Public procurements

Procurement designation
Expected value
Important dates
Status

Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення (Лабораторний посуд та приладдя (72 найменувань))

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Name:
Костянтин Ярошевич
E-mail:
tksmbl@i.ua
Phone:
+380509706428
EDRPOU:
37747995
All tenders of the company

ID: UA-2020-03-26-005040-b

₴302,000.00

including VAT
Announced:

Mar 26, 19:13

Completion of clarification period:

Apr 1, 10:00

Call for proposals:

Mar 26, 19:13 – Apr 11, 10:00

Call for proposals

left: 12 days 18 hours 38 minutes

To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Лот №1 - 33181520-3 Матеріали для ниркового діалізу (витратні та комплектуючі матеріали для гемодіафільтрації (9 найменувань)), код НК 024:2019 - 35004 Гемодіалізний діалізатор, порожни-сто-волокнний; 35004 Гемодіалізний діалізатор, порожнисто-волокнний; 35004 Гемодіалізний діалізатор, порожнисто-волокнний; 34999 Набір трубок для гемодіалізу, одноразового застосу-вання; 34999 Набір трубок для гемодіалізу, одноразового застосування; 32111 Голка фістульна, одноразового використання; 32111 Голка фістульна, одноразового використання; 35849 Концен-трат гемодіалізу; 35849 Концентрат гемодіалізу), Лот №2 - 33181520-3 Матеріали для ниркового діалізу (витратні та комплектуючі матеріали для гемодіафільтрації (Фільтр для приготування ультра чистого діалізного розчину)), код НК 024:2019 - 47334 Набір для фільтрування діалізату від пірогенів для системи гемодіалізу)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Name:
Костянтин Ярошевич
E-mail:
tksmbl@i.ua
Phone:
+380509706428
EDRPOU:
37747995
All tenders of the company

ID: UA-2020-03-26-004337-b

₴3,153,000.00

including VAT
Announced:

Mar 26, 16:34

Completion of clarification period:

Apr 1, 10:00

Call for proposals:

Mar 26, 16:34 – Apr 11, 10:00

Call for proposals

left: 12 days 18 hours 38 minutes

To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Лікарські засоби різні (33696500-0 Лабораторні реактиви) НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» 54873 - Антікардіоліпін антитіла IVD, реагент; 51793 - Treponema pallidum антигени IVD, реагент; 62082 -Желатінове живильне середовище ІВД; 52925 - Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, реагент; 38556 -Набір аланін-амінотрансферази; 53599 - Альбумін IVD, реагент; 59073-Амілаза ізоферменти ІВД, набір, фер-ментний спектрофотометричний аналіз; 52941 - Загальна амілаза IVD, реагент; 55981-Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку; 63271 - Бета-гемолітична числена група стрептокок стрептоліцін O антитіла ІВД, набір, аглютинація; 42901 - Набір для визначення активності ізоферменту аспартатамінотрансферази; 54551 - Скринінг біологічних рідин на приховану кров IVD, реагент; 30157-Набір реагентів для вимірювання білірубіну; 30157-Набір реагентів для вимірювання білірубіну; 59085 - Мікропро-теїн ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз; 53303 - Глюкоза IVD, набір, електрометричний аналіз; 53030 -Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, реагент; 32430-Набір для визначення кон-центрації гемоглобіну ціанметгемоглобіновим методом; 41399-Калібратор гемоглобіну; 41400 - Контроль гемоглобіну; 53301-Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 52532-Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла; 52538-Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла; 30598-Набір реагентів для визначення резус-фенотипу; 30598-Набір реагентів для визначення резус-фенотипу; 30598-Набір реагентів для визначення резус-фенотипу; 61900 - Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз; 52875-Кальцій (Ca2+) IVD, реагент; 30161 - Набір реагентів для визначення вмісту креатиніну; 30211-Набір реа-гентів для вимірювання компонентів у сироватці; 30211-Набір реагентів для вимірювання ком-понентів у сироватці; 30211-Набір реагентів для вимірювання компонентів у сироватці; 30216-Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії; 41400 - Контроль гемоглобіну; 52929 -Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, реагент; 52895 - Калій (K+) IVD, реагент; 33494-Монтажне середо-вище, масло розчинне; 55112 - Ревматоїдний фактор IVD, набір, реакція аглютинації; 33358-Набір для вимірювання концентрації мукополісахаридів; 53587 - Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 63234 - C-реактивний білок (CRP) ІВД, набір, аглю-тинація, експрес-аналіз; 53583 -Сечова кислота IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 43203 - Набір для проведення тимолової проби; 55983-Протромбіновий час (ПВ) IVD, набір, аналіз утворення згустку; 55985-Протромбіновий час (ПВ) IVD, контрольний матеріал; 55985-Протромбіновий час (ПВ) IVD, контрольний матеріал; 55996-Численні фактори згортання IVD, набір, аналіз утворення згустку; 55986 - Протромбіновий час (ПВ) IVD, реагент; 42694-Барвник для кислотостійких бактерій, набір, IVD; 42709 - Набір для фарбування за Грамом, IVD; 30188 - Набір реагентів для вимірювання хлориду; 53359-Загальний холестерин IVD, набір, фер-ментний спектрофотометричний аналіз; 53391 -Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 53395 - Холестерин ліпопротеїнів низь-кої щільності IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 53460-Тригліцериди IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 55997 - Фібриноген (фактор I) IVD, набір, аналіз утворення згустку; 30723-Набір реагентів для визначення антигенів до вірусу гепатиту В; 30743-Набір для виявлення загальних антитіл до вірусу гепатиту С; 30531-Гематологічний кон-троль / калібратор; 30531-Гематологічний контроль / калібратор; 30531-Гематологічний контроль / калібратор; 42651 -Буферний ізотонічний сольовий розчин, IVD; 61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД; 63377 -Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД; 63377 -Засіб очищення при-ладу / аналізатора ІВД; 54514 - Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз; 54514 - Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз; 54514 - Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз; 54519-Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз; 54518 - Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз; 54514 - Численні аналіти сечі IVD, на-бір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз; 54514 - Численні аналіти сечі IVD, набір, ко-лориметрична тест-смужка, експрес-аналіз; 54522 - рН сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз; 55868 - Підрахунок еритроцитів IVD, контрольний матеріал; 55868 - Пі-драхунок еритроцитів IVD, контрольний матеріал; 55871 - Підрахунок тромбоцитів IVD, конт-рольний матеріал; 30219-Множинні аналіти сечі IVD, контрольний матеріал; 52899-Натрій (Na+) IVD, реагент; 46795- Магній (Mg2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз; 52997 - М’язовий ізофермент креатинкінази IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз; 53996 -Тропонін Т / Тропонін I IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); 47345 - D-димер IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА); 53707 - C-реактивний білок (СРБ) IVD, реагент; 30217- Клінічна хімія, однокомпонентний калібратор; 46994- Множинні наркотики IVD, набір, імунох-роматографічний аналіз, експрес-аналіз; 62049 - Етиловий спирт ІВД, набір, колориметричний аналіз, експрес-аналіз;

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Name:
Костянтин Ярошевич
E-mail:
tksmbl@i.ua
Phone:
+380509706428
EDRPOU:
37747995
All tenders of the company

ID: UA-2020-03-26-002929-b

₴1,390,000.00

including VAT
Announced:

Mar 26, 14:30

Completion of clarification period:

Apr 2, 10:00

Call for proposals:

Mar 26, 14:30 – Apr 12, 10:00

Call for proposals

left: 13 days 18 hours 38 minutes

To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Устаткування для операційних блоків (Відеогастроскоп) (НК 024-2019 -17663 Гнучкий відеогастроскоп)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Name:
Костянтин Ярошевич
E-mail:
tksmbl@i.ua
Phone:
+380509706428
EDRPOU:
37747995
All tenders of the company

ID: UA-2020-03-25-003983-b

₴2,200,000.00

including VAT
Announced:

Mar 25, 19:06

Completion of clarification period:

Mar 31, 10:00

Call for proposals:

Mar 25, 19:06 – Apr 10, 10:00

Call for proposals

left: 11 days 18 hours 38 minutes

To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Фармацевтична продукція (Лікарські засоби (МНН - 22 найменування))

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Name:
Костянтин Ярошевич
E-mail:
tksmbl@i.ua
Phone:
+380509706428
EDRPOU:
37747995
All tenders of the company

ID: UA-2020-03-24-004782-b

₴1,239,000.00

including VAT
Announced:

Mar 24, 19:19

Completion of clarification period:

Mar 30, 10:00

Call for proposals:

Mar 24, 19:19 – Apr 9, 10:00

Call for proposals

left: 10 days 18 hours 38 minutes

To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Фармацевтична продукція (Наркотичні засоби та психотропні речовини (МНН - 5 найменувань))

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Name:
Костянтин Ярошевич
E-mail:
tksmbl@i.ua
Phone:
+380509706428
EDRPOU:
37747995
All tenders of the company

ID: UA-2020-03-24-004735-b

₴1,130,000.00

including VAT
Announced:

Mar 24, 18:52

Completion of clarification period:

Mar 30, 10:00

Call for proposals:

Mar 24, 18:52 – Apr 9, 10:00

Call for proposals

left: 10 days 18 hours 38 minutes

To save and monitor interesting procurements you need to sign up

31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура (Світильники світлодіодні, внутрішні )

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Name:
Костянтин Ярошевич
E-mail:
tksmbl@i.ua
Phone:
+380509706428
EDRPOU:
37747995
All tenders of the company

ID: UA-2020-03-24-002646-b

₴58,800.00

including VAT
Announced:

Mar 24, 13:56

Completion of clarification period:

Mar 27, 15:00

Call for proposals:

Mar 27, 15:00 – Apr 2, 15:00

Call for proposals

left: 3 days 23 hours 38 minutes

To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Фармацевтична продукція (Лікарські засоби (МНН - 9 найменування)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Name:
Костянтин Ярошевич
E-mail:
tksmbl@i.ua
Phone:
+380509706428
EDRPOU:
37747995
All tenders of the company

ID: UA-2020-03-23-003956-b

₴285,000.00

including VAT
Announced:

Mar 23, 16:02

Completion of clarification period:

Mar 29, 10:00

Call for proposals:

Mar 23, 16:02 – Apr 8, 10:00

Call for proposals

left: 9 days 18 hours 38 minutes

To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Фармацевтична продукція (Лікарські засоби (МНН - 58 найменувань)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Name:
Костянтин Ярошевич
E-mail:
tksmbl@i.ua
Phone:
+380509706428
EDRPOU:
37747995
All tenders of the company

ID: UA-2020-03-23-003424-b

₴653,000.00

including VAT
Announced:

Mar 23, 15:20

Completion of clarification period:

Mar 29, 10:00

Call for proposals:

Mar 23, 15:20 – Apr 8, 10:00

Call for proposals

left: 9 days 18 hours 38 minutes

To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Фармацевтична продукція (Лікарські засоби (МНН - 3 найменування)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Name:
Костянтин Ярошевич
E-mail:
tksmbl@i.ua
Phone:
+380509706428
EDRPOU:
37747995
All tenders of the company

ID: UA-2020-03-23-003080-b

₴757,000.00

including VAT
Announced:

Mar 23, 14:52

Completion of clarification period:

Mar 29, 10:00

Call for proposals:

Mar 23, 14:52 – Apr 8, 10:00

Call for proposals

left: 9 days 18 hours 38 minutes

To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Медичні матеріали (33141000-0 Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Name:
Костянтин Ярошевич
E-mail:
tksmbl@i.ua
Phone:
+380509706428
EDRPOU:
37747995
All tenders of the company

ID: UA-2020-03-20-004348-b

₴100,000.00

including VAT
Announced:

Mar 20, 15:59

Completion of clarification period:

Mar 26, 10:00

Call for proposals:

Mar 20, 15:59 – Apr 5, 10:00

Call for proposals

left: 6 days 18 hours 38 minutes

To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Медичні матеріали (33141000-0 Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Name:
Костянтин Ярошевич
E-mail:
tksmbl@i.ua
Phone:
+380509706428
EDRPOU:
37747995
All tenders of the company

ID: UA-2020-03-17-001202-b

₴400,000.00

including VAT
Announced:

Mar 17, 11:34

Completion of clarification period:

Mar 23, 10:00

Call for proposals:

Mar 17, 11:34 – Apr 2, 10:00

Call for proposals

left: 3 days 18 hours 38 minutes

To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Агрохімічна продукція (24455000-8 Дезінфекційні засоби (4 найменування))

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Name:
Костянтин Ярошевич
E-mail:
tksmbl@i.ua
Phone:
+380509706428
EDRPOU:
37747995
All tenders of the company

ID: UA-2020-03-16-003927-b

₴299,500.00

including VAT
Announced:

Mar 16, 19:39

Completion of clarification period:

Mar 22, 10:00

Call for proposals:

Mar 16, 19:39 – Apr 1, 10:00

Call for proposals

left: 2 days 18 hours 38 minutes

To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Агрохімічна продукція (24455000-8 Дезінфекційні засоби (9 найменувань))

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Name:
Костянтин Ярошевич
E-mail:
tksmbl@i.ua
Phone:
+380509706428
EDRPOU:
37747995
All tenders of the company

ID: UA-2020-03-16-003915-b

₴980,600.00

including VAT
Announced:

Mar 16, 19:27

Completion of clarification period:

Mar 22, 10:00

Call for proposals:

Mar 16, 19:27 – Apr 1, 10:00

Call for proposals

left: 2 days 18 hours 38 minutes

To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Агрохімічна продукція (24455000-8 Дезінфекційні засоби (9 найменувань))

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Name:
Костянтин Ярошевич
E-mail:
tksmbl@i.ua
Phone:
+380509706428
EDRPOU:
37747995
All tenders of the company

ID: UA-2020-03-16-003877-b

₴291,300.00

including VAT
Announced:

Mar 16, 18:54

Completion of clarification period:

Mar 22, 10:00

Call for proposals:

Mar 16, 18:54 – Apr 1, 10:00

Call for proposals

left: 2 days 18 hours 38 minutes

To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Конструкційні матеріали (44113100-6 Матеріали для мощення доріг (Поребрик, плитка тротуарна))

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Name:
Костянтин Ярошевич
E-mail:
tksmbl@i.ua
Phone:
+380509706428
EDRPOU:
37747995
All tenders of the company

ID: UA-2020-03-26-002676-b

₴58,800.00

without VAT
Completed

To save and monitor interesting procurements you need to sign up

44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Name:
Костянтин Ярошевич
E-mail:
tksmbl@i.ua
Phone:
+380509706428
EDRPOU:
37747995
All tenders of the company

ID: UA-2020-03-26-002492-b

₴4,100.00

without VAT
Completed

To save and monitor interesting procurements you need to sign up

44110000-4 Конструкційні матеріали

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Name:
Костянтин Ярошевич
E-mail:
tksmbl@i.ua
Phone:
+380509706428
EDRPOU:
37747995
All tenders of the company

ID: UA-2020-03-26-001343-b

₴4,350.00

without VAT
Completed

To save and monitor interesting procurements you need to sign up

71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт-технічний нагляд за виконанням робіт по об'єкту "Послуги з підрізання дерев,послуги з благоустрою зелених насаджень (омоложення дерев) на території КНП СМБЛ за адресою:м.Сєвєродонецьк,вул.Єгорова,2Б"

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Name:
Костянтин Ярошевич
E-mail:
tksmbl@i.ua
Phone:
+380509706428
EDRPOU:
37747995
All tenders of the company

ID: UA-2020-03-26-000601-b

₴2,466.05

without VAT
Completed

To save and monitor interesting procurements you need to sign up

77310000-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень - "Послуги з підрізання дерев,послуги з благоустрою зелених насаджень (омолодження дерев)на території КНП СМБЛ за адресою:м.Сєвєродонецьк,вул.Єгорова,2Б"

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Name:
Костянтин Ярошевич
E-mail:
tksmbl@i.ua
Phone:
+380509706428
EDRPOU:
37747995
All tenders of the company

ID: UA-2020-03-26-000484-b

₴177,018.17

including VAT
Completed

To save and monitor interesting procurements you need to sign up