“Добровільне медичне страхування (страхування від нещасних випадків і страхування здоров’я)”.

Запитання щодо закупівлі

Проект договору про закупівлю

10 лип. 14:22 Є відповідь
Чи передбачає згода Застрахованих осіб, про яку йдеться у п.18.3. проекту договору про закупівлю, передачу Страховиком Страхувальнику інформації щодо діагнозу Застрахованих осіб, як того вимагають форми звітності, що є додатком до проекту договору про закупівлю?

Відповідь:

11 лип. 15:58

Відповідно до пункту 18.3 проекту договору, Страхувальник підтверджує законність отримання згоди на передачу персональних даних Застрахованих осіб Страховику.

Проект договору про закупівлю

10 лип. 14:35 Є відповідь
пп.2.7, 2.9, 4,4 передбачають надання інформації Страховиком Страхувальнику, в тому числі засобами поштового зв'язку, не пізніше 1 числа місяця, наступного за звітним. При цьому, іноді, 1 число місяца може бути вихідним днем. А, в разі, якщо таке надання інформації буде здійснено у останній день звітного місяця, така інформація буде містити дані за неповний звітний період. Водночас, замовник вимагає надання такої інформації за щомісячний або щоквартальний період, що передбачає повний звітний місяць або квартал. Таким чином, Замовник унеможливлює виконання Страховиком одночасно двох умов. Прохання відтермінувати термін надання інформації до 3 (трьох) робочих днів місяця, наступного за звітним.

Відповідь:

11 лип. 15:58

У зазначеному випадку слід використовувати загальну норму цивільного законодавства – ст.254 Цивільного кодексу України, якою встановлено: «Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день».

Вимоги до ключових показників ефективності Страховика (КПЕ)

10 лип. 14:41 Є відповідь
Вимога містить необхідність надання детелізації кожного показника КПЕ, однак не містить пояснення, що саме потрібно в деталізації, окрім числових показників, зазначити, і в якому вигляді деталізацію необхідно надавати. Прохання уточнити.

Відповідь:

11 лип. 15:59

В проекті договору міститься Додаток «ФОРМА КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАХОВИКА (КПЕ)», де зазначено поле «Порядок розрахунку КПЕ», та основні показники, які беруться до уваги під час розрахунку КПЕ, а саме: кількість своєчасних виплат безпосередньо Застрахованим особам, загальну кількість виплат безпосередньо Застрахованим особам, кількість якісних консультацій Медичним асистансом/лікарем Застрахованих осіб, загальну кількість консультацій Медичним асистансом/лікарем Застрахованих осіб, кількість усіх вхідних дзвінків від Застрахованих осіб, що прийняті за перші 20 сек після голосового привітання, загальну кількість усіх вхідних дзвінків від Застрахованих осіб. Деталізацію саме цих показників вимагає Страхувальник. Зазначена деталізація має містити інформацію про ЗО - ПІБ, № полісу, дата звернення і відповідно: дату,розмір виплати; дату звернення за консультацією, зворотний зв’язок щодо консультації; дату звернення (дзвінка), час очікування тощо, - тобто всю інформацію, на підставі якої Страховик здійснює розрахунок КПЕ.

Вид страхування

10 лип. 16:35 Є відповідь
В Тендерній документації, а саме в назві предмета закупівлі та в проекті договору про закупівлю Замовник вказав вид страхування: «Добровільне медичне страхування (страхування від нещасних випадків і страхування здоров’я)». Оскільки законодавство не передбачає такого виду страхування, а встановлює: добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) та добровільне страхування від нещасних випадків, просимо внести відповідні зміни в тендерну документацію. Тим більше, що в п. 6 Інструкції з підготовки тендерної документації Замовник вказав про необхідність наявності в учасника лише однієї ліцензії – на право провадження страхової діяльності у формі добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров’я).

Відповідь:

11 лип. 16:00

Відповідно до пункту 18 частини 1 статті 1 ЗУ “Про публічні закупівлі” (далі -Закон), предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом. Порядок визначення предмета закупівлі затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.03.2016 № 454 (далі - Порядок). Відповідно до абзаців другого і четвертого пункту 1 розділу ІІ Порядку, предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 17 і 32 частини першої статті 1 Закону та на основі національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 (далі – Єдиний закупівельний словник), за показником четвертої цифри основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги. При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками четвертої – восьмої цифр Єдиного закупівельного словника, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг. Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 1 Закону, послуги - будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт. Відповідно до частини першої статті 4 Закону закупівля здійснюється відповідно до річного плану, який оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу. Національним банком України визначено предмет закупівлі “Добровільне медичне страхування (страхування від нещасних випадків і страхування здоров’я)”, за кодом ДК 021:2015: 66510000-8 — “Страхові послуги”, який включено до Річного плану закупівель, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (www.prozorro.gov.ua) 28.12.2018, змінено 07.06.2019. Разом з тим, відповідно до пунктів 29, 30 Закону тендерна документація - документація щодо умов проведення публічних закупівель, що розробляється та затверджується замовником і оприлюднюється для вільного доступу на веб-порталі Уповноваженого органу та авторизованих електронних майданчиках; тендерна пропозиція - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до вимог тендерної документації. Ураховуючи вищезазначене, замовником самостійно визначено назву предмета закупівлі як “Добровільне медичне страхування (страхування від нещасних випадків і страхування здоров’я)”. Разом з тим, умови проведення процедури закупівлі, перелік програм добровільного медичного страхування, кваліфікаційні критерії до учасників, інформацію та спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям, технічні та інші вимоги детально викладені та конкретизовані замовником у тендерній документації, розробленій та оприлюдненій відповідно до Закону. Оскільки зазначена процедура закупівлі проводиться повторно, при цьому назва предмета закупівлі замовником не змінювалася, та ураховуючи те, що у попередніх торгах взяла участь достатня кількість учасників, замовник вважає визначену назву предмета закупівлі та умови тендерної документації, у тому числі проекту договору, у цій частині зрозумілими та такими, що не потребують внесення змін.

Страховий брокер

10 лип. 16:55 Є відповідь
Проект договору про закупівлю передбачає право страхувальника (замовника закупівлі) залучити в період дії договору страхування посередника – страхового брокера. Чи вплине це на ціну наданих страховиком послуг? Оскільки, п. 6.2.10 проекту договору вже передбачене право страхувальника (замовника) зменшувати загальну вартість послуг за цим договором залежно від реального фінансування видатків.

Відповідь:

11 лип. 16:01

Відповідно до пункту 6.2.1 проекту договору (додаток 6 до тендерної документації), у разі необхідності, протягом строку дії Договору страхувальник має право самостійно прийняти рішення про залучення страхового брокера для супроводу Договору та з метою отримання Страховиком (Застрахованими особами) якісних послуг. При цьому, страховий брокер залучається за окремою угодою з Страхувальником, про що письмово повідомляється Страховик. Це не вплине на ціну наданих послуг, оскільки буде проведено окрему закупівлю (чи процедуру закупівлі) у залежності від коду класифікатора та очікуваної вартості предмета закупівлі. Також пунктом 6.2.10 проекту договору передбачено, що Страхувальник має право зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість послуг за цим договором залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору. Умови внесення змін до договору визначені статтею 36 ЗУ “Про публічні закупівлі”.

Вимоги до ключових показників ефективності Страховика (КПЕ)

10 лип. 17:24 Є відповідь
в Додатку до проекту договору «Вимоги для ключових показників ефективності страховика (КПЕ)» в п. 2 зазначено, що скарга Застрахованої особи проходить експертизу за внутрішніми процедурами страховика/страхувальника. Також, п. 6.3.3. проекту договору замовник встановив обов’язок для страховика: «забезпечити відповідність послуг встановленим показникам КПЕ». Законодавство не передбачає подібних процедур та показників для страховика, а покладає на страховика відповідальність за невиконання своїх обов’язків з виплати страхового відшкодування. Яким чином (за якими критеріями) страхувальник (замовник) буде проводити експертизу скарги застрахованої особи, щоб така експертиза не протирічила положенням законодавства та не порушувала права страховика, необґрунтовано покладаючи на останнього додаткову відповідальність?

Відповідь:

11 лип. 16:02

Встановлені Страхувальником показники КПЕ є вимогою до якості послуг (однієї з основних характеристик предмета Договору), як це передбачено загальними нормами цивільного та господарського законодавства, та є критеріями оцінки результату наданих за Договором послуг. Скарга Застрахованої особи буде розглядатись Страхувальником на предмет наявності порушень умов Договору Страховиком під час надання послуг конкретній Застрахованій особі згідно зафіксованих Застрахованою особою доказів такого порушення, про це додатково буде повідомлено Страховика в письмовій формі та наведено всі зазначені аргументи за процедурою, визначеною загальними нормами чинного цивільного та господарського законодавства.

Проект договору про закупівлю

11 лип. 16:31 Є відповідь
Враховуючи Вашу відповідь зрозуміло, що відповідно до пункту 18.3 проекту договору, Страхувальник підтверджує законність отримання згоди на передачу персональних даних Застрахованих осіб Страховику. Але питання було у зворотньому напрямку щодо передачі інформації Страховиком Страхувальнику (Замовнику). Тому питання залишається відкритим: Чи передбачає згода Застрахованих осіб, про яку йдеться у п.18.3. проекту договору про закупівлю, передачу Страховиком Страхувальнику інформації щодо діагнозу Застрахованих осіб, як того вимагають форми звітності, що є додатком до проекту договору про закупівлю?

Відповідь:

15 лип. 17:47

Так, передбачає. Під діагнозом в частині звітності мається на увазі причина звернення Застрахованої особи до Страховика.

Розділ 6. Порядок нумерації.

16 лип. 16:11 Є відповідь
В Тендерній документації, а саме в розділі 6 "Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" відсутній пункт №5 : після пункту №4 йде наступний пункт №6. Прошу пояснити: порушена послідовність нумерації, чи пропущений пункт №5. В разі, якщо пункт №5 пропущений, просимо внести відповідні зміни в тендерну документацію.

Відповідь:

16 лип. 16:34

Доброго дня! Так, порушена послідовність нумерації, прохання пункт 6 вважати пунктом 5.

Захист персональних даних

17 лип. 12:11 Є відповідь
В п. 18.3. проекту Договору про закупівлю, а також «Вимоги до ключових показників ефективності страховика (КПЕ)» містять положення про передачу персональних даних Застрахованої особи від Страховика до Страхувальника. Зокрема, мова йде про діагноз Застрахованої особи. Зауважимо, що закон (Цивільний кодекс України, Закон України «Про страхування») забороняє розголошення такої інформації про особу. З метою підтвердження дотримання Страховиком вимог законодавства про захист персональних даних, останній має отримати безпосередньо від Застрахованої особи письмову згоду на обробку її персональних даних. Також, вказана згода має містити положення про те, що Застрахована особа дозволяє Страховику передавати свої персональні дані, в тому числі інформацію про діагноз, Страхувальнику. У зв’язку з цим просимо додати відповідний пункт до проекту договору про закупівлю.

Відповідь:

17 лип. 14:36

Відповідно до пункту 18.3 проекту договору, Страхувальник підтверджує законність отримання згоди на передачу персональних даних Застрахованих осіб Страховику та передавання їх Страхувальнику. Порядок надання згоди на передачу персональних даних Застрахованих осіб та його зміст буде визначено за внутрішньою процедурою Страхувальника. Форма заяви на страхування передбачатиме передачу всіх необхідних для виконання умов Договору страхування персональних даних Застрахованих осіб.

Затримка оплати через порушення встановлених показників КПЕ Страховиком

17 лип. 12:12 Є відповідь
П. 6.2.14 Страхувальник має право затримати оплату страхового платежу за звітний квартал на один місяць чи на інший строк, але в будь-якому разі до усунення всіх допущених порушень Страховиком у разі, якщо по будь-якому із встановлених показників КПЕ Страхувальником буде допущено зниження встановленого Договором цільового значення КПЕ. Про таке рішення Страхувальник повідомляє Страховика листом (з копією на офіційну електронну адресу Страховика), де зазначає перелік порушень, вимоги та строки їх усунення, при цьому Страховик не припиняє надання послуг за Договором та здійснення страхових виплат Застрахованим особам у повному обсязі. Після усунення таких порушень, оплата страхового платежу за звітний квартал здійснюється протягом одного місяця від дати отримання Страховиком листа від Страхувальника з підтвердженням факту виправлення зазначених порушень. А якщо Страховик не має можливості усунути порушення відповідно до вимог і строків, визначених Страхувальником? Договір припиняється? Яка процедура? Чи буде в такому разі оплачена страхова премія за той період страхування, коли страховик продовжував обслуговувати ЗО?

Відповідь:

17 лип. 14:37

Відповідно до підпункту 6.3.18 проекту договору, Страховик зобов’язаний негайно усувати порушення, встановлені самостійно Страховиком, або виявлені Страхувальником (страховим брокером, у разі залучення) під час контролю за якістю послуг шляхом розгляду КПЕ, звітів, опитування Застрахованих осіб тощо в строк, встановлений Страхувальником. Підпунктом 6.3.22 проекту договору встановлено, що у разі призупинення оплати страхового платежу Страхувальником у випадках, передбачених цим Договором, Страховик зобов’язаний забезпечити якісне надання послуг, в тому числі, виплату Застрахованим особам страхових виплат за цим Договором, та усунути всі порушення, виявлені Страхувальником протягом періоду призупинення страхового платежу, а також письмово повідомити Страхувальника про усунення виявлених порушень. Пунктом 13.7 проекту договору передбачено, що у разі наявності факту порушення умов цього Договору, що зафіксовано зазначеним актом, Сторони вправі проводити всі необхідні дії для встановлення та попередження в майбутньому всіх фактів, що призвели/можуть призвести до таких порушень, в тому числі: здійснювати аналіз матеріалів, проводити розслідування/експертизи інцидентів, організовувати спільні зустрічі для розгляду пропозицій Сторін щодо оперативного усунення порушень, удосконалення якості надання послуг, зокрема, щодо можливого надання додаткових послуг для Застрахованих осіб в межах предмету договору. Згідно пункту 13.6 проекту договору , у разі порушення умов цього Договору щодо якості надання послуг, в тому числі, зобов’язань Страховика, визначених Розділом ІІ цього Договору, підпунктами 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9, 6.3.17, 6.3.18, 6.3.19, 6.3.20, 6.3.23 пункту 6.3 цього Договору, правилами страхування, вимогами чинного законодавства України та у разі не усунення цих порушень в строк, встановлений Страхувальником, Страховик на вимогу Страхувальника повинен сплатити штраф у розмірі 3 000, 00 грн (три тисячі гривень 00 коп.) за кожен факт такого порушення, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання відповідної вимоги. Відповідно до підпункту 6.2.1 проекту договору, Страхувальник вправі достроково в односторонньому порядку розірвати (припинити) цей Договір, письмово повідомивши про це Страховика у строк не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дня фактичного розірвання Договору або інший строк, визначений Страхувальником. Тобто, у разі якщо Сторонами не досягнуто згоди щодо усунення порушень умов Договору, здійснених Страховиком, Страхувальник вправі застосувати до Страховика штрафні санкції та розірвати Договір страхування. Страховий платіж оплачується Страхувальником за якісно надані послуги, що підтверджується погодженням КПЕ за відповідний місяць.

Проект договору

17 лип. 12:12 Є відповідь
п. 2.3.6. проекту договору про закупівлю передбачає вимогу до Страховика обслуговувати Застрахованих осіб українською мовою або мовою звернення Застрахованої особи. Які мови звернень передбачаються під час дії договору страхування?

Відповідь:

17 лип. 14:38

Обслуговування Застрахованих осіб повинно здійснюватися державною мовою - українською, проте у разі, якщо звернення Застрахованої особи здійснюється російською мовою, просимо забезпечити обслуговування мовою звернення такої особи.

Щодо залучення страхового брокера

17 лип. 12:17 Є відповідь
П. 6.3.14. проекту Договору - У разі залучення Страхувальником страхового брокера , з моменту вручення листа від Страхувальника про залучення страхового брокера: негайно виконувати рекомендації страхового брокера, усувати, виявлені страховим брокером порушення умов Договору, та співпрацювати з страховим брокером з інших питань в порядку, визначеному нормами чинного законодавства України. Повноваження брокера мають бути підтверджені відповідно до глави 17 Цивільного кодексу України з конкретним визначенням переліку конфіденційної інформації, яку страховик може розголошувати відповідно до умов Договору страхування. Чи буде надане дане підтвердження?

Відповідь:

17 лип. 14:38

Так, Страховика буде ознайомлено з переліком повноважень страхового брокера та переліком інформації, до якої матиме доступ страховий брокер.

Штрафні санції через порушення у мов Договору

17 лип. 12:21 Є відповідь
П. 13.3 і п. 13.4 Проекту Договору передбачають подвійні штрафні санкції за несвоєчасне здійснення страхової виплати – і пеня, штраф. Щоб усунути чи можливо в п. 13.3 передбачити саме виключний перелік випадків, за якими буде штраф?

Відповідь:

17 лип. 14:39

У пункті 13.3 проекту договору є примітка про те, що його умови не застосовуються до порушень строків здійснення страхової виплати. За несвоєчасне здійснення страхової виплати передбачено виключно такі штрафні санкції як пеня, про що йдеться в пункті 13.4 проекту договору.

Щодо порушення умов Договору медичними закладами, лікарями, медичними працівниками, аптеками, лабораторіями та іншими третіми особами, залученими Страховиком

17 лип. 12:25 Є відповідь
П. 6.3.23 Проекту Договору Страховик зобов’язаний забезпечити дотримання умов цього Договору медичним асистансом, медичними закладами, лікарями, медичними працівниками, аптеками, лабораторіями та іншими третіми особами, залученими Страховиком до надання послуг за цим Договором. та П. 13.18. Проекту Договору Відповідальність за порушення умов цього Договору медичним асистансом, медичними закладами, лікарями, медичними працівниками, аптеками, лабораторіями та іншими третіми особами, залученими Страховиком до надання послуг за цим Договором, покладається на Страховика. Яким чином буде підтверджуватись факт порушення медичними закладами, лікарями, медичними працівниками, аптеками, лабораторіями умов Договору страхування?

Відповідь:

17 лип. 14:39

Факт порушення медичними закладами, лікарями, медичними працівниками, аптеками, лабораторіями умов Договору страхування може бути встановлено, у разі надходження скарги від Застрахованої особи Страхувальнику. Кожна скарга Застрахованої особи буде розглядатись Страхувальником на предмет наявності порушень умов Договору Страховиком та третіми особами, залученими ним під час виконання умов Договору, згідно зафіксованих Застрахованою особою доказів такого порушення, про це додатково буде повідомлено Страховика в письмовій формі та наведено всі зазначені аргументи за процедурою, визначеною загальними нормами чинного цивільного та господарського законодавства.

Сплата страхових платежів

17 лип. 13:57 Є відповідь
Умови проекту договору про закупівлю, зокрема, розділ 5, встановлює сплату страхових платежів Страхувальником, по суті, раз на чотири місяці. Чим обумовлено такий тривалий строк оплати зі сторони Страхувальника? Чи не обумовлений такий строк оплати відсутністю коштів у Страхувальника?

Відповідь:

17 лип. 15:45

Рішення про порядок сплати страхового платежу за Договором було прийнято уповноваженим колегіальним органом Страхувальника з дотриманням норм чинного законодавства України та на основі дослідження як національного, так і міжнародного досвіду проведення аналогічних закупівель. Кошти на проведення зазначеної закупівлі заплановано та виділено відповідно до норм чинного законодавства України.

Стосовно звітності

17 лип. 13:58 Є відповідь
Чим (де) встановлено форму акту приймання-передачі наданих послуг та зведеного акту приймання-передачі послуг? Просимо внести відповідні зміни в тендерну документацію з метою ознайомлення із формами вказаних актів та визначенням відповідності їх пунктів вказаним умовам проекту договору про закупівлю.

Відповідь:

17 лип. 15:46

Форма акта приймання-передачі наданих послуг та зведеного акта приймання-передачі послуг складаються на основі загальних норм ведення бухгалтерського обліку та не є істотною умовою договору страхування. Форми зазначених актів буде надано в робочому порядку переможцю закупівлі або в якості додатків до договору на етапі укладення договору з переможцем закупівлі.

Розірвання договору в односторонньому порядку

17 лип. 14:10 Є відповідь
п 6.2.15 проекту договору про закупівлю містить положення про те, що Страхувальник має право в односторонньому порядку розірвати договір страхування в разі незадоволеності Застрахованих осіб якістю наданих Страховиком послуг. Зауважимо, що така незадоволеність може мати місце також й при відмовах у виплаті страхового відшкодування навіть на підставі договору страхування. Тобто, може виникнути ситуація, за якої Страховик виконував свої зобов’язанні і діяв на підставі укладеного договору, а останній розірвано Страхувальником через невдоволеність застрахованих осіб законною відмовою у виплаті. Просимо звернути на це увагу і внести відповідні зміни в проект договору (тендерну документацію) стосовно даного положення.

Відповідь:

17 лип. 15:47

Рішення про розірвання договору Страхувальником в односторонньому порядку може бути прийнято відповідно до норм чинного законодавства України за наявності обґрунтованих та достатньо досліджених доказів Страхувальником, зокрема шляхом виявлення систематичного порушення умов Договору під час контролю якості послуг (КПЕ, звітність, залучення страхового брокера,). Законна та обґрунтована відмова у страховій виплаті Застрахованій особі не є підставою для одностороннього розірвання Договору Страхувальником відповідно до умов проекту договору.

Проект договору. Заміна медичного закладу

17 лип. 15:57 Є відповідь
п. 6.3.21 проекту договору про закупівлю передбачає погодження із Страховиком заміни медичного закладу у порядку, передбаченому договором страхування. Просимо вказати, де саме в договорі передбачений такий порядок погодження?

Відповідь:

19 лип. 14:33

Підпунктом 6.3.21 проекту договору встановлено: якщо протягом строку дії Договору Страховик ініціює виключення медичного закладу певного класу із переліку медичних закладів, що зазначений у Додатку _ до договору, у зв’язку із розірванням договору про співпрацю з таким медичним закладом, то Страховик зобов'язаний одразу на момент такого виключення забезпечити заміну виключеного медичного закладу на інший медичний заклад аналогічного класу (з максимально наближеним територіальним розташуванням до виключеного медичного закладу) та узгодити таку зміну з Страхувальником у визначеному Договором порядку. Пунктом 16.1 проекту договору визначено, що Сторони вправі ініціювати внесення змін та доповнень до Договору, що не суперечать законодавству України у сфері публічних закупівель та Правилам страхування. Усі зміни до цього Договору (крім пунктів 2.11, 16.2 цього Договору) вносяться в період його дії письмово та у відповідності до вимог чинного законодавства у сфері публічних закупівель, а саме укладається додатковий договір, що стає невід'ємною частиною цього Договору і набирає чинності лише після його підписання уповноваженими особами Сторін. Отже, про зміну медичного закладу Страховик повинен попередньо повідомити Страхувальника та після погодження останнього Сторони вносять зміни до Додатку _ до договору «Перелік медичних закладів» шляхом укладення додаткового договору до Договору страхування.

Дотримання умов договору страхування медичними закладами:

17 лип. 15:57 Є відповідь
п. 6.3.23 проекту договору про закупівлю містить положення про те, що Страховик зобов’язаний «забезпечити дотримання умов договору страхування медичними закладами,…аптеками…іншими особами, залученими до надання послуг за цим договором».. Звертаємо увагу, що договір страхування є ДВОСТОРОННІМ договором, що передбачено законом. А тому вимагати від третіх осіб дотримання його умов є не незаконним. У зв’язку з цим просимо внести відповідні зміни до тендерної документації, виключивши вказаний та подібні пункти із змісту проекту договору про закупівлю.

Відповідь:

19 лип. 14:35

Звертаємо Вашу увагу на Розділ ІІ «Вимоги до якості послуг» проекту договору, пунктом 2.2 якого передбачено, що Cтраховик повинен забезпечити якість послуг на кожному етапі взаємодії під час надання послуг, зокрема: якісну взаємодію між Страхувальником/Застрахованими особами та Страховиком, медичним асистансом, медичними закладами, лікарями, медичними працівниками, аптеками, лабораторіями та іншими третіми особами, залученими Страховиком до надання послуг за цим Договором. Водночас, підпунктом 6.3.23 проекту договору встановлено ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЛЯ СТРАХОВИКА (а не для третіх осіб) забезпечити дотримання умов цього Договору медичним асистансом, медичними закладами, лікарями, медичними працівниками, аптеками, лабораторіями та іншими третіми особами, залученими Страховиком до надання послуг за цим Договором. Тобто, враховуючи те, що зазначені треті особи залучаються до надання послуг за Договором страхування на основі окремих договірних відносин з Страховиком, Страховик може у таких договорах з третіми особи встановити дзеркальні умови цього Договору страхування З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ за цим Договором страхування.

Довідка Нацкомфінпослуг

23 лип. 15:31 Є відповідь
Підпунктом 2 пункту 2 розділу «Оцінка тендерної пропозиції» Тендерної документації Замовник вимагає надання учасником довідки, виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) про те, що до учасника застосовувалися/не застосовувалися заходи впливу у вигляді розпорядження про анулювання ліцензій «на провадження страхової діяльності хоча б за одним із основних видів страхування» за період з 2015 по 2018 роки та перше півріччя 2019 року. У той же час, Нацкомфінпослуг, керуючись вимогами відповідного законодавства, надає учасникам довідки щодо застосовування/не застосовування заходів впливу у вигляді розпоряджень про анулювання ліцензій «на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), зокрема, на послуги у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством» за відповідний період. Чи розглядатиме Замовник довідку Нацкомфінпослуг, подану у складі тендерної пропозиції учасника, з формулюванням, яке використовує Нацкомфінпослуг як таку, що відповідає вимогам підпункту 2 пункту 2 розділу «Оцінка тендерної пропозиції» Тендерної документації? Чи не буде зазначена відмінність між формулюваннями, які використовує Замовник та регулятор (Нацкомфінпослуг) розцінена Замовником як підстава для відхилення тендерної пропозиції учасника?

Відповідь:

24 лип. 09:58

Доброго ранку! Відповідно до пункту 2 “Інша інформація” розділу “Оцінка тендерної пропозиції” учасники процедури закупівлі повинні завантажити в електронну систему закупівель у сканованому вигляді наступні документи, у т .ч. довідку, видану Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) про те, що до учасника застосовувалися/не застосовувалися заходи впливу у вигляді розпорядження про анулювання ліцензій на провадження страхової діяльності хоча б за одним із основних видів страхування за період з 2015 по 2018 роки та перше півріччя 2019 року. Відповідно ЗУ “Про страхування” (далі - Закон), Нацкомфінпослуг (Уповноважений орган) здійснює державний нагляд за страховою діяльністю на території України та основними функціями Уповноваженого органу є, у т. ч., видача ліцензій страховикам на здійснення страхової діяльності та проведення перевірок їх відповідності виданій ліцензії (ст. 36 Закону). Зокрема, формулювання, наведене у вашому запитанні, яке використовує Уповноважений орган, не суперечить змісту (суті) вимоги, визначеної в пункті 2 “Інша інформація” розділу “Оцінка тендерної пропозиції” тендерної документації. Тому зазначена у конкретному випадку відмінність саме у формулюванні (за відповідний період, визначений у тендерній документації) не буде підставою для відхилення тендерної пропозиції.

Кваліфікаційні критерії

24 лип. 16:58 Є відповідь
Відповідно до вимог кваліфікаційним критеріям Замовника та п. 2.3.3. проекту договору про закупівлі, Страховик повинен мати «виділені канали комунікацій у месенджерах, в т. ч. Viber, Skype, Telegram, з можливістю цифрового аудіозапису розмов і їх архівації», але дані месенджери не передбачають можливості цифрового аудіозапису розмов, а лише зберігають історію листування. Просимо уточнити інформацію щодо цифрового аудіозапису розмов в месенджерах.

Відповідь:

25 лип. 18:33

У разі, якщо в учасника немає можливості забезпечити зазначений «цифровий аудіозапис розмов і їх архівації», то замовник вимагає лише наявність такої кваліфікаційної вимоги - виділена адреса електронної пошти, виділені канали комунікацій у месенджерах, в т. ч., Viber, Skype, Telegram, де повинна зберігатися історія листування/звернень Застрахованих осіб та архівація такої історії.

дата розкриття тендерних пропозицій

25 лип. 10:20 Є відповідь
в п. 2 . Забезпечення тендерної пропозиції вказано що, Строк дії забезпечення тендерної пропозиції складає 120 днів від дати розкриття тендерних пропозицій (кінцевого строку подання тендерних пропозицій) або більш пізньої дати. Оскількі Подача пропозицій з 26 черв. 18:25 по 7 серп. 11:00, То 7 серп. вважається датою розкриття тендерних пропозицій?

Відповідь:

26 лип. 13:47

Так, 07 серпня 2019 року об 11:00 год. кінцевий строк для подання тендерних пропозиції та розкриття частини тендерної пропозиції з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі.

в п

25 лип. 10:25 Є відповідь
в п.2 Інша інформація, є посилання на презентацію“Типові помилки та невідповідності тендерної документації”, для зменшення ризику відхилення тендерних пропозицій, яка розміщена на веб-порталі Національного банку України за посиланням: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=22779482. У даній презентації наведено приклади, що не відповідають вимогам наданої тендерної документації. Дана інформація може привести до збільшення помилок при підготуванні документів.

Відповідь:

26 лип. 13:48

Презентація називається “Типові помилки та невідповідності тендерної документації”, тобто є типовою, узагальненою та складеною з урахуванням досвіду проведення попередніх торгів.

Кваліфікційні критерії. Довідка про досвід виконання аналогічного договору

25 лип. 10:45 Є відповідь
В п. 5 розділу Інструкція з підготовки тендерної пропозиції зазначено, що в довідці про наявність досвіду виконання аналогічного договору БАЖАНО зазначити: «максимальну та мінімальну кількість застрахованих осіб за договором з уточненням дати (періоду), протягом якого була така кількість застрахованих осіб». Чи є ця вимога обов’язкова? Якщо в період дії договору була однакова кількість застрахованих осіб, чи слід роз’ясняти максимальну та мінімальну кількість застрахованих з уточненням дати?

Відповідь:

26 лип. 13:49

Відповідно до умов ТД, учасник повинен завантажити в Систему у сканованому вигляді документи, у т. ч. довідку учасника у довільній формі, завірену підписом уповноваженої особи учасника, про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів), за останні 5 років із надання послуг з добровільного медичного страхування працівників компаніям, чисельність застрахованого персоналу яких не менше 2500 працівників (має бути як мінімум один договір за останні 5 років, за яким на будь-яку дату його дії було застраховано не менше 2500 працівників). У довідці бажано зазначити: назву послуг, рік надання (період надання послуг); назву(и) та адресу(и) замовника(ів); прізвища, ініціали та телефони контактних осіб замовників; максимальну та мінімальну кількість застрахованих осіб за договором(ми) з уточненням дати (періоду), протягом якого була така кількість застрахованих осіб. Зазначена інформація, яку бажано зазначити у довідці не є обов’язковою, проте є інформативною, яку б хотілося бачити замовнику для розуміння наявності в учасника вищезазначеного досвіду, оскільки вона її уточнює (пояснює, підтверджує). Якщо в період дії договору була однакова кількість застрахованих осіб, тобто незмінною, то вона є і мінімальною і максимальною протягом всього періоду дії договору - роз’яснювати не потрібно, достатньо зазначити кількість застрахованих осіб та дату (період).

Підтвердження досвіду виконання аналогічного договору

25 лип. 11:05 Є відповідь
В п. 5 розділу Інструкція з підготовки тендерної пропозиції зазначено, що учасник повинен надати «Лист(и) – відгук(и) від замовника(ів) щодо виконання договору(ів), на який(і) є посилання у довідці про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів)». Як необхідно тлумачити вираз: «на який(і) є посилання у довідці»? Чи достатнім буде лист-відгук від Замовника щодо загального досвіду співробітництва за договором медичного страхування?

Відповідь:

26 лип. 13:50

Відповідно до умов ТД, учасник повинен завантажити в Систему у сканованому вигляді документи, у т. ч. довідку учасника у довільній формі, завірена підписом уповноваженої особи учасника, про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів), за останні 5 років із надання послуг з добровільного медичного страхування працівників компаніям, чисельність застрахованого персоналу яких не менше 2500 працівників (має бути як мінімум один договір за останні 5 років, за яким на будь-яку дату його дії було застраховано не менше 2500 працівників). У довідці бажано зазначити: назву послуг, рік надання (період надання послуг); назву(и) та адресу(и) замовника(ів); прізвища, ініціали та телефони контактних осіб замовників; максимальну та мінімальну кількість застрахованих осіб за договором(ми) з уточненням дати (періоду), протягом якого була така кількість застрахованих осіб; лист(и) – відгук(и) від замовника(ів) щодо виконання договору(ів), на який(і) є посилання у довідці про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів).

Завірення Розділу 3 та Розділу 6 Пояснювальної записки?

25 лип. 11:51 Є відповідь
На вимогу п. 2 розділу Оцінка тендерної пропозиції учасник повинен завантажити: «Розділ 3 “Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя” за 2018 рік; розділ 6 “Умови забезпечення платоспроможності страховика” за 2018 рік (ІНФОРМАЦІЯ ПОВИННА БУТИ ЗАВІРЕНА ПІДПИСОМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ УЧАСНИКА) Пояснювальної записки до звітних даних страховиків за 2018 рік (додаток 4 до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 лютого 2004 року №39 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04 вересня 2018 року № 1521)». Чи потрібно завіряти Розділ 3 та Розділ 6 Пояснювальної записки підписом уповноваженої особи чи лише Розділ 6?

Відповідь:

26 лип. 13:51

Потрібно завіряти Розділ 3 та розділ 6.

Кваліфікаційні критерії. Довідка про матеріально-технічну базу

25 лип. 15:27 Є відповідь
Відповідно до п. 5 розділу Інструкція з підготовки тендерної пропозиції, у довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідно обов’язково зазначити інформацію про «наявність можливості тестування особистого кабінету та програмного забезпечення (зазначити необхідні посилання, БАЖАНО зазначити тестовий логін та пароль)». Чи слід вважати формулювання «бажано» як необов’язковою умовою для зазначення тестового логіну та паролю?

Відповідь:

26 лип. 13:52

Вимога щодо підтвердження наявності можливості тестування особистого кабінету та програмного забезпечення із посиланням на них є обов’язковою. Формулювання «бажано» не є обов’язковою умовою, проте є умовою інформативною, яку б хотілося бачити замовнику.

Проект договору про закупівлю

26 лип. 15:27 Є відповідь
2.11. Страхувальник вправі в односторонньому порядку змінювати (доповнювати) встановлені КПЕ, форми звітів, визначені уДодатках _ до цього договору, про що письмово листом повідомляє Страховика, де викладає нову редакцію відповідного КПЕ/форми звіту. При цьому, такі зміни до Договору набирають чинності від дати вручення зазначеного листа Страховику. Де право другої сторони?

Відповідь:

30 лип. 16:48

Доброго дня. Під час розробки проекту договору, Замовник керувався частиною першою статті 188 Господарського кодексу України, де унормовано, що зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором. В свою чергу, в проекті договору Замовником передбачено механізм та порядок внесення змін до договору в односторонньому порядку

Проект договору про закупівлю

26 лип. 15:28 Є відповідь
6.3.10. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків. Про які витрати йдеться мова?

Відповідь:

30 лип. 16:49

Доброго дня. У разі, якщо Страхувальником при настанні страхового випадку за власні кошти оплачено вартість лікування Застрахованої особи в медичному закладі, Страховик зобов’язаний відшкодувати ці кошти Страхувальнику.

Проект договору про закупівлю

26 лип. 15:28 Є відповідь
7.6. Ліміт за повний курс лікування, що передбачений програмою страхування (пакетом страхування) із розрахунку на один рік страхування становить 12 місяців (рік страхування), при цьому Сторони погодили, що у разі звернення Застрахованої особи для надання послуг у рік страхування (коли ліміт не використаний), Страховик здійснює використання невикористаного ліміту за повний курс лікування станом на дату (рік страхування) звернення Застрахованої особи (тобто використовується ліміт попереднього року страхування), навіть якщо надання послуг Застрахованій особі за цим зверненням фактично здійснюється у наступному році страхування, але в межах строку дії Договору. Прохання пояснити, якщо застраховані не вибрали свої ліміти за перші два роки, то на третій рік вони можуть використати все з потрійним лімітом?

Відповідь:

30 лип. 16:50

Доброго дня. В пункті 7.6 йдеться мова лише про 1 календарний рік страхування (кожних 12 місяців), наприклад: якщо Застрахована особа вкінці року страхування (в листопаді/грудні 2019) звертається до Страховика з страховим випадком, а Страховик записує її до лікаря/чи лікар записує на лікування в стаціонарі на наступний місяць страхування тощо на наступний рік страхування (січень 2020 року), при цьому Застрахована особа не використала ліміт за рік звернення (2019 рік), то використовується ліміт року звернення (2019 року).

Проект договору про закупівлю

26 лип. 15:30 Є відповідь
12.1.4. Страховик та Страхувальник погодили таблицю коефіцієнтів, які застосовуються при розрахунку загального страхового платежу, лімітів. Додається розрахунок на рік. - Чи буде використовуєтись коефіцієнт до страхової суми?

Відповідь:

30 лип. 16:50

Доброго дня. Страхова сума повинна відповідати пакету страхування, у разі, якщо при зміні пакету страхування – страхова сума нового пакету змінюється, то коефіцієнт застосовується й до нової страхової суми.

Проект договору про закупівлю

26 лип. 15:30 Є відповідь
13.3. У разі порушення строків під час надання послуг за цим Договором (в т.ч., але не виключно: несвоєчасне прийняття рішення про здійснення страхової виплати чи про відмову у її виплаті; несвоєчасне надання акта про приймання-передавання наданих послуг звітний місяць, зведеного акта про приймання-передавання наданих послуг звітний квартал тощо), Страховик повинен сплатити Страхувальнику на його вимогу штрафні санкції протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання цієї вимоги у розмірі 0,002% від загальної вартості послуг за Договором (пункт 3.1 Договору) за кожен факт такого порушення (виняток пункт 13.4 цього Договору). Прохання видалити зазначений пункт, тому що в страховій практиці такі норми не застосовуються.

Відповідь:

30 лип. 16:51

Доброго дня. Замовником вірно викладено свої вимоги в пункті 13.3 проекту договору. Зазначений пункт договору не суперечить нормам чинного законодавства України

Проект договору про закупівлю

26 лип. 15:30 Є відповідь
13.6 У разі порушення умов цього Договору щодо якості надання послуг, в тому числі, зобов’язань Страховика, визначених Розділом ІІ цього Договору, підпунктами 6.3.2, 6.3.3 , 6.3.4, 6.3.5, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9, 6.3.17, 6.3.18, 6.3.19, 6.3.20, 6.3.23 пункту 6.3 цього Договору, правилами страхування, вимогами чинного законодавства України та у разі не усунення цих порушень в строк, встановлений Страхувальником, Страховик на вимогу Страхувальника повинен сплатити штраф у розмірі 3 000, 00 грн (три тисячі гривень 00 коп.) за кожен факт такого порушення, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання відповідної вимоги. Прохання видалити зазначений пункт, тому що в страховій практиці такі норми не застосовуються.

Відповідь:

30 лип. 16:51

Доброго дня. Замовником вірно викладено свої вимоги в пункті 13.6 проекту договору. Зазначений пункт договору не суперечить нормам чинного законодавства України

Проект договору про закупівлю

26 лип. 15:30 Є відповідь
6.6.2 Повернути Cтраховику зведений акт про приймання-передавання наданих послуг за звітний квартал без здійснення оплати, акт про приймання-передавання наданих послуг за звітний місяць в разі неналежного їх оформлення (відсутність підписів, посилання на повний номер і дату укладення цього Договору (останнього додаткового договору до цього Договору), вартості послуг та періоду їх надання тощо). Який зв’язок між неналежним оформленням акту та оплати страхових платежів? За надані страхові послуги платити не потрібно?Прохання внести зміни в договір.

Відповідь:

30 лип. 16:52

Доброго дня. Відповідно до загальних норм законодавства, норм ведення бухгалтерського обліку та згідно проекту договору, підтвердженням прийняття Страхувальником послуг за звітний квартал є підписання акту про приймання-передавання наданих послуг за звітний квартал. Вимоги до належного оформлення зазначеного акту викладено в пункті 5.3, підпункті 6.2.2. В свою чергу, підписаний обома Сторонами акт про приймання-передавання наданих послуг за звітний квартал є підставою (первинним документом) для оплати частини страхового платежу за такий звітний квартал.

Проект договору про закупівлю

26 лип. 15:31 Є відповідь
6.2.14. Затримати оплату страхового платежу за звітний квартал (визначену пунктом 5.2 Договору) на один місяць чи на інший строк, але в будь-якому разі до усунення всіх допущених порушень Страховиком у разі, якщо по будь-якому із встановлених показників КПЕ (Додаток _ до цього договору) Страхувальником буде допущено зниження встановленого Договором цільового значення КПЕ. Про таке рішення Страхувальник повідомляє Страховика листом (з копією на офіційну електронну адресу Страховика), де зазначає перелік порушень, вимоги та строки їх усунення, при цьому Страховик не припиняє надання послуг за Договором та здійснення страхових виплат Застрахованим особам у повному обсязі. Після усунення таких порушень, оплата страхового платежу за звітний квартал здійснюється протягом одного місяця від дати отримання Страховиком листа від Страхувальника з підтвердженням факту виправлення зазначених порушень. Прохання видалити зазначений пункт, щоб не шукати підстави, щоб не сплачувати страхові платежі.

Відповідь:

30 лип. 16:53

Доброго дня. Відповідно умов договору страхування, у разі належного виконання Страховиком своїх зобов’язань та дотримання встановлених показників КПЕ, оплата буде здійснена своєчасно в обсязі, передбаченому Списком Застрахованих осіб.

Проект договору про закупівлю

26 лип. 15:31 Є відповідь
6.3.1. Забезпечити належне надання послуг в обсягах, у строки та на умовах, що встановлені цим Договором, в тому числі, у разі призупинення оплати страхового платежу Страхувальником. - прохання видалити «в тому числі, у разі призупинення оплати страхового платежу Страхувальником»

Відповідь:

30 лип. 16:53

Доброго дня. Замовником вірно викладено свої вимоги в підпункті 6.3.1 проекту договору. У разі якісного надання послуг Страховиком, оплата частини страхового платежу за звітний квартал буде здійснена своєчасно.

Інформація про замовника

Назва:
Національний Банк України
Код ЄДРПОУ:
00032106
Веб сайт:
Адреса:
Україна, 01601, Київська область, Київ, вул. Інститутська, 9