Акредитований учасник електронної системи публічних закупівель України Prozorro

Постачання електричної енергії

Запитання щодо закупівлі

Щодо приведення умов Договору у відповідність

30 квіт. 11:25 Є відповідь
Шановний Замовнику! п. 5.9. Проєкту договору про постачання електричної енергії споживачу (додаток 4 до тендерної документації) - не відповідає ПРРЕЕ та діючому Законодавству України, а саме: "Постачальник не має прва припиняти постачання електричної енергії Споживачу протягом усього строку дії Договору за будь-яких умов." Просимо привести у відповідність Проєкт договору про постачання електричної енергії споживачу (додаток 4 до тендерної документації).

Відповідь:

7 трав. 10:20

Шановний Учасник! На Ваше запитання від 30.04.2021, 11:25 год, повідомляємо наступне. Пунктом 5.9 Проекту Договору визначено наступне: «5.9. У разі виникнення у Споживача заборгованості за електричну енергію за цим Договором Споживач повинен звернутися до Постачальника із заявою про складення графіка погашення заборгованості на строк не більше 12 місяців та за вимогою Постачальника подати довідки, що підтверджують неплатоспроможність (обмежену платоспроможність) Споживача. Графік погашення заборгованості оформляється додатком до цього договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості. Укладення Сторонами та дотримання Споживачем графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача від здійснення поточних платежів за цим Договором. Постачальник не має права припиняти постачання електричної енергії Споживачу протягом усього строку дії Договору за будь-яких умов.» Також, розділом 8 проекту Договору визначено, що Постачальник має право звертатися до оператора системи з вимогою про відключення об’єкта Споживача від електропостачання у випадку порушення Споживачем строків оплати за цим Договором, у тому числі за графіком погашення заборгованості. Якщо за ініціативою Споживача необхідно припинити постачання електричної енергії на об'єкт Споживача для проведення ремонтних робіт, реконструкції чи технічного переоснащення тощо, Споживач має звернутися до оператора системи. Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Примірного Договору про постачання електричної енергії споживачу, який є додатком 5 до Правил роздрібного ринку електричної енергії зазначено наступне. «… У разі виникнення у Споживача заборгованості за електричну енергію за цим Договором Споживач повинен звернутися до Постачальника із заявою про складення графіка погашення заборгованості на строк не більше 12 місяців та за вимогою Постачальника подати довідки, що підтверджують неплатоспроможність (обмежену платоспроможність) Споживача. Графік погашення заборгованості оформляється додатком до цього договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості. Укладення Сторонами та дотримання Споживачем графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача від здійснення поточних платежів за цим Договором. У разі недотримання графіка погашення заборгованості або прострочення оплати поточних платежів Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку, визначеному цим Договором…». Таким чином, у проекті Договору враховані права постачальника на припинення електричної енергії Споживачу. Відповідно до чинного законодавства України. Зазначаємо, що об'єктами Споживача, яким буде надаватись електроенергія є заклади освіти Суворовського району м. Одеси. Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та «Про дошкільну освіту» визначено наступне. Кожен має право на доступ до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів, у тому числі в мережі Інтернет, електронних підручників та інших мультимедійних навчальних ресурсів у порядку, визначеному законодавством. Держава здійснює соціальний захист здобувачів освіти у випадках, визначених законодавством, а також забезпечує рівний доступ до освіти особам із соціально вразливих верств населення. Держава створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері освіти. Враховуючи вищевикладене, Замовник врахував норми чинного законодавства України при підготовці тендерної документації.

Інформація про замовника

Назва:
КУ Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси
Код ЄДРПОУ:
40703235
Веб сайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 65003, Одеська область, Одеса, вул. Отамана Головатого, 99