Роботи з реконструкції системи очистки вихідних газів (встановлення електрофільтра на котел ст. №4) згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

Запитання щодо закупівлі

Проект договору

13 лют. 12:44 Є відповідь
Відповідно по п.3 Тендерної документації «Учасник у складі Тендерної пропозиції надає довідку у довільній формі щодо підтвердження згоди з істотними умовами договору та проектом договору, викладеним у Додатку 5 цієї Документації.». Просимо конкретизувати, чи треба Учаснику у складі своєї Тендерної пропозиції надавати, крім довідки в довільній формі про підтвердження згоди з істотними умовами договору та проектом договору, Проект Договору з накладанням Підпису уповноваженої особи Учасника.

Відповідь:

15 лют. 13:21

Учаснику необхідно у довільній формі надати лист згоду з умовами договору, та заповнені і завірені підписом та печаткою (за наявністю) : ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ до предмета закупівлі (Додаток №2 Договору), Графік виконання робіт (Додаток №3 Договору), Специфікацію (Додаток №4 Договору).

Кошторисна документація

13 лют. 12:45 Є відповідь
Відповідно по п.1 Розділу ІІІ Тендерної документації «Учасник, тендерна пропозиція якого за результатами аукціону визначена найбільш економічно вигідною, протягом трьох робочих днів після проведення електронного аукціону/ відхилення попередньої найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції розміщує в електронній системі Тендерну/цінову пропозицію (Додаток № 3 до Тендерної документації), а також кошторисну документацію, приведені у відповідність до суми пропозиції, яка склалася за результатами проведеного аукціону.». В той же час, у Додатку 5 до Тендерної документації, де надається Проект Договору у Додатку 1 до Договору «Договірна ціна та кошторисна документація» зазначено «надає Підрядник». В зв`зку з відсутністю читких поясненнь у тендерній документаціі, щодо необхідності надання кошторисної документаціі у складі тендерної пропозиціі, просимо пояснити чи треба надавати кошторисну документацію у складі тендерної пропозиціі, чи кошторисну документацію надає виключно переможець торгів

Відповідь:

15 лют. 13:21

Кошторис надає переможець торгів.

Кошторисна документація

13 лют. 12:45 Є відповідь
В зв`зку з відсутністю читких поясненнь у тендерній документаці просимо пояснити в якому програмному комплексі слід надавати кошторисну документацію

Відповідь:

15 лют. 13:22

Надавати в АВК

Технічні вимоги

13 лют. 12:47 Є відповідь
Відповідно по п.11 Додатку 6 до Тендерної документації «В складі Тендерної пропозиції, Учасник повинен надати заповнені та завірені підписом: - … - Графік виконання робіт (Додаток №3 Договору) - Специфікацію (Додаток №4 Договору)». Вважаємо що вимога щодо надання заповнених граф Графіка виконання робіт (Додаток №3 Договору) та Специфікації (Додаток №4 Договору) стосовно вартосі обладнання (без ПДВ та з ПДВ) не відповідає вимогам чинного законодавства про публічні закупівлі та відкриває цінові показники учасників на період оцінювання після закінчення аукціону, та тим самим ставить учасників в нерівне становище, що дає Замовнику можливість оцінювання Учасників не тільки за ціною, яка склалася за результатами аукціону, а і за вартістю майбутньої поставки обладнання, для підтвердження освоєння суми 47 620 тис. грн. без ПДВ. (що є вимогою Тендерної документації “Графік виконання робіт» (Додаток №3 Договору) – Примітка п.3). Враховуючи вищезазначене, вважаємо що ці вимоги Замовника є дискримінаційними та можуть вказувати на можливу змову Замовника та одного з потенційних учасників, тому просимо видалити ці вимоги з Тендерної документації.

Відповідь:

15 лют. 13:23

Оцінка буде проводитися лише згідно визначених критеріїв розділ 5 п.1 Тендерної документації.

Технічні вимоги

13 лют. 12:48 Є відповідь
Відповідно по п.7 Додатку 6 до Тендерної документації “Учасник повинен надати відповідні кваліфікаційні сертифікати (головного інженера проекту, інженерно-будівельного проектування в частині забезпечення механічної стійкості та опору, інженерно-будівельного проектування в частині кошторисної документації, інженера з технічного нагляду), які будуть залучені до розробки проекту і виконання робіт» Стосовно надання кваліфікаційного сертифікату головного інженера проекту (ГІПа) просимо пояснити, який саме документ треба надати, так як за визначенням, наведеним у пункті 1 Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів (далі – Порядок), затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 № 45 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2012 року № 122), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 червня 2011 р. за № 651/19389, Постанови КМУ від 23.05.2011 року №554 головний інженер проекту (далі – ГІП) – це інженер, який має кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника та виконує роботу з інженерно-будівельного проектування, очолює та/або координує розроблення окремих розділів проектної документації. В звязку з вищенаведеним просимо виключити із вимог Тендерної документації вимогу надання кваліфікаційного сертифікату головного інженера проекту (ГІПа) тому що ГІП є посадою, призначеним на яку може бути сертифікований інженер-проектувальник будь-якої спеціалізації, а зважаючи на те, що Договір на виконання робіт, що є предметом Тендерних торгів, ще не укладено, неможливо надати наказ про призначення ГІПа відповідального за виконання робіт, відповідно до вимог Тендеоної документації.

Відповідь:

15 лют. 13:24

В п. 7 додатку 6 Тендерної документації буде внесено зміни та викладено в наступній редакції : 7. Вимоги до документів, які повинен надати Учасник для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі на момент подачі тендерної пропозиції: ліцензії, дозволи, сертифікати, необхідні для виконання робіт Учасником. Також Учасник повинен надати відповідні кваліфікаційні сертифікати (провідного інженера-проектувальника за напрямком інженерно-будівельного проектування у частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) або провідного інженера-проектувальника за напрямком інженерно-будівельного проектування у частині забезпечення механічної стійкості та опору щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), інженера-проектувальника за напрямком інженерно-будівельного проектування у частині кошторисної документації), які будуть залучені до розробки проекту і виконання робіт. Описову частину реконструкції, габаритне креслення електрофільтра.

Технічні вимоги

13 лют. 12:49 Є відповідь
Відповідно по п.7 Додатку 6 до Тендерної документації “Учасник повинен надати відповідні кваліфікаційні сертифікати (головного інженера проекту, інженерно-будівельного проектування в частині забезпечення механічної стійкості та опору, інженерно-будівельного проектування в частині кошторисної документації, інженера з технічного нагляду), які будуть залучені до розробки проекту і виконання робіт» Стосовно надання кваліфікаційного сертифікату інженерно-будівельного проектування в частині забезпечення механічної стійкості та опору. В звязку з тим, що в основних даних та вимогах п.15 «Визначення класів (наслідків) відповідальності, категорії складності та встановленого терміну експлуатації» Додатку №5 до Договору «ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ «Роботи з реконструкції системи очистки вихідних газів (встановлення електрофільтра на котел ст. №4)» зазначен клас наслідків – СС3, а відповідно до Наказа Мінрегіону від 27.01.2014 року № 26 яким затверджена узгоджена з Міністерством соціальної політики України Зміна № 8 до розділу «Керівники, професіонали, фахівці» (кваліфікаційні характеристики професій: «Інженер-проектувальник» - (Код КП - 2142.2), «Експерт будівельний» - (Код КП - 2142.2), «Інженер з технічного нагляду (будівництво)» - (Код КП - 2142.2) Випуску 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі - Зміна № 8) та введені категорії спеціалістів відповідно до класу наслідків обє’ктів будівництва проектну діяльність на об'єктах будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (об'єкти будівництва V категорії складності) має право виконувати Провідний інженер - проектувальник за відповідним напрямом діяльності, просимо внести уточнення у вимоги Тендерної документації, првести дану вимогу у відповідність до чинного законодавства та викласти у наступній редакції: «Учасник повинен надати відповідні кваліфікаційні сертифікати (…, провідного інженера – проектувальника за напрямком інженерно-будівельного проектування в частині забезпечення механічної стійкості та опору щодо обєктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), …)

Відповідь:

15 лют. 13:24

В п. 7 додатку 6 Тендерної документації буде внесено зміни та викладено в наступній редакції : 7. Вимоги до документів, які повинен надати Учасник для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі на момент подачі тендерної пропозиції: ліцензії, дозволи, сертифікати, необхідні для виконання робіт Учасником. Також Учасник повинен надати відповідні кваліфікаційні сертифікати (провідного інженера-проектувальника за напрямком інженерно-будівельного проектування у частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) або провідного інженера-проектувальника за напрямком інженерно-будівельного проектування у частині забезпечення механічної стійкості та опору щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), інженера-проектувальника за напрямком інженерно-будівельного проектування у частині кошторисної документації), які будуть залучені до розробки проекту і виконання робіт. Описову частину реконструкції, габаритне креслення електрофільтра.

Технічні вимоги

13 лют. 12:50 Є відповідь
Відповідно по п.7 Додатку 6 до Тендерної документації “Учасник повинен надати відповідні кваліфікаційні сертифікати (головного інженера проекту, інженерно-будівельного проектування в частині забезпечення механічної стійкості та опору, інженерно-будівельного проектування в частині кошторисної документації, інженера з технічного нагляду), які будуть залучені до розробки проекту і виконання робіт» Стосовно надання кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду який буде залучений до розробки проекту і виконання робіт. Відповідно до п.2 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 903 «Технічний нагляд забезпечує Замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об'єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об'єкта.» Відповідно до п. 4 вищеназваного Порядку “Здійснення технічного нагляду особами, що працюють у проектних і будівельних організаціях, які виконують роботи на підконтрольних об'єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (CC2) та значними (CC3) наслідками, не допускається.” Таким чином вимога Тендерної документації щодо надання сертифікату інженера з технічного нагляду, який буде залучений до розробки проекту і виконання робіт, прямо порушує вимоги чинного законодавства та є діскримінаційною для учасників, в зв’язку з чим вимагаємо виключити цю вимогу з Тендерної документації.

Відповідь:

15 лют. 13:25

В п. 7 додатку 6 Тендерної документації буде внесено зміни та викладено в наступній редакції : 7. Вимоги до документів, які повинен надати Учасник для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі на момент подачі тендерної пропозиції: ліцензії, дозволи, сертифікати, необхідні для виконання робіт Учасником. Також Учасник повинен надати відповідні кваліфікаційні сертифікати (провідного інженера-проектувальника за напрямком інженерно-будівельного проектування у частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки) або провідного інженера-проектувальника за напрямком інженерно-будівельного проектування у частині забезпечення механічної стійкості та опору щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), інженера-проектувальника за напрямком інженерно-будівельного проектування у частині кошторисної документації), які будуть залучені до розробки проекту і виконання робіт. Описову частину реконструкції, габаритне креслення електрофільтра.

Технічні вимоги

13 лют. 12:50 Є відповідь
В розділі 3.2.5.4 Технічних вимог до предмета закупівлі у вимогах до Коронуючого елекроду зазначено: “Виконавець повинен передбачити спіральний (або щогловий) тип коронуючих електродів…» Просимо надати пояснення, яку конструкцію коронуючого електроду Замовник має на увазі під “щогловим” типом коронуючого електроду.

Відповідь:

15 лют. 13:25

Малось на увазі штирьові/гольчасті

Технічні вимоги

13 лют. 12:51 Є відповідь
В розділі 3.2.5.4 Технічних вимог до предмета закупівлі у вимогах до Коронуючого елекроду зазначено: “Підрядник (Учасник) повинен привести повний обсяг конструктивних даних: … 2) систем їхнього струшування класична дворівнева:…” В розділі 3.2.5.4 Технічних вимог до предмета закупівлі у вимогах до Механізму струшування зазначено: “Система струшування електродів електрофільтру повинна бути молоткового типу з нижнім розташуванням молотків для осаджувальних електродів та класична дворівнева для коронуючих електродів з окремими валами для кожного напівполя електрофільтру.» В сучасних конструкціях електрофільтрів з верхнім підвісом коронуючих електродів система двохрівневого струшування не застосовується, в зв’язку з чим просимо надати пояснення вимоги Замовника до застосування виключно цієї системи, та вимагаємо виключити з Технічних вимог до предмета закупівлі цю вимогу, так як вона є дискримінаційною до учасників, які можуть запропонувати інші конструктивні рішення, які довели свою ефективність на вже існуючих об’єктах. Окрім того вимога Замовника надати пропозицію на конструкцію з конкретним технічним рішенням може вказувати на антиконкурентну змову Замовника та одного з потенційних учасників.

Відповідь:

15 лют. 13:26

Буде передбачено змінами

Технічні вимоги

13 лют. 12:52 Є відповідь
В п.п. 1.8 та 1.9 Додатка 3 до Договору “Графік виконання робіт” та в п.п.8 та 9 Додатка 4 до Договору “Специфікація” що є Додатком 5 До тендерної документації зазначена вимога поставити наступне обладнання: “Ригельна балка широка” та “Ригельна балка вузька”. Терміни “Ригельна балка широка” та “Ригельна балка вузька” відносяться до конкретної конструкції корпусу електрофільту де ізолятори розміщуються всередені Ригельних балок. В сучасних конструкціях корпусів електрофільтрів ізолятори розміщуються в окремих ізотяторних коробках, в зв’язку з чим просимо надати пояснення вимоги Замовника до застосування виключно цієї конструкції корпусу електрофільтру, а саме ригельних балок, так як така вимога є дискримінаційною до учасників, які можуть запропонувати інші конструктивні рішення, які довели свою ефективність на вже існуючих об’єктах. Окрім того вимога Замовника надати пропозицію на конструкцію з конкретним технічним рішенням може вказувати на антиконкурентну змову Замовника та одного з потенційних учасників. В звязку з вищевикладеним просимо внести зміну до п.п. 1.8 та 1.9 Додатка 3 до Договору “Графік виконання робіт” та в п.п.8 та 9 Додатка 4 до Договору “Специфікація” що є Додатком 5 До тендерної документації та викласти замість назв: “Ригельна балка широка” та “Ригельна балка вузька” загальну назву – “Ригельна балка”.

Відповідь:

15 лют. 13:26

В дані пункти будуть внесені зміни, назви “Ригельна балка широка” та “Ригельна балка вузька” будуть змінені на “Ригельна балка”.

Технічні вимоги

13 лют. 12:52 Є відповідь
В розділі 3.2.5.4 Технічних вимог до предмета закупівлі у вимогах до Осаджувальних електродів зазначено: “Основними вимогами механічного характеру, яким повинні відповідати осаджувальні електроди, є жорсткість елементів, відсутність короблення, крутіння при зміні температури й швидкості газового потоку, абразивна стійкість і низький аеродинамічний опір (≤ 200 Па), …” Ця вимога суперечить іншмій вимозі, яка зазначена в розділі 3.2.5.3 Система газорозподілу: «Система газорозподільних решіток повинна Забезпечити нерівномірність поля швидкости газу в активній частині не більше 5%...» Для отримання результату по залишкової запиленості 50 мг/м3 і менше необхідно забезпечить нерівномірність поля швидкості газу в активній частині не більше 5%. Для цього застосовуються як мінімум дві газорозподільні решітки на вході (нерегульована і регульована) і одна на виході з електрофільру. Сумарний опір трьох газорозподільних решешток орієнтовно складе не менше 300 Па, відповідно вимога витримати опір фільтра на рівні 200 Па не приведе до досягнення необхідної залишкової запиленості 30 мг/нм3, що вимагається в Технічних вимогах Тендерної документації. Більш того, показник аеродінамичного опору не більше 200 Па відносився до електрофільтрів старої конструкції, які конструктивно не могли досягнути сучасних вимог до залишкової запиленості. Таким чином вимагаємо виключити з Технічних вимог до предмета закупівлі цю вимогу, так як вона не відповідає конструктивним рішенням для досягнення сучасних вимог до залишкової запиленості і є дискримінаційною до учасників, які можуть запропонувати сучасні конструктивні рішення, які довели свою ефективність на вже існуючих об’єктах.

Відповідь:

15 лют. 13:26

Буде передбачено змінами

Технічні вимоги

13 лют. 12:53 Є відповідь
В розділі 3.2.5.8 Технічних вимог до предмета закупівлі зазначено: “Система пневмозоловидалення виконується за схемою системи низького тиску, що включає тічки золи з компенсаторами, роторні живильники, приймальні пристрої золи на кожному бункері, систему золотрубопроводів від електрофільтру до силосного бункеру. Накопичувальний силос обладнується системою подачі золи на лінію будівельних матеріалів та сумішей, системою завантаження золи в автотранспорт і системою аварійного скидання через золозмивний апарат в систему золозмивних каналів.»

Відповідь:

15 лют. 13:26

Незрозуміле питання.

Інформація про замовника

Назва:
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА"
Код ЄДРПОУ:
40885849
Веб сайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 77304, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова,1