«Реконструкція площі Фестивальної в м. Запоріжжі»

Запитання щодо закупівлі

Роз'яснення щодо джерел фінансування закупівлі

5 лют. 16:29 Є відповідь
1) Відповідно до статті 23 ЗУ «Про публічні закупівлі» кожен учасник може звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі. Після ознайомлення з умовами закупівлі та іншою інформацією в системі, виникають деякі питання до Замовника. План закупівель до даної процедури містить інформацію про джерела фінансування закупівлі. Вами зазначено декілька джерел фінансування (за рахунок коштів місцевого, обласного та державного бюджету) БЕЗ розділення сум по кожному джерелу, хоча технічно Замовник може в плані закупівель вказати точні суми фінансування з розрізі декількох джерел. Згідно Бюджетного кодексу України обласний бюджет і є місцевим бюджетом. Нам, як потенційному учаснику, не зрозумілі джерела фінансування, Замовнику слід було б їх розписати більш конкретно. З інформації в системі неможливо об’єктивно оцінити ризики для учасника, пов’язані з фінансуванням. Адже минулого року в Запорізькій області були випадки значного бюджетного НЕдофінансування виконаних робіт, поставлених товарів тощо. Враховуючи викладене, просимо роз’яснити детально, яка сума буде виділена з кожного виду бюджету на фінансування договору? І які суми вже затверджені у вигляді бюджетних асигнувань, а які суми ще тільки «планується» виділити в майбутньому?

Відповідь:

10 лют. 12:03

Згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.03.2019 № 463 «Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 № 490» (далі – Наказ) внесені зміни до форм документів у сфері публічних закупівель, які передбачають доповнення наступних форм новими пунктами, зокрема, таким як «Джерело фінансування закупівлі». Замовником при створенні плану закупівлі було вказано джерело фінансування з подальшим відображенням інформації у Формі оголошення про проведення закупівлі (через прив’язку річного плану і закупівлі) – «ІНШЕ» з детальним описом в примітках та в п.п. 4.6 Джерело фінансування закупівлі п. 4 Інформація про предмет закупівлі р. 1. Загальні положення тендерної документації. Також при укладанні з МАЙБУТНІМ ПЕРЕМОЖЦЕМ Договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти (додаток 3) п. п. 4.8.1. договору зазначено, що Фінансування робіт (будівництва об'єкта) проводиться за планом, який складається Замовником, узгоджується з інвестором (головним розпорядником бюджетних коштів) та Генпідрядником і є невід'ємною частиною Договору. Відповідно до рішення Запорізької обласної ради №141 від 12.12.2019 року (ДОДАТОК 6) на 2020 рік на виконання будівельних робіт по об'єкту закупівлі передбачено кошти у розмірі 20 000 000,00 грн. Пропозиції щодо збільшення плану фінансування та асигнувань для виконання робіт у 2020-2021 році до повного обсягу опрацьовуються і на цей час рішення на розгляді. Після надходження додаткових коштів відповідно буде збільшено річний обсяг фінансування договору на виконання робіт. Також зазначаємо що це запитання не відноситься до вимог тендерної документації та ніяким чином не порушує право Учасників на участь у тендері, на добросовісну конкуренцію, на відкритість на всіх стадіях закупівлі та не містить дискримінаційні вимоги до учасників.

Роз'яснення щодо здійснення видатків

5 лют. 16:31 Є відповідь
Відповідно до статті 23 ЗУ «Про публічні закупівлі» кожен учасник може звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі. Враховуючи викладене, просимо роз’яснити, як будуть виділятись кошти ДЕПАРТАМЕНТУ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, у вигляді міжбюджетних трансфертів чи в інший спосіб? В плані зазначено КЕКВ 3142, що говорить про те, що ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ буде розпорядником коштів бюджету. Видатки будуть проходити через Державну казначейську службу України чи через іншу банківську установу, наприклад, УКРГАЗБАНК?

