Послуги з супроводження програмного забезпечення, а саме: комп'ютерної програми "Д-3"

Відповідно до абз. 5 п.2 ч. 7 ст. 3 Закону придбання замовником товарів вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, здійснюється без застосування порядку проведення спрощених закупівель, встановленого цим Законом, у разі, якщо існує необхідність захисту прав інтелектуальної власності. Так, ст. 151 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлює, що у судах, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Державній судовій адміністрації України, їх органах та підрозділах функціонує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система. На виконання вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» положень Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (зі змінами та доповненнями) затверджено Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі – Положення). Відповідно до Положення (із змінами та доповненнями) автоматизована система документообігу суду (далі – АСДС) – сукупність комп’ютерних програм і відповідних програмно-апаратних комплексів судів та Державної судової адміністрації України (далі - ДСА України), що забезпечує функціонування документообігу суду, обіг інформації між судами різних інстанцій та спеціалізацій, передачу інформації до центральних баз даних залежно від спеціалізації судів, захист від несанкціонованого доступу тощо, що входять до складу Єдиної судової інформаційної системи (далі – ЄСІС), та забезпечують виконання завдань, визначених Положенням, в тому числі таких як: - функціонування документообігу суду та органів системи правосуддя; - обмін інформацією між ними та з іншими органами державної влади; - обмін з єдиною централізованою базою даних судової влади; - оприлюднення інформації за допомогою офіційного веб-порталу судової влади України; - захист інформації від несанкціонованого доступу, тощо. Абзацом 5 підрозділу 1.2 Розділу 1 Положення передбачено, що адміністратором автоматизованої системи (адміністратор ЄСІС) та Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТС) визначено Державне підприємство «Інформаційні судові системи» (далі – ДП «ІСС»). Для функціонування автоматизованої системи документообігу та інших підсистем адміністратор (ДП «ІСС») здійснює: технічний супровід та підтримку працездатності АСДС та інших підсистем в цілому, згідно з вимогами Положення; створення, вдосконалення та супроводження АСДС та інших підсистем в цілому, згідно з вимогами Положення; створення, вдосконалення та супроводження АСДС та інших підсистем в цілому, згідно з вимогами Положення; створення, вдосконалення та супроводження АСДС та інших підсистем; адміністрування централізованих ресурсів судів та органів системи правосуддя, надання до них доступу, тощо. Виконання цих та інших функцій передбачених Положенням та взятими на себе договірними зобов’язаннями. Для функціонування автоматизованої системи документообігу в судах загальної юрисдикції Підприємством впроваджено заходи щодо забезпечення можливості використання автоматизованої системи документообігу суду, а саме: розроблено комп’ютерну програму «Д-3» авторські майнові права на яку належать ДП «ІСС» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №44023, видане 29.05.2012 Державною службою інтелектуальної власності України). Відповідно до відомостей зазначених у свідоцтві, авторські майнові права на вищезазначену комп’ютерну програму належать державному підприємству «Інформаційні судові системи». Враховуючи положення статті 15 ЗУ «Про авторське право і суміжні права», жодна особа без дозволу ДП «ІСС» не може використовувати комп’ютерну програму «Д-3». Зміна адміністратора ЄСІС унеможливить супроводження та технічну підтримку ЄСІС, що у свою чергу призведе до призупинення автоматичну відправку рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень, збільшить навантаження на співробітників суду для ведення інформаційно-довідкової роботи у суді, виникнення необхідності в конвертації даних, що накопичувалися в ЄСІС, ускладнення роботи з центральною базою даних, яка містить всі документи, що створюються у судовій системі. Також використання іншого програмного продукту може привести до зупинки обміну даними між Закарпатським апеляційним судом та іншими судами загальної юрисдикції, органами досудового слідства, тощо, що у свою чергу на певний період (до створення відповідних умов) може привести до повної зупинки роботи суду. Вищенаведене підтверджується Висновком №598 комплексного експертного дослідження від 25 січня 2022 року, виданим Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. Враховуючи викладене, здійснення закупівлі послуг з супроводження програмного забезпечення, а саме комп’ютерної програми «Д-3» без застосування порядку проведення спрощених закупівель, встановленого Законом на підставі абз. 5 п.2 ч. 7 ст. 3 Закону буде обґрунтованим, так як зазначені послуги можуть бути надані виключно певним суб’єктом господарювання через необхідність захисту прав інтелектуальної власності. У разі здійснення закупівлі у випадках, передбачених ч. 7 ст. 3 Закону, замовник обов’язково оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель. Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель безоплатно оприлюднює замовником в електронній системі закупівель - протягом трьох робочих днів з дня укладення договору про закупівлю.

Expected value

₴145,710.72

including VAT
Report is oficcially published in Prozorro
Signing report by electronic signature
Completed
Addind contract information
Completed
Signing contract information by electronic signature
Completed
Completing report publication
Completed
Report is oficcially published in Prozorro
Completed

Information about customer

Name:
EDRPOU code:
42262749
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 88000, Закарпатська область, Ужгород, Довженка, 7
Rating:

This company has not been reviewed yet

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Main contact

Name:
Глаголич Іван Іванович
Language skills:
Phone:
380312614532
E-mail:
Fax:

Show customer contacts

Hide customer contacts

Items list

Name Quantity Delivery Place of delivery
1

Послуги з супроводження програмного забезпечення, а саме: комп'ютерної програми "Д-3"

Code DK 021:2015: 72250000-2 Послуги, пов’язані із системами та підтримкою

Quantity:

1 послуга

Delivery period:

Jan 1 – Dec 31

Place of delivery:

Україна, 88008, Закарпатська область, Ужгород, вул. Довженка, 7

Procurement documents

Document name Document type Date of publishing
Not indicated Apr 1, 14:36
Not indicated Apr 1, 14:37
Not indicated Apr 1, 14:36

About tender

Complain ID prozorro:
Expected value:
₴145,710.72 including VAT
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves professional services of some form, generally contracted for on the basis of measurable outputs or deliverables.
View reviews in Dozorro:

Show more information

Hide detailed information

Qualification of participants

Name:
М. В. Козлов
E-mail: shemendyuk@ics.gov.ua Phone: +380442073560 EDRPOU:
34614292

This company hasn't been reviewed yet, be the first to do so

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Attention, the mark "CEP" does not determine the type of applied signature! If an outdated type of EDS is used, the name will still indicate "CEP"
Contract was uploaded and signed by the customer. Tender completed.

Decision of the responsible person

Document name Document type Date of publishing
Not indicated Apr 1, 14:44
Not indicated Apr 1, 14:39

Contract

Document name Document type Date of publishing
Not indicated Apr 1, 14:58

Offer

₴145,710.72 including VAT

Status

winner

Contract

Useful links

Public procurements list of the client Закарпатський апеляційний суд

You may be interested

Послуги з обслуговування системи GPS-моніторингу щодо збереження та передавання на сервер Замовника телематичної інформації, яка надходить з навігаційних приладів на автомобілях спеціалізованого транспорту екстреної медичної допомоги
Послуги з обслуговування системи GPS-моніторингу щодо збереження та передавання на сервер Замовника телематичної інформації, яка надходить з навігаційних приладів на автомобілях спеціалізованого транспорту екстреної медичної допомоги
Name:
Юлія Цикаловська
E-mail: med.catastrophe.prozoro@gmail.com Phone: +380638075996 Web site: EDRPOU:
20991240

This company hasn't been reviewed yet, be the first to do so

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Expected value

₴135,840.00 including VAT

View
Послуги, пов’язані із системами та підтримкою за кодом ДК 021:2015 – 72250000-2
Послуги, пов’язані із системами та підтримкою за кодом ДК 021:2015 – 72250000-2
Name:
Ірина Дещеня
E-mail: iryna.deshchenia@fg.gov.ua Phone: +380443333566 Web site: EDRPOU:
21708016

Not enough reviews to form a rating

2
To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Expected value

₴119,793.00 including VAT

View