Продукти харчування та сушені продукти різні (15890000-3) (продукти харчування (комплект продуктів харчування за Каталогом продуктів) для особового складу (годування штатних тварин) військових частин (установ) та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах)

Запитання щодо закупівлі

стосовно предмета закупівлі

20 черв. 16:56 Є відповідь
Відповідно до наказу Мінекономрозвитку Про затвердження порядку визначення предмета закупівлі № 454 від 17.03.2016, предмет закупівлі товарів і послуг замовник визначає в тому числі за показником четвертої цифри основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги. Замовник у оголошенні про проведення відбору учасників та в проекті договору використовує такі конкретні назви предмета закупівлі: «продукти харчування для особового складу (годування штатних тварин) військових частин (установ) та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах»; «комплект продуктів харчування за Каталогом продуктів»; «товар»; «харчові продукти». Просимо надати роз’яснення, що конкретно закуповує Замовник - «продукти харчування», «харчові продукти» чи «комплекти продуктів харчування за Каталогом продуктів», та з метою уникнення непорозумінь (плутанини) у подальшому, розглянути можливість внесення змін у оголошення та проект договору в частині узгодження та використання однієї конкретної назви предмета закупівлі.

Відповідь:

24 черв. 12:11

Розділом 2 Оголошення про проведення процедури закупівель визначено: Найменування предмета закупівлі, код відповідно до державного класифікатора: Продукти харчування та сушені продукти різні (15890000-3) (продукти харчування (комплект продуктів харчування за Каталогом продуктів) для особового складу (годування штатних тварин) військових частин (установ) та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах). код ДК 021:2015 - 15890000-3 – продукти харчування та сушені продукти різні. Пунктом 1.1 розділу 1 договору визначено: Постачальник зобов’язується у 2019 році здійснити постачання Міністерству оборони України (далі – Замовник) у зумовлені строки продукти харчування та сушені продукти різні (15890000-3) (продукти харчування (комплект продуктів харчування за Каталогом продуктів) для особового складу (годування штатних тварин) військових частин (установ) та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах на 2019 рік), а Замовник прийняти та оплатити вказаний Товар відповідно до умов Договору та Замовлення. Таким чином, Замовник здійснює закупівлю продуктів харчування (комплект продуктів харчування за Каталогом продуктів) для особового складу (годування штатних тварин) військових частин (установ) та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах.

проект договору

21 черв. 10:35
Відповідно до п. 7.6 Проекту договору вивантаження продуктів харчування здійснюється протягом 12 год. Відлік часу здійснюється тільки в робочий день? Якщо машина прибуде на розвантаження в неділю, то її буде розвантажено в наступний робочий день? Якщо робоча година завершена, але машина не розвантажена чи буде вона розвантажуватися в неробочу годину? Якщо розвантаження не буде виконано протягом 12 годин, які штрафні санкції будуть накладені на Замовника? Просимо надати роз’яснення або внести відповідні зміни в Проект договору.

проект договору

24 черв. 09:27 Є відповідь
У абзаці 4 пункту 2.1. проекту договору зазначено: "Постачання харчових продуктів дозволяється здійснювати за ТУ виробника, лише за умови обов'язкового надання Представнику замовника на його вимогу ТУ або витягу з ТУ з показниками якості, безпечності та методів контролю при проведення контрольних заходів. Питання: з якою метою вимагається надання ТУ Представнику замовника? Адже Замовник не є уповноваженим органом, що перевіряє відповідність харчових продуктів ТУ виробника.

Відповідь:

1 лип. 12:30

Для проведення контролю, порівняння, підтвердження відповідності харчових продуктів вимогам передбачених Договором (вимог описів продуктів харчування) та у разі виникнення обґрунтованої підозри щодо безпечності та якості харчових продуктів (виготовлені за ТУ виробника) під час проведення контрольних заходів уповноваженою особою, необхідна обов’язкова наявність ТУ виробника для проведення лабораторних досліджень.

проект договору

24 черв. 09:50 Є відповідь
У п.п.3.2.2. розділу ІІІ проекту договору зазначено: "Відповідальність за відповідність показників якості та безпечності продукції несе Постачальник. Усі витрати щодо перевірки показників якості та безпечності товарів, (крім витрат на перевірку товарів в Установах безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини) проводяться за рахунок Постачальника. Відібрані зразки продуктів харчування не входять у кількість поставленого продуктів харчування та не підлягають оплаті. Питання: Чому відібрані зразки не входять у кількість поставлених продуктів харчування та не підлягають оплаті?

Відповідь:

1 лип. 12:31

Відповідно до п. 3.2. проекту Договору відбір зразків здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 833 “Про затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень” (далі – Постанова № 833). П.14 Постанови № 833 визначено, що дослідження продукції з метою здійснення державного моніторингу з визначення залишкової кількості забруднювачів у продуктах тваринного походження, а також ветеринарно-санітарного нагляду та контролю проводиться за рахунок власника продукції згідно із затвердженими в установленому порядку тарифами.

проект договору

24 черв. 10:00 Є відповідь
Відповідно до пункту 4.5. "Проекту договору" продукти харчування, доставлені Представнику замовника з порушенням вимог до маркування, тари та упаковки, а також продукти харчування, що не відповідають вимогам, встановленим у нормативних документах (ДСТУ, ГОСТ, ГСТУ, СОУ, ТУ та описів продуктів харчування за Каталогом), вважаються не поставленими, тим самим фіксується порушення та мають бути замінені протягом двох діб. Про які порушення може йти річ, адже факт поставки продуктів відсутній? Яким чином буде фіксуватися порушення? Доцільно визначити, що такі продукти не приймаються, та їх доставка здійснюється на протязі ____ 24 годин.

Відповідь:

1 лип. 12:32

Продукти харчування, доставлені Представнику замовника з порушенням вимог до маркування, тари та упаковки, а також продукти харчування, що не відповідають вимогам, встановленим у нормативних документах (ДСТУ, ГОСТ, ГСТУ, СОУ, ТУ та описів продуктів харчування за Каталогом), вважаються не поставленими, тим самим фіксується порушення в акті приймання-передачі (додаток 22 проекту договору) та мають бути замінені протягом двох діб.

проект договору

24 черв. 10:03 Є відповідь
У пункті 5.4. розділу V проекту договору зазначено: "У разі отримання обґрунтованого та документально підтвердженого звернення Постачальника щодо зміни ціни договору, Замовник має право вносити відповідні зміни до договору відповідно до законодавства України". Питання: Які саме документи Замовник буде вважати підтверджуючими щодо зміни ціни договору?

Відповідь:

1 лип. 12:33

Згідно з роз’ясненням Мінекономрозвитку від 17.10.2016 № 3302-06/34307-06 зміна ціни повинна бути обґрунтованою та документально підтвердженою, якщо договором про закупівлю передбачений відповідний порядок. Підтвердження надається уповноваженим на це органом (Держкомстат, Торгово-промислова палата, тощо).

проект договору

24 черв. 10:10 Є відповідь
Відповідно до пункту 6.3. "Проекту договору" зазначені у пунктах 6.1. та 6.2. "Проекту договору" документи надаються Постачальником та Представником замовника не пізніше 5 календарних днів з дати прийняття продуктів харчування згідно каталогу. Без вищезазначених документів або відсутності в них встановленої інформації, оплата комплектів продуктів харчування за Каталогом продуктів не здійснюється. Оплата здійснюється лише за фактично прийнятий якісний товар. Чому в обов’язках Представника замовника не визначено, в який термін він повинен здійснювати оформлення документів прийому та порядок їх надання до Замовника? Просимо внести відповідні зміни до "Проекту договору".

Відповідь:

1 лип. 12:36

Пунктом 6.3. проекту Договору визначено, що Представником замовника оформляються документи в термін не пізніше 5 календарних днів з дати прийняття продуктів харчування згідно каталогу. Додатково внесення змін по даному питанню в обов’язки Представника замовника недоцільно.

проект договору

24 черв. 10:11 Є відповідь
У пункті 4.4. розділу IV проекту договору зазначено: "Приймання продуктів харчування у вигляді комплектів згідно Каталогу за кількістю та якістю оформляється Зведеним актом приймання-передачі (Додаток 14.3.), який складає Представник замовника щотижнево. Зведений акт складається в чотирьох примірниках: перший примірник – Замовнику, другий, четвертий – Представнику замовника, третій – Постачальнику . Належним чином оформлені документи: зведений акт приймання-передачі, видаткова накладна Постачальника та повідомлення-підтвердження (Додаток 14.4.), відповідно до наказу Міністерства оборони України від 31.12.2016 № 757 є підтвердженням приймання Товару. До Зведеного акту приймання-передачі додатком додається розшифровка комплекта." Питання: У скількох примірниках мають складатися наступні документи - видаткова накладна Постачальника та повідомлення-підтвердження (Додаток 14.4.)?

Відповідь:

1 лип. 12:34

Згідно з вимогами ст. 9 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні підставою для господарського обліку є первинні документи. Згідно з наказом Міністерства оборони України від 17.08.2017 № 440 “Про затвердження Інструкції з обліку військового майна в Збройних Силах України” (зареєстрованого в Мінюсті 27.09.2017 № 1192/31060) первинні документи складаються в двох або більше примірниках для відображення господарських операцій.

проект договору

24 черв. 10:35
У п.п. 8.1.2. розділу VIII проекту договору зазначено: "У разі порушення зобов’язань Постачальником, зазначених в Акті про порушення договірних зобов’язань (доведеного до Постачальника встановленим порядком) – Замовник в односторонньому порядку може відмовитися від прийняття від Постачальника розрахункових первинних документів, які містять факти порушення зобов’язань до сплати Постачальником нарахованих штрафних санкцій." Питання: на якій підставі Замовник відмовляється від сплати за поставлений товар в цілому? Адже у Акті про порушення договірних зобов'язань може бути зазначено про порушення щодо частини поставленого товару та відповідно нараховані штрафні санкції. Чому інша частина товару до якої у Замовника не має претензій не підлягає оплаті та чому Замовник відмовляється від прийняття розрахункових первинних документів? Ця вимога є дискримінаційною по відношенню до Постачальника.

до умов оголошення

24 черв. 14:22 Є відповідь
Відповідно до п. 10.4. "Оголошення про проведення відбору" Замовник зобов’язується повернути Постачальнику забезпечення виконання цього Договору після належного виконання умов Договору, а також у разі визнання у судовому порядку результатів процедури закупівлі або цього Договору недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 Закону України “Про публічні закупівлі”, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин. Що в розумінні Замовника є належне виконання умов Договору?

Відповідь:

1 лип. 12:37

Належне виконання умов договору передбачено главою 48 статті 526 Цивільного кодексу України, а саме: 1. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. 2. Виконання зобов’язань, реалізація, зміна та припинення певних прав у договірному зобов’язанні можуть бути зумовлені вчиненням або утриманням від вчинення однією із сторін у зобов’язанні певних дій чи настанням інших обставин, передбачених договором, у тому числі обставин, які повністю залежать від волі однієї із сторін.

проект договору

25 черв. 09:57
Відповідно до абз. 4 п. 2.3. "Проекту догвору" при постачанні продовольства, вилученого Постачальником з довгострокового зберігання у інших військових частинах, термін його придатності, встановлений виробником, на момент постачання повинен становити не менше 15 діб. Постачальник має обовязок вилучати продовольство з довгострокового зберігання у інших військових частинах? Що таке "продовольство"? "Продовольство" як термін не визначений договором. Просимо внести зміни до проекту договору.

проект договору

25 черв. 10:04
В проекті договору зустрічається термін "Орієнтовна заявка". Що має на увазі Замовник використовуючи термін "орієнтовна заявка"?

Інформація про замовника

Назва:
Міністерство оборони України (Відділ підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового та медичного забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ)
Код ЄДРПОУ:
00034022
Веб сайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 03168, Київ, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 6