09310000-5 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ

Вимоги / Скарги щодо закупівлі

Назва Тип Статус
Відповідно до ч. 1 ст. 24 ЗУ «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VIII звертаємось з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі та внесення змін до тендерної документації. Пункт 3.2 Розділу 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції містить наступну вимогу: "… Гарантія повинна бути видана банком-гарантом на умовах грошового забезпечення (покриття), а саме списання коштів з поточного рахунку принципала для резервування грошового забезпечення (покриття) гарантії та в розмірі, не меншому ніж це передбачено цією тендерною документацією або так само внесення учасником відповідної суми коштів на рахунок, що відкритий в установі банку – гаранта на якому обліковуватимуться кошти гарантії. Грошове забезпечення (покриття) гарантії повинно бути підтверджено наступними документами (надаються у складі тендерної пропозиції): - довідкою, виданою банком-гарантом, завіреною підписом уповноваженої особи банку-гаранту, яка повинна містити реквізити гарантії, умови видачі гарантії, дату видачі такої довідки, найменування принципала, його ідентифікаційний код, а також свідчити про забезпечення гарантії відповідним покриттям в розмірі не меншому ніж це передбачено умовами цієї тендерної документації, із зазначенням номеру рахунку, відкритого в установі банку-гаранта на якому обліковуються кошти гарантії. - документом, що безпосередньо підтверджує забезпечення (покриття) гарантії: випискою, виданою банком-гарантом, з рахунку, відкритого в установі банку-гаранта на якому обліковуються кошти грошового забезпечення гарантії." Відповідно до ст.25 Закону України «Про публічні закупівлі» для Замовника передбачено можливість зазначити в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі та в тендерній документації вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції. У разі якщо замовник вимагає надання забезпечення тендерної пропозиції у тендерній документації повинні бути зазначені умови його надання, зокрема, розмір, строк дії та застереження щодо випадків, коли забезпечення тендерної пропозиції не повертається учаснику. Банківська гарантія видається відповідно до Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах, затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 (далі також Положення). Пункт 9 ч.3 розділу І вищезгаданого Положення визначає, що гарантія – це спосіб забезпечення виконання зобов'язань, відповідно до якого банк-гарант бере на себе грошове зобов'язання перед бенефіціаром сплатити кошти в разі настання гарантійного випадку. Зобов'язання банку-гаранта перед бенефіціаром не залежить від базових відносин, які забезпечуються такою гарантією (їх припинення або недійсності), зокрема і тоді, коли посилання на такі базові відносини безпосередньо міститься в тексті гарантії. Відповідно до ст. 6 та ст. 627 Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства (ст.628 Цивільного кодексу України). Положеннями ст.6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», п. 19 Положення, для заяви про надання гарантії або для відповідного договору, що укладається між банком-гарантом та принципалом щодо надання гарантії, не передбачено вимоги щодо обов’язкової наявностості грошового забезпечено (покриття) гарантії або розміру такого покриття як умови надання гарантії. Наявність грошового забезпечення (покриття) гарантії, а тим більше розмір такого покриття, може узгоджуватись виключно між банком-гарантом та принципалом. Тобто, надання учасником забезпечення тендерної пропозиції у вигляді банківської гарантії, яка відповідає встановленим замовником умовам щодо розміру, строку дії та містить застереження щодо випадків, коли забезпечення тендерної пропозиції не повертається учаснику, відповідає вимогам Закону України «Про публічні закупівлі». Встановлення замовником додаткових вимог до умов надання гарантії, які стосуються договірних відносин між банком-гарантом та учасником, порушує принципи проведення публічних закупівель, передбачених ст.3 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо добросовісної конкуренції серед учасників та недискримінації учасників. Враховуючи викладене, на підставі ст. 24 Закону України «Про публічні закупівлі» вимагаємо виключити з п. 3.2 Розділу 3 тендерної документації вимогу щодо видачі гарантії банком-гарантом на умовах грошового забезпечення (покриття) у розмірі передбаченому тендерною документацією.
ID: 7dcf9369dbcc488999024481b9440696
оскарження умов тендера Відхилена
Усунення дискримінаційної вимоги
ID: b4c6dc77fa5f49f2a0066ccbdfc48cd0
оскарження умов тендера Відхилена
Вимога щодо умов закупівлі
ID: 45cbd25ab92447dd8ddec1de5778946c
оскарження умов тендера Розглянута
Скарга
ID: b575bee5a4fc43cd85c8ab3793b8ed65
оскарження умов тендера Розглянута

Вимоги / Скарги щодо лотів

Назва Тип Статус
Про відхилення тендерної пропозиції учасника ТОВ "ВІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "ПАЛІВЕНЕРГО"
ID: 690649cf1d784905b32a856380516008
оскарження результатів прекваліфікації Скасована
Про відхилення тендерної пропозиції учасника ТОВ "ВІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "ПАЛІВЕНЕРГО"
ID: ad14a98d83f14e6f88da4b899af5b7f9
оскарження результатів прекваліфікації Розглянуто замовником
Про відхилення тендерної пропозиції учасника ТОВ "ВІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "ПАЛІВЕНЕРГО"
ID: 6e678404dc5a438e825ee468669611f9
оскарження результатів прекваліфікації Скасована
Про відхилення тендерної пропозиції учасника ТОВ "ВІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "ПАЛІВЕНЕРГО"
ID: 097f4b6bf8c74f30addb010d9ce24e9c
оскарження результатів прекваліфікації Скасована
Про відхилення тендерної пропозиції учасника ТОВ "ВІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "ПАЛІВЕНЕРГО"
ID: e763a43d1c814730ba52475e8932f650
оскарження результатів прекваліфікації Розглянуто замовником
Про відхилення тендерної пропозиції учасника ТОВ "ВІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "ПАЛІВЕНЕРГО"
ID: 83d846ad37c54c6b9a49e70949ee436b
оскарження результатів прекваліфікації Скасована
Про відхилення тендерної пропозиції учасника ТОВ "ВІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "ПАЛІВЕНЕРГО"
ID: ac94d1664d534acda46096ab1c0c3876
оскарження результатів прекваліфікації Розглянуто замовником
Оскарження рішення про відхилення пропозиції Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРА СУМИ"
ID: afc4204585f54a81aeadbed4a780cb65
оскарження результатів прекваліфікації Прийнята органом оскарження
Про відхилення тендерної пропозиції учасника ТОВ "ВІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "ПАЛІВЕНЕРГО"
ID: 0d5e892f466240ca8e29c3a4d866ad42
оскарження результатів прекваліфікації Скасована
Про відхилення тендерної пропозиції учасника ТОВ "ВІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "ПАЛІВЕНЕРГО"
ID: 411d19a46d5a4356893581949babd322
оскарження результатів прекваліфікації Розглянуто замовником
Про відхилення тендерної пропозиції учасника ТОВ "ВІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "ПАЛІВЕНЕРГО"
ID: e42972dd58dc448aa97f3106fa05b1fe
оскарження результатів прекваліфікації Скасована
Про відхилення тендерної пропозиції учасника ТОВ "ВІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "ПАЛІВЕНЕРГО"
ID: 1e21fc0f205f4199acae0cd0b1d8ba4b
оскарження результатів прекваліфікації Розглянуто замовником
Про неправомірність відхилення тендерної пропозиції
ID: 32d3c524507144d8b9ae6c7976fc901d
оскарження результатів прекваліфікації Прийнята органом оскарження
Оскарження рішення про відхилення пропозиції Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРА СУМИ"
ID: 4c71a81bdae14789b554ab55ceff4a10
оскарження результатів прекваліфікації Прийнята органом оскарження

Інформація про замовника

Назва:
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ "ЗАПОРІЖМІСЬКСВІТЛО"
Код ЄДРПОУ:
03345076
Веб сайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 69032, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 7