The official participant of public procurement system Prozorro
Offers considered
₴986,372.95 without VAT

Customer Південна філія ДП "АМПУ"

Public procurement open biding published in English
Attention, the mark "CEP" does not determine the type of applied signature! If an outdated type of EDS is used, the name will still indicate "CEP"

Змінно запасні частини до двигунів

1. Найменування замовника: Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» в особі Південної філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрації морського порту Південний). 2. Місцезнаходження замовника: вул. Берегова, буд. 11, м. Южне, Одеська обл., 65481. 3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: ДП «АМПУ» - 38727770, Південна філія ДП «АМПУ» (адміністрація МП Південний) - 38728549 4. Категорія замовника: згідно пункту 4 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» - юридична особа та/або суб’єкт господарювання, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання. 5. Вид закупівлі: товари. 6. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Двигуни та їх частини за кодом ДК 021:2015 - 34310000-3. Змінно запасні частини до двигунів. 7. Кількість товарів, обсяг виконання робіт чи надання послуг: 174 шт. 8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 65481, Одеська область, м. Южне, вул. Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний). 9. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 31.12.2021 року. 10. Очікувана вартість предмета закупівлі: 986 372,95 грн. без ПДВ / 1 183 647,54 грн. з ПДВ. 11. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18.06.2021 о 15-00 год. 12. Умови оплати: по факту, протягом 15 банківських днів з дати поставки конкретної партії Товару та підписання видаткової накладної на Товар на підставі отриманого Покупцем рахунку від Постачальника. 13. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Тендерні пропозиції учасників процедури закупівлі повинні бути складені українською мовою. Документи або копії документів, що надаються учасниками процедури закупівлі у складі їх тендерних пропозицій, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову, у відповідності до вимог Тендерної документації. При цьому, проектна, технічна документація, документи, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям, а також установчі та правовстановлюючі документи, які викладені в оригіналі російською мовою, не потребують перекладу українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов'язана з товарами (послугами, роботами) що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування. 14. Розмір, забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається. 15. Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається. 16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі»: 18.06.2021 о 15-00. 17. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: 0,5%. 18. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не застосовується.

Wearables and spare parts for engines

1. Name of the Customer: State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” acting through Pivdennyi Branch of the State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” (Pivdennyi Sea Port Authority). 2. Location of the Customer: 11 Berehova Str., Yuzhne, Odesa Region, 65481. 3. Identification code of the Customer in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations: 38727770/38728549. 4. Category of the Customer: According to Paragraph 4 of the First Part of Article 2 of the Law of Ukraine «On Public Procurement» - legal entity and/or business entity , that operates in one or several separate spheres of management. 5. Type of procurement: Goods. 6. Name of procurement item with the code under Unified Procurement Dictionary (in the case of division into lots, such information shall be specified for each lot) and names of the corresponding classifier of procurement item, and parts of procurement item (lots) (if available): Engines and engine parts under code DK021-2015: 34310000-3. Wearables and spare parts for engines. 7. Quantity of Goods, scope of Works performed or Services rendered: 174 pcs. 8. Place of supplying Goods, performing Works or rendering Services: 11 Berehova Str., Yuzhne, Odesa Region, 65481, warehouse Pivdennyi Branch of the State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” (Pivdennyi Sea Port Authority). 9. Term of supplying Goods, performing Works or rendering Services: to 31/12/2021. 10. Expected cost of the procurement item: UAH 986.372,95 without VAT / UAH 1.183.647.54 with VAT. 11. Deadline for submission of tender bids: 18.06.2021 at 3:00 p.m.. 12. Payment term: in fact, within 15 banking days from the date of supplying of a specific batch of Goods and signing of the invoice for the Goods on the basis of the invoice received by the Buyer from the Supplier. 13. The language (s) to be used for preparing tender bids: During procurement procedures, all documents prepared by the customer shall be set forth in Ukrainian. Tender bids of participants in the procurement procedure should be made in Ukrainian. Documents or copies of documents provided by participants in the procurement procedure as part of their tender bids, set out forth in other languages, should be provided together with their authentic translation into Ukrainian, in accordance with the requirements of the Tender documentation. At the same time, project, technical documentation, documents confirming the compliance of the participant in the procurement procedure with the qualification criteria, as well as constituent and entitling documents, set fort in the original in Russian, should not require translation into Ukrainian. The determining factor is the text set forth in Ukrainian. Standard characteristics, requirements, abbreviations and terminology related to the goods (services, works) that are procured, stipulated by existing international or national standards, norms and rules, are set out in the language of their generally accepted application. 14. Amount of tender security (if required by the Customer): not required. 15. Type and terms for providing tender security (if required by the Customer): not required. 16. Date and time of disclosure of tender bids, if the announcement on conducting open bidding is made public in accordance with Article 10 (3) of the Law of Ukraine “On Public Procurement”: 18.06.2021 at 3:00 p.m. 17. Amount of minimum step of price reduction during an electronic auction within the range of 0.5 percent to 3 percent of the expected purchase price or in monetary units: 0.5%. 18. Mathematical formula to calculate the present price (in case of application): not applicable.

Call for proposals
35 days
from May 14, 12:34
until Jun 18, 15:00
Prequalification
25 days
from Jun 18, 15:01
until Jul 13, 23:59
Auction
27 minutes
from Jul 14, 15:59
until Jul 14, 16:26
Qualification
5 days
from Jul 14, 16:26
until Jul 20, 11:52
Offers considered
being conducted
from Jul 20, 11:52
Information about customer
Name:
Південна філія ДП "АМПУ"
EDRPOU code:
38728549
Web site:
Address:
Україна, 65481, Одеська область, Южне, 65481, Одеська обл., місто Южне, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 11
About tender
Expected value:
₴986,372.95 without VAT
Minimum price decrement:
₴4,931.86
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves physical or electronic goods or supplies.
ID procurement:
UA-2021-05-14-005935-c

Electronic tender documentation

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

General information

Description

Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.13

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Причина виникнення існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Характер існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Сума існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Compliance confirmation method

Is absent
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

General information

Description

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.6

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

17.1.5

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Compliance confirmation method

Name

Description

довідку(ки) у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про те, що учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктом 6 частини першої статті 17 Закону

Confirmation submission form

Document

Requirement name

Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Compliance confirmation method

Name

Description

довідку(ки) у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про те, що учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктом 5 частини першої статті 17 Закону

Confirmation submission form

Document

Вчинення економічних правопорушень

General information

Description

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Who confirms

participant

Legal justification

Article

50.1

Editorial staff

2020-02-13

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

2210-III

Title of the legal act

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Article

6.2.4

Editorial staff

2020-02-13

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

2210-III

Title of the legal act

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Article

17.1.4

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Compliance confirmation method

Is absent
Вчинення корупційних правопорушень

General information

Description

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.3

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

17.1.2

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Compliance confirmation method

Is absent
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

General information

Description

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.12

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Compliance confirmation method

Name

Description

довідку(ки) у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про те, що учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктом 12 частини першої статті 17 Закону

Confirmation submission form

Document

Порушення справ про банкрутство

General information

Description

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.8

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Compliance confirmation method

Is absent
Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником

General information

Description

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Who confirms

customer

Legal justification

Article

17.1.7

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Compliance confirmation method

Is absent
Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника

General information

Description

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Who confirms

customer

Legal justification

Article

17.1.1

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Compliance confirmation method

Is absent
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

General information

Description

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Who confirms

participant

Legal justification

Article

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

1644-VII

Title of the legal act

Закон України "Про санкції"

Article

17.1.11

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

17.1.10

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

9.2.9

Editorial staff

2020-03-16

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

755-IV

Title of the legal act

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

Article

17.1.9

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Compliance confirmation method

Name

Description

довідку у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про наявність/відсутність в учасника процедури закупівлі антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми

Confirmation submission form

Document

Requirement name

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Compliance confirmation method

Name

Description

довідку у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про те, що учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Confirmation submission form

Document

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

General information

Description

Who confirms

participant

Legal justification

Article

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Мова тендерної пропозиції українська

Compliance confirmation method

Is absent
Important dates
Clarification period:
May 14, 12:34 – Jun 7, 23:59
Offers to be submitted:
May 14, 12:34 – Jun 18, 15:00
Auction launch:
Jul 14, 15:59 – Jul 14, 16:26
Answers till:
Jun 10, 23:59
Appealing tender terms:
May 14, 12:34 – Jun 13, 23:59
Date of the last changes to the tender conditions:
May 14, 12:32
Items list
Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

Форсунка в зборі до Двигуна 6 ЧНСП 18/22 (ДД107, ДД106) (25-170001-2) (або еквівалент)

Nozzle assembly for the Engine 6 CHSPN 18/22 (DD107, DD106) (25-170001-2) (or an equivalent)

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

6 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Фільтр паливний в зборі до Двигуна 6 ЧНСП 18/22 (ДД107, ДД106)

Fuel Filter Assembly for the Engine 6 CHSPN 18/22 (DD107, DD106)

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

2 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Кран індикаторний до Двигуна 6 ЧНСП 18/22 (ДД107, ДД106)

Indicator valve for the Engine 6 CHSPN 18/22 (DD107, DD106)

Code DK 021:2015: 34312400-1 Поршні

Quantity:

6 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Форсунка в зборі до Двигуна 6 ЧНСП 18/22 (ДД107, ДД106) (31 2355 2401) (або еквівалент)

Nozzle assembly for the Engine 6 CHSPN 18/22 (DD107, DD106) (31 2355 2401) (or an equivalent)

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

6 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Прокладка під форсунку до Двигуна 6 ЧНСП 18/22 (ДД107, ДД106)

Nozzle gasket for the Engine 6 CHSPN 18/22 (DD107, DD106)

Code DK 021:2015: 34312500-2 Ущільнювальні прокладки

Quantity:

12 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Прокладка під кришку до Двигуна 6 ЧНСП 18/22 (ДД107, ДД106)

Lid gasket for the Engine 6 CHSPN 18/22 (DD107, DD106)

Code DK 021:2015: 34312500-2 Ущільнювальні прокладки

Quantity:

6 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Головний пусковий клапан до Двигуна 6 ЧНСП 18/22 (ДД107, ДД106)

Main starting valve for the Engine 6 CHSPN 18/22 (DD107, DD106)

Code DK 021:2015: 34312400-1 Поршні

Quantity:

2 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Прокладка до Двигуна 6 ЧНСП 18/22 (ДД107, ДД106)

Cylinder lid gasket for the Engine 6 CHSPN 18/22 (DD107, DD106)

Code DK 021:2015: 34312500-2 Ущільнювальні прокладки

Quantity:

6 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Прокладка в зборі блоку циліндрів до Двигуна 6 ЧНСП 18/22 (ДД107, ДД106)

Cylinder block gasket assembly or the Engine 6 CHSPN 18/22 (DD107, DD106)

Code DK 021:2015: 34312500-2 Ущільнювальні прокладки

Quantity:

12 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Форсунка до Двигуна ЯМЗ-236 (Ср2-1)

Nozzle for the Engine YAMZ-236 (Sr2-1)

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

2 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Елемент фільтруючий до Двигуна ЯМЗ-236 (Ср2-1) (201-1105538) (або еквівалент)

Filter element for the Engine YAMZ-236 (Sr2-1) (201-1105538) (or an equivalent)

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

2 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Елемент фільтруючий до Двигуна ЯМЗ-236 (Ср2-1) (201-1117040-А) (або еквівалент)

Filter element for the Engine YAMZ-236 (Sr2-1) (201-1117040-А) (or an equivalent)

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

2 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Прокладка під кришку головки циліндрів до Двигуна ЯМЗ-236 (Ср2-1)

Cylinder head cover gasket for the Engine YAMZ-236 (Sr2-1)

Code DK 021:2015: 34312500-2 Ущільнювальні прокладки

Quantity:

2 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Ремінь клиновий до Двигуна ЯМЗ-236 (Ср2-1) Б-900

V-belt for the Engine YAMZ-236 (Sr2-1) B-900

Code DK 021:2015: 34312700-4 Гумові приводні паси

Quantity:

2 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Ремінь клиновий до Двигуна ЯМЗ-236 (Ср2-1) 8,5х8х1000

V-belt for the Engine YAMZ-236 (Sr2-1) 8,5х8х1000

Code DK 021:2015: 34312700-4 Гумові приводні паси

Quantity:

2 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Ремінь клиновий до Двигуна ЯМЗ-236 (Ср2-1) А-1180

V-belt for the Engine YAMZ-236 (Sr2-1) А-1180

Code DK 021:2015: 34312700-4 Гумові приводні паси

Quantity:

2 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Розпилювач в зборі з голкою (для форсунки) до Двигуна ЯМЗ-236 (Ср2-1)

Atomizer assembly with pin (for a nozzle) for the Engine YAMZ-236 (Sr2-1)

Code DK 021:2015: 34312200-9 Свічки запалювання

Quantity:

4 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Ремкомплект для фільтра грубої очистки палива до Двигуна ЯМЗ-236 (Ср2-1)

Repair kit for the primary fuels filter for the Engine YAMZ-236 (Sr2-1)

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

4 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Ремкомплект для фільтра тонкої очистки палива до Двигуна ЯМЗ-236 (Ср2-1)

Repair kit for the fine fuels filter for the Engine YAMZ-236 (Sr2-1)

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

4 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Ремкомплект для фільтра тонкої очистки масла до Двигуна ЯМЗ-236 (Ср2-1)

Repair kit for the fine oil decoloration filter for the Engine YAMZ-236 (Sr2-1)

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

4 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Болт (дренаж трубки форсунки) до Двигуна ЯМЗ-236 (Ср2-1)

Nozzle tube drain bolt for the Engine YAMZ-236 (Sr2-1)

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

2 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Шайба мідна (дренаж для форсунки) до Двигуна ЯМЗ-236 (Ср2-1)

Copper washer (as drain for a nozzle) for the Engine YAMZ-236 (Sr2-1)

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

20 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Шайба мідна (під головку розпилювача форсунки) до Двигуна ЯМЗ-236 (Ср2-1)

Copper washer (for the atomizer head nozzle) for the Engine YAMZ-236 (Sr2-1)

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

6 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Стрижень повітряного фільтра до Двигуна ЯМЗ-236 (Ср2-1)

Rod of the air filter for the Engine YAMZ-236 (Sr2-1)

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

2 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Фільтр до Двигуна ЯМЗ-236 (Ср2-1)

Filter for the Engine YAMZ-236 (Sr2-1)

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

2 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Гідророзподілювальний золотник до Двигуна ЯМЗ-236 (Ср2-1) 1Р203 АЕ1 574 ПЕ 6 Г24 УХЛ4 (або еквівалент)

Hydraulic directional valve for the Engine YAMZ-236 (Sr2-1) 1R203 АЕ1 542 PЕ 6 H24 UKHL4 (or an equivalent)

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

4 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Гідророзподілювальний золотник до Двигуна ЯМЗ-236 (Ср2-1) 2Р203-АЛ1-44-Г24 УХЛ4 (або еквівалент)

Hydraulic directional valve for the Engine YAMZ-236 (Sr2-1) 2R203-АL1-44-H24 UKHL4 (or an equivalent)

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

2 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Фільтр паливний до Двигуна «VOLVO PENTA D9А2J» (3817517) (або еквівалент)

Fuel filter for the Engine “VOLVO PENTA D9А2J” (3817517) (or an equivalent)

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

4 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Фільтр паливний до Двигуна «VOLVO PENTA D9А2J» (3838852) (або еквівалент)

Fuel filter for the Engine “VOLVO PENTA D9А2J” (3838852) (or an equivalent)

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

6 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Фільтр масляний до Двигуна «VOLVO PENTA D9А2J» (21707133) (або еквівалент)

Oil filter for the Engine “VOLVO PENTA D9А2J” (21707133) (or an equivalent)

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

6 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Фільтр масляний до Двигуна «VOLVO PENTA D9А2J» (21707132) (або еквівалент)

Oil filter for the Engine “VOLVO PENTA D9А2J” (21707132) (or an equivalent)

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

2 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Фільтр повітряний до Двигуна «VOLVO PENTA D9А2J»

Air filter for the Engine “VOLVO PENTA D9А2J”

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

2 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Форсунка до Двигуна «VOLVO PENTA D9А2J»

Nozzle for the Engine “VOLVO PENTA D9А2J”

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

2 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Блок управління до Двигуна «VOLVO PENTA D9А2J»

Control block for the Engine “VOLVO PENTA D9А2J”

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

1 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Фільтр паливний до Дизель генератору «VOLVO PENTA D5A T» (864315) (або еквівалент)

Fuel Filter for Diesel generator for the Engine “VOLVO PENTA D5A T” (864315) (or an equivalent)

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

4 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Фільтр паливний до Дизель генератору «VOLVO PENTA D5A T» (3838854) (або еквівалент)

Fuel Filter for Diesel generator “VOLVO PENTA D5A T” (3838854) (or an equivalent)

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

4 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Фільтр масляний до Дизель генератору «VOLVO PENTA D5A T»

Oil filter for the Diesel generator “VOLVO PENTA D5A T”

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

4 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Фільтр повітряний до Дизель генератору «VOLVO PENTA D5A T»

Air filter for the Diesel generator “VOLVO PENTA D5A T”

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

2 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Форсунка до Дизель генератору «VOLVO PENTA D5A T»

Nozzle for the Diesel generator “VOLVO PENTA D5A T”

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

2 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Блок управління до Дизель генератору «VOLVO PENTA D5A T»

Control block for the Diesel generator “VOLVO PENTA D5A T”

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

1 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Фільтр масляний до Дизельної моторної помпи «VOLVO PENTA D4-2601-F» (22030852) (або еквівалент)

Oil filter for the Diesel engine pump “VOLVO PENTA D4-2601-F” (22030852) (or an equivalent)

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

2 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Фільтр паливний до Дизельної моторної помпи «VOLVO PENTA D4-2601-F»

Fuel filter for the Diesel engine pump “VOLVO PENTA D4-2601-F”

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

2 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Фільтр масляний до Дизельної моторної помпи «VOLVO PENTA D4-2601-F» (22030848) (або еквівалент)

Oil filter for the Diesel engine pump “VOLVO PENTA D4-2601-F” (22030848) (or an equivalent)

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

2 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Паливний насос до Котла «KOAB-63»

Fuel pump for the Boiler “KOAV-63”

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

1 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов

Name:

Форсунка до Котла «KOAB-63»

Nozzle for the Boiler “KOAV-63”

Code DK 021:2015: 34312000-7 Частини двигунів

Quantity:

1 шт.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд. 11, склад ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов
Terms of payment
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
another event
Payment type:
postpayment
Payment amount:
100%
Period (in days):
15 ( banking )
Description:
по факту, протягом 15 банківських днів з дати поставки конкретної партії Товару та підписання видаткової накладної на Товар на підставі отриманого Покупцем рахунку від Постачальника.
Tender documentation
Document name Document type Confidentiality Date of publishing
docx
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ.docx

Document type:

Draft contract

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 12:31
pl
audit_cbf3046e6c674e91999dcaebf92faaa2.yaml

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 14, 16:26
pl
audit_cbf3046e6c674e91999dcaebf92faaa2.yaml

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 14, 16:26
docx
ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 12:31
docx
ANNOUNCEMENT on conducting open bidding.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 12:31
docx
ТД Змінно запасні частини до двигунів.docx

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 12:31
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 14, 12:31
Prequalification of participants
Participant Status

№:

1

Participant:

Name:
Строкуля Олена
E-mail:
rapid-trade@ukr.net
Phone:
380503394205, 380503394205
EDRPOU:
40292279

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Status:

Allowed to participate

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pl
Банк.довідка.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
Рішення про знач.пр. та заінтерес..pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
РСУ сертифікат.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:10
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:06
pl
ДОВІДКА антикорупц. прогр..pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
Витяг платника ПДВ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
Витяг Єдиний податок.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
ІНФОРМ про тех.характеристики.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
ЗГОДА.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
ДОВІДКА мтб.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
ДОВІДКА модельний статут.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
Рішення про признач.директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
Договір з новою поштою.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
ДОВІДКА п.6.,12 ч. 1 ст.17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
Скан_відгук.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
Наказ про призначення директора .pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:10
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:07
pl
Витяг ЕДРПОУ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
ТЕХНІЧНІ вимоги.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
Опис (модельний статут).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
Проток.рішен. про участь у торгах та знач.правоч..pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
ДОВІДКА санкції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
ДОВІДКА ч.2 ст.17 раніш уклад.д-р.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
ДОВІДКА повноваження.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
ДОВІДКА п.13 ч.1 ст.17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
ДОВІДКА досвід.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
Рішен. про створен.ТОВ та дію на підст.мод.статуту.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
Договір оренди № 01 09-19.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
ВІДОМОСТІ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 15:01

Answers to requirements for purchase criteria

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

None

Statement

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pl
ДОВІДКА п.6.,12 ч. 1 ст.17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

None

Statement

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pl
ДОВІДКА п.6.,12 ч. 1 ст.17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Customer request for information confirmation

None

Statement

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pl
ДОВІДКА антикорупц. прогр..pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

None

Statement

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pl
ДОВІДКА санкції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська

№:

2

Participant:

Name:
Тимченко Ігор
E-mail:
imextim@ukr.net
Phone:
380503898953, 380503898953
EDRPOU:
41520394

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
За результатами детального розгляду тендерної пропозиції учасника ТОВ "ІМЕКСТИМ" і, враховуючи аналіз розгляду тендерних пропозицій, наданий відповідальним підрозділом-закупником, встановлено, що: Учасник процедури закупівлі не виконав вимоги п. 4.2 ч. 4 Розділу ІІІ тендерної документації (далі – ТД), а саме: учасником у складі його тендерної пропозиції було надано сертифікат Регістра судноплавства України від 23.02.2021 № С-313-3-84-21 на запропоновані ним товари, але в зазначеному Сертифікаті замовником визначений - ТОВ «РАПІД-ТРЕЙД», таким чином учасником ТОВ "ІМЕКСТИМ" не було надано оригінали або завірені учасником копії: сертифікату Регістра Судноплавства України (у разі, якщо товар, що є предметом закупівлі, входить до номенклатури об’єктів обов’язкового технічного нагляду Регістру Судноплавства України та підлягає обов’язковій сертифікації); листа від Регістра Судноплавства України про те, що даний Товар не підлягає обов’язковій сертифікації (у разі, якщо товар, що є предметом закупівлі, не входить до номенклатури об’єктів обов’язкового технічного нагляду Регістру Судноплавства України та не підглядає обов’язковій сертифікації), шо є порушенням вимог п. 4.2 ч. 4 Розділу ІІІ до ТД. Результат розгляду тендерної пропозиції учасника ТОВ "ІМЕКСТИМ" по відкритим торгам на закупівлю: Змінно запасні частини до двигунів за кодом ДК 021:2015 - 34310000-3 Двигуни та їх частини - відхилити тендерну пропозицію учасника на підставі: - не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону України "Про публічні закупівлі" вимогам до учасника відповідно до законодавства (згідно з абзацом 3 пунктом 1 частини 1 статті 31 Закону України "Про публічні закупівлі").

Status:

disqualified

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pl
п.13.ч.1.ст.17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 12:16
pl
Договір (Ламан_Шипінг).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 12:13
pl
Наказ_№1_про_призначення_директора_IМЕКСТИМ.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:24
pl
п.12.ч.1. ст.17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 12:16
pl
Справка Имекстим.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 12:16
pl
Статут ІМЕКСТИМ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 12:16
pl
ВИТЯГ_зреeстру_ПДВ_ТОВ_IМЕКСТИМ.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:24
pl
відомості про учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:53
pl
п.11 ч.1. ст.17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 12:16
pl
досвід аналогічної поставки.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 12:16
pl
ч.2. ст.17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:24
pl
Договір оренди авто.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:53
pl
мат.тех.база учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:24
pl
Протокол 2-1 повноваження тендер.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:24
pl
п.10.ч.1 ст.17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 12:16
pl
Договір (Нова_Пошта).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 12:13
pl
Сертифікат Регістру (копія).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 12:16
pl
Рішення ЄУ .pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 12:16
pl
Договір оренди № 2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:53
pl
згода.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:24
pl
Тех.вимоги замовника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 12:16
pl
п.6 ч.1 ст.17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:24
pl
Відгук для Імекстим.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:24
pl
Рішення ЄУ 2021 схвалення значних правочинів.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 12:16
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 12:20
pl
Витяг ЄДР 29.01.2021.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:24
pl
інформ. про характер. товару.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 12:16
pl
Протокол_№1_загал_них_зборiв_засновникiв.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 12:16

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 15:02

Answers to requirements for purchase criteria

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

None

Statement

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pl
п.6 ч.1 ст.17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:24
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

None

Statement

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pl
п.12.ч.1. ст.17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 12:16
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Customer request for information confirmation

None

Statement

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pl
п.10.ч.1 ст.17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 12:16
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

None

Statement

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pl
п.11 ч.1. ст.17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 12:16
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська

№:

3

Participant:

Name:
Ольга Постолова
E-mail:
lev-odessa2006@ukr.net
Phone:
+380487878365
EDRPOU:
34253441

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Status:

Allowed to participate

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
№13 згода участника.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№3 ст.17 п.6.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№1 мат. тех. база.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№10 уповноважена особа.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№12 про субпідрядника.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№9 ст.17 п.10.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:19
pdf
сертифікати.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
Договор №2-В-ФДЛ-19.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№16 захист довкілля.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№6 ст.17 ч.2.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
рішення засновника 07.06.2006.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
лист-відгук.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
Договор №118-20.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:19
pdf
№2 аналог. договора.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
рішення засновника №03-01.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
довідка банка.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№14 тех. характеристики.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
витяг єдиний податок.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№7 відомості про участника.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№8 ст.17 п.11.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№5 ст.17 п.13.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
наказ на директора.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№11 про єдиний податок.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№15 тех. вимоги.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
Статут ПП Лев-Одеса.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№4 ст.17 п.12.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 15:02

Answers to requirements for purchase criteria

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
№3 ст.17 п.6.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
№4 ст.17 п.12.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
№9 ст.17 п.10.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
№8 ст.17 п.11.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська

№:

4

Participant:

Name:
Солобутіна Олена
E-mail:
portiflot@gmail.com
Phone:
380992964922, 380992964922
EDRPOU:
42697365

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Status:

Allowed to participate

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:44
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:39
pl
Лист імпортера.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:03
pl
Відгук.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:57
pl
Довідка відомості про учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:30
pl
Довідка відомості про учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:29
pl
Довідка відомості про учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Порівняльна таблиця.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:26
pl
Порівняльна таблиця.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:21
pl
Порівняльна таблиця.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:21
pl
Порівняльна таблиця.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:05
pl
Порівняльна таблиця.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:04
pl
Довідка про наявність матбази.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:58
pl
Довідка про антикорупційну програму.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Довідка п. 6, 12 ч. 1 ст. 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Довідка п. 13 ч. 1 ст. 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Технічні вимоги.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:07
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:43
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:39
pl
рішення про надання повноважень.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Згода учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Повноваження імпортера.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:04
pl
Витяг з ПДВ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Довідка про персональні дані.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Довідка про наявність досвіду.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:58
pl
Довідка_про рахунки 14.06.2021.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Статут.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:08
pl
Сертифікат РСУ.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:02
pl
Довідка ч. 2 ст. 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Повноваження директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:18
pl
Повноваження директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Довідка про код доступу.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Інформація про технічні характеристики.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:04
pl
Довідка про ненадання документів.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:19
pl
Довідка про ненадання документів.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:14
pl
Довідка про ненадання документів.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Довідка про санкції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 15:02

Answers to requirements for purchase criteria

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

None

Statement

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) - директор ТОВ «Порт і флот» Солобутіна Олена Леонідівна, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку.

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pl
Довідка п. 6, 12 ч. 1 ст. 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

None

Statement

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, директора ТОВ «Порт і флот» Солобутіну Олену Леонідівну, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pl
Довідка п. 6, 12 ч. 1 ст. 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Customer request for information confirmation

None

Statement

Учасник ТОВ "Порт і флот" має антикорупційну програму та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pl
Довідка про антикорупційну програму.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

None

Statement

Учасник процедури закупівлі ТОВ «Порт і флот» не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції".

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pl
Довідка про санкції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська
Qualification protocol was formed Jul 8, 2021
Participants of auction
Participant Offer Status

№:

1

Participant:

Name:
Строкуля Олена
E-mail:
rapid-trade@ukr.net
Phone:
380503394205, 380503394205
EDRPOU:
40292279

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
with QES
Contract has not uploaded yet

Offer:

₴605,000.00 without VAT

Status:

winner

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pl
Банк.довідка.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
Рішення про знач.пр. та заінтерес..pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
РСУ сертифікат.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:10
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:06
pl
ДОВІДКА антикорупц. прогр..pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
Витяг платника ПДВ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
Витяг Єдиний податок.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
ІНФОРМ про тех.характеристики.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
ЗГОДА.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
ДОВІДКА мтб.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
ДОВІДКА модельний статут.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
Рішення про признач.директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
Договір з новою поштою.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
ДОВІДКА п.6.,12 ч. 1 ст.17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
Скан_відгук.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
Наказ про призначення директора .pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:10
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:07
pl
Витяг ЕДРПОУ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
ТЕХНІЧНІ вимоги.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
Опис (модельний статут).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
Проток.рішен. про участь у торгах та знач.правоч..pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
ДОВІДКА санкції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
ДОВІДКА ч.2 ст.17 раніш уклад.д-р.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
ДОВІДКА повноваження.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
ДОВІДКА п.13 ч.1 ст.17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
ДОВІДКА досвід.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
Рішен. про створен.ТОВ та дію на підст.мод.статуту.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
Договір оренди № 01 09-19.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
pl
ВІДОМОСТІ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01

Decision of the responsible person

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pl
26590002426097J1703102100000989010720212659.XML.p7s

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 21, 09:00
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 14, 16:27
docx
Протокол розгляду тендерних пропозицій (визначення переможця).docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 20, 11:52
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 20, 11:52
docx
Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 20, 11:52
pl
26590002426097J1603102100000989010720212659.KVT.p7s

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 20, 11:53

Answers to requirements for purchase criteria

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

None

Statement

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pl
ДОВІДКА п.6.,12 ч. 1 ст.17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

None

Statement

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pl
ДОВІДКА п.6.,12 ч. 1 ст.17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Customer request for information confirmation

None

Statement

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pl
ДОВІДКА антикорупц. прогр..pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

None

Statement

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pl
ДОВІДКА санкції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:01
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська

№:

2

Participant:

Name:
Солобутіна Олена
E-mail:
portiflot@gmail.com
Phone:
380992964922, 380992964922
EDRPOU:
42697365

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
with QES

Offer:

₴605,350.00 without VAT

Status:

Not considered

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:44
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:39
pl
Лист імпортера.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:03
pl
Відгук.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:57
pl
Довідка відомості про учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:30
pl
Довідка відомості про учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:29
pl
Довідка відомості про учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Порівняльна таблиця.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:26
pl
Порівняльна таблиця.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:21
pl
Порівняльна таблиця.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:21
pl
Порівняльна таблиця.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:05
pl
Порівняльна таблиця.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:04
pl
Довідка про наявність матбази.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:58
pl
Довідка про антикорупційну програму.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Довідка п. 6, 12 ч. 1 ст. 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Довідка п. 13 ч. 1 ст. 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Технічні вимоги.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:07
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:43
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:39
pl
рішення про надання повноважень.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Згода учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Повноваження імпортера.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:04
pl
Витяг з ПДВ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Довідка про персональні дані.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Довідка про наявність досвіду.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:58
pl
Довідка_про рахунки 14.06.2021.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Статут.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:08
pl
Сертифікат РСУ.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:02
pl
Довідка ч. 2 ст. 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Повноваження директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:18
pl
Повноваження директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Довідка про код доступу.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Інформація про технічні характеристики.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:04
pl
Довідка про ненадання документів.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:19
pl
Довідка про ненадання документів.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:14
pl
Довідка про ненадання документів.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
pl
Довідка про санкції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09

Answers to requirements for purchase criteria

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

None

Statement

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) - директор ТОВ «Порт і флот» Солобутіна Олена Леонідівна, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку.

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pl
Довідка п. 6, 12 ч. 1 ст. 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

None

Statement

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, директора ТОВ «Порт і флот» Солобутіну Олену Леонідівну, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pl
Довідка п. 6, 12 ч. 1 ст. 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Customer request for information confirmation

None

Statement

Учасник ТОВ "Порт і флот" має антикорупційну програму та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pl
Довідка про антикорупційну програму.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

None

Statement

Учасник процедури закупівлі ТОВ «Порт і флот» не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції".

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pl
Довідка про санкції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 14:09
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська

№:

3

Participant:

Name:
Ольга Постолова
E-mail:
lev-odessa2006@ukr.net
Phone:
+380487878365
EDRPOU:
34253441

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
with QES

Offer:

₴760,000.00 without VAT

Status:

Not considered

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
№13 згода участника.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№3 ст.17 п.6.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№1 мат. тех. база.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№10 уповноважена особа.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№12 про субпідрядника.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№9 ст.17 п.10.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:19
pdf
сертифікати.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
Договор №2-В-ФДЛ-19.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№16 захист довкілля.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№6 ст.17 ч.2.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
рішення засновника 07.06.2006.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
лист-відгук.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
Договор №118-20.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:19
pdf
№2 аналог. договора.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
рішення засновника №03-01.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
довідка банка.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№14 тех. характеристики.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
витяг єдиний податок.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№7 відомості про участника.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№8 ст.17 п.11.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№5 ст.17 п.13.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
наказ на директора.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№11 про єдиний податок.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№15 тех. вимоги.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
Статут ПП Лев-Одеса.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
pdf
№4 ст.17 п.12.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10

Answers to requirements for purchase criteria

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
№3 ст.17 п.6.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
№4 ст.17 п.12.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
№9 ст.17 п.10.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
№8 ст.17 п.11.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 13:10
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська
Main contact
Name:
Круль Марина Васильевна (Moshun Nataliia Volodymyrivna)
Language skills:
українська
Phone:
048-738-17-66
E-mail:
Fax:
Additional contracts
Name:
Мошун Наталія Володимирівна (Moshun Nataliia Volodimirivna)
Language skills:
українська
Phone:
+380487507386
E-mail:
Fax:
Name:
Спірідонова Анна Сергіївна (Spiridonova Anna Sergiivna)
Language skills:
українська
Phone:
+380487381876
E-mail:
Fax:
Name:
Круль Марина Василівна (Krul Maryna Vasilivna)
Language skills:
українська
Phone:
+380487381766
E-mail:
Fax:
Name:
Поперногло Володимир Володимирович (Popernoglo Vladimir Vladimirovich)
Language skills:
українська
Phone:
+380487381733
E-mail:
Fax: