The official participant of public procurement system Prozorro
Public procurement simplified procurement
Attention, the mark "CEP" does not determine the type of applied signature! If an outdated type of EDS is used, the name will still indicate "CEP"

Нове будівництво підземного контейнерного майданчику за адресою: м. Суми, проспект Михайла Лушпи, буд. 7

ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі. • Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, (24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21, І категорія; • Назва предмету закупівлі: Нове будівництво підземного контейнерного майданчику за адресою: м. Суми, проспект Михайла Лушпи, буд.7. • ДК 021:2015 - 45222000-9: Зведення інженерних споруд, окрім мостів, тунелів, шахт і метрополітенів. • Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2. • Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: м. Суми, проспект Михайла Лушпи, буд.7. • Строк виконання робіт (надання послуг): до 29.10.2021. Умови оплати: Кінцева оплата за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 30-ти робочих днів після закінчення Підрядником всіх передбачених договором робіт, але за умови наявності коштів у міському бюджеті. Попередня оплата може здійснюватися у розмірі 30% від суми реального бюджетного фінансування, відповідно до Постанови КМУ від 04.12.2019 №1070 «Про деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» на строк не більше трьох календарних місяців та лише щодо робіт, надання яких здійснюється в межах поточного бюджетного періоду. Замовник при наявності бюджетних коштів перераховує аванс Підряднику протягом 30 календарних днів з моменту надання Підрядником рахунку-фактури. • Очікувана вартість предмету закупівлі: 256 363,40 грн. (в т.ч. ПДВ). • Період уточненя інформації про закупівлю: по 13.05.2021 р. до 00-00 год. за Київським часом. • Кінцевий строк подання пропозицій: 18.05.2021 р. до 00-00 год. за Київським часом • Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість). Розкриття пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацами першим і другим частини першої статті 28 Закону. Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої цієї статті замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. 11.Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (не більше 0,5% на роботи, не більше 3% на послуги): не вимагається. 12.Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається. 13.Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону (в межах 0,5-3%): 1 281,82 грн. (0,5%). 14.Інша інформація: І4.1 Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження: Всі, визначені цією документацією документи пропозиції, завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. • Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції та договору: - протокол загальних зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, - наказ про призначення (вступ) на посаду (у разі, якщо наказ на призначення не ведеться - документ на підставі якого діє особа) у випадку підписання пропозиції безпосередньо керівником учасника, - копія статуту або іншого установчого документу (для юридичної особи); - довіреність, якщо повноваження особи визначені довіреністю, при цьому учасник повинен надати документ про призначення (наказ, тощо) на особу, яка надала таку довіреність, - копія паспорту (для фізичних осіб); • Учасник у Гарантійному листі щодо виконання зобов’язань гарантує застосування заходів стосовно захисту довкілля під час виконання робіт. • Договірна ціна пропозиції та підтверджуючі розрахункі за статтями витрат у відповідності до Державних стандартів України, яка повинна бути розрахована відповідно до Додатку 2 за правилами визначення динамічної договірної ціни згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013:  Пояснювальна записка;  Локальні кошториси;  Підсумкова відомість ресурсів;  Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням змін): розрахунком вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення;  Розрахунок загально - виробничих витрат;  Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій;  Розрахунок прибутку (в межах усереднених показників, рекомендованих Держбудом за погодженням з Мінекономіки). Розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості робіт визначається відповідно до проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Нове будівництво підземного контейнерного майданчику за адресою: м. Суми, проспект Михайла Лушпи, буд.7» і становить 9954,78 грн. Розмір кошторисного прибутку приймається у розмірі 6,8 грн./люд.-год згідно додатку № Е ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 (Таблиця Е.1) встановлений на час укладання Договору. Кошти на покриття загальновиробничих та адміністративних витрат приймаються згідно з фактичними витратами Підрядника, але вони не повинні перевищувати вимоги встановлені ДСТУ Б Д.1.1-3:2013 «Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва». адміністративні витрати приймаються у розмірі не вище 1,23 грн/люд. год. згідно ДСТУ-НБД 1.1-3:2013. • Погоджений учасником проект договору про закупівлю (згідно Додатку № 1 до цієї документації); • Довідка в довільній формі щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт. Учасник в складі пропозиції документально підтверджує відомості про кваліфікацію та досвід основних спеціалістів, що будуть залучені до виконання робіт, інформацією та документами у довільної форми. При поданні пропозиції учасник враховує, що для інженерно-технічних працівників (інженерів, майстрів, виконробів) обов’язковим є наявність вищої або неповної вищої освіти з кваліфікацією будівельник. На підтвердження кваліфікації/освіти працівників робітничих професій, учасником в складі пропозиції надаються відповідні посвідчення (сторона на якій міститься інформація щодо кваліфікації). • Довідку в довільній формі щодо наявності обладнання та техніки для виконання робіт, відповідно до Додатку № 2. (Довідка повинна містити інформацію про наявність у учасника обладнання та техніки, яке буде використовуватися при виконанні робіт, які є предметом закупівлі). Для власної техніки Учасника: надати копії свідоцтв про реєстрацію механізмів, транспортних засобів або копії технічних паспортів або бухгалтерські документи, що підтверджують облік, за підписом уповноваженої особи учасника та бухгалтера, для орендованої техніки - надати завірені копії договорів оренди (лізингу). *До довідки включаються тільки та техніка, машини, механізми, обладнання, устаткування тощо, яаі буде використовуватися при виконанні робіт, які є предметом закупівлі та при розрахунках договірної ціни*. • На підтвердження досвіду виконання аналогічного (них) за предметом закупівлі договору(ів) учасник має надати: - договір(и), з усіма укладеними додатковими угодами, додатками/специфікаціями до договору; - акти виконаних робіт у повному обсязі; - довідки про вартість виконаних робіт у повному обсязі. * аналогічним договором вважається договір, предметом якого були роботи у сфері поводження з побутовими відходами (під роботами розуміється будівництво, реконструкція, капітальний ремонт). Додатки до документації: Додаток № 1 – Проект договору. Додаток №2 - Інформація про технічні,якісні та інші характеристики предмета закупівлі.

