The official participant of public procurement system Prozorro
Qualification
₴99,575.00 without VAT

Customer Південна філія ДП "АМПУ"

Public procurement open biding published in English
Attention, the mark "CEP" does not determine the type of applied signature! If an outdated type of EDS is used, the name will still indicate "CEP"

Система відеоконференцій

1. Найменування замовника: Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» в особі Південної філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрації морського порту Південний). 2. Місцезнаходження замовника: вул. Берегова, буд. 11, м. Южне, Одеська обл., 65481. 3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: ДП «АМПУ» - 38727770, Південна філія ДП «АМПУ» - 38728549. 4. Категорія замовника: згідно пункту 4 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» - юридична особа та/або суб’єкт господарювання, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання. 5. Вид закупівлі: товари. 6. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм за кодом ДК 021:2015 - 32230000-4 Система відеоконференцій. 7. Кількість товарів, обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 комплект. 8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 11, склад ПФ ДП "АМПУ" (адміністрація МП Південний). 9. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 31.12.2021 року. 10. Очікувана вартість предмета закупівлі: 99 575,00 грн. без ПДВ / 119 490,00 грн. з ПДВ. 11. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 31.05.2021 о 15-00 год. 12. Умови оплати: протягом 15 банківських днів з дати поставки конкретної партії Товару та підписання видаткової накладної на Товар та на підставі отриманого Покупцем оригіналу належним чином оформленого рахунку від Постачальника. 13. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Тендерні пропозиції учасників процедури закупівлі повинні бути складені українською мовою. Документи або копії документів, що надаються учасниками процедури закупівлі у складі їх тендерних пропозицій, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову, у відповідності до вимог Тендерної документації. При цьому, проектна, технічна документація, документи, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям, а також установчі та правовстановлюючі документи, які викладені в оригіналі російською мовою, не потребують перекладу українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов'язана з товарами (послугами, роботами) що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування. 14. Розмір, забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається. 15. Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається. 16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі»: 31.05.2021 о 15-00 год. 17. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: 1%. 18. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не застосовується.

Video conferencing system

1. Name of the Customer: State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” acting through Pivdennyi Branch of the State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” (Pivdennyi Sea Port Authority). 2. Location of the Customer: 11 Berehova Str., Yuzhne, Odesa Region, 65481. 3. Identification code of the Customer in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations: 38727770/38728549. 4. Category of the Customer: According to Paragraph 4 of the First Part of Article 2 of the Law of Ukraine «On Public Procurement» - legal entity and/or business entity , that operates in one or several separate spheres of management. 5. Type of procurement: Goods. 6. Name of procurement item with the code under Unified Procurement Dictionary (in the case of division into lots, such information shall be specified for each lot) and names of the corresponding classifier of procurement item, and parts of procurement item (lots) (if available): Radio transmission apparatus with reception apparatus under code DK021:2015 – 32230000-4 Video conferencing system. 7. Quantity of Goods, scope of Works performed or Services rendered: 1 set. 8. Place of supplying Goods, performing Works or rendering Services: 11 Berehova Str., Yuzhne, Odesa Region, 65481, warehouse Pivdennyi Branch of the State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” (Pivdennyi Sea Port Authority). 9. Term of supplying Goods, performing Works or rendering Services: to 31/12/2021. 10. Expected cost of the procurement item: UAH 99,575.00 without VAT / UAH 119,490.00 with VAT. 11. Deadline for submission of tender bids: 31.05.2021 at 3:00 p.m. 12. Payment term: within 15 banking days from the date of supplying of a specific batch of Goods and signing of the invoice for the Goods on the basis of the invoice received by the Buyer from the Supplier. 13. The language (s) to be used for preparing tender bids: During procurement procedures, all documents prepared by the customer shall be set forth in Ukrainian. Tender bids of participants in the procurement procedure should be made in Ukrainian. Documents or copies of documents provided by participants in the procurement procedure as part of their tender bids, set out forth in other languages, should be provided together with their authentic translation into Ukrainian, in accordance with the requirements of the Tender documentation. At the same time, project, technical documentation, documents confirming the compliance of the participant in the procurement procedure with the qualification criteria, as well as constituent and entitling documents, set fort in the original in Russian, should not require translation into Ukrainian. The determining factor is the text set forth in Ukrainian. Standard characteristics, requirements, abbreviations and terminology related to the goods (services, works) that are procured, stipulated by existing international or national standards, norms and rules, are set out in the language of their generally accepted application. 14. Amount of tender security (if required by the Customer): not required. 15. Type and terms for providing tender security (if required by the Customer): not required. 16. Date and time of disclosure of tender bids, if the announcement on conducting open bidding is made public in accordance with Article 10 (3) of the Law of Ukraine “On Public Procurement”: 31.05.2021 at 3:00 p.m. 17. Amount of minimum step of price reduction during an electronic auction within the range of 0.5 percent to 3 percent of the expected purchase price or in monetary units: 1%. 18. Mathematical formula to calculate the present price (in case of application): not applicable.

