Медичні матеріали – код ДК 021:2015: 33140000-3 (Лот № 1: 48125 Рулон марлевий, нестерильний, 48125 Рулон марлевий, нестерильний, 47042 Абсорбувальна, антибактерійна пов'язка на рану, що не прилипає, 58232 Рулон ватний, нестерильний, 34655 Марля, неткана, 34655 Марля, неткана, 47237 Серветка для очищення шкіри, 34831 Лейкопластир гіпоалергенний; Лот № 2: 47172 Непудровані, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні, 47179 Рукавички оглядові латексні стерильні з пудрою, 40548 Припудрені, оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї, стерильні, 60857 Рукавички хірургічні полімернокомпозитні, непудровані, 56286 Рукавички оглядові нітрилові нестерильні без пудри, 61631 Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, Непудровані, стерильні, 47172 Рукавички оглядові латексні нестерильні, з пудрою, 56293 Поліізопренові хірургічні рукавички, необпудровані; Лот № 3: 58490 Система для проведення забору крові / внутрішньовенної інфузії, 43324 Система для переливання рідин загального призначення, 43324 Система для переливання рідин загального призначення, 38501 Шприц інсуліновий з голкою, стандартний, 47017 Шприц загального призначення, разового застосування, 47017 Шприц загального призначення, разового застосування, 47017 Шприц загального призначення, разового застосування, 47017 Шприц загального призначення, разового застосування, 59230 Голка ін'єкційна, одноразового використання, стерильна, 37445 Лезо скальпеля, одноразового використання, 37445 Лезо скальпеля, одноразового використання, 43998 Затискач для пуповини, 35375 Краник інфузійний 3-ходовий, 36257 Катетер венозний центральний, що вводиться периферично, 14221 Зонд назогастрального харчування, 34917 Внутрішній уретральний дренажний катетер, 10749 Аспіраційний трахеальний катетер (катетер відсмоктувач з вакуум контролем, 35404 Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування, 35404 Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування, 61579 Cкарифікатор неавтоматичний, одноразового використання, 58923 Сечоприймач ножний переносний із зливним краном, стерильний, 45603 Катетер уретральний для одноразового дренування, 14191 Трубка, дренаж (Аспіратор ранового поля), 10729 Центральний венозний катетер; Лот № 4: 14191 Трубка, дренаж, 34831 Лейкопластир гіпоалергенний, 58301 Пов'язка плівкова напівпроникна з синтетичного полімеру, адгезивная, стерильна, 43186 Екстудат-поглинаюча підкладка, гідрофільно-гелева, стерильна, 60539-Адаптер для флакона / пляшки, негерметичний, 60539-Адаптер для флакона / пляшки, негерметичний, 34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів, 34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів, 36191 Епідуральна голка, 36244 Набір для внутрішньовенних вливань через інфузійний контролер, 10678 Катетер для введення, 10678 Катетер для введення, 34831 Лейкопластир гіпоалергенний, 35391 Гіподермічний шприц, туберкулін, 61134 Тепло / вологообмінником /бактеріальний фільтр, стерильний, 47017 Шприц загального призначення, разового застосування, 16825 Захисний ковпачок для шприца, 37445 Лезо скальпеля, одноразового використання, 46235-Нестерильний інструмент для витягання леза зі скальпеля, 10729 Центральний венозний катетер, 45671 Гладка синтетична нитка, кетгут, 45671 Гладка синтетична нитка, кетгут, 45671 Гладка синтетична нитка, кетгут, 45670 Хромова синтетична нитка, кетгут, 45671 Гладка синтетична нитка, кетгут, 13908 Полигліколеве кислотне шво, 13908 Полигліколеве кислотне шво, 13908 Полигліколеве кислотне шво, 13908 Полигліколеве кислотне шво, 13909 Хірургічна поліпропіленова нитка, 13910 Стерильна хірургічна нитка з натурального шовку, 13910 Стерильна хірургічна нитка з натурального шовку, 13910 Стерильна хірургічна нитка з натурального шовку, 13910 Стерильна хірургічна нитка з натурального шовку, 14191 Трубка, дренаж, 14191 Трубка, дренаж, 37445 Лезо скальпеля, одноразового використання; Лот № 5: 54498 Множинні аналіти газів крові IVD, набір, йон-селективні електроди, 54498 Множинні аналіти газів крові IVD, набір, йон-селективні електроди, 54500 Гази крові pCO2 IVD, набір, йон-селективні електроди, 54501 Гази крові pO2 IVD, набір, йон-селективні електроди, 59241 Референтний електрод ІВД, 59243 Водневий (H +) / pH електрод ІВД, 59239 Кальцієвий (Ca2 +) електрод ІВД, 59249 Натрієвий електрод, ІВД, 59248 Калійний електрод ІВД, 57893 Мікрокапілярна трубка для збору крові ІВД, без добавок; Лот № 6: 45136 Пакет на грудне молоко; Лот № 7: 10729 Центральний венозний катетер)

Інформація про мову, якою мають бути підготовлені тендерні пропозиції: Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою. Всі інші документи, що мають відношення до тендерної пропозиції, повинні бути складені українською або російською мовами. Якщо в складі тендерної пропозиції надається документ, що складений на іншій мові, ніж українська або російська, учасник надає переклад цього документу на українській мові. Тендерні пропозиції підготовлені учасниками-нерезидентами України можуть бути викладені іншою мовою, при цьому повинні мати завірений уповноваженою особою учасника переклад українською або російською мовами. У разі розбіжностей з текстом оригіналу перевага надається україномовному або російськомовному тексту.

DK code 021:2015: 33600000-6 pharmaceutical products (Lot № 1: 48125 Gauze roll, non-sterile, 48125 Gauze roll, non-sterile, 47042 Absorbent, antibacterial dressing for non-stick wound, 58232 Cotton roll, non-sterile, 34655 Gauze, non-woven, 34655 Gauze, non-woven, for cleaning 47237 Servet skin, 34831 Hypoallergenic adhesive plaster; Lot № 2: 47172 Powdered, inspection / procedural gloves made of hevea latex, non-sterile, 47179 Gloves inspection latex sterile with powder, 40548 Powdered, inspection / procedural gloves made of hevea latex, sterile, non-sterile, 60857 powder-free, 61631 Nitrile inspection / procedural gloves, Unpowdered, sterile, 47172 Non-sterile latex inspection gloves, powder, 56293 Polyisoprene surgical gloves, non-powdered; Lot № 3: 58490 Blood collection / intravenous infusion system, 43324 General purpose fluid transfusion system, 43324 General purpose fluid transfusion system, 38501 Insulin syringe with needle, standard, 47017 General purpose syringe, single use, 47017 General purpose syringe , disposable, 47017 General purpose syringe, disposable, 47017 General purpose syringe, disposable, 59230 Injection needle, disposable, sterile, 37445 Scalpel blade, disposable, 37445 Scalpel blade, disposable, 43998 Umbilical cord clamp 35375 3-way infusion tap, 36257 Peripherally venous central catheter, 14221 Nasogastric nutrition probe, 34917 Internal urethral drainage catheter, 10749 Aspiration tracheal catheter (suction cuff catheter nya, 35404 Tube tracheostomy standard, disposable, 61579 Scarifier non-automatic, disposable, 58923 Ureter foot portable with drain valve, sterile, 45603 Urethral catheter for disposable drainage, 14191 Tube, drainage (Center), drainage29 (Asperi); Lot № 4: 14191 Tube, drainage, 34831 Hypoallergenic adhesive plaster, 58301 Bandage film semipermeable from synthetic polymer, adhesive, sterile, 43186 Extudate-absorbing substrate, hydrophilic gel, sterile, sterile, 60539-A - Bottle / bottle adapter, airtight, 34842 Drug-free kit for epidural anesthesia, 34842 Drug-free kit for epidural anesthesia, 36191 Epidural needle, 36244 Kit for intravenous infusion via infusion controller, for 10678 , 10678 Catheter for introduction, 34831 Hypoallergenic adhesive plaster, 35391 Hypodermic syringe, tuberculin, 61134 Heat / moisture exchanger / bacterial filter, sterile, 47017 General purpose syringe, disposable, 16825 Protective cap for syringe, single syringe tool for removing the blade from the scalpel, 10729 Central venous ka teter, 45671 Smooth synthetic thread, catgut, 45671 Smooth synthetic thread, catgut, 45671 Smooth synthetic thread, catgut, 45670 Chrome synthetic thread, catgut, 45671 Smooth synthetic thread, catgut, 13908 Polyglycolic acid 13 suture, 13908 Polyglycolic acid suture, 13909 Surgical polypropylene thread, 13910 Sterile surgical suture of natural silk, 13910 Sterile surgical suture of natural silk, 13910 Sterile surgical suture of natural silk, 13910 Sterile surgical suture of natural silk, 13910 Sterile surgical suture 14 Tube, drainage, 37445 Disposable scalpel blade; Lot № 5: 54498 Multiple analytes of IVD blood gases, set, ion-selective electrodes, 54498 Multiple analytes of IVD blood gases, set, ion-selective electrodes, 54500 Blood gases pCO2 IVD, set, ion-selective electrodes, 54501 Blood gases pO2 IVD , set, ion-selective electrodes, 59241 Reference electrode IUD, 59243 Hydrogen (H +) / pH electrode IUD, 59239 Calcium (Ca2 +) electrode IUD, 59249 Sodium electrode, IUD, 59248 Potassium electrode IUD, 57893 Microcapillary tube IUD, without additives; Lot № 6: 45136 Breast milk package; Lot № 7: 10729 Central venous catheter)

Information on the language in which the tender proposals are to be prepared: All documents related to the tender proposal and prepared directly by the participant must be drawn up in the Ukrainian language. All other documents related to the tender offer must be drawn up in Ukrainian or Russian. If the tender offer includes a document drawn up in a language other than Ukrainian or Russian, the participant shall provide a translation of this document into Ukrainian. Tender proposals prepared by non-resident participants of Ukraine may be presented in another language, and must be translated into Ukrainian or Russian by the certified authorized person of the participant. In case of discrepancies between the t original text and text which is translated, preference is given to the Ukrainian or Russian text.

Expected value

₴6,981,722.82

including VAT
Completed
Call for proposals

from Dec 30, 2021, 13:06

until Jan 30, 11:00

Prequalification

from Jan 30, 11:00

until Feb 17, 00:00

Auction

from Feb 17, 13:03

until Feb 17, 16:21

Qualification

from Feb 17, 16:21

until Feb 18, 16:38

Offers considered

from Feb 18, 16:38

until Mar 10, 15:38

Offers to be submitted:
Dec 30, 2021, 13:06 – Jan 30, 11:00
Clarification period:
Dec 30, 2021, 13:06 – Jan 20, 00:00

Pay attention!

00:00 - means the beginning of the day, not its end

Answers till:
Jan 25, 00:00
Appealing tender terms:
Dec 30, 2021, 13:06 – Jan 26, 00:00

Pay attention!

00:00 - means the beginning of the day, not its end

Date of the last changes to the tender conditions:
Jan 13, 14:39

Show all important dates

Hide dates

Information about customer

Name:
EDRPOU code:
22964365
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 03150, Київська область, Київ, вул. Предславинська, 9
Rating:

This company has not been reviewed yet

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Main contact

Name:
Пуніна Ірина Пилипівна (Punina Iryna Pylypivna)
Language skills:
українська
Phone:
380445228755
E-mail:
Fax:

Show customer contacts

Hide customer contacts

List of lots

Name Expected value Status
1

Лот № 1: 48125 Рулон марлевий, нестерильний, 48125 Рулон марлевий, нестерильний, 47042 Абсорбувальна, антибактерійна пов'язка на рану, що не прилипає, 58232 Рулон ватний, нестерильний, 34655 Марля, неткана, 34655 Марля, неткана, 47237 Серветка для очищення шкіри, 34831 Лейкопластир гіпоалергенний;

Lot № 1: 48125 Gauze roll, non-sterile, 48125 Gauze roll, non-sterile, 47042 Absorbent, antibacterial dressing for non-stick wound, 58232 Cotton roll, non-sterile, 34655 Gauze, non-woven, 34655 Gauze, non-woven, for cleaning 47237 Servet skin, 34831 Hypoallergenic adhesive plaster;

Enter the lot

Expected value

₴302,798.77 including VAT

Status:

сompleted
2

Лот № 2: 47172 Непудровані, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні, 47179 Рукавички оглядові латексні стерильні з пудрою, 40548 Припудрені, оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї, стерильні, 60857 Рукавички хірургічні полімернокомпозитні, непудровані, 56286 Рукавички оглядові нітрилові нестерильні без пудри, 61631 Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, Непудровані, стерильні, 47172 Рукавички оглядові латексні нестерильні, з пудрою, 56293 Поліізопренові хірургічні рукавички, необпудровані;

Lot № 2: 47172 Powdered, inspection / procedural gloves made of hevea latex, non-sterile, 47179 Gloves inspection latex sterile with powder, 40548 Powdered, inspection / procedural gloves made of hevea latex, sterile, non-sterile, 60857 powder-free, 61631 Nitrile inspection / procedural gloves, Unpowdered, sterile, 47172 Non-sterile latex inspection gloves, powder, 56293 Polyisoprene surgical gloves, non-powdered;

Enter the lot

Expected value

₴2,205,013.20 including VAT

Status:

сompleted
3

Лот № 3: 58490 Система для проведення забору крові / внутрішньовенної інфузії, 43324 Система для переливання рідин загального призначення, 43324 Система для переливання рідин загального призначення, 38501 Шприц інсуліновий з голкою, стандартний, 47017 Шприц загального призначення, разового застосування, 47017 Шприц загального призначення, разового застосування, 47017 Шприц загального призначення, разового застосування, 47017 Шприц загального призначення, разового застосування, 59230 Голка ін'єкційна, одноразового використання, стерильна, 37445 Лезо скальпеля, одноразового використання, 37445 Лезо скальпеля, одноразового використання, 43998 Затискач для пуповини, 35375 Краник інфузійний 3-ходовий, 36257 Катетер венозний центральний, що вводиться периферично, 14221 Зонд назогастрального харчування, 34917 Внутрішній уретральний дренажний катетер, 10749 Аспіраційний трахеальний катетер (катетер відсмоктувач з вакуум контролем, 35404 Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування, 35404 Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування, 61579 Cкарифікатор неавтоматичний, одноразового використання, 58923 Сечоприймач ножний переносний із зливним краном, стерильний, 45603 Катетер уретральний для одноразового дренування, 14191 Трубка, дренаж (Аспіратор ранового поля), 10729 Центральний венозний катетер;

Lot № 3: 58490 Blood collection / intravenous infusion system, 43324 General purpose fluid transfusion system, 43324 General purpose fluid transfusion system, 38501 Insulin syringe with needle, standard, 47017 General purpose syringe, single use, 47017 General purpose syringe , disposable, 47017 General purpose syringe, disposable, 47017 General purpose syringe, disposable, 59230 Injection needle, disposable, sterile, 37445 Scalpel blade, disposable, 37445 Scalpel blade, disposable, 43998 Umbilical cord clamp 35375 3-way infusion tap, 36257 Peripherally venous central catheter, 14221 Nasogastric nutrition probe, 34917 Internal urethral drainage catheter, 10749 Aspiration tracheal catheter (suction cuff catheter nya, 35404 Tube tracheostomy standard, disposable, 61579 Scarifier non-automatic, disposable, 58923 Ureter foot portable with drain valve, sterile, 45603 Urethral catheter for disposable drainage, 14191 Tube, drainage (Center), drainage29 (Asperi);

Enter the lot

Expected value

₴859,193.84 including VAT

Status:

сompleted
4

Лот № 4: 14191 Трубка, дренаж, 34831 Лейкопластир гіпоалергенний, 58301 Пов'язка плівкова напівпроникна з синтетичного полімеру, адгезивная, стерильна, 43186 Екстудат-поглинаюча підкладка, гідрофільно-гелева, стерильна, 60539-Адаптер для флакона / пляшки, негерметичний, 60539-Адаптер для флакона / пляшки, негерметичний, 34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів, 34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів, 36191 Епідуральна голка, 36244 Набір для внутрішньовенних вливань через інфузійний контролер, 10678 Катетер для введення, 10678 Катетер для введення, 34831 Лейкопластир гіпоалергенний, 35391 Гіподермічний шприц, туберкулін, 61134 Тепло / вологообмінником /бактеріальний фільтр, стерильний, 47017 Шприц загального призначення, разового застосування, 16825 Захисний ковпачок для шприца, 37445 Лезо скальпеля, одноразового використання, 46235-Нестерильний інструмент для витягання леза зі скальпеля, 10729 Центральний венозний катетер, 45671 Гладка синтетична нитка, кетгут, 45671 Гладка синтетична нитка, кетгут, 45671 Гладка синтетична нитка, кетгут, 45670 Хромова синтетична нитка, кетгут, 45671 Гладка синтетична нитка, кетгут, 13908 Полигліколеве кислотне шво, 13908 Полигліколеве кислотне шво, 13908 Полигліколеве кислотне шво, 13908 Полигліколеве кислотне шво, 13909 Хірургічна поліпропіленова нитка, 13910 Стерильна хірургічна нитка з натурального шовку, 13910 Стерильна хірургічна нитка з натурального шовку, 13910 Стерильна хірургічна нитка з натурального шовку, 13910 Стерильна хірургічна нитка з натурального шовку, 14191 Трубка, дренаж, 14191 Трубка, дренаж, 37445 Лезо скальпеля, одноразового використання;

Lot № 4: 14191 Tube, drainage, 34831 Hypoallergenic adhesive plaster, 58301 Bandage film semipermeable from synthetic polymer, adhesive, sterile, 43186 Extudate-absorbing substrate, hydrophilic gel, sterile, sterile, 60539-A - Bottle / bottle adapter, airtight, 34842 Drug-free kit for epidural anesthesia, 34842 Drug-free kit for epidural anesthesia, 36191 Epidural needle, 36244 Kit for intravenous infusion via infusion controller, for 10678 , 10678 Catheter for introduction, 34831 Hypoallergenic adhesive plaster, 35391 Hypodermic syringe, tuberculin, 61134 Heat / moisture exchanger / bacterial filter, sterile, 47017 General purpose syringe, disposable, 16825 Protective cap for syringe, single syringe tool for removing the blade from the scalpel, 10729 Central venous ka teter, 45671 Smooth synthetic thread, catgut, 45671 Smooth synthetic thread, catgut, 45671 Smooth synthetic thread, catgut, 45670 Chrome synthetic thread, catgut, 45671 Smooth synthetic thread, catgut, 13908 Polyglycolic acid 13 suture, 13908 Polyglycolic acid suture, 13909 Surgical polypropylene thread, 13910 Sterile surgical suture of natural silk, 13910 Sterile surgical suture of natural silk, 13910 Sterile surgical suture of natural silk, 13910 Sterile surgical suture of natural silk, 13910 Sterile surgical suture 14 Tube, drainage, 37445 Disposable scalpel blade;

Enter the lot

Expected value

₴2,747,223.51 including VAT

Status:

сompleted
5

Лот № 5: 54498 Множинні аналіти газів крові IVD, набір, йон-селективні електроди, 54498 Множинні аналіти газів крові IVD, набір, йон-селективні електроди, 54500 Гази крові pCO2 IVD, набір, йон-селективні електроди, 54501 Гази крові pO2 IVD, набір, йон-селективні електроди, 59241 Референтний електрод ІВД, 59243 Водневий (H +) / pH електрод ІВД, 59239 Кальцієвий (Ca2 +) електрод ІВД, 59249 Натрієвий електрод, ІВД, 59248 Калійний електрод ІВД, 57893 Мікрокапілярна трубка для збору крові ІВД, без добавок;

Lot № 5: 54498 Multiple analytes of IVD blood gases, set, ion-selective electrodes, 54498 Multiple analytes of IVD blood gases, set, ion-selective electrodes, 54500 Blood gases pCO2 IVD, set, ion-selective electrodes, 54501 Blood gases pO2 IVD , set, ion-selective electrodes, 59241 Reference electrode IUD, 59243 Hydrogen (H +) / pH electrode IUD, 59239 Calcium (Ca2 +) electrode IUD, 59249 Sodium electrode, IUD, 59248 Potassium electrode IUD, 57893 Microcapillary tube IUD, without additives;

Enter the lot

Expected value

₴180,150.00 including VAT

Status:

procurement called off
6

Лот № 6: 45136 Пакет на грудне молоко

Lot № 6: 45136 Breast milk package

Enter the lot

Expected value

₴230,400.00 including VAT

Status:

сompleted
7

Лот № 7: 10729 Центральний венозний катетер

Lot № 7: 10729 Central venous catheter

Enter the lot

Expected value

₴456,943.50 including VAT

Status:

сompleted

Procurement documents

Document name Document type Date of publishing
Not indicated Feb 17, 15:27
Not indicated Jan 13, 14:39
Not indicated Dec 30, 2021, 13:27
Procurement documents Jan 13, 14:23
Procurement documents Jan 13, 14:23
Not indicated Feb 17, 15:22
Procurement documents Dec 30, 2021, 13:10
Procurement documents Dec 30, 2021, 13:10
Procurement documents Dec 30, 2021, 13:10
Procurement documents Jan 13, 14:23
Procurement documents Dec 30, 2021, 13:10
Procurement documents Jan 13, 14:23
Not indicated Feb 17, 16:21
Not indicated Feb 17, 14:20
Not indicated Feb 17, 13:26
Procurement documents Dec 30, 2021, 13:10
Procurement documents Jan 13, 14:23
Not indicated Feb 17, 14:36
Procurement documents Dec 30, 2021, 13:10
Procurement documents Dec 30, 2021, 13:10
Procurement documents Dec 30, 2021, 13:10
Procurement documents Dec 30, 2021, 13:10
Procurement documents Dec 30, 2021, 13:10
Requirements for the procurement participant
10 requirements
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

General information

Description

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Who confirms

participant

Requirement groups

Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Compliance confirmation method

Довідка, складена в довільній формі

Description

Довідка, складена в довільній формі і завірена підписом уповноваженої особи Учасника, про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

Confirmation submission form

Document

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Compliance confirmation method

Довідка, складена в довільній формі

Description

Довідка, складена в довільній формі і завірена підписом уповноваженої особи Учасника, про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

Confirmation submission form

Document

Вчинення економічних правопорушень

General information

Description

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Who confirms

participant

Requirement groups

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Compliance confirmation method

Description

Confirmation submission form

Statement

Вчинення корупційних правопорушень

General information

Description

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Who confirms

participant

Requirement groups

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Compliance confirmation method

Description

Confirmation submission form

Statement

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Compliance confirmation method

Description

Confirmation submission form

Statement

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

General information

Description

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Who confirms

participant

Requirement groups

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Compliance confirmation method

Довідка у довільній формі

Description

Довідка у довільній формі про те, що службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми, завірена підписом уповноваженої особи Учасника.

Confirmation submission form

Document

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

General information

Description

Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Who confirms

participant

Requirement groups

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Compliance confirmation method

Довідка у довільній формі

Description

Довідка у довільній формі про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника, завірена підписом уповноваженої особи Учасника.

Confirmation submission form

Document

Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Compliance confirmation method

Довідка у довільній формі

Description

Довідка у довільній формі про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника, завірена підписом уповноваженої особи Учасника.

Confirmation submission form

Document

Сума існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Характер існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Причина виникнення існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника

Compliance confirmation method

Довідка у довільній формі

Description

Довідка у довільній формі про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника, завірена підписом уповноваженої особи Учасника.

Confirmation submission form

Document

Порушення справ про банкрутство

General information

Description

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Who confirms

participant

Requirement groups

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Compliance confirmation method

Description

Confirmation submission form

Statement

Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником

General information

Description

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Who confirms

customer

Requirement groups

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Compliance confirmation method

Description

Confirmation submission form

Statement

Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника

General information

Description

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Who confirms

customer

Requirement groups

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Compliance confirmation method

Description

Confirmation submission form

Statement

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

General information

Description

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Who confirms

participant

Requirement groups

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Compliance confirmation method

Description

Confirmation submission form

Statement

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Compliance confirmation method

Description

Confirmation submission form

Statement

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

General information

Description

Who confirms

participant

Requirement groups

Мова тендерної пропозиції українська

Compliance confirmation method

Is absent

About tender

Complain ID prozorro:
Expected value:
₴6,981,722.82 including VAT
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves physical or electronic goods or supplies.
View reviews in Dozorro:

Show more information

Hide detailed information

Useful links

Public procurements list of the client КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР М. КИЄВА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

You may be interested

Медичні матеріали, НК 024:2019: 17701 - Набір для внутрішньовенного введення з голкою з бічним отвором, 47017-Шприц загального призначення, разового застосування, 40601-Периферичний судинний катетер, 58924 - Сечоприймач переносний ножний із зливним краном, нестерильний, 47179-Припудрені, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, стерильні, 35212- голка спинальна, одноразового застосування, 11130-Електродна подушечка для зовнішнього дефібрилятора, 32031-Набір для постійної уретральної катетеризації, 16798 - Назоентеральний зонд, 56286-Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні, 35374-Бинт трубчастий трикотажний, 58234-Стрічка ватяна, 32376- Марля, що поглинається, 34831 - Лейкопластир гіпоалергенний, 61579-Скарификатор неавтоматичний, одноразового використання, 61594-Набір для катетеризації центральних вен, короткочасного використання, 38561- зонд назогастральний / орогастральний, 14191- Трубка, дренаж, 14202- шлунково-кишкова трубка, 17180 - Голка для підшкірних ін'єкцій / інфузій, 12170- набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань, 36244-Набір для внутрішньовенних вливань через інфузійний контролер
Медичні матеріали, НК 024:2019: 17701 - Набір для внутрішньовенного введення з голкою з бічним отвором, 47017-Шприц загального призначення, разового застосування, 40601-Периферичний судинний катетер, 58924 - Сечоприймач переносний ножний із зливним краном, нестерильний, 47179-Припудрені, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевеї, стерильні, 35212- голка спинальна, одноразового застосування, 11130-Електродна подушечка для...
Name:
Плєшаков Павло
E-mail: tender.lokl@gmail.com Phone: 380322368312 EDRPOU:
01996711

Not enough reviews to form a rating

1
To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Expected value

₴4,025,000.00 including VAT

View
Медичні вироби для стомованих хворих, 10 лотів
Медичні вироби для стомованих хворих, 10 лотів
Name:
Лучкіна Катерина Олександрівна
E-mail: katrin_by@ukr.net Phone: +380442840810 EDRPOU:
02012906

Not enough reviews to form a rating

1
To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Expected value

₴11,730,645.27 including VAT

View
Набір гінекологічний одноразового використання БІО №1, Катетер аспіраційний з вакуумним контролем 10 FG, Катетер аспіраційний з вакуумним контролем 12 FG, Катетер аспіраційний з вакуумним контролем 14 FG, Катетер аспіраційний з вакуумним контролем 6FG, Зонд дуоденальний одноразовий стерильний №12, Зонд дуоденальний одноразовий стерильний №13, Зонд дуоденальний одноразовий стерильний №14, Зонд для годування педіатричний 4 FG, Зонд для годування педіатричний 5 FG, Зонд для годування педіатричний 6 FG, Зонд для годування педіатричний 8 FG, Катетер-балон Фолея, 2-ходовий, балон 3-5 мл/см, розмір СН 10, Катетер-балон Фолея, 2-ходовий, балон 3-5 мл/см, розмір СН 6, Катетер-балон Фолея, 2-ходовий, балон 3-5 мл/см, розмір СН 8, Катетер-балон Фолея, 2-ходовий, балон , розмір № 24 /30-50ml, атетер-балон Фолея, 2-ходовий, балон , розмір № 26, /30-50ml, Катетер-балон Фолея, 2-ходовий, балон 3-5 мл/см, розмір СН 14, Катетер-балон Фолея, 2-ходовий, балон 30-50/см, розмір СН 16, Катетер Фолея Vogt Medical латексний одноразового застосування з силіконовим покриттям, 2-ходовий, балон 30 мл, розмір 12 FRх400 , Катетер-балон Фолея, 2-ходовий, балон 30 -50мл/см, розмір СН 14, Кран 3-х ходовий, пристосування для інфузії, Подовжувач інфузійний низького тиску з синім, ліпідостійким 3-ходовим краном, ПВХ, без фталатів, 30см, 1,0мм х2,0мм, Лінія Інфузомат Спейс, 250см, Стандарт, Подовжувач інфузійних помп тип конектора ЛУЕР-ЛОК PPI150LL, Шприц інсуліновий одноразового застосування, U- 100, 1мл, з інтегрованою голкою 29G (0,33х13мм), Шприц ін’єкційний 2-компонентний одноразового застосування, Luer, 2(2,5)мл, з голкою 23G (0,6x30мм), Шприц ін’єкційний 2-компонентний одноразового застосування, Luer, (6)мл, з голкою 22G (0,7х40mm), Шприц ін’єкційний 2-компонентний одноразового застосування, Luer, 10(12)мл, з голкою 21G (0,8x40мм), Шприц ін'єкційний двокомпонентний одноразового застосування, Luer, 20мл, з голкою 21Gх1 1/2" (0,8х40), Шприц великого об`єму одноразового використання стерильний 50мл трикомпонентний для шприцевого насосу з голкою 14Gх 1 1/4, Шприц ін'єкційний безпечний одноразового застосування, 20мл, з захисним чохлом, голкою 21Gх1 1/2" (0,8х40мм), Шприц трьохкомпонентний одноразового застосування з'єднанням катетер тип, 100мл, Пристрій для переливання крові, компонентів крові,кровозамінників,колоїдних та інфузійних розчинів одноразового застосування, з пластиковою голкою вістрятипу "олівець" з одним центральним і трьома бічними отворами, з повітрозабірним клапаномзабезпеченим складноюводонепроникною мембраною, із з'єднанням Luer- Lock, без латексу, без фталатів, Пристрій для вливання інфузійних розчинів з ін'єкційною голкою 21 G 1 1/2" (0,8x40 мм) з металевою голкою вістря типу"олівець" з одним бічним отвором, із з'єднанням Luer, з повітрозабірною голкоюзабезпеченою складноюводонепроникною антибактеріально ю мембраною, без латексу, Голка спінальна одноразового застосування з заточкою типу квінке, 20 Gх90 mm, Голка спінальна одноразового застосування з заточкою типу квінке, 22 Gх90 mm, Голка спінальна одноразового застосування з заточкою типу квінке, 25 Gх 90 mm, Спайк одноразового застосування, II 5мкм-(синій), Канюля внутрішньовенна одноразового застосування, поліуретан, 18G х1 3/4 ", (1,3х45 мм), Канюля внутрішньовенна, ФЕП, 16G (1,8х45 мм), рентгенконтрасна (2), з крилами та ін`єкційним портом, Канюля внутрішньовенна , (PUR), рентгенконтрастна, 20 G (1,1 мм) х 32 мм, Канюля внутрішньовенна , (PUR), рентгенконтрастна, 22 G (0,9 мм) х 25 мм, Канюля внутрішньовенна, ФЕП, 22G (0,9х25 мм), рентгенконтрасна (2), з крилами та ін`єкційним портом , Канюля внутрішньовенна, (PUR), рентгенконтрастна, 24 G (0,7 мм) х 19 мм, Канюля внутрішньовенна одноразового застосування, поліуретан, 24G х3/4", (0,7х19 мм), з фіксатором крилець, Канюля внутрішньовенна одноразового застосування, поліуретан, 26G х3/4", (0,6х19 мм), з фіксатором крилець, Канюля внутрішньовенна одноразового застосування, поліуретан, 26G х3/4", (0,6х19 мм), з фіксатором крилець, Набір інфузійний №9 одноразового використання, Набір інфузійний №9 одноразового використання, Ланцет безпечний, одноразового використання, стерильний. Голка 21G, глибина проникнення 1,8 мм, 200 шт, Хірургічні леза №10 (в упаковці 100 шт), Хірургічні леза №15 (в упаковці 100 шт), Хірургічні леза №24 (в упаковці 100 шт), Набір для катетеризації центральних вен одноразового застосування, двоходовийкатетер 4,0Frх16см, Катетер для довготривалого венозного доступу Епікутанео-кавальний силіконовий, розмір 2 Fr, Катетер для довготривалого венозного доступу поліуретановий, розмір 28G (1FR), Цертофікс моно S 220, голка 18G, катетер 20G набір 20, НК 024:2019 - 44059 «Одноразовий акушерсько-гінекологічний хірургічний набір, що не містить лікарських засобів», НК 024:2019 - 10749 «Аспіраційний трахеальний катетер», НК 024:2019 14202 «Шлунково-кишкова трубка», НК 024:2019 14221 «Зонд назогастрального харчування», НК 024:2019 34917 «Внутрішній уретральний дренажний катетер», НК 024:2019 35375 «Кран», НК 024:2019 12170 «Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань», НК 024:2019 «36244 Набір для внутрішньовенних вливань через інфузійний контролер», НК 024:2019 38501 «Шприц інсуліновий з голкою, стандартний», НК 024:2019 47017 «Шприц загального призначення, разового застосування»,НК 024:2019 38569 «Набір для переливання крові», НК 024:2019 16649 «Основний набір внутрішньовенного введення», НК 024:2019 35212 «Голка спинальна одноразового використання», НК 024:2019 45316 «Канюля/голка для готування лікувальних засобів», НК 024:2019 34920 «Катетер для периферійного судинного вливання», НК 024:2019 16649 «Основний набір внутрішньовенного введення», НК 024:2019 13472 «Скарифікатор», НК 024:2019 37466 «Ручний ланцет для крові, одноразовий», НК 024:2019 37445 «Лезо скальпеля, одноразового використання», НК 024:2019 61594 «Набір для катетеризації центральних вен, короткочасного використання», НК 024:2019 36257 «Катетер венозний центральний, що вводиться периферично», НК 024:2019 61594 « Набір для катетеризації центральних вен, короткочасного використання» (код номенклатурної позиції ДК 021:2015 33141620-2 «Медичні комплекти»,ДК 021:2015 33141200-2 «Катетери», ДК 021:2015 33141641-5 «Зонди», ДК 021:2015 33141210-5 «Балонні катетери», ДК 021:2015 33141240-4 «Приладдя до катетерів», ДК 021:2015 33141310-6 «Шприци», ДК 021:2015 33141624-0 «Набори для введення лікарських засобів», ДК 021:2015 33141321-6 «Голки для анестезії», ДК 021:2015 33141220-8 «Канюлі», ДК 021:2015 33141624-0 «Набори для введення лікарських засобів», ДК 021:2015 33141900-9 «Ланцети для забору крові», ДК 021:2015 33141411-4»Скальпелі та леза»)
Набір гінекологічний одноразового використання БІО №1, Катетер аспіраційний з вакуумним контролем 10 FG, Катетер аспіраційний з вакуумним контролем 12 FG, Катетер аспіраційний з вакуумним контролем 14 FG, Катетер аспіраційний з вакуумним контролем 6FG, Зонд дуоденальний одноразовий стерильний №12, Зонд дуоденальний одноразовий стерильний №13, Зонд дуоденальний одноразовий стерильний №14, Зонд для годування педіатричний 4 F...
Name:
Ольга Готвянська
E-mail: dan852009@gmail.com Phone: +380567136316 EDRPOU:
04543536

Not enough reviews to form a rating

1
To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Expected value

₴4,025,153.00 including VAT

View