Розробка та впровадження комплексної системи аналізу результатів випробувань зразків-свідків та ресурсу корпусів реакторів

Вопросы к закупке

Щодо технічних вимог

12 дек. 2019 14:15 Есть ответ
У Розділі 3 Технічних вимог окреслено три етапи виконання роботи, проте в Розділі 6 відсутній етап, який стосується впровадження системи КСАР, а тому незрозуміло, яким чином відбуватиметься інтеграція створеного програмного забезпечення.

Ответ:

16 дек. 2019 10:55

Відповідь підготовлена підрозділом-ініціатором процедури закупівлі ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом": Інформація щодо інтеграції створеного програмного забезпечення не впливає на результат роботи та буде уточнена при виконанні першого етапу «Розробка технічного проекту системи КСАР».

Щодо технічних вимог

12 дек. 2019 14:16 Есть ответ
У п.4.4.3 наведено вимоги до часу повного відновлення системи в разі виникнення збоїв, проте, зважаючи на специфіку виконуваної роботи незрозуміло чим обґрунтовується такий час (8 годин) та яким чином це може бути продемонстровано перед здачею програмного забезпечення? З іншого боку, оскільки створювана система планується як частина вже існуючого операційного середовища ВП НТЦ, то згадана вимога до відновлення після збоїв взагалі позбавлена змісту.

Ответ:

16 дек. 2019 10:56

Відповідь підготовлена підрозділом-ініціатором процедури закупівлі ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом": Роз’яснення за даним питанням ніяк не впливає на об’єм робіт за темою закупівлі і вимоги до кваліфікації потенційного виконавця.

Щодо технічних вимог

12 дек. 2019 14:17 Есть ответ
У п.4.4.3 Технічних вимог вказується про необхідність створеної системи працювати в операційному середовищі ВП НТЦ (Oracle), проте жодних характеристик такого операційного середовища та умов доступу до нього не наведено, що унеможливлює розробку програмного забезпечення взагалі. З іншого боку, відкриття таких внутрішніх даних для сторонньої організації створює загрозу до безпеки інформації ВП НТЦ взагалі.

Ответ:

16 дек. 2019 10:56

Відповідь підготовлена підрозділом-ініціатором процедури закупівлі ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом": Система КСАР призначена для обробки значних обсягів поточних та попередніх даних в операційному середовищі ДП «НАЕК «Енергоатом», а саме поточної версії Oracle Database 18с або новіше. Додаткова інформація буде надана при виконанні першого етапу «Розробка технічного проекту системи КСАР».

Щодо технічних вимог

12 дек. 2019 14:17 Есть ответ
В п. 4.3.3.1 Технічних вимог (сортування даних випробувань ЗС…) вказано: … - тип зразка за типом випробування; - тип зразка за формою; … Цілком зрозумілим є термін: "тип зразка за типом випробування". Але що значить термін: "тип зразка за формою"?

Ответ:

16 дек. 2019 10:57

Відповідь підготовлена підрозділом-ініціатором процедури закупівлі ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом": В п. 4.3.3.1 Технічних вимог також вказано наступне: Дані про типи застосовуваних ЗС … облік форм для зразків Шарпі: - реконструйований; - штатний. Більш розширений перелік характеристик та типів зразків, які будуть включено до КСАР, а також взаємозв’язки між інформаційними розділами, полями або комірками, в тому числі у вигляді блок-схем, повинні формуватися в рамках виконання першого етапу Технічних вимог «Розробка технічного проекту системи КСАР».

Визначення ресурсу

12 дек. 2019 16:04 Есть ответ
В назві послуги та в меті Технічних вимог вказано, що система має визначати ресурс корпусів реакторів. Однак, далі в Технічних вимогах жодним чином не згадується яким чином визначати ресурс корпусу реактора. Оскільки питання ресурсу корпусу реактора є дуже важливим, то для можливості програмування відповідного модулю КСАР (і оцінки трудозатрат) необхідно привести алгоритм (чи методику), у відповідності із яким (якою) має розраховуватися ресурс корпусу реактора.

Ответ:

16 дек. 2019 11:00

Відповідь підготовлена підрозділом-ініціатором процедури закупівлі ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом": Назва послуги «Розробка та впровадження комплексної системи […] та ресурсу корпусів реакторів», мета «Цей документ розроблено з метою встановлення […], впровадження якого забезпечить оперативний доступ до інформації про поточний стан металу КР (основного металу, зварних з’єднань та зони термічного впливу)» та призначення КСАР «Система КСАР повинна забезпечити оперативний доступ до інформації про поточний стан металу КР (основного металу, зварних швів, зони термічного впливу та наплавок), виконання аналітичних робіт з аналізу та оцінки ступеня деградації металу КР внаслідок дії радіаційного опромінення, прогнозування властивостей основного металу, зварних швів, зони термічного впливу та наплавок КР за допомогою розрахунково-аналітичних підсистем та модулів» ніяким чином не вимагають визначати ресурс корпусів реакторів. Крім того, в п. 4.3.3.2 Технічних вимог серед функціональних вимог підсистеми є формування звітів за результатами випробувань в графічному і табличному вигляді, які будуть складовими при оцінці ресурсу корпусів реакторів. Передбачається, що після впровадження КСАР при необхідності можливе доповнення системи додатковими розрахунково-аналітичними модулями, які також будуть складовими при оцінці ресурсу корпусів реакторів.

Щодо характеристик

12 дек. 2019 16:05 Есть ответ
В п. 4.3.3.1 Технічних вимог (Модуль «Результати випробувань»). Чому в результатах випробувань на ударну в’язкість не передбачені характеристики, які приведені в звітах з випробувань зразків-свідків, а саме: критична температура крихкості, кількість зразків-свідків в групі, середній флюенс в групі зразків-свідків, критеріальне значення ударної в’язкості за яким визначена критична температура крихкості?

Ответ:

16 дек. 2019 11:01

Відповідь підготовлена підрозділом-ініціатором процедури закупівлі ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом": Розширений перелік характеристик та даних по зразках, які будуть включено до КСАР, а також взаємозв’язки між інформаційними розділами, полями або комірками, в тому числі у вигляді блок-схем, повинні формуватися в рамках виконання першого етапу Технічних вимог «Розробка технічного проекту системи КСАР».

п. 4.3.3.1 Технічних вимог

12 дек. 2019 16:06 Есть ответ
В п. 4.3.3.1 Технічних вимог (Модуль «Результати випробувань») для всіх видів випробувань вказано, що в результати випробувань має вноситися орієнтація зразка (напрямок вирізки). Враховуючи той факт, що абсолютно зразки-свідки всіх типів вирізані в коловому напрямку корпусу (наприклад, стосовно зразків-свідків Шарпі та тріщиностійкість це є орієнтація "С-R" – у відповідності із стандартами ГОСТ 25.506-58 та ASTM Е 399), тобто мають однакову орієнтацію (напрямок вирізки), то дана вимога є надлишковою і призводить до додаткових робіт для організації КСАР. Навіщо при організації Модуля КСАР «Результати випробувань» резервувати непотрібну комірку інформації?

Ответ:

16 дек. 2019 11:03

Відповідь підготовлена підрозділом-ініціатором процедури закупівлі ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом": Напрямок вирізки зразків діючих програм зразків-свідків відрізняється для основного металу та металу зварних швів. Крім того, в подальшому КСАР може бути розширена даними випробувань зразків, вирізаних за іншою орієнтацією.

Технічні вимоги

12 дек. 2019 16:27 Есть ответ
Чому Технічними вимогами для зразків-свідків на ударну в’язкість та на статичну тріщиностійкість не передбачені поля інформації щодо наявності і місця розташування датчиків температури та датчиків нейтронного потоку, а також щодо результатів, які отримані спеціалізованими організаціями за даними цих датчиків?

Ответ:

16 дек. 2019 11:03

Відповідь підготовлена підрозділом-ініціатором процедури закупівлі ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом": Повний перелік характеристик та типів зразків, які будуть включено до КСАР, а також взаємозв’язки між інформаційними розділами, полями або комірками, в тому числі у вигляді блок-схем, повинні формуватися в рамках виконання першого етапу Технічних вимог «Розробка технічного проекту системи КСАР».

Діаграми навантаження

12 дек. 2019 16:27 Есть ответ
В п. 4.3.3.2 Технічних вимог (Модуль «РАМ ЗС») вказано, що підсистема повинна виконувати функцію побудова діаграм навантаження. Необхідно відмітити, що лише під час проведення експериментів на розтяг та експериментів на тріщиностійкість експериментальним обладнанням фіксуються діаграми навантаження. При цьому в звітах по випробуваннях ЗС діаграми не приводяться. Яким чином Модуль «РАМ ЗС» має будувати "діаграми навантаження"?

Ответ:

16 дек. 2019 11:04

Відповідь підготовлена підрозділом-ініціатором процедури закупівлі ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом": Повний перелік характеристик та типів зразків, які будуть включено до КСАР, а також взаємозв’язки між інформаційними розділами, полями або комірками, в тому числі у вигляді блок-схем, повинні формуватися в рамках виконання першого етапу Технічних вимог «Розробка технічного проекту системи КСАР».

Наповнення КСАР

12 дек. 2019 22:02 Есть ответ
Чому Технічними вимогами не передбачено наповнення КСАР комірками інформацією, яка б повному обсязі відображала всі відомості про зразки-свідки "У"?.

Ответ:

16 дек. 2019 11:06

Відповідь підготовлена підрозділом-ініціатором процедури закупівлі ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом": Повний перелік характеристик та типів зразків, які будуть включено до КСАР, а також взаємозв’язки між інформаційними розділами, полями або комірками, в тому числі у вигляді блок-схем, повинні формуватися в рамках виконання першого етапу Технічних вимог «Розробка технічного проекту системи КСАР».

Технічні вимоги

12 дек. 2019 22:03 Есть ответ
В Україні експлуатується 13 енергоблоків з РУ ВВЕР-1000 і 2 енергоблоки – з РУ ВВЕР-440. При цьому аналіз Технічних вимог вказує на те, що вони підготовлені лише для зразків-свідків корпусів реакторів ВВЕР-1000 і не враховують особливостей зразків-свідків реакторів ВВЕР-440. Оскільки ЗС є стратегічною інформацією для «ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», то КСАР мала би передбачати розміщення в собі повної інформації про всі зразки-свідки КР.

Ответ:

16 дек. 2019 11:06

Відповідь підготовлена підрозділом-ініціатором процедури закупівлі ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом": Закупівля «Розробка та впровадження комплексної системи аналізу результатів випробувань зразків-свідків та ресурсу корпусів реакторів» передбачена для зразків-свідків корпусів реакторів ВВЕР-1000.

Щодо технічних вимог

12 дек. 2019 22:05 Есть ответ
В п. 4.3.3.1 Технічних вимог (Модуль «Результати випробувань») вказано, що серед результатів випробувань зразків-свідків на розтяг має бути діаграма навантаження. Однак в звітах з експериментальних досліджень зразків-свідків така інформація не приводиться. Яким чином і у якому вигляді ця інформація має додаватися до КСАР враховуючи вимоги зазначеного пункту?

Ответ:

16 дек. 2019 11:07

Відповідь підготовлена підрозділом-ініціатором процедури закупівлі ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом": Сучасне програмне забезпечення випробувальних машин дозволяє отримувати та зберігати діаграми навантаження у різних форматах. Передбачається, що при наявності діаграм в організації виконавця випробувань зразків-свідків, вони будуть додані до КСАР. Крім того, повний перелік характеристик та типів зразків, які будуть включено до КСАР, а також взаємозв’язки між інформаційними розділами, полями або комірками, в тому числі у вигляді блок-схем, повинен формуватися в рамках виконання першого етапу Технічних вимог «Розробка технічного проекту системи КСАР».

Щодо технічних вимог

12 дек. 2019 22:06 Есть ответ
В п. 4.3.3.1 (Модуль «Результати випробувань») вказано, що серед результатів випробувань зразків-свідків на розтяг має бути така характеристика металу як: "максимальне відносне видовження для п’ятикратних зразків". Однак у відповідності із всіма програмами зразків-свідків для жодного реактора в Україні (як для ВВЕР-1000, так і для ВВЕР-440) не використовувалися і не плануються до використання п’ятикратні зразки-свідки на розтяг, а натомість завжди використовувалися десятикратні зразки (див. зокрема проектні документи на зразки-свідки). Таким чином, в результаті випробувань зразків-свідків на розтяг ніколи не визначалося "максимальне відносне видовження для п’ятикратних зразків". Зважаючи на це, з яких міркувань розробниками Технічних вимог в Модулі «Результати випробувань» планується вказувати характеристику, яка ніколи в результаті випробувань не визначалася?

Ответ:

16 дек. 2019 11:08

Відповідь підготовлена підрозділом-ініціатором процедури закупівлі ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом": Величина відносного видовження десятикратних зразків перераховується на значення для п’ятикратних і наводиться у звітах з випробування зразків-свідків. Ці дані мають бути збережені для коректного порівняння з результатами стандартизованих випробувань п’ятикратних зразків. Крім того, повний перелік характеристик та типів зразків, які будуть включено до КСАР, а також взаємозв’язки між інформаційними розділами, полями або комірками, в тому числі у вигляді блок-схем, повинен формуватися в рамках виконання першого етапу Технічних вимог «Розробка технічного проекту системи КСАР».

Щодо технічних вимог

12 дек. 2019 22:07 Есть ответ
В п. 4.3.3.1 (Модуль «Результати випробувань» п. «Дані про типи застосовуваних ЗС»). Чому для системи КСАР функція обліку половинок випробуваних ЗС передбачена лише для зразків-свідків Шарпі?

Ответ:

16 дек. 2019 11:09

Відповідь підготовлена підрозділом-ініціатором процедури закупівлі ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом": Повний перелік характеристик та типів зразків, які будуть включено до КСАР, а також взаємозв’язки між інформаційними розділами, полями або комірками, в тому числі у вигляді блок-схем, повинен формуватися в рамках виконання першого етапу Технічних вимог «Розробка технічного проекту системи КСАР».

Щодо кваліфікаційних критеріїв

10 янв. 15:52 Есть ответ
У п. 5.1 Замовником встановлюється, що «Аналогічними договорами вважаються договори на надання послуг з розроблення розподілених інформаційно-аналітичних, автоматизованих систем з моніторингу поточного технічного стану та прогнозу залишкового ресурсу обладнання АЕС або сховищ даних з допомогою системи керування базами даних Oracle, а також виконання аналітичних робіт з аналізу та оцінки ступеня деградації металу внаслідок дії пошкоджуючих факторів, визначення механізмів старіння та прогнозування властивостей металу для організацій, що експлуатують реакторні установки», з чого можна зробити висновок, що потенційний учасник повинен мати документально підтверджений досвід з виконання аналітичних робіт з аналізу та оцінки ступеня деградації металу внаслідок дії пошкоджуючих факторів, визначення механізмів старіння та прогнозування властивостей металу для організацій, що експлуатують реакторні установки ТА одного з двох інших напрямків: надання послуг з розроблення розподілених інформаційно-аналітичних, автоматизованих систем з моніторингу поточного технічного стану та прогнозу залишкового ресурсу обладнання АЕС АБО надання послуг з розроблення сховищ даних з допомогою системи керування базами даних Oracle. Проте, в п.6 зазначається що «Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції лист-відгук від підприємства – замовника, яке експлуатує реакторні установки, щодо якості і своєчасності надання завершених послуг за КОЖНИМ з наступних напрямків: - роботи зі створення інформаційно-аналітичних та автоматизованих систем з моніторингу поточного технічного стану та прогнозу залишкового ресурсу обладнання АЕС; - аналітичні роботи з аналізу та оцінки ступеня деградації металу внаслідок дії пошкоджуючих факторів, визначення механізмів старіння та прогнозування властивостей металу; - роботи з побудови параметричних сховищ даних за допомогою СКБД Oracle. Зважаючи на вище викладене, необхідним є: - надання роз’яснення щодо вказаних відмінностей п.5.1 та п.6, - надання чіткого роз’яснення, що буде вважатися досвідом аналогічних робіт, - внесення відповідних змін до Тендерної документації.

Ответ:

13 янв. 15:15

Відповідь підготовлена підрозділом-ініціатором процедури закупівлі ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом": Відповідні зміни будуть внесені до тендерної документації в установленому порядку.

Обсяг послуг

14 янв. 11:32 Есть ответ
Згідно з одним із вступних розділів Технічних вимог Розділу 2 «Призначення КСАР» КСАР повинна забезпечувати три аспекти: 1. Оперативний доступ до інформації про поточний стан металу КР (основного металу, …). 2. Виконання аналітичних робіт з аналізу та оцінки ступеня деградації металу КР внаслідок дії радіаційного опромінення. 3. Прогнозування властивостей основного металу, зварних швів, зони термічного впливу та наплавок КР за допомогою розрахунково-аналітичних підсистем та модулів. Проте, далі в тексті Технічних вимог висвітлено об’єм надання послуг лише за першим аспектом (Оперативний доступ до інформації). Крім того, очевидно, що аспекти 2 та 3 не можуть бути розроблені в рамках технічного проекту системи (див. п.4.2 Технічних вимог), оскільки насправді полягають у цілому комплексі складних оцінок, які в залежності від використовуваної нормативної чи модельної методики (а в ТВ не приведено жодної методики) мають виконувати сортування даних за певними ознаками, вибір представницьких даних, їх статистичну обробку і аналіз, побудову прогнозних трендів старіння з врахуванням розкидів даних, хімічного складу і т.д. Модулі та аналітичні підсистеми, які згадуються по тексту в Технічних вимог, також жодним чином не стосуються до аспектів 2 та 3, оскільки фактично лише виводять існуючу в базі даних інформацію. Зрозуміло, що дані, які буде зберігати КСАР, можуть і будуть використовуватися в зовсім інших (окремих) роботах (послуг), в тому числі за аспектами 2 та 3. Однак, такі роботи не мають жодного стосунку до створюваної КСАР згідно обсягу послуг за Технічними вимогами. Зважаючи на це, Тендерна документація не містить інформації та вимог щодо необхідності та порядку виконання аспектів 2 та 3, зазначених у Розділі 2 Технічних вимог. Враховуючи вимоги Статті 21 Закону «Про публічні закупівлі», вказані аспекти, які фактично становлять обсяг послуг, або мають бути висвітлені у Тендерній документації належним чином, або вилучені з Розділу 2 «Призначення КСАР» Технічних вимог.

Ответ:

16 янв. 10:26

Відповідь підготовлена підрозділом-ініціатором процедури закупівлі ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом": Розділ 2 Технічних вимог (ТВ) «Призначення КСАР» характеризує спосіб використання або застосування КСАР Замовником в рамках виконання поточних або подальших завдань компанії. Призначення КСАР не становить обсяг послуг, а безпосередньо вимоги до роботи та обсягу послуг наведено у розділах 4-6 Технічних вимог. Додаткові роботи, що не вимагаються розділами 4-6, виконуватися в рамках даної послуги не будуть. Тим не менше, аспекти 2 та 3 розділу 2 відображені у тексті ТВ, наприклад у п. 4.3.3.2 «Модуль «РАМ ЗС». Очевидно, що побудова графіків відповідно до функціональних вимог підсистеми має виконуватися з використанням заданих методик, інформацію про які буде обговорено в рамках виконання етапу 1 послуги. Щодо цього, то у п.4.2 вказано, що Технічний проект повинен включати в себе в тому числі й «опис інформаційних підсистем та модулів КСАР, які включають в себе детальний опис функцій, організацію та зовнішній вигляд»

Щодо кваліфікаційних критеріїв

15 янв. 16:35 Есть ответ
Згідно з Тендерною документацією (п. 5.1 та п.6 Розділу ІІІ) досвід аналогічних договорів складається з наступних складових: • аналіз та оцінка ступеня деградації металу внаслідок дії пошкоджуючих факторів, визначення механізмів старіння та прогнозування властивостей металу для організацій, які експлуатують реакторні установки (далі – ДОСВІД 1); • розроблення розподілених інформаційно-аналітичних, автоматизованих систем з моніторингу поточного технічного стану та прогнозу залишкового ресурсу обладнання АЕС (далі – ДОСВІД 2); • розроблення сховищ даних з використанням системи керування базами даних Oracle (далі – ДОСВІД 3). Згідно з Тендерною документацією (п. 5.1 та п.6 Розділу ІІІ) потенційний учасник буде задовольняти кваліфікаційним критеріям за досвідом, якщо він володіє (ДОСВІДОМ 1 і ДОСВІДОМ 2) або (ДОСВІДОМ 1 і ДОСВІДОМ 3). Таким чином, відповідно до вимог Тендерної документації кваліфікаційні критерії задовольняються навіть при відсутності в учасника ДОСВІДУ 3 (тобто використання СКБД Oracle). Отже, для надання послуг потенційному учаснику не обов’язково володіти ДОСВІДОМ 3 (Oracle), оскільки для задоволення даного пункту ТД достатньо ДОСВІДУ 2, тому що фактично основним є ДОСВІД 1, який полягає у вмінні потенційного Учасника проводити «аналіз та оцінку ступеня деградації металу внаслідок дії пошкоджуючих факторів…». Проте, у п. 5.1 та п.6 Розділу ІІІ щодо Наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід висуваються вимоги до досвіду персоналу лише за ДОСВІДОМ 3, яким фактично потенційний учасник може не володіти, відповідаючи при цьому вимогам ТД у даній частині. Натомість, вимоги щодо основного ДОСВІДУ 1 взагалі не висуваються, хоча ним у будь-якому випадку згідно з ТД повинен володіти потенційний учасник. Підсумовуючи вимоги ТД в частині наявності кваліфікаційних критеріїв, учасник відповідає даним критеріям при наявності персоналу, який має знання та досвід роботи з СКБД Oracle, проте, без досвіду виконання аналогічних договорів. Враховуючи зазначені вище обставини, існує невідповідність пункту ТД стосовно кваліфікації працівників, які мають необхідні знання та досвід, та досвіду виконання аналогічних договорів, Тому, необхідне роз’яснення та приведення у відповідність положень п.5.1 стосовно аналогічного досвіду та кваліфікації працівників.

Ответ:

17 янв. 14:06

Відповідь підготовлена підрозділом-ініціатором процедури закупівлі ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом": Користуючись термінологією звернення та згідно з Тендерною документацією (п. 5.1 та п.6 Розділу ІІІ) Замовником дійсно дозволяється мати ДОСВІД 1 і ДОСВІД 2 або ДОСВІД 1 і ДОСВІД 3 для задоволення критерію досвіду виконання аналогічних договорів. При цьому Замовник буде впевнений, що Виконавець має досвід розроблення інформаційно-аналітичних та автоматизованих систем, до яких належить КСАР. Але оскільки КСАР має бути розроблено з використанням СКБД Oracle, то незалежно від наявного у Виконавця досвіду (ДОСВІД 2 чи ДОСВІД 3) аналогічних договорів, він на даний момент повинен мати у розпорядженні працівників відповідної кваліфікації.

Щодо кваліфікаційних критеріїв

16 янв. 16:48 Есть ответ
Згідно з п. 5.1 Розділу ІІІ Тендерної документації потенційний учасник торгів повинен надати не менше двох скан-копій сертифікатів Oracle Database PL/SQL Developer Certified Professional. Однак, згідно з інформацією з офіційного сайту Oracle (https://education.oracle.com/home) за напрямком Oracle Database PL/SQL Developer існують сертифікати двох рівнів: Oracle Database PL/SQL Developer Certified Professional та Oracle Database PL/SQL Developer Certified Associate. Аналіз Технічних вимог на надання послуг показує, що навіть кваліфікації Oracle Database PL/SQL Developer Certified Associate (див. https://education.oracle.com/oracle-pl-sql-developer-certified-associate/trackp_162) достатньо для надання всього обсягу послуг. Зважаючи на це, просимо надати роз’яснення, згідно з яких критеріїв вибраний сертифікат саме рівня Oracle Database PL/SQL Developer Certified Professional, оскільки його вимога містить ознаки дискримінації та обмежує коло потенційних учасників.

Ответ:

20 янв. 16:16

Відповідь підготовлена підрозділом-ініціатором процедури закупівлі ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом": Для створення якісного і досить складного вузькоспеціалізованого програмного забезпечення з обробкою великого об’єму інформації необхідний кваліфікований персонал. Терміни та складність виконання робіт обумовлюють залучення спеціалістів найвищого рівня для надання послуги відповідно до встановлених термінів та отримання гарантованого позитивного результату. Дана вимога не суперечить чинному законодавству. Також зазначаємо, що інформація по даному питанню є в рішенні АМКУ №543-р/пк-пз від 10.01.2020р.

Щодо кваліфікаційних критеріїв

17 янв. 10:32 Есть ответ
Відповідно до п. 5.1 Розділу ІІІ потенційний учасник відповідає кваліфікаційним критеріям, якщо надасть лист-відгук щодо досвіду розроблення розподілених інформаційно-аналітичних, автоматизованих систем з моніторингу поточного технічного стану та прогнозу залишкового ресурсу обладнання АЕС. При цьому досвідом щодо розроблення сховищ даних з використанням системи керування базами даних Oracle він може не володіти взагалі. Крім того, при наданні доказів щодо досвіду з «розроблення розподілених інформаційно-аналітичних…» згідно з кваліфікаційними критеріями не вимагається використання в цих роботах конкретних технологій, методик тощо. На противагу цьому учасник, який володіє досвідом «розроблення сховищ даних …», повинен використовувати саме технологію Oracle, що є дискримінаційною вимогою у порівнянні з учасником, який має досвід «розроблення розподілених інформаційно-аналітичних…». Зважаючи на це, просимо роз’яснити існування розбіжностей у даних критеріях та усунути їх, оскільки в даному випадку конкретизація використання технології Oracle є дискримінаційною.

Ответ:

20 янв. 16:17

Відповідь підготовлена підрозділом-ініціатором процедури закупівлі ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом": Згідно п.2 Ст.16 Закону України «Про публічні закупівлі» «Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв: - наявність обладнання та матеріально-технічної бази; -наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору». Замовником установлені кваліфікаційні критерії до учасників, які повинні відповідати основній меті закупівлі: надання послуги відповідно до встановлених термінів та отримання гарантованого позитивного результату. Також зазначаємо, що інформація по даному питанню є в рішенні АМКУ №543-р/пк-пз від 10.01.2020р.

Вопросы к предметам закупки

Типи зразків-свідків

13 дек. 2019 10:32 Есть ответ
Чому КСАР не передбачається внесення інформації про зразки-свідки типу CT-0,5Т, які призначені для визначення тріщиностійкості при дослідженнях на позацентровий розтяг і вже передбачені програмами зразків свідків для корпусів реакторів №4 ВП ЗАЕС, №6 ВП ЗАЕС та №2 ВП ХАЕС?

Ответ:

16 дек. 2019 11:10

Відповідь підготовлена підрозділом-ініціатором процедури закупівлі ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом": Зразки-свідки типу CT-0,5Т належать до зразків для випробувань на вязкість руйнування і передбачені у п. 4.3.3.1 Технічних вимог. Повний перелік характеристик та типів зразків, які будуть включено до КСАР, а також взаємозв’язки між інформаційними розділами, полями або комірками, в тому числі у вигляді блок-схем, повинен формуватися в рамках виконання першого етапу Технічних вимог «Розробка технічного проекту системи КСАР».

Геометричні розміри зразків-свідків

13 дек. 2019 10:38 Есть ответ
В п. 4.3.3.1 Технічних вимог (Модуль «Результати випробувань») вказано, що серед результатів випробувань на розтяг мають бути геометричні розміри. Однак, всі зразки-свідки на розтяг мають однакові розміри, відхилень від номіналу (квалітету і допуску) ніхто ніколи не вимірював і не вимірює (у відповідності із стандартами на випробування це не вимагається). Зважаючи на це, незрозуміло навіщо при організації Модуля КСАР «Результати випробувань» для зразків-свідків на розтяг резервувати непотрібну комірку інформації?

Ответ:

16 дек. 2019 11:11

Відповідь підготовлена підрозділом-ініціатором процедури закупівлі ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом": Повний перелік характеристик та типів зразків, які будуть включено до КСАР, а також взаємозв’язки між інформаційними розділами, полями або комірками, в тому числі у вигляді блок-схем, повинен формуватися в рамках виконання першого етапу Технічних вимог «Розробка технічного проекту системи КСАР».

Режим навантаження

13 дек. 2019 10:50 Есть ответ
Питання стосується п. 4.3.3.1 Технічних вимог (Модуль «Результати випробувань», «-випробування ЗС на в’язкість руйнування»). Просимо роз'яснити що саме мається на увазі під "режимом навантаження"?

Ответ:

16 дек. 2019 11:11

Відповідь підготовлена підрозділом-ініціатором процедури закупівлі ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом": Під "режимом навантаження" розуміється швидкість руху рухомого захвату або швидкість навантаження на лінійній ділянці відповідної діаграми згідно ГОСТ 25.506-85. Крім того, хочемо зазначити, що повний перелік характеристик та типів зразків, які будуть включено до КСАР, а також взаємозв’язки між інформаційними розділами, полями або комірками, в тому числі у вигляді блок-схем, повинен формуватися в рамках виконання першого етапу Технічних вимог «Розробка технічного проекту системи КСАР».

Информация о заказчике

Наименование:
ДП "НАЕК "Енергоатом"
Код ЕГРПОУ:
24584661
Веб сайт:
Адрес:
Україна, 01032, Київська область, Київ, м. Київ-32, вул. Жилянська, 108