Акредитований учасник електронної системи публічних закупівель України Prozorro
Відхилена
вимога

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О102314 Кошів - Бурківці км 0+000 - км 9+700, Київська область

Вимога щодо внесення змін до тендерної документації

Шановний Замовнику! Відповідно до пункту 2 «Забезпечення тендерної пропозиції» Розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» до тендерної документації, Банківська гарантія повинна бути надана банківською установою, в якій держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку. З огляду на це, вважаємо що вищезазначена вимога стосовно надання Учасником Банківської гарантії, яка повинна бути надана банківською установою, в якій держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку – є дискримінаційною та такою, що потребує обов’язковому видаленню шляхом внесення змін до тендерної документації у зв’язку з наступним. Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), Замовники не мають права встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників. Згідно з абзацом першим ч. 3 ст. 22 Закону, тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації. Водночас, відповідно до ч. 4 ст. 22 Закону, тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, а також вимог щодо документального підтвердження інформації про відповідність вимогам тендерної документації, якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. В даній ситуації, вимога про надання Учасником Банківської гарантії, яка повинна бути надана банківською установою, в якій держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку є такою, що обмежує можливість участі імовірних учасників в даній процедурі закупівлі та призводить до дискримінації потенційних учасників, а у випадку, якщо дану вимогу не буде змінено, це призведе до майбутньої дискваліфікації. Ми, як учасник, вважаємо таким, що обмежує конкуренцію та призводить до дискримінації учасників положення тендерної документації в наведеній вище редакції, оскільки така штучно обмежує коло банківських установ в яких учасник може отримати банківську гарантію. Така вимога Замовника обмежує учасників у вільному виборі контрагентів. Також зазначаємо, що відповідно до ст.2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - Банк - юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків; Відповідно до Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем Національного банку України 5 лютого 2021 року № 40 визначено окрема група банків: банки, в яких держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку, до яких належать такі банки: АТ Ощадбанк, АТ КБ Приватбанк, АБ Укргазбанк, АТ Укрексімбанк, ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР". Разом з цим, відповідно до довідника банків, які мають банківську ліцензію Національного банку України наразі функціонують 73 банка. Звертаємо увагу, що на банки, які потрапляють в категорію банків, в якому держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку, поширюються підвищені вимоги (такі як достатність капіталу, формування резервів під боргові зобов'язання, тощо), які покликані зменшити ризики порушення їх фінансової стабільності. Слід додатково зазначити, що обслуговування в таких банках має певні недоліки, які полягають у більшій, ніж у середньому на ринку, вартості такого обслуговування (більша плата за відкриття і обслуговування рахунків, нижчі відсотки за вкладами, вищі тарифи на оформлення гарантій тощо). Більше того, віднесення до переліку «банків, в якому держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку» абсолютно не гарантує невизнання його банкрутства. Тобто цей статус жодною мірою ані юридично, ані практично не впливає на порядок та процедуру видачі банківських гарантій, виконання взятих на себе зобов’язань банком у подальшому та не створює жодних додаткових привілеїв чи гарантій для Замовника у подальшому. Більше того, банківська гарантія видана банком, що входить до переліку банків, в якому держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку, є повною мірою аналогічною банківській гарантії, що видана банком, не віднесеного до даної категорії. Згадане вище додаткове навантаження на цю категорію банків вкотре обґрунтовує позицію щодо більшій, ніж у середньому на ринку вартості послуг таких банків, в тому числі і при оформленні банківських гарантій. Крім того, акцентуємо увагу Замовника на аналогічні рішення органу оскарження АМКУ щодо оскарження вищенаведених дискримінаційних умов тендерної документації, зокрема рішення №2362 -р/пк-пз від 10.02.2021 за процедурою закупівлі UA-2021-01-19-002527-b та рішення №3670 -р/пк-пз від 26.02.2021 за процедурою закупівлі UA-2021-01-22-001988-a. Тому, враховуючи викладене вище, керуючись ст. 24 Закону, просимо внести зміни до тендерної документації та пропонуємо видалити вищезазначену вимогу з тендерної документації. Відповідно до пункту 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» Розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» до тендерної документації, учасник повинен надати копію свідоцтва про випробування фарби у відповідності до стандарту EN1436, згідно якого нанесена розмітка має витримувати 4 млн наїздів Р7. Вимагати від учасника надання свідоцтва до стандарту EN1436, який не використовується в Україні ? Доводимо до Вашого відома думку "Державного дорожнього науково-дослідного інституту імені М.П. ШУЛЬГІНА" з цього приводу : Для забезпечення нормативного строку служби горизонтальної розмітки (функціональної довговічності), встановленої ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування», а також дотримання вимог ДСТУ-Н Б В.2.3-37:2016 «Настанова з влаштування горизонтальної дорожньої розмітки» повинні дотримуватися вимоги нормативних документів, зокрема: СОУ 42.1-37641918-116:2014 «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування», СОУ 42.1-37641918-089:2012 «Мікрокульки скляні світлоповертальні для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування», СОУ 42.1-37641918-090:2012 «Пластики, спрей-пластики холодного та гарячого нанесення для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування». Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 11 Закону України «Про автомобільні дороги» організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення здійснюється відповідно до державних будівельних норм і стандартів. Це передбачає використання, у тому числі шляхом відповідних посилань, виключно чинних в Україні будівельних норм (ДБН; ГБН) та нормативних документів (ДСТУ; СОУ, прийнятих центральними органами виконавчої влади). Параметр щодо «витримування не менше ніж 4 млн. наїздів» та метод його випробування вищезазначеними стандартами, а також іншими чинними в Україні національними стандартами (ДСТУ), не встановлені. Експлуатаційні властивості матеріалів для дорожньої розмітки та метод випробування на знос за допомогою поворотного стенду регламентуються EN 1436:2018 «Road marking materials. Road marking performance for road users and test methods» та EN 13197:2011+A1:2014 «Road marking materials - Wear simulator Turntable» відповідно. ІДі європейські стандарти наразі не є чинним нормативними документами на території України і тому вони є необов’язковим при визначенні якісних показників матеріалів для дорожньої розмітки. Питання визнання результатів оцінки відповідності, проведеної за межами України, регулюється статтею 45 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності». Зокрема, результати оцінки відповідності (протоколи випробувань, документи про відповідність тощо), проведеної в іншій державі, визнаються і приймаються в Україні згідно з положеннями чинних міжнародних договорів України, які передбачають взаємне визнання результатів оцінки відповідності. Наразі Орган сертифікації продукції ДП «ДерждорНДІ» не має укладених таких договорів, а інформація про зазначені міжнародні договори у інших призначених органах у нас відсутня. Також не володіємо інформацією про акредитовані лабораторії на території України, які мають можливість проводити випробування матеріалів для дорожньої розмітки згідно з ЕN 13197:201 1+А1:2014. Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що встановлення в тендерній документації на закупівлю послуг з улаштування дорожньої розмітки вимоги щодо здатності матеріалів витримувати не менше ніж 4 млн. проходів коліс є необгрунтованим та безпідставним. ВИМАГАЄМО ВИДАЛИТИ ДИСКРИМІНАЦІЙНІ УМОВИ ЩОДО НАДАННЯ СВІДОЦТВ НЕ ЗА СТАНДАРТАМИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УКРАЇНІ. Надіємось на взаєморозуміння, однак в разі, якщо дану вимогу буде не задоволено чи залишено без розгляду, будемо вимушені звернутись до Антимонопольного комітету України для захисту своїх прав та інтересів. З повагою, Учасник!
Дати подачі:
6 бер. 17:01
Дата зміни:
13 квіт. 12:00
Тип:
оскарження умов тендера
ID:
e59446bc5b1648c2af48a204f2bd1197
Ідентифікатор:
UA-2021-02-26-008056-a.a1
Рішення замовника
Дата прийняття рішення:
10 бер. 16:21
Статус:
відхилена
Доброго дня! Вимога щодо надання банківської гарантії банком з часткою державної власності не є дискримінаційною, оскільки не обмежує учасників в участі у даній процедурі. Учасник для отримання гарантії не зобов’язаний обслуговуватись в державних банках, в яких держава володіє часткою не менше 75% статутного капіталу. Для отримання покритої банківської гарантії банки не проводять оцінку платоспроможності учасників, та надають таку послугу всім, оскільки банківська гарантія забезпечена грошовими коштами. Отже, для отримання банківської гарантії в банках з державною часткою статутного капіталу може отримати будь-який учасник. А учасники які обслуговуються в таких банках не отримують переваг, адже для отримання банківської гарантії необхідною умовою є відповідне забезпечення. Разом з тим, до тендерної документації внесено зміни в частині надання копії свідоцтва про випробування фарби у відповідності до стандарту EN146.
Інформація про замовника
Назва:
Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації
Код ЄДРПОУ:
21467647
Веб сайт:
Адреса:
Україна, 04119, Київська область, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 40