Відповідь:

10 лют. 13:47

Головним розпорядником коштів є ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ. Видатки будуть проходити через Державну казначейську службу України відповідно до плану фінансування який складається Замовником, узгоджується з інвестором (головним розпорядником бюджетних коштів) та Генпідрядником і є невід'ємною частиною Договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти (додаток 3)

Питання щодо визначення очікуваної вартостізакупівлі

5 лют. 16:34 Є відповідь
Відповідно до рішення Запорізької обласної ради №141 від 12.12.2019 року (ДОДАТОК 6) на «Реконструкцію площі Фестивальної в м. Запоріжжі» на 2020 рік передбачено видатки тільки в сумі 20 мільйонів гривень. При цьому, в Додатку 6 рішення Запорізької обласної ради №141 від 12.12.2019 року також зазначено загальну вартість будівництва – 104 066 875 гривень. Просимо надати роз’яснення, чому очікувана вартість оголошеної закупівлі набагато БІЛЬША за суму, заплановану на даний об’єкт будівництва? Просимо також роз’яснити, як було визначено очікувану вартість будівництва?

Відповідь:

10 лют. 12:06

Зазначена в рішенні Запорізької обласної ради №141 від 12.12.2019 року (ДОДАТОК 6) загальна кошторисна вартість по об’єкту будівництва – 104 066 875 грн. відповідає загальної кошторисної вартості до моменту проведення коригування та відноситься до експертного звіту отриманого 10.12.2018 року №V-0525-18/ПРОЕКСП. Після коригування ПКД отримано новий позитивний експертний звіт від 28.12.2019 року № 0045.1-19Е. На підставі відкоригованого ПКД розрахована очікувана вартість предмета закупівлі та складено технічне завдання (додаток 2 до тендерної документації). Розрахунок очікуваної вартості формується на підставі вартості робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об'єкту, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, кошти на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів, також кошти на покриття витрат, пов'язаних з придбанням та доставкою на об'єкт будівництва устаткування. Також зазначаємо що це запитання не відноситься до вимог тендерної документації та ніяким чином не порушує право Учасників на участь у тендері, на добросовісну конкуренцію, на відкритість на всіх стадіях закупівлі та не містить дискримінаційні вимоги до учасників.

Роз'яснення щодо експертизи та кошторису на будівництво

5 лют. 16:41 Є відповідь
4Відповідно до листа Міністерство економічного розвитку і торгівлі України від 05.08.2016 р. № 3302-06/24782-06 “Щодо закупівлі робіт” Замовники мають визначати очікувану вартість будівництва на підставі Зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкту будівництва після отримання позитивного Експертного звіту кошторисної частини проекту, і ніяк по- іншому. Саме після отримання позитивного Експертного звіту, адже експертиза проектів вартістю більше 300 тис. грн. є обов’язковою. Враховуючи викладене, просимо повідомити про дату отримання позитивного Експертного звіту кошторисної частини проекту будівництва «Реконструкція площі Фестивальної в м. Запоріжжі», а також вартість Зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкту будівництва? Також просимо зазначити дату на номер розпорядчого рішення про затвердження Зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкту будівництва? Звертаємо вашу увагу, що всі пункти даного запитання напряму стосуються закупівлі, тому просимо надати відповідь на кожен пункт звернення.

Відповідь:

10 лют. 12:11

Проєктна документація, Експертний звіт та рішення про затвердження Зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкту будівництва не є невід’ємною частиною тендерної документації. Тендерною документацією встановлено технічне завдання (додаток 2 до тендерної документації) для усіх учасників, які виявляють бажання прийняти участь у даній процедурі закупівлі. Дані, які містяться у додатку 2 до тендерної документації та необхідні для розрахунку вартості пропозицій учасника в повній мірі є достатніми для учасників, які мають відповідний досвід у таких розрахунках. Учасники приймають участь та готують свої пропозиції у процедурі закупівлі на рівних умовах. Звертаємо увагу, що технічне завдання (додаток 2 до тендерної документації) розроблено службами замовника на підставі локальних кошторисів, які є частиною проєктної документації об’єкта будівництва та отримали позитивний експертний звіт від 28.12.2019 року № 0045.1-19Е. Так як сума по зведеному кошторисному розрахунку більше 120 000 000.00 грн. затвердження відбулось рішенням Голови Запорізької обласної адміністрації. Також зазначаємо що це запитання не відноситься до вимог тендерної документації та ніяким чином не порушує право Учасників на участь у тендері, на добросовісну конкуренцію та на відкритість на всіх стадіях закупівлі та не містить дискримінаційні вимоги до учасників.

Питання щодо гарантії виконання договору

6 лют. 16:53 Є відповідь
Умовами тендерної документації передбачено надання переможцем гарантії виконання договору у вигляді безвідсоткового депозиту, що буде зберігатись на рахунку Замовника. Вами визначено розмір депозиту 2.5 % від вартості договору, тобто при вартості договору в 120 млн. депозит складатиме 3 млн грн. Так як у вас на 2020 рік виділено тільки 20 млн. гривень, то фактично підряднику на момент заключення договору потрібно буде віддати 15% тієї суми, що він зможе отримати у 2020 році. Просимо роз’яснити, чому обрано такий великий відсоток забезпечення, враховуючи обсяг фінансування на 2020 рік? Можливо необхідно внести зміни до умов тендерної документації?

Відповідь:

10 лют. 12:42

Положеннями ч. 1 ст. 546 Цивільного кодексу (далі – ЦК) передбачено, що виконання зобов’язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Водночас відповідно до ч. 2 ст. 546 ЦК договором або законом можуть бути встановлені iншi види забезпечення виконання зобов’язання. Тож, як бачимо, загальнi норми щодо забезпечення виконання зобов’язань не обмежують замовника в установленнi якогось конкретного виду забезпечення виконання договору. Згідно п. 7 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закон), забезпечення виконання договору про закупівлю – це надання забезпечення виконання зобов’язань учасника перед замовником за договором про закупівлю. Згідно ч. 2 ст. 26 Закону Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості договору. Замовником передбачено внесення учасником-переможцем забезпечення виконання договору у вигляді безвідсоткового депозиту (перерахування учасником грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника, відкритий в Управлінні Державної казначейської служби України). Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю становить 2.5 % від вартості договору та діятиме до повного виконання умов договору. На виконання вимог Закону, з урахуванням принципів здійснення закупівель, а також з метою запобігання участі учасників, що порушують принципи доброчесності та прозорості, а також тих, що не мають змогу гарантувати свою фінансову спроможність, замовником у тендерній документації передбачена зазначена умова, яка не містить будь-яких обмежень для учасників.

Роз'яснення про вид гарантії

6 лют. 16:54 Є відповідь
Уважно вивчивши умови надання забезпечення виконання договору просимо роз’яснити, на якій підставі обрано такий вид забезпечення, як «безвідсотковий депозит на рахунку Замовника»? На сьогоднішній день є цілком логічний механізм забезпечення виконання договору - це БАНКІВСЬКА гарантія. Такий вид забезпечення як банківська гарантія не тільки дієвий, але і найбільш ЗАКОННИЙ, на відміну від депозиту. ЗУ «Про публічні закупівлі» не містить вимог до форми забезпечення, проте існує Цивільний кодекс України, який роз’яснює дане питання. Згідно статті 546 ЦКУ виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, правом довірчої власності. В даному переліку немає «ДЕПОЗИТУ». Також виникає питання, чому переможець повинен перераховувати кошти і БЕЗВІДСОТКОВО зберігати їх у замовника, якщо він ці кошти може покласти на депозит в банку, отримувати відсотки за зберігання, а Замовнику надати БАНКІВСЬКУ ГАРАНТІЮ/

Відповідь:

10 лют. 12:42

Положеннями ч. 1 ст. 546 Цивільного кодексу (далі – ЦК) передбачено, що виконання зобов’язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Водночас відповідно до ч. 2 ст. 546 ЦК договором або законом можуть бути встановлені iншi види забезпечення виконання зобов’язання. Тож, як бачимо, загальнi норми щодо забезпечення виконання зобов’язань не обмежують замовника в установленнi якогось конкретного виду забезпечення виконання договору. Згідно п. 7 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закон), забезпечення виконання договору про закупівлю – це надання забезпечення виконання зобов’язань учасника перед замовником за договором про закупівлю. Згідно ч. 2 ст. 26 Закону Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості договору. Замовником передбачено внесення учасником-переможцем забезпечення виконання договору у вигляді безвідсоткового депозиту (перерахування учасником грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника, відкритий в Управлінні Державної казначейської служби України). Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю становить 2.5 % від вартості договору та діятиме до повного виконання умов договору. На виконання вимог Закону, з урахуванням принципів здійснення закупівель, а також з метою запобігання участі учасників, що порушують принципи доброчесності та прозорості, а також тих, що не мають змогу гарантувати свою фінансову спроможність, замовником у тендерній документації передбачена зазначена умова, яка не містить будь-яких обмежень для учасників.

Умови оплати договору.

7 лют. 11:19 Є відповідь
03.05.2019 року набув чинності наказ МЕРТУ № 463 про внесення змін в Наказ Мінекономрозвитку №490 "Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель". Відповідно до цих змін, при створенні оголошення про проведення закупівлі обов'язковими для заповнення є поля, зокрема Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)." Зазначена норма, є обов’язковою, а значить повинна відповідати умовам проекту договору запропонованого Замовником. Замовником в оголошенні зазначено, що умовами розрахунку є 100% післяоплата. Однак, п. 4.6 Проекту договору, передбачено надання авансу, у разі відсутності порушень умов договорів, що раніше укладались, в частині належного відпрацювання авансу. У зв’язку з зазначеним просимо, надати детальне роз’яснення відповідно до умов оплати договору та внести зміни до проекту договору та/або оголошення про відкриті торги, в частині умов оплати договору.

Відповідь:

10 лют. 13:56

Замовником буде внесено відповідні зміни до оголошення процедури закупівлі в частині Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків).

Кошторисна трудомісткість

7 лют. 12:09 Є відповідь
Просимо надати відповідь - яка загальна кошторисна трудомісткість предмету закупівлі (всього обсягу робіт), скільки людино-годин? Така кошторисна трудомісткість міститься в Пояснювальній записці до інвесторської проектної документації.

Відповідь:

11 лют. 16:41

Кошторисна трудомісткість предмету закупівлі (всього обсягу робіт) - 249 882,68 люд-год.

Клас наслідків

7 лют. 12:16 Є відповідь
Який клас наслідків (відповідальності) предмету закупівлі «Реконструкція площі Фестивальної в м. Запоріжжі»?

Відповідь:

10 лют. 13:58

Клас наслідків предмету закупівлі «Реконструкція площі Фестивальної в м. Запоріжжі» - СС2.

Щодо умов договору

7 лют. 12:30 Є відповідь
Згідно п.4.8.1 Проекту договору Замовник буде погоджувати план фінансування робіт з інвестором (головним розпорядником коштів). Хто є інвестором (головним розпорядником коштів) по обєкту «Реконструкція площі Фестивальної в м. Запоріжжі», повна назва інвестора?

Відповідь:

11 лют. 16:20

Замовником та головним розпорядником коштів є ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.

Строк будівництва

7 лют. 12:31 Є відповідь
Який строк будівництва визначений в Експертному звіті по обєкту «Реконструкція площі Фестивальної в м. Запоріжжі»? Зазвичай він вказується у місяцях.

Відповідь:

12 лют. 08:30

Згідно вимог тендерної документації строк виконання робіт визначається Календарним графіком до укладеного з переможцем договору на виконання робіт на об’єкті будівництва, але не пізніше 28.02.2021р. Звертаємо увагу, що тендерна пропозиція учасника повинна відповідати вимогам тендерної документації.

Інформація про замовника

Назва:
ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Код ЄДРПОУ:
04054079
Веб сайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 69107, Запорізька область, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 164