30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (Центр автоматизованої обробки інформації))

Запитання щодо закупівлі

Направления обдува

14 серп. 12:17 Є відповідь
Какое направление обдува необходимо в коммутаторах фабрики? Port side intake или Port side exhaust?

Відповідь:

16 серп. 11:00

У зв’язку з набранням чинності 16.07.2019 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» просимо викласти ваше питання державною мовою. Дякуємо за розуміння.

Комплектация

14 серп. 12:48 Є відповідь
Прошу уточнить следующую информацию: укзано "2.8. Мережева фабрика з системою керування – 2 шт". Значит ли это что SPINE коммутаторов должно быть 4 штуки, а LEAF коммутаторов 8?

Відповідь:

16 серп. 11:00

У зв’язку з набранням чинності 16.07.2019 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» просимо викласти ваше питання державною мовою. Дякуємо за розуміння.

Комплектація

16 серп. 11:41 Є відповідь
Прошу уточнити наступну інформацію: вкзано "2.8. Мережева фабрика з системою керування - 2 шт". Чи означає це що SPINE комутаторів має бути 4 штуки, а LEAF комутаторів 8?

Відповідь:

19 серп. 21:57

Зважаючи на високі вимоги до надійності та відмовостійкості системи, всі компоненти мають бути резервовані. У складі кожного МЦОДКТ має бути 2 (два) SPINE комутатори та 2 (два) комутатори LEAF. Це означає, що всього Система, яка складається з двох МЦОДКТ, має містити 4 (чотири) SPINE комутатори та 4 (чотири) LEAF комутатори

Напрям обдування

16 серп. 11:43 Є відповідь
Який напрям обдування необхідно в комутаторах фабрики? Port side intake або Port side exhaust?

Відповідь:

19 серп. 21:57

Під час надання пропозиції, просимо запропонувати обладнання, що буде здійснювати забір холодного повітря з “холодного” коридору МЦОДКТ та викид повітря до “гарячого” коридору МЦОДКТ. Розташування обладнання в шафах Виконавець здійснює згідно запропонованого технічного рішення

Уточнення щодо предмету закупівлі

16 серп. 15:08 Є відповідь
Чим обумовлена вимога щодо постачання компонентів ДЕС одного виробника? Чи може бути здійснене постачання компонентів ДЕС від різних виробників, але сумісних між собою?

Відповідь:

19 серп. 21:57

Дана вимога гарантує сумісність всіх компонентів ДЕС між собою. Надає можливість отримувати сервіс та гарантійне обслуговування ДЕС та його компонентів від одного виробника, та унеможливить ситуацію відмови виробника окремого компоненту або комплектуючого елементу від гарантійних зобов’язань.

Уточнення щодо виробника обладнання

19 серп. 10:02 Є відповідь
У Додатку 2 до Тендерної документації в розділі 2 “Вимоги до ІТ обладнання програмно-апаратного комплексу (ПАК) ЦОД” зазначено назви виробників конкретного обладнання та програмного забезпечення. Просимо уточнити, чи буде розглядатися Замовником обладнання та програмне забезпечення інших виробників?

Відповідь:

22 серп. 14:41

Так. В документацію будуть внесені відповідні зміни. В кінці додатку 2 буде зазначено: Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Уточнення кваліфікаційних критеріїв

19 серп. 10:03 Є відповідь
Додатком №3 до Тендерної документації Замовник встановлює вимоги на підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям до статті 16 Закону. Зокрема, відповідно до пп 1.3 Учасник повинен підтвердити наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. При цьому серед переліку документів, що підтверджують інформацію про відповідність учасників таким критеріям вказано, що Учасник має надати довідку у довільній формі про наявність досвіду виконання аналогічних договорів у 2017 - 2019 роках. У зв’язку з розбіжністю формулювань, просимо уточнити, якої кількості аналогічних договорів буде достатньо на підтвердження необхідного досвіду?

Відповідь:

22 серп. 14:42

В документацію будуть внесені відповідні зміни Довідка у довільній формі про наявність досвіду виконання аналогічних договорів у 2017 - 2019 роках (не менше 1-го), в якій повинна бути зазначена інформація про найменування підприємств (організацій, установ, тощо), для яких цей товар постачався (із зазначенням їх номерів телефонів та місцезнаходження). Підтверджуючі документи: Засвідчена належним чином копія договору, видаткової накладної та акту приймання-передачі обладнання (майна)

Порядок огляду майданчиків

19 серп. 12:01 Є відповідь
Просимо надати опис процедури доступу представників Виконавців до технічних майданчиків Замовника з метою обстеження та оцінки особливостей транспортування Системи, а саме: завезення, розвантаження, розміщення на технічному майданчику тощо.

Відповідь:

22 серп. 14:44

В документацію буде внесено відповідні зміни. 1) П. 4.3 Тендерної документації викласти у наступній редакції: місце поставки товару - визначений склад в м. Київ або Київській області на умовах DDP згідно міжнародних правил інкотермс-2010. Кількість - 1 система. 2) Додаток 1 до Тендерної документації (Цінова пропозиція) в частині “місце поставки” змінити на наступну редакцію: визначений склад в м. Київ або Київській області на умовах DDP згідно міжнародних правил інкотермс-2010

Уточнення щодо вимог до спеціалістів

19 серп. 12:42 Є відповідь
Однією з вимог Тендерної документації є підтвердження Учасником наявності у нього сертифікованих спеціалістів відповідної кваліфікації. Зокрема у пп 2.1.9 Додатку №2 до Тендерної документації зазначено, що Учасник повинен підтвердити наявність не менше 1 (одного) сертифікованого виробником інженера для обслуговування запропонованого обладнання. Але при цьому не уточнюється рівень (кваліфікація) такого інженера. Просимо деталізувати дану вимогу.

Відповідь:

22 серп. 14:44

В документацію будуть внесені відповідні зміни. Виключити вимогу пп 2.1.9 “не менше 1 (одного) сертифікованого виробником інженера для обслуговування запропонованого обладнання”

Кондиціонування

19 серп. 13:55 Є відповідь
Просимо пояснити чим обумовлена необхідність використання міжрядного кондиціонеру?

Відповідь:

22 серп. 14:44

В якості обладнання Системи (серверного обладнання, систем збереження даних) планується до використання сучасне технологічне обладнання високої щільності, що вимагає ефективного охолодження, одним з необхідних елементів якого є міжрядні кондиціонери.

Габарити шафи

19 серп. 16:58 Є відповідь
п. 1.3.1.1 Технічних вимог визначає однакові вимоги до розмірів двох різних типів шаф. Чи можна вважати, що вимагається шість шаф однакових габаритів: Ш469 х Г965 х В2000 мм ?

Відповідь:

22 серп. 14:45

В документацію буде внесено відповідні зміни. П. 1.3.1.1 викласти у такій редакції: В МЦОДКТ передбачити встановлення технологічних шаф: - дві шафи для встановлення комунікаційного обладнання з зовнішніми габаритами не менше ніж: Ш800мм х Г1100мм х В2000мм; - чотири шафи для встановлення серверного обладнання з зовнішніми габаритами не менше ніж: Ш600мм х Г1100мм х В2000мм;

Уточнення по п.2.2 "Вузли кластеру віртуалізації"

22 серп. 12:19 Є відповідь
Просимо надати роз'яснення щодо наступних вимог, зазначених у п.2.2 "Вузли кластеру віртуалізації , сервер Cisco UCS HX240c M5 - 10 шт.": 1) У вимогах № з/п 7 зазначено: "- наскрізну дедублікацію та компресію даних до їх запису на основні диски («на льоту»)" З чим пов’язана дана вимога? Вона негативно впливатиме на продуктивність та стабільність роботи системи та являється диференціатором тільки одного виробника. Які загальні вимоги до продуктивності вводу-виводу кластера віртуалізації? 2) У вимогах № з/п 8 зазначено: "підтримка конвергентності (розподілення трафіку на різні протоколи та канали зв’язку апаратно". Якщо вимагаються програмно визначена система збереження даних, та програмно визначені обчислювальні ресурси, чому підключення до мережі не програмно визначене? Воно прив’язується до апаратного рішення Cisco? Це ускладнюватиме управління та вимагатиме спеціалізованих інтерфейсів взаємодії. З чим пов’язана ця вимога, яка ставить других учасників конкурсу крім cisco поза конкуренцією, та приводить до подорожчання рішення в цілому. Чи є незалежні від виробника вимоги до безпеки системи?

Відповідь:

28 серп. 16:02

1) Функціональна вимога є необхідною з огляду на забезпечення ефективного зберігання даних. Зазначена вимога реалізована у більшості провідних виробників обладнання. 2) Всі компоненти рішення (Система збереження даних, обчислювальні ресурси та мережа) програмно визначені. Відповідно, буде розглянуто будь-яке рішення, що реалізує зазначену вимогу. Вимоги до комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) не є предметом даного технічного завдання та будуть висунуті на етапі проектування окремо КСЗІ системи.

Уточнення по п.2.5 "Система зберігання даних з файловим доступом на базі вузлів Cisco UCS S3260 Storage Server та ПЗ Scality – 1 шт."

22 серп. 12:28 Є відповідь
Якщо пропонувати аналог рішення без прив'язки до архітектури одного виробника то: - яку кількість потоків запису та з якою швидкістю кожного потоку повинна обслуговувати дана система? - яка повинна бути швидкість запису обєктів за секунду (TPS transaction per second – Create Write Obj/s)? - якою повинна бути швидкість видалення об’єктів в секунду? Які системи крім Scality можуть підтримувати Linux Fuse? Чи не є дана вимога пропискою під конкретного виробника? У № з/п 11 зазначено наступну вимогу: "Корисна ємність всієї системи не менше ніж 3360ТБайт з рівнем захисту не менше ніж 4 копії кожного запису даних." Це вимога пов’язана з архітектурою конкретного виробника? Скільки повинно бути "сирого" простору? Чи може бути альтернативна схема захисту даних з кращими показниками надійності? Як воно співвідноситеся з наступною вимогою «Підтримка захисту за допомогою паритету (parity) замість копіювання даних для файлів великого об’єму»? Тобто для маленьких файлів 4 копії, а для великих parity? Де границя між маленькими та великими файлами?

Відповідь:

28 серп. 16:03

Рішення на базі Scality пропонуються майже всіми провідними виробниками, в тому числі Dell EMC, HPE та має за мету створити конкуренцію між виробниками цих рішень. Вибір рішення за глибоко технічними параметрами, такими як «TPS transaction per second – Create Write Obj/s» та «швидкість видалення об’єктів в секунду» можуть бути використані різними виробниками по різному, що призведе до порівняння різних технологій та різної кількості обладнання, що у свою чергу призведе до порушення закону про публічні закупівлі. Архітектура запропонованої системи має бути розрахована на безперервну роботу та доступ до всього необхідного корисного обсягу даних з урахуванням можливої втрати одного з ЦОД та одного з вузлів другого ЦОД. Технічна реалізація таких вимог можлива будь-якими рішеннями.

Уточнення по технічному завданню

23 серп. 10:00 Є відповідь
Поясніть, будь ласка, чим обумовлені вимоги, що вказані у пп 2.7.8 Технічних вимог, щодо підтримки можливості по оптимізації вхідного і вихідного трафіку шляхом можливості анонсування маршруту на основі IP адреси хоста?

Відповідь:

28 серп. 16:04

У рішенні необхідно передбачити механізми переносу віртуального хосту на інший майданчик. При цьому не повинна змінитися IP адреса та налаштування безпеки, які пов`язані з даним хостом. Для уникнення асиметрії трафіку він одразу має бути спрямований на той ЦОД, на якому розмістився віртуальний хост.

Уточнення по технічному завданню

23 серп. 10:04 Є відповідь
Просимо надати додаткові роз'яснення щодо вимоги, яка зазначена у пп 2.7.11 Технічного завдання: «Має підтримуватися використання шаблонів або профілів додатків, які містять опис елементів додатків, комутацію і маршрутизацію трафіку між ними. Шаблон повинен бути універсальним і застосовуватися як до фізичних пристроїв, так до віртуалізувати, підключеним до мережевий фабриці.»

Відповідь:

28 серп. 16:05

У запропонованому рішенні SDN повинні підтримуватися як віртуалізовані пристрої (віртуальні машини), так і фізичні. За допомогою єдиної системи керування та єдиних шаблонів для додатків, необхідно керувати як фізичними пристроями, так і віртуальними.

Уточнення по технічному завданню

23 серп. 10:08 Є відповідь
Питання стосовно відмовостійкості контроллера SDN: якщо виробник рекомендує використовувати 2 (або, наприклад, 4) контролера у режимі повної відмовостійкості, чи може це рішення задовольнити вимоги, що викладені у Технічному завданні? Адже документацією вимагається наявність 3-х контролерів.

Відповідь:

28 серп. 16:06

Так. Повинна постачатися система SDN у складі рекомендованої повної відмовостійкості від виробника.

Уточнення по технічному завданню

23 серп. 10:09 Є відповідь
Питання стосовно конфігурації Програмно-апаратного комплексу захисту інформаційних ресурсів. У Технічному завданні є вимога про наявність не менше ніж одного твердотільного накопичувача (SSD) ємністю не менш ніж 200 ГБ. Чи є ця вимога обов`язковою, якщо ця опція не передбачена альтернативним виробником?

Відповідь:

28 серп. 16:07

Ні, якщо ця опція не передбачена альтернативним виробником, це не є обов`язковим.

Період підписки

28 серп. 08:37 Є відповідь
Просимо уточнити на який період необхідно розраховувати підписку на оновлення програмно-апаратних засобів для вузлів кластера віртуалізації (пункт 2.2 Технічних Вимог)?

Відповідь:

30 серп. 12:22

Запропоноване рішення має забезпечувати можливість оновлювати програмне забезпечення, необхідне для роботи гіперконвергентної інфраструктури кластера віртуалізації протягом усього періоду експлуатації обладнання, яке за нашим досвідом складає до 10 років.

Уточнення щодо альтернативи

28 серп. 08:38 Є відповідь
Конвергентні комутатори Cisco UCS Fabric Interconnect 6332, вимоги для яких вказані в пунктах 2.3 та 2.6 Технічних Вимог не мають аналогів у інших виробників, що є порушенням закону про публічні торги. Чи готові ви розглянути альтернативну пропозицію, що включає в себе окремо комутатори Ethernet і окремо комутатори Fiber Channel, які не поступаються за кількістю портів і пропускної здатності?

Відповідь:

30 серп. 12:23

Так, документацією визначено можливість надання функціональних аналогів рішень. Замовник розгляне аналогічні по пропускній здатності та кількості портів, окремо комутатори Ethernet, та окремо комутатори Fiber Channel,

Уточнення щодо альтернативи

28 серп. 08:38 Є відповідь
Вузли системи зберігання даних, вимоги для якої вказані в пункті 2.5 Технічних Вимог, не мають прямих аналогів у інших виробників, що порушує закон про публічні торги. Чи готові ви розглянути альтернативні варіанти, які будуть займати більше місце в серверних шафах?

Відповідь:

30 серп. 12:24

Так, документацією визначено можливість надання функціональних аналогів рішень, Замовник розглядатиме альтернативні варіанти за умови, що запропоноване рішення для кожного майданчика матиме достатньо вільного місця (не менше 200U) для установки серверного обладнання в майбутньому.

Період гарантії

28 серп. 08:39 Є відповідь
Просимо надати уточнення щодо періода на який має бути надана гарантія на обладнання, що забезпечує гарантовану заміну несправних компонентів рішення?

Відповідь:

30 серп. 12:24

Гарантія на обладнання, що забезпечує гарантовану заміну несправних компонентів рішення повинна бути розрахована не менш ніж на 2 роки.

Уточнення технічних вимог

28 серп. 08:39 Є відповідь
Просимо надати уточнення щодо пункту 2.5 Технічних Вимог "Система зберігання Даних з файлового доступом" - яка кількість копій блоків даних системи зберігання з файловим доступом вам необхідно для забезпечення відмовостійкості і катастрофостійкості?

Відповідь:

30 серп. 12:26

Кількість копій блоків даних повинна бути не менше ніж 5 та кількість контрольних сум блоків даних не менше ніж 7.

Інформація про замовника

Назва:
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ:
37026967
Веб сайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 03118, Київ, м. Київ, ВУЛИЦЯ ХОТІВСЬКА будинок 4 ЛІТЕРА "А"