Акредитований учасник електронної системи публічних закупівель України Prozorro
Скасована
14 028,00 грн з ПДВ

Замовник: ПрАТ "АК "Київводоканал"

Державна закупівля спрощена закупівля
Увага, помітка "КЕП" не визначає тип застосованого підпису! Якщо застосовано застарілий тип ЕЦП, все рівно в назві буде вказано "КЕП"

виконання робіт з проходження експертизи проєкту будівництва по об'єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва», ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (71319000 – 7 «Експертні послуги» ДК 021:2015)

Оголошення про проведення спрощеної закупівлі 1. Найменування замовника: ПрАТ «АК «Київводоканал» 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03327664 3. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а, 01015 4. Категорія замовника: згідно абз. 1,3 ч.4 ст.2 Закону «Про публічні закупівлі» юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, зазначені у пункті 4 частини першої статті 2;юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, зазначені у пункті 4 частини першої статті 2: наявність спеціальних або ексклюзивних прав - прав, наданих у межах повноважень органом державної влади або органом місцевого самоврядування на підставі будь-якого нормативно-правового акта та/або акта індивідуальної дії, що обмежують провадження діяльності у сферах, визначених цим Законом, однією чи кількома особами, що істотно впливає на здатність інших осіб провадити діяльність у зазначених сферах 5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): виконання робіт з проходження експертизи проєкту будівництва по об'єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва», ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (71319000 – 7 «Експертні послуги» ДК 021:2015) 6. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: визначені в Договорі (Додаток 2 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі), чинному законодавстві України щодо виконання робіт з проходження експертизи проекту будівництва по об’єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» 7. Кількість. 1 робота 8. Місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг. за місцем знаходження виконавця робіт, замовника - м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а, 01015 9. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг – 30 календарних днів відповідно до умов договору 10. Умови оплати: Оплата вартості Експертизи проводиться в національній валюті України на поточний рахунок Виконавця на підставі Акту, підписаного Сторонами відповідно до умов договору. 11. Очікувана вартість предмета закупівлі: 14 028,00 грн з ПДВ. 12. Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель): - 23.09.2021 13. Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж два робочі дні з дня закінчення періоду уточнення інформації про закупівлю): - 28.09.2021. 14. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: Критерії та методика оцінки пропозицій визначається відповідно до статті 29 Закону. Оцінка пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та шляхом застосування електронного аукціону. Єдиним критерієм оцінки є ціна, питома вага – 100 %. 15. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників: не вимагається. 16. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: Учасник-переможець не пізніше 2 робочого дня з дати укладення договору про закупівлю повинен внести забезпечення виконання договору про закупівлю у вигляді депозиту, який сплачується учасником на рахунок Замовника. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю становить 5 (п'ять) відсотків вартості договору (суми, що встановлена як остаточна цінова пропозиція учасника-переможця за результатами електронного аукціону). Реквізити замовника для зарахування коштів: р/р UA 393057490000002600030998102 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749 , код ЄДРПОУ 14352406 вул. Жилянська, буд. 32, м.Київ, 01033, одержувач - Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал», код ЄДРПОУ 03327664, призначення платежу - забезпечення виконання договору про закупівлю. Валютою забезпечення виконання договору про закупівлю є гривня. 17. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі: Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону складає 0.5 % від очікуваної вартості закупівлі 18. Відхилення пропозицій: Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю; 4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю. 19. Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження. Учасник повинен завантажити через електронну систему закупівель в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи (оригінали або завірені учасником належним чином копії документів): зазначені у Додатку 1 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі «Вимоги до учасника та перелік документів, що надаються учасником у складі цінової пропозиції на електронні торги». 20. Листи/довідки/будь-які документи, які готує безпосередньо Учасник, повинні містити підпис уповноваженої особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції власноручним підписом уповноваженої особи учасника не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису (за наявності) на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію). Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України «Про публічні закупівлі» створення та подання учасником тендерної пропозиції повинно бути здійснено з урахуванням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», а також Закону України «Про електронні довірчі послуги» шляхом накладення на неї кваліфікованого електронного підпису (за наявності). У випадках, коли в тендерній документації наявна вимога замовника щодо надання копії документу або належним чином засвідченої копії документу – це означає, що має бути надана копія, яка повинна містити власноручний підпис уповноваженої посадової особи або представника учасника процедури закупівлі, зазначення прізвища, ініціалів та посади особи, яка підписує тендерну пропозицію, дати підпису. Копії документів повинні містити надпис «Згідно з оригіналом», «З оригіналом згідно», «Копія» або «Копія вірна». У всіх інших випадках замовник вимагає надання оригіналу або нотаріально посвідченої копії відповідного документу. У разі надання оригіналу та/або нотаріально посвідченої копії документа замість нотаріально посвідченої копії та/або копії документа, що вимагались замовником, будуть вважатись належним чином виконаною вимогою щодо надання нотаріально посвідченої копії та/або копії документа. Сторінки тендерної пропозиції, які є оригіналами, що видані Учаснику іншими установами, організаціями, підприємствами або посвідчені нотаріально, можуть не містити власноручного підпису уповноваженої посадової особи або представника учасника процедури закупівлі. Всі сторінки тендерної пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, засвідчуються власноручним підписом уповноваженої особи учасника. Відповідальність за помилки друку у документах тендерної пропозиції несе учасник. У разі надання довідок у вигляді роздрукованого електронного документу, такі довідки повинні містити обов’язкові атрибути (QR-код або № документа, запиту тощо) за допомогою яких можна перевірити автентичність цих документів. 21. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися пропозиції - пропозиція та всі документи, що стосуються її, складаються учасниками українською мовою.

Період уточнень
скасована
з 17 вер. 12:17
до 23 вер. 08:00
Прийом пропозицій
не було
з 23 вер. 08:00
до 28 вер. 11:00
Аукціон
не було
Кваліфікація
не було
Пропозиції розглянуто
не було
Інформація про замовника
Назва:
ПрАТ "АК "Київводоканал"
Код ЄДРПОУ:
03327664
Веб сайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 01015, м. Київ, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а
Про закупівлю
Очікувана вартість:
14 028,00 грн з ПДВ
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
70,14 грн
Тип предмету закупівлі:
Основним предметом закупівлі є проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, що включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт.
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2021-09-17-005216-b

Електронна тендерна документація

Забезпечення виконання договору

Загальна інформація

Опис

Хто підтверджує

переможець

Правові обґрунтування

Стаття

14.2.12

Редакція

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правова підстава

Номер правового акта

922-VIII

Назва правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Групи вимог

Назва вимоги

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю

Спосіб підтвердження відповідності

Назва

документ

Опис

Учасник повинен завантажити через електронну систему закупівель в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи (оригінали або завірені учасником належним чином копії документів): зазначені у Додатку 1 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі «Вимоги до учасника та перелік документів, що надаються учасником у складі цінової пропозиції на електронні торги».

Форма подачі підтвердження

Документ

Важливі дати
Період уточнень:
17 вер. 12:17 – 23 вер. 08:00
Подача пропозицій:
23 вер. 08:00 – 28 вер. 11:00
Список позицій
Назва Кількість Період доставки Місце доставки

Назва:

виконання робіт з проходження експертизи проєкту будівництва по об'єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва»

Код ДК 021:2015: 71319000-7 Експертні послуги

Кількість:

1 роботи

Період доставки:

до 30 лист.

Місце доставки:

Україна, 01015, м. Київ, Київ, вул. Лейпцизька, 1а

Документи позиції:

Нет загруженных документов
Умови оплати
Умови оплати:
основні етапи фінансування
Оплата після події:
виконання робіт
Тип оплати:
післяоплата
Розмір оплати:
100%
Період (днів):
60 ( календарні )
Опис:
відповідно до умов договору 2.3. Замовник здійснює оплату вартості Експертизи за цим Договором протягом 60 банківських днів від дати підписання Сторонами Акту здачі-приймання робіт (далі – Акт), з урахуванням умов п 2.8. Договору, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця. 2.4. Оплата вартості Експертизи проводиться в національній валюті України на поточний рахунок Виконавця на підставі Акту, підписаного Сторонами. 2.5. У випадку зміни системи оподаткування, встановленої чинним законодавством України, вартість робіт по Договору змінюється з набранням юридичної сили відповідним Законом України. 2.6. Якщо Виконавець не попередив письмово Замовника про перевищення вартості робіт по Договору (Кошторису), він зобов’язаний виконати роботу, не вимагаючи відшкодування понесених додаткових витрат. 2.7. До Акту може додаватись: проєкт позитивного Експертного звіту. 2.8. Не отримання позитивного Експертного звіту є підставою не підписувати зі сторони Замовника Акт.
Документи тендеру
Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
pdf
Договор_освно_спр_експертиза_власні_ автозаводська_кош_17_w новий.pdf

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

17 вер. 12:17
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

17 вер. 12:19
pdf
Оголошення _17_w.pdf

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

17 вер. 12:17
pdf
Додаток_1_до_оголошення_експертиза_17_ w.pdf

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

17 вер. 12:17
Предмет скасування закупівлі

відсутність подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг

на підставі п.1 ч. 17 ст. 14 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 у зв’язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 вер. 15:07
docx
Повідомлення_про_відміну.docx

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

21 вер. 15:06
Основний контакт
Ім'я:
Андрій Брюханов
Володіння мовою:
Телефон:
+380442007308
E-mail:
Факс:

Вас може зацікавити

Послуги з проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва під час виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки

Послуги з проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва під час виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки
Ім'я:
Берестовська Ольга Іллівна
E-mail:
o.berestovskaya@tender.sumdu.edu.ua
Телефон:
380542687825
ЄДРПОУ:
05408289
Всі тендери компанії

Про цю компанію ще не залишали відгуків, зробіть це першим

Щоб залишити відгук про компанію і подивитися її рейтинг, необхідно зареєструватись або увійти в кабінет

20 880,00 грн з ПДВ

Дивитись
Щоб зберегти та відслідкувати потрібну вам закупівлю необхідно зареєструватись

Послуги з визначення вартості та виконання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, на якій розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать покупцю земельної ділянки

Послуги з визначення вартості та виконання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, на якій розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать покупцю земельної ділянки
Ім'я:
Яна Петрова
E-mail:
kom.vlasnist@gmail.com
Телефон:
+380954382210
ЄДРПОУ:
24063287
Всі тендери компанії

Про цю компанію ще не залишали відгуків, зробіть це першим

Щоб залишити відгук про компанію і подивитися її рейтинг, необхідно зареєструватись або увійти в кабінет

10 000,00 грн з ПДВ

Дивитись
Щоб зберегти та відслідкувати потрібну вам закупівлю необхідно зареєструватись