Робоча станція для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, з комплектом обладнання для зняття біометричних даних (параметрів) особи

Запитання щодо закупівлі

Стосовно надання учасником згоди на обробку персональних даних

19 лют. 13:52 Є відповідь
Тендерною документацією вимагається від учасника у складі своєї тендерної пропозиції надати "довідка в довільній формі або відповідно ДО ВЗІРЦЯ (чому не до ЗРАЗКА?), що наведений в Додатку 5 до даної документації, повинна бути підписана особами, щодо яких подано інформацію, визначену відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»" про надання згоди на використання інформації на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» (стиль та орфографія замовника збережені). ВИМАГАЄМО зазначені положення тендерної документації ВИКЛЮЧИТИ як такі, що СУПЕРЕЧАТЬ Закону України "Про захист персональних даних". Шановний замовник, повідомляємо, що Вами ГРУБО ПОРУШЕНО норми Закону України "Про захист персональних даних" стосовно своїх обов'язків щодо збору та обробки персональних даних учасників та безпідставно включені вимоги до тендерної документації щодо надання учасниками згоди на обробку їх персональних даних. Зокрема, відповідно до абзацу четвертого статті 2 Закону України "Про захист персональних даних" суб’єкт персональних даних (фізична особа) надає дозвіл на обробку її персональних даних ВІДПОВІДНО ДО СФОРМУЛЬОВАНОЇ МЕТИ ЇХ ОБРОБКИ. Мета обробки персональних даних має бути сформульована в законах, інших нормативно-правових актах, положеннях, установчих чи інших документах, які регулюють діяльність володільця персональних даних, та відповідати законодавству про захист персональних даних (частина перша статті 6 Закону України "Про захист персональних даних"). Проте, тендерна документація НЕ МІСТИТЬ відомостей щодо сформульованої замовником торгів відповідно до законодавства МЕТИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ учасників торгів, що є законодавчою підставою учаснику торгів не надавати згоду на обробку персональних даних. Крім того, замовник для отримання від учасника згоди на обробку його персональних даних всупереч вимог абзацу третього статті 2 Закону України "Про захист персональних даних" НЕ ЗАЗНАЧИВ в тендерній документації СКЛАД ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЯКИЙ ЙОМУ МАЄ БУТИ НАДАНИЙ учасником, та ВИЗНАЧЕНУ ПРОЦЕДУРУ ОБРОБЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ замовником. Також замовник, порушуючи вимоги частини другої статті 12 Закону України "Про захист персональних даних", НЕ ПОВІДОМИВ в тендерній документації учасників "…про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані: в момент збору персональних даних, якщо персональні дані збираються у суб’єкта персональних даних; в інших випадках протягом тридцяти робочих днів з дня збору персональних даних". Отже, відсутність в тендерній документації зазначених трьох аспектів (мета збору, склад персональних даних, визначена процедура оброблення персональних даних), які є обов’язковими зі сторони замовника відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" є законодавчою підставою учаснику торгів не надавати згоду на обробку персональних даних. У зв'язку з цим, таке порушення законодавства щодо захисту персональних даних повинно бути усунене шляхом ВИКЛЮЧЕННЯ зазначених вище вимог тендерної документації. Крім того, зазначенні в тендерній документації (підпунктах 3.5, 3.6 (???) пункту 2 розділу 5), що: "Відповідно до статей 3, 32, 34 Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», Конвенції Ради Європи 1981 року № 108 «Про захист осіб стосовно автоматизованої обробки персональних даних» (ETS № 108) підпис фізичної особи (яка представляє учасника) на документах, передбачених та встановлених для оформлення під час проведення процедури закупівлі, є підтвердження одержання згоди фізичних осіб, яка діють від імені учасника, на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення) персональних даних учасника, або фізичних осіб, які є посадовими особами/працівниками, уповноваженими особами учасника, а також здійснювати інші дії визначені Законом України «Про захист персональних даних». Учасник підписанням пропозиції підтверджує, що він повідомлений про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»" НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ ТА Є ХИБНИМ, оскільки не має жодного законодавчого та нормативного підґрунтя. Звертаємо увагу, що на підставі норм Конституції України та Конвенції Ради Європи 1981 року № 108 "Про захист осіб стосовно автоматизованої обробки персональних даних" (ETS № 108) правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних, і спрямовані на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних в України регулюються виключно Законом України "Про захист персональних даних". А що відповідно до Закону замовник повинен був зробити зазначено вище. У зв'язку з цим, таке посилання на Конституцію України та Конвенцію Ради Європи 1981 року № 108 має бути виключено з тендерної документації на підставі наведеного вище. ВИМАГАЄМО ВИКЛЮЧИТИ з тендерної документації зазначені вище положення стосовно персональних даних як такі, що суперечать Закону України "Про захист персональних даних".

Відповідь:

21 лют. 14:54

Ваша вимога була прийнята до уваги, найближчим часом тендерним комітетом будуть внесені відповідні зміни до тендерної документації

Щодо вимагання оплати переможцем юридично-консультаційних послуг для замовника

19 лют. 14:08 Є відповідь
Шановний замовнику! Які підстави існують для сплати третьою стороною, а саме учасником – переможцем торгів Ваших (замовника) юридично-консультаційних послуг у розмірі 3 000,00 грн, які замовнику начебто надані за договором? Всі витрати замовника щодо складання тендерної документації не стосуються учасника/переможця закупівлі за виключенням тристороннього договору надання послуг замовник – консультант - переможець закупівлі на Prozorro, який і мав би бути підставою для сплати учасником - переможцем наданої замовнику консультативної послуги (чи взагалі вона надавалась?; судячи зі змісту тендерної документації, консультативних послуг не надавалось взагалі). Оскільки в тендерній документації зазначений тристоронній договір відсутній, то за що й платити? Це така мода в львівському регіоні вимагати від переможця торгів оплати ефемерних юридично-консультаційних послуг замовнику? Отже, виключить таку вимогу з тендерної документації взагалі та наряду з учасником, який самостійно несе витрати на підготовку своєї пропозицію, самостійно вирішуйте питання щодо складання тендерної документації власним коштом.

Відповідь:

21 лют. 14:53

Ваша вимога була прийнята до уваги, найближчим часом тендерним комітетом будуть внесені відповідні зміни до тендерної документації

Щодо вимоги на погодження з проектом договору

19 лют. 14:39 Є відповідь
Тендерною документацією (п. 3 розділу 6) вимагається від учасника у складі тендерної пропозиції надати "Скан-копію проекту договору з підписами та печатками Учасника торгів на кожній сторінці проекту-договору. Кожна сторінка проекту договору повинна бути засвідчена написом «З умовами договору згідні», підписом уповноваженої особи із зазначенням посади, прізвища та ініціалів, скріплена печаткою (за наявності)". Проте, зазначене суперечить вимозі ст. 36 Закону України "Про публічні закупівлі" про те, що договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України (навіть таке посилання є в п. 3 розділу 6 тендерної документації). Зокрема, статей 627, 628, 638, 639 Цивільного кодексу України та статей 179 – 181 Господарського кодексу України. Отже, відповідно до Кодексів України при укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. Наголошуємо, що право згоди на підписання договору має лише переможець закупівлі. Наразі, в тендерній документації присутній лише проект договору. Таким чином, на етапі подання пропозицій учасник має право погодитись тільки з істотними умовами договору про закупівлю (які не визначені в тендерній документації) й аж ніяк не з ПРОЕКТОМ ДОГОВОРУ. Звертаємо увагу, що п. 7 частини 2 статті 22 Закону України "Про публічні закупівлі" передбачено, що тендерна документації повинна містити " 7) проект договору про закупівлю З ОБОВ’ЯЗКОВИМ ЗАЗНАЧЕННЯМ ПОРЯДКУ ЗМІН ЙОГО УМОВ;". А де в тендерній документації цей обов’язків порядок? Проект договору – не є остаточним і підлягає змінам, поки обидві сторони прийдуть до згоди. Тому зазначене в п. 3 розділу 6 про те, що "Основні вимоги до договору НЕ Є ОСТАТОЧНИМИ І ВИЧЕРПНИМИ, І МОЖУТЬ БУТИ ДОПОВНЕНІ І СКОРИГОВАНІ ПІД ЧАС УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ З УЧАСНИКОМ-ПЕРЕМОЖЦЕМ торгів в залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору. Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо закупівель за державні кошти.", є самим правильним, оскільки запропонований в тендерній документації проект договору підлягає коригуванню через наступне: "Кожна партія Товару - ???"; "асортименту товару - ???"; "Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю № П-6 - ???"; "Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю № П-7 - ???" тощо. Отже, в такому випадку замовнику доречно попросити від учасника довідку про ознайомлення ним (учасником) з проектом договору, а процедура укладення договору - відповідно до Кодексів України!!! Також має бути зазначено, що незгода з проектом договору не є підставою для відхилення тендерної пропозиції, оскільки відповідно до норм Кодексів зміст договору остаточно визначається сторонами під час його укладення. Вимагаємо виключити з тендерної документації надання учасником в тендерній пропозиції завізованого проекту договору, оскільки це суперечить вимогам законодавства України.

Відповідь:

21 лют. 14:58

Доброго дня! Дякуємо за запитання. Відповідно до частини другої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами та доповненнями) (надалі - Закон) тендерна документація повинна містити проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов. Відповідно до частини четвертої статті 22 Закону тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. Відповідно до частини четвертої статті 36 Закону умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Статтею 638 Цивільного кодексу України встановлено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет закупівлі, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Отже, замовником після прийняття рішення про визначення, відповідно до вимог та норм Закону, переможця торгів та публікації наміру про укладення договору, у строк визначений Законом для укладення договору про закупівлю, будуть обговорюватися з переможцем та корегуватися пункти договору для досягнення згоди. Пункти, за якими досягнуто домовленість та які змінені у опублікованому проекті договору, будуть внесені до договору про закупівлі, крім зміни істотних умов договору та норм, які мають бути відповідно до Закону у договорі про закупівлю. Тому, надання учасником у складі тендерної пропозиції підписаного проекту договору про закупівлю жодним чином не означає безумовного погодження учасника з усіма умовами договору. Замовником у тендерній документації зазначено, що договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Інформація про замовника

Назва:
Рава-Руська міська рада Жовківського району Львівської області
Код ЄДРПОУ:
04056256
Веб сайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 80316, Львівська область, Рава-Руська, вул. Ярослава Мудрого,3