Державна закупівля відкриті торги
з ЕЦП/КЕП

ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні (код для кожної наведеної номенклатурної позиції нижче ДК 021:2015: 33696000-5 Реактиви та контрастні речовини) Набір реактивів для визначення концентрації загального та прямого білірубіну в сироватці крові людини (метод Єндрашика) (НК 024:2019: 63410 - Загальний/ кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія; Набір реактивів для визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові людини (НК 024:2019: 33165 - Набори лужної фосфатази); Набір реактивів для визначення концентрації загального холестерину в сироватці крові людини (метод Ілька) (НК 024:2019: 53359 - Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) Набір реагентів для визначення загальної активності α-амілази в сироватці, плазми крові та сечі (НК 024:2019:38502 - Амілазний комплект); Набір реактивів для визначення вмісту бета ліпопротеїну турбідиметричним методом (НК 024:2019: 30255 - Набір реагентів для вимірювання ліпопротеїну); Набір реактивів для визначення активності аспартатамінотрансферази в сироватці крові людини (метод Р.-Френкеля) (НК 024:2019: 38499 - Комплект для визначення активності аспартат амінотрансферази); Набір реактивів для визначення сечовини у біологічних рідинах діацетилмонооксинним методом ( сечовина Д) (НК 024:2019: 61900 - Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз); Набір для визначення концентрації загального білку в сироватці крові людини (НК 024:2019: 53989 - Загальний білок IVD, реагент); Набір реактивів для визначення концентрації глюкози у цільній крові (плазмі) сироватці крові та сечі людини (глюкозооксидазний метод) (НК 024:2019:53301 - Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); Набір реактивів для визначення активності аланінамінотрасферази в сироватці крові людини(метод Р.-Френкеля) (НК 024:2019: 52923 - Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); Набір реактивів для визначення концентрації натрію в сироватці крові колориметричним методом (НК 024:2019: 30193 - Набір реагентів для вимірювання натрію); Набір реактивів для визначення концентрації креатиніну в сироватці крові та сечі людини(метод Яффе Поппера з депротеінізацією); (НК 024:2019: 53251 - Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); Набір реактивів для визначення концентрації альбуміну в сироватці крові людини (НК 024:2019: 30155 - Набір реагентів для вимірювання альбуміну); РФ латекс - тест. Латексна аглютинація Діагностикум для виявлення ревматоїдного фактору в сироватці крові людини (НК 024:2019: 55112 - Ревматоїдний фактор IVD, набір, реакція аглютинації); Набір реактивів для визначення концентрації калію у сироватці або плазмі крові турбідиметричним методом (НК 024:2019: 30192 - Набір реагентів для вимірювання калію); Набір реактивів для кількісного визначення загального кальцію в біологічних рідинах (НК 024:2019: 45789 - Кальцій (Ca2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); СРБ — латекс-тест. Латексна аглютинація Діагностикум для виявлення С-реактивного білку в сироватці крові людини (НК 024:2019: 63234 - C-реактивний білок (CRP) ІВД, набір, аглютинація, експрес-аналіз); АСЛО — латекс-тест. Латексна аглютинація Діагностикум для виявлення антистрептолізину в сироватці крові людини (НК 024:2019: 63271 - Бета-гемолітична числена група стрептокок стрептоліцін O антитіла ІВД, набір, аглютинація); Набір реактивів для проведення тимолової проби з сироваткою крові людини (НК 024:2019: 43203 - Набір для проведення тимолової проби); Набір реактивів для виявлення реагінових антитіл до Treponema pallidum в сироватці та плазмі крові людини в реакції мікропреципітації (РМП) (НК 024:2019: 32449 - Treponema pallidum реагінові антитіла IVD, контрольний матеріал); Набір реактивів для визначення концентрації гемоглобіну в крові людини (гемоглобінцианідний метод 2000л.) (НК 024:2019: 32430 - Набір для визначення концентрації гемоглобіну ціанметгемоглобіновим методом); Сечова к-та. Набір реактивів для визначення сечової к-ти в біологічних рідинах методом Фоліна /400мл рідинах методом Фоліна /400мл. (НК 024:2019: 30183 - Набір реагентів для вимірювання сечової кислоти);Хлор. Набір реактивів для визначення хлору в біологічних рідинах (НК 024:2019: 30188 - Набір реагентів для вимірювання хлориду); Фібриноген. Фібриноген фактор 1 (на 100 визн.) (НК 024:2019: 55997 - Фібриноген (фактор I) IVD, набір, аналіз утворення згустку); АЧТЧ, рідкий Набір реагентів для визначення активованого парціального тромбопластинового часу (НК 024:2019: 55981 - Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку); ПЧ - ТЕСТ з рідким реагентом. Набір реагентів для визначення протромбінового часу (НК 024:2019: 30591 - Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD); “Біконт- С” контрольна сиворотка для біохімічних досліджень (5фл*3шт) (НК 024:2019: 30211 - Набір реагентів для вимірювання компонентів у сироватці); “Біоконт-ГК” набір реагентів для контролю правильності та відтворення контролю правильності та відтворення визначення гемоглобіну крові (НК 024:2019: 30535 - Набір реагентів для визначення гемоглобіну); Контрольна суспензія лейкоцитів підрахунок клітин крові, контрольний матеріал) (НК 024:2019: 55858 - Підрахунок лейкоцитів IVD, набір, кількість клітин); Контрольна суспензія еритроцитів (підрахунок клітин крові, конрольний матеріал) (НК 024:2019: 55856 - Підрахунок еритроцитів IVD, набір, кількість клітин); Контрольна суспензія тромбоцитів (підрахунок клітин крові, контрольний матеріал); (НК 024:2019: 55860 - Підрахунок тромбоцитів IVD, набір, кількість клітин); Еритротест цотіклон Анти – А діагностичний рідкий для визначення групи крові людини системи ABD (антитіла моноклональні ант -А (НК 024:2019: 52532 – Анти А групове типування еритроцитів IVD, антитіла); Еритротест цотіклон Анти – В діагностичний рідкий для визначення групи крові людини системи ABD (антитіла моноклональні ант -В (НК 024:2019: 52538 - Анти В групове типування еритроцитів IVD, антитіла); Набір для фенотипування крові людини за груповими системами резус, Келл, і Кідд (Еритротести цоліклон анти – Д) (НК 024:2019: 52647 – Анти Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла); Набір еретротест цоліклон для фенотипування крові людини за груповими системами Зезус Келл і Кідд (Еритротести цоліклон анти – С супер) (НК 024:2019: 52550 - Анти-CDE групове типування еритроцитів IVD, антитіла); Набір еретротест цоліклон для фенотипування крові людини за груповими системами Зезус Келл і Кідд (Еритротести цоліклон анти – Е супер) (НК 024:2019: 52550 - Анти-CDE групове типування еритроцитів IVD, антитіла); Желатину розчин 10%); (НК 024:2019: 30598 Набір реагентів для визначення резус-фенотипу); Оцтова Уксусна кислота. Диференціальний набір для підрахунку лейкоцитів (НК 024:2019:44309 - Диференціальний набір для підрахунку лейкоцитів); Масло імерсійне (масло для мікроскопії) (НК 024:2019: 43550 - Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD); Натрій лимонно-кислий 2-х замісний (чда) (НК 024:2019: 52899 - Натрій (Na+) IVD, реагент); Фарбник по – Романовському (НК 024:2019: 44946 - Фарбування за Романовським IVD, набір); Набір реагентів для забарвлення за Цілем-Нільсеном Барвник для кисло-стійких бактерій (НК 024:2019: 42694 - Барвник для кислотостійких бактерій, набір, IVD); Сульфосаліцилова кислота (НК 024:2019: 44172 - Кислота швидка для визначення комплексу нуклеїнових кислот швидких кислотних бактерій); Натрій гідроокис (NaOH, дрібногранульований,хч) (НК 024:2019: 35012 - Дезінфікатор ендоскопа); Натрій хлорид (для кг 0,3 підрахунку к-сті еритроцитів (НК 024:2019: 43078 - Набір для визначення натрію хлориду в сечі); Універсальний індикаторний папір(ph- сечі, тест смужка експрес аналіз) (НК 024:2019: 35362 - Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації); Метиленовий синій 0,1 кг в упаковці (НК 024:2019: 42959 - Барвник Май-Грюнвальда, IVD); Ксилол (НК 024:2019: 43781 Розчин ксилену); Формалін (НК 024:2019: 57753-37% розчин формальдегіду ІВД); (код для кожної наведеної номенклатурної позиції нижче ДК 021:2015: 33693000-4 Інші лікарські засоби) Агар для підрахунку кількості мікрооргвнізмів на Чашках (НК 024:2019: 58537 - Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД); XLD-агар (ксилозо-лізиновий дезоксихолатний агар) (НК 024:2019: 58538 - Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД;); Поживний агар (НК 024:2019: 58649 - Поживний агар живильне середовище ІВД); Агар Ендо (НК 024:2019: 61627 - Агар для Enterobacteriaceae живильне середовище ІВД); Бактоагар Плоскірєва (НК 024:2019: 58649 - Поживний агар живильне середовище ІВД); Вісмут – сульфіт агар (НК 024:2019: 58545 - Агар з сульфитом вісмуту для Salmonella spp. живильне середовище ІВД); Менінгоагар сухе поживне середовище (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Агар Мюлера-Хінтона (НК 024:2019: 58639 - Агар Мюллера-Хинтона для дослідження антимікробної чутливості живильне середовище ІВД); Сольовий агар (НК 024:2019:58629 - Маннит-сольовий агар для Staphylococcus spp. живильне середовище ІВД); Лактобакагар (НК 024:2019:62080 - Агар для Lactobacillus spp. живильне середовище ІВД); Ентерокок агар (НК 024:2019:58546 - Агар з жовч-ескулін / азидом для Enterococcus spp. живильне середовище ІВД); Агар лужний (НК 024:2019:58532 - Лужна пептонна вода живильне середовище бульйон ІВД); Коренетоксагар (НК 024:2019: 58603 - Живильне середовище для визначення антимікробної чутливості вибагливих мікроорганізмів ІВД); Ацетатний агар (НК 024:2019: 58555 - Агар з Бромкрезоловий фіолетовим живильне середовище ІВД); Сабуро агар з глюкозою 58660 - Агар Сабуро з декстрозой для культивування грибів живильне середовище ІВД); Пептон ферментативний (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Поживний бульйон (НК 024:2019: 58650 - Поживний бульйон живильне середовище ІВД); Селенітовий бульон (НК 024:2019: 58665 - Бульйон з селеніту для Salmonella spp. живильне середовище ІВД); Сабуро бульйон з глюкозою (НК 024:2019: 58661 - Бульйон Сабуро для культивування грибів живильне середовище ІВД); Ієрсиніозне середовище (НК 024:2019: 33352 - Культурне середовище, селективне / диференційоване); Магнієве середовище (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Агар Кліглера (НК 024:2019: 58619 - Агар Кліглера з залізом для Enterobacteriaceae живильне середовище ІВД); Цитратний агар Сімонса (НК 024:2019:58669 - Цитратний агар Сіммонса для Enterobacteriacae живильне середовище ІВД); Тіогліколеве середовище (НК 024:2019: 58679 - Бульйон з тіогліколятом живильне середовище ІВД); Біфідум середовище (НК 024:2019:30642 - Середовище для вирощування бактерій); Середовище Олькеніцького (НК 024:2019: 33353 - Культурне середовище, селективне/ недиференційоване); Середовище Пізу (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Середовище Ресселя (НК 024:2019: 33353 - Культурне середовище, селективне / недиференційоване); Пептон лужний (НК 024:2019: 58532 - Лужна пептонна вода живильне середовище бульйон ІВД); Гісса з лактозою (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Гісса з глюкозою (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Гісса з манітом (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Гісса з мальтозою (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Гісса з сахароза (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Гісса з дульцитом (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Гісса з сорбітом (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Гісса з ксилозою (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Гісса з рамнозою (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Гісса з інозітом (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Сахароза чда (НК 024:2019: 42775 - Реагент для мікробіологічного тесту на здатність ферментувати сахарозу, IVD); Глюкоза чда (НК 024:2019: 30167 - Набір реагентів для вимірювання глюкози); Крохмаль водорозчинний чда (НК 024:2019: 37755 - Комплект для ідентифікації Корінебактеріум (Крохмаль водорозчинний); Сечовина чда (НК 024:2019: 53590 - Сечовина (Urea) IVD, реагент); Гліцерин (НК 024:2019: 37755 Комплект для ідентифікації Корінебактеріум (Гліцерин); Вазелінове масло (НК 024:2019: 33494 - Монтажне середовище, масло розчинне); (код для кожної наведеної номенклатурної позиції нижче ДК 021:2015: 33694000-1 Діагностичні засоби) Сироватки діагностичні сальмонельозні адсорбовані, ліофілізат для діагностичних цілей ABCDE (НК 024:2019: 30707 - Набір реагентів для визначення антигену сальмонели;; Сироватки шигельозні полівалентні, sonnei, flexneri(НК 024:2019: 51643 - Shigella flexneri загальні антитіла IVD, реагент); Сироватка ешерихіозні. полів.ОКА (НК 024:2019: 37727 - Комплект для виявлення кишкавої палички); Плазма кроляча цитратна суха (НК 024:2019: 30656 - Набір реагентів для ідентифікації стафілококів) Телурит калію (2% розчин) (НК 024:2019: 62101 - Агар з телуриту для Corynebacterium spp. живильне середовище ІВД); Диски з оптохіном №100 (НК 024:2019: 36085 - Оптохін/етилгідрокупреін диференціюючий диск IVD); диски з жовчю 3 мкг №100 (НК 024:2019: 42738 - Диски для тестування на чутливість жовч-ескуліну, IVD); (код для кожної наведеної номенклатурної позиції нижче ДК 021:2015:33698000-9 Вироби для клінічних досліджень/випробувань) Диски з амоксицилін/клавуланова к-та 20/10мкг,№10(НК 024:2019: 45352 - Диски / стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD, набір); Диски з гентамицин (ГЕТ) 10мкг,№100 (НК 024:2019: 45529 - Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD) Диски з линкомицином 15 мкг №100шт. (НК 024:2019: 59140 - Лінкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД); Диски з фуразолідон (ФРЗ) 300мкг, №100(НК 024:2019: 45290 - Фуразолідонові диски для тестування на чутливість IVD); Диски з азитроміцином (АЗТ) 15мкг, №100 (НК 024:2019: 37435 - Диск IVD випробування на сприйнятливість азитроміцину); Диски з цефтриаксоном (ЦФА) 30мкг,№100 (НК 024:2019: 41050 - Цефтриаксон мінімальна інгібуюча концентрація (MIC) IVD);Диски з цефазолином (ЦЕФ) 30 мкг №100(НК 024:2019: 40755 - Диск IVD для діагностики чутливості до цефазоліну); Диски з цефуроксим (ЦУР) 30 мкг №100(НК 024:2019: 42487 - Диски для тестування на чутливість з цефуроксимом натрію, IVD) Диски з ципрофлоксацином (ЦИП) 5мкг, №100(НК 024:2019: 45359 - Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD); Диски з кліндоміцином 5 мкг №100 (НК 024:2019: 45390 - Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD);Диски з кларитромицином 100 (НК 024:2019: 45347 - Кларитроміцинові диски для тестування на чутливість IVD);Диски з цефотаксим (ЦФТ) 30мкг,№100 (НК 024:2019: 32389 - Цефотетан-диски для тестування на чутливість IVD); Диски з еритроміцином (ЕРЕ) 15 мкг, №100(НК 024:2019: 41910 - Диск IVD дискретизації сприйнятливості до еритроміцину); Левомицитин (ЛЕВ) 30мкг№100(НК 024:2019: 38567 - Диск IVD діагностики чутливості до хлорамфеніколу); Диски з бензилпеніциліном (БЕН) 10 од №100 (НК 024:2019: 59172 - Пеніцилін G диски для тестування на чутливість ІВД);диски з ванкоміцином (ВАН) 30 мкг №100(НК 024:2019: 59213 - Ванкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД); Цефіксим (ЦФК) 5 мкг, №100, диски (НК 024:2019: 43143 - Диски для тестування на чутливість з цефіксимом, IVD); Цефтазидим (ЦФЗ) 30 мкг, №100, диски (НК 024:2019: 33568 - Цефтазидим / клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD);Амікацин (АМК) 30 мкг, №100, диски(НК 024:2019: 45445 - Амікацинові диски для тестування на чутливість IVD);Ампіцилін (АМП) 10 мкг, №100, диски(НК 024:2019: 46191 - Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD);Оксациллін (1мкг)(НК 024:2019: 59168 - Оксациллин диски для тестування на чутливість ІВД);Офлоксацин 5мкг/ (НК 024:2019: 59165 - Офлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД);Гатіфлоксацин 5мкг(НК 024:2019: 45499 - Гатифлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD); Меропемен 10 мкг №100 (НК 024:2019: 59147 - Меропенем диски для тестування на чутливість ІВД); Цефіпім 30мкг№100 (НК 024:2019: 42520 - Диски для тестування на чутливість з цефепимом, IVD);Цефтазідим 30 мкг №100(НК 024:2019: 45352 - Диски / стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD, набір); Цефоперазон 50мкг№100(НК 024:2019: 38657 - Цефоперазон / сульбактам мінімальна інгібуюча концентрація IVD); Натрій хлористий (сіль) (НК 024:2019: 43078 - Набір для визначення натрію хлориду в сечі)

Прийом пропозицій
16 днів
з 18 вер. 10:05
до 4 жовт. 18:00
Аукціон
21 хвилина
з 5 жовт. 12:22
до 5 жовт. 12:43
Кваліфікація
1 день
з 5 жовт. 12:43
до 6 жовт. 13:48
Пропозиції розглянуто
12 днів
з 6 жовт. 13:48
до 19 жовт. 13:34
Інформація про замовника
Назва:
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЯЧІВСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ТЯЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Код ЄДРПОУ:
01992682
Веб сайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Нересенська, буд. 48
Про закупівлю
Очікувана вартість:
224 766,00 грн. з ПДВ
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
3 000,00 грн.
Тип предмету закупівлі:
Основним предметом закупівлі є продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів.
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2020-09-18-001671-a
Важливі дати
Період уточнень:
18 вер. 10:05 – 24 вер. 00:00
Подача пропозицій:
18 вер. 10:05 – 4 жовт. 18:00
Початок аукціону:
5 жовт. 12:22 – 5 жовт. 12:43
Відповіді на запитання до:
29 вер. 00:00
Оскарження умов тендера:
18 вер. 10:05 – 30 вер. 00:00
Дата останніх змін умов тендеру:
18 вер. 10:19
Список позицій
Назва Кількість Період доставки Місце доставки

Назва:

ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні (код для кожної наведеної номенклатурної позиції нижче ДК 021:2015: 33696000-5 Реактиви та контрастні речовини) Набір реактивів для визначення концентрації загального та прямого білірубіну в сироватці крові людини (метод Єндрашика) (НК 024:2019: 63410 - Загальний/ кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія; Набір реактивів для визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові людини (НК 024:2019: 33165 - Набори лужної фосфатази); Набір реактивів для визначення концентрації загального холестерину в сироватці крові людини (метод Ілька) (НК 024:2019: 53359 - Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) Набір реагентів для визначення загальної активності α-амілази в сироватці, плазми крові та сечі (НК 024:2019:38502 - Амілазний комплект); Набір реактивів для визначення вмісту бета ліпопротеїну турбідиметричним методом (НК 024:2019: 30255 - Набір реагентів для вимірювання ліпопротеїну); Набір реактивів для визначення активності аспартатамінотрансферази в сироватці крові людини (метод Р.-Френкеля) (НК 024:2019: 38499 - Комплект для визначення активності аспартат амінотрансферази); Набір реактивів для визначення сечовини у біологічних рідинах діацетилмонооксинним методом ( сечовина Д) (НК 024:2019: 61900 - Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз); Набір для визначення концентрації загального білку в сироватці крові людини (НК 024:2019: 53989 - Загальний білок IVD, реагент); Набір реактивів для визначення концентрації глюкози у цільній крові (плазмі) сироватці крові та сечі людини (глюкозооксидазний метод) (НК 024:2019:53301 - Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); Набір реактивів для визначення активності аланінамінотрасферази в сироватці крові людини(метод Р.-Френкеля) (НК 024:2019: 52923 - Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз); Набір реактивів для визначення концентрації натрію в сироватці крові колориметричним методом (НК 024:2019: 30193 - Набір реагентів для вимірювання натрію); Набір реактивів для визначення концентрації креатиніну в сироватці крові та сечі людини(метод Яффе Поппера з депротеінізацією); (НК 024:2019: 53251 - Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); Набір реактивів для визначення концентрації альбуміну в сироватці крові людини (НК 024:2019: 30155 - Набір реагентів для вимірювання альбуміну); РФ латекс - тест. Латексна аглютинація Діагностикум для виявлення ревматоїдного фактору в сироватці крові людини (НК 024:2019: 55112 - Ревматоїдний фактор IVD, набір, реакція аглютинації); Набір реактивів для визначення концентрації калію у сироватці або плазмі крові турбідиметричним методом (НК 024:2019: 30192 - Набір реагентів для вимірювання калію); Набір реактивів для кількісного визначення загального кальцію в біологічних рідинах (НК 024:2019: 45789 - Кальцій (Ca2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз); СРБ — латекс-тест. Латексна аглютинація Діагностикум для виявлення С-реактивного білку в сироватці крові людини (НК 024:2019: 63234 - C-реактивний білок (CRP) ІВД, набір, аглютинація, експрес-аналіз); АСЛО — латекс-тест. Латексна аглютинація Діагностикум для виявлення антистрептолізину в сироватці крові людини (НК 024:2019: 63271 - Бета-гемолітична числена група стрептокок стрептоліцін O антитіла ІВД, набір, аглютинація); Набір реактивів для проведення тимолової проби з сироваткою крові людини (НК 024:2019: 43203 - Набір для проведення тимолової проби); Набір реактивів для виявлення реагінових антитіл до Treponema pallidum в сироватці та плазмі крові людини в реакції мікропреципітації (РМП) (НК 024:2019: 32449 - Treponema pallidum реагінові антитіла IVD, контрольний матеріал); Набір реактивів для визначення концентрації гемоглобіну в крові людини (гемоглобінцианідний метод 2000л.) (НК 024:2019: 32430 - Набір для визначення концентрації гемоглобіну ціанметгемоглобіновим методом); Сечова к-та. Набір реактивів для визначення сечової к-ти в біологічних рідинах методом Фоліна /400мл рідинах методом Фоліна /400мл. (НК 024:2019: 30183 - Набір реагентів для вимірювання сечової кислоти);Хлор. Набір реактивів для визначення хлору в біологічних рідинах (НК 024:2019: 30188 - Набір реагентів для вимірювання хлориду); Фібриноген. Фібриноген фактор 1 (на 100 визн.) (НК 024:2019: 55997 - Фібриноген (фактор I) IVD, набір, аналіз утворення згустку); АЧТЧ, рідкий Набір реагентів для визначення активованого парціального тромбопластинового часу (НК 024:2019: 55981 - Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку); ПЧ - ТЕСТ з рідким реагентом. Набір реагентів для визначення протромбінового часу (НК 024:2019: 30591 - Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD); “Біконт- С” контрольна сиворотка для біохімічних досліджень (5фл*3шт) (НК 024:2019: 30211 - Набір реагентів для вимірювання компонентів у сироватці); “Біоконт-ГК” набір реагентів для контролю правильності та відтворення контролю правильності та відтворення визначення гемоглобіну крові (НК 024:2019: 30535 - Набір реагентів для визначення гемоглобіну); Контрольна суспензія лейкоцитів підрахунок клітин крові, контрольний матеріал) (НК 024:2019: 55858 - Підрахунок лейкоцитів IVD, набір, кількість клітин); Контрольна суспензія еритроцитів (підрахунок клітин крові, конрольний матеріал) (НК 024:2019: 55856 - Підрахунок еритроцитів IVD, набір, кількість клітин); Контрольна суспензія тромбоцитів (підрахунок клітин крові, контрольний матеріал); (НК 024:2019: 55860 - Підрахунок тромбоцитів IVD, набір, кількість клітин); Еритротест цотіклон Анти – А діагностичний рідкий для визначення групи крові людини системи ABD (антитіла моноклональні ант -А (НК 024:2019: 52532 – Анти А групове типування еритроцитів IVD, антитіла); Еритротест цотіклон Анти – В діагностичний рідкий для визначення групи крові людини системи ABD (антитіла моноклональні ант -В (НК 024:2019: 52538 - Анти В групове типування еритроцитів IVD, антитіла); Набір для фенотипування крові людини за груповими системами резус, Келл, і Кідд (Еритротести цоліклон анти – Д) (НК 024:2019: 52647 – Анти Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла); Набір еретротест цоліклон для фенотипування крові людини за груповими системами Зезус Келл і Кідд (Еритротести цоліклон анти – С супер) (НК 024:2019: 52550 - Анти-CDE групове типування еритроцитів IVD, антитіла); Набір еретротест цоліклон для фенотипування крові людини за груповими системами Зезус Келл і Кідд (Еритротести цоліклон анти – Е супер) (НК 024:2019: 52550 - Анти-CDE групове типування еритроцитів IVD, антитіла); Желатину розчин 10%); (НК 024:2019: 30598 Набір реагентів для визначення резус-фенотипу); Оцтова Уксусна кислота. Диференціальний набір для підрахунку лейкоцитів (НК 024:2019:44309 - Диференціальний набір для підрахунку лейкоцитів); Масло імерсійне (масло для мікроскопії) (НК 024:2019: 43550 - Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD); Натрій лимонно-кислий 2-х замісний (чда) (НК 024:2019: 52899 - Натрій (Na+) IVD, реагент); Фарбник по – Романовському (НК 024:2019: 44946 - Фарбування за Романовським IVD, набір); Набір реагентів для забарвлення за Цілем-Нільсеном Барвник для кисло-стійких бактерій (НК 024:2019: 42694 - Барвник для кислотостійких бактерій, набір, IVD); Сульфосаліцилова кислота (НК 024:2019: 44172 - Кислота швидка для визначення комплексу нуклеїнових кислот швидких кислотних бактерій); Натрій гідроокис (NaOH, дрібногранульований,хч) (НК 024:2019: 35012 - Дезінфікатор ендоскопа); Натрій хлорид (для кг 0,3 підрахунку к-сті еритроцитів (НК 024:2019: 43078 - Набір для визначення натрію хлориду в сечі); Універсальний індикаторний папір(ph- сечі, тест смужка експрес аналіз) (НК 024:2019: 35362 - Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації); Метиленовий синій 0,1 кг в упаковці (НК 024:2019: 42959 - Барвник Май-Грюнвальда, IVD); Ксилол (НК 024:2019: 43781 Розчин ксилену); Формалін (НК 024:2019: 57753-37% розчин формальдегіду ІВД); (код для кожної наведеної номенклатурної позиції нижче ДК 021:2015: 33693000-4 Інші лікарські засоби) Агар для підрахунку кількості мікрооргвнізмів на Чашках (НК 024:2019: 58537 - Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД); XLD-агар (ксилозо-лізиновий дезоксихолатний агар) (НК 024:2019: 58538 - Агар для визначення антимікробної активності живильне середовище ІВД;); Поживний агар (НК 024:2019: 58649 - Поживний агар живильне середовище ІВД); Агар Ендо (НК 024:2019: 61627 - Агар для Enterobacteriaceae живильне середовище ІВД); Бактоагар Плоскірєва (НК 024:2019: 58649 - Поживний агар живильне середовище ІВД); Вісмут – сульфіт агар (НК 024:2019: 58545 - Агар з сульфитом вісмуту для Salmonella spp. живильне середовище ІВД); Менінгоагар сухе поживне середовище (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Агар Мюлера-Хінтона (НК 024:2019: 58639 - Агар Мюллера-Хинтона для дослідження антимікробної чутливості живильне середовище ІВД); Сольовий агар (НК 024:2019:58629 - Маннит-сольовий агар для Staphylococcus spp. живильне середовище ІВД); Лактобакагар (НК 024:2019:62080 - Агар для Lactobacillus spp. живильне середовище ІВД); Ентерокок агар (НК 024:2019:58546 - Агар з жовч-ескулін / азидом для Enterococcus spp. живильне середовище ІВД); Агар лужний (НК 024:2019:58532 - Лужна пептонна вода живильне середовище бульйон ІВД); Коренетоксагар (НК 024:2019: 58603 - Живильне середовище для визначення антимікробної чутливості вибагливих мікроорганізмів ІВД); Ацетатний агар (НК 024:2019: 58555 - Агар з Бромкрезоловий фіолетовим живильне середовище ІВД); Сабуро агар з глюкозою 58660 - Агар Сабуро з декстрозой для культивування грибів живильне середовище ІВД); Пептон ферментативний (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Поживний бульйон (НК 024:2019: 58650 - Поживний бульйон живильне середовище ІВД); Селенітовий бульон (НК 024:2019: 58665 - Бульйон з селеніту для Salmonella spp. живильне середовище ІВД); Сабуро бульйон з глюкозою (НК 024:2019: 58661 - Бульйон Сабуро для культивування грибів живильне середовище ІВД); Ієрсиніозне середовище (НК 024:2019: 33352 - Культурне середовище, селективне / диференційоване); Магнієве середовище (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Агар Кліглера (НК 024:2019: 58619 - Агар Кліглера з залізом для Enterobacteriaceae живильне середовище ІВД); Цитратний агар Сімонса (НК 024:2019:58669 - Цитратний агар Сіммонса для Enterobacteriacae живильне середовище ІВД); Тіогліколеве середовище (НК 024:2019: 58679 - Бульйон з тіогліколятом живильне середовище ІВД); Біфідум середовище (НК 024:2019:30642 - Середовище для вирощування бактерій); Середовище Олькеніцького (НК 024:2019: 33353 - Культурне середовище, селективне/ недиференційоване); Середовище Пізу (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Середовище Ресселя (НК 024:2019: 33353 - Культурне середовище, селективне / недиференційоване); Пептон лужний (НК 024:2019: 58532 - Лужна пептонна вода живильне середовище бульйон ІВД); Гісса з лактозою (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Гісса з глюкозою (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Гісса з манітом (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Гісса з мальтозою (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Гісса з сахароза (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Гісса з дульцитом (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Гісса з сорбітом (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Гісса з ксилозою (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Гісса з рамнозою (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Гісса з інозітом (НК 024:2019: 30642 - Середовище для вирощування бактерій); Сахароза чда (НК 024:2019: 42775 - Реагент для мікробіологічного тесту на здатність ферментувати сахарозу, IVD); Глюкоза чда (НК 024:2019: 30167 - Набір реагентів для вимірювання глюкози); Крохмаль водорозчинний чда (НК 024:2019: 37755 - Комплект для ідентифікації Корінебактеріум (Крохмаль водорозчинний); Сечовина чда (НК 024:2019: 53590 - Сечовина (Urea) IVD, реагент); Гліцерин (НК 024:2019: 37755 Комплект для ідентифікації Корінебактеріум (Гліцерин); Вазелінове масло (НК 024:2019: 33494 - Монтажне середовище, масло розчинне); (код для кожної наведеної номенклатурної позиції нижче ДК 021:2015: 33694000-1 Діагностичні засоби) Сироватки діагностичні сальмонельозні адсорбовані, ліофілізат для діагностичних цілей ABCDE (НК 024:2019: 30707 - Набір реагентів для визначення антигену сальмонели;; Сироватки шигельозні полівалентні, sonnei, flexneri(НК 024:2019: 51643 - Shigella flexneri загальні антитіла IVD, реагент); Сироватка ешерихіозні. полів.ОКА (НК 024:2019: 37727 - Комплект для виявлення кишкавої палички); Плазма кроляча цитратна суха (НК 024:2019: 30656 - Набір реагентів для ідентифікації стафілококів) Телурит калію (2% розчин) (НК 024:2019: 62101 - Агар з телуриту для Corynebacterium spp. живильне середовище ІВД); Диски з оптохіном №100 (НК 024:2019: 36085 - Оптохін/етилгідрокупреін диференціюючий диск IVD); диски з жовчю 3 мкг №100 (НК 024:2019: 42738 - Диски для тестування на чутливість жовч-ескуліну, IVD); (код для кожної наведеної номенклатурної позиції нижче ДК 021:2015:33698000-9 Вироби для клінічних досліджень/випробувань) Диски з амоксицилін/клавуланова к-та 20/10мкг,№10(НК 024:2019: 45352 - Диски / стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD, набір); Диски з гентамицин (ГЕТ) 10мкг,№100 (НК 024:2019: 45529 - Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD) Диски з линкомицином 15 мкг №100шт. (НК 024:2019: 59140 - Лінкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД); Диски з фуразолідон (ФРЗ) 300мкг, №100(НК 024:2019: 45290 - Фуразолідонові диски для тестування на чутливість IVD); Диски з азитроміцином (АЗТ) 15мкг, №100 (НК 024:2019: 37435 - Диск IVD випробування на сприйнятливість азитроміцину); Диски з цефтриаксоном (ЦФА) 30мкг,№100 (НК 024:2019: 41050 - Цефтриаксон мінімальна інгібуюча концентрація (MIC) IVD);Диски з цефазолином (ЦЕФ) 30 мкг №100(НК 024:2019: 40755 - Диск IVD для діагностики чутливості до цефазоліну); Диски з цефуроксим (ЦУР) 30 мкг №100(НК 024:2019: 42487 - Диски для тестування на чутливість з цефуроксимом натрію, IVD) Диски з ципрофлоксацином (ЦИП) 5мкг, №100(НК 024:2019: 45359 - Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD); Диски з кліндоміцином 5 мкг №100 (НК 024:2019: 45390 - Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD);Диски з кларитромицином 100 (НК 024:2019: 45347 - Кларитроміцинові диски для тестування на чутливість IVD);Диски з цефотаксим (ЦФТ) 30мкг,№100 (НК 024:2019: 32389 - Цефотетан-диски для тестування на чутливість IVD); Диски з еритроміцином (ЕРЕ) 15 мкг, №100(НК 024:2019: 41910 - Диск IVD дискретизації сприйнятливості до еритроміцину); Левомицитин (ЛЕВ) 30мкг№100(НК 024:2019: 38567 - Диск IVD діагностики чутливості до хлорамфеніколу); Диски з бензилпеніциліном (БЕН) 10 од №100 (НК 024:2019: 59172 - Пеніцилін G диски для тестування на чутливість ІВД);диски з ванкоміцином (ВАН) 30 мкг №100(НК 024:2019: 59213 - Ванкоміцин диски для тестування на чутливість ІВД); Цефіксим (ЦФК) 5 мкг, №100, диски (НК 024:2019: 43143 - Диски для тестування на чутливість з цефіксимом, IVD); Цефтазидим (ЦФЗ) 30 мкг, №100, диски (НК 024:2019: 33568 - Цефтазидим / клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD);Амікацин (АМК) 30 мкг, №100, диски(НК 024:2019: 45445 - Амікацинові диски для тестування на чутливість IVD);Ампіцилін (АМП) 10 мкг, №100, диски(НК 024:2019: 46191 - Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD);Оксациллін (1мкг)(НК 024:2019: 59168 - Оксациллин диски для тестування на чутливість ІВД);Офлоксацин 5мкг/ (НК 024:2019: 59165 - Офлоксацин диски для тестування на чутливість ІВД);Гатіфлоксацин 5мкг(НК 024:2019: 45499 - Гатифлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD); Меропемен 10 мкг №100 (НК 024:2019: 59147 - Меропенем диски для тестування на чутливість ІВД); Цефіпім 30мкг№100 (НК 024:2019: 42520 - Диски для тестування на чутливість з цефепимом, IVD);Цефтазідим 30 мкг №100(НК 024:2019: 45352 - Диски / стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD, набір); Цефоперазон 50мкг№100(НК 024:2019: 38657 - Цефоперазон / сульбактам мінімальна інгібуюча концентрація IVD); Натрій хлористий (сіль) (НК 024:2019: 43078 - Набір для визначення натрію хлориду в сечі) (Усі документи, що входять до складу тендерної пропозиції та підготовлені безпосередньо учасником, мають бути складені українською мовою; кошти НСЗУ; валютою пропозиції є гривня)

Код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні

Кількість:

129 найменувань

Період доставки:

до 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 90500, Закарпатська область, м. Тячів, вул. Нересенська,48

Документи позиції:

Нет загруженных документов
Умови оплати
Умови оплати:
основні етапи фінансування
Оплата після події:
поставка товару
Тип оплати:
післяоплата
Розмір оплати:
100%
Період (днів):
30 ( календарні )
Опис:
Оплата за поставлений Товар здійснюється по факту поставки згідно видаткової накладної та рахунку-фактури протягом 30 днів з дня отримання товару Замовником.
Документи тендеру
Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
doc
Проєкт Договору.doc

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

18 вер. 10:05
txt
audit_e17bfb81508a4a0f8b4fdc32eb79b8f0.yaml

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

5 жовт. 12:43
txt
audit_e17bfb81508a4a0f8b4fdc32eb79b8f0.yaml

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

5 жовт. 12:43
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

18 вер. 10:19
pdf
Тендерна документація.pdf

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

18 вер. 10:05
https://auction.openprocurement.org/tenders/e17bfb81508a4a0f8b4fdc32eb79b8f0

Дане посилання призначено лише для перегляду історії аукціону

Учасники аукціону
Учасник Пропозиція Статус

№:

1

Учасник:

Ім'я:
Валентина Іванюк
E-mail:
sinkromed2016@gmail.com
Телефон:
+380503725319
ЄДРПОУ:
33985407
з ЕЦП/КЕП
Договір завантажено і підписано замовником. Тендер завершено

Пропозиція:

220 354,35 грн. з ПДВ

Статус:

переможець

Документи:

Документи, що подані з пропозицією

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
pdf
ГЛ Ексім.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Свідоцтво ПДВ.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
ГЛ Гранум.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Лист Гранум.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
ГЛ Норма.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Додаток 5 Проект договору.pdf

Тип документу:

Кошторис

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
ГЛ Філісіт.pdf

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Рішення.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Технічні документи част.2.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Лист Філісіт.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Лист Норма.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Лист Реагент.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
ГЛ Єврореагент.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Документи на переможця.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 жовт. 17:30
pdf
Статут 2020 нова редакція.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
ГЛ Діапрофмед.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Лист Єврореагент.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Відомості з ЄДРПОУ.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
паспорт (2018).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Витяг 05_08_2020.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Довідки та Гарантійні листи.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Цінова за аукціоном.pdf

Тип документу:

Цінова пропозиція

Конфіденційність:

Дата розміщення:

6 жовт. 14:30
pdf
Паспортні дані директора 2018.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Лист Сфера 7.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
ГЛ Реагент.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Лист Діапроф.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Dovidka_20259342770070236929.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 жовт. 17:30
pdf
Додаток 1 Цінова пропозиція.pdf

Тип документу:

Цінова пропозиція

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
КЕП
Dovidka_20259342770070236929.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 жовт. 17:30
pdf
Лист ТК Груп.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Свідоцтво про реєстрацію.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Лист згода на обробку даних.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
КЕП
public_doc (13).p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 жовт. 17:30
pdf
ГЛ АналізМедПром.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Лист Фармактив.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Додаток 2 МТВ.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Цінова пропозиція за аукціоном.pdf

Тип документу:

Цінова пропозиція

Конфіденційність:

Дата розміщення:

12 жовт. 10:42
pdf
public_doc (12).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 жовт. 17:30
pdf
ГЛ ТК Груп.pdf

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 жовт. 17:31
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

12 жовт. 10:44
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

6 жовт. 14:36
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:25
pdf
Договір танспортне обслуговування.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Технічні документи част.1.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
ГЛ Сфера 7.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Технічні документи част.3.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Наказ.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Лист АналізМедПром.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Гарантійні листи.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
ГЛ Фармактив.pdf

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24
pdf
Довідки.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 22:24

Рішення відповідальної особи

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
pdf
Повідомлення.PDF

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

6 жовт. 13:47
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

6 жовт. 13:48
txt
26590002426097J1703102100000198911020202659.XML.p7s

Тип документу:

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 жовт. 09:04
yaml
edr_identification.yaml

Тип документу:

Конфіденційність:

Дата розміщення:

5 жовт. 12:43
txt
26590002426097J1603102100000198911020202659.KVT.p7s

Тип документу:

Конфіденційність:

Дата розміщення:

6 жовт. 13:49
pdf
Протокол.PDF

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

6 жовт. 13:47

Договір

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
pdf
Договір.PDF

Тип документу:

Підписаний договір

Конфіденційність:

Дата розміщення:

19 жовт. 13:32
pdf
Додаток 1.PDF

Тип документу:

Додаток до договору

Конфіденційність:

Дата розміщення:

19 жовт. 13:32
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

19 жовт. 13:34

№:

2

Учасник:

Ім'я:
Львовська Світлана Леонідівна
E-mail:
filicit@ukr.net
Телефон:
+380567474776
Факс:
+380567474776
ЄДРПОУ:
24607793
з ЕЦП/КЕП

Пропозиція:

221 804,36 грн. з ПДВ

Статус:

не розглядався

Документи:

Документи, що подані з пропозицією

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
pdf
Проект договору.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 14:33
pdf
Технічне завдання.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 14:33
pdf
Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 14:33
pdf
Паспорта якості.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 14:33
pdf
Статут.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 14:33
pdf
Гарантійний лист щодо терміну придатності та інших умов поставки.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 14:33
pdf
Підтвердження повноважень посадової особи з паспортом.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 14:33
pdf
Декларації відповідності_compressed.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 14:33
pdf
Лист згода щодо використання персональних даних.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 14:33
pdf
Відомості про учасника.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 14:33
pdf
тендерна пропозиція.pdf

Тип документу:

Цінова пропозиція

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 14:33
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 14:35
pdf
Інформаційна довідка щодо ліцензування.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 14:33
pdf
Письмова згода учасника.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 14:33
pdf
Відповідність кваліфікаційним критеріям.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 14:33
pdf
Витяг ПДВ.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 14:33
pdf
Інформаційна довідка щодо субпідрядника.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

2 жовт. 14:33
Основний контакт
Ім'я:
Василь Лаврюк
Володіння мовою:
Телефон:
+380313432351
E-mail:
Факс:

Вас може зацікавити

Витратні матеріали (код НК 024:2019: 30167 - Набір реагентів для вимірювання глюкози), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 41818 - Глюкоза IVD, калібратор), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 53303 - Глюкоза IVD, набір, електрометричний аналіз), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 52532 - Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 52538 - Анти-B групове типування еритроцитів IVD, антитіла), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 52647- Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, антитіла), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 53316 - Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD, реагент), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 56919 - Числені СD-клітинні маркери ІВД, контрольний матеріал), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 30226 - Швидкий випробувальний пристрій сечі, багатокомпонентний), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 52684 - Група O Rh (D) негативних еритроцити IVD, антигени; 52527 - Група O Rh (D) позитивні еритроцити IVD, антигени; 52524 - Група A1 Rh (D) позитивні еритроцити IVD, антигени; 46607 - Позитивна група В Rh (D), еритроцити IVD, антиген), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 52703 - скринінг антитіл анти-Rh(D) IVD, контрольний матеріал; 52715 - сироватка групи AB IVD, контрольний матеріал), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 44435 - Контрольний матеріал для визначення глікованого гемоглобіну (HbA1c), IVD), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 53315 - Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD, калібратор), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 53307 - Глюкоза IVD, реагент), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 53230 - Загальний білірубін IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 53236 - Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD, реагент), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 53587 - Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 30161 - Набір реагентів для визначення вмісту креатиніну), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 52925 - Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, реагент), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 52955 - Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, реагент), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 52928 - Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 52941 - Загальна амілаза IVD, реагент), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 53462 - Тригліцериди IVD, реагент), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 30531 - Гематологічний контроль / калібратор), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 30211 - Набір реагентів для вимірювання компонентів у сироватці), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 30211 - Набір реагентів для вимірювання компонентів у сироватці))

Витратні матеріали (код НК 024:2019: 30167 - Набір реагентів для вимірювання глюкози), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 41818 - Глюкоза IVD, калібратор), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 53303 - Глюкоза IVD, набір, електрометричний аналіз), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 52532 - Анти-A групове типування еритроцитів IVD, антитіла), Витратні матеріали (код НК 024:2019: 52538 - Анти-B групове типування ...
Ім'я:
Валентина Карпішена
E-mail:
valyak1967@ukr.net
Телефон:
+380577258072,+380577387273,+380577258070
Веб сайт: ЄДРПОУ:
03293617
Всі тендери компанії

350 000,00 грн. з ПДВ

Дивитись
Щоб зберегти та відслідкувати потрібну вам закупівлю необхідно зареєструватись

Реактиви та реагенти для діагностичної лабораторії

Реактиви та реагенти для діагностичної лабораторії
Ім'я:
Доріченко Ольга Миколаївна
E-mail:
bsmp_pev1@ukr.net
Телефон:
380445276913
ЄДРПОУ:
00184945
Всі тендери компанії

395 205,00 грн. з ПДВ

Дивитись
Щоб зберегти та відслідкувати потрібну вам закупівлю необхідно зареєструватись

Реактиви та контрастні речовини (ЛОТ 1 - Реактиви та контрасні речовини (99 найменувань); ЛОТ 2 - Реактиви для гематологічного аналізатора MicroCC-20Plus (HTI) (5 найменувань); ЛОТ 3 - Набір реагентів для імуноферментних досліджень (3 найменувань)) КОД ЄЗС ДК 021:2015 - 33690000-3 – Лікарські засоби різні

Реактиви та контрастні речовини (ЛОТ 1 - Реактиви та контрасні речовини (99 найменувань); ЛОТ 2 - Реактиви для гематологічного аналізатора MicroCC-20Plus (HTI) (5 найменувань); ЛОТ 3 - Набір реагентів для імуноферментних досліджень (3 найменувань)) КОД ЄЗС ДК 021:2015 - 33690000-3 – Лікарські засоби різні
Ім'я:
Жибчин Олеся Василівна
E-mail:
crl-horodenka@ukr.net
Телефон:
+380343021092
Факс:
+380343021092
ЄДРПОУ:
01993428
Всі тендери компанії

286 200,00 грн. з ПДВ

Дивитись
Щоб зберегти та відслідкувати потрібну вам закупівлю необхідно зареєструватись