Будівництво Палацу спорту (за адресою: Житомирська область, м. Житомир, бульвар Старий, 14-а

Запитання щодо закупівлі

питання до тендеру

9 серп. 17:46 Є відповідь
В додатку №2 до тендерної документації , починаючи з 46 сторінки починається дублювання (?) технічного завдання. Просимо видалити продубльовану частину, якщо це технічна помилка, та внести зміни до тендерної документації, або дати пояснення, якщо це не так.

Відповідь:

14 серп. 16:11

Доброго дня. Під час формування тендерної документації було двічі продубльовано технічне завдання. Для виправлення технічного збою тендерним комітетом було прийнято рішення внести зміни до Додатку №2

Тендерна документація

9 серп. 17:48 Є відповідь
Добрий день. Просимо додатково надати Підсумкову відомість ресурсів, що дасть змогу учасникам найбільш точно та об`єктивно розрахувати цінову пропозицію даного предмету закупівлі.

Відповідь:

14 серп. 16:11

Доброго дня. Тендерним комітетом було прийнято рішення доповнити тендерну документацію Додатком 2.1 «Підсумкова відомість ресурсів»

додаток №2 «Технічне завдання»

9 серп. 17:49 Є відповідь
Доброго дня. В додатку №2 до тендерної документації («Технічне завдання») відсутня інформація щодо типу та кількості обладнання, яке має бути придбане, та встановлене на об’єкті будівництва, а також інформація щодо типу та кількості матеріальних ресурсів, що використовуються на об’єкті будівництва. Звертаємося до Замовника з проханням, для найбільш точного підрахунку тендерної пропозиції, виконати додаток №2 «Технічне завдання» у вигляді дефектного акту з візуалізацією робіт, устаткування та матеріалів, які використовуються у відповідних видах робіт.

Відповідь:

14 серп. 16:11

Доброго дня. Тендерним комітетом було прийнято рішення доповнити тендерну документацію Додатком 2.1 «Підсумкова відомість ресурсів». У даному документі міститься уся інформація щодо обладання та матеріалів

Тендерна документація

10 серп. 17:44 Є відповідь
Чи була б можливість у Замовника для випадку участі Учасника-нерезидента внести зміни у тендерну документацію щодо вимог посвідчення копій підписом та печаткою Учасника передбачивши що посвідчення копій може також здійснюватись нотаріусом. Питання виникає з огляду на те, що Учасник-нерезидент повинен надати нотаріальний переклад документу на іноземній мові, а при нотаріальному посвідченні перекладу нотаріусом посвідчується також копія оригінального документу на іноземній мові. У той же час повторне посвідчення копій підписом та печаткою Учасника законодавством не передбачено, а окрім того у такому випадку незрозумілим буде чи Учасник-нерезидент посвідчив копію саме оригіналу чи копію посвідчену нотаріусом. Зміни можна внести доповнивши п.3.1.4. Тендерної документації реченням: «Для Учасника-нерезидента допускається також нотаріальне посвідчення копій документів»

Відповідь:

14 серп. 16:12

Доброго дня. Тендерним комітетом було прийнято рішення задовільнити вашу вимогу шляхом внесення змін до тендерної документації

Тендерна документація

10 серп. 17:46 Є відповідь
Чи була б можливість у Замовника внести зміни у Тендерну документацію щодо двозначної вимоги п.3.1.6. ТД «підписати кожен поданий ним файл (документ) як електронним цифровим підписом (як ЕЦП так і КЕП)…» та усунути зайвий сполучник «як» після слів файл (документ) або замінити його на сполучник «також». Питання виникає з огляду на те, що ЕЦП (електронний цифровий підпис) є застарілою формою (версією) впровадженого КЕП (кваліфікованого електронного підпису) та існування одночасно «як ЕЦП так і КЕП» є неможливим. Видані раніше ЕЦП діють до закінчення строку їх дії. КЕП видається замість ЕЦП або після закінчення строку дії або у випадку втрати. Зміни можна внести виклавши останнє речення п.3.1.6. Тендерної документації у наступній редакції: «Учасник повинен підписати кожен поданий ним файл (документ) також електронним цифровим підписом (або ЕЦП або КЕП) відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Відповідь:

14 серп. 16:12

Доброго дня. Тендерним комітетом було прийнято рішення задовільнити вашу вимогу шляхом внесення змін до тендерної документації

Розробка робочої документації

15 серп. 12:45 Є відповідь
Вимогами Додатку 2 визначено, що до очікуваної вартості закупівлі включено кошти на розробку стадії проектування «Робоча документація» - стадія Р. Учасник переможець зобов’язується розробити вказану документацію за рахунок коштів передбачених у кошторисній документації, про що надається гарантійний лист та надається підтвердження про передбачення такої статті витрат в розрахунках договірної ціни. Просимо дати пояснення що мається наувазі під вимогами "та надається підтвердження про передбачення такої статті витрат в розрахунках договірної ціни"? В якому вигляді учасники мають надати відповідне підтвердження?

Відповідь:

20 серп. 10:31

Доброго дня. Усі вимоги щодо розробки робочої документацію – стадія «Р», згідно положень ДОГОВОРУ (Додаток №3), відповідно до проектної документації стадії «П» та ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» зазначено у пункті 3.6.4 частини 6 розділу ІІІ та Додатку №2 тендерної документації. Під час укладання договору між сторонами у договірній ціні Підрядником має бути вказано витрати щодо розробки робочої документацію – стадія «Р»

Забезпечення тендерної пропозиції

15 серп. 13:38 Є відповідь
Шановний Замовнику! Вимоги Тендерної документації, щодо електронної банківської гарантії, суперечать принципам Закону України про публічні. В ст. 24 Закону (забезпечення тендерної пропозиції) зазначено, що гарантія має містити умови надання, зокрема вид, розмір, строк дії та застереження щодо випадків, коли забезпечення тендерної пропозиції не повертається учаснику, іншого Законом не передбачено. Тобто, вимоги про те, що Гарантія повинна бути видана банком-гарантом на умовах грошового забезпечення (покриття), або іншого забезпечення такої гарантії згідно чинного законодавства (шляхом списання (бронювання) коштів з поточного рахунку принципала для резервування грошового забезпечення (покриття) гарантії, Покриття гарантії повинно бути підтверджено оригіналом довідки (листа, тощо), виданої банком-гарантом (надається у складі тендерної пропозиції), завіреної печаткою банку гаранта та підписом уповноваженої особи банку-гаранта, що видав таку гарантію, Учасник повинен надати у складі пропозиції копію договору або заяви про надання банківської гарантії (якщо така заява має силу договору про надання гарантії, а саме в заяві передбачені всі умови, за якими надається гарантія, і ця заява погоджена з банком-гарантом тобто містить підпис уповноваженої особи та відбиток печатки банка-гаранта), оригінал або нотаріально завірену копію довідки (довідок) з інформацією про відкриття рахунку учасника в банківській установі, яка видала банківську гарантію, що має бути видана протягом останніх 10 днів щодо дати подання пропозиції учасником (банківські довідки діють протягом 30 календарних днів) є надуманими та фінансово недоцільними. Електронна банківська гарантія, що свідчить про безумовне зобовязання на першу вимогу Замовника виплатити суму забезпечення, у разі порушення учасником встановлених Законом вимог, не потребує додаткового підтвердження, в тому числі шляхом блокування всієї суми забезпечення на період дії тендерної пропозиції (90 днів). Вважаємо дані вимоги дискримінаційними та такими, що спрямовані на зменшення кола потенційних учасників. Звертаємося до Замовника з проханням видалити їх з Тендерної документації та зазначити вимоги щодо забезпечення тендерної пропозиції у відповідності до ст. 24 Закону.

Відповідь:

20 серп. 10:54

Доброго дня. Частиною 2 статті 22 ЗУ «Про публічні закупівлі» передбачено, що Тендерна документація повинна містити розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати) Відповідно до статті 23 ЗУ «Про публічні закупівлі» Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення процедури закупівлі та в тендерній документації вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції. У разі якщо надання забезпечення тендерної пропозиції вимагається замовником, в тендерній документації повинні бути зазначені умови його надання, зокрема вид, розмір, строк дії та застереження щодо випадків, коли забезпечення тендерної пропозиції не повертається учаснику. У такому разі учасник під час подання тендерної пропозиції одночасно надає забезпечення тендерної пропозиції. Частина 3 статті 22 ЗУ «Про публічні закупівлі» передбачає, що Тендерна документація може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити. Замовником торгів встановлено вимогу у тендерній документації щодо надання забезпечення тендерної документації у формі електронної банківської гарантії. Банківська гарантія повинна бути обов’язково покрита грошовою сумою, що забезпечить належне виконання зобов’язань при настанні обставин, які передбачені у ч.3 статті 24 ЗУ «Про публічні закупівлі». Також для документального підтвердження отримання банківської гарантії Учасником, Замовником встановлено вимогу щодо надання копії договору або заявки про отримання гарантії, а також інформацію про наявні відкриті рахунки у банку - гаранта. Жодної дискримінаційної вимоги Замовником не встановлено, оскільки такі вимоги являються однакові для усіх Учасників процедури закупівлі.

КЕП

15 серп. 14:15 Є відповідь
Тендерні пропозиції мають бути підписані за допомогою ЕЦП або КЕП, Замовником не може обмежувати та конкретно зазначати що документи мають бути підписані тільки ЕЦП, або тільки КЕП, дана вимога обмежує права учасників та є дискримінаційною, просимо внести зміни до тендерної документації. Також не може бути підписаний кожен файл окремо, адже ЕЦП/КЕП накладається на всю пропозицію, і якщо підписуються нові документи, то попередній підпис вважається не дійсним та відображається у вигляді закреслених даних. Просимо внести відповідні зміни до тендерної документації.

Відповідь:

20 серп. 11:04

Доброго дня. Зміни внесених рішенням від «14» серпня 2019 року та передбачено підписання тендерної пропозиції та її документів кваліфікованим електронним підписом (КЕП)

Субпідрядники

15 серп. 14:56 Є відповідь
Відповідно до Закону України Про публічні закупівлі, учасники надають інформацію та документи по субпідрядним організаціям, які плануються залучатися до виконання робіт у обсязі не менше 20% від загальної вартості закупівлі. Просимо внести відповідні зміни до тендерної документації.

Відповідь:

20 серп. 11:06

Доброго дня. Відповідно до пункту 3.7.1 частини 6 розділу ІІІ тендерної документації у разі закупівлі робіт учасник процедури закупівлі зазначає у тендерній пропозиції інформацію (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. Отже необхідності внесення змін до тендерної документації Замовник торгів не вбачає

Зміни до тендерної документації

15 серп. 15:14 Є відповідь
Замовником було опубліковано перелік змін, які були внесені до Тендерної документації, відповідно опублікована нова тендерна документація. Але окрім тендерної документації Замовником опубліковано всі додатки до тендерної документації у вигляні зміненої (нової) редакції, але які саме зміни вносилися до Додатків Тендерної документації - не зазначено. Просимо надати пояснення та опублікувати перелік змін які були внесені до Додатків.

Відповідь:

20 серп. 11:11

Відповідно до абзацу 2 частини 3 статті 23 ЗУ «Про публічні закупівлі» Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення тендерної документації, до яких вносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації. Усі зміни відображено в оприлюдненому окремому документі із переліком змін, що вносяться, а саме у файлі «Таблиця - зміни палац 14.08.19.doc». Додатки Замовником торгів пере оприлюднено на виконання вимог абзацу 2 частини 3 статті 23 ЗУ «Про публічні закупівлі»

Тендерна документація

15 серп. 16:34 Є відповідь
Просимо Замовника, для більш точного розрахунку ціни пропозиції, врахування всіх конструктивних рішень та більш об'єктивного порівняння пропозицій учасників, додати до тендерної документації локальні кошториси без відображення цін на роботи та матеріали.

Відповідь:

20 серп. 11:16

Відповідно до підпунктів 6.2.1 та 6.2.2 пункту 6.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА» ціна пропозиції учасника конкурсних торгів (підрядника) розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально – технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об’єкту будівництва, та поточних цін на них. Для розрахунку ціни пропозиції учасника конкурсних торгів замовником надає підряднику відомості обсягів робіт, що закуповуються замовником, відомості ресурсів до них з відповідним кошторисними цінами або без цін або затверджену проектну документацію. Замовником торгів у складі пропозиції надано відомості обсягів робіт та відомості ресурсів до них без цін, чим дотримано вимоги ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА» та тендерною документацією.

Додаток №2

16 серп. 16:07 Є відповідь
У технічному завданні (додаток №2), у розділі 3. Система повітряного опалення фанкойлами (локальний кошторис 2-1-21 на Опалення. Вентиляція. Кондиціонування.), не вистачає робіт з монтажу фанкойлів. Просимо додати даний вид робіт та внести відповідні зміни до технічної частини тендерної документації.

Відповідь:

20 серп. 11:43

Доброго дня. Усі вимоги щодо розробки робочої документації – стадія «Р», відповідно до проектної документації затверджувальної стадії «П» та ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», зазначено у пункті 3.6.4 частини 6 розділу ІІІ та Додатку №2 тендерної документації. Відповідні роботи мають бути враховані при розробці робочої документації.

Додаток №2

16 серп. 16:25 Є відповідь
В Технічному завданні (додаток №2) до тендерної документації відсутня інформація щодо об'ємів робіт з підготовки будівельного майданчику, а саме демонтажу бетонних та цегляних конструкцій старої будівлі, що була розташована на ньому, а також вівозу будівельного сміття. Просимо додати дані види робіт до технічного завдання, або дати коментар з цього приводу.

Відповідь:

20 серп. 11:44

Доброго дня. Усі вимоги щодо розробки робочої документації – стадія «Р», відповідно до проектної документації затверджувальної стадії «П» та ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», зазначено у пункті 3.6.4 частини 6 розділу ІІІ та Додатку №2 тендерної документації. Відповідні роботи мають бути враховані при розробці робочої документації.

Інформація про замовника

Назва:
Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
Код ЄДРПОУ:
36072499
Веб сайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 10014, Житомирська область, м.Житомир, МАЙДАН ІМ. С.П.КОРОЛЬОВА, 4/2