Call for proposals
33 days
from Apr 28, 11:21
until May 31, 15:00
Prequalification
13 days
from May 31, 15:03
until Jun 13, 23:59
Auction
21 minutes
from Jun 14, 15:09
until Jun 14, 15:30
Qualification
being conducted
from Jun 14, 15:30
Offers considered
expected
Information about customer
Name:
Південна філія ДП "АМПУ"
EDRPOU code:
38728549
Web site:
Address:
Україна, 65481, Одеська область, Южне, 65481, Одеська обл., місто Южне, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 11
About tender
Expected value:
₴99,575.00 without VAT
Minimum price decrement:
₴995.75
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves physical or electronic goods or supplies.
ID procurement:
UA-2021-04-28-000983-a

Electronic tender documentation

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

General information

Description

Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.13

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Причина виникнення існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Характер існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Сума існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Compliance confirmation method

Is absent
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

General information

Description

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.6

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

17.1.5

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Compliance confirmation method

Name

Description

довідку(ки) у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про те, що учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктом 6 частини першої статті 17 Закону

Confirmation submission form

Document

Requirement name

Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Compliance confirmation method

Name

Description

довідку(ки) у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про те, що учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктом 5 частини першої статті 17 Закону

Confirmation submission form

Document

Вчинення економічних правопорушень

General information

Description

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Who confirms

participant

Legal justification

Article

50.1

Editorial staff

2020-02-13

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

2210-III

Title of the legal act

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Article

6.2.4

Editorial staff

2020-02-13

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

2210-III

Title of the legal act

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Article

17.1.4

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Compliance confirmation method

Is absent
Вчинення корупційних правопорушень

General information

Description

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.3

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

17.1.2

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Compliance confirmation method

Is absent
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

General information

Description

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.12

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Compliance confirmation method

Name

Description

довідку(ки) у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про те, що учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктом 12 частини першої статті 17 Закону

Confirmation submission form

Document

Порушення справ про банкрутство

General information

Description

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.8

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Compliance confirmation method

Is absent
Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником

General information

Description

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Who confirms

customer

Legal justification

Article

17.1.7

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Compliance confirmation method

Is absent
Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника

General information

Description

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Who confirms

customer

Legal justification

Article

17.1.1

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Compliance confirmation method

Is absent
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

General information

Description

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Who confirms

participant

Legal justification

Article

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

1644-VII

Title of the legal act

Закон України "Про санкції"

Article

17.1.11

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

17.1.10

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

9.2.9

Editorial staff

2020-03-16

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

755-IV

Title of the legal act

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

Article

17.1.9

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Compliance confirmation method

Name

Description

довідку у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про наявність/відсутність в учасника процедури закупівлі антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми

Confirmation submission form

Document

Requirement name

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Compliance confirmation method

Name

Description

довідку у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про те, що учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Confirmation submission form

Document

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

General information

Description

Who confirms

participant

Legal justification

Article

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Мова тендерної пропозиції українська

Compliance confirmation method

Is absent
Important dates
Clarification period:
Apr 28, 11:21 – May 20, 23:59
Offers to be submitted:
Apr 28, 11:21 – May 31, 15:00
Auction launch:
Jun 14, 15:09 – Jun 14, 15:30
Answers till:
May 25, 23:59
Appealing tender terms:
Apr 28, 11:21 – May 26, 23:59
Date of the last changes to the tender conditions:
Apr 28, 11:19
Items list
Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

Система відеоконференцзв’язку Yealink MVC640 (або єквівалент)

Video conferencing system (or an equivalent)

