Державна закупівля відкриті торги з публікацією англійською мовою
з ЕЦП/КЕП

ДК 021:2015 - 33690000-3 Лікарські засоби різні (НК 024:2019: 61025 Такролімус терапевтичний лікарський моніторинг ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 55445 Такролімус, терапевтичний лікарський моніторинг IVD, реагент; 55443 Такролімус, терапевтичний лікарський моніторинг IVD, калібратор; 62225 Ємність для лабораторного аналізатора ІВД; 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи; 58793 Реагент для генерації сигналу при Імунохемілюмінесцентні аналізі ІВД, набір; 61163 Окислювальний реагент для імунохемілюмінесцентного аналізу ІВД; 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем; 61001 Циклоспорин А / циклоспорин терапевтичний лікарський моніторинг ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 55441 Циклоспорин А / циклоспорин, терапевтичний лікарський моніторинг IVD, реагент; 55439 Циклоспорин А / циклоспорин, терапевтичний лікарський моніторинг IVD, калібратор; 43865 Вакуумна пробірка для взяття зразків крові, з K2ЕDТА, IVD; 62225 Ємність для лабораторного аналізатора ІВД; 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал; 54386 Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 38272 Тиреотропний гормон (ТТГ) IVD, калiбратор; 54417 Вільний трийодтиронін IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 38261 Вільний трийодтиронін IVD, калiбратор; 54413 Вільний тироксин IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 38259 Вільний тироксин IVD, калiбратор; 58728 Тиреоглобулін антитіла ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 55199 Тиреоглобулін антитіла IVD, калібратор; 58729 Тиреопероксидаза антитіла (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 55210 Тиреоглобулін / тиреопероксидази антитіла (анти-ТПО / мікросомальні антитіла) IVD, контрольний матеріал; 61077 Загальний тестостерон ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 58381 Загальний тестостерон ІВД, калібратор; 38246 Лютеїнізуючий гормон, комплект; 30504 Множинні гормони людини IVD, калібратор; 60979 Естрадіол ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 38249 Естрадіол IVD, калiбратор; 30322 Набір реагентів для вимірювання фолікулостимулюючого гормону; 38255 Фолікулостимулюючий гормон IVD, калiбратор; 54335 Пролактин IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54337 Пролактин IVD, калібратор; 54322 Прогестерон IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54325 Прогестерон IVD, калібратор; 54277 Інтактний паратиреоїдний гормон IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 42207 Інтактний паратиреоїдний гормон, калібратор, IVD; 54125 Загальний кортизол IVD, набір, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз; 54126 Загальний кортизол IVD, калібратор; 58348 Альфа-фетопротеїн (АФП) ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54062 Альфа-фетопротеїни (АФП) IVD, калібратор; 54615 Раково-ембріональний антиген IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 38174 Раково-ембріональний антиген IVD, калібратор; 37286 Комплект для вимірювання специфічного простатичного антигену; 38208 Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD, калібратор; 54588 Раковий антиген 125 (СА125) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 38231 Раковий антиген 125 (СА125) IVD, калiбратор; 60976 Раковий антиген 19-9 (CA19-9) ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 38225 Раковий антиген 19-9 (СА19-9) IVD, калiбратор; 56656 Білок 4 епідидиміса людини (HE4) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 56658 Білок 4 епідидиміса людини (HE4) IVD, калібратор; 56657 Білок 4 епідидиміса людини (HE4) IVD, контрольний матеріал; 60780 Тропонин I ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54011 Тропонін I IVD, калібратор; 54130 С-пептид IVD, набір, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз; 41836 C-пептид IVD, калібратор; 54237 Інсулін IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 42091 Інсулін IVD, калібратор; 62225 Ємність для лабораторного аналізатора ІВД; 54215 Бета-субодиниця хоріонічного гонадотропіну людини (бета-ХГЛ) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 38266 Хоріонічний гонадотропін людини бета-субодиниця (бета-ХГЛ) IVD, калібратор; 47351 Натрійуретичний білок типу B / N-кінцевий натрійуретичний пептид pro b-типу IVD, набір, хемілюмінесцентний аналіз; 47353 Натрійуретичний білок типу B / N-кінцевий натрійуретичний пептид pro b-типу IVD, калібратор; 61016 Гомоцистеїн ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 53749 Гомоцистеїн IVD, калібратор; 53750 Гомоцистеїн IVD, контрольний матеріал; 57830 Нейтрофільний желатіназа- асоційований ліпокалін ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 47429 Нейтрофільний желатиназа-асоційований ліпокалін (NGAL) IVD, калібратор; 47425 Нейтрофільний желатиназа-асоційований ліпокалін IVD, контроль; 60779 Вітамін B12 ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 41337 Вітамін В12 IVD, калібратор; 41338 Вітамін В12 IVD, контроль; 60922 Числені форми 25-гидроксивитамина D ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз; 54432 Полівітамін IVD, калібратор; 54433 Полівітамін IVD, контрольний матеріал; 47016 Множинні маркери серцево-судинних захворювань IVD, контрольний матеріал; 38220 Множинні тканиноспецифічі білки / пухлинні маркери IVD, контрольний матеріал; 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал; 53594 Множинні білки клінічної хімії IVD, контрольний матеріал; 42208 Інтактний паратиреоїдний гормон, контрольний матеріал, IVD - лабораторні реактиви та реагенти для аналізатора ARCHITEC i1000)

Перелік та кількість предмета закупівлі наведено в Додатку 2 до тендерної документації

DK 021: 2015 - 33690000-3 Drugs different (NK 024: 2019: 61025 Tacrolimus therapeutic drug monitoring of IVD, set, immunochemiluminescent analysis; 55445 Tacrolimus, therapeutic drug monitoring of IVD, reagent; 55443 Tacrolimus, tera2525; 58236 Buffer wash and IUD solution, automatic / semi-automatic systems; 58793 Reagent for signal generation in immunochemiluminescent analysis of IUD, set; 61163 Oxidizing reagent for immunochemiluminescent treatment, ; 61001 Cyclosporine A / cyclosporine therapeutic drug monitoring of IBD, kit, immunochemiluminescent analysis; 55441 Cyclosporine A / cyclosporine, therapeutic drug monitoring of IVD, reagent; 55439 Cyclosporine A / cyclosporine, therapeutic drug monitoring for monitoring 65; ditch, with K2EDTA, IVD; 62225 Capacity for the laboratory analyzer of IUD; 47869 Multiple analytes of clinical chemistry IVD, control material; 54386 Thyroid hormone (TSH) IVD, kit, immunochemiluminescent assay; 38272 Thyroid-stimulating hormone (TSH) IVD, calibrator; 54417 Free triiodothyronine IVD, kit, immunochemiluminescent assay; 38261 Free triiodothyronine IVD, calibrator; 54413 Free thyroxine IVD, kit, immunochemiluminescent assay; 38259 Free thyroxine IVD, calibrator; 58728 Thyroid globulin antibody IUD, kit, immunochemiluminescent assay; 55199 Thyroglobulin IVD antibody, calibrator; 58729 Thyroperoxidase antibodies (AT-TPO, microsomal antibodies) IUD, kit, immunochemiluminescent analysis; 55210 Thyroglobulin / thyroperoxidase antibodies (anti-TPO / microsomal antibodies) IVD, control material; 61077 Total testosterone IUD, kit, immunochemiluminescent assay; 58381 Total testosterone IUD, calibrator; 38246 Luteinizing hormone, kit; 30504 Multiple human hormones IVD, calibrator; 60979 Estradiol IUD, kit, immunochemiluminescent assay; 38249 Estradiol IVD, calibrator; 30322 Set of reagents for measuring follicle-stimulating hormone; 38255 Follicle-stimulating hormone IVD, calibrator; 54335 Prolactin IVD, kit, immunochemiluminescent assay; 54337 Prolactin IVD, calibrator; 54322 Progesterone IVD, kit, immunochemiluminescent assay; 54325 Progesterone IVD, calibrator; 54277 Intact parathyroid hormone IVD, kit, immunochemiluminescent assay; 42207 Intact parathyroid hormone, calibrator, IVD; 54125 Total cortisol IVD, kit, chemiluminescent immunoassay; 54126 Total cortisol IVD, calibrator; 58348 Alpha-fetoprotein (AFP) IUD, kit, immunochemiluminescent assay; 54062 Alpha-fetoproteins (AFP) IVD, calibrator; 54615 Cancer-embryonic antigen IVD, kit, immunochemiluminescent analysis; 38174 Cancer-embryonic antigen IVD, calibrator; 37286 Kit for measuring specific prostate antigen; 38208 General prostate specific antigen (PSA) IVD, calibrator; 54588 Cancer antigen 125 (CA125) IVD, kit, immunochemiluminescent assay; 38231 Cancer antigen 125 (CA125) IVD, calibrator; 60976 Cancer antigen 19-9 (CA19-9) IUD, kit, immunochemiluminescent assay; 38225 Cancer antigen 19-9 (CA19-9) IVD, calibrator; 56656 Human epididymis protein 4 (HE4) IVD, kit, immunochemiluminescent assay; 56658 Protein 4 of human epididymis (HE4) IVD, calibrator; 56657 Human epididymis protein 4 (HE4) IVD, control material; 60780 Troponin I IVD, kit, immunochemiluminescent analysis; 54011 Troponin I IVD, calibrator; 54130 C-peptide IVD, kit, chemiluminescent immunological analysis; 41836 C-peptide IVD, calibrator; 54237 Insulin IVD, kit, immunochemiluminescent assay; 42091 Insulin IVD, calibrator; 62225 Capacity for the laboratory analyzer of IUD; 54215 Human chorionic gonadotropin (beta-HCG) beta subunit IVD, kit, immunochemiluminescent assay; 38266 Human chorionic gonadotropin beta-subunit (beta-HCG) IVD, calibrator; 47351 Natriuretic protein type B / N-terminal natriuretic peptide pro b-type IVD, kit, chemiluminescent analysis; 47353 Natriuretic protein type B / N-terminal natriuretic peptide pro b-type IVD, calibrator; 61016 Homocysteine IUD, kit, immunochemiluminescent assay; 53749 Homocysteine IVD, calibrator; 53750 Homocysteine IVD, control material; 57830 Neutrophilic gelatinase-associated lipocaline IUD, kit, immunochemiluminescent assay; 47429 Neutrophilic gelatinase-associated lipocalin (NGAL) IVD, calibrator; 47425 Neutrophilic gelatinase-associated lipocalin IVD, control; 60779 Vitamin B12 IBD, kit, immunochemiluminescent assay; 41337 Vitamin B12 IVD, calibrator; 41338 Vitamin B12 IVD, control; 60922 Numerous forms of 25-hydroxyvitamin D IUD, kit, immunochemiluminescent analysis; 54432 Multivitamin IVD, calibrator; 54433 Multivitamin IVD, control material;47016 Multiple markers of cardiovascular disease IVD, control material; 38220 Multiple tissue-specific proteins /tumor markers IVD, control material; 47869 Multiple analytes of clinical chemistry IVD, control material; 53594 Multiple proteins of clinical chemistry IVD, control material; 42208 Intact parathyroid hormone, control material, IVD - laboratory reagents and reagents for ARCHITEC i1000 analyzer)

The list and quantity of the subject of procurement are given in Annex 2 to the tender documentation

Прийом пропозицій
30 днів
з 10 черв. 09:34
до 10 лип. 23:00
Прекваліфікація
23 дні
з 10 лип. 23:03
до 3 серп. 00:00
Аукціон
21 хвилина
з 3 серп. 14:20
до 3 серп. 14:41
Кваліфікація
1 день
з 3 серп. 14:41
до 5 серп. 12:05
Пропозиції розглянуто
триває
з 5 серп. 12:05
Інформація про замовника
Назва:
Державна установа "Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова" Національної академії медичних наук України
Код ЄДРПОУ:
02011953
Веб сайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 03126, Київська область, Київ, Героїв Севастополя, 30
Про закупівлю
Очікувана вартість:
2 888 000,00 грн. з ПДВ
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
14 440,00 грн.
Тип предмету закупівлі:
Основним предметом закупівлі є продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів.
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2020-06-10-000379-c
Важливі дати
Період уточнень:
10 черв. 09:34 – 30 черв. 23:00
Подача пропозицій:
10 черв. 09:34 – 10 лип. 23:00
Початок аукціону:
3 серп. 14:20 – 3 серп. 14:41
Відповіді на запитання до:
4 лип. 00:00
Оскарження умов тендера:
10 черв. 09:34 – 6 лип. 00:00
Дата останніх змін умов тендеру:
10 черв. 10:24
Список позицій
Назва Кількість Період доставки Місце доставки

Назва:

Набір реагентів (100 тестів) Такролімуса

Set of reagents (100 tests) Tacrolimus

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 61025 Такролімус терапевтичний лікарський моніторинг ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз

Кількість:

35 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Преципітуючий реагент Такролімуса

Tacrolimus precipitating reagent

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 55445 Такролімус, терапевтичний лікарський моніторинг IVD, реагент

Кількість:

36 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Такролімус набір калібраторів

Tacrolimus set of calibrators

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 55443 Такролімус, терапевтичний лікарський моніторинг IVD, калібратор

Кількість:

3 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя. 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Реакційні пробірки

Reaction tubes

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 62225 Ємність для лабораторного аналізатора ІВД

Кількість:

5 упаковка

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Промивочний буфер

Washing buffer

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи

Кількість:

5 упаковка

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Розчин триггера

Trigger solution

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 58793 Реагент для генерації сигналу при Імунохемілюмінесцентні аналізі ІВД, набір

Кількість:

5 упаковка

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Розчин пре-триггера

Pre-trigger solution

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 61163 Окислювальний реагент для імунохемілюмінесцентного аналізу ІВД

Кількість:

5 упаковка

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Кондиціонер для промивання зонду

The conditioner for washing of a probe

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем

Кількість:

0,5 упаковка

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Циклоспорін реагенти 100 тестів

Cyclosporine reagents 100 tests

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 61001 Циклоспорин А / циклоспорин терапевтичний лікарський моніторинг ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз

Кількість:

12 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Преципітуючий реагент циклоспоріна

Cyclosporine precipitating reagent

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 55441 Циклоспорин А / циклоспорин, терапевтичний лікарський моніторинг IVD, реагент

Кількість:

12 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Циклоспорін калібратор

Cyclosporine calibrator

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 55439 Циклоспорин А / циклоспорин, терапевтичний лікарський моніторинг IVD, калібратор

Кількість:

3 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Трубки для попередньої обробки

Tubes for pre-treatment

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 43865 Вакуумна пробірка для взяття зразків крові, з K2ЕDТА, IVD

Кількість:

47 упаковка

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Перегородки

Partitions

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 62225 Ємність для лабораторного аналізатора ІВД

Кількість:

2 упаковка

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Контроль МСС

MCC control

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал

Кількість:

8 упаковка

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 20

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів Тіреотропний гормон ТТГ (100 тестів)

Set of reagents Thyrotropic hormone TSH (100 tests)

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 54386 Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз

Кількість:

12 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Тіреотропний гормон набір калібраторів

Thyroid stimulating hormone calibrator set

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 38272 Тиреотропний гормон (ТТГ) IVD, калiбратор

Кількість:

3 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів Вільний Т3(Free T3) (100 тестів)

Set of reagents Free T3 (Free T3) (100 tests)

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 54417 Вільний трийодтиронін IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз

Кількість:

8 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Free T3 набір калібраторів

Free T3 calibrator set

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 38261 Вільний трийодтиронін IVD, калiбратор

Кількість:

3 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів Вільний Т4(Free T4) (100тестів)

Set of reagents Free T4 (Free T4) (100 tests)

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 54413 Вільний тироксин IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз

Кількість:

12 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Free T4 набір калібраторів

Free T4 calibrator set

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 38259 Вільний тироксин IVD, калiбратор

Кількість:

3 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів Антитіла до тиреоглобуліну(Anti-TG) (100тестів)

Set of reagents Antibodies to thyroglobulin (Anti-TG) (100 tests)

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 58728 Тиреоглобулін антитіла ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз

Кількість:

6 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Anti-TG набір калібраторів

Anti-TG set of calibrators

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 55199 Тиреоглобулін антитіла IVD, калібратор

Кількість:

3 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Кагарлик, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів Антитіла до пероксидази тиреоцитів(Anti-TPO) (100тестів)

Set of reagents Antibodies to thyrocyte peroxidase (Anti-TPO) (100 tests)

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 58729 Тиреопероксидаза антитіла (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз

Кількість:

10 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Anti-TPO набір калібраторів

Anti-TPO set of calibrators

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 55210 Тиреоглобулін / тиреопероксидази антитіла (анти-ТПО / мікросомальні антитіла) IVD, калібратор

Кількість:

3 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів Загальний тестостерон (100 тестів)

Set of reagents Total testosterone (100 tests)

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 61077 Загальний тестостерон ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз

Кількість:

2 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Тестостерон набір калібраторів

Testosterone calibrator set

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 58381 Загальний тестостерон ІВД, калібратор

Кількість:

1 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів Лютеінізуючий гормон(ЛГ) (100тестів)

Set of reagents Luteinizing hormone (LH) (100 tests)

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 38246 Лютеїнізуючий гормон, комплект

Кількість:

2 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

ЛГ набір калібраторів

LH set of calibrators

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 30504 Множинні гормони людини IVD, калібратор

Кількість:

1 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів Естрадіол (100тестів)

Set of Estradiol reagents (100 tests)

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 60979 Естрадіол ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз

Кількість:

2 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Естрадіол набір калібраторів

Estradiol set of calibrators

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 38249 Естрадіол IVD, калiбратор

Кількість:

1 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів Фолікулостимулюючий гормон(FSH) (100тестів)

Set of reagents Follicle-stimulating hormone (FSH) (100 tests)

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 30322 Набір реагентів для вимірювання фолікулостимулюючого гормону

Кількість:

2 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Фолікулостимулюючий гормон набір калібраторів

Follicle-stimulating hormone set of calibrators

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 38255 Фолікулостимулюючий гормон IVD, калiбратор

Кількість:

1 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів Пролактин (100тестів)

Prolactin reagent set (100 tests)

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 54335 Пролактин IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз

Кількість:

2 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Пролактин набір калібраторів

Prolactin set of calibrators

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 54337 Пролактин IVD, калібратор

Кількість:

1 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів Прогестерон (100тестів)

Progesterone reagent set (100 tests)

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 54322 Прогестерон IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз

Кількість:

2 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Прогестерон набір калібраторів

Progesterone calibrator set

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 54325 Прогестерон IVD, калібратор

Кількість:

1 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 3003126

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів Інтактний паратгормон(Intact PTH) (100тестів)

Set of reagents Intact parathyroid hormone (Intact PTH) (100 tests)

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 54277 Інтактний паратиреоїдний гормон IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз

Кількість:

3 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Інтактний паратгормон(Intact PTH) набір калібраторів

Intact parathyroid hormone (Intact PTH) is a set of calibrators

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 42207 Інтактний паратиреоїдний гормон, калібратор, IVD

Кількість:

2 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів Кортизол (100тестів)

Cortisol reagent set (100 tests)

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 54125 Загальний кортизол IVD, набір, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз

Кількість:

2 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Кортизол набір калібраторів

Cortisol calibrator set

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 54126 Загальний кортизол IVD, калібратор

Кількість:

1 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів Альфафетопротеін(AFP) (100тестів)

Set of reagents Alpha Fetoprotein (AFP) (100 tests)

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 58348 Альфа-фетопротеїн (АФП) ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз

Кількість:

10 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Альфафетопротеін(AFP) набір калібраторів

Alpha-fetoprotein (AFP) set of calibrators

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 54062 Альфа-фетопротеїни (АФП) IVD, калібратор

Кількість:

2 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Кагарлик, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів Раково-ембріональний антиген(CEA) (100тестів)

Set of reagents Cancer-embryonic antigen (CEA) (100 tests)

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 54615 Раково-ембріональний антиген IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз

Кількість:

12 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Раково-ембріональний антиген(CEA) набір калібраторів

Cancer-embryonic antigen (CEA) set of calibrators

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 38174 Раково-ембріональний антиген IVD, калібратор

Кількість:

2 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів Загальний простат-специфічний антиген(Total PSA) (100тестів)

Set of reagents Total prostate-specific antigen (Total PSA) (100 tests)

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 37286 Комплект для вимірювання специфічного простатичного антигену

Кількість:

5 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Загальний простат-специфічний антиген набір калібраторів

General prostate-specific antigen set of calibrators

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 38208 Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD, калібратор

Кількість:

2 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів Пухлинний маркер яєчників(CA 125) (100тестів)

Reagent set Tumor marker of ovaries (CA 125) (100 tests)

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 54588 Раковий антиген 125 (СА125) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз

Кількість:

8 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Кагарлик, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Пухлинний маркер яєчників(CA 125) набір калібраторів

Ovarian tumor marker (CA 125) set of calibrators

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 38231 Раковий антиген 125 (СА125) IVD, калiбратор

Кількість:

2 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів Пухлинний маркер підшлункової залози(CA 19-9) (100тестів)

Set of reagents Tumor marker of the pancreas (CA 19-9) (100tests)

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 60976 Раковий антиген 19-9 (CA19-9) ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз

Кількість:

12 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Пухлинний маркер підшлункової залози(CA 19-9) набір калібраторів

Tumor marker of the pancreas (CA 19-9) set of calibrators

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 38225 Раковий антиген 19-9 (СА19-9) IVD, калiбратор

Кількість:

2 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів Пухлинний маркер яєчників(HE 4) (100тестів)

Reagent set Tumor marker of ovaries (HE 4) (100 tests)

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 56656 Білок 4 епідидиміса людини (HE4) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз

Кількість:

5 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Пухлинний маркер яєчників(HE 4) набір калібраторів

Tumor marker of the ovaries (HE 4) set of calibrators

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 56658 Білок 4 епідидиміса людини (HE4) IVD, калібратор

Кількість:

2 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Пухлинний маркер яєчників(HE 4) набір контролів

Ovarian tumor marker (HE 4) control set

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 56657 Білок 4 епідидиміса людини (HE4) IVD, контрольний матеріал

Кількість:

2 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів Тропонін І (100тестів)

Set of reagents Troponin I (100 tests)

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 60780 Тропонин I ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз

Кількість:

12 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Тропонін І набір калібраторів

Troponin and a set of calibrators

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 54011 Тропонін I IVD, калібратор

Кількість:

2 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів С- пептид (100тестів)

Set of reagents C-peptide (100 tests)

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 54130 С-пептид IVD, набір, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз

Кількість:

3 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

С- пептид набір калібраторів

C-peptide set of calibrators

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 41836 C-пептид IVD, калібратор

Кількість:

2 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів Інсуліну (100тестів)

Set of Insulin reagents (100 tests)

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 54237 Інсулін IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз

Кількість:

3 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Інсуліну набір калібраторів

Insulin calibrator set

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 42091 Інсулін IVD, калібратор

Кількість:

2 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Чашки для зразків

Cups for samples

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 62225 Ємність для лабораторного аналізатора ІВД

Кількість:

5 упаковка

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів β Хоріонічний гонадотропін(Бета HCG) 100 тестів

Reagent set Chorionic gonadotropin (Beta HCG) 100 tests

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 54215 Бета-субодиниця хоріонічного гонадотропіну людини (бета-ХГЛ) IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз

Кількість:

2 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

β Хоріонічний гонадотропін набір калібраторів

Chorionic gonadotropin set of calibrators

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 38266 Хоріонічний гонадотропін людини бета-субодиниця (бета-ХГЛ) IVD, калібратор

Кількість:

1 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Кагарлик, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів В-натрій уретичний пептид (BNP)

Set of reagents B-sodium uretic peptide (BNP)

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 47351 Натрійуретичний білок типу B / N-кінцевий натрійуретичний пептид pro b-типу IVD, набір, хемілюмінесцентний аналіз

Кількість:

5 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

В-натрій уретичний пептид (BNP) набір калібраторів

B-sodium uretic peptide (BNP) is a set of calibrators

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 47353 Натрійуретичний білок типу B / N-кінцевий натрійуретичний пептид pro b-типу IVD, калібратор

Кількість:

2 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів Гомоцистеін

Set of homocysteine reagents

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 61016 Гомоцистеїн ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз

Кількість:

2 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Кагарлик, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Гомоцистеін набір калібраторів

Homocysteine set of calibrators

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 53749 Гомоцистеїн IVD, калібратор

Кількість:

2 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Гомоцистеін набір контролів

Homocysteine control set

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 53750 Гомоцистеїн IVD, контрольний матеріал

Кількість:

1 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Кагарлик, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів Urine NGAL

Set of Urine NGAL reagents

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 57830 Нейтрофільний желатіназа- асоційований ліпокалін ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз

Кількість:

1 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Urine NGAL набір калібраторів

Urine NGAL set of calibrators

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 47429 Нейтрофільний желатиназа-асоційований ліпокалін (NGAL) IVD, калібратор

Кількість:

1 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Urine NGAL набір контролів

Urine NGAL control set

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 47425 Нейтрофільний желатиназа-асоційований ліпокалін IVD, контроль

Кількість:

1 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів Активний В-12

Set of reagents Active B-12

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 60779 Вітамін B12 ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз

Кількість:

2 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Активний В-12 набір калібраторів

Active B-12 set of calibrators

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 41337 Вітамін В12 IVD, калібратор

Кількість:

1 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Активний В-12 набір контролів

Active B-12 set of controls

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 41338 Вітамін В12 IVD, контроль

Кількість:

1 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Набір реагентів 25-ОН Vitamin D

Set of reagents 25-OH Vitamin D

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 60922 Числені форми 25-гидроксивитамина D ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз

Кількість:

2 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

25-ОН Vitamin D набір калібраторів

25-OH Vitamin D set of calibrators

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 54432 Полівітамін IVD, калібратор

Кількість:

1 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

25-ОН Vitamin D набір контролів

25-OH Vitamin D control set

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 54433 Полівітамін IVD, контрольний матеріал

Кількість:

1 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

BIO-RAD Liguchek Cardiac Markers Plus Control Level 1.2.3.

BIO-RAD Liguchek Cardiac Markers Plus Control Level 1.2.3.

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 47016 Множинні маркери серцево-судинних захворювань IVD, контрольний матеріал

Кількість:

3 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

BIO-RAD Liguchek Tumor Markers Plus Control Level 1.2.3.

BIO-RAD Liguchek Tumor Markers Plus Control Level 1.2.3.

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 38220 Множинні тканиноспецифічі білки / пухлинні маркери IVD, контрольний матеріал

Кількість:

4 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

BIO-RAD Liguchek Specialty Immunoassay Control Levels LTA,1.2.3.

BIO-RAD Liguchek Specialty Immunoassay Control Levels LTA, 1.2.3.

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, контрольний матеріал

Кількість:

4 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

BIO-RAD Immunoassay Plus Control Levels 1.2.3.

BIO-RAD Immunoassay Plus Control Levels 1.2.3.

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 53594 Множинні білки клінічної хімії IVD, контрольний матеріал

Кількість:

3 набір

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

ARCHITECT Intact PTH Controls Контролі ARCHITECT Intact PTH Controls

ARCHITECT Intact PTH Controls ARCHITECT Intact PTH Controls

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні
Код GMDN: 42208 Інтактний паратиреоїдний гормон, контрольний матеріал, IVD

Кількість:

2 упаковка

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 03126, Київська область, Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

Документи позиції:

Нет загруженных документов
Умови оплати
Умови оплати:
основні етапи фінансування
Оплата після події:
поставка товару
Тип оплати:
післяоплата
Розмір оплати:
100%
Період (днів):
5 ( робочі )
Опис:
Документи тендеру
Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

10 черв. 10:24
txt
ПРОЄКТ ДОГОВОРУ.docx

Тип документу:

Проект договору

Конфіденційність:

Дата розміщення:

10 черв. 09:42
txt
audit_bb6c89626f3846aba673aaec7417d750.yaml

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

3 серп. 14:41
txt
audit_bb6c89626f3846aba673aaec7417d750.yaml

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

3 серп. 14:41
txt
ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ.docx

Тип документу:

Документи закупівлі

Конфіденційність:

Дата розміщення:

10 черв. 09:42
Прекваліфікація учасників
Учасник Статус

№:

1

Учасник:

Ім'я:
Максименко Марина Андріївна
E-mail:
bmi@bmi.com.ua
Телефон:
+380444902035
Факс:
+380444902036
ЄДРПОУ:
24740569

Статус:

допущений до участі

Документи:

Документи, що подані з пропозицією

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
pdf
1-Цінова пропозиція.pdf

Тип документу:

Цінова пропозиція

Конфіденційність:

Дата розміщення:

8 лип. 16:53
zip
Довідка МВС

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 серп. 16:20
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

8 лип. 17:16
pdf
Документи переможця

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 серп. 16:20
zip
Довідка ДФС

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 серп. 16:20
pdf
3.5-Технічна частина.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

8 лип. 16:53
pdf
4-Проект договору.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

8 лип. 16:53
pdf
3.1-Технічна частина.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

8 лип. 16:53
КЕП

Тип документу:

Кошторис

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 серп. 16:23
КЕП

Тип документу:

Кошторис

Конфіденційність:

Дата розміщення:

8 лип. 17:16
pdf
3.3-Технічна частина.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

8 лип. 16:53
pdf
3.2-Технічна частина.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

8 лип. 16:53
pdf
2-Кваліфікаційна частина.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

8 лип. 16:53
pdf
3.4-Технічна частина.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

8 лип. 16:53

Протокол доступу до торгів

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
yaml
edr_identification.yaml

Тип документу:

Конфіденційність:

Дата розміщення:

10 лип. 23:03

№:

2

Учасник:

Ім'я:
Леся Федченко
E-mail:
tender@bionixlab.com
Телефон:
+380443791797
ЄДРПОУ:
36301858

Статус:

допущений до участі

Документи:

Документи, що подані з пропозицією

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
pdf
Цінова пропозиція.pdf

Тип документу:

Цінова пропозиція

Конфіденційність:

Дата розміщення:

10 лип. 14:05
pdf
Кваліфікаційна частина.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

10 лип. 14:05
pdf
Повноваження посадової особи.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

10 лип. 14:05
pdf
Технічна частина 2. Декларації.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

10 лип. 14:05
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

10 лип. 14:31
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

10 лип. 14:31
pdf
Технічна частина 1.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

10 лип. 14:05
pdf
Проект договору.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

10 лип. 14:05

Протокол доступу до торгів

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
yaml
edr_identification.yaml

Тип документу:

Конфіденційність:

Дата розміщення:

10 лип. 23:03
Протокол кваліфікації сформовано 28 лип. 2020 р.
https://auction.openprocurement.org/tenders/bb6c89626f3846aba673aaec7417d750

Дане посилання призначено лише для перегляду історії аукціону

Учасники аукціону
Учасник Пропозиція Статус

№:

1

Учасник:

Ім'я:
Максименко Марина Андріївна
E-mail:
bmi@bmi.com.ua
Телефон:
+380444902035
Факс:
+380444902036
ЄДРПОУ:
24740569
з ЕЦП/КЕП
Договір ще не завантажено

Пропозиція:

2 826 616,86 грн. з ПДВ

Статус:

переможець

Документи:

Документи, що подані з пропозицією

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
pdf
1-Цінова пропозиція.pdf

Тип документу:

Цінова пропозиція

Конфіденційність:

Дата розміщення:

8 лип. 16:53
zip
Довідка МВС

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 серп. 16:20
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

8 лип. 17:16
pdf
Документи переможця

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 серп. 16:20
zip
Довідка ДФС

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 серп. 16:20
pdf
3.5-Технічна частина.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

8 лип. 16:53
pdf
4-Проект договору.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

8 лип. 16:53
pdf
3.1-Технічна частина.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

8 лип. 16:53
КЕП

Тип документу:

Кошторис

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 серп. 16:23
КЕП

Тип документу:

Кошторис

Конфіденційність:

Дата розміщення:

8 лип. 17:16
pdf
3.3-Технічна частина.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

8 лип. 16:53
pdf
3.2-Технічна частина.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

8 лип. 16:53
pdf
2-Кваліфікаційна частина.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

8 лип. 16:53
pdf
3.4-Технічна частина.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

8 лип. 16:53

Рішення відповідальної особи

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
yaml
edr_identification.yaml

Тип документу:

Конфіденційність:

Дата розміщення:

3 серп. 14:42
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

5 серп. 12:04
txt
26590002426097J1703102100000136810820202659.XML.p7s

Тип документу:

Конфіденційність:

Дата розміщення:

5 серп. 14:08
txt
ПРОТОКОЛ НАМІР.pdf

Тип документу:

Конфіденційність:

Дата розміщення:

5 серп. 12:03
txt
26590002426097J1603102100000136810820202659.KVT.p7s

Тип документу:

Конфіденційність:

Дата розміщення:

5 серп. 12:06

№:

2

Учасник:

Ім'я:
Леся Федченко
E-mail:
tender@bionixlab.com
Телефон:
+380443791797
ЄДРПОУ:
36301858
з ЕЦП/КЕП

Пропозиція:

2 886 733,74 грн. з ПДВ

Статус:

не розглядався

Документи:

Документи, що подані з пропозицією

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
pdf
Цінова пропозиція.pdf

Тип документу:

Цінова пропозиція

Конфіденційність:

Дата розміщення:

10 лип. 14:05
pdf
Кваліфікаційна частина.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

10 лип. 14:05
pdf
Повноваження посадової особи.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

10 лип. 14:05
pdf
Технічна частина 2. Декларації.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

10 лип. 14:05
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

10 лип. 14:31
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

10 лип. 14:31
pdf
Технічна частина 1.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

10 лип. 14:05
pdf
Проект договору.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

10 лип. 14:05
Основний контакт
Ім'я:
Сидоренко Олександр Геннадійович (Alexander Sidorenko)
Володіння мовою:
українська
Телефон:
380444542023
E-mail:
Факс:
454-20-23

Вас може зацікавити

код ДК 021:2015 33690000-3 - Лікарські засоби різні (33694000-1 - Діагностичні засоби, 33696500-0 - Лабораторні реактиви, 33698000-9 - Вироби для клінічних досліджень / випробувань, 33696300-8 - Хімічні реактиви, 33696700-2 - Реактиви для аналізів сечі, 33696100-6 - Реактиви для визначання групи крові)

код ДК 021:2015 33690000-3 - Лікарські засоби різні (33694000-1 - Діагностичні засоби, 33696500-0 - Лабораторні реактиви, 33698000-9 - Вироби для клінічних досліджень / випробувань, 33696300-8 - Хімічні реактиви, 33696700-2 - Реактиви для аналізів сечі, 33696100-6 - Реактиви для визначання групи крові)
Ім'я:
Ольга Цуканова
E-mail:
olats2184@gmail.com
Телефон:
+380996553025
ЄДРПОУ:
07931813
Всі тендери компанії

2 815 202,04 грн. з ПДВ

Дивитись
Щоб зберегти та відслідкувати потрібну вам закупівлю необхідно зареєструватись

Реагенти до аналізатора імунофлуоресцентного mini VIDAS - 13 найменувань.

Реагенти до аналізатора імунофлуоресцентного mini VIDAS - 13 найменувань.
Ім'я:
Машук Віталій Вікторович 0(44) 256-03-83, cp@mvs.gov.ua
E-mail:
v_mashuk@mvs.gov.ua
ЄДРПОУ:
08735095
Всі тендери компанії

1 900 000,00 грн. з ПДВ

Дивитись
Щоб зберегти та відслідкувати потрібну вам закупівлю необхідно зареєструватись

ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (Тест-набір для скринінгу новонароджених на фенілкетонурію в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері)

ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (Тест-набір для скринінгу новонароджених на фенілкетонурію в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері)
Ім'я:
Дар'я Пахомова
E-mail:
pakhomovadv@gmail.com
Телефон:
+380632318243
Веб сайт: ЄДРПОУ:
42574629
Всі тендери компанії

3 058 223,04 грн. без ПДВ

Дивитись
Щоб зберегти та відслідкувати потрібну вам закупівлю необхідно зареєструватись