Будівництво основного центру оброблення даних Національного банку України на території Банкнотно-монетного двору (м. Київ, вул. Пухівська, 7)

Запитання щодо закупівлі

Зміна дати

21 груд. 2018 12:39 Є відповідь
Чи Замовник перенесе на 14 календарних днів розкриття пропозицій у зв’язку з тим, що Учасник нерезидент потребує додаткового часу для якісної підготовки для участі у тендері, а значна частина часу передбаченого на підготовку тендерних пропозицій припадає на святковий час (Різдво за Католицьким календарем та Новорічні свята), що значно ускладнює своєчасне якісне приготування тендерної пропозиції?

Відповідь:

26 груд. 2018 19:11

Доброго дня. Відповідно до частини 2 статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі», будуть внесені відповідні зміни до тендерної документації.

Питиння щодо довідки про субпідрядників.

26 груд. 2018 14:53 Є відповідь
Підпунктом 10 пункту 6 Інструкції з підготовки тендерної пропозиції визначено, що учасники торгів у складі своїх тендерних пропозицій повинні надати «пропозиції щодо залучення субпідрядних організацій». Нижче в ТД наведені документи, які учасники повинні надати у випадку залучення таких організацій до виконання робіт: - обсяг яких складає не менше ніж 20%; - обсяг яких складає менше ніж 20% ; - у разі відсутності таких пропозицій взагалі. Виходячи зі змісту даної вимоги є незрозумілим наступне: пропозиції щодо залучення субпідрядних організацій, які учасник планує залучити до виконання робіт, обсяг яких складає не менше ніж 20% (не більше ніж 20%) – це стосується загальної сукупності обсягу робіт, які будуть виконувати всі підрядники/субпідрядники, чи обсягу робіт по кожному субпідряднику окремо. Оскільки статтею 22 Закону України «Про публічні закупівлі» дана вимога також чітко не виписана, то в такому випадку, саме Замовник у своїй тендерні документації має детально визначити/описати дану вимогу. Враховуючи вищезазначене, просимо надати відповідне роз’яснення та при необхідності внести зміни до ТД.

Відповідь:

29 груд. 2018 09:36

Доброго дня. Відповідно до пп. 10 п. 6 “Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі” розділу “Інструкція з підготовки тендерної пропозиції” тендерної документації, учасники процедури закупівлі повинні завантажити в систему файли з документами у сканованому вигляді, зокрема пропозиції щодо залучення субпідрядних організацій, а саме: - у разі залучення субпідрядних організацій (пропозиції щодо залучення субпідрядних організацій, які учасник планує залучити до виконання робіт, обсяг яких складає не менше ніж 20% від вартості договору про закупівлю) за наведеною формою; - у разі залучення субпідрядних організацій (пропозиції щодо залучення субпідрядних організацій, які учасник планує залучити до виконання робіт, обсяг яких складає менше ніж 20% від вартості договору про закупівлю) учасник має надати відповідний лист у довільній формі за підписом уповноваженої особи із зазначенням переліку всіх субпідрядних організацій, видів робіт, які вони будуть здійснювати та посилання на їх ліценції (дозволи); - у разі відсутності пропозицій, щодо залучення субпідрядних організацій, учасник має надати відповідний лист на фірмовому бланку (у разі наявності) за підписом уповноваженої особи з інформацією щодо відсутності вищезазначених пропозицій Отже, учасник торгів, у разі залучення субпідрядних організацій, які учасник планує залучити до виконання робіт, обсяг, яких складає не менше ніж 20% (тобто 20% і більше) від вартості договору про закупівлю – готує пропозиції за формою наведеною у тендерній документації, де зазначає повне найменування та місцезнаходження кожного субпідрядника, види робіт, які передбачає доручити субпідряднику та обсяг залучення субпідрядника (у % від вартості договору). У разі залучення субпідрядних організацій, які учасник планує залучити до виконання робіт, обсяг яких складає менше ніж 20% від вартості договору про закупівлю – учасник готує лист у довільній формі із зазначенням переліку всіх субпідрядних організацій, видів робіт, які вони будуть здійснювати та посилання на їх ліценції (дозволи). У разі, якщо учасник не планує залучати субпідрядні організації – учасник готує лист з інформацією про відсутність пропозицій, щодо залучення субпідрядних організацій. Враховуючи зазначене, учасник готує відповідні документи виходячи з загальної сукупності обсягу робіт, які будуть виконувати всі підрядники/субпідрядники.

тендерна документація

8 січ. 10:53 Є відповідь
Відповідно до Тендерної документації брати участь у закупівлі мають нерезиденти, у той же час у Тендерній документації містяться вимоги щодо надання документів (довідок та ін.) що передбачені чинним законодавством України для резидентів. У Тендерній документації у випадку участі нерезидента (в т.ч. як переможця закупівлі) не передбачено подання аналогів закордонних документів (на відміну від положень іншої Тендерної документації за іншими закупівлями де передбачена участь нерезидентів). Чи прийме Замовник як належне виконання Учасником-нерезидентом вимог Тендерної документації якщо у випадку відсутності у Учасника-нерезидента документу за законодавством України що вимагається Тендерною документацією Учасник-нерезидент подасть аналог такого документу та довідку у довільній формі з відповідними поясненнями? Чи прийме як належне виконання Учасником-нерезидентом вимог Тендерної документації якщо у випадку відсутності у Учасника-нерезидента документу за законодавством України що вимагається Тендерною документацією Учасник-нерезидент подасть довідку у довільній формі з відповідними поясненнями про відсутність документу та відсутність аналогу документу?

Відповідь:

11 січ. 09:37

Доброго дня. Відповідно до п. 1 “Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції” розділу “Інструкція з підготовки тендерної пропозиції” тендерної документації, тендерна пропозиція учасника-нерезидента повинна містити відповідні документи, передбачені законодавством країни, в якій цей учасник зареєстрований. Перелік документів, які необхідно надати учасникам, та вимоги щодо їх складання і заповнення зазначено у пунктах 1, 5 ,6 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації. Перелік документів, які необхідно надати учаснику-переможцю торгів, та вимоги щодо їх складання, заповнення й подання зазначено у пункті 5 розділу “Інструкція з підготовки тендерної пропозиції” тендерної документації та Додатку 2 до тендерної документації. Оскільки форма чи назви відповідних документів можуть відрізнятися в різних країнах, учасник/учасник-переможець торгів готує відповідні документи виходячи зі змісту документів, виданих відповідно до законодавства країни, резидентом якої є учасник/учасник-переможець торгів. Також, тендерна пропозиція учасника-нерезидента може містити інші документи, які бажає додати учасник, зокрема документ (довідку, лист-роз‘яснення) з відповідною інформацією та поясненнями по кожному документу, що не був наданий, але вимагався, та відповідний (-і) аналогічний (-і) документ (-и), передбачений (-і) законодавством країн, де вони зареєстровані (у разі наявності). У разі відсутності аналогу документу учасник-нерезидент надає замість такого документу довідку або лист-роз‘яснення із зазначенням причин відсутності такого документу та його аналогу та посиланнями на відповідні нормативні документи країни, де зареєстрований такий учасник. Крім того, документи, які підтверджують статус учасника-нерезидента та повноваження його представника на укладання договорів повинні бути легалізовані у встановленому порядку відповідно до Віденської конвенції “Про консульські зносини” 1963 року.

тендерна документація

8 січ. 10:55 Є відповідь
Відповідно до вимог Тендерної документації (п.1 Інструкції з підготовки тендерної пропозиції): «Документи тендерної пропозиції, не повинні містити різних накладень (наприклад, накладених підписів, печаток) на скановані документи, що розміщуються учасником в Системі.» Чи прийме Замовник як належне виконання Учасником-нерезидентом вимог Тендерної документації якщо накладення підписів, печаток буде на тексті іноземною мовою за умови що на українському перекладі таких накладень не буде?

Відповідь:

11 січ. 09:37

Доброго дня. Відповідно до п. 1 “Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції” розділу “Інструкція з підготовки тендерної пропозиції” тендерної документації, документи, що розміщуються учасником в Системі, повинні бути належного рівня зображення та доступні до перегляду. Документи тендерної пропозиції, не повинні містити різних накладень (наприклад, накладених підписів, печаток) на скановані документи, що розміщуються учасником в Системі. Якщо завантажені в Системі документи сформовані не у відповідності з вимогами тендерної документації, або мають неякісне, неповне, нечітке зображення, мають частково сканований документ та інше, замовник може прийняти рішення про відхилення тендерної пропозиції такого учасника. Враховуючи вищезазначене, в разі якщо скановані документи тендерної пропозиції учасника будуть містити різні накладання (наприклад, накладені підписи, печатки) на текст іноземною або українською мовами, замовник може прийняти рішення про відхилення тендерної пропозиції такого учасника.

тендерна документація

8 січ. 10:56 Є відповідь
Відповідно до вимог Тендерної документації (п.1 Інструкції з підготовки тендерної пропозиції): «Тендерна пропозиція учасника-нерезидента повинна містити відповідні документи, передбачені законодавством країни, в якій цей учасник зареєстрований – для учасника-нерезидента України.» Що замовник має на увазі під словом «відповідні»?

Відповідь:

11 січ. 09:38

Доброго дня. Відповідно до п. 1 “Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції” розділу “Інструкція з підготовки тендерної пропозиції” тендерної документації, тендерна пропозиція учасника-нерезидента повинна містити відповідні документи, передбачені законодавством країни, в якій цей учасник зареєстрований. Перелік документів, які необхідно надати учасникам, та вимоги щодо їх складання і заповнення зазначено у пунктах 1, 5 ,6 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації. Перелік документів, які необхідно надати учаснику-переможцю торгів, та вимоги щодо їх складання, заповнення й подання зазначено у пункті 5 розділу “Інструкція з підготовки тендерної пропозиції” тендерної документації та Додатку 2 до тендерної документації. Оскільки форма чи назви відповідних документів можуть відрізнятися в різних країнах, учасник/учасник-переможець торгів готує відповідні документи виходячи зі змісту документів, виданих відповідно до законодавства країни, резидентом якої є учасник/учасник-переможець торгів. Крім того, документи, які підтверджують статус учасника-нерезидента та повноваження його представника на укладання договорів повинні бути легалізовані у встановленому порядку відповідно до Віденської конвенції “Про консульські зносини” 1963 року.

Загальне запитання до предмета закупівлі

14 січ. 09:47 Є відповідь
Добрий день! На сайті в розділі "Важливі дати" зазначено, що 11.01.2019р о 09:38 до тендерної документації було вненсено зміни, просимо вказати, які саме було внесено зміни? Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", всі зміни, що вносяться Замовником до тендерної документації, подаються окремим файлом, але тдана інформація на сайті відсутня.

Відповідь:

15 січ. 09:44

Доброго дня. Відповідно до інформації оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (www.prozorro.gov.ua) 11 січня 2019 о 09:38, замовником надана відповідь/роз’яснення на звернення щодо тендерної документації від потенційного учасника відповідно до вимог частини 1 статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон). Разом з тим, відповідно до частини 2 статті 23 Закону, рішенням Тендерного комітету Національного банку України (протокол № 61/1097-пк від «27» грудня 2018 року) були внесені зміни до тендерної документації. На виконання вимог абзацу 2 частини 1 статті 10 Закону 28 грудня 2018 року о 13:54 замовником оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу (www.prozorro.gov.ua) зміни до тендерної документації та нову редакцію тендерної документації. Перелік змін, що вносяться до тендерної документації, оприлюднено в окремому документі «Перелік змін.docx». Інші зміни до тендерної документації Тендерним комітетом Національного банку України не вносились.

Щодо каталізатору

25 січ. 10:14 Є відповідь
Доброго дня! Вимогами розділу 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» тендерної документації передбачено надання наступних документів: 6) скан-копії листів-підтвердження (інформаційних листів, паспортів, тощо) щодо технічних характеристик на: - динамічні роторні джерела безперебійного живлення; - дизель-генераторні установки з каталізаторами до них; - джерела безперебійного живлення; - холодильні машини (повітряні економайзери). 7) авторизаційні листи або інші документи від виробників обладнання, які надають дозвіл та/або підтверджують можливість виконання учасником (підрядником/субпідрядником) пусконалагоджувальних робіт (монтажу, інсталяції тощо), гарантійного обслуговування (сервісного/технічного обслуговування/ підтримки) динамічних роторних джерел безперебійного живлення, дизель-генераторних установок з каталізаторами до них, джерел безперебійного живлення, холодильних машин (повітряних економайзерів), які пропонуються у тендерній пропозиції; Виходячи з формулювань зазначених у цих вимогах, а також формулювання з додатку 3 до тендерної документації: «Таблиця 1.4 – Вимоги до дизель-генераторні установки з каталізатором до неї», Замовник відносить каталізатор до дизель-генераторної установки - «дизель-генераторних установок з каталізаторами до них». Разом з тим, згідно проектної документації (Том 05.1) каталізатор відноситься до розділу динамічних роторних джерел безперебійного живлення (ДРДБЖ), а ДГУ повинно бути укомплектовано глушником, що зазначено у проектній документації (Том 05.2) та тендерній документації (п.731, Таблиця 1 Додатку 3). Чи вірно ми розуміємо, що Замовник мав на увазі глушник? Просимо надати роз’яснення з цього питання, або внести відповідні зміни до тендерної документації, оскільки ця розбіжність у вимогах може стати чинником, який вплине на оцінку тендерних пропозицій учасників.

Відповідь:

29 січ. 10:06

Доброго дня. Відповідно до проектної та тендерної документації ДГУ повинно бути укомплектовано глушником. Фразу «дизель-генераторних установок з каталізаторами до них» в тендерній документації слід тлумачити (читати) як «дизель-генераторних установок з глушниками до них».

З приводу температурного діапазону

25 січ. 10:21 Є відповідь
В Додатку 3 до тендерної документації Таблиці 1 "Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" в позиціях 27 та 29 вказано, що обладнання повинно забезпечувати певну холодопродуктивність в діапазоні робочих температур зовнішнього середовища від -30С до +39С" Разом з тим, в п.6 розділу 6 "Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі", вказано, що "Учасники процедури закупівлі повинні завантажити в Систему файли з нижчезазначеними документами...", а саме - листи-підтвердження технічних характеристик та листи підбору листи-підбори на холодильну машину (повітряний економайзер), Систему прецизійного кондиціонування 1 та Систему прецизійного кондиціонування 2, виконані за допомогою програмного забезпечення виробника обладнання, де вказані технічні характеристики обладнання (холодопродуктивність, споживана потужність, витрати повітря, напір та інше) при граничних режимах роботи обладнання: -35С та +38С" Чи вірно ми розуміємо , що Замовник мав на увазі замість температурних діапазонів від -30С до +39С температурні діапазони від -35С до +38С? Просимо надати роз’яснення з цього питання, або внести відповідні зміни до тендерної документації, оскільки ця розбіжність у вимогах може стати чинником, який вплине на оцінку тендерних пропозицій учасників.

Відповідь:

29 січ. 10:09

Доброго дня. На ваш запит повідомляємо наступне: п.29 Таблиці 1 Додатку 3 читати як «...14,5 кВт в діапазоні робочих температур зовнішнього середовища від -35С до +38С. Забір нагрітого повітря – знизу кондиціонера, видув – убік». п.27 Таблиці 1 Додатку 3 читати як «...10,4 кВт в діапазоні робочих температур зовнішнього середовища від -35С до +38С. Забір нагрітого повітря – знизу кондиціонера, видув – убік. Витрата повітря – 2600 м3/год». Також, у відповідь на Ваш запит повідомляємо, що обладнання, яке учасник пропонує до участі в тендері має відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1.1. «Вимоги до машин для охолодження повітря ХМ-2, ХМ3» і всі характеристики, листи підтвердження технічних характеристик та листи-підбору мають бути надані згідно з вимог таблиці 1.1. «Вимоги до машин для охолодження повітря ХМ-2, ХМ3», а саме – для температурного діапазону від -35С до +38 С.

Інформація про замовника

Назва:
Національний Банк України
Код ЄДРПОУ:
00032106
Веб сайт:
Адреса:
Україна, 01601, Київська область, Київ, вул. Інститутська, 9