Code DK 021:2015: 32232000-8 Обладнання для відеоконференцій

Quantity:

1 комп.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов
Terms of payment
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
another event
Payment type:
postpayment
Payment amount:
100%
Period (in days):
15 ( banking )
Description:
протягом 15 банківських днів з дати поставки конкретної партії Товару та підписання видаткової накладної на Товар та на підставі отриманого Покупцем оригіналу належним чином оформленого рахунку від Постачальника.
Tender documentation
Document name Document type Confidentiality Date of publishing
docx
ANNOUNCEMENT on conducting open bidding.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 28, 11:18
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 28, 11:19
docx
ТД Система відеоконференцій.docx

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 28, 11:18
docx
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ.docx

Document type:

Draft contract

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 28, 11:18
asc
audit_15dc4ac22afb4441b77c559dbbc99e85.yaml

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 14, 15:30
asc
audit_15dc4ac22afb4441b77c559dbbc99e85.yaml

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 14, 15:30
docx
Оголошення про проведення відкритих торгів.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 28, 11:18
Prequalification of participants
Participant Status

№:

1

Participant:

Name:
tender17@it-integrator.ua
E-mail:
TENDER17@IT-INTEGRATOR.UA
Web site: EDRPOU:
31091208

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Status:

Allowed to participate

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
zip
Проект договору.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Наказ Гордусенко.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Довідка з банку про рахунки_МТБ_14.04.2021.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Протокол 67 від 15.01.2018 про призначення Кобець.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Сертифікат дистрибьютора від виробника Yealink.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Довідка про розірвання договору.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
п.6,12 ст.17.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Авторизаційний лист.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Наказ Кобець.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Інформаційна довідка відомості про учасника.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:45
zip
п.13 ст.17.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Витяг ПДВ 15.01.2018.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:45
zip
Довідка щодо правочину.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Довіреність на Гордусенко В.В..pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Довідка згода учасника процедури закупівлі.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Наказ про призначення відповідального з АКП.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики запропонованого учасником процедури закупівлі товару.docx.zip

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Довідка з банку про кредити_МТБ_14.04.2021..pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
п.10 ст.17.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Опис до статуту ІТ-ІНТЕГРАТОР 01.08.2020.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Переклад Сертифікату дистрибютора від виробника Yealink.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Довідка про відсутність застосування санкцій.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Витяг з ЄДР станом на 11.05.2021.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Статут_ІТ-ІНТЕГРАТОР_31.07.2020.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Інформаційна довідка про наявність обладнання.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Протокол 76.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:04

Answers to requirements for purchase criteria

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
zip
п.6,12 ст.17.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
zip
п.6,12 ст.17.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
zip
п.10 ст.17.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
zip
Довідка про відсутність застосування санкцій.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська

№:

2

Participant:

Name:
Лисенко Михайло Миколайович
E-mail:
director@azov-arsenal.com.ua
Phone:
380629410816, 380679011818,
EDRPOU:
32320793

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Status:

Allowed to participate

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
asc
Статут.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
Довідка згода учасника процедури звкупівлі.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
Довідка про наявність поточного рахунку.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
2.2-_антiкорупц.програма_Учасник.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
Завірений переклад сертифікату дистрибютора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:24
asc
Витяг ЄДР.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
Yealink Distributor Certificate-LLC IPMATIKA-Ukraine (1).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
Проект договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
2.3-_про_санкцii_Учасник.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
2.4-розiрвання_договору_Учасник.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
Довідка про учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
Довідка про код доступу про результати надання адміністративних послуг.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
Рішення засновника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
2.1,_2.5_-_п.6,12,13_ч.1,_ч.2_ст.17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
лист авторізація Азов Арсенал.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
Інформація про технічні якісі та кількісні характеристики.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
Витяг ПДВ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
Довідка про наявність МТБ та технологій.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
Наказ про призначення директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:23

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:04

Answers to requirements for purchase criteria

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
asc
2.1,_2.5_-_п.6,12,13_ч.1,_ч.2_ст.17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
asc
2.1,_2.5_-_п.6,12,13_ч.1,_ч.2_ст.17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
asc
2.2-_антiкорупц.програма_Учасник.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
asc
2.3-_про_санкцii_Учасник.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська
Qualification protocol was formed Jun 8, 2021
Qualification of participants
Participant Offer Status

