роботи з проектування по об’єкту «Реконструкція будівлі №1/8 котельня, в/м №1, м. Бережани, Тернопільської області»

Expected value

₴450,000.00

including VAT
Completed
Clarification period

from Oct 21, 17:01

until Oct 27, 15:00

Call for proposals

from Oct 27, 15:00

until Nov 3, 16:00

Auction
not conducted
Qualification

from Nov 3, 16:02

until Nov 4, 16:17

Offers considered

from Nov 4, 16:17

until Nov 12, 11:46

Offers to be submitted:
Oct 27, 15:00 – Nov 3, 16:00
Clarification period:
Oct 21, 17:01 – Oct 27, 15:00

Show all important dates

Hide dates

Information about customer

Name:
EDRPOU code:
08464162
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 46002, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Галицька, 1
Rating:

This company has not been reviewed yet

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Main contact

Name:
Ковальська Катерина Тарасівна ( )
Language skills:
Phone:
+380971387949
E-mail:
Fax:

Show customer contacts

Hide customer contacts

Requirements for the procurement participant
2 requirements
Забезпечення тендерних пропозицій

General information

Description

Who confirms

participant

Requirement groups

Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій

Compliance confirmation method

Description

Замовником вимагається під час подання пропозиції одночасного надання забезпечення пропозиції. Забезпечення цінової пропозиції надається учасником у формі електронної банківської гарантії. Банківська гарантія повинна відповідати формі і вимогам до забезпечення пропозиції, які затверджені Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 14 грудня 2020 року № 2628. Умовами оголошення про проведення спрощеної процедури закупівлі передбачена перевірка Замовником кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи банку-гаранта щодо підпису банківської гарантії, яким підписана банківська гарантія за допомогою ресурсу центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. В ході перевірки кваліфікованого електронного підпису повинні відображатися прізвище, ім’я, по-батькові (або ініціали) уповноваженої особи банку-гаранта щодо підпису банківської гарантії (власника ключа), тип носія особистого ключа, тип підпису «кваліфікований», час підпису. При цьому зазначена у тексті банківської гарантії уповноважена особа банку-гаранта щодо підпису банківської гарантії має спiвпадати з пiдписантом, який наклав кваліфікований електронний підпис на банківську гарантію. Разом з банківською гарантією Учасник надає документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи банку-гаранта на підпис банківської гарантії. Банківська гарантія повинна містити зобов’язання банку у разі виникнення обставин, передбачених підпунктом 15.8. відшкодувати на рахунок замовника кошти у сумі забезпечення пропозиції, визначеній у підпункті 15.2. Перерахування коштів здійснюється на р/р UA6482017203551590010010107555 в ДКСУ м. Київ МФО 820172 одержувач: Квартирно-експлуатаційний відділ м. Тернопіль, код ЄДРПОУ 8464162. 15.3. Пропозиція, що не супроводжуються забезпеченням пропозиції, або надане учасником забезпечення пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у оголошенні про проведення спрощеної закупівлі до такого забезпечення пропозиції, відхиляється Замовником. Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності повного грошового покриття на весь строк дії гарантії в складі пропозиції надається довідка від банка-гаранта, завірена печаткою банку-гаранту та підписом уповноваженої особи банку-гаранта, яка повинна містити реквізити банківської гарантії, забезпеченої повним грошовим покриттям, дату видачі такої довідки, найменування принципала, його код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія (за наявності) та номер паспорта), а також свідчити про забезпечення банківської гарантії відповідним грошовим покриттям в розмірі не меншому ніж це передбачено оголошенням про закупівлю на весь строк дії відповідної банківської гарантії. Також в складі пропозиції надається виписка з банку-гаранта по рахунку покриття, яка підтверджує зачислення грошового покриття на рахунок покриття, видана банком-гарантом, завірена печаткою банку-гаранта та підписом уповноваженої особи такого банку-гаранта із наданням підтвердження повноважень такої уповноваженої особи від банку-гаранта. Грошове покриття передбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку Учасника (Принципала) на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов'язаннями. 15.3. Розмір забезпечення пропозиції: не може перевищувати 0,5 % очікуваної вартості закупівлі та складає 2 000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 копійок). 15.4. Строк дії забезпечення пропозиції: 70 календарних днів, починаючи з кінцевого строку подання пропозиції, строк дії банківської гарантії повинен бути не меншим ніж строк дії забезпечення пропозиції. 15.5. Банківська гарантія повинна бути видана банком, реквізити якого зазначені у довідці, яка містить відомості про учасника. 15.6. Разом із банківською гарантією надаються у електронному форматі *.pdf або *.jpg: - копія ліцензії, виданої банку. Зазначена копія повинна бути завірена банком; - копія документа про повноваження особи, котра підписує банківську гарантію. Зазначена копія повинна бути завірена банком; 15.7. Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення пропозиції, здійснюються за рахунок учасника. 15.8. Забезпечення пропозиції не повертається у разі: 1) відкликання пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого пропозиції вважаються дійсними; 2) не підписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем спрощеної закупівлі; 3) ненадання переможцем спрощеної закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено оголошенням про проведення спрощеної закупівлі. 15.9. Забезпечення пропозиції повертається учаснику в разі: 1) закінчення строку дії пропозиції та забезпечення /пропозиції, зазначеного в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі; 2) укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем спрощеної закупівлі; 3) відкликання пропозиції до закінчення строку її подання; 4) закінчення спрощеної закупівлі в разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали пропозиції. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав, визначених частиною четвертою статті 25 Закону. Учасник у складі пропозиції повинен надати гарантійний лист про відсутність претензій до замовника, у разі неповернення замовником забезпечення пропозиції з підстав наведених у пункті 15.8 цього оголошення про проведення спрощеної закупівлі. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету. Учасник у складі пропозиції повинен надати довідку з банку, який видав гарантію щодо платоспроможності банку та не знаходження його у стадії ліквідації.

Confirmation submission form

Document

Забезпечення виконання договору

General information

Description

Who confirms

winner

Requirement groups

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю

Compliance confirmation method

Description

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати). Керуючись ст. 27 та ч.3 ст. 14 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник вимагає від учасника-переможця внесення ним забезпечення виконання договору. Учасник-переможець не пізніше дати укладення договору надає забезпечення виконання договору у розмірі, що відповідає п’яти відсоткам вартості договору у формі депозиту безвідсоткового (шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок замовника). UA 648201720355159001001010755 в ДКСУ м. Київ МФО 820172 одержувач: Квартирно-експлуатаційний відділ м. Тернопіль, код ЄДРПОУ 8464162. У призначенні платежу обов’язково вказати: “Забезпечення виконання договору на закупівлю ______(назва предмета закупівлі)_, номер закупівлі _______________, вид 1.4.1.09, (забезпечення виконання договору, без ПДВ)”. Для підтвердження надання забезпечення виконання договору учасник надає: - копію платіжного доручення про перерахування суми забезпечення виконання договору з відміткою (печаткою) банку. Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення виконання договору, здійснюються за рахунок коштів учасника. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 27 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин. Забезпечення виконання договору не повертається у разі, якщо учасник-переможець не виконав усі умови договору підряду щодо якості робіт і строків. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі, якщо вони не повертаються), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі юридичними особами (їхніми об’єднаннями) не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких юридичних осіб (їхніх об’єднань). Учасник у складi пропозицiї повинен надати гарантiйний лист про те, що у разi визначення його переможцем даної закупiвлi, гарантує надання замовнику забезпечення виконання договору про закупiвлю у вигляді та у порядку вказаному в оголошенні.

Confirmation submission form

Document

Items list

Name Quantity Delivery Place of delivery
1

роботи з проектування по об’єкту «Реконструкція будівлі №1/8 котельня, в/м №1, м. Бережани, Тернопільської області»

Code DK 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування

Quantity:

1 роб

Delivery period:

до Nov 30

Place of delivery:

Україна, 47500, Тернопільська область, Бережани, в/м №1

Terms of payment

Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
execution of works
Payment type:
postpayment
Payment amount:
100%
Period (in days):
10 ( calendar )
Description:
Розрахунки за цим Договором здійснюються протягом 10 календарних днів після підписання акту приймання-передачі наданих Послуг (виконаних робіт)

About tender

Complain ID prozorro:
Expected value:
₴450,000.00 including VAT
Minimum price decrement:
₴2,300.00
Bidding security:
₴2,000.00
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves construction, repair, rehabilitation, demolition, restoration or maintenance of some asset or infrastructure.
View reviews in Dozorro:

Show more information

Hide detailed information

Tender documentation

Document name Document type Date of publishing
Not indicated Oct 23, 13:59
Draft contract Oct 22, 16:00
Draft contract Oct 21, 17:01
Not indicated Oct 21, 17:01
Technical specifications Oct 21, 17:01
Not indicated Oct 21, 17:01
Not indicated Oct 23, 14:02
Not indicated Oct 22, 16:07
Not indicated Oct 21, 17:12
Not indicated Oct 22, 16:00
Not indicated Oct 21, 17:01

Participants of auction

Name:
Мазурик Василь Романович
E-mail:
norton.tender@gmail.com
Phone:
+380987203266
EDRPOU:
24637133

This company hasn't been reviewed yet, be the first to do so

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Attention, the mark "CEP" does not determine the type of applied signature! If an outdated type of EDS is used, the name will still indicate "CEP"
Contract was uploaded and signed by the customer. Tender completed.

Documents submitted with the offer

Document name Document type Date of publishing
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:21
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18
Not indicated Nov 3, 15:18

Decision of the responsible person

Document name Document type Date of publishing
Not indicated Nov 4, 16:17
Nov 4, 15:42

Contract

Document name Document type Date of publishing
Not indicated Nov 12, 11:46
Signed contract Nov 12, 11:42

Answers to requirements for purchase criteria

Requirements for the procurement participant
2 requirements
Забезпечення тендерних пропозицій
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій

Customer request for information confirmation

-

Document

Document name Document type Date of publishing
Not indicated Nov 3, 15:18
Забезпечення виконання договору
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю

Offer

₴436,275.00 including VAT

Status

winner

Contract

Useful links

Public procurements list of the client Квартирно-експлуатаційний відділ м. Тернопіль

You may be interested

Виготовлення проектно кошторисної документації на реконструкцію будівлі Олександрійської сільської ради з влаштуванням ЦНАПу за адресою вул. Свято-Преображенська, 66 в с. Олександрія Рівненської області
Виготовлення проектно кошторисної документації на реконструкцію будівлі Олександрійської сільської ради з влаштуванням ЦНАПу за адресою вул. Свято-Преображенська, 66 в с. Олександрія Рівненської області
Name:
Олександр Гуц
E-mail:
olotg.finvid@ukr.net
Phone:
+380681730077
Web site: EDRPOU:
04387119

This company hasn't been reviewed yet, be the first to do so

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Expected value
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

₴237,045.00 including VAT

View
Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Відновлення елементів благоустрою – капітальний ремонт «тропи здоров’я» на схилах парку Приморського у м. Чорноморськ Одеського району Одеської області»
Розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Відновлення елементів благоустрою – капітальний ремонт «тропи здоров’я» на схилах парку Приморського у м. Чорноморськ Одеського району Одеської області»
Name:
Варнікова Юлія Олександрівна
E-mail:
OKHIB2005@GMAIL.COM
Phone:
380486860078
EDRPOU:
33647570

This company hasn't been reviewed yet, be the first to do so

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Expected value
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

₴250,000.00 including VAT

View
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція приміщень рентген кабінету Державного закладу «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров’я України за адресою: вул.О. Невського, буд.14, м. Костянтинівка, Донецької області, 85110 (одностадійний «Робочий проект» )»
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція приміщень рентген кабінету Державного закладу «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров’я України за адресою: вул.О. Невського, буд.14, м. Костянтинівка, Донецької області, 85110 (одностадійний «Робочий проект» )»
Name:
Макогон Ярослава Ігорівна
E-mail:
rdckonst@ukr.net
Phone:
+380627262356
Fax:
+380627262350
EDRPOU:
23598715

This company hasn't been reviewed yet, be the first to do so

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Expected value
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

₴419,200.00 including VAT

View