Парогенератор (пилосос паровий): пилососи парові - 3 од. код ДК 021-2015 39713430-6. Код ДК 021:2015 - 39710000-2 «Електричні побутові прилади».

Замовник, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг – 3 одиниці. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг – на склад структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» 49038, м. Дніпро, вул. Курчатова, 2а. Цінова пропозиція учасника не платника ПДВ не повинна перевищувати орієнтовну вартість закупівлі без урахування ПДВ. Джерело фінансування закупівлі – Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства). Мова(мови), якою(якими) повинні готуватися тендерні пропозиції – українська мова, або інша мова при наявності належним чином завіреного перекладу на українську мову.

Steam generator (steam vacuum cleaner): Vacuum cleaners - 3 units. code DK 021-2015 39713430-6. Code DK 021: 2015 - 39710000-2 "Electrical domestic appliances".

The customer who carries out activities in certain areas of management. The number of goods or the volume of work or services – 3 units. Place of delivery of goods or place of performance of works or provision of services - to the warehouse of the structural unit "Dnieper railcar depot" 49038, Dnipro, st. Kurchatova, 2a. The price offer of the participant who is not a VAT payer should not exceed the approximate cost of purchase without VAT. Source of financing the purchase - Own budget (funds from the economic activity of the enterprise). Language (languages) in which the tender proposals should be prepared - Ukrainian language, or another language in the presence of a duly certified translation into Ukrainian.

Expected value

₴94,890.00

including VAT
Prequalification
Call for proposals

from Oct 24, 22:28

until Nov 25, 20:00

Prequalification

from Nov 25, 20:02

Auction

from Dec 31, 11:41

Qualification
expected
Offers considered
expected
Offers to be submitted:
Oct 24, 22:28 – Nov 25, 20:00
Auction launch:
Dec 31, 11:41
Clarification period:
Oct 24, 22:28 – Nov 14, 23:59
Answers till:
Nov 17, 23:59
Appealing tender terms:
Oct 24, 22:28 – Nov 20, 23:59
Date of the last changes to the tender conditions:
Oct 24, 22:25

Show all important dates

Hide dates

Information about customer

Name:
EDRPOU code:
40081237
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 49600, Дніпропетровська область, Дніпро, 49602, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 108
Rating:

This company has not been reviewed yet

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Main contact

Name:
Поляков Олександр Геннадійович (Aleksandr Poliakov )
Language skills:
українська
Phone:
380567930372
E-mail:
Fax:
Additional contracts
Name:
Сачко Григорій Анатолійович (Sachko Hryhorii Anatoliiovych)
Language skills:
українська
Phone:
(056) 793-56-74
E-mail:
Fax:

Show customer contacts

Hide customer contacts

Requirements for the procurement participant
12 requirements
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій

General information

Description

Who confirms

participant

Requirement groups

Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій

Compliance confirmation method

Description

Тендерною документацією вимагається забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути подане у вигляді електронної банківської гарантії з накладанням КЕП (кваліфікованого електронного підпису) гаранта, яка надається одночасно з поданням тендерної пропозиції. Форма та зміст банківської гарантії повинні відповідати вимогам Наказу Мінекономіки «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції» від 14.12.2020 № 2628, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2021 р. за N 275/35897. Розмір забезпечення тендерної пропозиції становить: 949,00 грн (Дев'ятсот сорок дев'ять грн. 00 коп.). Платіжні реквізити бенефіціара: Р/р UA693054820000026001302527468 відкритий в АТ «Ощадбанк», МФО 305482. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції становить 120 і більше днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Піписант, зазначений в тексті гарантії повинен співпадати із підписантом, який наклав КЕП. Банківська гарантія має бути безвідкличною та чинною на момент подачі її Замовнику. Тендерна пропозиція, що не супроводжуються вищезазначеним забезпеченням, або надане учасником забезпечення тендерної пропозиції не відповідає вимогам Наказу Мінекономіки «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції» від 14.12.2020.№ 2628, відхиляється Замовником. У разі якщо тендерні пропозиції подаються стосовно частини предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення тендерної пропозиції встановлюється замовником виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі щодо кожної його частини (лота) та учасником подається банківська гарантія по кожному лоту окремо. У разі подовження терміну приймання пропозицій через внесення змін до тендерної документації учасником має бути забезпечено подовження строку дії забезпечення тендерної пропозиції на відповідний термін, враховуючи, що Строк дії забезпечення тендерної пропозиції становить 120 та більше днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. У випадку блокування Антимонопольним Комітетом України можливості подання учасниками пропозицій через наявність скарг на умови тендерної документації на адресу АМКУ строк дії забезпечення тендерної пропозиції обчислюється з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, що була запланована початково у оголошенні про проведення закупівлі (крім випадку внесення змін до тендерної документації за рішенням АМКУ)

Confirmation submission form

Document

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору

General information

Description

Who confirms

winner

Requirement groups

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю

Compliance confirmation method

Description

Цією тендерною документацією Покупець вимагає від переможця процедури закупівлі внесення ним шляхом завантаження в електронну систему забезпечення виконання договору (договірне забезпечення) у формі електронної банківської гарантії, оформленої у відповідності до вимог чинного, на момент оформлення такої, законодавства не пізніше дати укладення договору про закупівлю у розмірі 1 % від вартості договору про закупівлю. Забезпечення виконання договору надається Переможцем торгів у вигляді безумовної, безвідкличної електронної банківської гарантії з накладанням КЕП (кваліфікованого електронного підпису) гаранта. Банківська гарантія повинна бути чинною з дати її видачі та мати строк дії на весь строк дії договору та перевищувати строк дії договору на 3 (три) місяці. Форма та зміст банківської гарантії повинні відповідати вимогам Наказу Мінекономіки «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції» від 14.12.2020 № 2628, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2021 р. за N 275/35897. Текст банківської гарантії не може містити умов про зменшення відповідальності Гаранта в будь якому випадку (окрім випадку прострочення подання вимоги). Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію повинні бути документально підтверджені (установчими документами банку, ліцензіями, протоколом правління, довіреністю, тощо). Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання наступних обставин: 1) після виконання переможцем процедури закупівлі договору про закупівлю; 2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; 3) у випадках, передбачених статтею 43 Закону; 4) згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю Забезпечення виконання договору про закупівлю не повертається Постачальнику та підлягає перерахуванню на рахунок Покупця: 1) у разі відмови Постачальника від здійснення поставки товару передбачених договором про закупівлю; та/або 2) у разі прострочення строків поставки товару встановлених договором. та/або 3) невиконання та/ або неналежного виконання Постачальником своїх зобов'язань за Договором. Кошти які надійшли як забезпечення виконання договору, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, перераховуються на рахунок Покупця.

Confirmation submission form

Document

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

General information

Description

Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Who confirms

participant

Requirement groups

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Compliance confirmation method

Is absent

Учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника

Compliance confirmation method

Is absent

Причина виникнення існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Характер існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Сума існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Compliance confirmation method

Description

Інформація в довільній формі за підписом службової (посадової)/ уповноваженої особи учасника про те, що в учасника процедури закупівлі наявна заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) та здійснені заходи щодо розстрочення/відстрочення заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника. Для підтвердження здійснення Учасником заходів по розстроченню/відстроченню заборгованості Замовник самостійно через вебпортал Державної податкової служби України (https://tax.gov.ua/datasets.php?d=DFS20210521082325) перевіряє Учасника по набору даних «Реєстр заяв про розстрочення, відстрочення грошового зобов’язання чи податкового боргу».

Confirmation submission form

Statement

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

General information

Description

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Who confirms

participant

Requirement groups

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Compliance confirmation method

Description

Інформація в довільній формі про те, що службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів) та не має не знятої або не погашеної у встановленому законом порядку судимості.

Confirmation submission form

Statement

Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Compliance confirmation method

Description

Інформація в довільній формі про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів) та не має не знятої або не погашеної у встановленому законом порядку судимості.

Confirmation submission form

Statement

Вчинення економічних правопорушень

General information

Description

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Who confirms

participant

Requirement groups

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Compliance confirmation method

Is absent
Вчинення корупційних правопорушень

General information

Description

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Who confirms

participant

Requirement groups

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Compliance confirmation method

Is absent

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Compliance confirmation method

Is absent
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

General information

Description

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Who confirms

participant

Requirement groups

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Compliance confirmation method

Description

Інформація в довільній формі про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.

Confirmation submission form

Statement

Порушення справ про банкрутство

General information

Description

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Who confirms

participant

Requirement groups

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Compliance confirmation method

Is absent
Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником

General information

Description

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Who confirms

customer

Requirement groups

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Compliance confirmation method

Is absent
Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника

General information

Description

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Who confirms

customer

Requirement groups

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Compliance confirmation method

Is absent
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

General information

Description

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Who confirms

participant

Requirement groups

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Compliance confirmation method

Is absent

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Compliance confirmation method

Is absent
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

General information

Description

Who confirms

participant

Requirement groups

Мова тендерної пропозиції українська

Compliance confirmation method

Is absent

Items list

Name Quantity Delivery Place of delivery
1

Парогенератор (пилосос паровий): пилососи парові - 3 од. код ДК 021-2015 39713430-6. Код ДК 021:2015 - 39710000-2 «Електричні побутові прилади».

Steam generator (steam vacuum cleaner): Vacuum cleaners - 3 units. code DK 021-2015 39713430-6. Code DK 021: 2015 - 39710000-2 "Electrical domestic appliances".

