«Світильники та освітлювальна арматура, код 31520000-7 за ДК 021:2015 (ліхтарі акумуляторні)»

Запитання щодо закупівлі

Про аналоги, еквіваленти предмета закупівлі та участі ФОП

20 січ. 09:31 Є відповідь
- Чи допускаєте Ви на торги товари, торгові марки або моделі яких відрізняються від торгових марок або моделей, вказаних Вами в тендерній документації? - Просимо Замовника зобов'язати всіх учасників закупівлі вказувати конкретну торгову марку та модель (модифікацію) запропонованого товару в своїх цінових пропозиціях, щоб всі зацікавлені сторони мали змогу точно ідентифікувати його і пересвідчитися, що запропонований товар відповідає вимогам Замовника. Така вимога забезпечить дотримання всіма учасниками закупівель ПРИНЦИПУ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ НА ВСІХ СТАДІЯХ ЗАКУПІВЕЛЬ», закріпленого статтею 3 ЗУ "Про публічні закупівлі"; - Чи допускаєте Ви до участі в закупівлі фізичних осіб-підприємців неплатників ПДВ? Якщо допускаєте, то як будете оцінювати пропозицію ФО-П неплатника ПДВ: розглядатимете його ціну як остаточну чи додаватимете до його ціни суму ПДВ 20%, чи будете порівнювати ціни всіх учасників без врахування ПДВ?

Відповідь:

21 січ. 16:59

1. Технічною специфікацією Замовника (Додаток 2 до тендерної документації) передбачено можливість надання еквіваленту товару, але при цьому технічні, якісні та функціональні характеристики (показники) еквіваленту повинні відповідати характеристикам (показникам), встановленим Замовником в технічній специфікації. Окрім того, учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання. 2. Умовами тендерної документації визначено, що на підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником необхідно розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель технічну специфікацію, складену учасником за інформацією (вимогами), формою та змістом Додатка 2 до тендерної документації Замовника. Технічною специфікацією Замовника (Додаток 2 до тендерної документації) визначено, що в графі «Виробник товару та країна походження» зазначаються найменування виробника (а не торгова марка) із зазначенням організаційно-правової форми (підприємство, товариство, організація тощо) та країна походження товару. Також звертаємо увагу, що відповідно до вимоги пункту 2 «Строк укладання договору» розділу «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» тендерної документації, саме ПЕРЕМОЖЕЦЬ ТОРГІВ, розміщує (завантажує) в електронній системі закупівель цінову тендерну пропозицію (по формі наведеній в Додатку 6 до тендерної документації), приведену у відповідність до показників за результатами проведеного аукціону. 3. Відповідно до частини 1 статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закон) вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Згідно з абзацом 2 частини 1 статті 25 Закону електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система забезпечує можливість подання пропозиції всім особам на рівних умовах. Замовник розглядає пропозицію учасника, який надав за результатами Аукціону найнижчу ціну, яка розглядається Замовником як остаточна.

Вимоги щодо учасника закупівлі

22 січ. 18:47 Є відповідь
Вимога Замовника про підтвердження досвіду виконання аналогічного договору у вигляді «Довідка про виконання аналогічного договору, за предметом закупівлі, згідно з встановленою формою» (п.2.1. Додатку 4 Тендерної документації) та Лист-відгук, у довільній формі, від контрагента, зазначеного в довідці про виконання аналогічного договору (п.2.2. Додатку 4 Тендерної документації) – є дискримінаційною вимогою, оскільки звужує коло учасників процедури закупівлі. Відповідно до п.2 статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник може установити кваліфікаційний критерій такий як «наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору» проте про предмет закупівлі в Законі України «Про публічні закупівлі» нічого не вказано. Таким чином, Замовник встановив умови, якi порушують вимоги Закону України "Про публiчнi закупiвлi", а саме вимоги статті 3, статті 5, статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі». Просимо внести зміни до тендерної документації, а саме до п.2.1. Додатку 4 Тендерної документації відповідно до вимог статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та викласти в наступній редакції: «Довідка про виконання аналогічного договору, згідно з встановленою формою».

Відповідь:

27 січ. 17:02

Закон України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. Тендерна документація - документація щодо умов проведення публічних закупівель, що розробляється та затверджується замовником і оприлюднюється для вільного доступу на веб-порталі Уповноваженого органу та авторизованих електронних майданчиках. Тендерна документація не є об`єктом авторського права та/або суміжних прав (пункт 29 частини першої статті 1 Закону). Згідно з частиною першою статті 16 Закону замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Частиною другою статті 16 Закону передбачено, що замовник може встановлювати такі критерії, зокрема наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. При цьому Законом не міститься визначення терміну «аналогічний договір». Перелік документів, якими учасник повинен підтвердити свою відповідність зазначеному кваліфікаційному критерію замовником визначається САМОСТІЙНО, виходячи із специфіки предмета закупівлі, з урахуванням частини третьої статті 5 Закону та дотриманням принципів, закріплених у статті 3 Закону. Метою встановлення кваліфікаційних критеріїв є перевірка можливості виконання договору з боку потенційного переможця торгів. Тому, враховуючи зазначене, Замовником у встановленій кваліфікаційній вимозі міститься уточнення «надання учасниками торгів в складі тендерної пропозиції довідки про виконання аналогічного договору, ЗА ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПІВЛІ….». Термін «аналогічний договір» не означає «повністю тотожній» у зв`язку з тим, що в умовах вільної економіки де-факто не можливо знайти повністю тотожний договір, це зумовлюється свободою договору. Неврахування предмета закупівлі при віднесенні до категорії «аналогічних договорів» може спотворити результат закупівлі та призвести до неможливості виконання договірних зобов`язань з боку учасника. Тобто, предмет закупівлі угруповується, враховуючи сферу застосування та мету передбачену встановленими кваліфікаційними критеріями Закону. Тож, аналогічним договором, згідно тендерної документації Замовника, є договір з поставки ідентичної або тотожної продукції, а також договір з поставки продукції з подібними або схожими характеристиками та предметом закупівлі. Окрім того, предмет закупівлі Замовником визначено відповідно до Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.03.2016 №454 (далі – Наказ) згідно з яким «Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 17 і 32 частини першої статті 1 Закону та на основі національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 (далі – Єдиний закупівельний словник), за показником четвертої цифри основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги». Враховуючи викладене, встановлена кваліфікаційна вимога Замовника в тендерній документації не є порушенням принципів передбачених Законом, тому внесення змін до тендерної документації не є доцільним.

Інформація про замовника

Назва:
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"
Код ЄДРПОУ:
03328913
Веб сайт:
Адреса:
Україна, 03056, Київська обл., Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 35