Аккредитованный участник электронной системы публичных закупок Украины Prozorro
Рассмотрено закупщиком
требование

Деревина (деревина дровяна непромислового використання)

Оскарження рішення про визнання переможця

Житомирською виправною колонією (№4) оголошено закупівлю Деревини (деревина дров’яна непромислового використання) (ДК 021:2015: 03410000-7 Деревина) на загальну вартість 967 000,00 гривень. Проаналізувавши відповідність документів тендерної пропозиції державного підприємства «Житомирське лісове господарство» (далі – ДП «Житомирське лісове господарство») вимогам тендерної документації ми переконані, що тендерна пропозиція переможця не відповідає кваліфікаційним вимогам, що були встановлені Замовником, з таких підстав. Відповідно до ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», одним з принципів здійснення закупівель є об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій. По-перше, пунктом 3 Додатку 2 Тендерної документації встановлено вимогу надати: «Довідку, з інформацією про виконання аналогічного договору (не менше одного договору) з аналогічним предметом закупівлі, а саме – деревини для опалення (дрова), в якій повинна бути зазначена інформація щодо обсягів (кількості) поставок, суми договору-(ів), замовника-(ів), стан належного виконання договора-(ів) стосовно якості та строків. До довідки Учасник додає: копію договору та копію ТТН (не менше двох, якщо поставка здійснювалася дрібними партіями) щодо кожного договору зазначеного в довідці», тобто для документального підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям Замовника учасники в складі тендерних пропозицій повинні були надати копії двох товаро-транспортних накладних (якщо поставка здійснювалася дрібними партіями) до кожного аналогічного договору, що були зазначені учасником в довідці з інформацією про виконання аналогічного договору. При цьому додатково звертаємо увагу Замовника, що істотною вимогою до учасників було надання вищезазначених документів саме до кожного договору, що були зазначені в довідці з інформацією про виконання аналогічних договорів. У складі тендерної пропозиції ДП «Житомирське лісове господарство» надало копію ТТН до аналогічного договору №151 від 20.09.2016 року, яка є нечіткою, нерозбірливою та нечитабельною, тому з її змісту неможливо встановити, який саме товар постачався за аналогічним договором та в якій кількості здійснювалися поставки товару. Таким чином, оскільки тендерна пропозиція Учасника не містить чітких копій ТТН до аналогічного договору №151 від 20.09.2016 року, які б підтверджували факт виконання зобов’язань перед Турчинівським професійним ліцеєм, ДП «Житомирське лісове господарство» не надало у складі тендерної пропозиції всіх необхідних документів, що вимагалися Замовником для документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів. По-друге, аб. 7 Додатку 4 до тендерної документації Замовник вимагав надати: «Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, учасник повинен надати наступні документи: довідка з описом якісних та функціональних характеристик товару, його екологічної чистоти, країни походження, а також здійснювані заходи із захисту довкілля». На виконання вимог тендерної документації, ДП «Житомирське лісове господарство» надало «Довідку (до додатку 4)», в якій зазначило, що запропонований до постачання товар відповідає принципам і критеріям сертифікату FSC. Водночас, ч. 7 Розділу I «Загальні положення» Тендерної документації встановлено, що «тендерна пропозиція та всі документи, що її стосуються і підготовлені безпосередньо учасником, подаються українською мовою. У разі подання учасниками документів, що складені іноземною мовою (крім російської), до них додаються засвідчені автентичні переклади завірені печаткою перекладача», тобто у випадку, якщо учасник у складі тендерної пропозиції надає документ, що викладений іноземною мовою, до нього повинен додаватися автентичний переклад на українську мову, засвідчений підписом перекладача. Звертаємо увагу Замовника, що сертифікат FSC, що наданий ДП «Житомирське лісове господарство» для підтвердження екологічної чистоти товару, викладений іноземною мовою, та не має автентичного перекладу на українську мову. Таким чином, Учасник для підтвердження екологічної чистоти товару надав сертифікат іноземною мовою без перекладу на українську, що є прямим порушенням умов тендерної документації. У зв’язку з вищенаведеним, просимо дискваліфікувати ДП «Житомирське лісове господарство» та перейти до розгляду наступної економічно доцільної тендерної пропозиції. У випадку невиконання вимог, Учасник буде вимушений звернутися із скаргою до Антимонопольного комітету України та Державної аудиторської служби України для захисту своїх порушених прав.
Дата подачи:
9 дек. 2019 10:43
Дата изменения:
13 дек. 2019 16:42
Тип:
обжалование победителя
ID:
6684f3855b9e423eba467aa6994a255c
Идентификатор:
UA-2019-11-13-000821-b.b1
Решение заказчика
Дата принятия решения:
13 дек. 2019 16:42
Статус:
отклонена
Вашу вимогу від 09.12.2019 року щодо оскарження визначення переможця розглянуто тендерним комітетом ДУ «Житомирська виправна колонія (№ 4)» (далі – Тендерний комітет). Відповідно до п. 1 Розділу III Тендерної документації Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів в сканованому вигляді в форматі pdf, jpeg на фірмовому бланку (за наявності)з підписами та печатками (за наявності). Всі визначені цією документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді кольорових скан-копій, виготовлених з оригіналів документів, складених безпосередньо учасником (довідки в довільній формі, інші документи, складені учасником згідно цієї документації), з копій документів, надання яких вимагається згідно цієї документації, а так само з оригіналів документів, виданих учаснику іншими організаціями, підприємствами та установами, та необхідність у наданні яких вимагається згідно цієї документації (наприклад, відгуки, тощо). Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином – на фірмовому бланку (за наявності), за підписом та печаткою учасника (окрім випадків, якщо суб’єкт господарювання здійснює діяльність без печатки). Кожен з файлів, що завантажений учасником, повинен відкриватися. 1. Пунктом 3 до додатку 2 встановлено вимогу надати довідку з інформацією про виконання аналогічного договору ( не менше одного), тобто хоча б один. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації. Усі звернення за роз’ясненнями автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону. У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім днів. До договору що зазначений Учасником ДП «Житомирське лісове господарство» (далі- Учасник) Березівська сільська рада №142 від 02.07.2018 надано копію ТТН ( не менше двох), що підтверджує факт виконання зобов’язань перед Березівською сільською радою. Стосовно іншого зазначеного договору №151 від 20.09.2019 також підтверджено факт виконання зобов’язань перед Турчинівським професійним ліцеєм, а саме ТТН, що є читабельною для Тендерного комітету, де чітко видно кому (Турчинівський професійний ліцей), яку породу деревини ( осика) і в якій кількості (2,068 м3) постачалась продукція, а також фактом підтвердження є видаткові накладні ТТН на термін дії даного договору. А також розділ V оцінка тендерної пропозиції пункт 2 зазначено, що Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації (Довідка про виконання аналогічних договорів), наданої учасником до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у статті 17 Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника. 2. Згідно коду сертифікату FSC, який зазначений у правому верхньому куті, можливо перевірити у відкритому доступі реєстрів сертифікатів з перекладом його на українську мову ( Оригінал документу виданий учаснику іншою організацією). А також Подання таких додаткових документів, які не вимагалися тендерною документацією, не розцінюються як невідповідність тендерній пропозиції умовам тендерної документації. Пунктом 1 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» порядку заповнення тендерної документації встановлено, що Тендерний комітет може передбачити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками в тендерних пропозиціях не призведе до відхилення їх пропозицій. Таким чином,Тендерний комітет, дотримуючись законодавства в цілому та принципів здійснення закупівель, встановлених розділом III Тендерної документації, самостійно описує та наводить приклади формальних (несуттєвих) помилок у документації конкурсних торгів, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій, а також приймає рішення про віднесення допущеної учасником помилки до формальної (несуттєвої), а саме в даному випадку незначні неточності перекладу, якщо вони не впливають на зміст пропозиції. Рішення про віднесення допущеної учасником помилки до формальної (несуттєвої) приймається колегіально на засіданні тендерного комітету. Після детального вивчення тендерної пропозиції ДП «Житомирське лісове господарство» тендерним комітетом ДУ «Житомирської виправної колонії № 4» не виявлено порушень законодавства та тендерної документації, і внаслідок чого було прийнято рішення про визнання ДП «Житомирське лісове господарство» переможцем закупівлі ДК 021:2015: 03410000-7 Деревина (Деревина (деревина дров’яна непромислового використання). Тендерним комітетом розглянуто тендерну пропозицію ТОВ "ТЕД" та подані, в складі пропозиції, документи. Внаслідок аналізу тендерної пропозиції було виявлено порушення тендерної документації, а саме: п. 1 Розділу III Тендерної документації (Додаток 2). У складі тендерної пропозиції ТОВ "ТЕД" предметом аналогічного договору з відділом освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янської міської ради №334 від 06.08.2019 року згідно ТТН є дуб, клен, граб, тобто I група, а Замовником тендерній документації вимагалась саме III група. Крім цього ТОВ «ТЕД» не надав довідку про санкції розділ V пункт 2 тендерної документації, що вимагалась замовником. Також Учасник ТОВ «ТЕД» надав підтверджуючий договір законності дров паливних з Дочірнє підприємство" Пулинський лісгосп агропромислового комплексу" Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства "Житомироблагроліс" Житомирської обласної ради №142 від 27.11.2019 року, де у специфікації даного договору зазначено найменування продукції деревина дров’яна промислового використання, а Замовником вимагалось деревина дров’яна не промислового використання, що не відповідає тендерній документації. Виходячи з вищезазначеного, Тендерний комітет не вбачає порушень в процедурі проведення закупівлі ДК 021:2015: 03410000-7 Деревина (Деревина (деревина дров’яна непромислового використання) та визнання переможцем ДП «Житомирське лісове господарство», а тому змушений відхилити подану Вами вимогу.
Документы, прикрепленные заказчиком
Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
jpeg
Відповідь на вимогу (скаргу)

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

13 дек. 2019 16:42
jpeg
Відповідь на вимогу (скаргу)

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

13 дек. 2019 16:42
jpeg
Відповідь на вимогу (скаргу)

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

13 дек. 2019 16:42
Информация о заказчике
Наименование:
Житомирська виправна колонія (№4)
Код ЕГРПОУ:
08563323
Веб сайт:
Не указано
Адрес:
Україна, 10001, Житомирська область, Житомир, Проспект Незалежності, 172