Фарби (Емаль)

Запитання щодо закупівлі

Додаток ІІ

27 груд. 2019 18:02 Є відповідь
Доброго дня, додайте до тендерної документації Додаток ІІ. Дод_1 та Дод_2 однакові за змістом.

Відповідь:

28 груд. 2019 10:34

Доброго дня. У відповідь на ваше питання повідомляємо, що додаток ІІ викладено в новій редакції

Ціна тендерної пропозиції

3 січ. 10:04 Є відповідь
В п.6 Розділу 1 Загальної інструкції учасникам процедури закупівлі зазначено, що «Ціна тендерної пропозиції повинна бути розрахована із врахуванням податку на додану вартість (у випадках, що визначені законодавством) та вартості інших витрат необхідних для виконання договору.» В той же час в п.1 Розділу 5 цієїж Інструкції зазначено, що «Критерієм оцінки є ціна (в грн. без ПДВ).» Просимо Вас уточнити: суму з ПДВ чи без ПДВ треба зазначати в екранній формі при подачі пропозиції для участі в торгах.

Відповідь:

3 січ. 16:19

У відповідь на ваше питання повідомляємо наступне. В п.6 Розділу 1 Загальної інструкції учасникам процедури закупівлі мова йде про розрахунок ціни тендерної пропозиції. Даний розрахунок буде наданий переможцем торгів згідно вимог Додатку ІІІ до тендерної документації. А в п.1 Розділу 5 Інструкції мова йде про спосіб внесення інформації про ціну тендерної пропозиції учасника в електронну систему закупівель для подальшої оцінки. Вищезазначені пункти тендерної документції доповнюють один одного в частині надання замовнику інформації про ціну пропозиції учасника.

Поставка товару

9 січ. 11:59 Є відповідь
Доброго дня! У тендерній документації зазначено, що поставка товару буде здійснюватися впродовж 2020 року. Просимо Вас зазнгачити орієнтовні об'єми партій та вказати кількість потенційних поставок (раз в місяць в об'ємі (...л) чи раз в квартал в об'ємі (...л)), для прорахунку вартості доставки, а також просимо вказати хоча б перелік областей доставки.

Відповідь:

10 січ. 18:49

Доброго дня. У відповідь на ваше питання повідомляємо, що деталі поставки товару зазначені в Додатку 1 до договору про закупівлю (Додаток IV до тендерної документації)

Щодо способу заповнення інформації про розчинник

14 січ. 09:07 Є відповідь
Доброго дня! Просимо надати роз’яснення щодо способу заповнення інформації про кількість та вартість розчинника. В п. 19 Додатку І до тендерної документації зазначається, що до складу фарби в окремому заводському фасуванні повинен бути включений розчинник (розріджувач), який сумісний з фарбою, в кількості не менше 5% від загальної кількості фарби. Вимога є незрозумілою і суперечливою, оскільки розчинник не може бути включений до складу фарби і одночасно бути в окремому заводському пакуванні. Саме тому просимо дати роз’яснення чи здійснювати розрахунок вартості за одиницю фарби з урахування розчинника, а також чи вказані в тендерній документації кількості фарби зазначені сумарно з відповідною кількістю розчинника.

Відповідь:

16 січ. 19:26

Доброго дня. У відповідь на ваше питання повідомляємо. Учасник (Постачальник) повинен передати (поставити) Замовнику (Покупцю) фарбу відповідного кольору в загальній кількості 63070 л, окрім того, Учасник (Постачальник) повинен передати (поставити) Замовнику (Покупцю) розчинник (розріджувач), який сумісний з фарбою, в кількості не менше 5 % від загальної кількості Фарби, тобто не менше 3153,5 л (63070 л * 0,05 = 3153,5 л) розчинника (розріджувача), який сумісний з фарбою, яка пропонується Учасником (Постачальником). При цьому вартість розчинника (розріджувача) Замовником (Покупцем) додатково не оплачується (очікувана вартість 11 145 961,16 UAH без ПДВ сформована з врахуванням закупівлі Фарби відповідного кольору в загальній кількості 63070 л та розчинника (розріджувача), який сумісний з фарбою, в загальній кількості не менше 5 % від загальної кількості Фарби)

Технічні показники предмета закупівлі.

16 січ. 09:41 Є відповідь
Доброго дня. Відповідно до Додатку №1, зокрема п.10, Замовником вимагається "сухий залишок по об'єму фарби не менше 40%", у деяких виробників у технічній документації зазначається показник "масова частка нелетких речовин", що є ідентичним до показника "сухий залишок по об'єму". Чи не буде вважатися помилкою, яка призведе до відхилення тендерної пропозиції зазначення показника "масова частка нелетких речовин" замість показника "сухий залишок по об'єму фарби"?

Відповідь:

20 січ. 10:06

Доброго дня. У відповідь на ваше питання повідомляємо. Показник «сухий залишок по об’єму фарби» не є ідентичним показнику «масова частка нелетких речовин фарби». В зв’язку з чим в тендерній пропозиції необхідно надати значення показника «сухий залишок по об’єму фарби»

Щодо банківських гарантій

16 січ. 12:18 Є відповідь
Доброго дня! Як вбачається з пунктів 11 та 12 Зведеної інформації про закупівлю Замовником передбачена вимога стосовно надання Учасниками забезпечення тендерної пропозиції та Переможцем – забезпечення виконання договору про закупівлю. При цьому визначено, що забезпечення повинні відповідати вимогам, що викладені в Додатках VI.1 та VI.2 тендерної документації. В свою чергу Додатки VI.1 та VI.2 тендерної документації містять загальні вимоги та вимоги до оформлення банківських гарантій. Крім того, вказані додатки містять також примірну форму банківських гарантій. Варто зазначити, що текст (формулювання) наведеної Замовником примірної форми банківської гарантії дещо відрізняється від тієї, що оформлюється більшістю банківських установ України. Враховуючи те, що форма банківської гарантії, наведена у пункті 5 Додатку VI.1 та пункті 6 Додатку VI.2 визначена Замовником як примірна, тобто орієнтовна - така, яка дає лише загальне уявлення про що-небудь, приблизна (відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови) просимо надати наступні роз’яснення. Чи зобов’язаний Учасник у складі пропозиції та Переможець при укладенні договору надавати банківську гарантію текст якої буде повність відповідати примірним формам викладеним у пункті 5 Додатку VI.1 та пункті 6 Додатку VI.2, чи буде достатньо надання гарантій, які відповідатимуть Загальним вимогам Додатку VI.1 Додатку VI.2, а також вимогам до оформлення банківської гарантії, викладеним у пунктах 1-4 Додатку VI.1 та пунктах 1-5 Додатку VI.2? Заздалегідь вдячні.

Відповідь:

20 січ. 10:11

Доброго дня. У відповідь на ваше питання повідомляємо, що учаснику в складі тендерної пропозиції та під час укладання договору необхідно надати банківські гарантії, які відповідатимуть пунктам 11.1,11.2,12.1,12.2 зведеної інформації про закупівлю, загальним вимогам Додатку VI.1 Додатку VI.2, а також вимогам до оформлення банківської гарантії, викладеним у пунктах 1-4 Додатку VI.1 та пунктах 1-5 Додатку VI.2

Стосовно рахунку для оформлення банківської гарантії

16 січ. 14:38 Є відповідь
Доброго дня. Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 р. № 162 “Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні” з 13 січня 2020 р. усі перекази в національній та іноземній валюті здійснюються виключно за стандартом IBAN. При оформленні банківської гарантії необхідно зазначати банківські реквізити Бенефіціара, в тому числі номер рахунку. Проте тендерна документація, зокрема пункт 3 розділу VII, містить номер рахунку Замовника старого зразка. Враховуючи зазначене просимо внести зміни до документації, та актуалізувати банківські реквізити Замовника задля коректного оформлення банківської гарантії. Дякуємо.

Відповідь:

20 січ. 10:25

У відповідь на ваше питання повідомляємо вам номер IBAN: UA853204780000026001924861025

Щодо надання оригіналу Питальника " Щодо екологічно-соціальної політики Учасника"

17 січ. 11:20 Є відповідь
Доброго дня! Додатком 3 до тендерної документації Замовника визначено обов’язок Переможця торгів надати інформацію щодо екологічно-соціальної політики учасника не пізніше кінцевої дати укладання договору згідно форми питальника зазначеної у додатку V.3 до тендерної документації. Вимога щодо надання оригіналу Питальника «Щодо екологічно-соціальної політики Учасника» не стосується інформації щодо предмету закупівель, кваліфікаційних характеристик або будь-якої іншої інформації, яку має подавати Учасник згідно Закону України «Про публічні закупівлі». Таким чином питальник «Щодо екологічно-соціальної політики Учасників» не містить відомостей щодо предмету закупівлі товару ДК 44810000-1 Фарби та не передбачений вимогами діючого законодавства. У відповідності до ч. 3 ст.17 ЗУ «Про публічні закупівлі» перелік документів, який Переможець процедури закупівлі надає у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю є вичерпний і надання оригіналу Питальника «Щодо екологічно-соціальної політики Учасника» є правом учасника, а не його обов’язком. Разом з тим умовами тендерної документації Замовника передбачено оформлення забезпечення тендерної пропозиції у формі банківської гарантії. П.3 додатку 3 до тендерної документації Замовника зазначена умова, що при ненаданні документів зазначених у додатку 3 до тендерної документації буде розцінена Замовником, як відмова переможця від укладання договору. Отже Замовником сформована вимога за якої по суті неподання опитувальника буде розглядатись як відмова від укладання договору. Таким чином умова тендерної документації про обов’язкове надання опитувальника з подальшим встановленням наслідку при його неподанні - відмова від укладання договору та неповернення забезпечення тендерної пропозиції є такою, що суперечить ЗУ «Про публічні закупівлі» та має ознаки дискримінації учасника. У зв’язку із зазначеним вимагаю виключити вимогу щодо обов’язкового надання оригіналу Питальника «Щодо екологічно-соціальної політики Учасника» включно із тлумаченням цього як відмову від укладання договору та, відповідно, як підстави для неповернення банківської гарантії.

Відповідь:

21 січ. 09:43

У відповідь на ваше питання повідомляємо наступне. Згідно п. 3 ч. 2 статті 22 Закону технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Згідно ч. 3 статті 22 тендерна документація може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити. Згідно ч. 3 Додатку ІІІ інформація щодо екологічно-соціальної політики учасника надається переможцем торгів не пізніше кінцевої дати укладання договору. При цьому спосіб подання даного документу (в письмовому та/або електронному вигляді) дає можливість не оприлюднювати конфіденційну інформацію, в разі її наявності в опитувальнику. Посилаючись на вищезазначене: - замовником не встановлено дискримінаційних вимог до учасників - відсутні порушення прав учасників.

Щодо строків надання витягу (квитанції) з ЄРПН

17 січ. 11:23 Є відповідь
Доброго дня! П. 5.8.9. проекту договору передбачена вимога щодо надання витягу (квитанції) з ЄРПН. В день поставки товару у відповідності до умов договору Постачальник має надати витяг з ЄРПН разом з іншими товаро-супровідними документами. У відповідності до п. 201.1. Податкового кодексу України на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством. Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків: - для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, – до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені; - для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, – до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені; Керуючись зазначеним, податкова накладна до поставки товару не може бути складена та витяг (квитанція) з ЄРПН не може бути сформований у відповідності до порядку оформлення та реєстрації податкових накладних згідно вимог Податкового кодексу України. Відповідно, витяг (квитанція) з ЄРПН в будь-якому випадку не може бути наданий при поставці товару. Умови проекту договору визначають прострочення виконання зобов’язань Постачальника у випадку ненадання документів передбачених п. 5.8.1-5.8.9 (в т.ч. витягу з ЄРПН). Виходячи із вище викладеного, надання витягу (квитанція) з ЄРПН при поставці товару є неможливим, так як податкова накладна оформлюється після першої події в строки визначені ст.201 ПК України. Відповідно до наведеного, прошу внести зміни у проект договору та виключити вимогу ( п. 5.8.9 договору) щодо надання витягу (квитанції) з ЄРПН при поставки товару.

Відповідь:

21 січ. 09:44

У відповідь на ваше питання повідомляємо, що до п. 5.8.9. проекту договору будуть внесені зміни в тендерну документацію.

Строк приймання товару

17 січ. 15:58 Є відповідь
Доброго дня! У відповідності до п. 5.7. проекту договору приймання Покупцем Товарів за видатковою накладною не є підтвердженням належного виконання Постачальником його обов’язку з поставки Товарів за цим Договором. Датою поставкою Товару є дата приймання товару за кількістю, комплектністю та якістю, що здійснюється на підставі підпису сторонами Акту приймання передачі товару у відповідності до п. 5.14. проекту договору. При цьому, згідно специфікації строк поставки товару становить 60 календарних днів, таким чином виникає ситуація коли здійснивши поставку товару навіть в 1-й день після заявки – Постачальник не може бути впевнений, що виконав вчасно зобов’язана з поставки товару, адже договором не обумовлено граничних строків приймання товару. У зв’язку із зазначеним, прошу вказати граничний строк приймання Покупцем товару за кількістю, комплектністю та якістю, додавши у п. 5.14 проекту договору такий строк.

Відповідь:

21 січ. 09:50

У відповідь на ваше питання повідомляємо наступне. Згідно п. 5.14. Договору при прийманні товару застосовується Положення Інструкції про порядок прийомки продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання по кількості № п-6, яка затверджена постановою Державного арбітража при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965 р. та Інструкції про порядок прийомки продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання по якості № п-7, в яких прописані конкретні строки.

Умови неповернення банківської гарантії

17 січ. 16:01 Є відповідь
Доброго дня! Умовами тендерної документації передбачена вимога оформлення забезпечення виконання умов договору у формі банківської гарантії. П. 7.7. проекту договору містить обов’язок Постачальника щодо надання Покупцю банківської гарантії у сумі 5% від ціни Договору, проте умови неповернення банківської гарантії за порушення зобов’язань Постачальника не зазначені у проекті договору. У зв’язку із зазначеним, пропоную у п. 7.7. проекту договору зазначити умови неповернення банківської гарантії у випадку непоставки, прострочення поставки або відмови від поставки Постачальником Покупцю товару.

Відповідь:

22 січ. 10:17

У відповідь на ваше питання повідомляємо, що згідно додатку VІ.2 до тендерної документації Замовник вимагає надання забезпечення виконання договору про закупівлю переможцем торгів у виді банківської гарантії виконання зобов’язання у розмірі, який зазначено в п. 12.1 зведеної інформації про закупівлю. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору.

Технічні характеристики

22 січ. 09:29 Є відповідь
Доброго дня. У примітках Додатку І тендерної документації вказано, що Учасник повинен "зазначити яку фарбу Учасник зобов'язаний передати Покупцю, вказавши: найменування (співвідношення за видами, марками, кольорами, тощо згідно вимог встановлених Покупцем). Шановний Замовнику, просимо роз'яснити, що саме мається на увазі "співвідношення за видами, марками, кольорами, тощо згідно вимог встановлених Покупцем". Дякуємо.

Відповідь:

24 січ. 15:47

Доброго дня. У відповідь на ваше питання повідомляємо наступне. Співвідношення – необхідно по-пунктно вказати Товар, який Учасник (Постачальник) буде передавати Замовнику (Покупцю), при цьому зазначити: - вид (тип) фарби алкідний або акриловий із зазначенням назви кольору, - марку фарби згідно документації виробника, - марку розчинника згідно інформації від виробника, - іншу інформацію, яку Учасник (Постачальник) вважає за необхідною

заповнення п.22 таблиці 1 Додатку 1

22 січ. 12:42 Є відповідь
Доброго дня. таблиця 1 Додатку 1 містить 6 стовпчиків (1- №п/п; 2 -найменування; 3- одиниці виміру; 4-кількість; 5-характеристики, встановлені замовником (вимоги); 6- характеристики запропоновані учасником) п.22 таблиці 1 Додатку І тендерної документації потрібно заповнювати по всім стовпчикам? які стовпчики заповнювати у п. 22 таблиці 1 Додатку 1?

Відповідь:

23 січ. 08:53

У відповідь на ваше питання повідомляємо, що згідно приміток до п.22 Таблиці 1 Додатку 1 в п.22 необхідно зазначити яку Фарбу Учасник зобов’язаний передати (поставити) Покупцю (Замовнику), вказавши: а) найменування (співвідношення за видами, марками, кольорами, тощо згідно вимог, встановлених Покупцем (Замовником)); б) інформацію про виробника фарби та місцезнаходження виробничих потужностей (при цьому вказати повну та скорочену назву підприємства та його юридичну та фактичну адреси (з зазначенням країни, індексу, населеного пункту, вулиці, номеру будівлі); адресу виробничих потужностей (з зазначенням країни, індексу, населеного пункту, вулиці, номеру будівлі)

Стосовно рахунку для оформлення банківської гарантії

22 січ. 13:00 Є відповідь
Доброго дня! Просимо внести зміни до тендерної документації стосовно заміни номера рахунку для оформлення банківської гарантії старого зразка на IBAN. Враховуючи, що тендерна пропозиція Учасника (включаючи забезпечення) повинна відповідати саме тендерній документації, зазначення у банківській гарантії іншого рахунка може бути формальною причиною для відхилення пропозиції Учасника. Сподіваємось на розуміння!

Відповідь:

23 січ. 08:55

Оновлений рахунок IBAN буде внесений до тендерної документації разом з внесенням змін до Додатку IV

Банківська гарантія

22 січ. 13:08 Є відповідь
Доброго дня. У п.5 до Додатку VI.I наведена примірна форма банківської гарантії, якій повинні відповідати банківські гарантії Учасників. Але в примірній формі ніде не вказується розрахунковий рахунок Бенефіціара, тобто Замовника. Чи не буде помилкою те, що в банківській гарантії не вказано розрахунковий рахунок бенефіціара? Дякуємо.

Відповідь:

24 січ. 10:20

Доброго дня. У відповідь на ваше питання повідомляємо, що Постановою НБУ № 639 від 15.12.2004 р. затверджено Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах. Пунктом 26 даного Положення затверджено обов’язкові реквізити, які повинна містити гарантія і розрахунковий рахунок Бенефіціара не є обов’язковим. В зв"язку з чим Вимоги до оформлення банківської гарантії в Додатку VІ.1 не передбачають зазначення розрахункового рахунку бенефіціара в банківській гарантії

діапазон

22 січ. 14:20 Є відповідь
чи вважається Замовником вираз "не менше" вказаний в параметрах технічних характеристик - діапазоном?

Відповідь:

24 січ. 12:14

Доброго дня. Вираз «не менше» вважати діапазоном

діапазон

22 січ. 14:22 Є відповідь
чи вважається Замовником вираз "не більше" вказаний в параметрах технічних характеристик - діапазоном?

Відповідь:

24 січ. 12:14

Вираз «не більше» вважати діапазоном

Щодо способу заповнення інформації про розчинник 2

22 січ. 14:36 Є відповідь
Доброго дня! Тобто враховуючи роз'яснення Замовника Учасник повинен сформувати свою пропозицію з урахуванням 3 153,5 л. розчинника. При цьому досі не зрозумілим є те, як Учасник повинен відобразити цей розчинник у власній пропозиції. Оскільки це окремий продукт у заводському фасування, який буде відвантажуватись Учаснику із завода-виробника та відображатись у супроводжувальних документах (видатковій накладній для прикладу), то і у пропозиції (а в наступному договорі та документах при відвантаженні) він повинен зазначатись окремим рядком, інакше відвантажити його буде просто неможливо. Проте Додатком ІІІ.1 до ТД "Розрахунок ціни тендерної пропозиції" передбачено, що Учасник повинен зазначити який товар він зобов'язаний передати/поставити Замовнику, із зазначенням найменування згідно Додатку 1 до ТД. В свою чергу Додаток 1 містить найменування тільки Фарб. Враховуючи зазначене просимо надати роз'яснення чи може учасник у Додатку ІІІ.1 до ТД зазначити Розчинник окремим рядком, зазначивши його кількість, вартість та іншу передбачену інформацію. Дякуємо!

Відповідь:

24 січ. 12:14

Доброго дня. У додатку ІІІ.1 до ТД необхідно зазначити окремим рядком на кожний вид фарби в комплекті, розчинник його кількість, вартість та іншу передбачену інформацію

Стосовно зазначення у паспорті якості дати виробництва товару

22 січ. 15:28 Є відповідь
Додатком 2 до тендерної документації передбачено, що для підтвердження вимог пп. 1-5, 7-15, 21 табл. 1 додатку 1 Учасник повинен надати у складі пропозиції скан-копія з оригіналу/копії паспорту та/або сертифікату якості завіреного виробником Фарби (дистриб’ютором) або лист виробника Фарби. При цьому пунктом 21 табл. 1 додатку 1 визначено, що дата виробництва фарби повинна становити не раніше ніж 90 днів до моменту поставки. Таким чином Учасник у складі пропозиції повинен надати паспорт якості виробника, в якому буде зазначена дата виробництва товару, яка не перевищуватиме 90 днів до моменту поставки. Проте наразі дата постачання невідома, у зв’язку з чим залишається не зрозумілим яким чином Замовник буде оцінювати, чи підтверджено наданим Учасником паспортом якості те, що дата виробництва фарби становить не раніше ніж 90 днів до моменту поставки. Просимо надати роз’яснення з цього приводу. Дякуємо!

Відповідь:

24 січ. 12:49

Доброго дня. У додатку ІІ до ТД в розділі І п. 7.1 примітки зазначено «** У випадку, якщо партія Фарби не виготовлена, Учасник надає скан-копії документів на аналогічну партію Фарби». Також для підтвердження вимог п. 21 табл. 1 додатку І до ТД пропонуємо надати скан-копію з оригіналу/копії листа виробника Фарби (що допускається п/п. 7.1.1. п. 7.1 розділу І додатку ІІ до ТД), в якому зазначається, що дата виробництва Фарби становитиме не раніше ніж 90 днів до моменту поставки

Інформація про замовника

Назва:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
Код ЄДРПОУ:
42795490
Веб сайт:
Адреса:
Україна, 01010, Київська область, Київ, 01010, м.Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7, ПОВЕРХ 16