ДК 021:2015 код 33690000-3 - Лікарські засоби різні, Лот 1 або еквівалент до кожного найменування (номенклатурна позиція 33696500-0 - Лабораторні реактиви:) 1. Набір реагентів –iRP35 Norma, НК 024:2019 код 55854 - Підрахунок клітин крові IVD, набір: 2. Контроль NormaCont+набір К1, НК 024:2019 код 55856 – Підрахунок еритроцитів IVD, набір, кількість клітин; 3. Набір Протромбіновий час, НК 024:2019 код 30591 - Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD; 4. Набір Тромбіновий час, НК 024:2019 код 130540 - Набір реагентів для визначення тромбінового часу; 5. Набір Фібриноген, НК 024:2019 код 30541 - Набір реагентів для визначання фібриногену; 6. Набір Активований частковий тромбопластиновий час, НК 024:2019 код 30592 - Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку, експрес аналіз; 7. Вимірювальні кульки NCP SC\20\SC40, НК 024:2019 код 30591-Набір реагентівдля вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD (Вимірювальні кульки призначені для коагулометра Steellex SC-40); 8. Нормальна контрольна плазма (NCP), НК 024:2019 код 55985-Протромбіновий час (ПВ) IVD, контрольний матеріал; 9. Контроль правельності ФілоНорм, НК 024:2019 код 41823-Багатокомпонентний коінічний хімічний контроль аналізований, абнормальний; 10. «Холестерин HDL Ф» - набір для визначення конц. HDL холестерину (ліпопротеїнів високої щільності), НК 024:2019 код 53391 – холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 11. «Холестерин LDL Ф» -набір для визначення конц. LDL холестерину (ліпопротеїнів низької щільності у сироватці і плазмі крові прямим методом, НК 024:2019 код 53395 – холестерин ліпопротеїнів низької щільності IVD, набір,ферментний спектрофотометричний аналіз; 12. «Глюкоза Ф» - набір для визначення концентрації глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом, НК 024:2019 код 53301 - Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 13. «Гемоглобін» – набір для визначення гемоглобіну у крові, НК 024:2019 код 55872 - Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз; 14. «Сечовина-У» - набір для визначення сечовини у біологічних рідинах уреазним методом (Фелісіт), НК 024:2019 код 53587 - Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 15. «Холестерин Ф» - набір для визначення холестерину у біологічних рідинах, НК 024:2019 код 53359 - Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 16 «Креатинін» –набір для визначення креатиніну у сироватці крові та сечі людини НК 024:2019 код 53251 - Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз; 17. «Загальний білок» - набір для визначення концентрації загального білку у сироватці крові людини, НК 024:2019 код 61900- Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз; 18. «Білірубін» – набір для визначення концентрації загального та прямого білірубіну у сироватці крові (за методом Ендрашика), НК 024:2019 код 63410 - Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія; 19. «Сечова кислота Ф» - набір для визначення концентрації сечової кислоти у сироватці крові, НК 024:2019 код 53583 - Сечова кислота IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 20. «АлАТ» - набір для визначення активності аланінтрансферази у сироватці крові, НК 024:2019 код 52924 - Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз; 21. «АсАТ» - набір для визначення активності аспартатрансферази у сироватці крові НК 024:2019 код 38499 - Комплект для визначення активності аспартат амінотрансферази, IVD, набір; 22. «ГГТ» - набір для визначення активності гама-глутамілтрасферази у сироватці крові, НК 024:2019 код 53027 - Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 23. «ЛДГ»-набір для визначення концентрації лактатдегідрогинази у сироватці крові, НК 024:2019 код 38504 - Комплект вимірювання активності лактатдегідрогенази; 24. Філісіт-Рф-Латекс ЛА 200 визначень, НК 024:2019 код 55112 - Ревматоїдний фактор IVD, набір, реакція аглютинації; 25. Філісіт-СРБ-Латекс ЛА 200 визначень, НК 024:2019 код 63234 - C-реактивний білок (CRP) ІВД, набір, аглютинація, експрес-аналіз; 26. Тест Реарент анти А, НК 024:2019 код 52532 - Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла; 27. Тест Реагент анти В 1, НК 024:2019 код 52538 - Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла; 28. Тест Реагент анти Д 1, НК 024:2019 код 52647 - Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла; 29. Тест Реагент анти Д 1/ Д VI, НК 024:2019 код 52688 - Групові еритроцитарні варіабельні Rh(D) категорії VI IVD, антитіла , реакція аглютинації - Реагент анти-D/DVI; 30. Тест Реагент анти АВ, НК 024:2019 код 46442 – Анти-AВ групове типування еритроцитів IVD,антитіла; 31. Набір реагентів для РМП, НК 024:2019 код 54873 – антікардіоліпін антитіла IVD, реагент. Лот 2 або еквівалент до кожного найменування, (номенклатурна позиція 33696500-0 - Лабораторні реактиви): 1. Electrode,Calcium(Ca), Електрод, Кальцій (Ca)ELTP-2013-UA Електрод, Кальцій (Са), НК 024:2019 код 52874 Кальцій (Са2+) ІВД, набір, qон-селективні електродий; 2. Electrode,Chloride(Cl), Електрод, Хлор (Cl)ELTP-2014-UA Електрод, Хлор (СL), НК 024:2019 код 59243- Водневий (Н+) /рН електрод ІВД; 3. Electrode,ph., Електрод, ph, ELTP-2017-UA Електрод, рН, НК 024:2019 код 30203- Електрод рН до аналізатора; 4. Electrode,Potassium(K), Електрод, Калій (K)ELTP-2015-UA Електрод, Калій (К), НК 024:2019 код 59248 - Калійний електрод ІВД; 5. Electrode,Refence, Електрод, референтний ELTP-2018-UA Електрод рефересний НК 024:2019 код 59241 - Референтний електрод ІВД; 6. Electrode, Sodium(Na), Електрод, Натрій (Na) ELTP-2016-UA Електрод, Натрій (Na), НК 024:2019 код 59249- Електрод Натрій (Na); 7. Lineariti Control Material,Контрольний матеріал, ELT5-1012B-UA Контрольний матеріал, НК 024:2019 код 52868- Множинні електроліти IVD, контрольний матеріал; 8. Reagent Pack (Calibrant A, Calibrant B), набір реагентів (Калібрант А, Калібрант В), ELTP-2012- Mg-UA, НК 024:2019 код 58048- Розчин для калібрування/перевірки оптичного інструменту ІВД; 9. Refill Solution for ISE Elektrode. Розчин, що заповнює йоноселективний електрод, ELTP-2005-UA Розчин, що заповнює йонселективний електрод, НК 024:2019 код 59238- Іоноселектівний електрод референтний розчин ІВД, реагент; 10. Refill Solution for ISE Elektrode. Розчин що заповнює референсний електрод, ELTP-2006-UA Розчин, що заповнює референсний електрод, НК 024:2019 код 59238- Іоноселектівний електрод референтний розчин ІВД, реагент; 11. Washing Solution (Activation) Розчин для промивання (активаційний), ELTP-2003-UA Розчин для промивання (активаційний), НК 024:2019 код 59058- Миючий/очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих/полуавтизованих систем; 12. Washing Solution (Cleaning), Розчин для промивання (очищаючий), ELTP-2034-UA Розчин для промивання (очищуючий), НК 024:2019 код 59058- Миючий/очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих/полуавтизованих систем; 13. Washing Solution (Deproteinizer), Розчин для промивання (депротеїнізуючий), ELTP-2004-UA Розчин для промивання (депротеїнізуючий), НК 024:2019 код 59058- Миючий/очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих/полуавтизованих систем.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі оприлюднено на сайті Кагарлицької міської ради. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватись тендерні пропозиції: Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою (крім тих випадків, коли використання букв і символів української мови призводить до її спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі «Інтернет», адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів і послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Документи підготовлені безпосередньо учасником складаються українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв і символів української мови призводить до її спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі «Інтернет», адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів і послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). У разі надання будь-яких інших документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською. Переклад повинен бути завірений нотаріально. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Якщо учасник торгів є нерезидентом України, він може подавати свою тендерну пропозицію англійською мовою з обов’язковим перекладом українською мовою. Переклад або справжність підпису перекладача мають бути засвідчені нотаріально або легалізовані у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов'язана з роботами (послугами, товарами) що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування. Допускається без перекладу бланк підприємства /установи/організації та штампи в кресленнях або тому подібне. Критерій оцінки – 100 % ціна. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики – якість предмету закупівлі повинна відповідати державним стандартам, нормам та технічним умовам, детальніше - згідно умов документації.

Expected value

₴250,000.00

including VAT
Completed
Call for proposals

from Jun 13, 14:50

until Jun 30, 14:55

Auction

from Jul 1, 13:50

until Jul 1, 14:39

Qualification

from Jul 1, 14:39

until Jul 5, 11:22

Offers considered

from Jul 5, 11:22

until Jul 18, 11:04

Offers to be submitted:
Jun 13, 14:50 – Jun 30, 14:55
Clarification period:
Jun 13, 14:50 – Jun 20, 00:00

Pay attention!

00:00 - means the beginning of the day, not its end

Answers till:
Jun 23, 00:00
Appealing tender terms:
Jun 13, 14:50 – Jun 26, 00:00

Pay attention!

00:00 - means the beginning of the day, not its end

Date of the last changes to the tender conditions:
Jun 13, 14:59

Show all important dates

Hide dates

Information about customer

Name:
EDRPOU code:
01994416
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 09200, Київська область, місто Кагарлик, вулиця Паркова, 10
Rating:

This company has not been reviewed yet

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Main contact

Name:
Комолова Катерина Вікторівна ( )
Language skills:
Phone:
+380978009176
E-mail:
Fax:

Show customer contacts

Hide customer contacts

List of lots

Name Expected value Status
1

ДК 021:2015 код 33690000-3 - Лікарські засоби різні, Лот 1 або еквівалент до кожного найменування (номенклатурна позиція 33696500-0 - Лабораторні реактиви:)

Enter the lot

Expected value

₴182,000.00 including VAT

Status:

сompleted
2

ДК 021:2015 код 33690000-3 - Лікарські засоби різні, Лот 2 або еквівалент до кожного найменування, (номенклатурна позиція 33696500-0 - Лабораторні реактиви):

Enter the lot

Expected value

₴68,000.00 including VAT

Status:

сompleted

Procurement documents

Document name Document type Date of publishing
Not indicated Jun 13, 14:50
Not indicated Jun 13, 14:50
Not indicated Jul 1, 14:31
Not indicated Jun 13, 14:50
Not indicated Jul 1, 14:39
Not indicated Jun 13, 14:59
Requirements for the procurement participant
10 requirements
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

General information

Description

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Who confirms

participant

Requirement groups

Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Compliance confirmation method

Description

Інформація в довільній формі про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку: шляхом здійснення підтвердження під час подання тендерної пропозиції заповнення електронного поля «Заява» або проставлення учасником відмітки в чекбоксі / прапорці / перемикачі або іншому елементі графічного інтерфейсу користувача залежно від технічної реалізації авторизованого електронного майданчика учасника або надання в складі пропозиції довідки в довільній формі;

Confirmation submission form

Statement

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Compliance confirmation method

Description

Інформація в довільній формі про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, шляхом: здійснення підтвердження під час подання тендерної пропозиції заповнення електронного поля «Заява» або проставлення учасником відмітки в чекбоксі / прапорці / перемикачі або іншому елементі графічного інтерфейсу користувача залежно від технічної реалізації авторизованого електронного майданчика учасника або надання в складі пропозиції довідки в довільній формі;

Confirmation submission form

Statement

Вчинення економічних правопорушень

General information

Description

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Who confirms

participant

Requirement groups

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Compliance confirmation method

Is absent
Вчинення корупційних правопорушень

General information

Description

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Who confirms

participant

Requirement groups

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Compliance confirmation method

Is absent

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Compliance confirmation method

Is absent
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

General information

Description

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Who confirms

participant

Requirement groups

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Compliance confirmation method

Description

Інформація в довільній формі про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми, шляхом: здійснення підтвердження під час подання тендерної пропозиції заповнення електронного поля «Заява» або проставлення учасником відмітки в чекбоксі / прапорці / перемикачі або іншому елементі графічного інтерфейсу користувача залежно від технічної реалізації авторизованого електронного майданчика учасника або надання в складі пропозиції довідки в довільній формі;

Confirmation submission form

Statement

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

General information

Description

Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Who confirms

participant

Requirement groups

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Compliance confirmation method

Description

Інформація в довільній формі про те, що в учасника відсутня заборгованість зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) шляхом: здійснення підтвердження під час подання тендерної пропозиції заповнення електронного поля «Заява» або проставлення учасником відмітки в чекбоксі / прапорці / перемикачі або іншому елементі графічного інтерфейсу користувача залежно від технічної реалізації авторизованого електронного майданчика учасника або надання в складі пропозиції довідки в довільній формі.

Confirmation submission form

Statement

Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Compliance confirmation method

Is absent

Сума існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Характер існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Причина виникнення існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника

Compliance confirmation method

Is absent
Порушення справ про банкрутство

General information

Description

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Who confirms

participant

Requirement groups

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Compliance confirmation method

Is absent
Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником

General information

Description

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Who confirms

customer

Requirement groups

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Compliance confirmation method

Is absent
Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника

General information

Description

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Who confirms

customer

Requirement groups

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Compliance confirmation method

Is absent
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

General information

Description

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Who confirms

participant

Requirement groups

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Compliance confirmation method

Is absent

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Compliance confirmation method

Is absent
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

General information

Description

Who confirms

participant

Requirement groups

Мова тендерної пропозиції українська

Compliance confirmation method

Is absent

About tender

Complain ID prozorro:
Expected value:
₴250,000.00 including VAT
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves physical or electronic goods or supplies.
View reviews in Dozorro:

Show more information

Hide detailed information

Useful links

Public procurements list of the client КНП КМР "Кагарлицька багатопрофільна лікарня"

You may be interested

Лабораторні реактиви ( Діагностичні набори для гематологічних досліджень та для аналізатору газів крові та електролітів (42 найменувань), а саме: 1. Набір для визначення Аланінамінотрансфера у складі R1 4x35 мл + R2 2х18 мл (52924 Аланінамінотрансфера); 2. Набір для визначення Аспартат- амінотрансфераза, у складі R1 4x35 мл + R2 2х18 мл (52955 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, реагент); 3. Набір для визначення гамаглутамілтрансферази, у складі R1 4x35 мл + R2 2х18 мл (38507 - Комплект для вимірювання гамма-глютаміл-транспептидази); 4. Набір для визначення білірубіну загального, у складі R1 4x35 мл + R2 2x18 мл( 53231 - Загальний білірубін IVD, реагент); 5. Набір для визначення білірубіну прямого, у складі R1 4x35 мл + R2 2x18 мл(53236 - Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD, реагент); 6. Набір для визначення альфа-амілази, у складі R1 1x38 мл + R2 1x14 мл(38502 - Амілазний комплект); 7. Набір для визначення сечовини,у складі R1 4x35 мл + R2 2x18 мл(53590 - Сечовина (Urea) IVD, реагент); 8. Набір для визначення сечової кислоти, у складі R1 4x40 мл + R2 2x20 мл(53586 - Сечова кислота IVD, реагент); 9. Набір для визначення креатиніну, у складі R1 2x27 мл + R2 1x18 мл(53252 - Креатинін IVD, реагент); 10. Набір для визначення тригліцеридів, у складі R 4*40 мл (53462 - Тригліцериди IVD, реагент); 11.Набір для визначення холестерину, у складі R4*40 мл(53362 - Загальний холестерин IVD, реагент); 12. Набір для визначення лактатдегідрогенази, у складі R1 4х35мл +R2 2х18 мл (38504 - Комплект вимірювання активності лактатдегідрогенази); 13. Набір для визначення ліпідів низької щільності, у складі R1 1х40 мл+R2 1х14 мл (53398 - Холестерин ліпопротеїнів низької щільності IVD, реагент); 14. Набір для визначення ліпідів високої щільності, у складі R1 1х40 мл+R2 1х14 мл (53393 - Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD, реагент); 15. Набір для визначення глікованого гемоглобіну А1с (з калібратором), 300 визначень (59090 - Глікозильований гемоглобін (HbA1c) ІВД, набір, Нефелометричний / турбидиметричним аналіз); 16. НbА1с Контроль патологія, 1мл (44435 - Контрольний матеріал для визначення глікованого гемоглобіну (HbA1c), IVD); 17. НbА1с Контроль норма, 1мл (44435 - Контрольний матеріал для визначення глікованого гемоглобіну (HbA1c), IVD); 18. Мультикалібратор для біохімічних досліджень,3мл (30216 - Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії); 19.Калібратор ліпідів, 1 мл (43502 - Калібратор для визначення ліпідного пероксиду, IVD); 20. Калібратор С-реактивного білку, у складі R1 1х40 мл +R2 1х10 мл (41838 - С-реактивний білок (CRP) IVD, калібратор); 21. Контрольна сироватка для біохімічних досліджень, норма, 5мл (30211 - Набір реагентів для вимірювання компонентів у сироватці); 22. Контрольна строватка для біохімічних досліджень, патологія,5мл (30212 - Набір реагентів для вимірювання вмісту компонентів у сироватці Визначити за довідником); 23. Очищуючий розчин до біохімічного аналізатора, 1л (59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем). 24. Реагент М-52D Diluent, 20 л (41955 - Рідина, що розбавляє кров); 25. Реагент М-52DIFF Lyse (Лізуючий розчин),500 мл (59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем); 26. Реагент М-52 LH lyse (Лізуючий розчин),100 мл (59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем); 27. Контрольний матеріал СВС -5DMR до гематологічного аналізатора, норма, 1*3мл (55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал); 28. Кето-тест (експрес-аналіз ацетону в сечі) 1*1г(54519 - Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз); 29. Набір реагентів для визначення кількості білку в сечі та лікворі з пірогаловим червоним (53966 - Білок 14-3-3 IVD, реагент 30. Еозин Май-грюнвальда 1*1000 мл ( 42959 - Барвник Май-Грюнвальда, IVD); 31. Азур-еозин за Романовським 1*1000 мл (44946 - Фарбування за Романовським IVD, набір); 32. Діагностичний моноклональний реагент анти-А 1*10 мл (52532 - Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла); 33. Діагностичний моноклональний реагент анти-В 1*10 мл (52538 - Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла); 34. Діагностичний моноклональний реагент анти-Д 1*10 мл (52647 - Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла); 35. Тест система імуноферментна для визначення загального антигену в сироватці крові, 96 тестів(54664 - Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)); 36. Тест система імуноферментна для визначення антитіл до COVID-19 IgM. 96 тестів(50293 - Коронавірус (SARS-CoV), антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); 37. Тест система імуноферментна для визначення антитіл до COVID-19 IgM. 96 тестів(50288 - Коронавірус (SARS-CoV), антитіла класу імуноглобулін G (IgG) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); 38. Тест система імуноферментна для визначення кількості загального трийодтироніну, 96 тестів (54416 - Вільний трийодтиронін IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); 39. Тест система імуноферментна для визначення кількості загального тироксину, 96 тестів (54412 - Вільний тироксин IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)); 40. Тест система імуноферментна для визначення кількості тиреоїдного гормону (ТТГ), 96 тестів (54383 - Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)) 41. Набір протромбіновий час 10*5 мл (500 тестів) (30591 - Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD); 42. Набір фібриноген 5*5мл (500 тестів) (30541 - Набір реагентів для визначання фібриногену); .
Лабораторні реактиви ( Діагностичні набори для гематологічних досліджень та для аналізатору газів крові та електролітів (42 найменувань), а саме: 1. Набір для визначення Аланінамінотрансфера у складі R1 4x35 мл + R2 2х18 мл (52924 Аланінамінотрансфера); 2. Набір для визначення Аспартат- амінотрансфераза, у складі R1 4x35 мл + R2 2х18 мл (52955 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, реагент); 3. Набір для визначенн...
Name:
Чабанова Тетяна Станіславівна
E-mail: tataspn3@ukr.net Phone: +380534231130 Fax:
+380380534231
EDRPOU:
01999320

This company hasn't been reviewed yet, be the first to do so

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Expected value

₴236,000.00 including VAT

View
Name:
Джулинська Галина Григорівна
E-mail: pidglikarnya@ukr.net Phone: 380354222234 EDRPOU:
02000441

This company hasn't been reviewed yet, be the first to do so

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Expected value

₴210,000.00 including VAT

View
Розчин ділюента (НК 024:2019 58237 Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи, ДК 021:2015 33696200-7 Реактиви для аналізів крові), Лізуючий розчин (НК 024:2019 61165 Реагент для лізису клітин крові ІВД, ДК 021:2015 33696200-7 Реактиви для аналізів крові), Розчин для очищення (НК 024:2019 63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД, ДК 021:2015 33696500-0 Лабораторні реактиви), Гематологічний контроль (низький) (НК 024:2019 55866 Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал, ДК 021:2015 33696200-7 Реактиви для аналізів крові), Гематологічний контроль (нормальний) (НК 024:2019 55866 Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал, ДК 021:2015 33696200-7 Реактиви для аналізів крові), Гематологічний контроль (високий ) (НК 024:2019 55866 Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал, ДК 021:2015 33696200-7 Реактиви для аналізів крові)
Розчин ділюента (НК 024:2019 58237 Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи, ДК 021:2015 33696200-7 Реактиви для аналізів крові), Лізуючий розчин (НК 024:2019 61165 Реагент для лізису клітин крові ІВД, ДК 021:2015 33696200-7 Реактиви для аналізів крові), Розчин для очищення (НК 024:2019 63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД, ДК 021:2015 33696500-0 Лабораторні реактиви), Гематологічний к...
Name:
Мосійчук Лілія
E-mail: mklshmd@ukr.net Phone: 380432664039 EDRPOU:
01982749

Not enough reviews to form a rating

1
To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Expected value

₴196,141.00 including VAT

View