Будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» в Дніпропетровській області, Дніпровському районі

Запитання щодо закупівлі

Щодо дозвільних документів

21 вер. 10:01 Є відповідь
Шановний замовник! Постановою Кабінету Міністрів України № 219 від 13.03.2020 р. «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» скасовано Постанову Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 256 «Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками». У зв’язку із скасування Постанови КМУ від 30 березня 2016 р. № 256 «Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками» втратив чинність перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню. Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягає будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України, - з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності». Відповідно до ч. 1 ст. 37-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними наслідками (СС3), підлягає ліцензуванню за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України, відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Отже, з урахуванням вищевикладеного, можна дійти висновку, що у зв’язку із скасуванням Постанови КМУ від 30 березня 2016 р. № 256 «Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками», якою був затверджений перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню, відсутня законодавча вимога щодо наявності ліцензії на здійснення господарської діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними наслідками (СС3) у зв’язку з відсутністю переліку видів робіт підлягаючих ліцензуванню, що визначаються Кабінетом Міністрів України, відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та ч. 1 ст. 37-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Враховуючи вищевикладене, прошу надати відповідь, чи необхідна наявність/отримання ліцензії на здійснення господарської діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними наслідками (СС3) для участі у тендері на закупівлю робіт з Будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» в Дніпропетровській області, Дніпровському районі (код за ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) та на подальше підписання договору і на виконання робіт з вказаного напрямку?

Відповідь:

24 вер. 19:56

Шановний учаснику! Відповідно до пункту 4 Розділу «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» тендерної документації, учасник-переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено чинним законодавством України, у разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. Одночасно повідомляємо, відповідно до статті 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» право на виконання будівельних робіт на об’єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) після отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Для отримання такого дозволу необхідно подати заяву до якої додається, зокрема, інформація про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт. Таким чином, враховуючи, що дозвіл надається генеральному підряднику чи підряднику (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), провадження будівельної діяльності генеральним підрядником чи підрядником (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) без наявності ліцензії є неможливим на об’єктах з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Щодо документального підтвердження кваліфікаційних вимог

21 вер. 14:28 Є відповідь
Відповідно до пункту 5 Інструкції з підготовки тендерної пропозиції тендерної документації у разі якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених у частині 1 ст.17 Закону. При цьому, додаток 3 до тендерної документації містить вимоги про спосіб документального підтвердження відповідності встановлених замовником кваліфікаційним критеріям, відповідно до статті 16 Закону тільки учасниками торгів. В свою чергу, яким чином підтверджується відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону залучених субпідрядників/співвиконавців Замовником не передбачено. Враховуючи вищевикладене, вимагаємо внести зміни до додатку 3 до тендерної документації та передбачити спосіб документального підтвердження відповідності встановлених замовником кваліфікаційним критеріям, відповідно до статті 16 Закону залучених субпідрядників/співвиконавців.

Відповідь:

24 вер. 19:57

Шановний учаснику! Зміст інформації, яку необхідно підтвердити, а також перелік документів, якими учасник повинен підтвердити свою відповідність зазначеним критеріям, встановленим у тендерній документації, визначається замовником самостійно згідно із законодавством, виходячи зі специфіки предмета закупівлі з урахуванням частини четвертої статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), якою встановлено, що замовники не мають права встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників, та з дотриманням принципів, закріплених у частині першій статті 5 Закону, не призводячи своїми діями до штучного або умисного обмеження потенційного кола учасників. Одночасно повідомляємо, що в Додатку 3 тендерної документації, встановлено вимоги про спосіб документального підтвердження кваліфікаційних критеріїв, відповідно до статті 16 Закону – учасником. Зміни до тендерної документації в цій частині вноситись не будуть.

Щодо погодження договірної ціни

21 вер. 14:29 Є відповідь
Відповідно до абзацу 3 Порядку погодження договірної ціни додатку 2 до тендерної документації на стадії погодження договірної ціни учасника – переможця процедури закупівлі (договірної ціни) поточні ціни на матеріали приймаються за обґрунтованими цінами, визначеними на підставі проведеного претендентом аналізу цін на ринку в регіоні? Просимо уточнити хто мається на увазі під терміном «претендент» та в якому саме регіоні передбачається проведення аналізу цін на ринку, оскільки учасником може бути фізична особа, фізична особа – підприємець, юридична особа - резидент або нерезидент, об’єднання учасників з іншого регіону, ніж місцезнаходження Замовника. Також матеріали можуть закуповуватися переможцем торгів у регіоні, який не належить ні до Замовника, ні до переможця процедури закупівлі.

Відповідь:

24 вер. 19:57

Шановний учаснику! Під терміном «претендент» слід розуміти – «учасник – переможець». Моніторинг цін проводиться з врахуванням вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» для регіону, в якому розташований Об’єкт будівництва або, за їх відсутності, у іншому регіоні з врахуванням доставки на приоб’єктний склад.

право використання

21 вер. 14:31 Є відповідь
Відповідно до пункту 1 додатку 3 до тендерної документації під таблицею 1 «Інформація про виробничі, адміністративні та інші приміщення» Замовник зазначає, що якщо учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається право користування (договір оренди або інше право використання). Цивільним кодексом України передбачено, що власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. Також зазначений кодекс розрізняє види речових прав на чуже майно 1) право володіння; 2) право користування (сервітут); 3) право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); 4) право забудови земельної ділянки (суперфіцій). При цьому, жодним нормативно-правовим актом не передбачено такий вид права як «використання». Враховуючи вищевикладене, просимо уточнити, що саме мається на увазі Замовником під виразом «інше право використання»?

Відповідь:

24 вер. 19:57

Шановний учаснику! Під виразом «інше право використання» слід розуміти - оренда, суборенда, сервітути, право користування утримання, інші права, передбачені чинним законодавством.

пункт 3 додатку 3 до тендерної документації

21 вер. 14:34 Є відповідь
Відповідно до Замовник зазначає, що відповідно до п.6.4.2. ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 при розрахунках за виконані будівельні роботи за контрактами, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міжнародних фінансових установ за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, застосовуються примірні форми первинних облікових документів "Звіт про виконання робіт за контрактом на об'єкті будівництва за період (місяць/ рік)" (примірна форма № 1), "Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об'єкті будівництва за період" (примірна форма № 2), "Акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт" (примірна форма № 3), які наведено у додатках Ф, Х, Ц. Просимо надати роз’яснення, що саме розуміється під зазначеною вимогою та чи вимагається таким чином від учасників подання додаткових документів відповідно до ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 у складі тендерної пропозиції.

Відповідь:

24 вер. 19:58

Шановний учаснику! Відповідно до пункту 3 Документального підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного* (-их) договору (-ів) Додатку 3 тендерної документації, учасник в складі тендерної пропозиції документально підтверджує наявність досвіду виконання аналогічного (них) договору (рів), зокрема, примірними формами первинних облікових документів "Звіт про виконання робіт за контрактом на об'єкті будівництва за період (місяць/ рік)" (примірна форма № 1), "Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об'єкті будівництва за період" (примірна форма № 2), "Акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт" (примірна форма № 3), які наведено у додатках Ф, Х, Ц – у разі якщо аналогічний (і) договір (и) виконаний (і) за контрактами, фінансування якого (их) здійснюється за рахунок коштів міжнародних фінансових установ за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

перелік «основних» машин та механізмів, які необхідні для його виконання

25 вер. 11:34 Є відповідь
Відповідно до пункту 1 додатку 3 до тендерної документації Замовник вимагає від учасників надання інформації про перелік основних машин та механізмів, необхідних для виконання технічного завдання, яка обов’язково повинна містити графи встановлені Таблицею № 2. Виходячи з того, що технічне завдання не містить переліку «основних» машин та механізмів, які необхідні для його виконання, просимо надати роз’яснення, які саме основні машини та механізми вимагаються Замовником для підтвердження їх наявності?

Відповідь:

30 вер. 16:21

Шановний учаснику! Відповідно до частини першої та частини четвертої статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), замовники не мають права встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників та не призводити своїми діями до штучного або умисного обмеження потенційного кола учасників. Одночасно повідомляємо, що у пункті 1 Інформації про перелік основних машин та механізмів, необхідних для виконання технічного завдання Додатку 3 тендерної документації встановлено вимогу щодо наявності будівельних машин/механізмів необхідних для укладання цементобетонного покриття у кількості не менше 2 (двох) одиниць, технічна спроможність яких дозволяє виконувати укладання цементобетонного покриття робочою шириною не менше 7 500мм. Стосовно наявності інших машин та механізмів - учасник самостійно визначає їх необхідну кількість. Надане документальне підтвердження, щодо наявності основних машин та механізмів має підтвердити замовнику фактичну спроможність учасника виконати власними або залученими силами з відповідною якістю обсяг виконання робіт, передбачений технічним завданням.

подання ОРИГІНАЛУ листа-підтвердження орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі

25 вер. 11:37 Є відповідь
Відповідно до пункту 1 додатку 3 до тендерної документації Замовник вимагає від учасників подання ОРИГІНАЛУ листа-підтвердження орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі, щодо не заперечення використання його транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо для виконання робіт Учасником за предметом закупівлі на весь строк виконання робіт. Поряд з цим, Замовник додатково вимагає у тому разі, якщо орендодавець, лізингодавець та інші особи, які є стороною наданого Учасником в складі тендерної пропозиції договору оренди, лізингу тощо, не є власниками цієї техніки, подання листа-підтвердження від власника, щодо не заперечення використання його транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо для виконання робіт Учасником за предметом закупівлі на весь строк виконання робіт. Просимо обґрунтувати зазначену вище вимогу, враховуючи, що у разі залучення техніки на умовах оренди (лізингу), суборенди та ін., право користування належить відповідно орендодавцю, лізингодавцю або іншій особі, яка зазначена у відповідному договорі, що відповідно надає такій особі право самостійно вирішувати питання щодо передачі такого права третім особам (за виключенням випадків наявності відповідних обмежень у договорі з власником техніки). Крім того, яким чином учасник, з урахуванням положень частини восьмої статті 12 Закону України «Про публічні закупівлі», відповідно до якої подання інформації під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі здійснюється в електронному вигляді через електронну систему закупівель, може надати Замовнику оригінал документу, якщо документи для їх завантаження будуть подаватися у сканованому вигляді, тобто у вигляді електронних копій паперових документів. Оригінал документу буде знаходитись у учасника у паперовому вигляді. При цьому, звертаємо увагу Замовника на те, що згідно статті 12 згаданого Закону, Замовникам забороняється вимагати від учасників подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі.

Відповідь:

30 вер. 16:22

Шановний учаснику! Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації. Враховуючи зазначене, та відповідно до пункту 1 Інформації про перелік основних машин та механізмів, необхідних для виконання технічного завдання Додатку 3 тендерної документації, замовником встановлено вимогу, щодо надання учасником оригіналу листа-підтвердження орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі, щодо не заперечення використання його транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо для виконання робіт Учасником за предметом закупівлі на весь строк виконання робіт, у разі якщо техніка не є власністю Учасника, а залучена та вимогу щодо надання учасником оригіналу листа-підтвердження від власника, щодо не заперечення використання його транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо для виконання робіт Учасником за предметом закупівлі на весь строк виконання робіт, у разі якщо орендодавець, лізингодавець та інші особи, які є стороною наданого Учасником в складі тендерної пропозиції договору оренди, лізингу тощо, не є власниками цієї техніки. Одночасно повідомляємо, що відповідно до пункту першого Інструкції з підготовки тендерної пропозиції тендерної документації - тендерна пропозиція подається в електронному вигляді, під терміном «оригінал листа/оригінал довідки» слід розуміти – скановану копію з оригіналу документу.

Документальне підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного договору

27 вер. 21:14 Є відповідь
Шановний Замовнику, просимо Вас внести зміни до тендерної документації щодо конкретизації рахування строку укладення аналогічного договору у форматі з _____р. по _____р. Оскільки незрозуміло, яким чином Замовник буде рахувати строк укладення аналогічного договору при перевірці тендерних пропозицій Учасників. Повні роки з 01.01.2010 по 31.12.2019 чи відносно дати оголошення закупівлі з 15.09.2010 по 15.09.2020? Дякуємо.

Відповідь:

30 вер. 16:23

Шановний учаснику! Відповідно до пункту 3 Документального підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного (-их) договору (-ів) Додатку 3 тендерної документації, під аналогічним (-и) договором (-ами) необхідно розуміти договір (-ори) на виконання робіт з реконструкції або нового будівництва або капітального ремонту аеродрому класу наслідків (відповідальності) СС3 (V категорії складності) укладений протягом останніх 10 - ти років. Строк укладання аналогічного (-их) договору (-ів) необхідно розраховувати від дати оголошення закупівлі. Зміни до тендерної документації в цій частині вноситись не будуть.

технічне завдання, проеткна документація

28 вер. 12:23 Є відповідь
Для належної підготовки тендерної пропозиції та розрахунку її ціни, просимо надати (завантажити у систему) проектні креслення конструкцій аеродромного одягу штучних покриттів по злітно-посадковій смузі, руліжних доріжках, перону, патрульній дорозі, площадках; плани влаштування нових покриттів, а також покриттів, що підлягають ремонту, генеральний план (з розділу Проект організації будівництво).

Відповідь:

30 вер. 16:23

Шановний учаснику! Ознайомитись з основними кресленнями Ви можете за посиланням https://drive.google.com/drive/folders/15N7PadaLEkkA85cQAAcZHDsWX7BFKxgd?usp=sharing або після надсилання запиту на електронну адресу tender.fininpro@gmail.com

технічне завдання, проеткна документація

28 вер. 12:23 Є відповідь
Для належної підготовки тендерної пропозиції та розрахунку її ціни, просимо надати (завантажити у систему) проектні креслення конструкцій аеродромного одягу штучних покриттів по злітно-посадковій смузі, руліжних доріжках, перону, патрульній дорозі, площадках; плани влаштування нових покриттів, а також покриттів, що підлягають ремонту, генеральний план (з розділу Проект організації будівництво).

Відповідь:

30 вер. 16:24

Шановний учаснику! Ознайомитись з основними кресленнями Ви можете за посиланням https://drive.google.com/drive/folders/15N7PadaLEkkA85cQAAcZHDsWX7BFKxgd?usp=sharing або після надсилання запиту на електронну адресу tender.fininpro@gmail.com

По технічному завдвнню

2 жовт. 10:32 Є відповідь
Умовами технічного завдання (ст. 148 файлу «Тендерна документація.docx», розміщеного на веб-порталі уповноваженого органу) передбачені роботи з «планування площ механiзованим способом, група грунтiв 1» у обсязі 65581700 м2. Просимо Замовника надати роз’яснення, чи в цьому пункті допущено друкарську помилку, чи обсяг робіт вказано вірно.

Відповідь:

5 жовт. 16:52

Шановний учаснику! До тендерної документації будуть внесені зміни.

Відносно зміненого технічного завдання

9 жовт. 10:42 Є відповідь
Шановний Замовнику, для належної підготовки тендерної пропозиції та розрахунку її ціни, просимо Вас надати відомість обсягів і підсумкову відомість ресурсів в форматі excel; прикріпити кошторис з обнуленим цінами в форматі ims (АВК-5)

Відповідь:

12 жовт. 16:26

Шановний учаснику! У пункті 6.2.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» зазначено, що для розрахунку ціни пропозиції учасника торгів замовник надає підряднику відомість обсягів робіт, що закуповуються замовником, відомість ресурсів до неї з відповідними кошторисними цінами або без цін або затверджену проектну документацію. В Технічному завданні на проведення закупівлі Додатку 5 тендерної документації містяться «Обсяги робіт» та «Підсумкова відомість ресурсів», що є достатнім для належної підготовки учасником тендерної пропозиції та розрахунку її ціни. Надання кошторису з обнуленими цінами в форматі ims, відомостей обсягів робіт та підсумкової відомості ресурсів в форматі excel тендерною документацією не передбачено. Зміни до тендерної документації в цій частині вноситись не будуть.

кваліфікаційні вимоги

12 жовт. 17:12 Є відповідь
Відповідно до пункту 3 Документального підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного (-их) договору (-ів) Додатку 3 тендерної документації, під аналогічним (-и) договором (-ами) необхідно розуміти договір (-ори) на виконання робіт з реконструкції або нового будівництва або капітального ремонту аеродрому класу наслідків (відповідальності) СС3 (V категорії складності) укладений протягом останніх 10 - ти років. Надайте будь ласка уточнену відповідь чи буде вважатися під аналогічним договором договір з будівництва, капітального ремонту, реконструкція будівель?

Відповідь:

13 жовт. 17:31

Шановний учаснику! Відповідно до пункту 3 Документального підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного (-их) договору (-ів) Додатку 3 тендерної документації, під аналогічним (-и) договором (-ами) необхідно розуміти договір (-ори) на виконання робіт з реконструкції або нового будівництва або капітального ремонту АЕРОДРОМУ класу наслідків (відповідальності) СС3 (V категорії складності) укладений протягом останніх 10 - ти років. Під аеродромом, слід розуміти визначену ділянку земної поверхні, що призначена повністю чи частково для вильоту, прибуття, стоянки та руху по такій поверхні повітряних суден.

Технічне завдання

20 жовт. 15:24 Є відповідь
1. У зв’язку з відсутністю видів робіт у відомості обсягів по будівельно-монтажним роботам, а саме п.3099 «Виконання робіт по розділам ТХ, АБ, ВК, ОВ, ЕТР, СЗ, ПС, ОС» обсягом 1345 м2, п. 3173 «Виконання робіт по розділам ТХ, АБ, ВК, ОВ, ЕТР, СЗ, ПС, ОС» обсягом 735 м2 чи можливо визначення вартості робіт за аналогічними роботами, виконаними підрядною організацією (вартість вказати «ЗА АНАЛОГОМ» за одиницю обсягу). У такому випадки необхідно надавати розрахунок до «АНАЛОГУ»? Це питання відноситься до всіх аналогічних пунктів, зокрема маркування на пероні, агротехнічні роботи тощо. 2. П.4 технічного завдання. Просимо відкоригувати обсяг робіт на перевезення сміття за попереднім п.3 навантаження сміття обсягом 11 923,92 т. 3. Просимо надати роз’яснення згідно відомості обсягів робіт п.113-115. Роботи відмінні від відомості обсягів робіт, які біло надано разом з кресленнями (п1. аркуш 4 «Відомості обсягів робіт. Перша черга. Будівництво). Який документ є домінуючим для складання цінової пропозиції? Це питання відноситься до всіх аналогічних пунктів.

Відповідь:

23 жовт. 18:05

Шановний учаснику! При визначені вартості робіт необхідно дотримуватись вимог встановлених тендерною документацією. Ціна пропозиції учасника повинна бути розрахована відповідно до Державних та відомчих норм, стандартів що є обов’язковими при виконанні будівельних робіт ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 "Правила визначення вартості будівництва" та відповідати технічному завданню. Основні креслення надані для ознайомлення та не є складовою частиною тендерної документації.

щодо технічної частини предмета закупівлі

23 жовт. 09:49
1. В Додатку № 5 Технічного завдання на проведення закупівлі в таблиці «Обсяги робіт» в «Локальному кошторисі 1-3-1 на розбирання існуючого покриття – РД-1, РД-3» в п. 3 вказано: «Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша-екскаватора 0,5 м3 – 11923,92 т», в. п. 4 вказано: «Перевезення сміття до 30 км – 119,239 т». Кількість перевезення сміття – 119,239 т не відповідає кількості сміття, яке навантажується ¬ 11923,92т. Просимо Замовника внести відповідні зміни. 2. В Додатку № 5 Технічного завдання на проведення закупівлі в таблиці «Обсяги робіт» в розділі 1. «Територія ТОВ «УКРХІМСОЮЗ»» «Локального кошторису 1-7-1 на розбирання конструкцій» в п. 50 вказано: «Розбирання надземної частини будівель без збереження придатних матеріалів (металеві склади – 4752 м3», в. п. 51 вказано: «Перевезення сміття до 30 км – 54 т». Просимо Замовника надати роз’яснення як утилізується різниця об’єму матеріалу від розбирання. Аналогічна ситуація у п. наступних розділів «Локального кошторису 1-7-1 на розбирання конструкцій». 3. В Додатку № 5 Технічного завдання на проведення закупівлі в таблиці «Обсяги робіт» в «Локальному кошторисі 2-1-2 на земляні роботи на ґрунтовій частині 1 черга» в п. 151 вказано: «Навантаження рослинного ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група ґрунтів 1 – 18699 м3», в п. 152 вказано: «Перевезення рослинного ґрунту до 1 км (у тимчасовий кавальєр) – 28983,45 т», в п. 153 вказано: «Перевезення рослинного ґрунту до 1 км – 28983,45 т». Просимо Замовника звернути увагу і надати роз’яснення, чи не перевищені обсяги перевезення ґрунту. 4. В проекті договору на проведення закупівлі (Додаток № 9 ) в Розділі 6 «Фінансування робіт та порядок здійснення оплати», п.6.4 вказано: «Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р. № 1764 (із змінами) «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» від 04.12.2019р. № 1070 «Про деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів Замовник може прийняти рішення щодо надання Підряднику на строк не більше 3 (трьох) місяців авансу (але не пізніше кінця поточного бюджетного року) на виконання Робіт в сумі, що не перевищує 30 (тридцяти) відсотків вартості річного обсягу робіт, а саме загальної вартості робіт (Договірної ціни) передбаченої п. 4.1. даного Договору на підставі наданих рахунків-фактур. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування протягом 3 (трьох) місяців з моменту отримання авансу, та виконати належним чином обсяг закупівель та надати Замовнику підтверджуючі документи (Акт прийняття виконаних робіт (форма КБ-2В) та Довідку про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3)) на суму сплаченого авансу. При закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику з урахуванням індексу інфляції. Не надання авансу не є підставою для перегляду строків виконання робіт». Хочемо звернути увагу Замовника, на те, що при закупівлі дороговартісного обладнання строк його виготовлення може становити більше 3 (трьох) місяців. Просимо Замовника врахувати зазначене і надати роз’яснення, чи можливо внести відповідні зміни до даного пункту, а саме збільшити термін відпрацювання авансу або можливістю надати інших підтверджуючих документів щодо цільового використання отриманих коштів. 5. В Додатку № 5 Технічного завдання на проведення закупівлі в таблиці «Підсумкова відомість ресурсів» в Розділі IV «Будівельні матеріали, вироби і конструкції», п. 387 вказано» «Дюбель діаметр 22 мм, довжиною 600 мм – 323635,264 шт.». В той же час на кресленні для учасників (файл Book_UA-DNK-03_4 АПР-4-R1, аркуш 13.00 – UA-DNK-03-П-АПР-4-13.00-) в таблиці «Відомість витрати сталі» для ШС-1, ШС-2 для дюбелів використовується арматура діаметром 25 мм. Просимо Замовника надати роз’яснення, який саме діаметр арматури необхідно враховувати, та внести відповідні зміни. 6. В проекті договору на проведення закупівлі (Додаток № 9 ) в Розділі 4. «Договірна ціна» будівництво розділяється на 4 (чотири) черги, в той же час в Додатку № 5 Технічного завдання на проведення закупівлі в таблиці «Обсяги робіт» розподіл робіт по чергах виконано частково. Просимо Замовника надати обсяги робіт з чітким розподілом по чергам.

щодо умов виконання робіт для врахування цінової пропозиції

23 жовт. 09:55
Просимо Замовника надати роз’яснення, стосовно умов виконання будівельно-монтажних робіт для врахування коефіцієнтів до трудовитрат робітників – будівельників, монтажників, та зайнятих на керуванні та обслуговувані машин та механізмів згідно додатку «Г» ДСТУ Н Б Д.2.2-48:2012.

щодо обсягів робіт

23 жовт. 14:27
В Додатку № 5 Технічного завдання на проведення закупівлі в таблиці «Обсяги робіт» в «Локальному кошторисі 2-2-1 на штучні покриття – пасажирський перон», п. 203 вказано: «Влаштування двохшарового армованого цементобетонного покриття бетоноукладачами Wirtgen SP 1500, ширина смуги 7,5 м, товщина покриття 30 см – 186636 м2», в. п. 204 вказано: «На кожні 5 см зміни товщини покриття додавати або виключати до норм 9-2-15-1, 9-2-15-2 // збільшення до 40 см // – 186636 м2». В той же час на кресленні для учасників (файл Book_UA-DNK-03_4 АПР-4-R1, аркуш 15.01 – UA-DNK-03-П-АПР-4-13.01-Р1) в таблиці «Відомість обсягів робіт по улаштуванню штучних покриттів» в п. 13 вказано: «Улаштування верхнього шару покриття із цементобетону Btb4,8/60 B45 товщиною 40 см високопродуктивним комплектом з приставною опалубкою – 186636 м2». Просимо Замовника звернути увагу, що в таблиці «Обсяги робіт» відсутні дані щодо використання опалубки та внести відповідні зміни або надати роз’яснення.

щодо зворотніх матеріалів

23 жовт. 15:09
В Додатку № 5 Технічного завдання на проведення закупівлі в таблиці «Підсумкова відомість ресурсів» в Розділі IV «Будівельні матеріали, вироби і конструкції», п. 1869 вказано: "Алюміній металобрух (зворотній матеріал) – 108 т". Оскільки в таблиці «Обсяги робіт» взагалі відсутні роз'яснення щодо видів та кількості зворотніх матеріалів, просимо Замовника надати роз’яснення, у якій черзі та при яких видах робіт отримані дані зворотні матеріали.

щодо кількості проходів котка

23 жовт. 16:57
В Додатку № 5 Технічного завдання на проведення закупівлі в таблиці «Обсяги робіт» в «Локальному кошторисі 2-2-1 на штучні покриття – пасажирський перон», п. 252 і 253 вказано: «Ущільнення насипу котками дорожніми самохідними вібраційними грунтовими HAMM-3520, товщина шару 30 см – 5719,5 м3». Просимо Замовника надати роз’яснення щодо кількості проходів котка, що передбачена проектно-кошторисною документацією.

Інформація про замовника

Назва:
Державне підприємство "Фінансування інфраструктурних проектів"
Код ЄДРПОУ:
37264503
Веб сайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 03118, м. Київ, м. Київ, вул. Хотівська, буд. 4-А