менше 90 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Строк сплати коштів за гарантією - протягом 5-ти банківських днів з дня отримання вимог замовника/бенефіціара без подання будь-яких інших документів або виконання будь - яких інших умов. Форму гарантії забезпечення тендерної пропозиції встановлено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 № 2628 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції» (далі – Форма). Вимоги та умови до забезпечення тендерної пропозиції зазначено відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 № 2628 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції», а саме: 1. Ці Вимоги визначають обов’язкові вимоги до гарантії, яка надається як забезпечення пропозиції, передбаченої пунктом 10 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — гарантія) банками (далі — гарант). 2. Терміни, зазначені у вимогах і формі забезпечення пропозиції, вживаються у значеннях, визначених Цивільним кодексом України, Законом України «Про публічні закупівлі», постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25 січня 2018 року № 5). 3. Реквізити гарантії, визначені у формі забезпечення тендерної пропозиції, є обов’язковими для складання гарантії. 4. У реквізитах гарантії: 1) щодо повного найменування гаранта зазначається інформація: — повне найменування гаранта, його ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія; — код банку (у разі наявності); — адреса місцезнаходження; — поштова адреса для листування; — адреса електронної пошти гаранта, на яку отримуються документи; — SWIFT-адреса гаранта; 2) щодо повного найменування принципала, яким є учасник процедури закупівлі, зазначається інформація: — повне найменування — для юридичної особи; — прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) — для фізичної особи; — ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія — для принципала юридичної особи — резидента; — реєстраційний номер облікової картки платника податків — для принципала фізичної особи — резидента (у разі наявності); — серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) або індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (у разі відсутності паспорта); — адреса місцезнаходження; 3) щодо повного найменування бенефіціара, яким є замовник, зазначається інформація: — повне найменування юридичної особи; — ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія; — адреса місцезнаходження; 4) сума гарантії зазначається цифрами і словами, назва валюти — словами; 5) у назві валюти, у якій надається гарантія, зазначається валюта, у якій надається гарантія, та її цифровий і літерний код відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34; 6) датою початку строку дії гарантії зазначається дата видачі гарантії або дата набрання нею чинності; 7) зазначається дата закінчення строку дії гарантії, якщо жодна з подій, передбачених у пункті 4 формі забезпечення тендерної пропозиції, не настане; 8) зазначаються унікальний номер оголошення про проведення спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, у форматі UA-XXXX-XX-XX-XXXXXX-X та назва і вебсайт інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO»; 9) строк сплати коштів за гарантією. 5. Гарантія та договір, який укладається між гарантом та принципалом, не може містити додаткових умов щодо: — вимог надання принципалом листів або інших документів (крім випадків надання принципалом повідомлення гаранту про настання обставин, за яких строк дії гарантії вважається закінченим, зазначених у абзаці четвертому пункту 4 форми; — вимог надання третіми особами листів або документів, що підтверджують факт настання гарантійного випадку; — можливості часткової сплати суми гарантії. 6. Гарантія, яка надається в електронній формі, підписується шляхом накладання кваліфікованого(их) електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності), що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) гаранта та його печатки відповідно. 7. Зміни до гарантії можуть бути внесені в порядку, передбаченому законодавством України, після чого вони стають невід’ємною частиною цієї гарантії. Реквізити замовника для оформлення банківської гарантії: UA 368201720355119001000008630, МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.

Call for proposals
31 days
from Apr 12, 17:03
until May 14, 12:00
Auction
not conducted
Qualification
not conducted
Offers considered
not conducted
Information about customer
Name:
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
EDRPOU code:
25946285
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 84333, Донецька область, Краматорськ, ВУЛИЦЯ УРАЛЬСЬКА, будинок 12
About tender
Expected value:
₴637,480.00 including VAT
Minimum price decrement:
₴3,200.00
Bidding security:
₴19,124.40
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves physical or electronic goods or supplies.
ID procurement:
UA-2021-04-12-006757-a

Electronic tender documentation

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

General information

Description

Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.13

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Compliance confirmation method

Name

Description

Confirmation submission form

Statement

Requirement name

Учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Причина виникнення існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Характер існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Сума існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Compliance confirmation method

Name

Description

Згідно з Додатком №5 тендерної документації

Confirmation submission form

Document

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

General information

Description

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.6

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

17.1.5

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Compliance confirmation method

Name

Description

Confirmation submission form

Statement

Requirement name

Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Compliance confirmation method

Name

Description

Confirmation submission form

Statement

Вчинення економічних правопорушень

General information

Description

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Who confirms

participant

Legal justification

Article

50.1

Editorial staff

2020-02-13

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

2210-III

Title of the legal act

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Article

6.2.4

Editorial staff

2020-02-13

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

2210-III

Title of the legal act

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Article

17.1.4

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Compliance confirmation method

Name

Description

Confirmation submission form

Statement

Вчинення корупційних правопорушень

General information

Description

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.3

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

17.1.2

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Compliance confirmation method

Name

Description

Confirmation submission form

Statement

Requirement name

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Compliance confirmation method

Name

Description

Confirmation submission form

Statement

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

General information

Description

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.12

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Compliance confirmation method

Name

Description

Confirmation submission form

Statement

Порушення справ про банкрутство

General information

Description

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.8

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Compliance confirmation method

Name

Description

Confirmation submission form

Statement

Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником

General information

Description

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Who confirms

customer

Legal justification

Article

17.1.7

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Compliance confirmation method

Is absent
Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника

General information

Description

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Who confirms

customer

Legal justification

Article

17.1.1

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Compliance confirmation method

Is absent
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

General information

Description

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Who confirms

participant

Legal justification

Article

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

1644-VII

Title of the legal act

Закон України "Про санкції"

Article

17.1.11

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

17.1.10

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

9.2.9

Editorial staff

2020-03-16

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

755-IV

Title of the legal act

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

Article

17.1.9

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Compliance confirmation method

Name

Description

Confirmation submission form

Statement

Requirement name

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Compliance confirmation method

Name

Description

Confirmation submission form

Statement

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

General information

Description

Who confirms

participant

Legal justification

Article

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Мова тендерної пропозиції українська

Compliance confirmation method

Is absent
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій

General information

Description

Who confirms

participant

Legal justification

Article

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

"Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій

Compliance confirmation method

Name

Description

електронна банківська гарантія

Confirmation submission form

Document

Important dates
Clarification period:
Apr 12, 17:03 – May 3, 23:59
Offers to be submitted:
Apr 12, 17:03 – May 14, 12:00
Answers till:
May 7, 23:59
Appealing tender terms:
Apr 12, 17:03 – May 9, 23:59
Date of the last changes to the tender conditions:
May 6, 16:28
Items list
Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

Бензин 09132000-3

Code DK 021:2015: 09132000-3 Бензин

Quantity:

6,000 л.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, Відповідно до документації

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Дизельне паливо

Code DK 021:2015: 09134200-9 Дизельне паливо

Quantity:

16,000 л.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, Відповідно до документації

Item documents:

Нет загруженных документов
Terms of payment
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
date of invoicing
Payment type:
prepayment
Payment amount:
100%
Period (in days):
10 ( calendar )
Description:
Сплата вартості Товару здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника
Tender documentation
Document name Document type Confidentiality Date of publishing
docx
Перелік змін від 06.05.2021.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 6, 16:27
doc
ТД зі змінами.doc

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 6, 16:27
doc
ТД зі змінами.doc

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 28, 10:38
doc
ТД.doc

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 12, 17:00
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 6, 16:28
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 28, 10:39
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 12, 18:14
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 12, 17:00
docx
Перелік змін.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 28, 10:38
doc
Проект договору.doc

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 12, 17:00
Participants of auction
Participant Offer Status

№:

1

Participant:

Name:
Олександр Фесенко
E-mail:
info@monobrand.biz
Phone:
+380631239771
EDRPOU:
41954881

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
with QES

Offer:

₴627,000.00 including VAT

Status:

waiting for a review

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
rar
7333_АФЕС_РЕСУРС_Гарантія_14_05_2021.rar

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
29.1. Додаткова угода Брентойол.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
41. Довідка - пояснення.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
20. Лист - згода на обробку персональних даних.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
21.1. Ліцензія.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
6. Лист про емітента талонів.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
32. Проект договору.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
29. Договір БРЕНТОЙЛ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
38. Паливо Energy -ДП-Л.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
30.2.Інформаційна довідка.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
27. Витяг ПДВ копія.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
9. Гарантійний лист щодо умов поставки.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
12.1. Аналогічний договір.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
8. Гарантійний лист термін дії талонів.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
22. Довідка про вартість чистих активів.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
19. Статут.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
31.1. Додаткова_угода_Сан ойл.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
17. Довідка - пояснення.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
21.2. Довідка - пояснення про дозволи.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
39. паспорт якості 95.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
26. Відповідність ТП.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
rar
7333_АФЕС_РЕСУРС_Гарантія_14_05_2021.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
14. Довідка про уповноважену особу на право підпису документів.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
27.1.. Довідка про оподаткування.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
11. Довідка про спеціалістів.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
25. Субпідрядники.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
30. Партнерський_договір_Вест_Кард.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
40. паспорти якості на паливо.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
3. Довідка про МТБ (АЗС) (1).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
15.2.. Наказ на призначення директора.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
15.3.ПРОТОКОЛ_про_надання_згоди_на_вчинення_правочину_Афес_Ресурс.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
35. А-95-Євро5-Е0 від 22.04.2021.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
15.4. Зразок підпису нотаріально посвідчений.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
5. Зразки талонів.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
15.1.. Протокол про призначення директора.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
1. Відомості про учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
12. Довідка про виконання аналогічного договору.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:50
pdf
2. Тендерна пропозиція (2).pdf

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
30.1. Додаткова_угода_до_договору_Вест_Кард.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
18. Довідка про викоритсання печатки.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
36. бензин А-92.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
10. Гарантійний лист щодо виявлених дефектів.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
21. Довідка про наявність ліцензії.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
31. Договір з Санойл.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
12.2. Банківські документи до аналогічного.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
13. Довідка ст.17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
37. бензин А-95.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
33. Energy ДП-Л-Євро5-В0 від 22.04.2021.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
01. Реєстр.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
28. Договір Мотто (партнерський).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
34. А-92-Євро5-Е0 від 22.04.2021.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
24. Довідка МТБ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
rar
Завірена_копія_Банківська Ліцензія_Губанова_І_П.rar

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
15. Паспорт та ІПН директора.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
19.1. Опис до Статуту.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
7. Довідка про паливо.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
4. Інформаційна довідка (1) (2).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:48
rar
Довіреність_Губанова_І_П_29_12_2020_Завірена копія.rar

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
19.2. Довідка з кодом доступу до Статуту.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
23. Довідка - пояснення про не надання документів.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
Лист згода обробка персональних даних Губанова І.П..pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
16. Об'єднання учасників.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
pdf
13.1. Довідка ст.17 ч.5,6,12,13, ч.2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41

Answers to requirements for purchase criteria

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Customer request for information confirmation

None

Statement

учасник процедури закупівлі ТОВ «АФЕС РЕСУРС» НЕ має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

None

Statement

службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі ТОВ «АФЕС РЕСУРС» , яка підписала тендерну пропозицію, директор ФЕСЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ НЕ була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), не є особою судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Customer request for information confirmation

None

Statement

суб’єкт господарювання (учасник ТОВ «АФЕС РЕСУРС») протягом останніх трьох років НЕ притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Customer request for information confirmation

None

Statement

службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі ТОВ «АФЕС РЕСУРС», яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, директора - ФЕСЕНКО ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА НЕ було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Customer request for information confirmation

None

Statement

відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі ТОВ «АФЕС РЕСУРС», НЕ внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

None

Statement

службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі ТОВ «АФЕС РЕСУРС», яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, директора ФЕСЕНКО ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА НЕ було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Customer request for information confirmation

None

Statement

учасник процедури закупівлі ТОВ «АФЕС РЕСУРС» НЕ визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього НЕ відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Customer request for information confirmation

None

Statement

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наявна інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

None

Statement

учасник процедури закупівлі ТОВ «АФЕС РЕСУРС» НЕ є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
rar
7333_АФЕС_РЕСУРС_Гарантія_14_05_2021.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 11:41
Main contact
Name:
Казаніна Декабрина Андріївна
Language skills:
Phone:
0504508120
E-mail:
Fax:

You may be interested

ДК 021:2015 – 09130000-9 — Нафта і дистиляти (Дизельне паливо ДП-Євро5-В0, Бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5)

ДК 021:2015 – 09130000-9 — Нафта і дистиляти (Дизельне паливо ДП-Євро5-В0, Бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5)
Name:
Лозинський Сергій Валерійович
E-mail:
s.lozinskyi@cpb.org.ua
Phone:
380997667116
EDRPOU:
40996564
All tenders of the company

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

₴900,000.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up
Name:
Прохоров Олег Дмитрович
E-mail:
tender@vnmu.edu.ua
EDRPOU:
02010669
All tenders of the company

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

₴660,000.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Лот 1 - бензин моторний марки А-92, дизельне паливо Лот 2 - бензин моторний марки А-92, дизельне паливо

Лот 1 - бензин моторний марки А-92, дизельне паливо Лот 2 - бензин моторний марки А-92, дизельне паливо
Name:
Онипенко Ірина Сергіївна
E-mail:
kp_k2012@mail.ru
Phone:
380507088089
EDRPOU:
33579794
All tenders of the company

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

₴488,500.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up