№:

1

Participant:

Name:
tender17@it-integrator.ua
E-mail:
TENDER17@IT-INTEGRATOR.UA
Web site: EDRPOU:
31091208

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
with QES

Offer:

₴98,000.00 without VAT

Status:

waiting for a decision

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
zip
Проект договору.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Наказ Гордусенко.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Довідка з банку про рахунки_МТБ_14.04.2021.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Протокол 67 від 15.01.2018 про призначення Кобець.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Сертифікат дистрибьютора від виробника Yealink.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Довідка про розірвання договору.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
п.6,12 ст.17.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Авторизаційний лист.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Наказ Кобець.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Інформаційна довідка відомості про учасника.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:45
zip
п.13 ст.17.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Витяг ПДВ 15.01.2018.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:45
zip
Довідка щодо правочину.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Довіреність на Гордусенко В.В..pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Довідка згода учасника процедури закупівлі.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Наказ про призначення відповідального з АКП.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики запропонованого учасником процедури закупівлі товару.docx.zip

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Довідка з банку про кредити_МТБ_14.04.2021..pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
п.10 ст.17.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Опис до статуту ІТ-ІНТЕГРАТОР 01.08.2020.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Переклад Сертифікату дистрибютора від виробника Yealink.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Довідка про відсутність застосування санкцій.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Витяг з ЄДР станом на 11.05.2021.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Статут_ІТ-ІНТЕГРАТОР_31.07.2020.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Інформаційна довідка про наявність обладнання.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
zip
Протокол 76.pdf.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43

Decision of the responsible person

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 14, 15:31

Answers to requirements for purchase criteria

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
zip
п.6,12 ст.17.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
zip
п.6,12 ст.17.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
zip
п.10 ст.17.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
zip
Довідка про відсутність застосування санкцій.docx.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 12:43
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська

№:

2

Participant:

Name:
Лисенко Михайло Миколайович
E-mail:
director@azov-arsenal.com.ua
Phone:
380629410816, 380679011818,
EDRPOU:
32320793

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
with QES

Offer:

₴98,890.00 without VAT

Status:

waiting for a review

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
asc
Статут.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
Довідка згода учасника процедури звкупівлі.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
Довідка про наявність поточного рахунку.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
2.2-_антiкорупц.програма_Учасник.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
Завірений переклад сертифікату дистрибютора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:24
asc
Витяг ЄДР.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
Yealink Distributor Certificate-LLC IPMATIKA-Ukraine (1).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
Проект договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
2.3-_про_санкцii_Учасник.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
2.4-розiрвання_договору_Учасник.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
Довідка про учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
Довідка про код доступу про результати надання адміністративних послуг.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
Рішення засновника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
2.1,_2.5_-_п.6,12,13_ч.1,_ч.2_ст.17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
лист авторізація Азов Арсенал.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
Інформація про технічні якісі та кількісні характеристики.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
Витяг ПДВ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
Довідка про наявність МТБ та технологій.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
asc
Наказ про призначення директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:23

Answers to requirements for purchase criteria

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
asc
2.1,_2.5_-_п.6,12,13_ч.1,_ч.2_ст.17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
asc
2.1,_2.5_-_п.6,12,13_ч.1,_ч.2_ст.17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
asc
2.2-_антiкорупц.програма_Учасник.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
asc
2.3-_про_санкцii_Учасник.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 16:20
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська
Main contact
Name:
Круль Марина Васильевна (Moshun Nataliia Volodymyrivna)
Language skills:
українська
Phone:
048-738-17-66
E-mail:
Fax:
Additional contracts
Name:
Мошун Наталія Володимирівна (Moshun Nataliia Volodimirivna)
Language skills:
українська
Phone:
0487507386
E-mail:
Fax:
Name:
Ларін Дмитро Олексійович (Larin Dmytro Oleksiyovich)
Language skills:
українська
Phone:
0487381727
E-mail:
Fax:
Name:
Бондаренко Олександр Михайлович (Bondarenko Oleksandr Mihailovich)
Language skills:
українська
Phone:
0487381730
E-mail:
Fax:
Name:
Круль Марина Василівна (Krul Maryna Vasilivna)
Language skills:
українська
Phone:
0487381766
E-mail:
Fax: