Аккредитованный участник электронной системы торгов Prozorro.Sale
Торги не состоялись
1 908 300,00 грн без НДС

Организатор: Арбітражний керуючий Колєжук Андрій Сергійович

Продажа Аукцион по продаже имущества банкротов. Английский аукцион

Аукціон з продажу майнових прав банкрута які випливають з цінних паперів (акції, іменні прості) – Товариство з обмеженою відповідальністю "Т.Л. АВТО" (03134, м. Київ, вул. Симиренка, б.36 код ЄДРПОУ 36702953) в рамках справи про банкрутство №910/5703/16, яка перебуває в провадженні Господарського суду міста Києва.

№ лоту: 1 Майнові права, які випливають з цінних паперів (акції, іменні прості).: 1. Емітент: ПАТ «Пересувна механізована колона №20». Банкрут є власником простих бездокументарних іменних акцій приватного акціонерного товариства «Пересувна механізована колона №20» (код за ЄДРПОУ 01354148) (надалі – ПАТ «Пересувна механізована колона №20») у кількості 360 000 шт. загальною номінальною вартістю 30 000,00грн. 2. Емітент: ВАТ «Південний радіозавод». Банкрут є власником простих бездокументарних іменних акцій відкритого акціонерного товариства «Південний радіозавод» (код за ЄДРПОУ 14313949) (надалі – ВАТ «ПРЗ») у кількості 1 192 001 шт. загальною номінальною вартістю 1 687 000,00грн. 3. 2. Емітент: ПАТ «ЗНКІФ «Фінгрін капитал». Банкрут є власником простих бездокументарних іменних акцій публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИ¬ФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 33907926) (надалі – ПАТ «ЗНКІФ «Фінгрін капитал») у кількості 33 шт. загальною номінальною вартістю 1 476 000,00грн. Загальна номінальна вартість пакету акцій виставленого на продаж у рамках справи про банкрутство ТОВ «Т.Л. АВТО» складає 3 193 000,00грн. Майно, що входить до складу ліквідаційної маси яка підлягає реалізації з метою забезпечення вимог кредиторів у рамках справи про банкрутство ТОВ «Т.Л. АВТО» Витрати, пов’язані з утриманням, збереженням та продажом майна, підлягають відшкодуванню з коштів, отриманих від реалізації такого майна. Загальна інформація про аукціон: 1. Номер справи про банкрутство: №910/5703/16 2. Найменування господарського суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство: Господарський суд міста Київ 3. Вид аукціону: аукціон. 4. Спосіб проведення аукціону: без можливості зниження початкової ціни 5. Відомості про продавця майна: Товариство з обмеженою відповідальністю "Т.Л. АВТО" (03134, м. Київ, вул. Симиренка, б. 36 код ЄДРПОУ 36702953), IBAN UA 18 3005 2800 0002 6007 4550 2316 5 в ПАТ «ОТП Банк», МФО 300528. 6. Відомості про замовника аукціону: Арбітражний керуючий (ліквідатор) Колєжук Андрій Сергійович, Свідоцтво №1986 від 28.12.2020р., (93113, м. Лисичанськ, вул. Сосюри, 349, оф.6 адреса для листування: 65122, Одеська область м. Одеса, а/с - 203), тел.+38 (050) 539-50-70, e-mail: 2881607238@mail.gov.ua. 7. Порядок оформлення участі в аукціоні: для участі в аукціоні заявник проходить процедуру реєстрації на веб-сайті, подає заявку на участь в аукціоні за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок оператора. Заява на участь в аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію. З метою реєстрації на веб-сайті заявник заповнює електронну форму, в якій зазначаються: 1) для фізичної особи: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті); адреса електронної пошти; номер контактного телефону; 2) для уповноваженого представника юридичної особи: найменування юридичної особи; код згідно з ЄДРПОУ; місцезнаходження юридичної особи; адреса електронної пошти; прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника юридичної особи; номер контактного телефону уповноваженої особи. 8. Спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону: засобами мобільного зв’язку за номером: .+38 (050) 539-50-70 та за адресою об’єкту: м. Лисичанськ, вул. Сосюри, 349, оф.6. 9. Порядок та умови отримання майна переможцем аукціону: придбане на аукціоні майно передається після повної сплати запропонованої ним ціни. Про передачу майна складається акт про придбання майна на аукціоні. 10. Можливість надання переможцю аукціону податкової накладної: не видається. 11. Розмір винагороди оператора становить: -у разі, коли ціна продажу лота становить понад 5 тис. розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 2 відсотки ціни продажу; -у разі, коли ціна продажу лота становить від 500 до 5 тис. розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 3 відсотки ціни продажу; -у разі, коли ціна продажу лота становить від 50 до 500 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 4 відсотки ціни продажу; -у разі, коли ціна продажу лота становить від двох до 50 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 4,5 відсотка ціни продажу; -у разі, коли ціна продажу лота становить до двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 5 відсотків ціни продажу.

Период редактирования:
1 июн. 20:20 – 6 июн. 18:00
Подача предложений:
1 июн. 20:20 – 11 июн. 20:00
Дата проведения аукциона:
12 июн. 12:45
Период вопросов:
1 июн. 20:20 – 11 июн. 18:00
Период ответов:
1 июн. 20:20 – 11 июн. 18:00
Протокол электронных торгов:
Идентификатор аукциона:
BRE001-UA-20230601-92746
Подтип процедуры:
Перший повторний аукціон - без можливості зниження початкової ціни
Начальная цена продажи лота:
1 908 300,00 грн без НДС
На финальную сумму начисляется НДС:
Нет
Налоговая накладная предоставляется:
Нет
Минимальный шаг аукциона:
19 083,00 грн
Гарантийный взнос:
190 830,00 грн
Номер лота:
1
Минимальное количество участников:
1
Лот выставляется на торги:
Во второй раз
Идентификатор предыдущего аукциона:
BRE001-UA-20230501-01302
№ дела о банкротстве:
910/5703/16
Наименование хозяйственного суда:
Господарський суд міста Києва
Порядок ознакомления с имуществом, время и место проведения осмотра объекта:
Спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону та ознайомлення з майном: засобами мобільного зв’язку за номером: .+38 (050) 539-50-70
Требования к оформлению документов:
З метою реєстрації на веб-сайті заявник заповнює електронну форму, в якій зазначаються: 1) для фізичної особи: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті); адреса електронної пошти; номер контактного телефону; 2) для уповноваженого представника юридичної особи: найменування юридичної особи; код згідно з ЄДРПОУ; місцезнаходження юридичної особи; адреса електронної пошти; прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника юридичної особи; номер контактного телефону уповноваженої особи.
Дополнительная информация:
Порядок та умови отримання майна переможцем аукціону: придбане на аукціоні майно передається після повної сплати запропонованої ним ціни. Про передачу майна складається акт про придбання майна на аукціоні. Можливість надання переможцю аукціону податкової накладної: не видається. Розмір винагороди оператора становить: -у разі, коли ціна продажу лота становить понад 5 тис. розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 2 відсотки ціни продажу; -у разі, коли ціна продажу лота становить від 500 до 5 тис. розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 3 відсотки ціни продажу; -у разі, коли ціна продажу лота становить від 50 до 500 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 4 відсотки ціни продажу; -у разі, коли ціна продажу лота становить від двох до 50 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 4,5 відсотка ціни продажу; -у разі, коли ціна продажу лота становить до двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, - 5 відсотків ціни продажу.

Список активов

Краткое описание актива Количество активов Расположение объекта

Количество активов:

№ лоту: 1 Майнові права, які випливають з цінних паперів (акції, іменні прості).: 1. Емітент: ПАТ «Пересувна механізована колона №20». Банкрут є власником простих бездокументарних іменних акцій приватного акціонерного товариства «Пересувна механізована колона №20» (код за ЄДРПОУ 01354148) (надалі – ПАТ «Пересувна механізована колона №20») у кількості 360 000 шт. загальною номінальною вартістю 30 000,00грн. 2. Емітент: ВАТ «Південний радіозавод». Банкрут є власником простих бездокументарних іменних акцій відкритого акціонерного товариства «Південний радіозавод» (код за ЄДРПОУ 14313949) (надалі – ВАТ «ПРЗ») у кількості 1 192 001 шт. загальною номінальною вартістю 1 687 000,00грн. 3. 2. Емітент: ПАТ «ЗНКІФ «Фінгрін капитал». Банкрут є власником простих бездокументарних іменних акцій публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИ¬ФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 33907926) (надалі – ПАТ «ЗНКІФ «Фінгрін капитал») у кількості 33 шт. загальною номінальною вартістю 1 476 000,00грн. Загальна номінальна вартість пакету акцій виставленого на продаж у рамках справи про банкрутство ТОВ «Т.Л. АВТО» складає 3 193 000,00грн.

Код CAV: 08100000-7 Корпоративні права (за виключенням тих, що виражені в цінних паперах)
Код CPVS: QB23-5 З питань законодавства у сфері банкрутства

Количество активов:

1 лот

Расположение объекта:

Україна, 03134, Київська область, м. Київ, вул. Симиренка, б. 36

Документы актива:

Нет загруженных документов
Состояние государственной регистрации объектов:
Регистрация не требуется

Изображения аукциона

Документы аукциона

Название документа Тип документа Дата размещения
jpg
photo_2023_02_15_13_35_03.jpg

Тип документа:

Иллюстрация

Дата размещения:

1 июн. 20:20
pdf
Протокол КК 24.04.23.pdf

Тип документа:

Документ

Дата размещения:

1 июн. 20:20
pdf
Інвентаризація.pdf

Тип документа:

Публичный паспорт актива

Дата размещения:

1 июн. 20:20
docx
Договір.docx

Тип документа:

Типовая форма договора

Дата размещения:

1 июн. 20:20
Основной контакт
Имя:
Колєжук Андрій Сергійович
Телефон:
+380505395070
E-mail:
Fax:

Организатор торгов

Наименование:
Арбітражний керуючий Колєжук Андрій Сергійович
Код ЕГРПОУ:
2881607238
Веб сайт:
Не указано
Адрес:
Україна, 93113, Луганська область, Лисичанськ, вул. Сосюри, 349, оф.6
№ свидетельства о праве на ведение деятельности арбитражного управляющего:
1986
Дата выдачи свидетельства о праве на ведение деятельности арбитражного управляющего:
28 дек. 2020 00:00

Информация о должнике

Наименование:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Т.Л. АВТО"
Код ЕГРПОУ:
36702953
Веб сайт:
Не указано
Адрес:
Україна, 03134, Автономна Республіка Крим, м. Київ, вул. Симиренка, б. 36

Вас может заинтересовать

Продаж активів банкрута ТОВ "Видавництво "Пресцентр" (код 32251497) Справа про банкрутство № 910/6232/16 Господарський суд міста Києва

Продаж активів банкрута ТОВ "Видавництво "Пресцентр" (код 32251497) Справа про банкрутство № 910/6232/16 Господарський суд міста Києва

981 864,00 грн без НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться

аукціон з продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю

аукціон з продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю

2 250 000,00 грн без НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться