Отчет официально опубликован в Prozorro
702 189,60 грн. c НДС
Просмотреть

Заказчик: Гребінківська селищна рада

Государственная закупка Закупка без использования электронной системы
с ЭЦП/КЭП

Реконструкція нежитлової будівлі відділення міліції

№ п/п Найменування робіт та витрат Одиниця виміру Кількість 1 2 3 4 Тепломеханічні рішення Обладання топкової 1 Установлення котлiв стальних жаротрубних пароводогрiйних на рiдкому паливi або газi теплопродуктивнiстю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год] шт 2 2 Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т шт 2 3 Установлення гребiнок пароводорозподiльних зi стальних труб, зовнiшнiй дiаметр корпуса 108 мм шт 3 4 Установлення муфтових кранів водорозбірних шт 8 5 Установлення бакiв розширювальних круглих i прямокутних мiсткiстю 0,1 м3 шт 1 6 Монтаж установки iонообмiнної iз ручним керуванням, дiаметр до 250 мм шт 1 7 Установлення резервуарів круглих мiсткiстю 0,3 м3 шт 1 8 Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т шт 1 9 Установлення бакiв розширювальних круглих i прямокутних мiсткiстю 0,1 м3 шт 1 10 Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм м 1 11 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм шт 2 12 Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 20 мм шт 1 13 Установлення манометрiв з триходовим краном комплект 1 14 Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром до 40 мм шт 1 Трубопроводи з арматурою 15 Пробивання круглих отворiв дiаметром до 60 мм в цегляних стiнах товщиною до 38 см для прокладання теплових мереж Т1, Т2 топкової шт 2 16 Виготовлення вузлiв для технологiчних цехових трубопроводiв iз труб вуглецевих та якiсних сталей iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнiшнiй дiаметр трубопроводу 25 мм т 0,01321 17 Виготовлення вузлiв для технологiчних цехових трубопроводiв iз труб вуглецевих та якiсних сталей iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнiшнiй дiаметр трубопроводу 32 мм т 0,03499 18 Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм м 4 1 2 3 4 19 Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм м 2,5 20 Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 32 мм м 11 21 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням м 11,81 22 Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 32 мм шт 2 23 Установлення кранiв повiтряних комплект 3 24 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену м 17 25 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 м2 2 26 Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази м2 2 27 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм м 17,5 Контрольно-вимірювальні прилади 28 Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] (закладні деталі для термометра та мамометра) шт 12 29 Установлення термометрiв комплект 4 30 Установлення манометрiв з триходовим краном комплект 8 Роздiл 4. Газоходи 31 Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли м3 0,045 32 Забивання отворiв у мiсцях проходу димоходу в цегляних стiнах шт 1 33 Забивання щiлин монтажною пiною, площа перерiзу щiлини 20 см2 м 1,2 34 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,6 мм, дiаметром до 250 мм м2 7,25 35 Установлення фiльтрiв аерозольних м2 0,35 36 Установлення кронштейнiв пiд вентиляцiйне устаткування кг 16,68 37 Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв повiтряних КВР з електричним або пневматичним приводом дiаметром до 250 мм шт 2 38 Прокладання повiтроводiв iз корозiйностiйкої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,6 мм, дiаметром до 250 мм м2 0,9 39 Установлення над шахтами зонтiв iз листової оцинкованої сталi круглого перерiзу дiаметром 250 мм зонт 1 Внутрішні дверні прорізи 40 Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен м2 2,1 Внутрішній водопровід В1 та каналізація К3 Побутова каналізація К-3 41 Пробивання в бетонних пiдлогах борозен площею перерiзу до 100 см2 м 4 42 Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли м3 0,027 43 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 50 мм м 3 44 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм м 1 1 2 3 4 45 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв каналiзацiї дiаметром 100 мм шт 1 46 Закладення бетоном в залiзобетонних підлогах борозен та отворів площею до 0,1 м2 м3 0,2 47 Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В7, 5 м3 0,208 Водопровід В-1 48 Пробивання круглих отворiв дiаметром до 50 мм в цегляних стiнах товщиною до 38 см шт 1 49 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням м 4 50 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв опалення i водопостачання дiаметром 25 мм шт 1 51 Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 20 мм м 1 52 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм шт 2 53 Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 20 мм шт 1 54 Установлення манометрiв з триходовим краном комплект 1 55 Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром до 40 мм шт 1 Опалення та вентиляція Опалення 56 Монтаж електропечi потужнiстю до 1 кВт шт 1 57 Установлення радiаторiв стальних кВт 1,1 58 Установлення кранiв повiтряних комплект 3 59 Прокладання трубопроводiв опалення з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням м 4 60 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену м 4 61 Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв опалення дiаметром 20 мм шт 2 Вентиляція 62 Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли м3 0,012 63 Забивання отворiв у мiсцях проходу димоходу в цегляних стiнах шт 1 64 Забивання щiлин монтажною пiною, площа перерiзу щiлини 20 см2 м 1,2 65 Установлення грат жалюзiйних стальних регулювальних [РР] номер 5, розмiр 200х600 мм грати 1 66 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200 мм м2 4,71 Газопостачання внутрішні пристрої 67 Установлення запобiжних клапанiв дiаметром до 50 мм шт 1 68 Установлення фiльтрiв для очищення газу вiд механiчних домiшок дiаметром до 50 мм шт 1 69 Виготовлення вузлiв для технологiчних цехових трубопроводiв iз труб вуглецевих та якiсних сталей iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнiшнiй дiаметр трубопроводу 25 мм т 0,02192 70 Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм м 0,5 1 2 3 4 71 Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм м 8,5 72 Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм м 3 73 Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах дiаметром 25 мм шт 1 74 Монтаж закладної конструкції ЗКЧ-48-70 шт 2 75 Монтаж закладного пристрою для вимiрювання тиску [розрiдження] газiв у трубопроводi шт 2 76 Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021 м2 0,39 77 Фарбування суриком труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази м2 0,39 78 Пневматичне випробування газопроводiв (з врахуванням газопроводу по стіні будівлі) м 36 79 Ультразвуковий контроль якостi зварних з'єднань, положення шва стельове, товщина металу до 10 мм м шва 1,85 80 Пробивання круглих отворiв дiаметром до 40 мм в цегляних стiнах товщиною до 38 см для прокладання газопроводу шт 2 81 Зароблення сальникiв при проходженнi труб через стiни, дiаметр труб до 100 мм сальник 2 Електротехнічні рішення Щити, пульти та апарати 82 Монтаж ввiдно-розподiльних пристроїв шафа 1 83 Установлення вимикачiв, перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 25 А шт 11 84 Пускач ручний кнопковий на струм до 25 А шт 2 85 Установлення трансформаторiв знижувальних потужнiстю до 0,25 кВ.А шт 1 Кабельно-провідникові вироби, труби 86 Прокладання коробiв пластикових м 65 87 Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у коробах м 55 88 Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 35 мм2 у коробах м 15 Світлотехнічне обладнання та установочні вироби 89 Свiтильник для ламп розжарювання у вибухонебезпечних примiщеннях шт 1 90 Монтаж свiтильникiв для ламп розжарювання переносних шт 1 91 Установлення вимикачiв незаглибленого типу при вiдкритiй проводцi шт 1 92 Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при вiдкритiй проводцi шт 4 93 Установлення коробок розгалужувальних шт 1 Заземлення 94 Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах зi штабової сталi перерiзом 80 мм2 м 5 95 Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах з круглої сталi дiаметром 8 мм м 35 96 Провiдник системи зрівнювання потенціалів вiдкрито по будiвельних основах з проводу перерiзом 6 мм2 м 10 Автоматизація тепломеханічних рішень 1 2 3 4 Прилади та засоби автоматизації 97 Пульти та робочi мiсця, маса до 0,3 т шт 3 98 Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг шт 3 99 Установлення термодатчика зовнішнього повітря комплект 1 100 Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН- метрiв], дiаметр трубопроводу до 32 мм шт 1 101 Прилад сигналiзуючий загазованість шт 1 102 Установлення приладiв для аналiзу фiзико-хiмiчного складу речовини комплект 2 103 Прокладання капiлярних трубок терморегулятора м 2 104 Прилади, що установлюються на технологiчних трубопроводах i устаткуваннi на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi шт 4 105 Сповiщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному виконаннi шт 1 106 Сповiщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у нормальному виконаннi шт 1 107 Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї, спосiб пiдключення паянням кiнц. 45 Кабельно-провідникова продукція та труби 108 Прокладання коробiв пластикових м 44 109 Монтаж вводiв гнучких зовнiшнiм дiаметром до 27 мм шт 10 110 Прокладання гофрованих труб, дiаметр труб до 25 мм м 2 111 Затягування у прокладенi труби або металевi рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 6 мм2 м 2 112 Прокладання кабелів та проводiв перерiзом до 6 мм2 у коробах м 87 113 Прокладання кабелів перерiзом до 35 мм2 у коробах м 32 114 Вiдбiр газу iз трубопроводу з установленням вентиля шт 2 Пусконалагоджувальні роботи 115 Еколого-теплотехнічні випробування котла парового або водогрійного, що працює на газоподібному паливі, теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год Котел 2 116 Визначення питомої витрати палива на одиницю теплоенергії, що відпускається котельнею з водогрійними котлами Котельн. 1 117 Сигналізатори довибухонебезпечної концентрації, складу газу, солемір (загазованості датчики та сигналізатор) Комплект 1 118 Блок сигналізації, обмеження (сигнал 1 дн, сигнал 2дн) шт 1 119 Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю (GPRS-МОДЕМ ТКБ) шт 1 120 Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. ( сигнал 56) шт 1 121 Розширювач арифметичний, контролер, елемент міжблочного зв'язку ( Датчик тиску межі спрацювання 0, 2-8 бар; 220В; 50 Гц; КРІ-35 Danfoss) шт 1 122 Елемент, модуль оперативної перепрограмувальної пам'яті, (Комплект каскадного інтерфейса) шт 1 1 2 3 4 123 Установка для натрій-катіонування води [фільтри, бак і насос спушуючої промивки, бак-мірник, підігрівник води, ежектори], продуктивність до 20 м3/год Установ. 1 124 Елемент, модуль комутації, введення-виводу імпульсних сигналів (Регулятор системи KROMSCHRODER Е8.4401) шт 1 125 Прилад, пристрій програмування і налагодження ( газовий лічильник в комплекті з конвертером) шт 1 126 Система вимірювальна температури Параметр 1

Подписание формы публикации отчета ЭЦП/КЭП
Добавление в отчет информации про договор
Подписание информации про договор ЭЦП/КЭП
Завершение публикации отчета в Prozorro
Отчет официально опубликован в Prozorro
Информация о заказчике
Наименование:
Гребінківська селищна рада
Код ЕГРПОУ:
04359152
Веб сайт:
Не указано
Адрес:
Україна, 08662, Київська область, смт Гребінки, проспект Науки, 2
О закупке
Ожидаемая стоимость:
702 189,60 грн. c НДС
Вид предмета закупки:
Основным предметом закупки является проектирование, строительство новых, расширение, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация существующих объектов и сооружений производственного и непроизводственного назначения, работы по нормированию в строительстве, геологоразведочные работы, техническое переоснащение действующих предприятий и сопроводительные работам услуги, в том числе геодезические работы, бурение, сейсмические исследования, аэро- и спутниковая фотосъемка и другие услуги, включаемые в сметную стоимость работ, если стоимость таких услуг не превышает стоимости самих работ.
Идентификатор закупки:
UA-2019-10-24-001486-c
Список позиций
Название Количество Период доставки Место доставки

Название:

Реконструкція нежитлової будівлі, будівлі відділення міліції по вул. Київська 91/2 в смт Гребінки, Васильківського району Київської області під центр надання адміністративних послуг та відділення поліції. Топкова (коригування).

Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Количество:

1 роботи

Период доставки:

24 окт. 2019 – 31 дек. 2019

Место доставки:

Україна, 08662, Київська область, смт Гребінки Васильківського району, проспект Науки, 2

Документы позиции:

Нет загруженных документов
Документы тендера
Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 15:56
Квалификация участников
Участник Предложение Статус

№:

1

Участник:

Имя:
Малєж В.М.
E-mail:
bio_energi@ukr.net
Телефон:
+380981151720
ЕДРПОУ:
41809596
с ЭЦП/КЭП
Договор загружен и подписан заказчиком. Тендер завершен

Предложение:

702 189,60 грн. c НДС

Статус:

победитель

Документы:

Решение ответственного лица

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:19

Договор

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
asc
Підсумкова відомість ресурсів ст 5.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:04
asc
Підсумкова відомість ресурсів ст 3.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:02
asc
Локальний кошторис газопостачання ст 1.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:45
asc
Підсумкова відомість ресурсів ст 9.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:08
asc
Підсумкова відомість ресурсів ст 8.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:07
asc
Договірна ціна ст 1.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:39
asc
Підсумкова відомість ресурсів ст 2.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:02
asc
Підсумкова відомість ресурсів ст 15.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:12
asc
Локальний кошторис тепломехріш ст 7.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:58
asc
Підсумкова відомість ресурсів ст 19.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:14
asc
Підсумкова відомість ресурсів ст 13.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:11
asc
Локальний кошторис опалення вент ст 1.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:49
asc
Підсумкова відомість ресурсів ст 4.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:04
asc
Підсумкова відомість ресурсів ст 16.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:12
asc
Підсумкова відомість ресурсів ст 12.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:10
asc
Підсумкова відомість ресурсів ст 10.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:09
asc
Обєктний кошторис.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:00
asc
Локальний кошторис елтехрішення ст 2.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:47
asc
Локальний кошторис тепломехріш ст 3.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:53
asc
Локальний кошторис елтехрішення ст 1.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:47
asc
Локальний кошторис водопров каналіз ст 4.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:45
asc
Локальний кошторис водопров каналіз ст 2.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:44
asc
Локальний кошторис тепломехріш ст 8.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:58
asc
Дефектний акт водопровід каналізація.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:34
asc
Загальновиробничі витрати.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:40
asc
Локальний кошторис газопостачання ст 3.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:46
asc
Дефектний акт газопостачання.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:35
asc
Сторінка 4.PDF

Тип документа:

Подписанный договор

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:23
asc
Локальний кошторис тепломехріш ст 2.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:52
asc
Сторінка 3.PDF

Тип документа:

Подписанный договор

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:23
asc
Локальний кошторис тепломехріш ст 4.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:53
asc
Локальний кошторис тепломехріш ст 10.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:00
asc
Локальний кошторис тепломехріш ст 5.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:56
asc
Підсумкова відомість ресурсів ст 14.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:11
asc
Підсумкова відомість ресурсів ст 18.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:14
asc
Локальний кошторис елтехрішення ст 4.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:48
asc
Локальний кошторис елтехрішення ст 3.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:48
asc
Сторінка 1.PDF

Тип документа:

Подписанный договор

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:20
asc
Локальний кошторис тепломехріш ст 6.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:57
asc
Підсумкова відомість ресурсів ст 20.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:15
asc
Підсумкова відомість ресурсів ст 17.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:13
asc
Локальний кошторис опаленння вент ст 3.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:48
asc
Локальний кошторис водопров каналіз ст 3.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:44
asc
Локальний кошторис тепломехріш ст 2 (2).PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:51
asc
Локальний кошторис тепломехріш ст 1.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:51
asc
Сторінка 2.PDF

Тип документа:

Подписанный договор

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:21
asc
Дефектний акт тепломехрішення ст 1.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:36
asc
Дефектний акт тепломехрішення ст 2.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:36
asc
Локальний кошторис опаленння вент ст 4.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:49
asc
Локальний кошторис опалення вент ст 2.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:50
asc
Зведений кошторисний розрахунок.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:40
asc
Локальний кошторис газопостачання ст 2.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:46
asc
Дефектний акт елтехнічні рішення.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:35
asc
Підсумкова відомість ресурсів ст 1.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:01
asc
Підсумкова відомість ресурсів ст 7.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:06
asc
Підсумкова відомість ресурсів ст 21.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:16
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:24
asc
Підсумкова відомість ресурсів ст 6.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:05
asc
Локальний кошторис тепломехріш ст 9.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:59
asc
Підсумкова відомість ресурсів ст 22.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:16
asc
Підсумкова відомість ресурсів ст 8.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:07
asc
Договірна ціна ст 2.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:39
asc
Локальний кошторис водопров каналіз ст 1.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:43
asc
Підсумкова відомість ресурсів ст 11.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 17:10
asc
Дефектний акт опалення вентиляція.PDF

Тип документа:

Приложения к договору

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 окт. 2019 16:36
Основной контакт
Имя:
Руденко Василь Миколайович
Владение языком:
Телефон:
380974529265
E-mail:
Fax:
04571-7-19-22

Вас может заинтересовать

«ДК 021:2015: – «45450000-6» – «Інші завершальні будівельні роботи» (Роботи з технічного переоснащення системи ХВО котельні по вул.Дашковича,62 в м.Черкаси (в складі робіт: «реконструкція (технічне переоснащення) котельні по вул.Дашковича,62 в м.Черкаси з заміною котла ТВГ-8М №5 на жаротрубний котел потужністю 10 МВт»))

«ДК 021:2015: – «45450000-6» – «Інші завершальні будівельні роботи» (Роботи з технічного переоснащення системи ХВО котельні по вул.Дашковича,62 в м.Черкаси (в складі робіт: «реконструкція (технічне переоснащення) котельні по вул.Дашковича,62 в м.Черкаси з заміною котла ТВГ-8М №5 на жаротрубний котел потужністю 10 МВт»))
Имя:
Наталія Іванівна Оськіна
E-mail:
oskinan@ukr.net
Телефон:
+380472563423,+380674703596
ЕДРПОУ:
02082522
Все тендеры компании

640 000,00 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться

код ДК 021:2015 - 45450000-6 (Інші завершальні будівельні роботи ) (ДБН А.2.2-3:2014, послуги з поточного ремонту місць загального користування в ДНЗ № 804 за адресою: місто Київ, вул. Бережанська, 14-А )

код ДК 021:2015 - 45450000-6 (Інші завершальні будівельні роботи ) (ДБН А.2.2-3:2014, послуги з поточного ремонту місць загального користування в ДНЗ № 804 за адресою: місто Київ, вул. Бережанська, 14-А )
Имя:
Кожина Альона Вікторівна
E-mail:
obolon_osvita_tender@ukr.net
Телефон:
380444197359
Факс:
0444197359
Веб сайт: ЕДРПОУ:
37445442
Все тендеры компании

500 000,00 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться

код ДК 021:2015 - 45450000-6 (Інші завершальні будівельні роботи ) (ДБН А.2.2-3:2014, послуги з поточного ремонту приміщень в ДНЗ № 663 за адресою: місто Київ, вул. Героїв Дніпра, 69 )

код ДК 021:2015 - 45450000-6 (Інші завершальні будівельні роботи ) (ДБН А.2.2-3:2014, послуги з поточного ремонту приміщень в ДНЗ № 663 за адресою: місто Київ, вул. Героїв Дніпра, 69 )
Имя:
Кожина Альона Вікторівна
E-mail:
obolon_osvita_tender@ukr.net
Телефон:
380444197359
Факс:
0444197359
Веб сайт: ЕДРПОУ:
37445442
Все тендеры компании

778 300,00 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться