Прекваліфікація
958 836,00 грн. з ПДВ
Взяти участь

Замовник: Запорізький державний медичний університет

Державна закупівля відкриті торги з публікацією англійською мовою
з ЕЦП/КЕП

Хімічна продукція органічна різна

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів 1. Найменування замовника: Запорізький державний медичний університет. 2. Місцезнаходження замовника: 69035, Україна , Запорізька область обл., ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд. 26 3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 02010741. 4. Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі». 5. Назва предмета закупівлі: Хімічна продукція органічна різна (код CPV ДК 021:2015 –24320000-3 Основні органічні хімічні речовини) Different chemical organic products (СPV DK 021:2015 - 24320000-3 Basic organic chemicals) 5.1. Назва предмету закупівлі(товару) за номенклатурою: Етилацетат (код ДК 021:2015 - 24326320-4 Ефіри), Дифенілборної кислоти β-аміноетиловий етер (код ДК 021:2015 - 24326320-4 Ефіри), ефір діетиловий (код ДК 021:2015 - 24326320-4 Ефіри), ацетон (код ДК 021:2015 - 24326000-5 Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та ефіри), Формальдегід (код ДК 021:2015 -24326000-5 Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та ефіри), етер петролейний (код ДК 021:2015 - 24326320-4 Ефіри), ацетон (код ДК 021:2015 - 24326000-5 Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та ефіри), діетілоксалат (код ДК 021:2015 - 24326320-4 Ефіри), 1,8-Дигідроксіантрахінон (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), нингидрин (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Палладія (II) ацетат (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), бутанол-1 (код ДК 021:2015 - 24322200-9 Одноатомні спирти), пропанол-1 (код ДК 021:2015 - 24322200-9 Одноатомні спирти), спирт ізопропиловий (код ДК 021:2015 - 24322200-9 Одноатомні спирти), орто-ксилол (код ДК 021:2015 - 24321223-9 Ортоксилол), пропанол-1 (код ДК 021:2015 - 24322200-9 Одноатомні спирти), спирт ізопропиловий (код ДК 021:2015 - 24322200-9 Одноатомні спирти), Полиэтиленгликоль 400 (код ДК 021:2015 - 24322310-3 Етиленгліколь), метанол (код ДК 021:2015 - 24322210-2 Метанол), Тридекан стандарт (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), 1-Бромбутан (код ДК 021:2015 - 24321300-3 Інші галогенопохідні вуглеводнів), Кверцетин (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Рутин (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Катехін (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Пірогалол (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Апігенін (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Лютеолін (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Кемпферол (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), нафтол-1 (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), резорцин (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Арбутин (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), сульфосаліцилова кислота (код ДК 021:2015 - 24323200-6 Карбонові кислоти), 4-Ацетамідофенол (код ДК 021:2015 - 24322400-1 Феноли та їх похідні), Вісмут субгалат гідрат (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Трифтороцтова кислота (код ДК 021:2015 - 24323200-6 Карбонові кислоти), транс-п-Кумарова кислота (код ДК 021:2015 - 24323200-6 Карбонові кислоти), Кавова кислота (код ДК 021:2015 - 24323200-6 Карбонові кислоти), Хлорогенова кислота (код ДК 021:2015 - 24323200-6 Карбонові кислоти), Галова кислота (код ДК 021:2015 - 24323200-6 Карбонові кислоти), Галактуронова кислота (код ДК 021:2015 - 24323200-6 Карбонові кислоти), лимонна кислота (код ДК 021:2015 - 24323200-6 Карбонові кислоти), трихлороцтова кислота (код ДК 021:2015 - 24323200-6 Карбонові кислоти), бензол (код ДК 021:2015 - 24321221-5Бензол), сульфанілова кислота (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), 2,6-Дихлорфеноліндофенол натрієва соль (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), міцний синій Б (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), сахароза (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Еріохром® Чорний T (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), мурексид (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Зімозан А (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Натрія піруват (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), -Метил-2-піролідон (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), метилетилкетон (код ДК 021:2015 - 24326000-5Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та ефіри), Оксицилін натрієва сіль (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), стрептоцид (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), 5-Нитро-2-фуральдегид семикарбазон (код ДК 021:2015 - 24326000-5Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та ефіри) Еthyl acetate (DK code 021: 2015 - 24326320-4 Ethers), Diphenylboronic acid β-aminoethyl ether (DK code 021: 2015 - 24326320-4 Ethers), diethyl ether (DK code 021: 2015 - 24326320-4 Ethers), acetone ( DK 021: 2015 - 24326000-5 Aldehydes, ketones, organic peroxides and ethers), Formaldehyde (DK code 021: 2015 -24326000-5 Aldehydes, ketones, organic peroxides and ethers), petroleum ether (DK 021: 2015 - 24326320 -4 Ethers), acetone (code DK 021: 2015 - 24326000-5 Aldehydes, ketones, organic peroxides and esters), diethyloxalate (code DK 021: 2015 - 24326320-4 Ethers), 1,8-Dihydroxyanthraquinone (code DK 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), ninhydrin (code DK 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), Palladium (II) acetate (code DK 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), butanol -1 (DK code 021: 2015 - 24322200-9 Monoatomic alcohols), propanol-1 (DK code 021: 2015 - 24322200-9 Monoatomic alcohols), isopropyl alcohol (DK code 021: 2015 - 24322200-9 Monoatomic alcohols) ), ortho-xylene (DK code 021: 2015 - 24321223-9 Orthoxylol), propanol-1 (DK code 021: 2015 - 24322200-9 Monoatomic alcohols), isopropyl alcohol (DK code 021: 2015 - 24322200-9 Monoatomic alcohols) , Polyethylene glycol 400 (DK code 021: 2015 - 24322310-3 Ethylene glycol), methanol (DK code 021: 2015 - 24322210-2 Methanol), Tridecane standard (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), 1- Bromobutane (DK code 021: 2015 - 24321300-3 Other halogenated hydrocarbons), Quercetin (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals are different), Rutin (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals are different), Catechin (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals are different), Pyrogallol (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals are different), Apigenin (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals are different) , Luteolin (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), Kempferol (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), naphthol-1 (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), resorcinol (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), Arbutin (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), sulfosalicylic acid DK code 021: 2015 - 24323200-6 Carboxylic acids), 4-Acetamidophenol (DK code 021: 2015 - 24322400-1 Phenols and their derivatives), Tribromophenol (DK code 021: 2015 - 24322400-1 Phenols and their derivatives), Bismuth subhalate hydrate (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different) , Trifluoroacetic acid (DK code 021: 2015 - 24323200-6 Carboxylic acids), trans-p-Kumaric acid (DK code 021: 2015 - 24323200-6 Carboxylic acids), Coffee acid (DK code 021: 2015 - 24323200-6 Carboxylic acids) acids), Chlorogenic acid (DK code 021: 2015 - 24323200-6 Carboxylic acids), Galic acid (DK code 021: 2015 - 24323200-6 Carboxylic acids), Galacturonic acid (DK code 021: 2015 - 24323200-6 Carboxylic acids) , citric acid (code DK 021: 2015 - 24323200-6 Carboxylic acids), trichloroacetic acid (code DK 021: 2015 - 24323200-6 Carboxylic acids), benzene (code DK 021: 2015 - 24321221-5Benzene), sulfanilic acid (code DK 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), 2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt (code DK 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals substances different), strong blue B (code DK 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), sucrose (code DK 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), Eriochrome® Black T (code DK 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), murexid (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), Zimozan A (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), Sodium pyruvate (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), 1-Methyl-2-pyrrolidone (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), methyl ethyl ketone (DK code 021: 2015 - 24326000-5Aldehydes, ketones, organic peroxides and esters), Oxycillin sodium salt (code DK 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), streptocide (code DK 021: 2015 - 2432 7000-2 Organic chemicals, various), 5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone (code DK 021: 2015 - 24326000-5Aldehydes, ketones, organic peroxides and esters) 6. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Основні органічні хімічні речовини – за кодом CPV ДК 021:2015 - 24320000-3 7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 148,6 одиниць 8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: пр. Маяковського, буд.26, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Вознесенівський р-н, 69035 9. Очікувана вартість предмета закупівлі: 958 836,00 грн. з ПДВ. 10. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 18.12.2020 року. 11. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 19.10.2020 р. 09-00 12. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): оплата Покупцем Продавцеві вартості товару проводиться за фактично поставлений товар, відповідно рахунку та видатковій накладній Продавця, за цінами, вказаними у специфікації (Додаток 1 до Договору), на поточний рахунок Продавця, протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних видаткових накладних. 13. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні мати автентичний переклад на українську мову (крім документів, які необхідно надати згідно Додатку 4 та документів, що були складені на російській мові за допомогою інших осіб (договора, інше). 14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): Не вимагається. 15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): Не вимагається. 16. Умови надання забезпечення тендерних пропозицій: не передбачено, оскільки забезпечення тендерних пропозиції не вимагається. 17. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі»: визначаються електронною системою закупівель автоматично. 18. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 0,5% від очікуваної вартості предмета закупівлі. 19. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не застосовується. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна». Критерії оцінки тендерних пропозицій: ціна (питома вага цінового критерію – 100 %). 20. Інші критерії, що застосовуватимуться під час оцінки тендерних пропозицій, та їх питома вага (за наявності): відсутні. 21. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету. 22. Вид закупівлі – Відкриті торги з публікацією англійською мовою. 23. Застосовані критерії оцінки – ціна 100% 22. Строк дії договору про закупівлю: Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення печатками Сторін та діє до 31 грудня 2020р., але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

Different chemical organic products

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів 1. Найменування замовника: Запорізький державний медичний університет. 2. Місцезнаходження замовника: 69035, Україна , Запорізька область обл., ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд. 26 3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 02010741. 4. Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі». 5. Назва предмета закупівлі: Хімічна продукція органічна різна (код CPV ДК 021:2015 –24320000-3 Основні органічні хімічні речовини) Different chemical organic products (СPV DK 021:2015 - 24320000-3 Basic organic chemicals) 5.1. Назва предмету закупівлі(товару) за номенклатурою: Етилацетат (код ДК 021:2015 - 24326320-4 Ефіри), Дифенілборної кислоти β-аміноетиловий етер (код ДК 021:2015 - 24326320-4 Ефіри), ефір діетиловий (код ДК 021:2015 - 24326320-4 Ефіри), ацетон (код ДК 021:2015 - 24326000-5 Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та ефіри), Формальдегід (код ДК 021:2015 -24326000-5 Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та ефіри), етер петролейний (код ДК 021:2015 - 24326320-4 Ефіри), ацетон (код ДК 021:2015 - 24326000-5 Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та ефіри), діетілоксалат (код ДК 021:2015 - 24326320-4 Ефіри), 1,8-Дигідроксіантрахінон (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), нингидрин (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Палладія (II) ацетат (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), бутанол-1 (код ДК 021:2015 - 24322200-9 Одноатомні спирти), пропанол-1 (код ДК 021:2015 - 24322200-9 Одноатомні спирти), спирт ізопропиловий (код ДК 021:2015 - 24322200-9 Одноатомні спирти), орто-ксилол (код ДК 021:2015 - 24321223-9 Ортоксилол), пропанол-1 (код ДК 021:2015 - 24322200-9 Одноатомні спирти), спирт ізопропиловий (код ДК 021:2015 - 24322200-9 Одноатомні спирти), Полиэтиленгликоль 400 (код ДК 021:2015 - 24322310-3 Етиленгліколь), метанол (код ДК 021:2015 - 24322210-2 Метанол), Тридекан стандарт (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), 1-Бромбутан (код ДК 021:2015 - 24321300-3 Інші галогенопохідні вуглеводнів), Кверцетин (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Рутин (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Катехін (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Пірогалол (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Апігенін (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Лютеолін (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Кемпферол (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), нафтол-1 (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), резорцин (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Арбутин (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), сульфосаліцилова кислота (код ДК 021:2015 - 24323200-6 Карбонові кислоти), 4-Ацетамідофенол (код ДК 021:2015 - 24322400-1 Феноли та їх похідні), Вісмут субгалат гідрат (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Трифтороцтова кислота (код ДК 021:2015 - 24323200-6 Карбонові кислоти), транс-п-Кумарова кислота (код ДК 021:2015 - 24323200-6 Карбонові кислоти), Кавова кислота (код ДК 021:2015 - 24323200-6 Карбонові кислоти), Хлорогенова кислота (код ДК 021:2015 - 24323200-6 Карбонові кислоти), Галова кислота (код ДК 021:2015 - 24323200-6 Карбонові кислоти), Галактуронова кислота (код ДК 021:2015 - 24323200-6 Карбонові кислоти), лимонна кислота (код ДК 021:2015 - 24323200-6 Карбонові кислоти), трихлороцтова кислота (код ДК 021:2015 - 24323200-6 Карбонові кислоти), бензол (код ДК 021:2015 - 24321221-5Бензол), сульфанілова кислота (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), 2,6-Дихлорфеноліндофенол натрієва соль (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), міцний синій Б (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), сахароза (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Еріохром® Чорний T (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), мурексид (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Зімозан А (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), Натрія піруват (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), -Метил-2-піролідон (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), метилетилкетон (код ДК 021:2015 - 24326000-5Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та ефіри), Оксицилін натрієва сіль (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), стрептоцид (код ДК 021:2015 - 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні), 5-Нитро-2-фуральдегид семикарбазон (код ДК 021:2015 - 24326000-5Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та ефіри) Еthyl acetate (DK code 021: 2015 - 24326320-4 Ethers), Diphenylboronic acid β-aminoethyl ether (DK code 021: 2015 - 24326320-4 Ethers), diethyl ether (DK code 021: 2015 - 24326320-4 Ethers), acetone ( DK 021: 2015 - 24326000-5 Aldehydes, ketones, organic peroxides and ethers), Formaldehyde (DK code 021: 2015 -24326000-5 Aldehydes, ketones, organic peroxides and ethers), petroleum ether (DK 021: 2015 - 24326320 -4 Ethers), acetone (code DK 021: 2015 - 24326000-5 Aldehydes, ketones, organic peroxides and esters), diethyloxalate (code DK 021: 2015 - 24326320-4 Ethers), 1,8-Dihydroxyanthraquinone (code DK 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), ninhydrin (code DK 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), Palladium (II) acetate (code DK 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), butanol -1 (DK code 021: 2015 - 24322200-9 Monoatomic alcohols), propanol-1 (DK code 021: 2015 - 24322200-9 Monoatomic alcohols), isopropyl alcohol (DK code 021: 2015 - 24322200-9 Monoatomic alcohols) ), ortho-xylene (DK code 021: 2015 - 24321223-9 Orthoxylol), propanol-1 (DK code 021: 2015 - 24322200-9 Monoatomic alcohols), isopropyl alcohol (DK code 021: 2015 - 24322200-9 Monoatomic alcohols) , Polyethylene glycol 400 (DK code 021: 2015 - 24322310-3 Ethylene glycol), methanol (DK code 021: 2015 - 24322210-2 Methanol), Tridecane standard (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), 1- Bromobutane (DK code 021: 2015 - 24321300-3 Other halogenated hydrocarbons), Quercetin (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals are different), Rutin (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals are different), Catechin (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals are different), Pyrogallol (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals are different), Apigenin (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals are different) , Luteolin (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), Kempferol (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), naphthol-1 (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), resorcinol (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), Arbutin (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), sulfosalicylic acid DK code 021: 2015 - 24323200-6 Carboxylic acids), 4-Acetamidophenol (DK code 021: 2015 - 24322400-1 Phenols and their derivatives), Tribromophenol (DK code 021: 2015 - 24322400-1 Phenols and their derivatives), Bismuth subhalate hydrate (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different) , Trifluoroacetic acid (DK code 021: 2015 - 24323200-6 Carboxylic acids), trans-p-Kumaric acid (DK code 021: 2015 - 24323200-6 Carboxylic acids), Coffee acid (DK code 021: 2015 - 24323200-6 Carboxylic acids) acids), Chlorogenic acid (DK code 021: 2015 - 24323200-6 Carboxylic acids), Galic acid (DK code 021: 2015 - 24323200-6 Carboxylic acids), Galacturonic acid (DK code 021: 2015 - 24323200-6 Carboxylic acids) , citric acid (code DK 021: 2015 - 24323200-6 Carboxylic acids), trichloroacetic acid (code DK 021: 2015 - 24323200-6 Carboxylic acids), benzene (code DK 021: 2015 - 24321221-5Benzene), sulfanilic acid (code DK 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), 2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt (code DK 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals substances different), strong blue B (code DK 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), sucrose (code DK 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), Eriochrome® Black T (code DK 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), murexid (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), Zimozan A (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), Sodium pyruvate (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), 1-Methyl-2-pyrrolidone (DK code 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), methyl ethyl ketone (DK code 021: 2015 - 24326000-5Aldehydes, ketones, organic peroxides and esters), Oxycillin sodium salt (code DK 021: 2015 - 24327000-2 Organic chemicals different), streptocide (code DK 021: 2015 - 2432 7000-2 Organic chemicals, various), 5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone (code DK 021: 2015 - 24326000-5Aldehydes, ketones, organic peroxides and esters) 6. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Основні органічні хімічні речовини – за кодом CPV ДК 021:2015 - 24320000-3 7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 148,6 одиниць 8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: пр. Маяковського, буд.26, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Вознесенівський р-н, 69035 9. Очікувана вартість предмета закупівлі: 958 836,00 грн. з ПДВ. 10. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 18.12.2020 року. 11. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 19.10.2020 р. 09-00 12. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): оплата Покупцем Продавцеві вартості товару проводиться за фактично поставлений товар, відповідно рахунку та видатковій накладній Продавця, за цінами, вказаними у специфікації (Додаток 1 до Договору), на поточний рахунок Продавця, протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних видаткових накладних. 13. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні мати автентичний переклад на українську мову (крім документів, які необхідно надати згідно Додатку 4 та документів, що були складені на російській мові за допомогою інших осіб (договора, інше). 14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): Не вимагається. 15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): Не вимагається. 16. Умови надання забезпечення тендерних пропозицій: не передбачено, оскільки забезпечення тендерних пропозиції не вимагається. 17. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі»: визначаються електронною системою закупівель автоматично. 18. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 0,5% від очікуваної вартості предмета закупівлі. 19. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не застосовується. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна». Критерії оцінки тендерних пропозицій: ціна (питома вага цінового критерію – 100 %). 20. Інші критерії, що застосовуватимуться під час оцінки тендерних пропозицій, та їх питома вага (за наявності): відсутні. 21. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету. 22. Вид закупівлі – Відкриті торги з публікацією англійською мовою. 23. Застосовані критерії оцінки – ціна 100% 22. Строк дії договору про закупівлю: Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення печатками Сторін та діє до 31 грудня 2020р., але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

Прийом пропозицій
30 днів
з 18 вер. 13:02
до 19 жовт. 09:00
Прекваліфікація
триває
з 19 жовт. 09:04
Аукціон
очікується
з 24 лист. 13:24
Кваліфікація
очікується
Пропозиції розглянуто
очікується
Інформація про замовника
Назва:
Запорізький державний медичний університет
Код ЄДРПОУ:
02010741
Веб сайт:
Адреса:
Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд. 26
Про закупівлю
Очікувана вартість:
958 836,00 грн. з ПДВ
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
4 794,18 грн.
Тип предмету закупівлі:
Основним предметом закупівлі є продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів.
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2020-09-18-001714-c
Важливі дати
Період уточнень:
18 вер. 13:02 – 9 жовт. 00:00
Подача пропозицій:
18 вер. 13:02 – 19 жовт. 09:00
Початок аукціону:
24 лист. 13:24
Відповіді на запитання до:
14 жовт. 00:00
Оскарження умов тендера:
18 вер. 13:02 – 15 жовт. 00:00
Дата останніх змін умов тендеру:
18 вер. 12:59
Список позицій
Назва Кількість Період доставки Місце доставки

Назва:

трихлороцтова кислота

trichloroacetic acid

Код ДК 021:2015: 24323200-6 Карбонові кислоти

Кількість:

0,3 кг.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

бензол

benzene

Код ДК 021:2015: 24321221-5 Бензол

Кількість:

4,7 кг.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

сульфанілова кислота

sulfanilic acid

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Кількість:

0,2 кг.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Галактуронова кислота

Galacturonic acid

Код ДК 021:2015: 24323200-6 Карбонові кислоти

Кількість:

1 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Кверцетин

Quercetin

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Кількість:

1 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Рутин

Rutin

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Кількість:

1 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Катехін

Catechin

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Кількість:

3 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Пірогалол

Pyrogallol

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Кількість:

1 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

етер петролейний

petroleum ether

Код ДК 021:2015: 24326320-4 Ефіри

Кількість:

2 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

ацетон

acetone

Код ДК 021:2015: 24326000-5 Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та ефіри

Кількість:

3 л.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Еріохром® Чорний T

Eriochrome® Black T

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Кількість:

1 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

спирт ізопропиловий

isopropyl alcohol

Код ДК 021:2015: 24322000-7 Спирти, феноли, фенолспирти та їх галогено-, сульфо-, нітро-, нітрозопохідні; жирні промислові спирти

Кількість:

5 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Полиэтиленгликоль 400

Polyethylene glycol 400

Код ДК 021:2015: 24322310-3 Етиленгліколь

Кількість:

1 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Метанол

methanol

Код ДК 021:2015: 24322210-2 Метанол

Кількість:

67 л.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Метанол

methanol

Код ДК 021:2015: 24322210-2 Метанол

Кількість:

3 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Тридекан стандарт

Tridecane standard

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Кількість:

1 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

1-Бромбутан

1- Bromobutane

Код ДК 021:2015: 24321300-3 Інші галогенопохідні вуглеводнів

Кількість:

1 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

лимонна кислота

citric acid

Код ДК 021:2015: 24323200-6 Карбонові кислоти

Кількість:

1,3 кг.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

ацетон

acetone

Код ДК 021:2015: 24326000-5 Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та ефіри

Кількість:

21,6 кг.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Формальдегід

Formaldehyde

Код ДК 021:2015: 24326000-5 Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та ефіри

Кількість:

7 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Дифенілборної кислоти β-аміноетиловий етер

Diphenylboronic acid β-aminoethyl ether

Код ДК 021:2015: 24326320-4 Ефіри

Кількість:

2 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

ефір діетиловий

diethyl ether

Код ДК 021:2015: 24326320-4 Ефіри

Кількість:

10 л.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Етилацетат

Еthyl acetate

Код ДК 021:2015: 24326320-4 Ефіри

Кількість:

7 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

2,6-Дихлорфеноліндофенол натрієва соль

2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Кількість:

8 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

бутанол-1

butanol -1

Код ДК 021:2015: 24322200-9 Одноатомні спирти

Кількість:

20 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

пропанол-1

propanol-1

Код ДК 021:2015: 24322200-9 Одноатомні спирти

Кількість:

33 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

спирт ізопропиловий

isopropyl alcohol

Код ДК 021:2015: 24322000-7 Спирти, феноли, фенолспирти та їх галогено-, сульфо-, нітро-, нітрозопохідні; жирні промислові спирти

Кількість:

56 кг.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

орто-ксилол

ortho-xylene

Код ДК 021:2015: 24321223-9 Ортоксилол

Кількість:

3,6 кг.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

пропанол-1

propanol-1

Код ДК 021:2015: 24322000-7 Спирти, феноли, фенолспирти та їх галогено-, сульфо-, нітро-, нітрозопохідні; жирні промислові спирти

Кількість:

13 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Апігенін

Apigenin

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Кількість:

1 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Лютеолін

Luteolin

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Кількість:

1 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Кемпферол

Kempferol

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Кількість:

1 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

нафтол-1

naphthol-1

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Кількість:

0,2 кг.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

резорцин

resorcinol

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Кількість:

0,2 кг.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Арбутин

Arbutin

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Кількість:

2 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

сульфосаліцилова кислота

sulfosalicylic acid

Код ДК 021:2015: 24323200-6 Карбонові кислоти

Кількість:

2 кг.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

4-Ацетамідофенол

4-Acetamidophenol

Код ДК 021:2015: 24322400-1 Феноли та їх похідні

Кількість:

1 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Трибромфенол

Tribromophenol

Код ДК 021:2015: 24322400-1 Феноли та їх похідні

Кількість:

2 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Вісмут субгалат гідрат

Bismuth subhalate hydrate

Код ДК 021:2015: 24323200-6 Карбонові кислоти

Кількість:

2 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Трифтороцтова кислота

Trifluoroacetic acid

Код ДК 021:2015: 24323200-6 Карбонові кислоти

Кількість:

1 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

транс-п-Кумарова кислота

trans-p-Kumaric acid

Код ДК 021:2015: 24323200-6 Карбонові кислоти

Кількість:

1 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Кавова кислота

Coffee acid

Код ДК 021:2015: 24323200-6 Карбонові кислоти

Кількість:

1 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Хлорогенова кислота

Chlorogenic acid

Код ДК 021:2015: 24323200-6 Карбонові кислоти

Кількість:

2 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Галова кислота

Galic acid

Код ДК 021:2015: 24323200-6 Карбонові кислоти

Кількість:

5 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

діетілоксалат

diethyloxalate

Код ДК 021:2015: 24326320-4 Ефіри

Кількість:

0,9 кг.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

1,8-Дигідроксіантрахінон

1,8-Dihydroxyanthraquinone

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Кількість:

1 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

нингидрин

ninhydrin

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Кількість:

0,01 кг.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Палладія (II) ацетат

Palladium (II) acetate

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Кількість:

1 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

мурексид

murexid

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Кількість:

0,1 кг.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Зімозан А

Zimozan A

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Кількість:

2 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Натрія піруват

Sodium pyruvate

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Кількість:

10 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

1-Метил-2-піролідон

1-Methyl-2-pyrrolidone

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Кількість:

1 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

метилетилкетон

methyl ethyl ketone

Код ДК 021:2015: 24326000-5 Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та ефіри

Кількість:

1 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Оксицилін натрієва сіль

Oxycillin sodium salt

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Кількість:

1 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

стрептоцид

streptocide

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Кількість:

0,5 кг.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

5-Нитро-2-фуральдегид семикарбазон

5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone

Код ДК 021:2015: 24326000-5 Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та ефіри

Кількість:

2 упак.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

міцний синій Б

strong blue B

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Кількість:

0,1 кг.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

сахароза

sucrose

Код ДК 021:2015: 24327000-2 Органічні хімічні речовини різні

Кількість:

1 кг.

Період доставки:

до 18 груд.

Місце доставки:

Україна, 69035, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, пр. Маяковського, буд.26, Вознесенівський р-н

Документи позиції:

Нет загруженных документов
Умови оплати
Умови оплати:
основні етапи фінансування
Оплата після події:
поставка товару
Тип оплати:
післяоплата
Розмір оплати:
100%
Період (днів):
30 ( банківські )
Опис:
Документи тендеру
Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
doc

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

18 вер. 12:59
doc
Додаток 5.doc

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

18 вер. 12:59
docx
Додаток 3.docx

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

18 вер. 12:59
docx
Додаток 4.docx

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

18 вер. 12:59
docx
Додаток 1.docx

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

18 вер. 12:59
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

18 вер. 12:59
docx
Додаток 2.docx

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

18 вер. 12:59
docx
Додаток 6.docx

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

18 вер. 12:59
Прекваліфікація учасників
Учасник Статус

№:

1

Учасник:

Ім'я:
С Пивовар
E-mail:
pivovar@hlr.ua
Телефон:
+380672453364
ЄДРПОУ:
23522853

Статус:

очікує рішення

Документи:

Документи, що подані з пропозицією

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
pdf
Кваліфікаційна частина.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

16 жовт. 15:12
pdf
Технічна частина.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

16 жовт. 15:12
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

16 жовт. 15:13

Протокол доступу до торгів

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
yaml
edr_identification.yaml

Тип документу:

Конфіденційність:

Дата розміщення:

19 жовт. 09:05

№:

2

Учасник:

Ім'я:
Юлія Литвиненко
E-mail:
tender@llg-ukraine.com
Телефон:
+380675803948
ЄДРПОУ:
38576300

Статус:

очікує рішення

Документи:

Документи, що подані з пропозицією

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
pdf
2. Кваліфікаційна частина.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

16 жовт. 17:38
pdf
1. Тендерна пропозиція.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

16 жовт. 17:38
pdf
3. Інформація про відсутність підстав для відмови учаснику.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

16 жовт. 17:38
pdf
5. Інша інформація, що вимагається тендерною документацією.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

16 жовт. 17:38
pdf
4. Технічна частина.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

16 жовт. 17:38
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

16 жовт. 17:39

Протокол доступу до торгів

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
yaml
edr_identification.yaml

Тип документу:

Конфіденційність:

Дата розміщення:

19 жовт. 09:05
Основний контакт
Ім'я:
Сігідова Тетяна (Sihidova Tetyana )
Володіння мовою:
українська
Телефон:
+380612362293
E-mail:
Факс:
Корисні посилання
Список державних закупівель в регіоні Запорізька область
Список державних закупівель в категорії Карбонові кислоти
Список державних закупівель в категорії Бензол
Список державних закупівель в категорії Органічні хімічні речовини різні
Список державних закупівель в категорії Ефіри
Список державних закупівель в категорії Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та ефіри
Список державних закупівель в категорії Спирти, феноли, фенолспирти та їх галогено-, сульфо-, нітро-, нітрозопохідні; жирні промислові спирти
Список державних закупівель в категорії Етиленгліколь
Список державних закупівель в категорії Метанол
Список державних закупівель в категорії Інші галогенопохідні вуглеводнів
Список державних закупівель в категорії Одноатомні спирти
Список державних закупівель в категорії Ортоксилол
Список державних закупівель в категорії Феноли та їх похідні
Список державних закупівель замовника Запорізький державний медичний університет

Вас може зацікавити

Ім'я:
Сігідова Тетяна
E-mail:
sigidova.tn@zsmu.zp.ua
Телефон:
+380612362293
Веб сайт: ЄДРПОУ:
02010741
Всі тендери компанії

988 805,00 грн. з ПДВ

Дивитись
Щоб зберегти та відслідкувати потрібну вам закупівлю необхідно зареєструватись