Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (31210000-1) (фільтри захисні протизавадні (однофазні) спеціального призначення)

Запитання щодо закупівлі

Кваліфікаційні документи

15 лип. 12:12 Є відповідь
Добрий день. У пункті 5.5 Тендерної документації вказано наступне: «Усі довідки (крім довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру/реєстраційного номеру облікової картки платника податків) передбачені підпунктом 5.3 і пункту 5 цього розділу, що повинні бути видані не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення торгів або більш пізню дату.» У свою чергу, підпункт 5.3 включає в себе : «Оригінал витягу з реєстру платників ПДВ», що не являється довідкою. Запитання: чи повинен Оригінал витягу з реєстру платників ПДВ бути виданий не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення торгів?

Відповідь:

18 лип. 11:54

Оригінал витягу з реєстру платників ПДВ може бути виданий раніше дати оприлюднення оголошення про проведення торгів

Щодо експертного висновку

30 лип. 15:46 Є відповідь
Відповідно до підпункту 6.3 пункту 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» Розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації, затвердженої Протоколом засідання тендерного комітету Міністерства оборони України від 09.07.2019 р. №75/420/1, Для підтвердження інформації, яка наведена у довідці щодо серійного виготовлення фільтрів, як засобів технічного захисту інформації, згідно технічних умов учасник повинен надати: - копію чинного експертного висновку у галузі ТЗІ; - копію першої сторінки технічних умов, згідно яких виготовляються фільтри; - копії сторінок технічних умов, на яких наведені відомості щодо технічних характеристик фільтрів. Відповідно до пункту 2 Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації, затвердженого Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 16.05.2007 № 93 (у редакції наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 13.10.2017 № 565) Державна експертиза у сфері технічного захисту інформації проводиться з метою дослідження, перевірки, аналізу та оцінки об'єктів експертизи щодо їх відповідності вимогам нормативних документів із технічного захисту інформації та можливості їх використання для забезпечення технічного захисту інформації. Однак вона не є обов’язковою, так само, як і сертифікація. При цьому і експертиза, і сертифікація передбачають дослідження відповідності вимогам наступних нормативних документів із технічного захисту інформації та можливості їх використання для забезпечення технічного захисту інформації: ДСТУ 3639-97 «Сумісність технічних засобів електромагнітна. Фільтри протизавадні. Загальні технічні умови» та технічні умови виробника». Так, відповідно до пункту 16 Положення Організатор за результатами аналізу наданих документів та з урахуванням загальних методик оцінювання задекларованих характеристик засобів ТЗІ, ОТР КСЗІ та КСЗІ формує програму і методику проведення експертизи об'єкта, здійснює відбір зразків засобів ТЗІ та складає перелік необхідного програмно-технічного забезпечення для проведення випробувань. При цьому сертифікація здійснюється і на продукцію, яка буде виготовлена у майбутньому в межах строку дії сертифікату. Тобто враховуючи строки подання тендерних пропозицій, передбачені тендерною документацією (до 09.08.2019р.), здійснити пропозицію будуть мати можливість лише ті учасники, які мають у наявності виготовлені фільтри протизавадні та отримали експертний висновок, тобто матимуть ексклюзивну преференцію перед іншими учасниками. Всі інші учасники будуть штучно усунуті від участі у торгах, хоча, враховуючи строк поставки товару (до 30.11.2019р.), можуть встигнути виготовити продукцію та отримати експертний висновок у проміжку часу з моменту укладення договору на закупівлю фільтрів протизавадних і до 30.11.2019р. За таких умов, чітко проглядається дискримінація учасників з боку замовника, відсутність конкуренції між учасниками та відверто корупційні дії та зловживання, спрямовані на перемогу у тендері заздалегідь обумовлених учасників, які вже виготовили партію продукції та отримали експертний висновок. Згідно із статтею 3 Закону України «Про публічні закупівлі» Закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням. Відповідно до частини 3 статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників. Зважаючи на викладене вище, вимога замовника про надання учасником копії чинного експертного висновку у галузі ТЗІ є дискримінаційною. Тому вимагаємо: або виключити із тексту тендерної документації цю вимогу; або включити до тексту наступне формулювання: « - копії чинного експертного висновку у галузі ТЗІ або сертифікату відповідності виданого уповноваженими на те організаціями».

Відповідь:

2 серп. 10:50

Відповідно до вимог пункту 4.2 Положення про дозвільний порядок проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб, затвердженого наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України 23 лютого 2002 року № 9 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 березня 2002 року за № 245/6533 – під час проведення робіт відповідно до одержаного дозволу державний орган зобов’язаний застосовувати технічні засоби забезпечення технічного захисту інформації (технічні засоби з захистом інформації, засоби технічного захисту інформації, засоби контролю за ефективністю технічного захисту інформації), які дозволені встановленим порядком для використання та включені до відповідних переліків. Щодо надання сертифікату відповідності виданого уповноваженими органами/організаціями – наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України “Про затвердження Правил проведення робіт із сертифікації засобів захисту інформації” від 25.04.2007 № 75/91 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 р. за № 498/13765 – втратив чинність на підставі наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації № 648/1727 від 29.11.2017, тому вищезазначена вимога є недоцільною. Відповідно до вимог пункту 17 Положення про технічний захист інформації в Україні затвердженого Указом Президента України від 27 вересня 1999 року № 1229/99 (зі змінами) – Під час розроблення і впровадження заходів з технічного захисту інформації використовуються засоби, дозволені Адміністрацією Держспецзв’язку України для застосування та включені до відповідних переліків. В пункті 6.3. Тендерної документації (для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам Замовника Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копію чинного експертного висновку у галузі ТЗІ) – не вказано, що конкретний експертний висновок повинен бути на всю партію, експертний висновок вимагається для підтвердження відповідності виробником фільтрів захисних протизавадних (однофазних) спеціального призначення вимогам з ТЗІ, а на момент поставки Замовнику фільтри повинні пройти державну експертизу у сфері технічного захисту інформації (мати позитивний експертний висновок у сфері ТЗІ) у відповідності до Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 16.05.2007 № 93 (у редакції наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 13.10.2017 № 565) про, що вказано в пункті 6.2 Тендерної документації. Виходячи з вищевказаного вимога щодо надання копії експертного висновку не є дискримінаційною та корупційною.

Інформація про замовника

Назва:
Міністерство оборони України (Відділ підготовки та проведення закупівель за напрямком оперативного та технічного забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ)
Код ЄДРПОУ:
00034022
Веб сайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 03168, Київ, м. Київ, пр-т. Повітрофлотський, 6