Clarification period
6 days
from May 6, 16:28
until May 12, 23:59
Call for proposals
5 days
from May 13, 00:00
until May 17, 23:59
Auction
not conducted
Qualification
9 hours
from May 18, 00:05
until May 18, 09:29
Offers considered
13 days
from May 18, 09:29
until May 31, 09:52
Information about customer
Name:
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
EDRPOU code:
24013674
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 40004, Сумська область, Суми, вул. Горького, 21
About tender
Expected value:
₴256,363.40 including VAT
Minimum price decrement:
₴1,281.82
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves construction, repair, rehabilitation, demolition, restoration or maintenance of some asset or infrastructure.
ID procurement:
UA-2021-05-06-003965-b
Important dates
Clarification period:
May 6, 16:28 – May 12, 23:59
Offers to be submitted:
May 13, 00:00 – May 17, 23:59
Items list
Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

Нове будівництво підземного контейнерного майданчику за адресою: м. Суми, проспект Михайла Лушпи, буд. 7

Code DK 021:2015: 45222000-9 Зведення інженерних споруд, окрім мостів, тунелів, шахт і метрополітенів

Quantity:

1 роботи

Delivery period:

до Oct 29

Place of delivery:

Україна, , , Відповідно до документації,

Item documents:

Нет загруженных документов
Terms of payment
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
another event
Payment type:
prepayment
Payment amount:
30%
Period (in days):
30 ( calendar )
Description:
Попередня оплата може здійснюватися у розмірі 30% від суми реального бюджетного фінансування, відповідно до Постанови КМУ від 04.12.2019 №1070 «Про деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» на строк не більше трьох календарних місяців та лише щодо робіт, надання яких здійснюється в межах поточного бюджетного періоду. Замовник при наявності бюджетних коштів перераховує аванс Підряднику протягом 30 календарних днів з моменту надання Підрядником рахунку-фактури.
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
execution of works
Payment type:
postpayment
Payment amount:
70%
Period (in days):
30 ( working )
Description:
Tender documentation
Document name Document type Confidentiality Date of publishing
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 6, 16:30
text
Додаток №2 .doc

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 6, 16:30
text
Оголошення.doc

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 6, 16:30
text
Додаток №1 Проект договору.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 6, 16:30
Participants of auction
Participant Offer Status

№:

1

Participant:

Name:
Ольшанський Андрій Сергійович
E-mail:
progresbudservis@gmail.com
Phone:
+380992766844
EDRPOU:
41739042

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
with QES
Contract was uploaded and signed by the customer. Tender completed.

Offer:

₴244,998.00 including VAT

Status:

winner

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Додаток 1 погодження проекту договору.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 17, 09:59
pdf
Розрахунок Договірної ціни.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 17, 09:59
pdf
відповідність ст 16 Кваліфікація Учасника.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 17, 09:59
pdf
Додаток 2 погодження технічного завдання.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 17, 09:59
pdf
Гарантійний лист захист довкілля.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 17, 09:59
pdf
Підтвердження повноважень посадової особи.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 17, 09:59
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 17, 10:01

Decision of the responsible person

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
text
Протокол №380_0001.pdf

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

May 18, 09:28
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 18, 09:28

Contract

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 09:52
text
Додаток №2_0001.pdf

Document type:

Annexes to the contract

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 09:52
text
Додаток №3_0001.pdf

Document type:

Annexes to the contract

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 09:52
text
Договір №333-б_0001.pdf

Document type:

Signed contract

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 09:51
text
Додаток №1_0001.pdf

Document type:

Annexes to the contract

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 09:52
Main contact
Name:
Чугай Наталя Миколаївна
Language skills:
Phone:
380542700595
E-mail:
Fax:
70-05-90