The official participant of public procurement system Prozorro

Поточний ремонт електрощита у будівлі КНП «МДП № 4» ХМР, розташованої за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 29

Question to procurement

Клас наслідків

May 13, 09:51 There's an answer
Шановний замовнику! Будь-ласка вкажіть якій клас наслідків. Дякуємо

Answer:

May 13, 11:26

Доброго дня. Клас наслідків С1.

Щодо матеріалів

May 13, 09:57 There's an answer
Шановний замовнику, в оголешенні про проведення спрощенної закупівлі наявний перелік робіт, але відсутній перелік матеріалів. Пропозиція повинна враховувати тільки роботи чи роботи з матеріалами? Якщо з матеріалами, то з якими? Спасибі за відповідь

Answer:

May 13, 11:26

Доброго дня. Пропозиція повинна враховувати роботи з матеріалами. Учасник має право прийти на об`єкт і розглянути з якими матеріалами працювати.

Про ISO

May 13, 10:09 There's an answer
В оголошенні про проведення спрощенної закупівлі Ви як замовник зазначаєте, що Учасники надають документи, що підтверджують впровадження, застосування та постійну дію на підприємстві системи управління якістю стосовно предмета закупівлі (Сертифікат системи управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015). Шановний замовнику, вказана Вами вимога про ISO є незаконною, аргументуємо чому: по-перше, відповідно до статті 31 Господарського кодексу України, дискримінацією суб'єктів господарювання є прийняття будь-яких актів (рішень, наказів, розпоряджень, постанов тощо), надання письмових чи усних вказівок, укладення угод або будь-які інші дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи), направлених на обмеження чи позбавлення права на здійснення господарської діяльності та ставлять суб'єкта господарювання у гірше становище порівняно з іншими суб'єктами господарювання. Звідси бачимо, що вимогою щодо надання Сертифікату на систему управління якістю Ви ставите учасників у різне становище в даній процедурі закупівлі, при чому одних в гірше (ті учасники, що не мають такого сертифікату, і при чому НЕ ЗОБОВ’ЯЗАНІ його отримувати), а інших – у вигідне становище, автоматично збільшуючи шанси на визнання переможцем конкретної процедури закупівлі. Тому, можемо стверджувати, що у вас як у Замовника вже є заздалегідь визначений переможець процедури, інтереси якого Ви лобіюєте. І при чому робите це без законодавчого закріплення та обґрунтування, а виключно на власному бажанні. Тому, по факту маємо явну дискримінацію, яка порушую один із основних принципів здійснення публічних закупівель (відповідно до статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі»). По-друге, звісно, що будь-яке Товариство може отримати такий Сертифікат. Але ж розумієте, що учасники, не маючи такого зобов’язання на законодавчо закріпленому рівні, заздалегідь не можуть передбачити Ваше бажання щодо наявності такого сертифікату в учасників і заздалегідь його отримати. Також, Ви ж розумієте, що для отримання такого Сертифікату (як, в принципі, і будь-якого іншого) потрібно затратити і час, і грошові ресурси. І знову ж таки, отримання такого Сертифікату не є обов’язком для учасників, тому вимога щодо наявності такого Сертифікату прямо порушує один із основних принципів здійснення публічних закупівель, а саме максимальна економія та ефективність (відповідно до статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі»). По-третє, в нормі частини 3 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» вказано, що інформація повинна бути «відповідно до законодавства». А наявність в учасника Сертифікату системи управління якістю не передбачено і не закріплено на законодавчому рівні, отже, тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. Отже, на підставі вищевикладеного, розуміємо, що Сертифікат системи управління якістю не може бути підтвердженням відповідності учасника в оголошеній Вами процедурі закупівлі. Так як, учасники будуть надавати Вам не продукцію, а саме послуги, то очевидною є необґрунтованість наявності Сертифіката в учасників, а звідси й необґрунтованість та незаконність вимоги, прописаної в Тендерній документації. Для того, щоб прописувати таку вимогу та взагалі мати можливість вимагати від учасників наявність Сертифікату системи управління якістю для початку було б добре ознайомитись зі значенням цього Сертифікату та з тим, що саме він підтверджує. По-четверте, якщо Ви так бажаєте отримати від учасників Сертифікат системи управління якістю для підтвердження вимогам Тендерної документації та відповідності учасника для надання послуг відповідно до передбаченої Закупівлі, то надаємо Вам інформацію про даний Сертифікат з обґрунтуванням недоречності такої вимоги в даній закупівлі, а саме: 1) Відповідно до Наказу Держспоживстандарту від 22 червня 2009 року №225 затверджено Національний стандарт України «Системи управління якістю», а саме пункт 0.1 «Загальні положення»: «запровадження системи управління якістю має бути стратегічним рішенням організації». Тобто, запровадження такої системи це виключне право, бажання і волевиявлення самої організації, а не обов’язок. 2) Також, відповідно до пункту 0.1 «Загальні положення»: «Цей стандарт можуть застосовувати внутрішні та зовнішні сторони, зокрема органи сертифікації, щоб оцінити здатність організації дотримувати вимоги замовника, законодавчі й регламентувальні вимоги, застосовні до продукції, і власні вимоги організації». Бачимо, що даний Сертифікат застосовується до продукції, а не до надання послуг, як передбаченого оголошеною Вами закупівлею. 3) Національним стандартом України «Системи управління якістю. Вимоги», частиною 1.1 розділу 1 «Сфера застосування» передбачено: «Цей стандарт установлює вимоги до системи управління якістю, якщо організація а) потребує показати свою здатність постійно надавати продукцію, яка задовольняє вимоги замовника та застосовні законодавчі й регламентувальні вимоги; Примітка 1. У цьому стандарті термін «продукція» поширюють лише на а) продукцію, призначену для замовника чи таку, яку він вимагає; b) будь-які передбачені результати процесів виготовлення продукції. Знову ж таки, з наведеної інформації бачимо, що даний Сертифікат системи управління якістю може бути отриманий при наданні продукції, а не послуг як в оголошеній Вами процедурі закупівлі. Отже, враховуючи вищевикладене, вимагаємо виключити дану вимогу з тендерної документації як таку, що немає обґрунтування та законних підстав, а також як таку, що є абсолютно абсурдною для підтвердження відповідності учасників у даній закупівлі.

Answer:

May 13, 12:29

Вимога щодо наявності у Учасника сертифікату відповідності вимогам ISO 9001:2015 Шановний Учасник! Отримання сертифікатів є ПРАВОМ, а не зобов'язанням суб’єкта, і як правило, вони отримуються для того, щоб мати перевагу над іншими суб’єктами господарювання та викликати більшу довіру у потенційних замовників. Це гарантія спроможності Учасника стабільно та безперервно забезпечити якість та безпечність робіт (послуг) протягом усього часу їх виконання; забезпечення упевненості в тому, що роботи, які виконуються, відповідають обов’язковим вимогам нормативних документів, при цьому всі технічні, адміністративні і людські чинники, що впливають на якість робіт та використовуваних під час виконання робіт матеріалів, знаходяться під контролем; наявності кваліфікованого персоналу. Отримати сертифікат якості може будь-яка організація, що здійснює діяльність у відповідності до стандартів ISO 9001 (або ДСТУ ISO 9001), а наявність одного з перелічених сертифікатів сприяє більш ретельному та всебічному вивченню ділових якостей Учасника, його спроможності щодо якісного виконання робіт. Вільно отримати сертифікат може будь-який суб`єкт господарювання - тому це не є дискримінацією. Щодо терміну "Продукція" дивиться пункт 1 "Сфера застосування стандарту" - «Усі вимоги цього стандарту — загальні, вони призначені для застосування будь-якою організацією, незалежно від її типу чи розміру, а також від продукції, яку вона постачає, та послуг, які вона надає» Ваші допущення щодо лобіювання конкретного учасника недоречні. Замовник в своїй діяльності керується виключно нормами законів та рішень АМКУ в сфері публічних закупівель. Враховуючи наведене, Замовник не вбачає жодних дискримінаційних та незаконних ознак даної вимоги.

Information about customer

Name:
Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 4" Харківської міської ради
EDRPOU code:
31886695
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 61101, Харківська область, Харків, 23 Серпня, будинок 29