Державна закупівля відкриті торги
з ЕЦП/КЕП

Роботи з розроблення проектної документації по об’єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя на ділянці км 244+853 – км 272+849, Дніпропетровська область» (71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)

Усі документи тендерної пропозиції, що підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою. Допускається наявність у складі тендерної пропозиції Учасника та не потребують перекладу українською мовою документи на російській мові, складені Учасником в минулих періодах, або надані сторонніми підприємствами, організаціями чи установами, зокрема, але не виключно: накази про призначення, протоколи зборів, договори, накладні, акти, виписки, листи, технічні специфікації, сертифікати, паспорти якості тощо. Також, виняток складають стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування; інформація коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). У разі неможливості подання учасниками документів до складу тендерної пропозиції українською мовою, вони можуть бути надані іноземною мовою. При цьому документи, які складені іноземною мовою беспосередньо учасником - довідкі, гарантійні листи, листи у довільній формі або інше, обовязково надаються з перекладом на українську мову з нотаріальним засвідченням підпису перекладача. Щодо подання учасниками до складу тендерної пропозиції офіційних документів, які складені іноземною мовою: Для підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів учасника, з метою використання їх на території України, документи повинні бути легалізовані у встановленому порядку або засвідчені спеціальним штампом «Apostille» (апостиль), якщо країна, в якій цей учасник зареєстрований, підписала відповідну конвенцію, крім випадку, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують зазначену процедуру або звільняють сам документ від легалізації. Документи легалізуються учасниками торгів –іноземними суб’єктами господарювання наступним чином: а) за спрощеною процедурою проставлення Апостиля (Apostille) відповідно до статей 3 та 4 Гаазької Конвенції від 05.10.1961 року або б) за процедурою консульської легалізації відповідно до Віденської Конвенції «Про консульські зносини» 1963 року або в) завірений(-і) нотаріально відповідно до глави 11 Закону України «Про нотаріат» (в разі, якщо документ не потребує легалізації згідно з міжнародною угодою (конвенцією тощо) між Україною та країною-учасника торгів ) та в такому випадку надається лист-роз‘яснення, складений в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (за наявності), з посиланням на відповідну міжнародну угоду (конвенцію тощо) між Україною та країною-учасника торгів, згідно з якою документ не потребує легалізації. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у формі електронної банківської гаранті (далі - банківська гарантія) з накладеним електронно-цифровим підписом/кваліфікованого електронного підпису гаранту (далі-банк-гарант) відповідно до вимог діючого законодавства. Електронна гарантія обов’язково повинна містити посилання на реквізити закупівлі, її назву та номер на веб-порталі Уповноваженого органу. Електронна гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити електронний цифровий підпис/кваліфікований електронний підпис банку-гаранта за допомогою ресурсу офіційного веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. У разі відсутності або не підтвердження ЕЦП/КЕП банківської гарантії, подана учасником тендерна пропозиція відхиляється Замовником. Банківська гарантія надана банком-резидентом України має бути оформлена відповідно до вимог постанови правління НБУ від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах». Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням ЕЦП/КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Розмір забезпечення тендерної пропозиції складає 0,5 % очікуваної вартості закупівлі, а саме 54 000,00 грн. (п’ятдесят чотири тисячі гривень 00 коп.) Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) – не менше 120 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Гарантія має набувати чинності з дня її надання. У разі, якщо Учасник бере участь в одному тендері Замовника, проте за певними лотами, то на кожен лот він надає окрему гарантвю. Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). В тексті гарантії обов’язково повинно бути зазначено: - Зобов’язання Банку-гаранта сплатити Замовнику гарантійну суму єдиним платежем протягом 5-ти банківських днів з дня отримання вимог Замовника без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов; - Умови гарантії не можуть бути змінені і вона не може бути припинена Банком-гарантом, в тому числі згідно із заявою Учасника, без згоди та погодження з Замовником, після її передавання / надсилання Замовнику. Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності грошового покриття, надається довідка з банку про наявність повного грошового покриття на весь строк дії відповідної гарантії та виписка з Банку по рахунку покриття, яка підтверджує зачислення грошового покриття на рахунок покриття , видані Банком- гарантом, завірені печаткою Банка-гаранта та підписом уповноваженої особи від Банку-гаранта. Грошове покриття прередбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку Учасника (Принципала) на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій, на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями. Тендерна пропозиція, у складі якої буде банківська гарантія, що не відповідає умовам тендерної документації, буде відхилена Замовником. Реквізити Замовника для оформлення банківської гарантії: Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області код ЄДРПОУ:25843931 ПАТ КБ «Приватбанк» р/р UA773052990000026009050020830 Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п’яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі: 1) закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; 2) укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі; 3) відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; 4) закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається в разі: 1) відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; 2) непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; 3) ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону; 4) ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав повернення забезпечення тендерної пропозиції.

Прийом пропозицій
22 дні
з 28 вер. 19:12
до 21 жовт. 17:00
Аукціон
39 хвилин
з 22 жовт. 14:31
до 22 жовт. 15:10
Кваліфікація
триває
з 22 жовт. 15:10
Пропозиції розглянуто
очікується
Інформація про замовника
Назва:
Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області
Код ЄДРПОУ:
25843931
Веб сайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 49600, Дніпропетровська область, Дніпро, Воскресенська, 24
Про закупівлю
Очікувана вартість:
10 964 568,00 грн. з ПДВ
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
54 822,84 грн.
Забезпечення тендерної пропозиції:
54 000,00 грн.
Тип предмету закупівлі:
Основним предметом закупівлі є проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, що включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт.
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2020-09-28-004875-c
Важливі дати
Період уточнень:
28 вер. 19:12 – 11 жовт. 00:00
Подача пропозицій:
28 вер. 19:12 – 21 жовт. 17:00
Початок аукціону:
22 жовт. 14:31 – 22 жовт. 15:10
Відповіді на запитання до:
16 жовт. 00:00
Оскарження умов тендера:
28 вер. 19:12 – 17 жовт. 00:00
Дата останніх змін умов тендеру:
12 жовт. 14:32
Список позицій
Назва Кількість Період доставки Місце доставки

Назва:

Роботи з розроблення проектної документації по об’єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя на ділянці км 244+853 – км 272+849, Дніпропетровська область»

Код ДК 021:2015: 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги

Кількість:

1 роботи

Період доставки:

до 30 вер. 2021

Місце доставки:

Україна, 00000, Дніпропетровська область, автомобільна дорога загального користування державного значення значення Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя на ділянці км 244+853 – км 272+849, -----

Документи позиції:

Нет загруженных документов
Умови оплати
Умови оплати:
основні етапи фінансування
Оплата після події:
виконання робіт
Тип оплати:
післяоплата
Розмір оплати:
100%
Період (днів):
30 ( календарні )
Опис:
Оплата робіт проводиться в межах виділеного фінансування по фактично виконаних обсягах робіт, затверджених актом, шляхом поетапної оплати протягом 30 календарних днів у разі надходження відповідних коштів на рахунок Замовника
Документи тендеру
Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
srt
Проєкт договору зі змінами від 12.10.2020.docx

Тип документу:

Проект договору

Конфіденційність:

Дата розміщення:

12 жовт. 14:30
srt
Перелік змін від 12.10.2020.doc

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

12 жовт. 14:31
srt
Проект договору ПКД ркап.рем. 244-272.docx

Тип документу:

Проект договору

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 вер. 19:12
srt
ТД Н-23 244+853 272+849 зі змінами від 12.10.2020.docx

Тип документу:

Документи закупівлі

Конфіденційність:

Дата розміщення:

12 жовт. 14:30
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

12 жовт. 14:32
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 вер. 19:13
srt
ТД Н-23 244+853 272+849.docx

Тип документу:

Документи закупівлі

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 вер. 19:12
srt
audit_4e279a52c0ee4739a211fec2db79bdce.yaml

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

22 жовт. 15:10
srt
audit_4e279a52c0ee4739a211fec2db79bdce.yaml

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

22 жовт. 15:10
https://auction.openprocurement.org/tenders/4e279a52c0ee4739a211fec2db79bdce

Дане посилання призначено лише для перегляду історії аукціону

Кваліфікація учасників
Учасник Пропозиція Статус

№:

1

Учасник:

Ім'я:
Зайцев Олександр Робертович
E-mail:
o.zaitsev64@gmail.com
Телефон:
+380675721805
ЄДРПОУ:
42595481
з ЕЦП/КЕП

Пропозиція:

7 291 430,00 грн. з ПДВ

Статус:

очікує рішення

Документи:

Документи, що подані з пропозицією

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
pdf
Листи-згоди.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Довідка про аналогічний договор.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Договір об_єкту _1.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Довідка про приміщення.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Відгук об_єкта _1.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Довідка Теххарактеристики.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Довідка про техобладнання та програмне забезпечення.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Гарантійний лист про санкції.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Акт здачі-приймання об_єкта _1.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Виписки км244_853-км272_849.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Договір оренди приміщення.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Експертний звіт.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
zip
Гарантия км244_853-км272_849.zip

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Ліцензії на програмні забезпечання.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Довідка ст.17.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Дипломи.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Статут та підтвердження повноваження.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:37
pdf
Довідка про субпідрядників.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Довідка про бенефіціара.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

23 жовт. 11:57
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:42
pdf
Довідка Теххарактеристики - обсяги.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Ліцензії на програмні забезпечання.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

23 жовт. 11:51
pdf
2020.10.23_Пояснення.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

23 жовт. 11:51
pdf
Довідка не є об_єднанням.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Довідка про Працівників.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
zip
Ліцензія.zip

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:37
pdf
Довідка код доступу.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Договір об_єкту _2.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
zip
Довіреність 111_завірена.zip

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Проєкт договору.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:37
pdf
Кваліфікаційні сертифікати.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Інформація для встановлення відсутності підстав за ст 17.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Акт здачі-приймання об_єкта _2.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Довідка не є фізичною особою.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Накази працівників.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:37
pdf
Відгук об_єкта _2.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Договора на програмні забезпечення.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Довідка анаголічних об_єктів.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36
pdf
Довідка про покриття км244_853-км272_849.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:36

Рішення відповідальної особи

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
yaml
edr_identification.yaml

Тип документу:

Конфіденційність:

Дата розміщення:

22 жовт. 15:10

№:

2

Учасник:

Ім'я:
Реутов Олександр
E-mail:
PDMTPROEKT@GMAIL.COM
Телефон:
+380683553787
ЄДРПОУ:
34867256
з ЕЦП/КЕП

Пропозиція:

7 340 000,00 грн. з ПДВ

Статус:

очікує розгляду

Документи:

Документи, що подані з пропозицією

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
pdf
19 Аналогічний договір 1.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
pdf
22 Довідка код доступу.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
zip
2 Забезпечення тендерної пропозиції.zip

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:25
pdf
6 Довідка ст.17.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
pdf
20 Аналогічний договір 2.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
pdf
5 Інформація ст.17.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
pdf
24 Наказ про призначення.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
pdf
12 Оренда обладнання.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
pdf
3 Інформація про технічні кількісні якісні.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
pdf
1 Проект договору.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
pdf
7 Довідка бенефіціари.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
pdf
16 Кваліфікаційні сертифікати.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
pdf
23 Протокол повноваження директора.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
pdf
11 Довідка обладнання.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
pdf
27 Гарантійний лист санкції.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
pdf
10 Лист пояснення приміщення.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
pdf
14 Довідка працівники.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
pdf
8 Довідка приміщення.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
pdf
4 Довідка субпідрядники.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
pdf
15 Накази працівники.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
pdf
21 Статут.PDF

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
pdf
9 Договір оренди.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
pdf
25 Протокол призначення директора.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
pdf
17 Дипломи працівників.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
pdf
13 Документи програмне забезпечення.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
pdf
26 Лист-згода.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24
pdf
18 Довідка аналогічний договір.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:24

№:

3

Учасник:

Ім'я:
Островерхий Олег Григорович
E-mail:
nvotranseng@gmail.com
Телефон:
380974848976, 380974848976,380930368473
Факс:
-
ЄДРПОУ:
41746840
з ЕЦП/КЕП

Пропозиція:

7 894 900,00 грн. з ПДВ

Статус:

очікує розгляду

Документи:

Документи, що подані з пропозицією

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
srt
34. Лист розяснення.PDF

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:34
srt
12. Копії дипломів.rar

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
26. Гарантійний лист.PDF

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
7. Договір БУДСТАНДАРТ 401.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
20. Модельний статут.PDF

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
10. Накази.rar

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
11. Копії сертифікатів.rar

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
22. Протокол.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
21. Довідка про модельний статут.PDF

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
6. Договір IndorCad.PDF

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
4. Довідка про тех.обладнання.PDF

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
7. Ліцензійна картка БУДСТАНДАРТ.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
5. Скан договір АВК 2020.PDF

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
16. Копія лист відгук 194-216.PDF

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
37. Копія трудова Білоусова.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
6. Ліцензія indorCAD.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
24. Довідка про межі повноважень.PDF

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
банківська гарантія.rar

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
36. Свідоцтво про шлюб Білоусова.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
18.1 Інформ довідка.PDF

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
14. Аналог договір194-216.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
31. Протокол 39.PDF

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
2. Довідка про наявність адмін.приміщень.PDF

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
9. Інформ. довідка про кваліф.PDF

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
4.1. Лист пояснення.PDF

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
35. Лист розяснення.PDF

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
8. Договір Кредо з додатками.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
13. Інформ.аналог досвіду.PDF

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
17. Копія еспертний звіт 194-216.PDF

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
25. Лист згода на обробку персональних даних.PDF

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
23. Наказ про призначення директора (1).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
19. Проект договору.PDF

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
15. Копія акт Н-31 194-216.PDF

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
3. Копія договір оренди нерухомого майна.PDF

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
18. ТЗ.PDF

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
33. Оригінал витягу з реєстру платників ПДВ.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
1. Довідка ст.17.PDF

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
27. Інформ. довідка про субпідрядника.PDF

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33
srt
32.1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

20 жовт. 13:33

№:

4

Учасник:

Ім'я:
Смаковський Володимир Дмитрович
E-mail:
tehnodarholding@gmail.com
Телефон:
+380680042494
ЄДРПОУ:
40088101
з ЕЦП/КЕП

Пропозиція:

7 895 000,00 грн. з ПДВ

Статус:

очікує розгляду

Документи:

Документи, що подані з пропозицією

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
pdf
5. Документи що надаються згідно додатку 5 до тендерної документації.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:27
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:29
pdf
2.4. Інформація та документи_ що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям (наявність документально підтвердженого досвіду) .pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:27
pdf
3. Інформація про необхідні технічні якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:27
pdf
Підписаний_G1020-4916-GL_tender.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:27
pdf
2.1. Інформація та документи_ що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям (наявність адміністративних приміщень) .pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:27
pdf
8_Документи_що_підтверджують_надання_забезпечення_тендерної_пропозиції.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:27
pdf
2_3_Інформація_та_документи__що_підтверджують_відповідність_кваліфікаційним (2).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:27
pdf
2.2. Інформація та документи_ що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям (наявність технічного обладнання та програмного забезпеченн) .pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:27
pdf
6. Інформація щодо субпідрядника.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:27
pdf
1.Інформація для встановлення відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі_ визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:27
pdf
4. Проект договору .pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:27

№:

5

Учасник:

Ім'я:
Alex Lubenets
E-mail:
BUDGET@KRIVBASSPROECT.COM.UA
Телефон:
+380676378617
Веб сайт: ЄДРПОУ:
04689369
з ЕЦП/КЕП

Пропозиція:

7 940 000,00 грн. з ПДВ

Статус:

очікує розгляду

Документи:

Документи, що подані з пропозицією

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
pdf
Лист-п_дтвердження грошове покриття 1609.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:10
pdf
2.3 Аналог.договір відгук експ.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:10
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:11
pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:10
pdf
4-Проект договору.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:10
pdf
Виписка.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:10
pdf
5.2-Повноваження посад.особи.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:10
pdf
5.5-Гарантійний лист.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:10
pdf
5.4-Лист-згода на обробку перс даних.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:10
pdf
2.1 Тех.обл. ліцензії.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:10
pdf
5.1Статут.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:10
deploy
ЕЦП БАНК-ВСЬКА ГАРАНТ-Я 1609.rar

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:10
pdf
2 Адмін. приміщення.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:10
pdf
2.2 Спеціалісти.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:10
pdf
6-Субпідряд.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:10
pdf
5.3-Бенефіціар.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:10
pdf
1-Стаття 17.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 жовт. 16:10
Основний контакт
Ім'я:
Свізінська Ганна Анатоліївна
Володіння мовою:
Телефон:
380567445263,
E-mail:
Факс:

Вас може зацікавити

Роботи з коригування проектної документації на реконструкцію міжнародної автомобільної дороги державного значення Знам’янка – Луганськ – Ізварине (на Волгоград через Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці км 360+046 – км 362+546, Дніпропетровська область (71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)

Роботи з коригування проектної документації на реконструкцію міжнародної автомобільної дороги державного значення Знам’янка – Луганськ – Ізварине (на Волгоград через Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці км 360+046 – км 362+546, Дніпропетровська область (71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)
Ім'я:
Свізінська Ганна Анатоліївна
E-mail:
svyzynskaia@sad.gov.ua
Телефон:
380567445263,
ЄДРПОУ:
25843931
Всі тендери компанії

6 450 592,00 грн. з ПДВ

Дивитись
Щоб зберегти та відслідкувати потрібну вам закупівлю необхідно зареєструватись

Роботи з коригування проектної документації на реконструкцію автомобільної дороги Дніпропетровськ – Миколаїв (через Кривий Ріг) на ділянці км 113+000 – км 119+000 (71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)

Роботи з коригування проектної документації на реконструкцію автомобільної дороги Дніпропетровськ – Миколаїв (через Кривий Ріг) на ділянці км 113+000 – км 119+000 (71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)
Ім'я:
Свізінська Ганна Анатоліївна
E-mail:
svyzynskaia@sad.gov.ua
Телефон:
380567445263,
ЄДРПОУ:
25843931
Всі тендери компанії

10 695 318,00 грн. з ПДВ

Дивитись
Щоб зберегти та відслідкувати потрібну вам закупівлю необхідно зареєструватись

Роботи з коригування проектної документації на реконструкцію автомобільної дороги Дніпропетровськ – Миколаїв (через Кривий Ріг) на ділянці км 119+000 – км 124+800 (71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)

Роботи з коригування проектної документації на реконструкцію автомобільної дороги Дніпропетровськ – Миколаїв (через Кривий Ріг) на ділянці км 119+000 – км 124+800 (71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)
Ім'я:
Свізінська Ганна Анатоліївна
E-mail:
svyzynskaia@sad.gov.ua
Телефон:
380567445263,
ЄДРПОУ:
25843931
Всі тендери компанії

10 979 702,00 грн. з ПДВ

Дивитись
Щоб зберегти та відслідкувати потрібну вам закупівлю необхідно зареєструватись