The official participant of public procurement system Prozorro
Public procurement open bidding
Attention, the mark "CEP" does not determine the type of applied signature! If an outdated type of EDS is used, the name will still indicate "CEP"

Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка від с.Лобойківка до межі Дніпропетровської області,транспортна розв'язка у різних рівнях на км 9+346,Дніпропетровська область(71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)

Усі документи тендерної пропозиції, що підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою. Допускається наявність у складі тендерної пропозиції Учасника та не потребують перекладу українською мовою документи на російській мові, складені Учасником в минулих періодах, або надані сторонніми підприємствами, організаціями чи установами, зокрема, але не виключно: накази про призначення, протоколи зборів, договори, накладні, акти, виписки, листи, технічні специфікації, сертифікати, паспорти якості тощо. Також, виняток складають стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування; інформація коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). У разі неможливості подання учасниками документів до складу тендерної пропозиції українською мовою, вони можуть бути надані іноземною мовою. При цьому документи, які складені іноземною мовою беспосередньо учасником - довідкі, гарантійні листи, листи у довільній формі або інше, обовязково надаються з перекладом на українську мову з нотаріальним засвідченням підпису перекладача. Щодо подання учасниками до складу тендерної пропозиції офіційних документів, які складені іноземною мовою: Для підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів учасника, з метою використання їх на території України, документи повинні бути легалізовані у встановленому порядку або засвідчені спеціальним штампом «Apostille» (апостиль), якщо країна, в якій цей учасник зареєстрований, підписала відповідну конвенцію, крім випадку, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують зазначену процедуру або звільняють сам документ від легалізації. Документи легалізуються учасниками торгів –іноземними суб’єктами господарювання наступним чином: а) за спрощеною процедурою проставлення Апостиля (Apostille) відповідно до статей 3 та 4 Гаазької Конвенції від 05.10.1961 року або б) за процедурою консульської легалізації відповідно до Віденської Конвенції «Про консульські зносини» 1963 року або в) завірений(-і) нотаріально відповідно до глави 11 Закону України «Про нотаріат» (в разі, якщо документ не потребує легалізації згідно з міжнародною угодою (конвенцією тощо) між Україною та країною-учасника торгів ) та в такому випадку надається лист-роз‘яснення, складений в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (за наявності), з посиланням на відповідну міжнародну угоду (конвенцію тощо) між Україною та країною-учасника торгів, згідно з якою документ не потребує легалізації. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у формі електронної банківської гаранті (далі - банківська гарантія) з накладеним електронно-цифровим підписом/кваліфікованого електронного підпису гаранту (далі-банк-гарант) відповідно до вимог діючого законодавства. Електронна гарантія обов’язково повинна містити посилання на реквізити закупівлі, її назву та номер на веб-порталі Уповноваженого органу. Електронна гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити електронний цифровий підпис/кваліфікований електронний підпис банку-гаранта за допомогою ресурсу офіційного веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. У разі відсутності або не підтвердження ЕЦП/КЕП банківської гарантії, подана учасником тендерна пропозиція відхиляється Замовником. Банківська гарантія надана банком-резидентом України має бути оформлена відповідно до вимог постанови правління НБУ від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах». Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням ЕЦП/КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Розмір забезпечення тендерної пропозиції складає 0,5 % очікуваної вартості закупівлі, а саме 7 834,00 грн. (сім тисяч вісімсот тридцять чотири гривні 00 коп.) Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) – не менше 120 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Гарантія має набувати чинності з дня її надання. У разі, якщо Учасник бере участь в одному тендері Замовника, проте за певними лотами, то на кожен лот він надає окрему гарантвю. Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). В тексті гарантії обов’язково повинно бути зазначено: - Зобов’язання Банку-гаранта сплатити Замовнику гарантійну суму єдиним платежем протягом 5-ти банківських днів з дня отримання вимог Замовника без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов; - Умови гарантії не можуть бути змінені і вона не може бути припинена Банком-гарантом, в тому числі згідно із заявою Учасника, без згоди та погодження з Замовником, після її передавання / надсилання Замовнику. Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності грошового покриття, надається довідка з банку про наявність повного грошового покриття на весь строк дії відповідної гарантії та виписка з Банку по рахунку покриття, яка підтверджує зачислення грошового покриття на рахунок покриття , видані Банком- гарантом, завірені печаткою Банка-гаранта та підписом уповноваженої особи від Банку-гаранта. Грошове покриття прередбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку Учасника (Принципала) на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій, на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями. Тендерна пропозиція, у складі якої буде банківська гарантія, що не відповідає умовам тендерної документації, буде відхилена Замовником. Реквізити Замовника для оформлення банківської гарантії: Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області код ЄДРПОУ:25843931 ПАТ КБ «Приватбанк» р/р UA773052990000026009050020830 Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п’яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі: 1) закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; 2) укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі; 3) відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; 4) закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається в разі: 1) відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; 2) непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; 3) ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону; 4) ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав повернення забезпечення тендерної пропозиції.

Call for proposals
24 days
from May 7, 13:08
until May 31, 17:00
Auction
21 minutes
from Jun 1, 14:01
until Jun 1, 14:22
Qualification
1 day
from Jun 1, 14:22
until Jun 2, 16:22
Offers considered
13 days
from Jun 2, 16:22
until Jun 16, 11:59
Information about customer
Name:
Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області
EDRPOU code:
25843931
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 49600, Дніпропетровська область, Дніпро, Воскресенська, 24
About tender
Expected value:
₴1,566,900.00 including VAT
Minimum price decrement:
₴7,834.50
Bidding security:
₴7,834.00
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves construction, repair, rehabilitation, demolition, restoration or maintenance of some asset or infrastructure.
ID procurement:
UA-2021-05-07-004544-b

Electronic tender documentation

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

General information

Description

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.5

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

17.1.6

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Compliance confirmation method

Name

Згідно додатку 1 до тендерної документації

Description

- фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

Confirmation submission form

Document

Requirement name

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Compliance confirmation method

Name

Згідно додатку 1 до тендерної документації

Description

- службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

Confirmation submission form

Document

Вчинення економічних правопорушень

General information

Description

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.4

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

6.2.4

Editorial staff

2020-02-13

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

2210-III

Title of the legal act

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Article

50.1

Editorial staff

2020-02-13

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

2210-III

Title of the legal act

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Requirement groups

Requirement name

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Compliance confirmation method

Is absent
Вчинення корупційних правопорушень

General information

Description

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.2

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

17.1.3

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Compliance confirmation method

Is absent
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

General information

Description

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.12

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Compliance confirmation method

Name

Згідно додатку 1 до тендерної документації

Description

- службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Confirmation submission form

Document

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

General information

Description

Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.13

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Compliance confirmation method

Name

Згідно додатку 1 до тендерної документації

Description

- учасник процедури закупівлі не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

Confirmation submission form

Document

Requirement name

Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Compliance confirmation method

Name

Згідно додатку 1 до тендерної документації

Description

у разі наявності заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника

Confirmation submission form

Document

Requirement name

Сума існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Характер існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Причина виникнення існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника

Compliance confirmation method

Is absent
Порушення справ про банкрутство

General information

Description

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.8

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Compliance confirmation method

Is absent
Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником

General information

Description

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Who confirms

customer

Legal justification

Article

17.1.7

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Compliance confirmation method

Is absent
Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника

General information

Description

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Who confirms

customer

Legal justification

Article

17.1.1

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Compliance confirmation method

Is absent
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

General information

Description

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.9

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

9.2.9

Editorial staff

2020-03-16

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

755-IV

Title of the legal act

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

Article

17.1.10

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

17.1.11

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

1644-VII

Title of the legal act

Закон України "Про санкції"

Requirement groups

Requirement name

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Compliance confirmation method

Name

Згідно додатку 5 до тендерної документації

Description

Інформаційна довідка із зазначенням відповідно до чинного законодавства України підстав згідно з якими відсутня в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є Учасником (Примітка: надається тільки у разі відсутності інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є Учасником, та тільки Учасником – юридичною особою, яка є резидентом України);

Confirmation submission form

Document

Requirement name

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Compliance confirmation method

Name

згідно додатку 1 до тендерної документації

Description

юридична особа, яка є учасником, (крім нерезидентів) має/не має* антикорупційну програму та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень

Confirmation submission form

Document

Requirement name

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Compliance confirmation method

Name

Згідно додатку 5 до тендерної документації

Description

Гарантійний лист стосовно підтвердження, що Учасник не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність , а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та /або виконанню договору про закупівлю

Confirmation submission form

Document

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

General information

Description

Who confirms

participant

Legal justification

Article

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Мова тендерної пропозиції українська

Compliance confirmation method

Is absent
Забезпечення тендерних пропозицій

General information

Description

Who confirms

participant

Legal justification

Article

21.2.9

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій

Compliance confirmation method

Name

Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

Description

Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у формі електронної банківської гаранті (далі - банківська гарантія) з накладеним електронно-цифровим підписом/кваліфікованого електронного підпису гаранту (далі-банк-гарант) відповідно до вимог діючого законодавства.

Confirmation submission form

Document

Забезпечення виконання договору

General information

Description

Who confirms

winner

Legal justification

Article

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю

Compliance confirmation method

Is absent
Important dates
Clarification period:
May 7, 13:08 – May 20, 23:59
Offers to be submitted:
May 7, 13:08 – May 31, 17:00
Auction launch:
Jun 1, 14:01 – Jun 1, 14:22
Answers till:
May 25, 23:59
Appealing tender terms:
May 7, 13:08 – May 26, 23:59
Date of the last changes to the tender conditions:
May 21, 15:53
Items list
Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка від с.Лобойківка до межі Дніпропетровської області,транспортна розв'язка у різних рівнях на км 9+346,Дніпропетровська область

Code DK 021:2015: 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги

Quantity:

1 роботи

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 00000, Дніпропетровська область, автомобільна дорога державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка від с.Лобойківка до межі Дніпропетровської області,транспортна розв'язка у різних рівнях на км 9+346, -----

Item documents:

Нет загруженных документов
Terms of payment
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
execution of works
Payment type:
postpayment
Payment amount:
100%
Period (in days):
30 ( calendar )
Description:
Оплата робіт проводиться в межах виділеного фінансування по фактично виконаних обсягах робіт, затверджених актом, шляхом поетапної оплати протягом 30 календарних днів у разі надходження відповідних коштів на рахунок Замовника
Tender documentation
Document name Document type Confidentiality Date of publishing
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 21, 15:53
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 13:15
ksh
Проект договору.docx

Document type:

Draft contract

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 13:10
ksh
audit_027cf9eb5a3d49029fefd70fef99ce43.yaml

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 1, 14:22
ksh
audit_027cf9eb5a3d49029fefd70fef99ce43.yaml

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 1, 14:22
ksh
ТД Н-31 9+346 транспортна розвязка – зі змінами від 21.05.2021.docx

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

May 21, 15:50
ksh
ТД Н-31 9+346 транспортна розвязка.docx

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 13:09
ksh
Перелік змін від 21.05.2021.doc

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 21, 15:50
Participants of auction
Participant Offer Status

№:

1

Participant:

Name:
Смірнов Валерій
E-mail:
ATTIKB790@GMAIL.COM
Phone:
380966038447
EDRPOU:
34879790

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
with QES

Offer:

₴1,410,210.00 including VAT

Status:

disqualified

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Лист № 1.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
pdf
реквізити.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
pdf
Погодження з помилками.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
pdf
Статут АТТІК.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
pdf
Лист № 3.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
pdf
Санкції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
pdf
Підписант договору.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
pdf
Довідка Суб. організації.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
pdf
Погодження з договором.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
pdf
ПДВ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
pdf
Лист №6.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
pdf
Гарант. лист .pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
pdf
Лист Гарантия банку.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
pdf
Лист досвід.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
pdf
Договір досвід роботи.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
pdf
Інформація про робітників .pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
pdf
Лист № 5.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
pdf
Гарант. лист (1).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
pdf
Вітяг.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
pdf
Лист № 2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
pdf
Лист № 4.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36

Decision of the responsible person

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 2, 15:51
ksh
протокол 4.pdf

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 2, 15:45
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 1, 14:22