Code DK 021:2015: 39710000-2 Електричні побутові прилади

Quantity:

3 од.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, Відповідно до документації

Terms of payment

Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
delivery of goods
Payment type:
postpayment
Payment amount:
100%
Period (in days):
45 ( banking )
Description:
Оплата за товар здійснюється Покупцем по факту постачання товару на підставі підписаних актів приймання-передачі товару, на 45-й банківський день з дати реєстрації податкової накладної в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

About tender

Complain ID prozorro:
Expected value:
₴94,890.00 including VAT
Minimum price decrement:
₴949.00
Bidding security:
₴949.00
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves physical or electronic goods or supplies.
View reviews in Dozorro:

Show more information

Hide detailed information

Tender documentation

Document name Document type Date of publishing
Not indicated Oct 24, 22:25
Not indicated Oct 24, 22:25
Not indicated Oct 24, 22:25
Not indicated Oct 24, 22:25
Not indicated Oct 24, 22:25
Not indicated Oct 24, 22:25

Prequalification of participants

Name:
Тетяна Путінцева
E-mail:
M21@BECKER.UA
Phone:
044 390 71 18
EDRPOU:
37099731

This company hasn't been reviewed yet, be the first to do so

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Documents submitted with the offer

Document name Document type Date of publishing
Documents confirming of accordance Nov 24, 14:33
Documents confirming of qualification Nov 24, 14:33
Technical specifications Nov 24, 14:33
Technical specifications Nov 24, 14:33
Documents confirming of qualification Nov 24, 14:33
Documents confirming of qualification Nov 24, 14:33
Technical specifications Nov 24, 14:33
Documents confirming of qualification Nov 24, 14:33
Documents confirming of qualification Nov 24, 14:33
Technical specifications Nov 24, 14:33
Documents confirming of qualification Nov 24, 14:33
Not indicated Nov 24, 14:41
Documents confirming of qualification Nov 24, 14:33
Technical specifications Nov 24, 14:33
Technical specifications Nov 24, 14:33
Documents confirming of qualification Nov 24, 14:33
Documents confirming of accordance Nov 24, 14:33
Documents confirming of qualification Nov 24, 14:33
Documents confirming of qualification Nov 24, 14:33
Documents confirming of qualification Nov 24, 14:33
Documents confirming of qualification Nov 24, 14:33

Protocol for access to trading

Document name Document type Date of publishing
Nov 25, 20:02

Answers to requirements for purchase criteria

Requirements for the procurement participant
12 requirements
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій

Customer request for information confirmation

-

Document

Document name Document type Date of publishing
Documents confirming of accordance Nov 24, 14:33
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю
Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

-

Statement

Заява ст17
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

-

Statement

Заява ст17
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська

Status:

waiting for a decision
Name:
ЮЛІЯ ДЯЧЕНКО
E-mail:
y.diaka@tradeport.com.ua
Phone:
380677648395
Web site: EDRPOU:
41862728

This company hasn't been reviewed yet, be the first to do so

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Documents submitted with the offer

Document name Document type Date of publishing
Documents confirming of qualification Nov 25, 10:03
Documents confirming of qualification Nov 25, 10:03
Documents confirming of qualification Nov 25, 10:03
Technical specifications Nov 25, 10:03
Technical specifications Nov 25, 10:03
Not indicated Nov 25, 10:29
Documents confirming of qualification Nov 25, 10:03
Documents confirming of qualification Nov 25, 10:03
Documents confirming of qualification Nov 25, 10:03
Documents confirming of qualification Nov 25, 10:03
Documents confirming of qualification Nov 25, 10:03
Documents confirming of accordance Nov 25, 10:03
Documents confirming of qualification Nov 25, 10:03
Documents confirming of qualification Nov 25, 10:03
Documents confirming of qualification Nov 25, 10:03
Documents confirming of accordance Nov 25, 10:03
Documents confirming of qualification Nov 25, 10:03
Documents confirming of qualification Nov 25, 10:03
Technical specifications Nov 25, 10:03
Documents confirming of qualification Nov 25, 10:03
Documents confirming of qualification Nov 25, 10:03
Documents confirming of qualification Nov 25, 10:03
Documents confirming of qualification Nov 25, 10:03
Documents confirming of qualification Nov 25, 10:03

Protocol for access to trading

Document name Document type Date of publishing
Nov 25, 20:02

Answers to requirements for purchase criteria

Requirements for the procurement participant
12 requirements
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій

Customer request for information confirmation

-

Document

Document name Document type Date of publishing
Documents confirming of accordance Nov 25, 10:03
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю
Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

-

Statement

Заява
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

-

Statement

Заява
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська

Status:

waiting for a decision

Useful links

Public procurements list of the client РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"

You may be interested

Кодиціонери згідно з ДК 021-2015: 39710000-2 (Електричні побутові прилади)
Кодиціонери згідно з ДК 021-2015: 39710000-2 (Електричні побутові прилади)
Name:
Віктор Сторожук
E-mail:
100rozhuk.v@ukr.net
Phone:
+380444269212
EDRPOU:
33945469

Not enough reviews to form a rating

2
To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Expected value
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

₴148,800.00 including VAT

View
Морозильна скриня М500Z, морозильна скриня М1000Z
Морозильна скриня М500Z, морозильна скриня М1000Z
Name:
Вікторія Блінова
E-mail:
v.blinova@ngu.gov.ua
EDRPOU:
08803589

This company hasn't been reviewed yet, be the first to do so

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Expected value
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

₴101,225.00 including VAT

View
Name:
Анна Брунченко
E-mail:
anna_brunchenko.gudpssmk@rambler.ua
Phone:
+380512304316
Web site: EDRPOU:
40327023

Not enough reviews to form a rating

1
To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Expected value
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

₴120,000.00 including VAT

View