Answers to requirements for purchase criteria

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

Згідно додатку 1 до тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Лист № 1.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

Згідно додатку 1 до тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Лист № 2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Customer request for information confirmation

Згідно додатку 1 до тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Лист № 3.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Customer request for information confirmation

Згідно додатку 5 до тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Лист № 5.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Customer request for information confirmation

згідно додатку 1 до тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Лист №6.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

Згідно додатку 5 до тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Санкції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська
Забезпечення тендерних пропозицій
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій

Customer request for information confirmation

Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Лист Гарантия банку.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 31, 15:36
Забезпечення виконання договору
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю

№:

2

Participant:

Name:
Марочка Віталій Владиславович
E-mail:
dgt.dnipro@gmail.com
Phone:
+380503218871
Fax:
+380563710549
Web site: EDRPOU:
01388420

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
with QES
Contract was uploaded and signed by the customer. Tender completed.

Offer:

₴1,500,000.00 including VAT

Status:

winner

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
18. СКАН КОПІЯ АКТІВ ВИКОНАХ РОБІТ.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
7. ДОВІДКА Ч.2. СТ.17

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 9, 18:40
pdf
3. ДОВІДКА П.6. Ч.1 СТ.17. ДОВІДКА ПРО ВІДСУТНІСТЬ СУДИМОСТІ

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 9, 18:40
pdf
10. ДОКУМЕНТИ НА БУДСТАНДАРТ.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
1. ДОВІДКА ПО СТ. 17 ПОВНА.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
2. АНТИКОРУПЦЫЙНА ПРОГРАММА ТА НАКАЗ.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
4. ДОВІДКА П.8. Ч.1 СТ.17.

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 9, 18:40
pdf
Зміни _1_Підписаний_G0521-4697-GL_tender.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
8. ДОКУМЕНТИ НА AUTOCAD.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
11. ДОКУМЕНТИ НА КРЕДО.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
9. ПОЯСНЕННЯ ПО НАДАНИМ ДОКУМЕНТАМ ЩОДО AUTOCAD.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
35. ЛИСТ ЗГОДИ З ДОГОВОРОМ.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
37. ДОВІДКА ПРО НАЯВНІСТЬ ГРОШОВОГО ПОКРИТТЯ.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
Підписаний_Ліцензія_ копія.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
17. СКАНКОПІЯ АНАЛОГІЧНОГО ДОГОВРУ.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
32. ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ ПРО САНКЦІЇ.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
0. ДОВІДКА ПО СТ. 17.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
7. ДОКУМЕНТИ НА АВК 5.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
30. ДОВІДКА ПРО БЕНЕФІЦІАРІВ.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
3. ДОВІДКА ПРО НАЯВНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРМІЩЕНЬ.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
8. ДОКУМЕНТИ НА ПІДПИСАНТА ТА ДОВІДКА ЩОДО ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 9, 18:41
pdf
25. ДРВІДКА ЩОДО КОДУ ДОСТУПУ ДО СТАТУТУ.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 9, 18:48
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:44
pdf
24. СКАН КОПІЯ ОПИСУ РЕЄСТРАТОРА.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
15. КОПІЇ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
34. ДОВІДКА ПРО ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
5. ДОВІДКА П.12. Ч.1 СТ.17

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 9, 18:40
pdf
26. ДОВІДКА ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
1. ДОВІДКА П.2. Ч.1 СТ.17.

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 9, 18:40
rar
13. ТРУДОВІ КНИЖКИ ТА НАКАЗИ.rar

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
19. СКАН КОПІЯ ЛІСТА ВІДГУК ВІД ЗАМОВНИКА.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
31. ЛИСТ ЗГОДИ НА ОБРОБЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
20. СКАН КОПІЯ ПОЗИТИВНОГО ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
14. СКАН КОПІЇ ДИПЛОМІВ.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
29. ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
Підписаний_G0521-4697-GL_tender.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
21. ДОВІДКА ПРО ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
22. ПІДПИСАНИЙ ПРОЕКТ ДОГОВОРУ.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
33. ДОВІДКА ПРО СУБПІДРЯДНИКА.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
27. НАКАЗ ПРО ВСТУП НА ОСАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
Підписаний_Довіреність Коваленко.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
28. ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ЗБОРІВ ЩОДО ОБРАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
2. ДОВІДКА П.3. СТ.17.

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 9, 18:40
pdf
38. ВИПИСКА ПО РАХУНКУ ПОКРИТТЯ.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
12. ДОВІДКА ПРО НАЯВНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
6. ДОВІДКА ПРО НАЯВНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
23. СКАН КОПІЯ СТАТУТУ.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
6. ДОВІДКА П.13. Ч.1 СТ.17

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 9, 18:40
pdf
5. ДОГОВІР СУБОРЕНДИ 2020р..pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
36. ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
16. ДОВІДКА ПРО НАЯВНІСТЬ АНАЛОГІЧНОГО ДОГОВРУ.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
Підписаний_Підписаний_Заиграев_4707-К-Н-О.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
pdf
4. ДОГОВІР СУБОРЕНДИ 2019р..pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42

Decision of the responsible person

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
ksh
26590002426097J1703102100000101610620212659.XML.p7s

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 12:04
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 2, 15:52
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 2, 15:52
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 2, 16:22
ksh
26590002426097J1603102100000101610620212659.KVT.p7s

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 2, 16:23
ksh
протокол 5.pdf

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 2, 16:20

Contract

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
ksh
ТР-9-346.pdf

Document type:

Signed contract

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 16, 11:57
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 16, 11:59

Answers to requirements for purchase criteria

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

Згідно додатку 1 до тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
1. ДОВІДКА ПО СТ. 17 ПОВНА.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

Згідно додатку 1 до тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
1. ДОВІДКА ПО СТ. 17 ПОВНА.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Customer request for information confirmation

Згідно додатку 1 до тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
1. ДОВІДКА ПО СТ. 17 ПОВНА.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Customer request for information confirmation

Згідно додатку 5 до тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
1. ДОВІДКА ПО СТ. 17 ПОВНА.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Customer request for information confirmation

згідно додатку 1 до тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
1. ДОВІДКА ПО СТ. 17 ПОВНА.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

Згідно додатку 5 до тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
1. ДОВІДКА ПО СТ. 17 ПОВНА.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська
Забезпечення тендерних пропозицій
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій

Customer request for information confirmation

Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Підписаний_G0521-4697-GL_tender.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 27, 19:42
Забезпечення виконання договору
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю
Main contact
Name:
Свізінська Ганна Анатоліївна
Language skills:
Phone:
380567445263,
E-mail:
Fax:

You may be interested

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Будівництво казарми №5 у військовому містечку №36, с. Старичі, Львівська обл.»

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Будівництво казарми №5 у військовому містечку №36, с. Старичі, Львівська обл.»
Name:
Піддубний Олександр Григорович
E-mail:
tender@asv.gov.ua
Phone:
+380322584352
Web site: EDRPOU:
08410370
All tenders of the company

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

₴900,000.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

ДК 021:2015 – 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (послуги з технічної інвентаризації (паспортизації) та розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі Подільського району міста Києва)

ДК 021:2015 – 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (послуги з технічної інвентаризації (паспортизації) та розробки проектно-облікової документації об'єктів на вулично-дорожній мережі Подільського району міста Києва)
Name:
Щербина Марина Олександрівна
E-mail:
sheupodoltender@ukr.net
Phone:
380443591802
Fax:
380444625215
EDRPOU:
03359121
All tenders of the company

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

₴2,528,000.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

ДБН А.2.2-3:2014 Виготовлення проєктної документації: «Реконструкція будівлі радіологічного корпусу КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ за адресою: шосе В'ячеслава Чорновола, 26-Б, смт.Антонівка, м.Херсон»

ДБН А.2.2-3:2014 Виготовлення проєктної документації: «Реконструкція будівлі радіологічного корпусу КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ за адресою: шосе В'ячеслава Чорновола, 26-Б, смт.Антонівка, м.Херсон»
Name:
Білявська Валентина Феофанівна
E-mail:
onko2020ks@ukr.net
Phone:
+380552357450
EDRPOU:
02009896
All tenders of the company

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

₴1,200,000.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up